Page 12

Foto: Anette Andersson

HE L A D E NN A B IL A G A Ä R E N A NN O N S F R Å N T R AV E L ME D I A

Signaturled Jämtlandstriangeln.

SEMESTRA

UTE I NATUREN Svenska Turistföreningen, STF har utsett 12 signaturleder för vandring i Sverige för att underlätta klimatsmarta naturupplevelser och för att fler ska kunna uppleva vandring. Vandringstrenden är på stark uppgång och den aktivitet som ökar mest när det gäller till vad man vil göra på sin semester. Med de nya signaturlederna blir det enkelt för nya och erfarna vandrare att hitta nästa vandringsäventyr och STFs krav är att alla ska vara lätta att nå med kollektiva färdmedel. 12 INRIKES SOMMAR

STF VILL DELS göra det lättare för vandraren att välja bland alla fantastiska leder i Sverige och dels vill vi lyfta upp vandring som aktivitet. Med den här satsningen vill vi att det ska bli ännu enklare för fler att upptäcka hela Sverige, säger Maria Ros Jernberg, vice generalsekreterare på Svenska Turistföreningen. De tolv signaturlederna är spridda över hela landet och det gemensamma kännetecknet är den vackra naturen. Alla är de karaktäristiska för sin landsdel. Här finns det högfjäll, rapsfält, fäbodstigar, bokskogar, sandstränder, fjällbjörkar, sjöar, tallhedar, klapperfält, ädellövskogar och stenhällar. Vandringstakten och äventyrsgraden, om man vill vandra när eller resa långt bort bestämmer man själv. – Vandring är en aktivitet som passar de allra flesta åldrar och som dessutom är klimatsmart. Som en extra bonus ger vistelse i naturen positiva hälsoeffekter. Vi vet att Sverige erbjuder fantastiska möjligheter till vandring över hela landet samtidigt som vi ser att det finns stora möjligheter att få fler att upptäcka vandring, både i närmiljö och som en reseanledning. Vi vill inspirera fler till att vandra, säger Maria Ros Jernberg.

EN SIGNATURLED FRÅN STF SKA: •

vara vacker och innehålla spektakulära naturupplevelser.

ha en naturtyp som är karaktäristisk för sin landsdel.

vara lättillgänglig och gå att nå med kollektiva transportmedel för att minska miljöpåverkan.

lämpa sig både för erfarna och mindre erfarna vandrare.

vara utformad som rundtur alternativt att det är enkelt att ta sig tillbaka till starten.

vara minst 30 kilometer eller tre dagar och som längst 100 kilometer eller 7 dagar.

erbjuda boende eller övernattningsmöjligheter i anslutning till leden.

vara kvalitetssäkrad och ha tydlig märkning samt information med skyltar, riktmärken och platsangivelser. • tillsammans ger de övriga signaturlederna en bred bild av Sveriges vandringsutbud och natur.

Profile for INRIKES Magasin

Inrikes sommarbilaga 2019  

Inrikes sommarbilaga 2019  

Advertisement