Abiks otsustajale 2016/2017

Page 1

Abiks otsustajale: KUTSEÕPPEVÕIMALUSED 2016/2017


KAS TEADSID, ET … Paljudes ametikoolides antakse tublimatele õpilastele õppetoetust ning elada saab korda tehtud õpilaskodus. Ametikool annab ka head algteadmised tulevikus ettevõtluse alustamiseks. Nii saad juba noorena olla iseenda peremees ja miks mitte ka tööandja teistele! Pärast ametikooli lõpetamist saad soovi korral edasi minna kõrgkooli. Paljud rakenduskõrgkoolid eelistavad vastu võtta selliseid noori, kel on juba tulevasest erialast mingisugune ettekujutus olemas. Erakooli kasuks otsustades uuri järele, kas koolil on olemas kehtiv koolitusluba. Seda saad teha Eesti hariduse Infosüsteemi kaudu – www.ehis.ee. Arvesta sellega, et erakoolis õppimine on reeglina tasuline ning õppima asumiseks on vaja sõlmida kooliga vastav leping. Erakoolis õppijale kehtivad samad õigused ja kohutused, mis riigikoolis õppijale.

SA Innove koostatud trükis on valminud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetusel. Elektrooniline versioon: www.kutseharidus.ee/abiks-otsustajale/ Kujundus: Neway AD OÜ Kaane- ja tervitusfotod: Elina Malleus Trükk: Atlex OÜ ISSN 1736-4620


Abiks Otsustajale – Kellele? Miks? Mida? “Abiks otsustajale“, mida praegu käes hoiad, annab ülevaate Eesti kutsekoolidest ning tutvustab nendes õpetatavaid ameteid. Siit leiad praktilist infot eriala valimise, kutsekooli astumise, koolis õppimise ja kogu õppetööga kaasneva kohta. Lisaks valisime välja mõned paljudest tublidest kutseõppuritest, kes on tuule tiibadesse saanud just tänu õigele erialavalikule ja pühendumisele. Tutvu teatmikuga, leia oma amet ja saa meistriks!

Abiks Otsustajale – Kellele? Miks? Mida?

1


Stereotüüpe murdev tüdruk kõrgust ja särtsu ei karda Tekst: Signe Sillasoo Fotod: Elina Malleus

On kulunud stereotüüp, et tüdrukud töötavad ennekõike sotsiaalja humanitaaraladel ning poisid reaalainete teadmisi nõudvates valdkondades. Selle müüdi lükkab ümber neiu, kes ei karda ei särtsu ega kõrgust - automaatik Kristi Tölp. Kristi, oled tüdrukuna valinud väga põneva eriala. Kust sai alguse Sinu huvi automaatika ja elektri vastu? Elektritööd ja -teemad olid juba lapsena minu argipäeva osa - ümberringi oli lihtsalt palju tuttavaid elektrikuid. Nende tegemisi kõrvalt jälgides tekkis ka minul huvi antud ameti vastu. Üks tuttav elektrik, kelle juures ma 7. ja 8. klassi suvisel koolivaheajal töötasin, arvas, et naisterahva jaoks on elektriku eriala füüsiliselt raske ja ta soovitas mulle automaatikat. Seda ma õppima läksingi. Miks valisid Tallinna Polütehnikumi? Minu õpingud ei jätkunud kohe peale põhikooli kutsekoolis, esmalt proovisin õppida gümnaasiumis, kuid üsna pea sain aru, et see ei ole minule. Kolisin Kuressaarest Tallinna ja töötasin kraanaautomaatikuna, kus oli põhiliselt vaja skeemilugemisoskust. See töökogemus kinnitas veelgi minu soovi õppida kutseliseks automaatikuks.

2

Internetis õppimisvõimalusi otsides jäi mulle ainsana silma Tallinna Polütehnikum, kus saab automaatikuks õppida pärast põhikooli. Sellega oli minu valik tehtud ja viisin dokumendid sisse. Meie kursusel õppis suure hulga poiste seas peale minu veel kaks neiut. Kooli ajal osalesid kutsemeistrivõistlusel Noor Meister. Võtsid seal mõõtu teiste ametikoolide elektrikutega ja tulemused näitasid, et olid teistest peajagu üle. Osalesin Noorel Meistril nii 2009. kui ka 2010. aastal. Esimesel aastal sain hõbemedali ja meeskondliku esikoha ning teisel aastal kuldmedali ja tiitli “Noor Meister 2010”, sealjuures ei õppinud ma ju päris elektrikuks vaid automaatikuks. Palun selgita, kuidas saavad automaatikud võistelda elektrikutega ja neid võita? Automaatiku ja elektriku erialad on väga lähedased. Kui elektrik tegeleb pigem hoonete elektri


paigaldamisega, siis automaatiku ülesandeks on paigaldada, programmeerida, seadistada ja hoida käigus automaatikaseadmeid ning -süsteeme. Viimane on minu igapäevane töö, täpsemalt olen tööstusautomaatik ehk tegelen tööstusliinide, -masinate ja seadmete automaatikaga. Kuidas suhtuti Sinusse, kui pärast kooli asusid tööle? Mulle on heidetud sageli veidraid pilke – naine ja tegeleb sellise erialaga. Viimasel objektilgi, kui astusin esimest korda tööruumi, ei suudetud varjata imestust, kui teised töölised nägid, et olen naisterahvas. Olen harjunud sellist reaktsiooni võtma naljaga ja tavaliselt vastan, et ega minagi pole sellel erialal naisi kohanud. Pärast ametikooli lõpetamist ei pühendanud Sa end ainult tööle, vaid õpid täna Tallinna Tehnikaülikoolis. Kuidas erineb kutsekoolis õppimine kõrgkoolis õppimisest? Kutsekooli ja kõrgkooli kõige suuremad erinevused on matemaatiline analüüs ja praktika. Ametikoolis oli meil mitmeid praktikaid alates lukk-

sepa praktikast ja lõpetades elektrimontaažiga, kõrgkooli suurim miinus on aga just praktika puudumine. Kogemused näitavad, et tööandjad hindavad väga praktilisi oskusi, ent ainult ülikoolis omandatud oskustest võib väheks jääda. Seepärast soovitangi huvilistel olla ka ise aktiivsed ning otsida kooliväliseid võimalusi praktikaks, mis aitavad tulevikus tööd leida. Kas automaatikutele on piisavalt tööd? Tööpõld on automaatikute jaoks lai. Häid spetsialiste on Eestis puudu. 2008. aastal asutasime oma ettevõtte Electromatix OÜ, mis pakub tööstusseadmete remondi ja ehituse teenust. Otsin ka oma ettevõttesse tublisid noori spetsialiste, kuid neid on raske leida. Mina soovitan neile, kellel on huvi tehnika vastu ja kes ei karda elektrit, minna õppima automaatikuks. Töökoht on kindel ja palk on hea.

Stereotüüpe murdev tüdruk kõrgust ja särtsu ei karda

3


KOMMENTAAR Märt Viileber, Elwo AS juhatuse liige Elektrikuna töötamisel on äärmiselt oluline erialane haridus, sest elektriku töö on enamasti seotud elektriohuga. Elektriohu eest oskab end kaitsta vaid inimene, kes on piisavalt elektrialal haritud. Millised on elektriku eriala lõpetanud noore väljavaated tööturul? Tänapäevane kutseharidus hõlmab endas nii teoreetilist kui ka suures osas praktikaõpet, mis võimaldab noorel elektrikul leida meelepärane ja tasuv töö. Oluline on, et koolis õppimise ajal mõtleb noor aegsasti spetsialiseerumisele, sest lihtsa kruvikeeraja-elektrikuna ei ole tal võimalik saada keerukamat ja tasuvamat tööd.

4

Milline on palgatase?

selle

ametikoha

keskmine

Elektriku palgatase sõltub esmalt sellest, mida ta teha oskab ja suudab, aga ka sellest, kui palju ta teha viitsib. Kui noorest elektrikust saab täisväärtuslik töögrupi liige, st kõrgema kvalifikatsiooni ja töökogemusega elektrik, makstakse talle vähemalt Eesti keskmist palka. Kui ta on jõudnud spetsialisti tasemele või isegi sirgunud töögrupi juhiks, siis vastavalt sellele tõuseb ka tema palk.


6 sammu tuleviku planeerimiseks 2.

3.

1. TUNNE ISEENNAST

MÕTLE JA ANALÜÜSI

Mida sulle meeldib teha? Mis on sinu tugevad küljed? Millisest tulevikust unistad, mida pead tähtsaks?

Milliseid oskuseid sooviksid endas arendada? Mille kohta sooviksid rohkem teada saada?

KAARDISTA OMA EELISTUSED Millised tegevusalad ja ametid sulle huvi pakuvad? Miks?

5.

6.

4.

TEGUTSE

OTSUSTA

UURI LISAKS

Kuidas saad sisseastumiseks ette valmistuda? Kes saab sind selle juures aidata?

Mis on sinu esimene valik? Mis on plaan B? Küsi arvamust inimestelt, kes sind hästi tunnevad ja keda usaldad.

Otsi infot oma eelistuste kohta. Pane kirja plussid ja miinused. Võimalusel mine töövarjuks.

KARJÄÄRIPLANEERIJAID AITAB

www.rajaleidja.ee 6 sammu tuleviku planeerimiseks

5


Toetused kutsehariduses Tekst: Meeli Murasov Riik pakub kutseõppuritele mitmeid toetusi: 1. põhitoetust (60 eurot kuus) makstakse heade õppetulemuste eest ja seda saab taotleda alates teisest semestrist. Põhitoetust saab taotleda kaks korda aastas – septembris ja veebruaris ning toetusi makstakse ainult õppeaasta jooksul, seega suvel toetust ei saa. Toetusi ei saa küsida, kui oled õppe- või akadeemilisel puhkusel;

4. tasuta või väga soodsa hinnaga koolilõunat pakutakse kuni 20-aastastele õpilastele, kellel pole keskharidust. Pärast 20-aastaseks saamist nähakse toetus ette jooksva õppeaasta lõpuni.

