Page 1

KATALOG STANDARDÓW  ARCHITEKTONICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH RENAULT


WSTĘP ZARÓWNO Z ZEWNĄTRZ JAK I WEWNĄTRZ, PUNKT SPRZEDAŻY RENAULT POWINIEN SPEŁNIAĆ 3 KRYTERIA DECYDUJĄCE O JEGO EFEKTYWNOŚCI HANDLOWEJ EFEKT WIZUALNY, POPRZEZ MOCNE WYEKSPONOWANIE ELEMENTÓW IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ RENAULT ZGODNEJ Z WIZERUNKIEM MARKI. FUNKCJONALNOŚĆ BUDYNKU, UZYSKANA POPRZEZ RACJONALNE ZORGANIZOWANIE JEGO FUNKCJI I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH. EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA BUDYNKU, OSIĄGNIĘTA POPRZEZ OBNIŻENIE KOSZTÓW BUDOWY, UŹYTKOWANIA I UTRZYMANIA, Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA.


SPIS TREŚCI

01

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA OBIEKTU Strefy działalności i ciągi komunikacyjne . . . . . . . . . . . Strefy zadaszone i niezadaszone . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizacja przestrzenna koncesji . . . . . . . . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

005 006 007 014

04

WYKOŃCZENIE I OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE Kolory wewnątrz budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posadzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ściany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przeszklone ścianki działowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sufity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oświetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznakowanie wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Back-Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

049 050 051 053 054 055 056 060 061

02

WYMIARY OBIEKTU I TYPOWE PLANY Właściwa wielkość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zbieranie danych wyjściowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podstawowe wskaźniki wymiarowania stref . . . . . . . . Typowy plan koncesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

016 017 018 019 023

03

WYGLĄD FASAD I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE Kolory fasad i oznakowania Renault . . . . . . . . . . . . . . . Wykończenie fasad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznakowanie zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typografia i nazwa handlowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specyficzne nośniki informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznakowanie działów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typowa koncesja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

025 026 028 034 038 040 045 047

Strefa wydawania SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boutique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomieszczenia administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

074 075 076 077

05

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNYCH STREF BUDYNKU Kolory i materiały umeblowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aranżacja i wystrój salonu SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aranżacja i wystrój salonu SU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recepcja w salonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strefa ekspozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moduły biurowe sprzedawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recepcja serwisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recepcja magazynu części zamiennych (MCzZ) . . . . . Poczekalnia klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

063 064 066 067 069 070 071 072 073


01

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA OBIEKTU Strefy działalności i ciągi komunikacyjne Strefy zadaszone i niezadaszone Organizacja przestrzenna koncesji Podsumowanie


01

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA OBIEKTU

STREFY DZIAŁALNOŚCI I CIĄGI KOMUNIKACYJNE Zasady rozplanowania

Racjonalne rozplanowanie poszczególnych stref działalności i związanych z nimi ciągów komunikacyjnych (dla klientów i pracowników) leży u podstaw efektywności funkcjonalnej i ekonomicznej punktu sprzedaży Renault. Odbywa się to w oparciu o 4 następujące fundamentalne zasady:

1.

JASNE OKREŚLENIE PRZEWIDYWANYCH I POTENCJALNYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI DLA DANEGO OBIEKTU HANDLOWEGO

2.

PODZIAŁ POWIERZCHNI NA FRONT OFFICE I BACK OFFICE

3.

PODZIAŁ POWIERZCHNI NA ZADASZONE I NIEZADASZONE

4.

OPTYMALIZACJA ORGANIZACJI PRZESTRZENNEJ OBIEKTU W ZALEŻNOŚCI OD ROZPATRYWANEJ LOKALIZACJI: PODMIEJSKIEJ, MIEJSKIEJ, WIELOKONDYGNACYJNEJ, JEDNOKONDYGNACYJNEJ SPIS TREŚCI

5


01

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA OBIEKTU

STREFY DZIAŁALNOŚCI ZADASZONE I NIEZADASZONE Określenie rodzajów działalności

Racjonalne rozplanowanie punktu sprzedaży zależy bezpośrednio od przewidywanych rodzajów działalności. Niezwykle istotną rzeczą jest uwzględnienie z wyprzedzeniem przyszłych rodzajów działalności, aby przewidzieć odpowiednią rezerwę terenu na te cele. Powyższe rodzaje działalności będą podzielone na strefy zadaszone i niezadaszone, w istotny sposób wpływające na kwotę inwestycji:

- DZIAŁ EKSPOZYCJI SN - POCZEKALNIA KLIENTA - DZIAŁ EKSPOZYCJI SU - RENAULT PRO+ - DZIAŁ NAPRAW MECHANICZNYCH - DZIAŁ NAPRAW BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH - DZIAŁ RENOWACJI SU - DZIAŁ PRZYGOTOWANIA SN/SU - DZIAŁ WYDAWANIA SN/SU - SKŁAD SN/SU - RENAULT BOUTIQUE - DZIAŁ SZYBKICH NAPRAW (typu Renault Minute mechanicznych i blacharskich) - DZIAŁ RENAULT RENT - EKSPOZYCJA RENAULT SPORT - DZIAŁ CZĘŚCI I AKCESORIÓW - Inne rodzaje działalności... SPIS TREŚCI

6


01

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA OBIEKTU

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA KONCESJI Oddzielenie stref front office’u i back office’u

Rozplanowanie stref działalności polega w szczególności na oddzieleniu widocznych i dostępnych dla klienta stref front office’u (wyższy koszt 1 m2) od stref back office’u (niższy koszt 1 m2). RECEPCJA MCzZ

Taki podział na dwie części umożliwia: - lepsze wyeksponowanie oferty handlowej - zapewnienie ciągłości przestrzennej front office’u - zróżnicowanie poziomów wyposażenia wewnątrz budynku - ewentualne zlokalizowanie back office’u poza głównym budynkiem koncesji - rozdzielenie stref: salon ekspozycyjny SN/MCzZ

MAGAZYN CZĘŚCI ZAMIENNYCH

WARSZTAT MECHANICZNY

WARSZTAT NAPRAWY SU

STREFA PRZYGOTOWANIA SN/SU

WARSZTAT BLACHARSKI

BACK OFFICE

RECEPCJA SERWISU

FRONT OFFICE

CARROSSERIE

POCZEKALNIA

MÉCANIQUE

SALON EKSPOZYCYJNY SN

STREFA WYDAWANIA POJAZDÓW

SZYBKIE NAPRAWY

Schemat układu funkcjonalnego dla obiektu z rozwiniętą na dużą skalę sprzedażą części dla odbiorców zewnętrznych.

SPIS TREŚCI

7


01

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA OBIEKTU

Parter powinien być przeznaczony na produkcyjne rodzaje działalności front office’u i back office’u, natomiast pierwsze piętro – na działalność administracyjną i usługową. PARTER - Kryty salon ekspozycyjny SN, usytuowany od frontu budynku 1 - Strefa szybkich napraw, usytuowana od frontu budynku, z bezpośrednim połączeniem z salonem ekspozycyjnym SN 2 - Recepcja serwisu usytuowana w strefie front office’u, ułatwiająca naturalny przepływ klientów w kierunku salonu ekspozycyjnego SN 3 - Oddzielna recepcja MCzZ, pozwalająca uniknąć utrudnień w przepływie klientów w kierunku salonu ekspozycyjnego SN 4 - Kryta i łatwo dostępna strefa poczekalni 5 - Widoczna z salonu ekspozycyjnego, kryta i zamknięta strefa wydawania pojazdów 6 PIĘTRO - Pomieszczenia administracyjne, usytuowane na antresoli w celu zwolnienia powierzchni na parterze 7 - Zorganizowany na kilku poziomach MCzZ 8

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA KONCESJI Lokalizacja stref zadaszonych

SCHEMAT ORGANIZACYJNY POMIESZCZENIA TECHNICZNE

MAGAZYN CZĘŚCI ZAMIENNYCH

8 POMIESZCZENIA SOCJALNE

POZIOM 1

7

BIURA

WARSZTAT NAPRAWY SU

4

STREFA PRZYGOTOWANIA SN / SU

MAGAZYN CZĘŚCI ZAMIENNYCH

RECEPCJA MCzZ

WARSZTAT NAPRAW BLACHARSKICH

6

PARTER STREFA WYDAWANIA POJAZDÓW

WARSZTAT NAPRAW MECHANICZNYCH

5 POCZEKALNIA

SALON EKSPOZYCYJNY SN

1

RECEPCJA SERWISU

3 2 DZIAŁ SZYBKICH NAPRAW

SPIS TREŚCI

8


01

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA OBIEKTU

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA KONCESJI Równowaga między fasadą części handlowej i serwisowej

Wyraźne rozróżnienie części handlowej i serwisowej pozwala lepiej wyeksponować ofertę handlową koncesji, ułatwiając równocześnie dostęp do stref obsługi posprzedażnej: FASADA CZĘŚCI HANDLOWEJ - Recepcja przy salonie ekspozycyjnym SN - Recepcja Renault Minute 2

MAGAZYN CZĘŚCI ZAMIENNYCH

1

WARSZTAT NAPRAW MECHANICZNYCH

5

MÉCANIQUE

RECEPCJA SERWISU

WARSZTAT NAPRAWY SU

STREFA PRZYGOTOWANIA SN/SU

RECEPCJA SERWISU

CARROSSERIE

POCZEKALNIA

FASADA CZĘŚCI SERWISOWEJ - Recepcja serwisu 3 - Warsztaty 4 - Recepcja działu części i akcesoriów

RECEPCJA MCzZ

Pièces & Accessoires

SALON EKSPOZYCYJNY SZYBKIE NAPRAWY

5

4

3

NAZWA FIRMY

2

1

SPIS TREŚCI

9


01

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA OBIEKTU

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA KONCESJI Parkingi dla klientów

Usytuowanie parkingów dla klientów w sąsiedztwie następujących stref koncesji: - Wydzielony parking dla salonu ekspozycyjnego SN i salonu ekspozycyjnego SU (w tym co najmniej 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych, zależnie od lokalnie obowiązujących przepisów) 1 - Wydzielony parking dla klientów przyjeżdżających na szybką naprawę 2 - Wydzielony parking dla klientów przyjeżdżających do serwisu 3 - Wydzielony parking klientów działu sprzedaży części i akcesoriów 4

4

3

1

INFORMACJA Nie ma oddzielnych parkingów dla klientów Renault Rent Pro+. Nie posiadają specjalnego, oddzielnego oznakowania na ziemi.

