Page 1

Ilmoitusliite

t a n n i l a v Elämäsi s u a ap

v n a n n i l Va

S ON OIKE U A L L E IS A K JO LVE LU U N HYVÄÄN PA

NELJÄ KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA VALINNANVAPAUDESTA Sivu 8

i Potilashotell ä v on hy un ih a v toehto, k a s s sairaala i ole p ö y yminen e tä. n tö välttämä Sivu 9

Sivut 6–7

2

JO TUHANNET SUOMALAISET OVAT VALINNEET

4

Leena Sarvi operoitiin Helsingin Sydänsairaalassa

10

SAIRAUS KOSKETTAA ITSENI LISÄKSI KOKO LÄHIPIIRIÄNI Jenni Engström

Kuvat: Opa Latvala

Julkaistaan Valinnanvapaus.fi-työryhmän ilmoituksena 2.4.2017


Ilmoitusliite

PÄÄKIRJOITUS

ELÄMÄSI VALINTA ON JO MAHDOLLISTA Terveydenhuollon valinnanvapaus on ollut kevään kuuma aihe. Tulevaisuuden visioissa on melkeinpä unohtunut, että suomalaiset voivat jo nyt valita melko laajasti oman hoitopaikkansa. Terveyskeskuksen ja sairaalan valinta vapautui vuonna 2014. Hoitopaikan saa valita mistä tahansa Suomessa. Tampereen yliopistollinen sairaala kysyi suomalaisilta vuodenvaihteessa, kuinka hyvin erikoissairaanhoidon valinnanvapaus on tiedossa. Kaikkiaan 73 prosenttia aikuisväestöstä oli kuullut sairaalan ja erikoislääkärin valinnanvapaudesta. Silti edelleen on paljon ihmisiä, jotka eivät tiedä asiasta. Nekään vastaajat, jotka oikeutensa tietävät, eivät välttämättä tunne lain yksityiskohtia. Tays, Tekonivelsairaala Coxa, Tays Sydänsairaala ja Norlandia Tampere Hotelli ovat tarjonneet suomalaisille neuvontaa ja ohjausta valinnanvapausasioissa vuodesta 2014 Palveluneuvojaltamme on voinut kysyä valinnanvapauden soveltamisesta omalla tai läheisen kohdalla.

Tuhannet ihmiset ovat tarvinneet apua lain tulkinnassa ja palvelujärjestelmän ymmärtämisessä. On paljon paikkakuntia, joissa terveydenhuollon ammattilaisetkin ovat tarvinneet tietoa lain soveltamisesta. On oletettavaa, että valinnanvapauden laajentuessa yksityisiin yrityksiin neuvonnan ja ohjauksen tarve edelleen kasvaa. Aiemmin ajateltiin, että oma lähisairaala on aina paras hoitopaikka. Nykyään asiantuntemus, hyvä palvelukokemus tai läheisen suositus ovat kuitenkin tärkeimpiä sairaalan valintaan vaikuttavia tekijöitä. Maantieteellä ei ole kovin suurta merkitystä silloin, jos toimenpide tehdään kerran elämässä ja hoitoaika on lyhyt. Sairaaloissa on eroja. Kun valinnanvapaus on annettu, sitä kannattaa myös käyttää.

Elina Kinnunen Päätoimittaja Valinnanvapaus-liite

Teksti: Pasi Salmela Kuvat: Opa Latvala

V

alinnanvapaus haastaa kaikki erikoissairaanhoitoa tarjoavat sairaalat kehittämään palveluaan. Sairaalan sijainti ja matkan pituus eivät enää yksin ratkaise hoitopaikan valintaa. Lääketieteellisen osaamisen lisäksi nopea hoitoon pääsy ja positiivinen hoitokokemus ovat yhä merkittävimpiä syitä. – Kokemus hoidosta syntyy hyvin monesta seikasta. Hoitohenkilökunnan suhde potilaaseen on suuressa roolissa. Hyvä ja ystävällinen palvelu muistetaan pitkään. Valinnanvapaus on myös lisännyt henkilökunnan motivaatiota panostaa palveluun. Tietoisuus siitä, että potilas on valinnut juuri meidät kannustaa tekemään parhaansa, Taysin johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen sanoo. Potilaskyselyn mukaan Tays on onnistunut, sillä 97,3 prosenttia vastaajista suosittelisi sairaalaa läheisilleen, 98,3 prosenttia arvioi hoidon hyväksi ja 94,4 prosenttia oli sitä mieltä, että hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhdessä ja että he saivat riittävästi tietoa päätöksistä. – Meidän täytyy osata ottaa potilaat yksilöinä ja palvella heitä sen mukaan. Useimmat operaatiot ovat hoitohenkilökunnalle ja lääkäreille rutiinitoimenpiteitä, kun taas lähes kaikille potilaille kokemus on ainutkertainen ja jännittävä. Potilaan kohtaaminen ei saa muuttua rutiiniksi. Emme tee pelkästään leikkauksia, vaan hoidamme potilaan kokonaisuutena, Tekonivelsairaala Coxan toimitusjohtaja Tarmo Martikainen sanoo.