2. eritoetust makstakse majanduslikult raskes olukorras olevatele õpilastele. Eritoetust saab koolist taotleda alates õpingute esimesest päevast; 3. sõidukulude hüvitamist saavad taotleda õpilased, kes on asunud õppima kodust kaugemal asuvas ametikoolis ja kasutavad kooli jõudmiseks ühistransporti. Õpilaskodus või üürikorteris elavale õpilasele, kes omandab kutsekeskharidust või õpib teise või kolmanda taseme kutseõppes, kompenseeritakse üks edasi-tagasi sõit nädalas. Neljanda ja viienda taseme kutseõppe õpilastele hüvitatakse kojusõit kaks korda kuus. Lisaks kompenseeritakse riiklikeks pühadeks või koolivaheajal koju ja tagasi sõitmise kulud. Iga päev kooli sõitvatele õpilastele kompenseeritakse sõidu maksumus arvestusega üks edasitagasi sõit päevas. Kool võib õpilasele hüvitada ka muid õppes osalemisega seotud sõidukulusid, näiteks seoses praktikal käimisega või õpilasvõistlustel osalemisega.

6

Toetuste maksmisega tegeleb ametikool ja sealt saab ka täpsemat informatsiooni toetuse taotlemise reeglite kohta. Õppelaenu saavad taotleda ametikoolis õppivad keskharidusega õpilased. Õppelaenu maksimumsumma võib olla aastati erinev, selle paneb valitsus paika iga aasta 1. juuliks. Õppelaen ei ole aga tasuta raha, vaid võetud summa tuleb lõpuks pangale koos intressiga tagasi maksta. Rohkem infot õppelaenu kohta saad Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt või otse laenu andvatest pankadest.


Kutsekoolist tulevaseks ettevõtjaks Tekst: Signe Sillasoo Fotod: Olev Mihkelmaa

Täna oma ettevõtet asutada plaaniv Jarmo Kask jõudis selle soovi ja äratundmiseni Pärnumaa Kutsehariduskeskuses ehituspuusepaks õppides, kuhu ta leidis tee peale seda, kui oli pooleli jäänud põhikooli lõpetanud. Pooleli jäänud põhiharidust innustasid Jarmot omandama pere ja sõbrad. Nii läkski noormees peale paariaastast pausi, mille jooksul ta proovis tööelu restorani köögis ja tänavakivide paigaldajana, tagasi kooli - täiskasvanute gümnaasiumisse,

et saada põhikooli lõputunnistus. Juba lapsena huvitas teda väga puutöö, seega tundus kõige õigem minna edasi õppima Pärnumaa Kutsehariduskeskusse ehituspuusepa ametit, mille ta edukalt ka eelmisel aastal lõpetas.

Kutsekoolist tulevaseks ettevõtjaks

7


“Olen oma valikuga väga rahul,” sõnas Jarmo ja lisas: “Õpetajad on koolis väga tasemel, samuti on tehnika ja tööriistapark suurepärane.” Et õpingute ajast on õpetajatega head suhted säilinud, siis käib Jarmo ka praegu aeg-ajalt koolis töökoda kasutamas. “Ma olen seal nagu väike laps liivakastis. See töökoda on super, seal on kõik vajalik olemas, lihtsalt tule ja tee,” kiitis Jarmo kooli pakutavat. Esimesed sammud firma loomiseks Sellest kõigest innustununa soovib Jarmo millalgi ka oma töökoja avada ja firma luua - töö selle nimel käib, hiljuti lõpetas ta ettevõtluskoolituse. “Minu jaoks on oluline see, et saan teha midagi täispuidust - olgu see siis laud või tool või majasein, midagi, mis on ilma kruvide, poltide ja naelteta valminud. Ehk siis ainult tappühenduste abil,” selgitas Jarmo. Eriti pakub talle huvi välimööbli 8

ning ratsavõistluste läbiviimiseks vajalike lattide, postide ja takistuste valmistamine. Neid soovibki ta oma firmas tegema hakata. Väikest viisi on Jarmo ettevõtluses juba ka varem kätt proovinud. Kooli ajal asutas ta koos kaasõpilastega õpilasfirma puidust esemete müügiks. Lisaks oli noormehel kooliajal võimalus käia kutsemeistrivõistlustel Noor Meister, kus ta saavutas erinevatel aastatel kõik esikolmiku kohad. 2012. aastal pärjati Jarmo aasta õppija tiitliga. Häid kogemusi andis Jarmole ka osalemine telesaates “Tuuni mu mõisa”.


Kutsekoolist saab hea hariduse “Kõik need võimalused on mulle väga palju andnud,” tunnistas Jarmo. Ta on saanud seeläbi teistest rohkem praktikat, samuti näinud erinevate koolide taset ning praktika Soomes ja Norras näitas sealsete meistrite töid ja tegemisi. “Kutseharidust ei tasu alahinnata. Kui sa tahad, oled ise tubli, mõtled kaasa ja teed tööd, siis Pärnu näitel võin öelda, et tänapäeva kutseharidus on väga hea haridus. Tuleb ise võtta pakutavast maksimum,” kinnitas Jarmo. Suur pluss on tema sõnul see, et kutsekoolist saab keskhariduse ja erialase hariduse. “See on n-ö kaks ühes. Tänapäeval on kahjuks väga palju kõrgharidusega müüjaid. Seega, kui sa oma tulevikusihti ei tea, siis kõrgharidus ei määra midagi,” oli Jarmo veendunud.

KOMMENTAAR Karli Edo, Pärnumaa Kutseharidusekeskuse kutseõpetaja-töökeskkonnaspetsialist Jarmoga oleme kolm aastat kutsevõistlustel käinud ja pidevalt esikolmikus olnud. Samuti osalesime projektis „Tuuni mu mõisa“, kus Jarmo oli õpilaste eestvedaja. Ka olin tema eduka õpilasfirma juhendaja. Jarmo on hakkaja poiss, haarab asjadest kinni ja õpib pidevalt juurde. Ja mis on peamine, küsib, kui ei tea. Puusepatöö on mõtlemist nõudev töö – pea peab olema lahti, loogiline mõtlemine ja ettekujutus sellest, milline lõpptulemus välja näeb, peab silme ees olema. Arvutamine, töökus ja

täpsus on samuti olulised. See on amet, mida õpitakse eluaeg. Tegin isegi sel aastal kutseeksami läbi. Kui pidevalt juurde ei õpi, oled kohe ajast maas, sest kõik muutub üsna kiiresti. Korralikest puuseppadest on meil Eestis puudus, igast mehest ei saa kahjuks puuseppa. Lihtsalt ise peab hakkaja ja tegija olema, sest ega ainult koolist saadud paber tööd ei tee. Tunnistuse taga peab mees ka olema.

Kutsekoolist tulevaseks ettevõtjaks

9


Õpipoisiõppega unistusi täitma Tekst: Eeva Sirel Fotod: Erakogu Alates 2015. aastast panustab Eesti riik senisest rohkem õpipoisi- ehk töökohapõhisesse õppesse. Õppevorm, kus kaks kolmandikku õppetööst toimub vahetult töökohal sealse juhendaja käe all ja vaid kolmandik ajast õpitakse kutsekoolis teooriat, on tavapärasest õppevormist palju individuaalsem ja just õppija ning ka ettevõtte huvidest lähtuv. Boonuseks saab õppeajal tehtud töö eest tasu, millega on võimalik katta elamiskulud. Õpipoisiõppes aedniku eriala omandanud Külli Karu otsustas ametikooli kasuks peale 10 aastat ülikoolis omandatud erialal töötamist. Nii alustas ta baasteadmiste omandamisest ja õpitu praktikas kinnitamisest. Tema soovitab enne õpipoisiõppe kasuks otsustamist hoolega järele mõelda, kas ollakse valmis ennast igati pühendama. „Tegemist on ju siiski töökohapõhise õppega ja seega eeldatakse ka, et õppima asuja võtab õpet tõsiselt ja on valmis küllaltki pikalt praktikal viibima. Aga tulemus on seda väärt.“, kinnitab täna oma aiandis toimetav aednik. Nullist alustas ka arborist Raivo Moon, kes läks uut eriala omandama päästjatöö kõrvalt. „Enne ametikooli astumist polnud ma valitud erialal päevagi töötanud. Oli ainult õrn aimdus sellest tööst. Õppimine ametikoolis andis sõna otseses mõttes uue ameti.“ Õppe korraldus sobis ideaalselt olemasoleva elukutse töögraafikutega ning paar kuud enne ametikooli lõppu

Arborist Raivo Moon on elukutsevalikuga rahul

sai Raivo Moonist juba ühemehefirma omanik. Täna jagab ta ennast päästja ja arboristi ameti vahel. Klienditeenindaja töö kõrvalt müügikorraldaja eriala õppima läinud ja täna samas poes juhatajana töötav Tiina Tsimbrot tegi valiku õpipoisiõppesse minekuks just õppekorralduse pärast. „Kool on ühel päeval nädalas ja praktika toimub minu enda töökohas. Seega saan täiskoormusega tööl edasi käia ja praktika sooritamiseks eraldi töökohta otsima ei pea. Kindlasti soovitan sellist õppekorraldust ka teistele, sest lõpetanutele avaneb suurem võimalus karjääriredelil edasi liikumiseks.“