2

1

SPIS TREŚCI

10


01

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA OBIEKTU

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA KONCESJI Strefy niezadaszone

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI PROWADZONE W STREFIE FRONT OFFICE’U - Oznakowany i widoczny z głównych wejść budynku parking dla pojazdów do jazd próbnych 1 - Oznakowana, widoczna i łatwo dostępna dla klientów ekspozycja SU 2 - Oznakowana ekspozycja pojazdów dostawczych (Renault Pro+) 3 - Usytuowany w sąsiedztwie recepcji Renault Rent i widoczny dla klientów parking samochodów do wynajęcia 4 - Widoczna z głównych wejść do budynku, wydzielona strefa dla potrzeb Renault Assistance 5 - Wydzielona strefa przyjmowania i wydawania pojazdów z serwisu 6 - Strefy zieleni zgodne z wymaganiami lokalnych przepisów 7 STREFY DZIAŁALNOŚCI USYTUOWANE W SĄSIEDZTWIE BACK-OFFICE’U - Odpowiednio rozplanowana i zwymiarowana strefa składowania SN/SU 8 - Myjnie pojazdów 9 w pobliżu - Odpowiednio usytuowana i należycie zwymiarowana strefa składowania odpadów 10 - Przeznaczona dla potrzeb przewozów i dostaw strefa dojazdowa dla pojazdów ciężarowych 11

7

10

11 8

9

6

6 6

3 4

1

2

5

7

SPIS TREŚCI

11


01

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA OBIEKTU

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA KONCESJI Przepływ klientów i pracowników

Przemyślana organizacja przestrzenna mająca na celu racjonalizację przepływu pieszych i zmotoryzowanych klientów oraz pracowników: CIĄGI KOMUNIKACYJNE DLA KLIENTÓW PIESI: główne ciągi komunikacyjne dla klientów powinny zawsze przebiegać przez salon ekspozycyjny, który powienien być centralną częścią koncesji, tak aby każdy gość mógł zapoznać się z aktualną ofertą handlową, niezależnie od celu jego wizyty. RECEPCJA MCzZ

WARSZTAT MECHANICZNY

CIĄGI KOMUNIKACYJNE DLA PRACOWNIKÓW PIESI: takie rozplanowanie budynku, aby zredukować do minimum czas potrzebny pracownikom na przemieszczanie się po terenie koncesji. ZMOTORYZOWANI: ułatwić dojazd samochodom ciężarowym przewożącym samochody, dostawcom części oraz odbiorcom odpadów.

MÉCANIQUE

RECEPCJA SERWISU

STREFA PRZYGOTOWANIA SN/SU

WARSZTAT BLACHARSKI

CARROSSERIE

POCZEKALNIA

ZMOTORYZOWANI: ułatwienie klientom zmotoryzowanym trafienia do stref parkingowych poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania pionowego i umieszczenie znaków poziomych.

WARSZTAT NAPRAWY SU

MAGAZYN CZĘŚCI ZAMIENNYCH

SALON EKSPOZYCYJNY SN

STREFA WYDAWANIA POJAZDÓW

SZYBKIE NAPRAWY

CIĄGI KOMUNIKACYJNE DLA KLIENTÓW ZMOTORYZOWANYCH CIAGI KOMUNIKACYJNE DLA KLIENTÓW PIESZYCH POZOSTAŁE CIĄGI KOMUNIKACYJNE

SPIS TREŚCI

12


01

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA OBIEKTU

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA KONCESJI Wariant – obiekt wielokondygnacyjny

W przypadkach ograniczonej dostępności terenów budowlanych (na przykład w centrach miast), dopuszcza się budowę koncesji wielokondygnacyjnych. Niemniej jednak sposób ich rozplanowania pozostaje taki sam, jak w przypadku typowych koncesji.

PRZYGOTOWANIE SN / SU

POZIOM 2

SKŁADOWANIE SN

POZIOM 0 jest przeznaczony dla front-office’u. SKŁADOWANIE SU

POZIOM 1 jest przeznaczony dla back office’u.

MCzZ

POZIOM 2 jest przeznaczony dla stref pomocniczych: składowania SN/SU i przygotowania SN/SU

POZIOM 1

WARSZTAT MECHANICZNY / BLACHARSKI

MCzZ

SALON EKSPOZYCYJNY SN

RAMPA WJAZDOWA NA POZIOM 2

PARTER

RECEPCJA SERWISU

STREFA PRZYJMOWANIA POJAZDÓW

RAMPA WJAZDOWA NA POZIOM1

DOSTĘP DO PIĘTER

STREFA DOSTAW

WEJŚCIE DLA PIESZYCH

STREFA WYDAWANIA POJAZDÓW

WJAZD POJAZDÓW

SPIS TREŚCI

13


01

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA OBIEKTU

PODSUMOWANIE Fundamentalne zasady

1.

JASNE OKREŚLENIE (PRZEWIDYWANYCH I POTENCJALNYCH) RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI DLA DANEGO OBIEKTU HANDLOWEGO

2.

PODZIAŁ POWIERZCHNI NA FRONT OFFICE I BACK OFFICE

3.

PODZIAŁ POWIERZCHNI NA ZADASZONE I NIEZADASZONE

4.

OPTYMALIZACJA ROZPLANOWANIA OBIEKTU W ZALEŻNOŚCI OD ROZPATRYWANEJ LOKALIZACJI (PODMIEJSKIEJ, MIEJSKIEJ, WIELOKONDYGNACYJNEJ, JEDNOKONDYGNACYJNEJ)

SPIS TREŚCI

14


02

WYMIARY OBIEKTU I TYPOWE PLANY Właściwa wielkość Zbieranie danych wyjściowych Podstawowe wskaźniki wymiarowania stref Typowy plan koncesji Podsumowanie

SPIS TREŚCI

15


02

WYMIARY OBIEKTU I TYPOWE PLANY

WŁAŚCIWA WIELKOŚĆ Zasady

OKREŚLENIE WŁAŚCIWYCH WYMIARÓW OBIEKTU W ZALEŻNOŚCI OD POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO Właściwe zwymiarowanie powierzchni niezbędnych dla poszczególnych rodzajów działalności koncesji (strefy zadaszone i niezadaszone) pozwala zoptymalizować zapotrzebowanie pod względem powierzchni zarówno terenu jak i budynku. To z kolei pozwala określić wielkość inwestycji z jej dopasowaniem do biznes planu oraz zoptymalizować zwrot z inwestycji (ROI).

WŁAŚCIWE OKREŚLENIE WYMIARÓW OPIERA SIĘ NA:

1. 2. 3.

Z JEDNEJ STRONY NA ANALIZIE POTENCJAŁU DANEJ KONCESJI, POZWALAJĄCEJ OKREŚLIĆ WIELKOŚCI OBROTÓW / PRZEROBU DLA KAŻDEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI

ORAZ NA DŁUGOFALOWEJ PROGNOZIE (NA MINIMUM 5 LAT) UWZGLĘDNIAJĄCEJ EWOLUCJĘ KAŻDEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI

Z DRUGIEJ STRONY NA WSKAŹNIKACH ZWYMIAROWANIA STREF BĘDĄCYCH ODZWIERCIEDLENIEM TAK OKREŚLONYCH PRZEROBÓW W M2

SPIS TREŚCI

16


02

WYMIARY OBIEKTU I TYPOWE PLANY

ZBIERANIE DANYCH WYJŚCIOWYCH Zasada

Firma Renault stworzyła narzędzie do automatycznego wymiarowania punktów sprzedaży, zwane A.S.F. (Funkcjonalna Analiza Powierzchni). Wprowadzenie do niego kilku kluczowych danych pozwala obliczyć niezbędne powierzchnie i zasoby dla każdego rodzaju działalności. I tak na przykład w celu jak najdokładniejszego określenia niezbędnych powierzchni dla stref sprzedaży SN i SU, koncesjoner musi wprowadzić do programu następujące dane: - liczbę SN wystawianych w salonie ekspozycyjnym, umożliwiającą obliczenie powierzchni wewnętrznej strefy ekspozycyjnej. Wstępnie zdefiniowane przez RENAULT parametry, to: 3, 7, 10 i 14 eksponowanych pojazdów. - wielkość sprzedaży SN w koncesji w roku zerowym (N) w ramach umowy koncesjonera na sprzedaż SN (z wyłączeniem sprzedaży przez agentów i sprzedaży flotowej). W celu zaplanowania odpowiednich rezerw terenu bądź powierzchni budynku pozwalających możliwie jak najdokładniej dostosować się do ewolucji działalności koncesji, dane te muszą zostać określone dla roku inauguracji koncesji, jak również w formie prognoz dla minimum 5 następnych lat. Powyższa zasada odnosi się również do działów napraw mechanicznych, blacharskich oraz części zamiennych.

Informacja Dane wyjściowe wymagają porównania z parametrami obliczeniowymi określonymi w poszczególnych krajach oraz aktualizacji minimum raz na rok.

ODPOWIEDŹ

KOMENTARZ

STREFY EKSPOZYCJI SN/SU Liczba SN eksponowanych w salonie Liczba SN eksponowanych na zewnątrz Liczba SU eksponowanych na zewnątrz Wielkość sprzedaży SN w koncesji w roku zerowym (N) Przewidywana sprzedaż SN w koncesji w roku N+5 Przewidywana sprzedaż SN w koncesji w roku N+10 Wielkość sprzedaży SU w koncesji w roku zerowym (N) Przewidywana sprzedaż SU w koncesji w roku N+5 Przewidywana sprzedaż SU w koncesji w roku N+10

UWAGI PRODUCENTA Domyślnie: 3, 7 10, 14 Nie obejmuje parku pojazdów do jazd próbnych Uzgodnić z szefem strefy gamę modeli do wystawienia Wielkość sprzedaży w koncesji = umowy sprzedaży SN minus sprzedaż przez agentów minus sprzedaż flotowa

STREFA NAPRAW MECHANICZNYCH Łączny park samochodów do 10 lat Procentowy udział działu napraw mechanicznych w rynku w roku zerowym (N) Procentowy udział działu napraw mechanicznych w rynku w roku N+5 Procentowy udział działu napraw mechanicznych w rynku w roku N+10 Renault Minute? Zaznaczyć TAK lub NIE Jeśli TAK, podać liczbę bram Renault Minute COF? Zaznaczyć TAK lub NIE Jeśli TAK, podać liczbę bram COF

W strefie oddziaływania koncesji

Wymagane minimum: 3 bramy Liczba bram wymaga przeprowadzenia oddzielnej analizy potencjału koncesji

