Page 1


INSAIA

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име Адрес Телефон E-mail Националност Дата на раждане

ГЕНЧЕВА ВИКТОРИЯ ХАРАЛАМБИЕВА УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №49, Варна, 9001, България +359 897 98 30 44 gencheva@email.com българка 08.01.1988г.

ТРУДОВ СТАЖ ЛЯТО 2011

Началник: Камен Маринов Адрес: Бул. Ян. Хунияди 6, 9001, Варна, България Сектор: Дизайн и Реклама Фирма: Top Choice OOD Позиция: Графичен Дизайнер Дейности и Отговорности: Планиране, анализиране и създаване на рекламни решения за различни комуникационни проблеми. Работа с различни програми за дизайн, предпечат, уеб оформление и фотография. Демостриране на креативност и артистичност. Кореспонденция с клиенти и подизпълнители.

1 стр.

Автобиография Виктория Генчева


ЕСЕНТА НА 2010 ДО ЛЯТО 2011

Началник: Хараламби Генчев Адрес: Ул.Архимадрит Филарет 6, 9001, Варна, България Сектор: Дизайн и Реклама Фирма: Hava Design Studio Позиция: Графичен Дизайнер ПРОЛЕТТА НА 2010 ДО ЕСЕНТА 2010

Началник: Милош Стефанович Адрес: Ул. Сейнт Клевеланд 1012, Вирджиния 22204, Арлингтон, САЩ Сектор: Басейни, Спасителство Фирма: High Sierra Pools Позиция: Мениджър Басейн, Спасител ПРОЛЕТТА НА 2007 ДО ПРОЛЕТТА НА 2010

Началник: Хараламби Генчев Адрес: Ул.Архимадрит Филарет 6, 9001, Варна, България Сектор: Дизайн и Реклама Фирма: Hava Design Studio Позиция: Графичен Дизайнер ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЕСЕНТА НА 2007 ДО ЛЯТО 2011

Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ Специалност: Пространствен дизайн – Бакалавър Завършени курсове: Пространствен дизайн Живопис Рисуване Corel Draw Photoshop Английски език 3D Studio Max – интерфейс, моделиране, осветление, обстановка, материали, рендериране с Vray. Комбинаторика Графичен дизайн Цветознание История на Изкуството История и Теория на Дизайна и Архитектурата Архитектура Пространствен Дизайн в туризма Конструкции в Пространствения Дизайн Виртуални Експозиции Музейно Дело

2 стр.

Автобиография Виктория Генчева


ЕСЕНТА НА 2003 ДО ПРОЛЕТТА НА 2007

Математическа Гимназия Варна „Д-р. Петър Берон“ Профил: Математика, Немски и Биология Някои от завършените курсове: Математика Немски – Средно ниво Информатика – Работа с Dos, C++, Html Информационни технологии: Комп. Устройство, Програми, Windows Office Биология Физика ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Други, освен гореспоменатите: - Музикална компетенция - Фотография (хоби)

МАЙЧИН ЕЗИК

Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

Английски Умения за четене

ОТЛИЧНИ

Умения за писане

ОТЛИЧНИ

Умения за разговор

ОТЛИЧНИ Немски

Умения за четене

ОТЛИЧНИ

Умения за писане

ОСНОВНИ

Умения за разговор

ОСНОВНИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Приложения

Имам отлични знания върху Illistrator, Photoshop, 3D Max, Vray, Ciberlink Power Director, Corel Draw. Също имам основни познания в Autocad, InDesign и Html. Имам практически умения върху машините за печатна изработка и довършителни операции.

Да

Лица за контакт: Хараламби Генчев - бивш началник: +359 899 86 06 86 Проф. Росен Радове – професор във Варненски Свободен Университет: +359 889 523 478 Приложен документ – Препоръка от бивш началник Милош Стефанович.

3 стр.

Автобиография Виктория Генчева


INSAIA

Curriculum Vitae  

Personal Info: INSAIA - Viktoriya Gencheva Spatial & Graphic Designer