Õpipoisi- ehk töökohapõhise õppe võimaluste kohta uuri täpsemalt lähemast (või huvitavat eriala pakkuvast) kutsekoolist. vt ka www.hm.ee/opipoiss 10


Ametikoolis saab õppida ja elada kaasaegsetes tingimustes Tekst: Mari Annus Fotod: erakogu Paljudele noortele tähendab kutseõppeasutusse minek seda, et koolist ja ühiselamust saab mitmeks aastaks teine kodu. Õpilased hindavad väga, et pea kõigis kutseõppeasutustes on tänaseks kaasaegsed õppe- ja eluruumid ning seadmed annavad teinekord silmad ette suurfirmadelegi. Euroopa Liidu toetuste abil on renoveeritud ja ehitatud üle Eesti enamus kutseõppeasutuste koolihooneid ja õpilaskodusid. Suurt tähelepanu on pööratud ka õppeklasside ning praktikabaaside ajakohastamisele, et õpilased saaksid juba koolis harjutada nende seadmetega, millega tulevases töökohas kokku tuleb puutuda. Veendu oma silmaga, et ametikoolis õppida ja õpilaskodus elada on igati mugav ja mõnus! 1. Kuressaare Ametikooli nahatöö klass

10. Võrumaa Kutsehariduskeskuse aatrium

2. Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli juurdeehitus

11. Valgamaa Kutseõppekeskuse peahoone

3. Osa Järvamaa Kutsehariduskeskuse masinapargist 4. Järvamaa Kutsehariduskeskuse raamatukogu

12. Räpina Aianduskooli kasvuhooned 13. Tallinna Teeninduskooli kokanduse õppeklass 14. Tallinna Ehituskooli juurdeehitus

5. Valgamaa Kutseõppkeskuse majajuht 6. Rakvere Ametikooli õppeauto 7. Tartu Kutsehariduskeskuse ühiselamu 8. Kuressaare Ametikooli Disainimajakas 9. Narva Kutseõppekeskuse õppeklass

15. Pärnu Kutsehariduskeskuse õppeklass 16. Valgamaa Kutseõppekeskuse aatrium 17. Räpina Aianduskooli kasvuhoone sisevaade 18. Sillamäe Kutsekooli õppeklass 19. Tartu Kunstikooli Mac-klass 20. Valgamaa Kutseõppekeskuse puidutöökoda

Ametikoolis saab õppida ja elada kaasaegsetes tingimustes

11


1.

12

2.

3.

4.

5.

6.

7.


8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ametikoolis saab 천ppida ja elada kaasaegsetes tingimustes

13


15.

16.

17.

18.

19.

20.

14


Koolipingist õpilastele praktikajuhendajaks Tekst: Signe Sillasoo Fotod: Olev Mihkelmaa

Autondusest vaimustunud noormees Ragnar Salk on peale õpingute lõppu endiselt kutsekooliga aktiivselt seotud - täna on ta seal õpilaste praktikajuhendaja. Autondusse tõmbas Ragnarit juba noorena. “Kuna mul endal oli vaja autosid ja mootorrattaid remontida, siis tekkis lihtsalt huvi,” rääkis ta. Nii otsustas Ragnar peale põhikooli edasiõppimise võimalusi kaaludes kutseõppe ja autotehniku eriala kasuks, mida ta läks omandama Rakvere Ametikooli.

Et automaailm on aga kirev ja pidevalt arenev, siis soovis Ragnar lisaks tehniku ametile selgeks õppida ka automaalri töö. Ja ega ta praegugi saa õppimata, hetkel omandab ta aastasel kursusel autodiagnostika tarkusi. Selle kõige kõrvalt jõuab Ragnar õpetada veel ka teisi - nimelt on ta Rakvere Ametikoolis automaalrite praktikajuhendaja.

Koolipingist õpilastele praktikajuhendajaks

15


Osav mitmes töös Autotehnikuks õppimise kõrvalt hakkasid Ragnarit köitma keretööd ja värvimine. Huvilisena jäi Ragnar automaalri eriala õppejõule silma. “Alguses jälgisin kõrvalt, mida ta teeb. Ühel päeval ta aga küsis, kas tahaksin ka käe külge panna. Nii see alguse sai,” kirjeldas Ragnar teed praktikajuhendaja ametikohani. Indu ja erialaseid teadmisi selle töö tegemiseks sai ta lisaks koolis õppimisele välispraktikatelt suuremates ettevõtetes ning Saksamaal toimunud koolituselt. “Nii andsingi enne kooli lõppu juba maalritele tunde,” ütles Ragnar. Õpingute ja kogemustepagasiga on Ragnar väga rahul. “Valdkond on väga lai, olen seda õppides saanud juurde palju uusi tutvusi, samuti laiendanud oma silmaringi ja saanud aimu, kuidas asjad käivad nii maalri kui tehniku erialal.” Väga kasulikuks peab noormees ka välismaalt saadud kogemusi - nimelt käis ta Erasmus programmi raames Saksamaal, kus lisaks koolitundidele sai ettevõtete tööelu ja -kultuuri seestpoolt näha. 16

Tulevikuplaanid varakult selgeks Õpihimulise noormehena peab Ragnar plaani minna tulevikus veel ka ülikooli edasi õppima. “Kui sa lähed peale kutsekooli lõpetamist kõrgkooli, on sul sealseid õpinguid toetav praktiline kogemus juba olemas. Samas sellised ained nagu kõrgem matemaatika või füüsika, mida kõrgkoolist juurde saab, on jällegi tugeva põhja jaoks väga olulised,” rääkis Ragnar oma ootustest. “Paljud lõpetavad Eestis keskkooli, lähevad ülikooli ja seal õppides saavad aru, et see valdkond pole neile, kuid valesid valikuid tehes läheb palju aega raisku,” sõnas Ragnar. Kutsekoolis õppides saab enda karjääri jaoks olulised valikud teha varakult. Muidugi peab ka ise tubli olema ja pingutama, toonitas ta.


KOMMENTAAR Janek Pukka, Rakvere Ametikooli autoerialade valdkonnajuht Ma olen olnud Ragnari õpetaja ja talle tunde andnud. Täna oleme Ragnariga kolleegid. Ta on tubli poiss, keda autode värvimise pool hakkas huvitama juba siis, kui ta autotehnikuks õppis. Täna on ta meil koolis praktikajuhendaja. Kuna kooli tuli juurde maalriõppe pool - ja Ragnarit maalritöö väga huvitas, siis nii see praktikajuhendajaks saamine käiski. Ragnar ei ole õpilastega ülemäära leebe, pigem paistab ta silma nõudlikkusega. Autoeriala õppima asumiseks on kindlasti väga oluline kohusetunne, samuti peab olema loogilist mõtlemist ja tehnilist taipu. Kui on näiteks hobikorras tegeletud oma võrri või autoga, siis on see kindlasti eriala õppimisel abiks. Tööd headele spetsialistidele jagub. Pigem ongi neid tööturul praegu puudu.

Koolipingist õpilastele praktikajuhendajaks

17


Erialased elamused piiri tagant Tekst: Signe Sillasoo Fotod: erakogu

Välisriigis praktikal ja ka rahvusvahelistel võistlustel käimine võib lisaks uutele teadmistele ja kasulikele kogemustele tuua ka tööpakkumisi. Neli noort, kellest kaks käinud välisriigil praktikal ja kaks rahvusvahelistel kutsemeistrivõistlustel, jagavad oma kogemusi.

Edu võistlustel on toonud tööpakkumisi Silver Mähar, Tartu Kutsehariduskeskuse veebidisaini eriala vilistlane. Pälvis 2015. aastal aasta õppija tiitli Enne üleeuroopalisi kutsemeistrivõistlusi EuroSkills osalesin kahel aastal võistlusel Noor Meister, mille mõlemal korral võitsin. Käisin ka Soomes kutsevõistlusel Taitaja, kus sain kõrgeima skoori. Lisaks osalesin mõlemal õppeaastal koolisisesel võistlusel Aasta Tegija, kus sain samuti esikohad. Võistlusteks harjutasin igapäevaselt nii koolis kui ka tööd tehes. Võistlustel on olnud ülesandeks teha väljamõeldud firmale veebileht. On tulnud luua lehe

disain ja seejärel see veebileheks valmis teha. Vaja on olnud programmeerida nii kliendipoolne kui serveripoolne osa. Edu on toonud huvi asja vastu ning võime ja tahtmine alati juurde õppida. Kui teha alati vaid nii palju, et kuidagi saab midagi tehtud, siis uusi asju ei õpi. Võistlustel käimine on kindlasti andud juurde ka väga palju kogemusi. Toonud kuulsust ja kiitusi, aga ka uusi tööpakkumisi.

Harjutuslaagrites timmitakse oskusi Elsa Pärna, Tallinna Ehituskooli ehitusviimistluse eriala vilistlane Võistlusel Noor Meister sain esimese koha. See viis mind omakorda 2014. aasta suvel Saksamaale maailmameistrivõistlustele WorldSkills, kus saavutasin 14. koha ja 2014. aasta oktoobris Prantsusmaale Euroopa meistrivõistlustele EuroSkills, kus sain 8. koha, mis on praegu Eesti parim tulemus sel erialal. Suurteks võistlusteks valmistumine käis pikalt. Meil toimusid nö harjutuslaagrid - käisime nädal aega koolis ja tegime erinevaid ülesandeid mitmeid kordi läbi. 18

Võistlused on läbi aegade olnud sarnase ülesehitusega - igal aastal on olnud ülesandeks tapeetimine, toonide segamine, mustri seina kandmine ja vaba kava, kus võistlejab saab näidata oma oskusi. Võistlustel käimine on silmaringi avardanud. Lisaks on see paljudele avanud tööturul paremad võimalused - ka minule on see toonud tööpakkumisi.