STREFA NAPRAW BLACHARSKICH Ciężkie naprawy blacharskie? Zaznaczyć TAK lub NIE Procentowy udział działu napraw blacharskich w rynku w roku zerowym (N) Procentowy udział działu napraw blacharskich w rynku w roku N+5 Procentowy udział działu napraw blacharskich w rynku w roku N+10

Obieg długi (ciężkie naprawy blacharskie), wymagający dodatkowo zainstalowania ram do prostowania nadwozi (wartość domyślna: NIE) Obieg krótki + obieg długi (wartość domyślna: 50%)

MAGAZYN CZĘŚCI ZAMIENNYCH Roczne obroty (w tysiącach euro) Roczny wzrost obrotów w punktach procentowych Rotacja zapasów w roku zerowym (N) Przewidywana rotacja zapasów w roku N+10 Liczba poziomów (zaznaczyć 1, 2 lub 3)

Cena klienta netto Przewidywany średni procent wzrostu Roczna rotacja zapasów (wartość domyślna: 6) Im wyższa rotacja zapasów, tym mniejsze będą wymagane powierzchnie składowania (wartość domyślna: 9) Wymagana wysokość pod dachem: 1 poz. – 3 m; 2 poz. – 4,5 m; 3 poz. – 7,5 m (wartość domyślna: 2)

DANE WYJŚCIOWE

SPIS TREŚCI

17


02

WYMIARY OBIEKTU I TYPOWE PLANY

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI WYMIAROWANIA STREF Fundamentalne zasady

Powyższe wskaźniki zostały określone w celu optymalizacji stanowisk pracy i jakości obsługi klientów. 1 - Warsztatowe stanowisko robocze     : 4x6 m + 1/2 alejki (4x3 m) = 36m2 2 - Stanowisko Doradcy Technicznego - Cotech     : 54 m2 3 - Stanowisko BOK     : 2 15 m

1

2

3

4

5

6

4 - Alejka przy BOK     : 2 24 m

- Moduł biurowy sprzedawcy 9 m2

5

:

6 - Eksponowany pojazd     : 30 m2

- Składowany pojazd 12,5 m2 + 1/2 alejki

7

:

7

SPIS TREŚCI

18


02

WYMIARY OBIEKTU I TYPOWE PLANY

TYPOWA KONCESJA Format 3000 m2

Niniejszy plan stanowi ilustrację średniej wielkości koncesji RENAULT z następującym podziałem stref działalności: - Powierzchnia terenu: 12 882 m2 - Powierzchnia budynku: 2 946 m2 - Salon ekspozycyjny: 14 SN - Przeglądy eksploatacyjne: Renault Minute (4 bramy / 4 stanowiska robocze z podnośnikami). - BOK: 3 stanowiska recepcji. - Warsztat mechaniczny: 12 stanowisk roboczych (w tym 9 z podnośnikami) + jedno stanowisko dla pojazdów dostawczych. - Strefa przygotowania SN/SU: 3 stanowiska robocze - Warsztat blacharski: 9 stanowisk roboczych (w tym 1 kabina lakiernicza i dwie strefy przygotowawcze) + 1 stanowisko ekspertyz. - Magazyn części zamiennych: 410 m2 na dwóch poziomach SPIS TREŚCI

19


02

WYMIARY OBIEKTU I TYPOWE PLANY

TYPOWA KONCESJA

Wysokości fasad i siatka podziału

Wysokości fasad oraz siatki podziału zostały tak pomyślane, aby ułatwić realizację projektu budynku. Pozwalają one w istotnym stopniu zmniejszyć koszty inwestycji i zwiększyć ilość dostępnej powierzchni dzięki zmniejszeniu liczby słupów nośnych.

A

B

C

D

E

F

1 NAZWA FIRMY

- Wysokość budynku łącznie ze ścianą attykową: 6,50-7m 1 - Wysokość powierzchni przeszklonych: 3,60m 2 - Wysokość bram warsztatowych: 3,60m 3 - Wysokość do stropu antresoli: 2,5-3 m 4 - Wymiary siatki podziału obiektu: 18m lub 12 m od przodu ku tyłowi budynku, X-krotność 6 m na fasadzie budynku 5 - Wysokość bram warsztatowych dla stanowisk obsługi dostawczych: 4m

3

6,5-7m

2

3,6m

12 m

12 m

A

12 m

B

C

IV

III

12 m

D

12 m

E

F

4 3m

5

Przykładowa siatka podziału budynku

II

I

IV

12m

III

6,5m

Pièces & Accessoires

36m

18m

II 18m

12 m

A

12 m

B

12m

C

12m

D

12m

18m

18m

12m

E

F

I SPIS TREŚCI

20


02

WYMIARY OBIEKTU I TYPOWE PLANY

TYPOWA KONCESJA

Widok 3D – Fasada części handlowej

SPIS TREŚCI

21


02

WYMIARY OBIEKTU I TYPOWE PLANY

TYPOWA KONCESJA

Widok 3D – Fasada części serwisowej

SPIS TREŚCI

22


02

WYMIARY OBIEKTU I TYPOWE PLANY

Wszystkie części budynku widoczne i dostępne dla klienta muszą być rozplanowane i zwymiarowane w sposób przyczyniający się do podwyższania jakości kontaktów handlowych.

PODSUMOWANIE Fundamentalne zasady

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ZADASZONY I USYTUOWANY OD FRONTU  BUDYNKU SALON EKSPOZYCYJNY SN WIDOCZNA Z SALONU EKSPOZYCYJNEGO SN, ZADASZONA I ZAMKNIĘTA STREFA WYDAWANIA POJAZDÓW OTWARTA, ŁATWO DOSTĘPNA POCZEKALNIA KLIENTA NALEŻYCIE OZNAKOWANY I WIDOCZNY PARKING POJAZDÓW DO JAZD PRÓBNYCH USYTUOWANE W STREFIE FRONT OFFICE’U BOK, UŁATWIAJĄCY NATURALNY PRZEPŁYW KLIENTÓW W KIERUNKU SALONU EKSPOZYCYJNEGO SN USYTUOWANA PRZY FASADZIE BUDYNKU STREFA SZYBKICH NAPRAW (JEŚLI WYSTĘPUJE) Z BEZPOŚREDNIM DOSTĘPEM DO SALONU EKSPOZYCYJNEGO SN ODDZIELNA RECEPCJA MAGAZYNU CZĘŚCI ZAMIENNYCH, ABY NIE ZAKŁÓCAĆ PRZEPŁYWU KLIENTÓW W KIERUNKU SALONU EKSPOZYCYJNEGO SPIS TREŚCI

23


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE Kolory fasad i oznakowania Renault Wykończenie fasad Oznakowanie zewnętrzne Typografia i nazwa handlowa Oznakowanie serwisu Specyficzne nośniki informacji Oznakowanie działów Typowa koncesja Podsumowanie


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

KOLORY FASAD I OZNAKOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH RENAULT Odcienie i numery katalogowe

Kolory marki pozostają te same. W przypadku Renault, jest to połączenie koloru białego, szarego i żółtego, stanowiące znak rozpoznawczy marki. Biały jest kolorem zarezerwowanym dla budynku i fasad. Żółty stosowany jest w oznakowaniach zewnętrznych i oznakowaniach fasad. Kolor ciemnoszary jest zarezerwowany dla logotypów i liternictwa oraz zewnętrznych elementów stolarki, natomiast jasnoszary przeznaczony jest do oznakowania działów serwisowych.

BIAŁY RAL 9010

PANTONE ® 427 C INFORMACJA Do zewnętrznych elementów stolarki okiennej stosowany jest kolor Pantone Black 6C (RAL 7021)

RAL 9006 (zbliżony) C M Y K 0 0 0 11

PANTONE ® 7408 C RAL 1003 C M Y K 0 32 100 0

PANTONE ® 432 C RAL 7015 C M Y 23 2 0

K 77

SPIS TREŚCI

25


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

WYKOŃCZENIE FASAD Fasada salonu

POZIOME PANELE ELEWACYJNE 1 Jest to jeden z elementów składowych estetyki budynku handlowego i jego konstrukcji. Stanowią one warstwę zamykającą i izolacyjną oraz zapewniają odpowiednią estetykę budynku. - Panele aluminiowe malowane proszkowo - Panele w układzie poziomym o wysokości 600 mm (zalecane minimum) - Kolor: biały (RAL 9010) 1

POWIERZCHNIE PRZESZKLONE 2 Jest to jeden z elementów składowych konstrukcji budynku. Stanowią one warstwę zamykająca i izolacyjną budynku, decydując równocześnie o jego przejrzystości. - Szyby ze szkła transparentnego - Wymiary: wysokość 3,60 m - Elementy konstrukcyjne (kolor: RAL 7021)

NAZWA FIRMY 3

2

WEJŚIE DO SALONU EKSPOZYCYJNEGO: PRZESUWNE DRZWI WEJŚCIOWE 3 - Automatyczne, dwuskrzydłowe, przesuwne drzwi wejściowe dla ruchu pieszego - Szyby ze szkła transparentnego - Mechanizm automatyki drzwi powinien być zabudowany w podwieszanym suficie, tak aby był całkowicie niewidoczny. - Obramowanie z anodowanego aluminium z wykończeniem w kolorze Pantone Black 6C (RAL 7021)

Informacja Ogrodzenia zewnętrzne umożliwiają wyznaczenie granic terenu koncesji, zapewniają ochronę przed kradzieżą, pełniąc równocześnie funkcję estetyczną. Ogrodzenie koncesji składa się z paneli z siatki spawanej, o wysokości 2 m, w części zapleczowej obiektu. Kolor szary (RAL 9006). SPIS TREŚCI

26


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE POZIOME PANELE ELEWACYJNE Płyta warstwowa lub blacha falista. - Panele w układzie poziomym - Kolor: biały (RAL 9010)

WYKOŃCZENIE FASAD Fasada części serwisowej

1

WJAZD DO WARSZTATU:  BRAMA WIELOSEKCYJNA 2 Umożliwia wjazd pojazdów na teren warsztatu. Umożliwia dopływ światła i stanowi jeden z elementów oświetlenia naturalnego. - Brama wielosekcyjna przeszklona z drobnorowkowym panelem dolnym. - Kolor: szary (RAL 7042 lub RAL 9006)

3

2

NAZWA FIRMY

1

DASZEK POD STREFĄ SERWISOWĄ 3 Jest to jeden z elementów składowych konstrukcji budynku. Zapewnia osłonę strefy przyjmowania pojazdów, przyczyniając się równocześnie do podwyższenia estetyki obiektu. Główna konstrukcja nośna budynku powinna być tak zaprojektowana, aby utrzymać mocowany do niej daszek.

