Page 2

Leht 2

TOETUSTE TEATAJA

Perioodil 2014-2020 Innove vahendatava struktuuritoetuse osakaal ministeeriumide lõikes

HTM: Haridus– ja Teadusministeerium SOM: Sotsiaalministeerium KUM: Kultuuriministeerium SIM: Siseministeerium

Avatud taotlusvoorud tööelu valdkonnas Pikaaegsetele töötutel suunatud taotlusvooru projektid on selgunud

Avatud on aitamiseks

taotlusvoor

noorte

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Töölesaamist toetavad teenused“ pikaaegsetele töötutele suunatud taotlusvoorust toetuse saajate nimekiri on selgunud.

Meetme „Töölesaamist toetavad teenused“ teise tegevusse - esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks – saab endiselt taotlusi esitada. Voor on avatud kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni; taotlusvooru eelarve on 8 145 000 eurot.

tööle

Toetatakse kaua tööturult eemal olnud inimeste tööle asumist ja tööturul püsimist. Välja jagatakse ligi 2 miljonit eurot Eesti riigi ja Täiendavat teavet taotlusvooru kohta leiab Innove kodulehelt. ESFi toetusraha. Projektide raames viiakse läbi tegevusi mittetöötavate ja mitteõppivate pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud ini- Lapsehoiukohtade loomise projektid on meste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamiseks. Voor käivitunud oli avatud 2. novembrist 2015 kuni 11. jaanuarini 2016. Projektitaotlusi esitasid Innovesse erinevad MTÜd, OÜd, ASid, kõrgEsimene taotlusvoor koolid, kohalikud omavalitsused ja sihtasutused. Soovitud toemeetmes tussummad ühe projekti kohta jäid 50 100 eurot ja 399 524 euro „Lapsehoiukohtade loomivahele. Projekte esitati üle Eesti ja tegevusi viiakse ellu mitmetes ne ja teenusepakkumise maakondades, nagu Harjumaal, Ida-Virumaal, Raplamaal, Läänetoetamine 0–7-aastastele Virumaal, Põlvamaal, Viljandimaal, Võrumaal, Tartumaal, Järvalastele" on edukalt lõppemaal ja Läänemaal, Jõgevamaal ja Valgamaal, seega kaasatud nud ja projektid üle Eesti on 80% maakondadest. tegutsevad. Toetuse saajad selgusid ekspertide poolt antud konsensuslike Toetust said kõik Innovesse esitatud 24 projektitaotlust kohalihinnangute põhjal. Toetust said need projektid, mille hindamiskelt omavalitsustelt kogusummas üle 4,3 miljoni euro. Projektide tulemus oli vähemalt 25 punkti. abil luuakse üle Eesti juurde 604 uut lapsehoiukohta. Järgmine lapsehoiu taotlusvoor on plaanis 2017. aastal. Toetust saanud projektide nimekiri on leitav siit. Lisainfo ja toetust saanud projektid on leitavad Innove kodulehelt.

Profile for Sihtasutus Innove

Toetuste Teataja nr 7  

Innove struktuuritoetuste uudiskiri Toetuste Teataja

Toetuste Teataja nr 7  

Innove struktuuritoetuste uudiskiri Toetuste Teataja

Profile for innove
Advertisement