Praktikandi kirev elu Stella Vellemaa, Tallinna Teeninduskooli kokaeriala vilistlane, 2014. aasta august-november praktikal Sitsiilias Mul on hea meel, et sattusin just Sitsiiliasse Cataniasse. Praktika toimus kahes erinevas restoranis - eriliste burgerite poolest tuntud söögikohas FUD Bottega Sicula ning tipptasemel à la carte restoranis Il Sale Art Cafe. Töökaaslasteks oli itaallaste kõrval väga rahvusvaheline seltskond: oli neid, kelle kodumaa Sri Lanka, oli araabia

keelt emakeelena kõnelevaid noormehi. Kaader oli püsiv, koostöö täiuslik, igaüks teadis ja tegi oma osa, kuid oskas vajadusel ka teisi asendada ja aidata. Praktikandi jaoks tähendas see seda, et alati oli palju erinevaid asju teha, sai ise kaasa rääkida, kelle käe all soovid praktiseerida ning millist tüüpi oskused sind huvitavad.

Areng mitmel rindel Silvia Suvi, Kuressaare Ametikool juuksurieriala vilistlane, 2014. aaasta aprill-mai praktikal Soomes Välispraktikale? Mina? Oi ei, ärge tehke nalja! Umbestäpselt sellised sõnad kostusid minu suust, kui esimest korda võimalusest kuulsin. Ma poleks osanud aimatagi seesuguse kogemuse väärtuslikkust, kui selle võimaluse kasutamata oleksin jätnud. Kuna meie praktikaaeg oli jaotatud nii koolis käimise kui ka salongis viibimise vahel, siis olime 2 päeva

nädalast koolis ning ülejäänud 3 päeva salongis. See, et välispraktikal käimine erialaselt inimest arendab, on ilmselge. Lisaks ei saa mainimata jätta kasu, mida see toob üldiselt - võimaluse kohtuda uute inimestega, tutvuda teise riigi elu ja kommetega. Samuti arendada endas mitmesuguseid isikuomadusi.

TASUB TEADA Kutsemeistrivõistlused •

Eestis toimuvad igal aastal mitmed valdkondlikud kutsemeistrivõistlused. 2017. aastal leiab taas aset Eesti kutsehariduse aasta tippsündmus Noor Meister, kus omavahel võtavad mõõtu üle 300 kutseõppuri. Rahvusvahelised võistlused EuroSkills ja WorldSkills on hea võimalus astuda üles noortel, kes on edukalt osalenud Eesti kutsemeistrivõistlustel. WorldSkills on iga kahe aasta tagant peetav kutseõppurite maailmameistrivõistlus, kus osaleb kokku 1200 noort pea 60 riigist. Eesti koondis on maailmameistrivõistlustest osa võtnud viiel korral, seni on parimaks soorituseks olnud kümnes koht. Iga kahe aasta tagant toimuv EuroSkills on üleeuroopaline kutsemeistrivõistlus, kus osaleb rohkem kui

nelisada õpilast 25 riigist ning mõõtu võetakse 40 erialal. Seni on Eesti koondis EuroSkillsist osa võtnud kolmel korral ja koju on toodud 20 erinevat medalit. •

Noorte treeninguid ja osavõttu rahvusvahelistel võistlustel korraldab Sihtasutus Innove.

Välispraktika •

Erasmus+ programm pakub noortele võimalust minna praktikale erinevatesse välisriikidesse.

Igal aastal käib välispraktikal ligi 500 Eesti noort.

Kõige sagedasemad sihtriigid on Saksamaa ja Soome.

Juba enne sisseastumist võib koolist uurida, kas valitud erialal on võimalik välispraktikal osaleda.

Erialased elamused piiri tagant

19


Kutseõppevõimalused Priit, 16 Lõpetas põhikooli

KUTSEKESKHARIDUS (4. tase): kutsekeskhariduse tunnistus+ kutsetunnistus

TÖÖ

OMA ETTEVÕTE

KUTSEHARIDUS (4. tase): kooli lõputunnistus + kutsetunnistus

TÄIENDUSÕPE

TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM keskharidus

KÕRGHARIDUS ülikool, rakenduskõrgkool

4. TASEME KUTSEÕPE – lõpetajad leiavad tööd keerukamates ametites seadme- ja masinaoperaatorite, oskustöötajate, käsitööliste, teenindus- ja müügitöötajate ametialades, näiteks florist, keevitaja, kujundaja, plaatija, juuksur. 5. TASEME KUTSEÕPE – lõpetajad leiavad tööd keskastme spetsialistidena, tehnikutena ja ametnikena. Näiteks raamatupidaja, sõiduautodiagnostik, väikeettevõtja, puittoodete tehnoloog. KUTSEKESKHARIDUSÕPE – õppija omandab nii erialased kompetentsid ehk oskused kui ka keskhariduse. 20

KUTSEHARIDUS (5. tase) kooli lõputunnistus + kutsetunnistus

KUTSETUNNISTUS on dokument, mis tõendab oskuste vastavust kutsestandardis kehtestatud nõuetele. Kutsetunnistus saadakse kutseeksami sooritamisel. TÄIENDUSÕPE – pakub lühemaid koolitusi ja ümberõpet üksikute oskuste omandamiseks. KOOLI LÕPUTUNNISTUS – ehk kutseõppeasutuse lõputunnistus on riiklikult tunnustatud haridust tõendav dokument, mille kool väljastab õpingute lõpetamisel neile, kes on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.


Pille, 19

TÖÖ

Lõpetas gümnaasiumi

OMA ETTEVÕTE

TÄIENDUSÕPE

KUTSEHARIDUS KÕRGHARIDUS

Võimalik õppida 4.–5. taseme kutseõppes

ülikool, rakenduskõrgkool

Ivar, 19 Põhikool jäi pooleli

KUTSEHARIDUS põhihariduse nõudeta kutseõpe (2. ja 3. tase) kooli lõputunnistus + kutsetunnistus

Juhul, kui isik on 22+ vanu ses

TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM

KUTSEKESKHARIDUS (4. tase):

põhiharidus

kutsekeskhariduse tunnistus+ kutsetunnistus

KÕRGHARIDUS

KUTSEHARIDUS (5. tase):

ülikool, rakenduskõrgkool

kooli lõputunnistus + kutsetunnistus

TÖÖ

OMA ETTEVÕTE

TÄIENDUSÕPE

Kutseõppevõimalused

21


Kutseõppevõimaluste infotabelid MUL ON PÕHIHARIDUS SOOVIN SAADA KESKHARIDUST KOOS KUTSEGA (S) STATSIONAARNE ÕPE – on õppevorm, mis eeldab õpilase igapäevast osavõttu õppetööst. See jaguneb koolipõhiseks ja töökohapõhiseks õppeks. Statsionaarse õppe puhul moodustab õpilase iseseisev töö vähem kui poole õppekavajärgsest õpingute mahust. (SK) STATSIONAARNE KOOLIPÕHINE ÕPE – Õppetöö toimub viis päeva nädalas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö ning praktika vormis. Praktika ettevõttes või asutuses ei ületa poolt õppekava kogumahust. (ÕP) STATSIONAARNE TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE EHK ÕPIPOISIÕPE – Õpipoisiõppe ajal töötatakse kaks kolmandikku ajast ettevõttes meistri käe all, üks kolmandik ajast õpitakse kutsekoolis teooriat. (MS) MITTE STATSIONAARNE ÕPE – kaugõppevorm, osades koolides nimetatud sesoonõppeks või tsükliõppeks. Mittestatsionaarse õppe puhul moodustab õpilase iseseisev töö üle poole õppekavajärgsest õpingute mahust. LÕK – lihtsustatud õppekavaga õppijale

ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

AIANDUS Aednik

4. tase (esmaõpe)

Räpina Aianduskool

3 aastat

Florist

4. tase (esmaõpe)

Räpina Aianduskool

3 aastat

SK SK

Maastikuehitaja

4. tase (esmaõpe)

Luua Metsanduskool

3 aastat

SK

Maastikuehitaja

4. tase (esmaõpe)

Räpina Aianduskool

3 aastat

SK

DISAIN JA KÄSITÖÖ Kujundusgraafik

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kunstikool

4 aastat

SK

Dekoraator-stilist

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

SK

Dekoraator-stilist

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kunstikool

3 aastat 6 kuud 3 aastat 6 kuud

22

SK

MÄRKUSED


ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

Rahvuslik puutööndus

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Kopli Ametikool

3 aastat

SK

Sepatöö Tekstiilitöö

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Tallinna Kopli Ametikool Tallinna Kopli Ametikool

3 aastat 3 aastat

SK SK

Trükimeedia kujundaja-küljendaja

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kunstikool

3 aastat 6 kuud

SK

Ehitusviimistlus Ehitusviimistlus Ehitusviimistlus Ehitusviimistlus

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus Narva Kutseõppekeskus Tartu Kutsehariduskeskus Tallinna Ehituskool

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK

Ehitusviimistlus Ehitusviimistlus Ehitusviimistlus Ehitusviimistlus Ehitusviimistlus (LÕK) Keskkonnatehnika lukksepp Keskkonnatehnika lukksepp Keskkonnatehnika lukksepp Keskkonnatehnika lukksepp

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Viljandi Kutseõppekeskus Rakvere Ametikool Viljandi Kutseõppekeskus Tartu Kutsehariduskeskus Viljandi Kutseõppekeskus Tallinna Kopli Ametikool Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK SK SK SK SK SK

Kinnisvarahooldus Kinnisvarahooldus

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Tallinna Kopli Ametikool Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

3 aastat 3 aastat

SK SK

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus Rakvere Ametikool Pärnumaa Kutsehariduskeskus Võrumaa Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Tallinna Ehituskool

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK SK SK

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (LÕK) Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (LÕK) Puitkonstruktsioonide ehitus Puitkonstruktsioonide ehitus Puitkonstruktsioonide ehitus Puitkonstruktsioonide ehitus Teedeehitus

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Viljandi Kutseõppekeskus Haapsalu Kutsehariduskeskus

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

3 aastat

SK

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool Viljandi Kutseõppekeskus Pärnumaa Kutsehariduskeskus Tallinna Ehituskool Järvamaa Kutsehariduskeskus

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK SK

Automaatik Automaatik

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

SK SK

Automaatik

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum

3 aastat 3 aastat 6 kuud 3 aastat

Automaatik

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

Mehhatroonik

4. tase (esmaõpe)

Narva Kutseõppekeskus

Mehhatroonik Mehhatroonik

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Sisetööde elektrik Sisetööde elektrik Sisetööde elektrik Sisetööde elektrik

MÄRKUSED

Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles.