Tampereella hoitopolkuun kuuluu myös potilas-

hotelli, joka sijaitsee Kaupin kampuksella Tays Keskussairaalan vieressä. Norlandia Tampere Hotellissa voivat yöpyä potilaat, jotka eivät tarvitse välitöntä sairaalahoitoa osastolla. Potilaiden ja heidän läheistensä lisäksi potilashotelli toimii myös normaalin hotellin tavoin muille asiakasryhmille. – Potilashotelli tukee hyvin valinnanvapautta, kun potilaat voivat yöpyä hotellissa sairaalan läheisyydessä, hotellinjohtaja Birgit Aikio kertoo. Tampereella on valinnanvapauden lisäksi koke-

musta yhtiöittämisestä ja sen hyödyistä. Tekonivelsairaala Coxa Oy aloitti jo vuonna 2002. Coxan yhtiöittäminen lähti liikkeelle halusta kehittää palvelua ja kerätä kokemuksia siitä, että tuoko yhtiömuoto kustannustehokkuutta toimintaan. Vuonna 2010 perustettu Tays Sydänsairaala on sydänhoitoon keskittyvä sairaala, jossa hoidetaan

kardiologista tai sydän- ja rintaelinkirurgista hoitoa tarvitsevia julkisen ja yksityisen sektorin potilaita. Vaativan sydänpotilaan hoitokulku on monimutkainen prosessi. – Perinteissä mallissa järjestelmä ohjaa potilaan hoitopolkua ja potilas voi vaihtaa hallinnollisesti erillisestä yksiköstä toiseen pitkälle toistakymmentä kertaa saman sairaalahoitojakson aikana. Sydänsairaalassa organisaatio on rakennettu potilaan hoitopolun ympärille, missä potilasta ei siirretä erikoisalalta toiselle, yksiköstä toiseen, Sydänsairaalan toimitusjohtaja Kari Niemelä sanoo. Yhtiöittäminen on mahdollistanut Sydänsairaalan palvelujen myynnin sairaanhoitopiirien jäsenkuntien ulkopuolelle. Sairaalan ulkoisen myynnin osuus on tällä hetkellä noin 30 prosenttia. Sydänsairaalalla on toimipiste muun muassa Helsingissä. Sekä Coxa että Sydänsairaala ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistamia yhtiöitä.

Kuvat: Matti Hautalahti

VALINNANVAPAUS Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Lisätietoja julkaisusta Elina Kinnunen elina.kinnunen@pshp.fi 2 valinnanvapaus.fi

Älykästä tiedonvälitystä jo vuodesta 1984 lähtien. InPress on Conny Unéusin perustama lehtialan yritys, joka on jo vuodesta 1984 lähtien tuottanut ilmoitusliitteitä valtakunnallisiin lehtiin Pohjoismaissa. Projektipäällikkö: Johan Lithén . Toimitus: Pasi Salmela . Graafinen ulkoasu: Sofia Karlsson, Sara Norkvist . Repro: InPress . Paino: Sanomapaino Oy, Vantaa . Lisätietoja ilmoitusliitteistä Helsingin Sanomissa: Johan Lithén, 040 5024 943, johan.lithen@inpress.fi . www.inpress.fi


Ilmoitusliite

Kari-Matti Hlitunen, Birgit Aikio ja Tarmo Martikainen uskovat valinnanvapauden parantavan palvelun laatua.

Coxa ja Sydänsairaala ovat osoittaneet, että yh-

tiömuoto sopii terveydenhoito-organisaatiolle. Coxa laski tammikuussa hintoja kunta-asiakkaille viitisen prosenttia. Yhteiskunnan kannalta hinnanalennusten vaikutus on vuositasolla noin kaksi miljoonaa euroa. Yhtiöittäminen on parantanut myös Sydänsairaalan tuottavuutta ja kannattavuutta sekä laskenut kustannuksia. Viime vuonna sen hintakori oli edullisin kaikista yliopistollisista sairaaloista. Valinnanvapauspotilaiden määrän kasvu on vaikuttanut positiivisesti yhtiöiden tuloksen parantumiseen. Coxaan tuli viime vuonna potilaita jokaisesta Suomen sairaanhoitopiiristä ja valinnanvapauspotilaita hoidettiin yhteensä lähes 60 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta tai hoitoa. Vapaa hoitopaikan valinta koskee myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tytäryhtiöitä Teko-nivelsairaala Coxaa ja Tays Sydänsairaalaa. EU:n potilasdirektiivin perusteella Taysiin voi hakeutua potilaaksi myös ulkomailta. valinnanvapaus.fi 3