SPIS TREŚCI

27


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE Sygnalizacja dojazdowa

Informacja Formaty poszczególnych tablic dojazdowych będą uzgadniane z uwzględnieniem lokalnie obowiązujących przepisów.

SPIS TREŚCI

28


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

Firmowy pylon i pionowy szyld typu „flaga”

TOTEM 1 Powinien być ustawiony prostopadle do drogi, w możliwie jak najlepiej widocznym miejscu. Nie może być na nim umieszczona żadna informacja (nazwa, nr telefonu, itp.). Fundament, na którym jest zakotwiony, powinien być całkowicie wpuszczony w ziemię, tak aby totem stał na ziemi.

2

KASETON Z LOGO WYGLĄD W CIĄGU DNIA

OŚWIETLENIE 2 System oświetlenia powinien wytwarzać świetlną aurę wokół logo firmy, w połączeniu z białym kolorem napisu Renault. Niższe, białe panele pylonu powinny być wyeksponowane dzięki umieszczonym u jego podstawy reflektorom, stwarzającym efekt podświetlenia stycznego do powierzchni paneli.

KASETON Z LOGO WYGLĄD W NOCY

H

KASETON Z LOGO 3 Kaseton z logo jest zarezerwowany dla koncesji nie mających możliwości zainstalowania pylonu. Przewidziane są dwie możliwe konfiguracje jego montażu: na maszcie lub na fasadzie budynku

INFORMACJA Pylony są dostępne również w wersji 12-metrowej, zapewniającej ich dobrą widoczność z dużych odległości. 1

1 TOTEM WYSOKOŚĆ 4500 mm

3 TOTEM WYSOKOŚĆ 6500 mm

KASETON Z LOGO ISTNIEJE W 3 ROZMIARACH: - H = 498 mm - H = 1101 mm - H = 1407 mm

SPIS TREŚCI

29


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE Flagi firmowe 

150 cm

FLAGI FIRMOWE Flagi firmowe umożliwiają lokalizację koncesji z dużej odległości i zaznaczenie granic jej terenu. Są ustawiane prostopadle do drogi dojazdowej, w granicy działki, w liczących nieparzystą ilość masztów grupach. ROZMIESZCZENIE W GRUPACH PO 3 FLAGI 1 W celu ochrony marki i zwiększenia siły oddziaływania flag, w konfiguracjach 3-masztowych występuje jedna flaga z logotypem Renault i dwie flagi w jednolitym żółtym kolorze, jak przedstawiono na schemacie obok. ROZMIESZCZENIE W GRUPACH PO 5 FLAG 2 W zależności od warunków otoczenia, możliwe będzie również instalowanie flag w grupach 5-masztowych.Taka konfiguracja składać się będzie z trzech flag w jednolitym żółtym kolorze i dwóch flag z logotypem Renault, z ich rozmieszczeniem jak na schemacie przedstawionym obok.

600 cm

2 ROZMIESZCZENIE FLAG W GRUPACH 5-MASZTOWYCH

1200 cm

Mini 250 cm

Mini 250 cm

FLAGA Z LOGOTYPEM USYTUOWANA NAJBLIŻEJ DROGI

1 ROZMIESZCZENIE FLAG W GRUPACH 3-MASZTOWYCH

INFORMACJA Flagi Renault istnieją również w wersji o wysokości 2 m, dla potrzeb zewnętrznych stref ekspozycyjnych. 200 cm

SPIS TREŚCI

30


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

Tablice kierunkowe i tablice powitalne / pożegnalne

TABLICA ORIENTACYJNA 1 Tablica orientacyjna może składać się z 3, 5 lub 6 paneli wskazujących kierunek dojazdu do poszczególnych działów / serwisów koncesji. Może być jednostronna lub dwustronna.

Parking Klienta Salon

TABLICA POWITALNA / POŻEGNALNA 2 Tablica taka pozwala na umieszczenie powitalnej lub pożegnalnej formuły na wjeździe i/lub przy wyjeździe z koncesji.

Serwis ,

.

Sprzedaz czesci ,

.

samochody uzywane

1

Witamy

2

Szerokiej drogi

2

SPIS TREŚCI

31


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

Oznaczenie wejścia portykiem wejściowym lub elementem wejściowym mocowanym do elewacji służy podkreśleniu głównego wejścia lub wejść do poszczególnych działów (biuro serwisu, biuro samochodów używanych)

OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE Oznaczenie wejścia

1

W przypadku braku wydzielonego wejścia przeznaczonego wyłącznie dla klientów (np. brama warsztatu, gdzie wejście i brama wjazdowa stanowią jedno) nie umieszcza się oznakowania wejścia. Istnieją trzy rodziny oznakowania wejść, stosowane w zależności od specyfiki fasady danej koncesji: - portyki (wys. 6.2 i 4.2 m) 1 - podwójny element mocowany do elewacji 2 - pojedynczy element mocowany do elewacji 3

2

Jeden z wymienionych elementów wejściowych jest obowiązkowy przy oznakowaniu wejścia do salonu. 3

SPIS TREŚCI

32


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

PANEL WEJŚCIOWY „WITAMY” 1 Słowo „Bienvenue” jest tłumaczone na poszczególne języki w taki sposób, aby jak najlepiej dostosować się do zwyczajów obowiązujących w danym kraju. Panel „Witamy” występuje w dwóch wersjach: - Mocowany do elewacji nad wejściem do salonu - Zintegrowany z portykiem o wysokości 4.2 m

OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

Panel wejściowy i tabliczka informacyjna wejściowa

Witamy 1

TABLICZKA INFORMACYJNA WEJŚCIOWA 2 Tablica przy wejściu usytuowana jest za szybą w sąsiedztwie wejścia; w żadnym wypadku nie może ona zostać umieszczona na oznakowaniu wejścia. W przypadku gdy tablica ta jest przeznaczona dla BOK, należy ją umieścić na zewnątrz budynku, w sąsiedztwie drzwi recepcji warsztatu. W obydwu przypadkach należy pamiętać o dostosowaniu treści tablicy do sytuacji.

INFORMACJA W przypadku drzwi przesuwnych, dopuszcza się dla tablicy przy wejściu wariant w postaci samoprzylepnej, umieszczonej na ościeżnicy wykonanej (jeśli to możliwe) ze szkła, zwracając przy tym uwagę, aby grubość tego elementu nie kolidowała ze szczotkami drzwi. 2

SPIS TREŚCI

33


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

TYPOGRAFIA I NAZWA HANDLOWA Zasada

Typografia Renault 1 jest umieszczana na fasadzie części handlowej koncesji. Nie podlega ona w żadnym wypadku transkrypcji w innych językach (np. cyrylicą lub alfabetem arabskim). Typografia i nazwa handlowa 2 są zawsze umieszczone nad witryną salonu ekspozycyjnego, zainstalowane bezpośrednio na ścianie budynku. Nie można ich w żadnym wypadku instalować nad oznakowaniem wejścia.

1

W przypadku obiektu należącego do sieci koncesjonerów, całość jest zawsze oświetlona diodami LED. W przypadku obiektu należącego do sieci agentów, typografia Renault oraz nazwa handlowa mogą być oświetlone liniowym źródłem światła lub diodami LED. 2

INFORMACJA Typografia Renault i nazwa handlowa muszą być zamocowane bezpośrednio na ścianie. W drodze wyjątku, gdy powyższe bezpośrednie mocowanie jest niemożliwe, dopuszcza się ich mocowanie na listwach o grubości nie przekraczającej 5 cm.

SPIS TREŚCI

34


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE PRZYPADEK OGÓLNY 1 2 Układ ten należy stosować na większości fasad.

Zapewnia zachowanie odpowiednich proporcji typografii Renault i nazwy handlowej i umożliwia spójny dobór poszczególnych wysokości napisów.

LOGOTYP RENAULT I NAZWA HANDLOWA  Układ podstawowy

USYTUOWANIE PO LEWEJ STRONIE FASADY

1

3X 10X

20X

2X 2X 3X

DÉNOMINATION COMMERCIALE 8X

8X

ZMIENNE

(POLE OCHRONNE)

Zdefiniowanych zostało siedem standardowych wysokości w celu zapewnienia możliwości dostosowania napisów do poszczególnych typów fasad (od 562 do 1800 mm).

USYTUOWANIE PO PRAWEJ STRONIE FASADY

2 3X 10X

20X

PRZYPADEK SZCZEGÓLNY 3 4 Niniejszy układ dostosowany jest do fasad niskich (o wysokości poniżej 1200 mm). Umożliwia on zwiększenie rozmiarów logotypu i nazwy handlowej przy zachowaniu proporcji identycznych jak w pozostałych układach.

2X 2X 3X

DÉNOMINATION COMMERCIALE ZMIENNE

8X

8X (POLE OCHRONNE)

USYTUOWANIE TYPOGRAFII RENAULT PO LEWEJ STRONIE FASADY

3

3X 10X

16X 2X 3X

DÉNOMINATION COMMERCIALE

3X 8X

8X

ZMIENNE

(POLE OCHRONNE)

8X

8X

(POLE OCHRONNE)

USYTUOWANIE TYPOGRAFII RENAULT PO PRAWEJ STRONIE FASADY

INFORMACJA Nazwa handlowa - Krój pisma: Gill Sans Bold - Wysokość: 1/5 typografii Renault

4 3X 10X

2X 3X

DÉNOMINATION COMMERCIALE 8X

16X

3X 8X

(POLE OCHRONNE)

ZMIENNE

8X

8X

(POLE OCHRONNE)

SPIS TREŚCI

35


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

W przypadku krajów, w których zwyczajowo stosuje się proporcjonalnie większą czcionkę do nazwy handlowej, istnieje możliwość zastosowania nazwy firmy o wysokości 1/2 wysokości logotypu RENAULT

TYPOGRAFIA I NAZWA HANDLOWA Warianty układu

UKŁAD „1/2” DO NISKICH FASAD 2X 10X

14X

2X 8X

8X

ZMIENNE

(POLE OCHRONNE)

DÉNOM. COMMERCIALE 8X

6X 2X 8X

(POLE OCHRONNE)

INFORMACJA Nazwa handlowa - Krój pisma: Gill Sans Bold - Wysokość: 1/2 wysokości typografii

SPIS TREŚCI

36


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

TYPOGRAFIA I NAZWA HANDLOWA Przypadki szczególne

W celu dostosowania się do przypadków szczególnych (na przykład całkowicie przeszklona powierzchnia), możliwe jest wykonanie białego tła (RAL 9010), na którym umieszczone zostanie oznakowanie fasady: logotyp Renault i nazwa handlowa. Rodzaj użytego materiału i ewentualna konstrukcja nośna muszą być dobrane indywidualnie. Panel ten powinien uwzględniać pola ochronne po prawej i lewej stronie (minimum 8-krotność) oraz u góry i u dołu (minimum 3-krotność) NAZWA HANDLOWA

SPIS TREŚCI

37


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

OZNAKOWANIE SERWISU BOK

2

OPASKI SERWISU 1 Są opatrzone napisami „Serwis”, „Warsztat blacharski”, „Szybkie naprawy”, „Stacja kontroli”, itp… i usytuowane tuż nad bramami wjazdowymi do warsztatu. Kolor tła szary (RAL 9006), kolor napisów grafitowy (RAL 7015), żółte kwadraty przed napisami kolor żółty (RAL 1021). Szyldy działów koncesji są podświetlone liniowym źródłem światła o długości równej długości szyldu. Wysięgniki źródeł światła są rozmieszczone w jednakowych odległościach od siebie i symetrycznie względem środka szyldu.