EHITUS Venekeelne õpe. Võimalus õppida ka vene keeles.

Venekeelne õpe. Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles.

Võimalus õppida ka vene keeles.

ENERGEETIKA JA AUTOMAATIKA

SK

Võrumaa Kutsehariduskeskus Tallinna Tööstushariduskeskus

3 aastat 6 kuud 3 aastat 6 kuud 3 aastat 3 aastat

SK

SK SK

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Tallinna Ehituskool

3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Kopli Ametikool

3 aastat

SK

SK

Venekeelne õpe. Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles. Venekeelne õpe.

Võimalus õppida ka vene keeles. Venekeelne õpe. Võimalus õppida ka vene keeles. Venekeelne õpe.

Kutseõppevõimaluste infotabelid

23


ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

Sisetööde elektrik Sisetööde elektrik

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus Tallinna Polütehnikum

3 aastat 3 aastat

SK SK

Juuksur Juuksur

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Juuksurite Erakool Maridel Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat 3 aastat

SK SK

Infotehnoloogia süsteemide spetsialist Elektroonikaseadmete tehnik Elektroonikaseadmete tehnik IT süsteemide spetsialist

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus Pärnumaa Kutsehariduskeskus Tallinna Polütehnikum Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK

IT-süsteemide nooremspetsialist IT-süsteemide nooremspetsialist IT-süsteemide nooremspetsialist

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Väike-Maarja Õppekeskus Pärnumaa Kutsehariduskeskus Tallinna Polütehnikum

3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK

IT-süsteemide nooremspetsialist IT-süsteemide nooremspetsialist IT-süsteemide nooremspetsialist

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus 3 aastat Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool 3 aastat Informaatika ja Arvutustehnika Kool 3 aastat

SK SK SK

IT-süsteemide nooremspetsialist IT-süsteemide spetsialist IT-süsteemide spetsialist IT-süsteemide spetsialist IT-süsteemide spetsialist

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus Rakvere Ametikool Järvamaa Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Informaatika ja Arvutustehnika Kool

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK SK

Logistika IT-süsteemide nooremspetsialist Noorem tarkvaraarendaja

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Transpordikool

3 aastat

SK

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

SK

Noorem tarkvaraarendaja Noorem tarkvaraarendaja Noorem tarkvaraarendaja

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Sillamäe Kutsekool Tallinna Polütehnikum Tallinna Transpordikool

3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK

Noorem tarkvaraarendaja Noorem tarkvaraarendaja Noorem tarkvaraarendaja Tarkvaraarendaja Telekommunikatsiooniseadmete spetsialist

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Viljandi Kutseõppekeskus Haapsalu Kutsehariduskeskus Tallinna Polütehnikum

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK SK

Mäetööline

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

SK

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK

3 aastat

SK

3 aastat

SK

MÄRKUSED

Võimalus õppida ka vene keeles.

ILUTEENINDUS Tasuline venekeelne õpe.

INFO JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

Võimalus õppida ka vene keeles.

Võimalus õppida ka vene keeles.

Eesti keel teise keelena, vene keel. Tasuline õpe.

Eesti keel teise keelena, vene keel. Tasuline õpe. Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles. Venekeelne õpe. Võimalus õppida ka vene keeles.

KAEVANDAMINE Venekeelne õpe.

KAUBANDUS Müüja-klienditeenindaja Müüja-klienditeenindaja Müüja-klienditeenindaja Müüja-klienditeenindaja

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Laborant

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus Pärnumaa Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Väike-Maarja Õppekeskus

KEEMILINE TÖÖTLUS Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Venekeelne õpe.

LAEVANDUSTEHNIKA Väikelaevade ehitus

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

LOGISTIKA Logistika klienditeenindaja

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

SK

Laotöötaja

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Transpordikool

3 aastat

SK

Laotöötaja

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

SK

Logistiku abi Logistiku abi

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus Tallinna Transpordikool

3 aastat 3 aastat

SK SK

Veokorraldaja

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Transpordikool

3 aastat

SK

24

Võimalus õppida ka vene keeles.

Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles.


ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

MÄRKUSED

MEEDIATEHNOLOOGIA Helindaja eriala Multimeedia spetsialist Multimeedium

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool 3 aastat Tallinna Polütehnikum 3 aastat Narva Kutseõppekeskus 3 aastat

SK SK SK

Trükitehnoloogia

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum

3 aastat

SK

Võimalus õppida ka vene keeles.

MEHAANIKA JA METALLITÖÖTLUS Keevitaja Keevitaja

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

3 aastat 3 aastat

SK SK

Keevitaja Keevitaja Keevitaja Keevitaja Keevitaja Koostelukksepp Koostelukksepp

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Narva Kutseõppekeskus Tartu Kutsehariduskeskus Tallinna Tööstushariduskeskus Viljandi Kutseõppekeskus Rakvere Ametikool Rakvere Ametikool Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK SK SK SK

Koostelukksepp Metallitöötlemispinkidel töötaja

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

3 aastat 3 aastat

SK SK

Metallitöötlemispinkidel töötaja Metallitöötlemispinkidel töötaja Metallitöötlemispinkidel töötaja

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus Tallinna Tööstushariduskeskus Sillamäe Kutsekool

3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK

Venekeelne õpe. Võimalus õppida ka vene keeles. Venekeelne õpe. Venekeelne õpe.

Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles.

Venekeelne õpe.

MERENDUS 500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees 750 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik

4. tase (esmaõpe)

Eesti Merekool

4 aastat

SK

4. tase (esmaõpe)

Eesti Merekool

4 aastat

SK

Forvarderioperaator Harvesterioperaator Metsur Metsur

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Luua Metsanduskool Luua Metsanduskool Pärnumaa Kutsehariduskeskus Luua Metsanduskool

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK

Akordioni eriala Akordioni eriala Kaasaegne tants Kandle eriala Keelpillide eriala Keelpillide eriala Klassikaline ballett Klassikalise kitarri eriala Klassikalise kitarri eriala Klassikalise laulu eriala Klaveri eriala Klaveri eriala Klaverite hooldusmeister Klavessiini eriala Kompositsiooni eriala Kompositsiooni eriala Kooridirigeerimine Kooridirigeerimine Löökpillide eriala Löökpillide eriala Muusikateooria Muusikateooria Oreli eriala Oreli eriala Puhkpillide eriala Puhkpillide eriala

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

3 aastat 4 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 4 aastat 3 aastat 4 aastat 3 aastat 3 aastat 4 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 4 aastat 3 aastat 4 aastat 4 aastat 3 aastat 3 aastat 4 aastat 4 aastat 3 aastat 4 aastat 3 aastat

SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK

METSANDUS

MUUSIKA JA ESITLUSKUNSTID G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool Tallinna Balletikool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool Tallinna Balletikool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Kutseõppevõimaluste infotabelid

25


ÕPPETASE

KOOLI NIMI

Rütmimuusika laulmise eriala Rütmimuusika laulmise eriala Rütmimuusika pillide eriala Rütmimuusika pillide eriala

ÕPPEKAVA NIMETUS

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Tisler Tisler Tisler Tisler Tisler Tisler

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Võrumaa Kutsehariduskeskus Tallinna Ehituskool Valgamaa Kutseõppekeskus Rakvere Ametikool

Hobuhooldaja Põllumajandustöötaja

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Kergete rõivaste õmblemine Rõivaõmblemine Sisekujundaja assistent tekstiilialal

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Jookide tehnoloogia

4. tase (esmaõpe)

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Piimatoodete tehnoloogia

4. tase (esmaõpe)

Autokeretehnik Autokeretehnik Autokeretehnik Autokeretehnik Autokeretehnik

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Automaaler Automaaler Automaaler Automaaler Automaaler

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

4 aastat 3 aastat 4 aastat 3 aastat

SK SK SK SK

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK SK SK

3 aastat 3 aastat 6 kuud

SK SK

3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK

3 aastat

SK

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK SK SK

3 aastat

SK

Tartu Kutsehariduskeskus Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Viljandi Kutseõppekeskus Rakvere Ametikool Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK SK

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Viljandi Kutseõppekeskus Rakvere Ametikool Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK SK

Liikurmasinatehnik Sõiduautotehnik Sõiduautotehnik Sõiduautotehnik Sõiduautotehnik

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Pärnumaa Kutsehariduskeskus Narva Kutseõppekeskus Viljandi Kutseõppekeskus Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK SK

Sõiduautotehnik Sõiduautotehnik Sõiduautotehnik Sõiduautotehnik Sõiduautotehnik Sõiduautotehnik Sõiduautotehnik Sõiduautotehnik Sõiduautotehnik Veoauto- ja bussitehnik

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus Kuressaare Ametikool Tallinna Tööstushariduskeskus Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Väike-Maarja Õppekeskus Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Valgamaa Kutseõppekeskus Rakvere Ametikool Järvamaa Kutsehariduskeskus Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK

Veoautojuht

4. tase (esmaõpe)

MÄRKUSED

PUITMATERJALIDE TÖÖTLUS

PÕLLUMAJANDUS

TEKSTIILI- JA NAHATÖÖTLUS Tallinna Tööstushariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Tallinna Tööstushariduskeskus

TOIDUAINETÖÖTLUS Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Rakvere Ametikool Pärnumaa Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Narva Kutseõppekeskus Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Venekeelne õpe. Venekeelne õpe.