Ilmoitusliite

SYDÄN

Sydämen asialla SYDÄNSAIRAUS VOI YLLÄTTÄÄ kenet vain, milloin vain. Mitä nopeammin potilas pääsee oikeanlaiseen hoitoon, sitä paremmin oireet ja sairaudet ovat taltutettavissa. Teksti: Pasi Samela Kuvat: Opa Latvala

– Jäin kiinni rysän päältä. Olin Peijaksessa solisluuleikkauksessa, kun minulla havaittiin eteisvärinä eli flimmeri. Se tuli täytenä yllätyksenä, tyylikonsultti Leena Sarvi sanoo. Sairaalasta päästyään Leena meni tapaamaan omaa lääkäriään, lääketieteen tohtori Mika Kettulaa, joka suositteli rytminsiirtoa. Hän ehdotti, että operaatio tehtäisiin Helsingin Sydänsairaalassa. Helsingin Sydänsairaala kuuluu Pirkanmaan sai-

– Tiimimme koostuu sydämen hoitamiseen erikoistuneista ammattilaisista. Potilaalle taataan sujuva, luotettava ja turvallinen hoitokokemus, Soile Timberg sanoo.

raanhoitopiirin konserniin. Se ei siis ole yksityissairaala ja siellä saa hoitoa julkisen palvelun hinnoilla käyttämällä lain suomaa valinnanvapautta erikoissairaanhoidossa. – Meille tulee potilaita niin yksityisen kuin julkisen puolen lähetteillä. Sairaalassa toimii myös yksityisvastaanotto, jonne voi tulla ilman lähetettä kuka tahansa yli 16-vuotias. Sitä kautta pääsee jonottamatta tutkimuksiin ja hoitoon, palvelupäällikkö Soile Timberg kertoo. Konsultaation ja ultraäänikuvauksen jälkeen Leena

Sarvelle päätettiin tehdä rytminsiirto. Aika operaatiolle etsittiin yhdessä hoitavan lääkärin Risto Jussilan kanssa Leenan kalenteriin sopivaksi. Leenan rytmi siirrettiin helmikuun alussa 2017. Operaatio oli tarpeen: Rytminsiirron jälkeen Leenan olo on ollut huomattavasti parempi. – Kaikki sujui todella joustavasti ja vaivattomasti. Minusta pidettiin liikuttavan hyvää huolta. Kun heräsin nukutuksesta ja valittelin nälkää, Soile kipaisi keittiöstä hakemassa syötävää. Taisi ottaa omista eväistään, Leena hymyilee. Leena oli jo operaation jälkeisenä aamuna töissä ja on siitä saakka jatkanut yrittäjän kiireistä ja aktiivista elämää.

Leena Sarvi on tyytyväinen saamaansa hoitoon. ”Minusta pidettiin liikuttavan hyvää huolta”, hän sanoo.

Onko teilläkin tärkeää kerrottavaa? Onko edustamallasi yrityksellä tai organisaatiolla kerrottavaa Helsingin Sanomien lukijoille? Uskomme että korkealaatuinen ammattilaisten toteuttama insertti Helsingin Sanomien välissä on sisältömarkkinointia parhaimmillaan. Ottakaa yhteyttä niin tuotamme teille julkaisun, jonka sisältö puhuttelee, antaa uutta tietoa, vaikuttaa ja viihdyttää. Johan Lithén, johan.lithen@inpress.fi 040 5024 943 • www.inpress.fi

4 valinnanvapaus.fi

www.inpress.com

Tays Sydänsairaala on sydämen hoitoon erikoistunut sairaala, joka hoitaa sekä julkisen että yksityisen sektorin potilaita. Erikoissairaanhoidon valinnanvapautta käyttämällä sydänpotilas pääsee hoitoon Sydänsairaalaan julkisen palvelun hinnoilla kaikkialta Suomesta. Sydänsairaalalla on palvelupisteet viidellä paikkakunnalla. Helsingin Sydänsairaala palvelee Jätkäsaaressa.


Ilmoitusliite

5 PISTEEN PALVELUVERKOSTO

Nopeasti hoitoon Helsingin Sydänsairaalan yksityisvastaanotolla astaanotolla uttavat sydänsairauksien erikoislääkärit auttavat sioissa. kaikissa sydänhoitoon liittyvissä asioissa. ttä Tarjoamme hoitoa sekä julkisen että eille pääset yksityisen sektorin asiakkaille. Meille mällä potilaan valinnanvapautta käyttämällä mistä päin Suomea tahansa. AJAVARAUKSET JA TIEDUSTELUT arkisin klo 8-18 8 18