1

Serwis

UKŁAD DLA JEDNEJ BRAMY

1

Szybki serwis

SŁUPKI DRZWIOWE NA FASADZIE SERWISU 2 Obramowują każdą z bram wjazdowych do warsztatu. Nie może być na nich umieszczony jakikolwiek napis. Swą dolną częścią opierają się na ziemi. NAPIS „SERWIS” 3 Ten szyld jest opcjonalny. Zaleca się jego instalowanie w przypadkach, gdy na jednej fasadzie usytuowane są co najmniej dwa szyldy nad wejściami do różnych działów koncesji lub w przypadkach, gdzie nie ma możliwości zainstalowania opaski serwisu ze słupkami bocznymi.

UKŁAD DLA KILKU BRAM

3

SPIS TREŚCI

38


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

SPECYFICZNE NOŚNIKI INFORMACJI Parking pojazdów do jazd próbnych

Parking pojazdów do jazd próbnych pełni dwie funkcje: umożliwia zaprezentowanie pojazdów gotowych do jazd próbnych (jako uzupełnienie aut wystawionych w salonie ekspozycyjnym), jak również wyeksponowanie oferty ( „Zaproszenie do jazdy próbnej”). Jego widoczność jest zatem kluczowym czynnikiem sukcesu tej oferty.

1

SPIS TREŚCI

39


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

OZNAKOWANIE DZIAŁÓW KONCESJI Renault samochody używane

Ekspozycja samochodów używanych może być oznakowana za pomocą następujących elementów: - Flag 4 m 1 (dotyczy obiektu prowadzącego sprzedaż samochodów używanych w innej lokalizacji) - Portyku VO 2 - Opaski fasadowej 3 - Proporców 2 m 4 - Totemu z ofertą 5 1

2

3 4

RENAULT UŻYWANE

W przypadku gdy dział Renault samochody używane stanowi integralną część koncesji, możliwe jest jego oznakowanie za pomocą opaski fasadowej

RENAULT SAMOCHODY UŻYWANE OFERUJEMY: GWARANCJĘ RENAULT NA 24.12 MIESIĘCY

UWAGA Oznakowanie ekspozycji VO do skonsultowania z architektem Renault Polska.

KONTROLĘ TECHNICZNĄ 100 PUNKTÓW UDOKUMENTOWANE POCHODZENIE POJAZDÓW KREDYT LUB LEASING RENAULT JAZDĘ PRÓBNĄ BEZ ZOBOWIĄZAŃ

5

SPIS TREŚCI

40


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

Dział Renault Minute jest oznakowany za pomocą następujących elementów: - Flag 6m 1 (w przypadku obiektu Renault Minute o innej lokalizacji) - Opaski naściennej 2 - Słupków fasadowych z żółtym kwadratem 3 - Tabliczki informacyjnej wejściowej 4 - Tablicy z listą usług działu 5 - Słupka z informacją o oferowanych usługach (nieobowiązkowo) 6 - Pylonu małego z informacją o oferowanych usługach (nieobowiązkowo) 7 - Pylonu z informacją o oferowanych usługach (nieobowiązkowo) 8

OZNAKOWANIE DZIAŁÓW KONCESJI Renault Minute

2

Dénomination commerciale Tél : 02 00 00 00 00

L'entretien sans rendez-vous

Ouvert de 9h00 à 19h00 Fermé le Dimanche Vidange Révision d'entretien

Vidange

Freinage

Révision d'entretien Freinage

Pneumatiques Amortisseurs

Pneumatiques

Échappement

Amortisseurs

Batterie

Échappement

Climatisation

1

Batterie

Accessoires

Climatisation

Tél. 0 810 05 15 15

4

Accessoires

5

3

L'entretien sans rendez-vous Vidange Révision d'entretien Freinage

L'entretien sans rendez-vous

UWAGA Oznakowanie Renault Minute do skonsultowania z architektem Renault Polska.

Pneumatiques Amortisseurs Échappement

Vidange

Batterie

Révision d'entretien Freinage

Climatisation Accessoires

Pneumatiques Amortisseurs Échappement Batterie Climatisation Accessoires

6

7

8

SPIS TREŚCI

41


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

Renault Minute  Karoseria  jest  oznakowany  za  pomocą następujących elementów: - Opaski fasadowej 1 - Słupka fasadowego z żółtym kwadratem 2 - Tabliczki informacyjnej wejściowej 3 - Tablicy usług 4 - Totemu z informacją o oferowanych usługach 5 - Tablicy dojazdowej 6

OZNAKOWANIE DZIAŁÓW KONCESJI Renault Minute Karoseria

1

Szyby Dénomination commerciale

Lampy

Tél : 00 00 00 00 00 Ouvert de 9h00 à 19h00

Zderzaki

Fermé le Dimanche

Zamki

Pare-brise Optique

Lakierowanie

Pare-chocs Peinture Serrures Tél. 0 810 05 15 15

2

3

4

Szybkie naprawy blacharskolakiernicze Szyby

Szyby Lampy Zderzaki

Lusterka Lampy Zderzaki Reflektory

UWAGA Oznakowanie RMK do skonsultowania z architektem Renault Polska.

Zamki Lakierowanie

Zamki Lakierowanie

5

6

SPIS TREŚCI

42


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

OZNAKOWANIE DZIAŁÓW KONCESJI Renault Rent

Dział Renault Rent jest oznakowany za pomocą następujących elementów: - Flagi 6 m (w przypadku obiektu o innej lokalizacji) 1 - Szyldu 2 - Szyldu fasadowego 3 - Portyku 4 - Tablicy przy wejściu 5 - Słupka Renault Rent 6 - Tablicy na fasadzie 7 - Proporca 2m 8

3

2

1 Véhicules particuliers Véhicules utilitaires Second conducteur sans supplément de prix

Raison sociale Tél : 01 00 00 00 00 Ouvert de 9h00 à 19h00 Fermé le Dimanche

Assistance dépannage 0 801 05 15 15

Véhicules particuliers Véhicules utilitaires Second conducteur sans supplément de prix

Tél. 0 810 05 15 15

4

5

6

LOCATION DE VÉHICULES Véhicules particuliers Véhicules utilitaires

7

Second conducteur sans supplément de prix

Assistance dépannage 0801 05 15 15

8

SPIS TREŚCI

43


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE Renault Pro+ jest oznakowany za pomocą następujących elementów: - Opaski Renault PRO+ 1 - Słupka fasadowego z żółtym kwadratem 2 - Portyku PRO+ 3 - Proporca 2 m 4 - Totemu z zakresem usług 5 - Tablicy usług 6 - Tablicy usług 7 - Tabliczki informacyjnej wejściowej 8 - Słupka oznakowania strefy 9 - Flag 5 m 10 (w przypadku obiektu o innej lokalizacji)

OZNAKOWANIE DZIAŁÓW KONCESJI Renault Pro+

Centrum obsługi firm

1

Centrum obsługi firm Centrum obsługi firm

Samochody nowe i uzywane Samochody dostawcze Zabudowy specjalistyczne Usługi finansowe Usługi serwisowe Samochody demonstracyjne Samochody zastepcze

2

3

4

6

5

7

Samochody dostawcze

Centrum obsługi firm

Zabudowy specjalistyczne

Samochody dostawcze

Usługi finansowe Usługi serwisowe

Uslugi serwisowe

Zabudowy specjalistyczne

Samochody zastepcze

Uslugi finansowe

UWAGA Oznakowanie PRO+ do skonsultowania z architektem Renault Polska.

Samochody zastepcze

DÉNOMINATION COMMERCIALE TÉL : 01 10 01 10 00

Votre ConcessionnaireVous Accueille Du Lundi Au Samedi

de 8h00 à 19h00

9

10

Ventes Véhicules Neufs Mécanique Carrosserie

Tél. 0 810 05 15 15

8

SPIS TREŚCI

44


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

TYPOWA KONCESJA 

Fasada części handlowej – widok w dzień

SPIS TREŚCI

45


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

TYPOWA KONCESJA 

Fasada części handlowej – widok w nocy

SPIS TREŚCI

46


03

FASADY I OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

Tylko dzięki ścisłemu przestrzeganiu wszystkich 8 fundamentalnych zasad Renault nasi klienci będą w stanie zawsze identyfikować nasze punkty sprzedaży z marką

PODSUMOWANIE Fundamentalne zasady

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PRZESTRZEGANIE ZASAD GRAFICZNYCH ŁATWA IDENTYFIKACJA Z MARKĄ STARANNIE DOPRACOWANY WYGLĄD UŁATWIONY DOSTĘP WYRAŹNIE OZNAKOWANE WEJŚCIE DLA KLIENTÓW ATRAKCYJNA STREFA EKSPOZYCJI POJAZDÓW WYRAŹNIE OZNAKOWANE DZIAŁY KONCESJI ODPOWIEDNIE OŚWIETLENIE

SPIS TREŚCI

47


04

WYKOŃCZENIE I OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE Kolory wewnątrz budynku Wykończenie posadzek Ściany Przeszklone ścianki działowe Sufity Oświetlenie Oznakowanie wewnętrzne Back-Office Podsumowanie

OZNAKOWANIE


04

WYKOŃCZENIE I OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE

KOLORY WEWNĄTRZ BUDYNKU Odcienie i numery katalogowe

Kolory marki pozostają bez zmian. W przypadku Renault, jest to połączenie koloru białego, szarego i żółtego, stanowiące znak rozpoznawczy marki. Biały jest kolorem zarezerwowanym dla ścian i sufitów. Żółty występuje w przypadku niektórych elementów związanych z marką oraz wewnętrznych stref budynku. Kolor jasnoszary jest stosowany jako wykończenie elementów konstrukcji oraz drzwi / bram, jak również stolarki wewnętrznych, przeszklonych ścianek działowych. Kolor ciemnoszary stosowany jest w przypadku posadzki salonu i stolarki zewnętrznej salonu.