TRANSPORDITEHNIKA

TRANSPORDIVAHENDITE JUHTIMINE

26

Viljandi Kutseõppekeskus

3 aastat

SK

Võimalus õppida ka vene keeles.

Võimalus õppida ka vene keeles.

Venekeelne õpe. Võimalus õppida ka vene keeles.


ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

MÄRKUSED

TURISMI-, TOITLUSTUS- JA MAJUTUSTEENINDUS Kokk

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

SK

Kokk Kokk Kokk Kokk Kokk Kokk Kokk Kokk Kokk Kokk

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus Järvamaa Kutsehariduskeskus Pärnumaa Kutsehariduskeskus Narva Kutseõppekeskus Tartu Kutsehariduskeskus Kuressaare Ametikool Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Väike-Maarja Õppekeskus Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Tallinna Teeninduskool

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK

Kokk Kokk Kokk

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK

Kokk Kokk Majutusteenindus Majutusteenindus Majutusteenindus Majutusteenindus Majutusteenindus Majutusteenindus Majutusteenindus Puhastus- ja kodumajandus Puhastus- ja kodumajandus Puhastus- ja kodumajandus Toitlustusteenindus Toitlustusteenindus Toitlustusteenindus Toitlustusteenindus

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Sillamäe Kutsekool Viljandi Kutseõppekeskus Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Valgamaa Kutseõppekeskus Rakvere Ametikool Haapsalu Kutsehariduskeskus Pärnumaa Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Võrumaa Kutsehariduskeskus Kuressaare Ametikool Tallinna Teeninduskool Rakvere Ametikool Järvamaa Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Tartu Kutsehariduskeskus Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Tallinna Teeninduskool Rakvere Ametikool

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK

Bürootöö Bürootöö

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus Haapsalu Kutsehariduskeskus

3 aastat 3 aastat

SK SK

Võimalus õppida ka vene keeles.

Venekeelne õpe.

Võimalus õppida ka vene keeles. Venekeelne õpe.

ÄRITEENINDUS

Kutseõppevõimaluste infotabelid

27


MUL ON PÕHIHARIDUS SOOVIN SAADA KUTSET (S) STATSIONAARNE ÕPE – on õppevorm, mis eeldab õpilase igapäevast osavõttu õppetööst. See jaguneb koolipõhiseks ja töökohapõhiseks õppeks. Statsionaarse õppe puhul moodustab õpilase iseseisev töö vähem kui poole õppekavajärgsest õpingute mahust. (SK) STATSIONAARNE KOOLIPÕHINE ÕPE – Õppetöö toimub viis päeva nädalas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö ning praktika vormis. Praktika ettevõttes või asutuses ei ületa poolt õppekava kogumahust. (ÕP) STATSIONAARNE TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE EHK ÕPIPOISIÕPE – Õpipoisiõppe ajal töötatakse kaks kolmandikku ajast ettevõttes meistri käe all, üks kolmandik ajast õpitakse kutsekoolis teooriat. (MS) MITTE STATSIONAARNE ÕPE – kaugõppevorm, osades koolides nimetatud sesoonõppeks või tsükliõppeks. Mittestatsionaarse õppe puhul moodustab õpilase iseseisev töö üle poole õppekavajärgsest õpingute mahust. LÕK – lihtsustatud õppekavaga õppijale

ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

MÄRKUSED

AIANDUS Florist

4. tase (esmaõpe) Hiiumaa Ametikool

2 aastat

SK

Tsükliõpe.

Maastikuehitaja

4. tase (esmaõpe) Luua Metsanduskool

2 aastat

SK

Maastikuehitaja

4. tase (esmaõpe) Luua Metsanduskool

2 aastat

MS

Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja) Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja) Maastikuehitaja (osakutse piirdeaedade ehitaja) Maastikuehitaja (osakutse piirdeaedade ehitaja) Maastikuehitaja (osakutse sillutise paigaldaja) Maastikuehitaja (osakutse sillutiste paigaldaja)

4. tase (esmaõpe) Luua Metsanduskool

1 aasta

MS

4. tase (esmaõpe) Räpina Aianduskool

9 kuud

ÕP

4. tase (esmaõpe) Luua Metsanduskool

6 kuud

ÕP

4. tase (esmaõpe) Räpina Aianduskool

6 kuud

ÕP

4. tase (esmaõpe) Luua Metsanduskool

6 kuud

ÕP

4. tase (esmaõpe) Räpina Aianduskool

6 kuud

ÕP

Kivitöö (looduskivi ehituslik ja kunstiline kasutamine)

4. tase (esmaõpe) Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 1 aasta

SK

Tekstiilitöö

4. tase (esmaõpe) Haapsalu Kutsehariduskeskus

2 aastat

SK

Betoonkonstruktsioonide ehitaja

4. tase (esmaõpe) Viljandi Kutseõppekeskus

1 aasta

SK

Betoonkonstruktsioonide ehitaja

4. tase (esmaõpe) Tallinna Ehituskool

1 aasta

ÕP

Betoonkonstruktsioonide ehitaja

4. tase (esmaõpe) Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool 1 aasta

MS

Tsükliõpe.

Ehitusplekksepp

4. tase (esmaõpe) Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

SK

Võimalus õppida ka vene keeles.

Ehituspuusepp

4. tase (esmaõpe) Rakvere Ametikool

2 aastat

SK

Korstnapühkija

4. tase (esmaõpe) Viljandi Kutseõppekeskus

6 kuud

ÕP

Krohvija

4. tase (esmaõpe) Viljandi Kutseõppekeskus

1 aasta

SK

DISAIN JA KÄSITÖÖ Tsükliõpe.

EHITUS

28


ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp

4. tase (esmaõpe) Tallinna Ehituskool

1 aasta

ÕP

Lamekatusekatja

4. tase (esmaõpe) Tallinna Ehituskool

1 aasta

ÕP

Maaler

4. tase (esmaõpe) Tallinna Ehituskool

1 aasta

SK

Maaler

4. tase (esmaõpe) Võrumaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

Maaler

4. tase (esmaõpe) Tallinna Kopli Ametikool

1 aasta

SK

Müürsepp

4. tase (esmaõpe) Narva Kutseõppekeskus

SK

Müürsepp

4. tase (esmaõpe) Võrumaa Kutsehariduskeskus

Plaatija

4. tase (esmaõpe) Tallinna Ehituskool

1 aasta 6 kuud 1 aasta 6 kuud 6 kuud

Plaatija

4. tase (esmaõpe) Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool 6 kuud

MÄRKUSED

Tsükliõpe. Võimalus õppida ka vene keeles. Venekeelne õpe. Võimalus õppida töökohapõhiselt.

ÕP SK

Tsükliõpe.

MS

Tsükliõpe. Tsükliõpe.

Plaatija

4. tase (esmaõpe) Järvamaa Kutsehariduskeskus

6 kuud

SK

Põrandakatja

4. tase (esmaõpe) Tallinna Ehituskool

9 kuud

ÕP

Veevärgilukksepp

4. tase (esmaõpe) Tallinna Kopli Ametikool

2 aastat

SK

Venekeelne õpe.

Elektriseadmete koostaja

4. tase (esmaõpe) Tallinna Polütehnikum

9 kuud

MS

Külmamehaanik

4. tase (jätkuõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

2 aastat

SK

Võimalus õppida ka vene keeles. Põhihariduse nõudega ja rätsepatöö eriala kutseoskused.

Külmamehaanik

4. tase (jätkuõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

2 aastat

SK

Mehhatroonik

4. tase (esmaõpe) Narva Kutseõppekeskus

2 aastat

SK

ENERGEETIKA JA AUTOMAATIKA

Venekeelne õpe. Võimalus õppida töökohapõhiselt. Tsükliõpe.

Sisetööde elektrik

4. tase (esmaõpe) Tallinna Ehituskool

2 aastat

SK

Sisetööde elektrik

4. tase (esmaõpe) Narva Kutseõppekeskus

2 aastat

SK

Sisetööde elektrik

4. tase (esmaõpe) Viljandi Kutseõppekeskus

2 aastat

ÕP

1 aasta 6 kuud

ÕP

Võimalus õppida ka vene keeles. Tsükliõpe.

Venekeelne õpe. Võimalus õppida töökohapõhiselt.

ILUTEENINDUS Spaateenindaja

4. tase (esmaõpe) Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

IT süsteemide nooremspetsialist

4. tase (esmaõpe) Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool 2 aastat

MS

IT-süsteemide spetsialist

4. tase (esmaõpe) Rakvere Ametikool

2 aastat

SK

IT-süsteemide spetsialist

4. tase (esmaõpe) Haapsalu Kutsehariduskeskus

2 aastat

SK

Tsükliõpe.

