Page 39

stwa. Masowy zakup nowego rozwiązania przyniósł firmie Apple ponad przeciętne zyski, stawiając ją w czołówce największych firm świata. Oczywiście zaraz potem powstało tabletowe szaleństwo, umacniając jej rynkową i finansową pozycję. Decyzje produkcyjne innych firm komputerowych spowodowały, że obecnie wiele przedsiębiorstw dostarcza swoje konstrukcje tabletów, doprowadzając do nasycenia rynku po różnych cenach i nieomal dla każdego klienta. Jednak zgodnie z podaną definicją – przedsiębiorcy podejmujący ryzyko pójścia w ślady firmy Apple są już tylko naśladowcami, a ich decyzje nie gwarantują tak dużych dochodów jak w przypadku lidera innowacji. Oznacza to, że innowacja nie tylko zmienia jakość życia społeczeństwa, lecz także jest ważnym źródłem pomnażania jego bogactwa. Warto zatem być innowacyjnym i przedsiębiorczym – a dla wielu obydwa pojęcia są wręcz synonimem. Tak wielkie wynalazki zdarzają się rzadko. Dlatego zadano sobie pytanie, co przyczyniło się do tego, że ponownie – po IBM i Microsofcie – amerykańska firma nadała impet całej branży? Dlaczego nie był to któryś z konkurentów w Azji? A w końcu i w Polsce były (kiedyś) dwie duże firmy komputerowe, dopóki urzędnicy nie zniszczyli ich błędnymi decyzjami. Odpowiedzi pośrednio dostarczają wyniki badań z końca XX w., opublikowanych przez amerykańskiego (ponownie!) ekonomistę i stratega M. Portera: przedsiębiorstwa osiągają przewagę konkurencyjną poprzez akty innowacji. Porter zauważa, że rozmiar innowacji (inaczej: doniosłość wynalazku) pozostaje bez znaczenia. Wręcz odwrotnie – to niewielkie innowacje mają decydujący wpływ na rozwój społeczeństw. Wiele innowacji ma charakter wręcz przyziemny, przyrostowy, polega na drobnych odkryciach i udoskonaleniach dokonywanych przez zwykłych przedsiębiorczych ludzi: pracowników przedsiębiorstw i instytucji, a nawet

Tabela 1. Czynniki wpływające na poziom innowacyjności Lista czynników

Miejsce Polski w UE-27

Human Resorces

13

Open, Exellent and Attractive Research Systems

23

Finance and Support

19

Firm Investments

15

Linkages and Entrepreneurship

24

Intellectual Assets

20

Innovators

26

Economic effects

24 Źródło:Pro ProInno Inno s. 13. 13. Źródło: …,…,str.

przez przysłowiowe gospodynie domowe. Jednak łącznie tworzą one atmosferę innowacyjności i przedsiębiorczości, a ich często drobne usprawnienia i innowacje mają razem większy wpływ na rozwój społeczeństwa niż innowacja pojedyncza, określana jako poważny przełom techniczny. Bez małych aktów innowacji wielkie odkrycia nie są możliwe. Wielkie innowacje powstają w innowacyjnym otoczeniu: innowacje zawsze wiążą się z inwestowaniem w umiejętności i wiedzę oraz w zasoby i reputację marki. Z pewnymi wyjątkami innowacja jest rezultatem wielkiego wysiłku, determinacji, często pomimo dużych przeciwności, a więc stanowi rezultat nastawienia, kultury całego społeczeństwa (lub dużych jego grup). Wyniki badań Portera pokazują, że by się powiodła, niezbędne są zazwyczaj naciski, konieczność, a nawet trudna sytuacja: „lęk przed stratą często okazuje się silniejszy w budowaniu atmosfery innowacyjności i poszukiwania, niż nadzieja na zysk”. Czy inkubatory przedsiębiorczości mogą poprawić pozycję Polski na europejskiej mapie przedsiębiorczości? Oczywiście tak, ale z kilkoma zastrzeżenia-

mi: musi być ich wiele, muszą zapewnić inwestowanie w umiejętności i wiedzę, umożliwić inwestycje w zasoby i reputację marki i… mobilizować do wysiłku, determinacji oraz walki z przeciwnościami, zbliżając wnioskodawców i autorów projektów do realiów rynkowych. W Polsce mamy ok. 100 inkubatorów przedsiębiorczości, z czego 35% określa swoją specjalizację jako IT, usługi 25%, oraz handel i usługi – po 20%. Można powiedzieć, że jest to ok. 1 inkubator na 380 tys. Polaków oraz na ok. 15–20 tys. aktywnych przedsiębiorstw, więc chyba niewiele. Nie są zatem w stanie stworzyć innowacyjnego otoczenia. Potwierdzają to dane europejskie: pod względem innowacyjności Polska obecnie jest klasyfikowana na 22 miejscu wśród sklasyfikowanych krajów UE-27, w grupie tzw. „umiarkowanych innowatorów” (ang. moderate innovators – kolor niebieski). Ich przeciętny poziom innowacyjności jest o ok. 50% niższy niż przeciętnie w Unii Europejskiej i o ok. 70% niższy niż poziom reprezentowany przez liderów innowacji (kolor granatowy).

39

Profile for InQbe e-profit

e-profit - listopad  

Magazyn poswiecony rynkowi nowych technologii. Wywiady ciekawostki analizy - wszystko co chcielibyscie wiedziec o e-biznesie.

e-profit - listopad  

Magazyn poswiecony rynkowi nowych technologii. Wywiady ciekawostki analizy - wszystko co chcielibyscie wiedziec o e-biznesie.

Profile for inqbe
Advertisement