PANTONE ® 7408 C

BIAŁY RAL 9010

PANTONE ® 121 C

RAL 1003 C M Y K 0 32 100 0

PANTONE ® 427 C RAL 9006 (zbliżony) C M Y K 0 0 0 11

RAL 1018 C M Y 0 11 69

K 0

PANTONE ® 433 C RAL 7016 C M Y 33 3 0

K 95

SPIS TREŚCI

49


04

WYKOŃCZENIE I OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE

WYKOŃCZENIE POSADZEK Front Offfice

Ciemna posadzka umożliwiająca należyte wyeksponowanie kolorów nadwozi pojazdów. Jest ona stosowana we wszystkich strefach front office’u: w salonie ekspozycyjnym, w strefie wydawania pojazdów, w recepcji BOK, w recepcji Renault Minute… Płyty o wymiarach 450 x 450 (lub w opcji 600 x 600) w kolorze antracytowym (RAL 7016), układane zawsze w tym samym kierunku, z włóknami ułożonymi prostopadle do głównej fasady. Spoiny barwione w kolorze płyt.

Gress Elegance firmy Novoceram

Wpuszczona w posadzkę wycieraczka podłogowa usytuowana przy głównym wejściu do salonu ekspozycyjnego SN oraz przy wejściu do recepcji BOK, ułatwiająca utrzymanie posadzki w czystości dzięki wychwytywaniu kurzu i wilgoci.

INFORMACJA W przypadku obiektów nowo wybudowanych, trasy kablowe muszą być rozmieszczone pod posadzką, aby zapewnić pewną swobodę w rozmieszczeniu okrągłych stanowisk biurowych.

SPIS TREŚCI

50


04

WYKOŃCZENIE I OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE

ŚCIANY

Front Office

BIAŁE ŚCIANY Ściany we wszystkich działach front office'u powinny być wykończone na biało, idealnie wyrównane i pokryte białą, półmatową farbą (RAL 9010)

BIAŁY RAL 9010

Informacja Drzwi powinny być: - bądź pełne i w takim przypadku wykonane z drewna lakierowanego (kolor biały RAL 9010) - bądź też całkowicie przeszklone.

SPIS TREŚCI

51


04

WYKOŃCZENIE I OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE

ŚCIANY

Front Office - salon ekspozycyjny

Żółta ściana umożliwiająca identyfikację i natychmiastowe rozpoznanie marki Napis RENAULT wraz z hasłem marki jest umieszczony na żółtej ścianie w kolorze Panteon 121 (farba Nobiles Lato 11 u-mat). Ten element oznakowania powinien być widoczny z wejścia głównego do salonu ekspozycyjnego i usytuowany przy głównej recepcji. 3600 mm (Zalecana długość)

Na zamieszczonym obok schemacie przedstawiono wymiary i umiejscowienie napisu na ścianie o wysokości 2400 mm i więcej.

400 mm

Litery są wykonane z blachy aluminiowej, powleczonej lakierem RAL 9006. Oświetlenie zapewniają usytuowane w pewnej odległości lampy punktowe.

420 mm

225 mm 84 mm 98 mm

INFORMACJA W przypadku gdy w koncesji nie ma ściany, na której możliwe byłoby umieszczenie powyższego napisu, możliwe jest zastosowanie wersji z hasłem marki umieszczonym na pylonie (Wym.: 1200 x 2400 mm).

2400 mm (Zalecana wysokość)

SPIS TREŚCI

52


04

WYKOŃCZENIE I OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE

PRZESZKLONE ŚCIANKI DZIAŁOWE Front Office

Ścianki działowe przeszklone na całą wysokość pomieszczenia zapewniające większą przejrzystość. Przeznaczone na potrzeby pomieszczeń biurowych ścianki działowe składają się z: - przeszklonych na całej wysokości paneli – podwójne szyby i poziome kształtowniki aluminiowe (RAL 9006)

SPIS TREŚCI

53


04

WYKOŃCZENIE I OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE

SUFITY

Front Office

Sufity w jasnym kolorze, z widoczną konstrukcją nośną lub o gładkiej powierzchni. W zależności od konfiguracji oraz wymogów występujących w danym budynku, sufity Front Office’u będą typu: - widoczna, lakierowana (kolor szary RAL 9006) konstrukcja nośna, 1 - płytowy sufit podwieszany, malowany na biało (RAL 9010) 2 • z płyt z włókien mineralnych, bez widocznych spoin • bądź też z gładkich, jednorodnych płyt gipsowych, również bez widocznych spoin

1

1

2

SPIS TREŚCI

54


04

WYKOŃCZENIE I OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE

Stonowane i jednorodne oświetlenie wnętrz oraz wzmocnione oświetlenie służące wyeksponowaniu prezentowanych modeli aut.

OŚWIETLENIE Front Office

WZAJEMNE UZUPEŁNIANIE SIĘ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

+

Oświetlenie powinno zapewniać ogólne natężenie wynoszące minimum 700 luksów i 1000 luksów wokół eksponowanych modeli aut. Rodzaj oświetlenia w salonie ekspozycyjnym SN może się różnić w zależności od konfiguracji pomieszczeń i wysokości sufitu: SUFIT O WYSOKOŚCI 4 m - podwieszone świetlówki i/lub podwieszone reflektorki halogenowe

LAMPA PUNKTOWA „FOHO”

= PODWIESZONA OPRAWA ŚWIETLNA „PICASSO”

WYSOKOŚC DO SUFITU > 4m

EFEKT GLOBALNY

WYSOKOŚĆ DO SUFITU < 4m

SUFIT PODWIESZANY: - Wpuszczone w sufit reflektorki halogenowe LAMPA PUNKTOWA „FOHO” PODWIESZONA OPRAWA ŚWIETLNA„PICASSO”

LAMPA PODWIESZONA „XENIA”

LAMPA PUNKTOWA „NAUTILUS”

SPIS TREŚCI

55


04

WYKOŃCZENIE I OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE

OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE Kody identyfikacyjne i graficzne

Oznakowanie wewnętrzne punktów sieci handlowej służy zapewnieniu spójności działań komunikacyjnych skierowanych do klientów oraz poprawie jakości ich obsługi. KODY IDENTYFIKACYJNE 

ABCDEFG HIJKLMN OPQRSTU VWXYZ

1

KODY GRAFICZNE Specjalnie dla potrzeb oznakowania kierunkowego oraz tworzenia odpowiedniej atmosfery w punktach sieci handlowej opracowanych zostało trzynaście piktogramów. DZIAŁY KONCESJI - Serwis 2 (Renault Minute, Naprawy mechaniczne, Naprawy blacharskie, …) - Recepcja 3 - Dział części i akcesoriów 4 - Dział wynajmu pojazdów 5 - Boutique 6 - Strefa wydawania samochodów 7 UDOGODNIENIA DLA KLIENTÓW - Toalety – ogólnie 8 - Toaleta damska 9 - Toaleta dla niepełnosprawnych - Toaleta męska 11 - Poczekalnia 12

1

PIKTOGRAMY

UJEDNOLICONY KRÓJ PISMA

DLA ZAPEWNIENIA LEPSZEJ  ORIENTACJI I BARDZIEJ  PRZYJAZNEJ ATMOSFERY

DLA WZMOCNIENIA PRZEKAZU

SPECYFICZNE NOŚNIKI INFORMACJI

PALETA KOLORÓW

DLA LEPSZEGO WYEKSPONOWANIA  NASZEJ GAMY PRODUKTÓW

DLA PODWYŻSZENIA JAKOŚCI POSTRZEGANEJ

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

7

10

PRACOWNICY - Pracownik wydający pojazdy, sekretarka handlowa, szef działu sprzedaży, pracownik BOK-u, sprzedawca, … 13

Informacja Powyższy system oznakowań należy wprowadzać wyłącznie w ramach całkowitej renowacji obiektu lub w przypadku obiektów nowych. Wszelkie łączenie różnych systemów oznakowań jest zabronione.

13

SPIS TREŚCI

56


04

WYKOŃCZENIE I OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE

OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE Oznakowanie kierunkowe

Zadaniem oznakowania kierunkowego jest ułatwienie klientom orientacji wewnątrz budynku koncesji. Jednostronne lub dwustronne, niepodświetlane tabliczki są rozmieszczone w obiekcie w formie podwieszonej, naściennej lub mocowanej prostopadle do ścian. Przyjętą formułą jest umieszczenie na tabliczce nazwy działu wraz ze strzałką kierunkową.

RENAULT MINUTE

RENAULT MINUTE

Stosowanie piktogramów w tym przypadku nie jest przewidziane. TABLICZKA PROSTOPADŁA DO ŚCIANY

TABLICZKA NAŚCIENNA

RENAULT MINUTE CARROSSERIE

TABLICZKA PODWIESZONA

SPIS TREŚCI

57


04

WYKOŃCZENIE I OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE

OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE

Identyfikacja rodzajów działalności i działów koncesji

Zadaniem oznakowania  identyfikacyjnego  jest  zasygnalizowanie recepcji poszczególnych działów.

Przyjęto zasadę umieszczenia na tabliczce nazwy rodzaju działalności lub działu koncesji wraz z odpowiednim piktogramem. Nigdy nie pojawia się słowo „recepcja”. Pylon 2 informuje o poszczególnych rodzajach działalności i działach koncesji. Jest on usytuowany w pobliżu głównego wejścia do salonu. Wariant w postaci napisu złożonego z samoprzylepnych liter w kolorze żółtym (w układzie pionowym na przeszklonych ściankach działowych lub malowanych ścianach) pozwala zlokalizować dany dział, wprowadzając równocześnie ciekawy akcent graficzny. Zadaniem tabliczek umieszczanych na drzwiach jest informowanie klientów o nazwiskach i stanowiskach personelu handlowego koncesji. Wariant w postaci stojaka na biurko jest przewidziany do umieszczenia w otwartych modułach biurowych sprzedawców i na kontuarach recepcji.