Noorem tarkvaraarendaja

4. tase (esmaõpe) Narva Kutseõppekeskus

2 aastat

ÕP

INFO JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

Noorem tarkvaraarendaja

4. tase (esmaõpe) Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool 2 aastat

MS

Venekeelne õpe. Võimalus õppida töökohapõhiselt. Tsükliõpe.

Süsteemiadministraator

4. tase (esmaõpe) Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool 1 aasta

MS

Tsükliõpe.

Müüja-klienditeenindaja

4. tase (esmaõpe) Pärnumaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

Müüja-klienditeenindaja

4. tase (esmaõpe) Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

Tsükliõpe.

Müüja-klienditeenindaja

4. tase (esmaõpe) Narva Kutseõppekeskus

1 aasta

ÕP

Venekeelne õpe. Võimalus õppida töökohapõhiselt.

Müüja-klienditeenindaja

4. tase (esmaõpe) Võrumaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

ÕP

Müüja-klienditeenindaja

4. tase (esmaõpe) Väike-Maarja Õppekeskus

1 aasta

ÕP

Müüja-klienditeenindaja

4. tase (esmaõpe) Väike-Maarja Õppekeskus

1 aasta

MS

Müüja-klienditeenindaja

4. tase (esmaõpe) Valgamaa Kutseõppekeskus

1 aasta

ÕP

Veokorraldaja

4. tase (esmaõpe) Narva Kutseõppekeskus

SK

Laotöötaja

4. tase (esmaõpe) Järvamaa Kutsehariduskeskus

Veokorraldaja

4. tase (esmaõpe) Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta 6 kuud 1 aasta 6 kuud 1 aasta 6 kuud

KAUBANDUS ÕP

LOGISTIKA SK

Venekeelne õpe. Võimalus õppida töökohapõhiselt. Sessioonõpe.

SK

Sessioonõpe.

Kutseõppevõimaluste infotabelid

29


ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

MÄRKUSED

MEHHAANIKA JA METALLITÖÖTLUS Keevitaja (osakutsega poolautomaatkeevitaja) APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator) APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator) Keevitaja

4. tase (esmaõpe) Võrumaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

SK

4. tase (esmaõpe) Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

SK

4. tase (esmaõpe) Võrumaa Kutsehariduskeskus

6 kuud

ÕP

4. tase (esmaõpe) Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

2 aastat

SK

Keevitaja (MIG/MAG osaoskusega)

4. tase (jätkuõpe)

1 aasta

SK

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

Keevitaja (MIG/MAG osaoskusega)

4. tase (esmaõpe) Viljandi Kutseõppekeskus

1 aasta

SK

Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) Keevitaja (osakutse Poolautomaatkeevitaja) Keevitaja (osakutse TIG keevitaja)

4. tase (esmaõpe) Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

SK

4. tase (esmaõpe) Narva Kutseõppekeskus

1 aasta

ÕP

4. tase (jätkuõpe)

1 aasta

SK

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

Võimalus õppida ka vene keeles.

Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles. Venekeelne õpe. Võimalus õppida töökohapõhiselt. Võimalus õppida ka vene keeles.

Koostelukksepp

4. tase (esmaõpe) Rakvere Ametikool

2 aastat

ÕP

Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine APJ-freespinkidel töötaja) Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine APJ-treipinkidel töötaja) Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine freesija) Metallitöötlemispinkidel töötaja (osakutse treial) Metallkonstruktsioonide koostaja

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

6 kuud

SK

Võimalus õppida ka vene keeles.

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

6 kuud

SK

4. tase (esmaõpe) Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

SK

4. tase (esmaõpe) Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

SK

4. tase (esmaõpe) Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

SK

Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles.

Laevaelektrik

4. tase (esmaõpe) Eesti Merekool

4 kuud

SK

Arborist

4. tase (esmaõpe) Pärnumaa Kutsehariduskeskus

ÕP

Arborist

4. tase (esmaõpe) Luua Metsanduskool

Forvarderioperaator Harvesterioperaator Metsur Metsur

4. tase 4. tase 4. tase 4. tase

1 aasta 6 kuud 1 aasta 6 kuud 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat

Mööblirestauraator CNC töötlemiskeskuse operaator

4. tase (esmaõpe) Haapsalu Kutsehariduskeskus 4. tase (esmaõpe) Haapsalu Kutsehariduskeskus

2 aastat 6 kuud

SK SK

Mööblirestauraator (sadulsepp) Mööblirestauraator (sadulsepp) Pehme mööbli valmistaja Pehme mööbli valmistaja Pehme mööbli valmistaja Pehme mööbli valmistaja (osakutse mööbli polsterdaja ja pealistaja) Pehme mööbli valmistaja (osakutse pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide juurdelõikus ja õmblemine) Tisler

4. tase 4. tase 4. tase 4. tase 4. tase 4. tase

1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta 5 kuud

SK SK SK MS ÕP ÕP

4. tase (esmaõpe) Viljandi Kutseõppekeskus

6 kuud

ÕP

4. tase (esmaõpe) Kuressaare Ametikool

2 aastat

SK

Tisler

4. tase (esmaõpe) Valgamaa Kutseõppekeskus

2 aastat

SK

Hobuhooldaja

4. tase (esmaõpe) Järvamaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

SK

MERENDUS METSANDUS

(esmaõpe) (esmaõpe) (esmaõpe) (esmaõpe)

Luua Metsanduskool Luua Metsanduskool Luua Metsanduskool Luua Metsanduskool

ÕP SK SK SK MS

PUITMATERJALIDE TÖÖTLUS

(esmaõpe) (esmaõpe) (esmaõpe) (esmaõpe) (esmaõpe) (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus Haapsalu Kutsehariduskeskus Tallinna Ehituskool Võrumaa Kutsehariduskeskus Viljandi Kutseõppekeskus Viljandi Kutseõppekeskus

Tsükliõpe. Tsükliõpe. Vastuvõtt veebruaris. Tsükliõpe. Tsükliõpe.

Tsükliõpe. Vastuvõtt jaanuar 2016. Võimalus õppida ka läti keeles.

PÕLLUMAJANDUS

30

Tsükliõpe.


ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

MÄRKUSED

Kalakasvataja

4. tase (esmaõpe) Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

SK

Põllumajandustöötaja

4. tase (esmaõpe) Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

SK

Põllumajandustöötaja

4. tase (esmaõpe) Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool 4. tase (esmaõpe) Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

4 kuud

SK

Põllumajandustöötaja (osakutse põllumajandusmasinatega töötaja)

4. tase (esmaõpe) Järvamaa Kutsehariduskeskus

6 kuud

SK

Meesterätsep

4. tase (jätkuõpe)

9 kuud

SK

Rõivaõmblemine (osaoskus Kergete rõivaste õmblemine) Sisustus- ja kodutekstiilide õmblemine

4. tase (esmaõpe) Narva Kutseõppekeskus

1 aasta

SK

4. tase (esmaõpe) Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta

SK

Sisustus- ja kodutekstiilide õmblemine

4. tase (esmaõpe) Tallinna Tööstushariduskeskus

6 kuud

SK

Tekstiiliseadmete operaator

4. tase (esmaõpe) Pärnumaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

ÕP

Hooldustöötaja

4. tase (esmaõpe) Järvamaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

SK

Tsükliõpe.

Hooldustöötaja

4. tase (esmaõpe) Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

2 aastat

ÕP

Kümme päeva kuus.

Hooldustöötaja

4. tase (esmaõpe) Valgamaa Kutseõppekeskus

1 aasta

MS

Põllumajandustöötaja (osakutse lüpsja)

Tsükliõpe.

Tsükliõpe.

TEKSTIILI- JA NAHATÖÖTLUS Tallinna Tööstushariduskeskus

Põhihariduse nõudega ja rätsepatöö eriala kutseoskused. Venekeelne õpe. Võimalus õppida töökohapõhiselt. Tasuline. Õppetöö õhtuti.

TERVISHOID JA SOTSIAALTEENUSED

Hooldustöötaja

4. tase (esmaõpe) Kuressaare Ametikool

2 aastat

SK

Tsükliõpe.

Hooldustöötaja

4. tase (esmaõpe) Haapsalu Kutsehariduskeskus

2 aastat

SK

Tsükliõpe.

Hooldustöötaja (osakutse koduhooldaja) 4. tase (esmaõpe) Järvamaa Kutsehariduskeskus

5 kuud

SK

Tsükliõpe.

Hooldustöötaja (osakutse tegevusjuhendaja hoolekandasutuses) Hooldustöötaja (osakutse täiskasvanuhooldus) Lapsehoidja

4. tase (esmaõpe) Kuressaare Ametikool

6 kuud

SK

Tsükliõpe.

4. tase (esmaõpe) Kuressaare Ametikool

1 aasta

SK

Tsükliõpe.

4. tase (esmaõpe) Kuressaare Ametikool

1 aasta

SK

Tsükliõpe.

Tegevusjuhendaja

4. tase (esmaõpe) Valgamaa Kutseõppekeskus

6 kuud

ÕP

Pagar Aedviljatöötleja

SK MS

Kondiiter

4. tase (esmaõpe) Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 1 aasta 4. tase (esmaõpe) Olustvere Teenindus- ja 1 aasta Maamajanduskool 4. tase (esmaõpe) Narva Kutseõppekeskus 1 aasta

Kondiiter

4. tase (esmaõpe) Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 1 aasta

SK

Lihatoodete tehnoloogia

4. tase (esmaõpe) Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool 4. tase (jätkuõpe) Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

MS

TOIDUAINETÖÖTLUS

Piimatoodete tehnoloogia

1 aasta 6 kuud 6 kuud

ÕP

Venekeelne õpe. Võimalus õppida töökohapõhiselt.