050 339 2437

helsinginsydansairaala.fi

valinnanvapaus.fi 5


Ilmoitusliite

ORTOPEDIA

Teksti: Pasi Salmela Kuvat: Opa Latvala

M

altti, on sana, jonka olen kuullut viime aikoina lähes kyllästymiseen asti. Vaikka liikkuminen on tärkeä osa kuntoutusta, repimistä pitää ehdottomasti välttää. Nostetaan tehoja ja määriä vähitellen, Jukka Lylykorpi sanoo. Liikunta on hektistä yrittäjän arkea elävälle Jukalle henkireikä. Muutama vuosi sitten hän päätti lisätä kierroksia ja laittaa ”ukko kuntoon”. Hän harjoitteli puolisen vuotta ahkerasti henkilökohtaisen valmentajan tukemana. Treeni kulki hyvin ja tuloksia tuli. Jokin oli kuitenkin pielessä. – Tuntui, että mitä enemmän venyttelin sitä jäykemmäksi tulin. Yhdistimme sen muihin asioihin, kuten runsaaseen autossa istumiseen. Pikkuhiljaa jouduin jättämään salitreeniä vähemmälle. Seuraavaksi jäi tennis. Vasen jalka kramppasi pelin aikana ja pelaaminen kävi mahdottomaksi. Vaiva paheni ja golf-kierros onnistui vain kipulääkkeiden avulla. Sitten koitti se päivä kun kierros piti ajella golfkärryllä pelikavereiden kävellessä. – Ihmisen mieli on omituinen. Vielä tuossa vaiheessa, kun kävelykin oli hankalaa, mietin että tehäkö asialle jotakin vai antaako olla. Pahimmillaan se olisi tarkoittanut vahvojen kipulääkkeiden kanssa elämistä ja liikunnan lopettamista, Jukka muistelee. Pähkäilyn jälkeen Jukka päätti ottaa härkää sarvista ja meni ortopedin vastaanotolle. Tämä antoi lähetteen Tekonivelsairaala Coxaan, jossa suositeltiin

lonkan tekonivelleikkausta. Operaatio ajoitettiin vuoden vaihteeseen, jolloin Jukan huomio- ja liikelahjayrityksellä on hiljaisempaa. Leikkausta ennen hän harjoitteli kivuista huolimatta mahdollisimman paljon. Liikkumisen tarkoituksena oli parantaa yleiskuntoa, lihasvoimaa, nivelliikkuvuutta, tasapainoa ja lihasvenyvyyttä. Tavoitteena toipumisen nopeuttaminen. – Sain Coxasta hyvät treeniohjeet ja kävin 3–4 kertaa viikossa salilla tekemässä reisi- ja pakaralihaksia vahvistavia liikkeitä. Lonkka toki kipeytyi aina treenin jälkeen ja tuntui koko päivän, mikäli en ottanut särkylääkettä. Leikkauspäivää Jukka sanoo jännittäneensä. – Täytyy myöntää, että operaatio tuli uniin. On se jännä paikka kun menee ensimmäisen kerran isoon operaatioon ja luovuttaa kehonsa hallinnan toiselle ihmiselle. Leikkauksessa Jukalta poistettiin vioittunut vasen lonkkanivel ja se korvattiin tekonivelellä. Selkäpuudutuksessa tehty leikkaus kesti noin kaksi tuntia. Coxan ortopedi valitsi käytettävän tekonivelmallin juuri Jukalle sopivaksi. Valintaan vaikuttivat hänen yleistilansa, luun laatu, anatomiset tekijät sekä odotettavissa oleva käytön kuormittavuus. Operaatio meni mallikkaasti ja ensimmäiset askeleensa Jukka otti jo samana iltana. – Leikkauksen jälkeen tulin entistäkin vakuuttuneemmaksi, että mieluummin annan lonkkaoperaationi sellaiselle lääkärille, joka on tehnyt niitä

Tekonivelsairaala Coxa on Suomen ainoa, puhtaasti tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala, joka työllistää 183 alan huippuosaajaa. Yksilöllisen, tutkitun ja korkealaatuisen hoidon ansiosta heidän tavoitteenaan on tarjota potilaille uuden mahdollisuuden liikkumisen iloon. Coxan erikoisosaamisaluetta on myös tuumori- ja infektiopotilaiden hoito.

Katso videosarja Jukan hoidosta ja toipumisen etenemisestä www.coxa.fi

satoja jopa tuhansia, kuin sellaiselle ortopedille, joka jakaa osaamistaan ihmisruumiin eri alueille. En vähättele kenenkään ammattitaitoa, mutta tässä niin kuin muissakin töissä kokemus tuo varmuutta. Leikkauksesta on kulunut kolmisen kuukautta. Jälkitarkastuksessa Jukka Lylykorven todettiin toipuneen täysin. Lonkkakivut ovat muisto vain. – Jo kaksi viikkoa leikkauksesta kävely sujui ihan mukavasti. Nyt olen lisännyt liikuntaa pikkuhiljaa. Kevyttä sauvakävelyä ja kuminauhajumppaa olen harrastanut. Leikkauksella on ollut muitakin positiivisia vaikutuksia kuin kipujen hellittäminen. Se antoi yli