NOS SERVICES

SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW TABLICZKA PODWIESZONA

PRZYJĘCIE DO SERWISU TABLICZKA PROSTOPADŁA DO ŚCIANY

1 2

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Jednostronne, nie podświetlone tabliczki 1 są typu podwieszonego lub naściennego i umieszczone zawsze w sąsiedztwie recepcji lub stanowiska obsługi klienta.

WARIANT PIONOWY Z LITER SAMOPRZYLEPNYCH

JEAN-PIERRE DUPONT CONSEILLER COMMERCIAL

TABLICZKA PRZYDRZWIOWA

SPIS TREŚCI

58


04

WYKOŃCZENIE I OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE

OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE Oznakowanie udogodnień dla klientów

3600 mm

Zadaniem oznakowania udogodnień dla klientów jest stworzenie ciepłej atmosfery w koncesji, charakterystycznej dla obiektów marki.

400

836

190

Kolor żółty jest stosowany do wykończenia ścian w strefach obsługi klienta, takich jak strefa wydawania samochodów czy kącik klienta (poczekalnia klienta).

190

2400 mm

304

1000

6000 mm 400

INFORMACJA W przypadku, gdy ściana danej strefy jest usytuowana w sąsiedztwie recepcji, należy ją pomalować na biało, aby uniknąć powtarzania się barwy.

877

190

800 2400 mm

1200

SPIS TREŚCI

59


04

WYKOŃCZENIE I OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE

BACK OFFICE

Posadzki, ściany i sufity

Wykończenie stref obsługi posprzedażnej usytuowanych w obrębie back office'u oraz wykończenie magazynu części zamiennych musi spełniać następujące warunki: ŚCIANY - Farba w kolorze białym RAL 9010 1 - Lamperie: do wysokości 140 cm nad posadzką RAL 7015 2 1

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE / DRZWI I BRAMY / SŁUPY / SIECI / OBUDOWY - Kolor szary RAL 9006 STOLARKA WEWNĘTRZNA - Aluminium powlekane lakierem piecowym w kolorze szarym RAL 7015 3

3

2

WYKOŃCZENIE POSADZEK - Renault Minute: płytki w kolorze antracytowym RAL 7016 - Warsztat: płytki lub warstwa żywiczna w kolorze szarym RAL 7042 4 PODNOŚNIKI - Belki najazdowe, podstawa, łapy w kolorze ciemnoszarym RAL 7015 5 - Kolumny w kolorze szarym RAL 9006 lub 7042 6

6

4

5 7

OZNAKOWANIE NA POSADZCE - Linie oddzielające stanowiska robocze w kolorze białym RAL 9010 7 SPIS TREŚCI

60


04

WYKOŃCZENIE I OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE

PODSUMOWANIE Fundamentalne zasady

1. 2. 3. 4. 5.

POSADZKA SALONU WYKOŃCZONA PŁYTKAMI W KOLORZE ANTRACYTOWYM ZGODNIE Z KATALOGIEM RENAULT, UKŁADANE ZGODNIE Z USTALONYM STANDARDEM BIAŁE ŚCIANY, ZAPEWNIAJĄCE STONOWANĄ ELEGANCJĘ ZAPEWNIAJĄCE WIĘKSZĄ PRZEJRZYSTOŚĆ PRZESZKLONE ŚCIANKI DZIAŁOWE NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ POMISZCZENIA, Z LEKKIM OBRAMOWANIEM Z ALUMINIUM BIAŁE SUFITY Z WIDOCZNYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCJI BĄDŹ TEŻ Z PODWIESZANYMI SUFITAMI OŚWIETLENIE STREFY EKSPOZYCJI SN O MINIMALNYM NATĘŻENIU 700 LUKSÓW, Z OBUDOWANYMI, PODWIESZONYMI ŹRÓDŁAMI ŚWIATŁA Z WYKOŃCZENIEM ALUMINIOWYM

SPIS TREŚCI

61


05

WYSTRÓJ WEWNĘTRZNYCH STREF FRONT OFFICE'U Kolory i materiały umeblowania Aranżacja i wystrój salonu ekspozycyjnego SN Aranżacja i wystrój salonu ekspozycyjnego SU Recepcja w salonie ekspozycyjnym Strefa prezentacji Moduły biurowe sprzedawców BOK Recepcja Magazynu Części Zamiennych Poczekalnia Strefa wydawania SN/SU Boutique Pomieszczenia administracyjne Podsumowanie


05

WYSTRÓJ WEWNĘTRZNYCH STREF FRONT OFFICE'U

KOLORY I MATERIAŁY UMEBLOWANIA Odcienie i materiały

Kolor ciemnoszary przewidziany jest jako wykończenie blatów mebli: będzie on występował na fasadach kontuarów recepcji oraz na blatach roboczych mebli biura obsługi klienta. Wykończenie w kolorze szarego aluminium (RAL 9006) dotyczy wszelkich metalowych elementów umeblowania. Zieleń (w odcieniach jabłka, oliwki i khaki), występująca w postaci niewielkich akcentów kolorystycznych na obiciach siedzeń, wprowadza element świeżości i jasności.

BIAŁY CZYSTY RAL 9010

PANTONE ® 432 C RAL 7015 C M Y 23 2 0

K 77

Doboru materiałów dokonano ze względu na ich parametry techniczne, ekonomiczne i estetyczne. Głównymi komponentami mebli są sklejka, obicia z naturalnych włókien, stal i pleksi. PANTONE ® 427 C

PANTONE ® 383 C

PANTONE ® 391 C

PANTONE ® 581 C

RAL 9007 (zbliżony) C M Y K 0 0 0 11

ZIELONE JABŁKO C M Y K 20 0 100 19

ZIELONA OLIWKA C M Y K 13 0 100 33

ZIELEŃ KHAKI C M Y K 2 0 100 72

SPIS TREŚCI

63


05

WYSTRÓJ WEWNĘTRZNYCH STREF FRONT OFFICE'U

WYSTRÓJ I UMEBLOWANIE SALONU EKSPOZYCYJNEGO SN Zasady

Salon ekspozycyjny SN powinien być zorganizowany w taki sposób, aby zapewnić optymalną ekspozycję gamy samochodów Renault. Fizyczne rozmieszczenie pojazdów, umożliwiające należyte wyeksponowanie prezentowanej gamy 1 : - wzajemnie prostopadłe ustawienie pojazdów - przód każdego pojazdu ustawiony w kierunku strumienia klientów Recepcja usytuowana na wprost głównego wejścia i doskonale oznakowana w celu natychmiastowej jej lokalizacji 2 Moduły biurowe sprzedawców usytuowane w pobliżu pojazdów i ustawione w taki sposób, aby ułatwić szybką obsługę wchodzących klientów 3

2

3

Strefa prezentacji usytuowana w pobliżu wejścia, pośrodku prezentowanych modeli 4 1

4

SPIS TREŚCI

64


05

WYSTRÓJ WEWNĘTRZNYCH STREF FRONT OFFICE'U

WYSTRÓJ SALONU EKSPOZYCYJNEGO  Sposób prezentacji samochodów nowych

Odpowiednie wyeksponowanie aut w naszych salonach jest odbierane przez klientów jako świadectwo jakości koncesji. Klienci mają dwa zasadnicze wymagania: łatwy dostęp do eksponowanych aut i dopracowana prezentacja. 30 m² na jeden eksponowany pojazd UŁATWIONY DOSTĘP DO POJAZDÓW Żadnych podestów, żadnych barierek. ZNORMALIZOWANY STOJAK Z CENĄ Umieszczony po stronie kierowcy, przodem do klienta. TABLICZKA Z NAZWĄ MODELU Z przodu i z tyłu pojazdu z umieszczoną na niej nazwą modelu. USTAWIENIE POJAZDU Przód auta ustawiony w kierunku głównego strumienia klientów. DRZWI, MASKA I POKRYWA BAGAŻNIKA ZAMKNIĘTE ale odblokowane, kluczyk wyjęty ze stacyjki. ZŁOŻONY DACH I OPUSZCZONE SZYBY w przypadku kabrioletów. PRZEDNIE KOŁA USTAWIONE W OSI POJAZDU SIEDZENIA I DYWANIKI PODŁOGOWE BEZ POKROWCÓW OCHRONNYCH ŻADNYCH DOKUMENTÓW ANI NAKLEJEK REKLAMOWYCH na samochodzie i w jego wnętrzu. SPIS TREŚCI

65


05

WYSTRÓJ WEWNĘTRZNYCH STREF FRONT OFFICE'U

WYSTRÓJ SALONU EKSPOZYCYJNEGO Wystrój strefy ekspozycji pojazdów używanych

Wydzielenie strefy ekspozycji pojazdów używanych w głównym salonie ekspozycyjnym jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy jego powierzchnia jest wystarczająca do wystawienia minimum 15 pojazdów. W przypadku salonów ekspozycyjnych mogących pomieścić poniżej 15 pojazdów, samochody używane należy eksponować na zewnątrz budynku. Powierzchnia ekspozycyjna dla jednego auta używanego powinna wynosić 20 m2. Pojazdy powinny być ustawione w jodełkę w celu ich łatwego odróżnienia od pojazdów nowych. Standardy wystroju strefy ekspozycji samochodów używanych są identyczne jak dla salonu ekspozycji aut nowych (wykończenie posadzki, oświetlenie, umeblowanie).

SPIS TREŚCI

66


05

WYSTRÓJ WEWNĘTRZNYCH STREF FRONT OFFICE'U

RECEPCJA PRZY SALONIE EKSPOZYCYJNYM  Umiejscowienie

Recepcja powinna  byc  usytuowana  na  wprost  głównego wejścia i prawidłowo oznakowana w celu jej natychmiastowej lokalizacji. Lada recepcyjna może być ustawiona w jednej z dwóch następujących konfiguracji: - przed żółtą ścianą (patrz: rozdział 4). 1 - bądź też pośrodku salonu ekspozycyjnego, przed pylonem recepcyjnym. 2

1

DRIVE THE CHANGE

2

SPIS TREŚCI

67


05

WYSTRÓJ WEWNĘTRZNYCH STREF FRONT OFFICE'U

RECEPCJA W SALONIE EKSPOZYCYJNYM  Umeblowanie

Lada recepcyjna powinna być natychmiast dostrzegalna. Jej nowoczesne, zaokrąglone kształty, wysokość i ergonomia zostały tak pomyślane, aby ułatwić nawiązywanie kontaktu z klientem. Lada może występować w kilku wariantach: - Lada 1-osobowa prosta (2 moduły) - Lada 1-osobowa z dostawką boczną (2 moduły + dostawka boczna) - Lada 2-osobowa z dostawką boczną (3 moduły + dostawka boczna)

KONFIGURACJA ZE ZINTEGROWANYM BLATEM ROBOCZYM MODUŁ NAROŻNIKOWY I SZAFKA

DRIVE THE CHANGE

SPIS TREŚCI

68


05

WYSTRÓJ WEWNĘTRZNYCH STREF FRONT OFFICE'U

STREFA PREZENTACJI  Umeblowanie

To bardzo szczególne, usytuowane pośrodku eksponowanych pojazdów, w pobliżu głównego wejścia miejsce umożliwia klientowi – samemu lub przy wsparciu sprzedawcy – zapoznać się z wirtualną ofertą gamy pojazdów i wybrać odpowiadający mu samochód. Zgromadzone są tu wszystkie istniejące kolory nadwozia i wnętrza oferowanej gamy pojazdów. Jego zaokrąglone kształty i wysoko umieszczony blat jest przyjazny dla użytkownika.