TUNNUSTUSTA TAYSIN SILMÄKESKUKSEN TOIMINTATAVOILLE Tampereen yliopistollisen sairaalan silmäkeskus palkittiin viime vuoden lopulla EU-palkinnolla vastuullisesta ja tehokkaasta toiminnastaan silmäpotilaiden hoidossa. Tays Silmäkeskus valittiin EU-ohjelman European Innovation Partnership on Active and Health Ageing- referenssiyksiköksi. Kuva: Opa Latvala

6 valinnanvapaus.fi

Palkinto on käytännössä kolmivuotinen tunnustus Taysissa kehitetyille etusijaistamisjärjestykselle. Sen mukaan silmäsairauksien hoidossa priorisoidaan pysyvää näkövammaa aiheuttavien silmäsairauksien hoito ja potilaat ryhmitellään pysyvän näkövamman riskin mukaan. Suomen silmäylilääkärit ovat ehdotta-

neet sosiaali- ja terveysministeriölle, että tämämalli Suomessa otettaisiin laajemmin käyttöön. Silmäkeskuksen toimintamalli on herättänyt valtavasti kansainvälistä kiinnostusta. Viime vuosien aikana Taysin silmäsairauksien hoitoon on käynyt


Ilmoitusliite

Luotettava yhteistyökumppani tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon

Leikkauksesta on nyt kolmisen kuukautta. Jukka on toipunut täysin leikkauksesta ja lonkkakivut ovat muisto vain.

Leikkaus antoi Jukalle hengähdystauon hektisestä arjesta.

20 vuotta omaa yritystään johtaneelle Jukalle hengähdystauon kiireisestä työstä. – Pysähtyminen tuli hyvään saumaan. Ehdin pitkästä aikaa miettiä ja laittaa asioita uuteen järjestykseen. Olen aina tehnyt paljon töitä ja liikunta on auttanut jaksamaan. Entä jos se olisi viety ja samalla työssä jaksaminen. Mitä olisi jäänyt jäljelle? Pyrin nyt vähentämään työtaakkaa ja jakamaan vastuuta. Jukka kannustaa kaikkia kivuista kärsiviä hakeutumaan hoitoon. – Se on usein iso askel, mutta kivuton elämä maistuu paljon paremmalle.

tutustumassa asiantuntijoita yli 30:stä eri maasta. – Olemme nähneet tuottavuuden ja vastuullisuuden yhdistämisen mahdollisuutena. Tavoitteena ei ole maksimoida kysyntää ja lisätä potilaiden diagnooseja vaan lisätä väestön hyvinvointia, sanoo Taysin silmäkeskuksen johtaja Anja

Tuulonen, joka on kysytty luennoitsija eri puolilla maailmaa. Taysin silmäkeskuksessa tehdään vuosittain noin 47 000 toimenpidettä tai käyntiä. Kysyntä on kasvanut yli seitsemän prosentin vuosivauhtia. Kasvun taustalla on sekä väestön ikääntyminen että Taysin hyvä maine ja palvelujen saavutettavuus.

TAYS UUDISTAMISOHJELMA 2020 arkkitehti- ja pääsuunnittelu

valinnanvapaus.fi 7


Ilmoitusliite

NEUVOJA

Taysin neuvonta vastaa VALINNANVAPAUS ON MONELLE vielä niin uutta, että Taysin tarjoama puhelinneuvonta on tullut tarpeeseen. Palvelussa asioi liki tuhat ihmistä vuodessa. Teksti: Pasi Salmela Kuva: Opa Latvala & Colourbox

Voiko kuka tahansa valita Taysin hoitopaikakseen? T Kyllä. Vuonna 2014 muuttuneen tterveydenhuoltolain ansiosta erikoisssairaanhoitoa tarvitseva potilas voi kiirreettömissä tapauksissa valita Taysin hoitopaikakseen. Lääkäri päättää aina h potilaan jatkotutkimuksen tai -hoidon p ttarpeesta. Potilas voi valita hoitopaikkkansa, kunhan hänen toivomassaan hoitopaikassa on sairauden hoidon h edellyttämä asiantuntemus. e Mistä saan lisätietoa vapaan hoitopaikan valinnasta? Tays avasi vuonna 2014 Suomen ainoan neuvontapalvelun, joka ohjaa ja neuvoo erityisesti hoitopaikan valintaa koskevissa kysymyksissä.

Mitä hoito maksaa ja korvaako Kela matkakustannukset? Julkisen erikoissairaanhoidon asiakasmaksuissa ei ole merkittäviä eroja. Vapaan hoitopaikan valinnan perusteella hoitosi maksaa siis suunnilleen saman verran kuin oman kotikunnan lähisairaalassa. Kela korvaa valinnanvapautta käyttävien potilaiden matkakustannukset yleensä enintään lähimpään yliopistosairaalaan olevan matkan perusteella. Tarvitsenko lähetteen erikoissairaanhoitoon, jos käytän valinnanvapautta? Sairaalahoitoon tarvitaan lääkärin lähete. Terveyskeskuksen, työterveyshuollon, yksityisen lääkäriaseman tai keskussairaalan lääkäri voi kirjoittaa lähetteen todettuaan tutkimuksen tai hoidon tarpeen. Voit kysyä Taysiin, Coxaan tai Tays Sydänsairaalaan hoitoon hakeutumisesta puhelimitse, sähköpostilla tai sähköisellä lomakkeella. Valinnanvapausneuvonta kertoo mm. lähetekäytännöistä, hoitoon pääsyn odotusajoista, hoidoista ja majoittumisesta potilashotelliin. Puh: 03 311 67000 • S-posti: palveluneuvonta@tays.fi • Lisätietoa: www.valinnanvapaus.fi

Hyvä yhteistyömme eri toimijoiden kanssa näkyy asiakkaille sujuvana hoitoon ja kuntoutukseen pääsynä. Hatanpään sairaalaan on keskitetty mm. koko Pirkanmaan alueen rintasyöpäkirurgia.

Hatanpään sairaala – vapaus valita! Uudistunut Hatanpään sairaala tarjoaa laajan valikoiman erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja kuntoutuksen palveluja. Voitte valita Hatanpään sairaalan tutkimus- ja hoitopaikaksenne, asuinpaikasta riippumatta.

8 valinnanvapaus.fi

Tutustu palveluihimme: http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/


Ilmoitusliite

POTILASHOTELLI

Potilaiden ja heidän läheistensä lisäksi potilashotelli toimii normaalin hotellin tavoin muille asiakasryhmille. Se soveltuu erinomaisesti lapsiperheille.

Teksti: Pasi Salmela Kuvat: Opa Latvala

N

orlandia Tampere Hotellin aulassa odottaa pirteä 92-vuotias. Hotellin vastaanotossa työskentelevä lähihoitaja Marika Kaartinen on juuri saattanut Irja Lehtisen syöpähoidoista kadun toisella puolelta. – Marika tai joku muu tytöistä vie ja hakee minut hoidoista. Menemme sisäkautta tunnelia pitkin, mikä on hyvä, olisi nimittäin turhaa pukea ulkovaatteita päälle lyhyen hoidon takia, Irja sanoo hyväntuulisena. Riihimäellä asuvan Irjan hoitojakso kestää tällä kertaa 10 päivää ja sisältää yhden hoidon joka päivä. Hän valitsi hotellin yli 200 km:n päivittäisen automatkan sijaan. Irja asuu hotellissa koko jakson ajan. – Olisin voinut kulkea päivittäin kotoa taksilla tai poikani kyydissä, mutta se olisi käynyt liian raskaaksi. Näin on parempi. Täällä minulla on hyvä olla, oma huone ja ruokaa tarjoillaan neljä kertaa päivässä. Hintakin on sama kuin sairaalamaksu. Irjalla on ranteessaan turvahälytysranneke, jonka

avulla hän saa yhteyden henkilökuntaan kaikkina vuorokauden aikoina. Hotellilla työskentelee sairaalan sairaanhoitaja joka päivä ja vastaanotossa on aina hoitaja ympäri vuorokauden. – Turvaranneke antaa turvallisuuden tunteen, kun voin kutsua apua milloin tahansa. Vuonna 2012 avattu Norlandia Tampere Hotelli on

ensimmäinen laatuaan Suomessa. Se on täyden palvelun potilashotelli, jossa voivat majoittua Irja Lehtisen kaltaiset omatoimiset potilaat, jotka selviävät arjen askareista eivätkä tarvitse välitöntä sairaalahoitoa osastolla. Myös potilaiden omaiset voivat yöpyä hotellissa, kuten Irjan Helsingissä asuva tytär teki edellisenä viikonloppuna. – Olisin toki voinut mennä kotiinkin. Halusin kuitenkin jäädä tänne. Oli mukavaa kun tyttärenikin tuli ja saimme viettää aikaa yhdessä. Söimme lauantaina päivällisen tuossa hotellin ravintolassa, Irja kertoo. Potilaiden ja heidän läheistensä lisäksi potilashotelli toimii myös normaalin hotellin tavoin muille asiakasryhmille.

turvallinen ympäristö yhdistettynä hyvään palveluun parantaa kokemusta hoidon laadusta, mikä osaltaan edesauttaa paranemista ja potilaan hyvinvointia. Teemme parhaamme, että potilaat viihtyvät hotellissamme, hotellinjohtaja Birgit Aikio sanoo. Hotelliympäristö antaa myös sairaalan vuodeosastoa paremmat mahdollisuudet viettää mahdollisimman normaalia elämää. Potilaat saavat kulkea omissa vaatteissaan, ruokailla hotellin ravintolassa ja käyttää hotellin saunaa. – Myös sairastuessa meillä jokaisella on oikeus valinnan vapauteen ja hyvään palveluun. Me osaltamme edistämme jokaisen hyvinvointia.

Potilashotelli sijaitsee Kaupin kampuksella Tays Keskussairaalan vieressä. Hotelli täydentää Taysin hoitoketjua.