INFORMACJA Strefa prezentacji istnieje również w wersji przyściennej, przeznaczonej do zainstalowania w obrębie salonu ekspozycyjnego SN.

SPIS TREŚCI

69


05

WYSTRÓJ WEWNĘTRZNYCH STREF FRONT OFFICE'U

MODUŁY BIUROWE SPRZEDAWCÓW Umeblowanie

Moduły biurowe sprzedawców zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ułatwiały nawiązywanie kontaktu z klientem w sposób nieagresywny: łagodne i zaokrąglone kształty, przezroczyste ściany i światło, ergonomia stanowiska pracy przy minimalnych gabarytach, sprzyjające poczuciu komfortu materiały i elementy wyposażenia. Przezroczyste ścianki działowe i centralne usytuowanie modułów biurowych zapewniają sprzedawcom doskonałą widoczność wchodzących do koncesji klientów 1

1 WERSJA OKRĄGŁA

Półokrągły wariant modułów biurowych umożliwia ich usytuowanie w mniej przestronnych strefach lub przy ścianie. 2 Biuro sprzedawcy może być również usytuowane w przestrzeni oddzielonej ściankami działowymi. 3 Umieszczony na ściankach charakterystyczny dla marki motyw graficzny łągodnie ożywia to miejsce.

2 WERSJA PRZYŚCIENNA

FOTELE SPRZEDAWCY I GOŚCI

3 WERSJA ZAMKNIĘTA

SPIS TREŚCI

70


05

WYSTRÓJ WEWNĘTRZNYCH STREF FRONT OFFICE'U

RECEPCJA BOK (NAPRAWY MECHANICZNE, BLACHARSKIE I SZYBKIE NAPRAWY) Umiejscowienie / Umeblowanie

Umiejscowienie Standard wykończenia tej strefy musi być porównywalny z salonem ekspozycyjnym. Kieruje klienta wychodzącego z koncesji po oddaniu pojazdu do naprawy do ekspozycji SN.

Umeblowanie Kontuary recepcji BOK zaprojektowano tak, aby ułatwić spersonalizowaną i szybką obsługę klientów. Stylistyka, identyczna jak w przypadku mebli w części handlowej, wyróżnia się zaokrąglonymi bądź prostokątnymi kształtami, zwiększającymi ich funkcjonalność i możliwości modułowej zabudowy. Wariant z dodatkowym blatem umożliwia pracownikowi BOK-u przyjęcie klienta na siedząco lub wykorzystanie blatu jako powierzchni do pracy. Wariant ten jest w szczególności przeznaczony na wyposażenie recepcji w obiektach serwisowych i u agentów.

SPIS TREŚCI

71


05

WYSTRÓJ WEWNĘTRZNYCH STREF FRONT OFFICE'U

RECEPCJA W MAGAZYNIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH Umiejscowienie / Umeblowanie

Umiejscowienie Lada sprzedaży części przeznaczona do obsługi klientów indywidualnych i instytucjonalnych jest usytuowana w specjalnie dla niej przeznaczonym miejscu, nie zakłócającym funkcjonowania salonu ekspozycyjnego i ułatwiającym klientom instytucjonalnym dostęp do magazynu. Umeblowanie Lada sprzedaży części ma modułową konstrukcję – jej konfigurację można dostosować do potrzeb i liczby pracowników.

SPIS TREŚCI

72


05

WYSTRÓJ WEWNĘTRZNYCH STREF FRONT OFFICE'U

POCZEKALNIA (KĄCIK KLIENTA) Umiejscowienie i umeblowanie

Umiejscowienie Poczekalnia umiejscowiona jest w salonie ekspozycyjnym SN, w pobliżu recepcji BOK. Powinna ona być w miarę możliwości wspólna dla klientów różnych działów, aby niezależnie od powodu i czasu trwania swojej wizyty, mogli spędzić czas oczekiwania w jak najlepszych warunkach. Może występować w 2 wersjach: - Poczekalnia z miejscami do siedzenia usytuowana w salonie ekspozycyjnym, zapewniająca klientom właściwe warunki oczekiwania oraz widok na salon ekspozycyjny SN. 1 - Poczekalnia „na miejscu”, usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie recepcji BOK, umożliwiająca śpieszącemu się klientowi, przybyłemu w celu oddania lub odbioru swojego auta spędzenie czasu oczekiwania w dobrych warunkach, bez oddalania się od recepcji. 2

1

Umeblowanie Umeblowanie zostało dobrane pod kątem zapewnienia przyjaznej, a jednocześnie dynamicznej atmosfery, poprzez zastosowanie zaokrąglonych i łagodnych kształtów oraz świetlistej kolorystyki. 3 Wrażenia komfortu i dobrego samopoczucia dopełnia ułożona na posadzce wykładzina. Dekoracja roślinna, wykonana z wikliny umieszczonej w cylindrycznych wazonach, ustawionych w nieparzystych grupach, powinna być rozmieszczona w poczekalni oraz w pobliżu każdej recepcji. 4 W celu stworzenia jeszcze cieplejszej atmosfery, zaleca się ustawienie lampy stojącej (bądź jej wariantów ustawionych na ziemi lub na niskim stoliku). 5

2

3

4

5

SPIS TREŚCI

73


05

WYSTRÓJ WEWNĘTRZNYCH STREF FRONT OFFICE'U

STREFA WYDAWANIA SN/SU Umiejscowienie / Pokrowiec

Umiejscowienie Strefa wydawania pojazdów powinna przylegać do salonu ekspozycyjnego SN, być widoczna i znajdować się w pobliżu sekretariatu handlowego. Powinien się tu również znajdować wyjazd dla samochodów, ułatwiający klientowi opuszczenie koncesji po zakończeniu procedury wydawania pojazdu. Powinna ona być również łatwo dostępna od strony działu przygotowania SN. SPOSÓB USTAWIENIA POJAZDÓW 1 Auto gotowe do wydania powinno być ustawione przodem do wyjazdu, gotowe do drogi i przykryte ochronnym pokrowcem.

1

POKROWCE OCHRONNE 2 Pokrowce ochronne należy stosować w celu pokazania klientowi, że dbamy o jego samochód. Pozwalają one również podkreślić moment odkrywania auta. Pokrowce te są znormalizowane (barwy i liternictwo Renault) oraz skatalogowane.

2

SPIS TREŚCI

74


05

WYSTRÓJ WEWNĘTRZNYCH STREF FRONT OFFICE'U

BOUTIQUE

Umiejscowienie / Umeblowanie

UMIEJSCOWIENIE Usytuowane w strefie front office’u meble sklepowe mogą być umieszczone w przestrzeni zamkniętej 1 bądź też otwartej (moduł (konfiguracja sklepu___) akcesoriów 2 ) - Sklep zamknięty, o powierzchni około 70 m2, powinien być usytuowany w pobliżu salonu ekspozycyjnego SN oraz strefy wydawania pojazdów, w celu ułatwienia sprzedaży akcesoriów i produktów pochodnych. - Moduły akcesoriów powinny być usytuowane wzdłuz ciągów komunikacyjnych dla klientów, przy recepcji BOK, przy wejściu do magazynu części zamiennych bądź też w salonie ekspozycyjnym SN.

1

UMEBLOWANIE W konfiguracji sklepu : - Łatwe do adaptacji moduły, zorganizowane tematycznie i według segmentów, - Moduł recepcyjno-kasowy, - Witryny do eksponowania drobnych przedmiotów, kupowanych pod wpływem impulsu, ustawione przy kasie, - Regały usytuowane w centralnej części sklepu, do eksponowania produktów objętych promocją. 2 WARIANT SAMOOBSŁUGOWY

1

SPIS TREŚCI

75


05

WYSTRÓJ WEWNĘTRZNYCH STREF FRONT OFFICE'U

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE  Umeblowanie

Usytuowane w obrębie front office’u na parterze i widoczne dla klientów meble w pomieszczeniach administracyjnych powinny być tak dobrane, aby tworzyć harmonijną całość z meblami działów handlowych. Powinny być wykończone na biało, a fotele identyczne jak w pomieszczeniach handlowych. 1 Meble te są przeznaczone do sekretariatu działu handlowego, działu wydawania pojazdów, biura szefa działu sprzedaży, … Decyzja co do rodzaju wykończenia oraz stylistyki mebli usytuowanych na 1 piętrze i niewidocznych dla klientów pozostaje w gestii właściciela koncesji. 2

1

2

SPIS TREŚCI

76


05

WYSTRÓJ WEWNĘTRZNYCH STREF FRONT OFFICE'U

PODSUMOWANIE Fundamentalne zasady

1. 2. 3. 4.

KONTUAR RECEPCJI USYTUOWANY NA WPROST GŁÓWNEGO WEJŚCIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCYM MU OZNAKOWANIEM MARKI MODUŁY BIUROWE SPRZEDAWCÓW USYTUOWANE W POBLIŻU POJAZDÓW, USTAWIONE W SPOSÓB UŁATWIAJĄCY SZYBKĄ OBSŁUGĘ KLIENTÓW ODDZIELNY KONTUAR RECEPCJI BOK UŁATWIAJĄCY SPERSONALIZOWANĄ I SZYBKĄ OBSŁUGĘ KLIENTÓW POCZEKALNIA SPEŁNIAJĄCA OCZEKIWANIA KLIENTÓW, STANOWIĄCA PRZYJAZNE, DYNAMICZNE MIEJSCE O CIEPŁEJ ATMOSFERZE

SPIS TREŚCI

77


Y EM UJ IĘK DZ

Opracowanie: styczeń 2010 Aktualizacja: luty 2011

Standardy architektoniczne 2013