Potilashotellilla on sairaalan vuodeosastoon verrat-

Birgit Aikio

tuna useita etuja. Se on rauhallisempi ja miellyttävämpi ympäristö. Lisäksi se tarjoaa yksityisyyttä mitä sairaalassa ei aina voida taata. – Potilashotelli on osa hoitoketjua. Rauhallinen ja

Norlandia Tampere Hotel Tervetuloa palveltavaksi • Viihtyisiä huoneita sairaala-alueella • Erikoissairaanhoidon palvelut lähellä • Sairaanhoitajan palvelut

ǁǁǁ͘ŶŽƌůĂŶĚŝĂ͘Į

• ,LJǀćŶ ŽůŽŶ ƌƵŽŬĂŬŽŶƐĞƉƟ • Cafe Care avoinna 24/7 • Hyvät ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet

Norlandia Tampere Hotel

ISO 9001 ISO 14001 Tel +358 50 384 4400 tampere@norlandia.com valinnanvapaus.fi 9


Ilmoitusliite

SYÖPÄHOITO

Hetkestä nauttien VAKAVAN SAIRAUDEN KOHTAAMINEN on yksi elämän kovimmista paikoista. Niin sairastuneelle kuin hänen läheisilleen. Hoitohenkilökunnan ja potilaan luottamuksellinen suhde on tärkeä osa hyvää hoitoa. Teksti: Pasi Salmela Kuva: Valokuvaamo Magio & Opa Latvala

H

elmikuussa 2014 Jenni Engströmin maailma pysähtyi. Hän sai kuulla sairastavansa rintasyöpää. – Ensimmäinen ajatukseni oli, että joudunko perumaan matkani Jamaikalle. Eihän siinä tietenkään ollut mitään järkeä, koska se oli ongelmistani pienin juuri sillä hetkellä, Jenni sanoo ja hörppää kahvia tamperelaisessa kahvilassa. Jenni pääsi nopeasti hoitoon Taysin syöpäosastolle ja leikkauksen sekä solunsalpaajahoidon avulla tauti saatiin kuriin. Lääke-esittelijänä työskentelevä Jenni, 31, kertoi sairaudestaan läheisilleen, kollegoilleen ja asiakkailleen heti diagnoosin saatuaan. – Vakava sairaus koskettaa myös muita kuin minua itseäni. Erityisesti äiti otti asian raskaasti. Onneksi hän sai vierailla osastolla ja pääsi seuraamaan hoitoa. Se rauhoitti häntä paljon. Ystävät,

Maarit Bärlund

kollegat ja asiakkaat ovat suhtautuneet oikein hyvin, Jenni kertoo. Vuosi sitten Jenni sai taas huonoja uutisia. Syöpä

oli uusiutunut. – Niin oudolta kun se kuulostaakin, toinen kerta oli helpompi. Osasin kysyä oikeita kysymyksiä ja kaikki oli jo tuttua. Minua hoitaneet lääkärit ja hoitajat ovat olleet aivan ihania. He suhtautuvat potilaaseen ja työhönsä rauhallisen ammattimaisesti. Se luo turvallisen tunteen. Edessä oli uusi leikkaus ja solunsalpaajahoidot. Kaikki sujui hyvin ja Jenni tuntee itsensä terveeksi. Omaa ennustettaan hän ei ole halunnut tietää. – Sairaus on opettanut elämään hetkessä ja olemaan stressaamatta turhia. Nyt mennään päivä kerrallaan, jokaisesta hetkestä nauttien. Jenni ei pyri sulautumaan massaan. Hänen vaaleanpunaiset hiuksensa erottuvat jo kaukaa. Vasta lähempää katsottuna huomaa, että hän käyttää peruukkia. – Minulla oli aluksi tavallisemman värinen, mutta sitten ajattelin, että annetaan mennä vaan. Pinkit hiukset päähän ja menoksi.

Tays on Suomen toiseksi suurin syövänhoitoa toteuttava keskus. Jokaisen potilaan hoito suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Hoitojen suunnittelusta vastaavat potilaan kanssa yhdessä kyseisen syöpätaudin erityisasiantuntijat. Tays käyttää uusimpia hoitomenetelmiä ja kehittää hoitoa tutkimusten avulla. Henkilöstö koostuu erityisosaajista ja kouluttautuu jatkuvasti.

Syöpäsairaudet ovat yleistyneet viime vuosina ja joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään jossakin elämänsä vaiheessa. Hoidot ovat samaan aikaan kehittyneet suurin harppauksin ja lähes kaksi kolmesta diagnoosin saaneesta paranee. Hoidot suunnitellaan hyvin yksilöllisesti. – Kaikille ei sovi samat hoidot ja lääkkeet, ja hoidot räätälöidään aina potilaskohtaisesti, mikä parantaa ennustetta, apulaisylilääkäri Maarit Bärlund sanoo. Täsmähoitojen ohelle on myös kehitetty mobiilisovelluksia ja muuta teknologiaa helpottamaan potilaan ja hoitohenkilökunnan yhteydenpitoa. Taysin verkkopoliklinikalla on käynnissä Noona-sovelluksen pilotointi. Sen avulla potilas voi viestittää sairaalalle voinnistaan minä vuorokauden aikana tahansa. Jos oireet vaikuttavat kriittisiltä, älypalvelu voi kehottaa ottamaan yhteyttä päivystykseen jo ennen kuin hoitaja vastaa. Kokeilussa on mukana tällä hetkellä yli 900 potilasta.

Oivaltamisen iloa! www.tamk.fi

skus e k o t i en Ta tasoin

Yli 500 ƐŽƚĞͲĂůĂŶ tutkintoa ǀƵŽƐŝƩĂŝŶ 10 valinnanvapaus.fi

orkea ö Uusi k isympärist m i opp yön hoitot ŝƐŝůůĞ ƫůĂ ĂŵŵĂ

Täydenny skoulutuk sella

osaamine n uusiin ƵůŽƩƵǀƵƵ ŬƐŝŝŶ͊

Ylempi AMK-tutkinto sćLJůć ǀĂĂƟǀŝŝŶ ĂƐŝĂŶƚƵŶƟũĂͲ ũĂ ũŽŚƚŽƚĞŚƚćǀŝŝŶ


Ilmoitusliite

TESTAA TIETOSI VALINNANVAPAUDESTA Oletko ajan hermoilla vai kaipaatko vielä lisää tietoa ja neuvoja? Verkkosivulla valinnanvapaus.fi voit testata tietosi nykyisestä erikoissairaanhoidon valinnanvapaudesta. Leikkimielisen testin avulla voit kokeilla, mitä tiedät nykyisestä hoitopaikan valinnasta. Sivustolta voi ottaa yhteyttä myös palveluneuvojaan, joka neuvoo valinnanvapauden soveltamisessa henkilökohtaisesti. Verkkosivusta vastaavat Tays, Tekonivelsairaala Coxa, Tays Sydänsairaala ja Norlandia Tampere hotelli. Verkkosivusto palvelee valtakunnallisesti.

– Noona mahdollistaa sen, että yhteydenottoa ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Syöpäklinikka on näin tuotu käden ulottuville, sanoo Bärlund. Teknologian ja hoitomenetelmien kehittyminen on Bärlundin mukaan loistava asia, mutta niitten lisäksi hän korostaa potilaan ja lääkärin suhteen merkitystä. – Ihmisen kohtaaminen ja luottamuksen rakentaminen ovat erittäin tärkeä osa hyvää hoitoa. Meidän pitää ymmärtää potilaan tarpeet, nähdä mikä on hänelle parhaaksi, ja pyrkiä täyttämään hänen odotuksensa.

Rintasyöpä on opettanut Jenni Engströmin elämään hetkessä ja olemaan stressaamatta turhia. – Nyt mennään päivä kerrallaan, jokaisesta hetkestä nauttien, hän sanoo.

Me ymmärrämme kotisi tärkeyden

2020 Taysissa on menossa hanke, jossa vuoteen 2020 mennessä rakentuvat paitsi uusi Sydänsairaala, myös Lasten ja nuorten keskus sekä uusi D-rakennus. Taysin uudistamista vauhdittaa Muutoksen tuuli-musikaali, jonka voi katsoa YouTubesta TAYSvideot-kanavalta. Sen toteuttamiseen on osallistunut noin 60 sairaalan työntekijää. Taysin uudistamisesta lisää verkossa myös www.tays.fi/uudistamisohjelma.

Stella apuna leikkauksen jälkeen Oletko toipumassa leikkauksesta? Varmista sujuva kotiutuminen operaation jälkeen Stella Hoivan avulla. Räätälöidyllä palvelulla varmistamme parhaan mahdollisen toipumisen leikkauksen jälkeen.

Stella Hoiva palvelut:

HOIVA

- vuorokauden ympäri palveleva terveysneuvonta - tarvittavien apuvälineiden hankinta - leikkaushaavan tarkistus ja hoito - ompeleiden ja haavahakasten poisto - laboratoriokokeiden otto - yleislääketieteellisissä asioissa mahdollisuus konsultoida Stellan ympärivuorokautista päivystystä

Lisätietoa

www.stella.fi/turvallinenvanhuus Tilaa suunnittelukäynti

010 6338585 Stella on kotiin tuotettavien palveluiden markkinajohtaja, jolla on yli 15 vuoden vankka kokemus terveys-ja hyvinvointipalveluiden uranuurtajana.

Kotitalousvähennys -50%

Stella Kotipalvelut Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit ovat hyväksyneet Stellan palvelusetelituottajaksi.

Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki. Y-tunnus 0968381-3

valinnanvapaus.fi 11


Ilmoitusliite

12 valinnanvapaus.fi


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.