MS

TRANSPORDITEHNIKA Autokeretehnik Autokeretehnik

4. tase (esmaõpe) Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta 6 kuud 4. tase (esmaõpe) Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 1 aasta 6 kuud

Automaaler

4. tase (esmaõpe) Narva Kutseõppekeskus

Automaaler

4. tase (esmaõpe) Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

SK SK

1 aasta 6 kuud

ÕP

1 aasta 6 kuud Automaaler 4. tase (esmaõpe) Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 1 aasta 6 kuud Automaaler (maalritööde ettevalmistaja) 4. tase (esmaõpe) Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool 1 aasta

SK

SK

Liikurmasinatehnik

MS

Mootorsõiduki tehnik (osakutse mootorsõiduki kliimaseadmete ülddiagnostika, hooldus ja remont)

4. tase (esmaõpe) Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool 1 aasta 6 kuud 4. tase (jätkuõpe) Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 3 kuud

Võimalus õppida ka vene keeles.

Venekeelne õpe. Võimalus õppida töökohapõhiselt. Talvine vastuvõtt. Võimalus õppida ka vene keeles.

SK Võimalus õppida ka vene keeles. Tsükliõpe.

SK

Kutseõppevõimaluste infotabelid

31


ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

MÄRKUSED

Mootorsõidukitehnik (osakutse mootorsõiduki mootori ülddiagnostika, hooldus ja remont) Sõiduautotehnik Sõiduautotehnik

4. tase (esmaõpe) Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 3 kuud

SK

4. tase (esmaõpe) Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool 2 aastat 4. tase (esmaõpe) Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool 2 aastat

MS SK

Veoauto- ja bussitehnik

4. tase (esmaõpe) Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool 2 aastat

MS

Tsükliõpe. Võimalus õppida ka vene keeles. Tsükliõpe.

MS MS

Tsükliõpe. Tsükliõpe. Võimalus õppida ka vene keeles. Tsükliõpe.

TRANSPORDIVAHENDITE JUHTIMINE Liikurmasinajuht Veoautojuht

4. tase (esmaõpe) Kehtna Majandus-ja Tehnoloogiakool 4. tase (esmaõpe) Kehtna Majandus-ja Tehnoloogiakool

6 kuud 6 kuud

Kokk

4. tase (esmaõpe) Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

SK

Kelner Kokk Kokk Kokk

4. tase 4. tase 4. tase 4. tase

6 kuud 2 aastat 2 aastat 2 aastat

MS SK MS MS

2 aastat 1 aasta 6 kuud

SK MS SK

1 aasta

MS

TURISMI-, TOITLUSTUS- JA MAJUTUSTEENINDUS

Kokk Puhastusteenindaja-juhendaja Puhastusteenindaja-juhendaja

(esmaõpe) (esmaõpe) (esmaõpe) (esmaõpe)

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Haapsalu Kutsehariduskeskus Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool 4. tase (esmaõpe) Rakvere Ametikool 4. tase (esmaõpe) Võrumaa Kutsehariduskeskus 4. tase (jätkuõpe) Järvamaa Kutsehariduskeskus

Tsükliõpe.

Tsükliõpe.

ÄRITEENINDUS Bürootöötaja

4. tase (esmaõpe) Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

MUL EI OLE PÕHIHARIDUST SOOVIN SAADA KUTSET (S) STATSIONAARNE ÕPE – on õppevorm, mis eeldab õpilase igapäevast osavõttu õppetööst. See jaguneb koolipõhiseks ja töökohapõhiseks õppeks. Statsionaarse õppe puhul moodustab õpilase iseseisev töö vähem kui poole õppekavajärgsest õpingute mahust. (SK) STATSIONAARNE KOOLIPÕHINE ÕPE – Õppetöö toimub viis päeva nädalas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö ning praktika vormis. Praktika ettevõttes või asutuses ei ületa poolt õppekava kogumahust. (ÕP) STATSIONAARNE TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE EHK ÕPIPOISIÕPE – Õpipoisiõppe ajal töötatakse kaks kolmandikku ajast ettevõttes meistri käe all, üks kolmandik ajast õpitakse kutsekoolis teooriat. (MS) MITTE STATSIONAARNE ÕPE – kaugõppevorm, osades koolides nimetatud sesoonõppeks või tsükliõppeks. Mittestatsionaarse õppe puhul moodustab õpilase iseseisev töö üle poole õppekavajärgsest õpingute mahust. LÕK – lihtsustatud õppekavaga õppijale

ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

MÄRKUSED

AIANDUS Abiaednik Maastikuehitus (puukoolimajandus) Metsakasvatus Metsakasvatus Nooremaednik Nooremaednik

2. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase

Räpina Aianduskool Luua Metsanduskool Luua Metsanduskool Luua Metsanduskool Pärnumaa Kutsehariduskeskus Räpina Aianduskool

2 aastat 1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta

SK MS MS MS ÕP SK

Nooremaednik

3. tase

Räpina Aianduskool

1 aasta

MS

32

Maarja küla õpperühm.

Tsükliõpe.


ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

Nooremaednik Nooremaednik Nooremaednik

3. tase 3. tase 3. tase

Tallinna Kopli Ametikool Tallinna Kopli Ametikool Räpina Aianduskool

1 aasta 1 aasta 1 aasta

ÕP SK SK

Noorem-maastikuehitaja Noorem-maastikuehitaja Noorem-maastikuehitaja Raietööline Raietööline

3. tase 3. tase 3. tase 2. tase 2. tase

Hiiumaa Ametikool Räpina Aianduskool Räpina Aianduskool Luua Metsanduskool Luua Metsanduskool

1 aasta 1 aasta 1 aasta 3 kuud 3 kuud

SK SK ÕP ÕP ÕP

Puukäsitööline (osakutse puitesemete ja detailide valmistamine) Masinkuduja

3. tase

Tallinna Kopli Ametikool

6 kuud

SK

3. tase

7 kuud

MS

Tekstiilikäsitöö valmistaja (osakutse käsitöö valmistaja kangakudumise alal) Tekstiilkäsitöö valmistaja Tekstiilkäsitöö valmistaja Tekstiilkäsitöö valmistaja (osaoskus käsitöö valmistaja kangakudumise alal) Tekstiilkäsitöö valmistaja (osaoskus käsitöö valmistaja õmblemise alal) Tekstiilkäsitöö valmistaja (osaoskus käsitöö valmistaja õmblemise alal)

3. tase

5 kuud

MS

3. tase 3. tase 3. tase

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Räpina Aianduskool Räpina Aianduskool Haapsalu Kutsehariduskeskus

1 aasta 1 aasta 6 kuud

SK MS SK

3. tase

Räpina Aianduskool

6 kuud

SK

3. tase

Räpina Aianduskool

6 kuud

MS

Ehituspuusepp Maalritööde ettevalmistaja Palkmaja ehitaja Pottsepp-sell Pottsepp-sell

3. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Viljandi Kutseõppekeskus Pärnumaa Kutsehariduskeskus Haapsalu Kutsehariduskeskus Järvamaa Kutsehariduskeskus

3 aastat 1 aasta 1 aasta 6 kuud 6 kuud

SK SK SK SK SK

Sisetööde elektrik

3. tase

Viljandi Kutseõppekeskus

ÕP

Sisetööde elektrik

3. tase

Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta 6 kuud 1 aasta 6 kuud

Elektroonikakoostude koostaja

2. tase

Tallinna Polütehnikum

Elektroonikaseadmete koostaja (osakutse 3. tase elektroonikakoostude koostaja) Elektroonikaseadmete koostaja (osakutse 3. tase kaablikoostude koostaja) Elektroonikaseadmete remontija 3. tase IT projektide koordineerimise tugiisik IT tugiisik IT tugiisik IT tugiisik IT-süsteemide nooremspetsialist (osaoskus IT kasutajatugi ja dokumendi koostaja) IT-tugiisik Kaablikoostude koostaja

Puurija

MÄRKUSED

Õpilasele, kelle emakeel ei ole eesti keel. Tsükliõpe.

DISAIN JA KÄSITÖÖ Võimalus õppida ka vene keeles.

Tsükliõpe.

EHITUS

Tsükliõpe. Tsükliõpe.

ENERGEETIKA JA AUTOMAATIKA SK

Tsükliõpe.

3 kuud

SK

Tallinna Polütehnikum

5 kuud

SK

Tallinna Polütehnikum

5 kuud

SK

Tallinna Polütehnikum

5 kuud

SK

3. tase

Narva Kutseõppekeskus

1 aasta

SK

Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles. Venekeelne õpe. Võimalus õppida töökohapõhiselt.

3. tase 3. tase 3. tase 3. tase

Väike-Maarja Õppekeskus Väike-Maarja Õppekeskus Järvamaa Kutsehariduskeskus Võrumaa Kutsehariduskeskus

1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta

SK MS SK ÕP

3. tase 2. tase

Viljandi Kutseõppekeskus Tallinna Polütehnikum

1 aasta 3 kuud

SK SK

3. tase

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool 6 kuud

ÕP

INFO JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

Võimalus õppida ka vene keeles.

KAEVANDAMINE Tsükliõpe.

LOGISTIKA Veoautojuht

3. tase

Viljandi Kutseõppekeskus

5 kuud

MS

8 kuud 2 aastat 7 kuud

SK SK SK

MERENDUS Laevamotorist Siseveelaeva laevajuht Vanemmadrus

3. tase 3. tase 3. tase

Eesti Merekool Eesti Merekool Eesti Merekool

Kutseõppevõimaluste infotabelid

33


ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

MÄRKUSED

METSANDUS Metsakasvatus Metsakasvataja

3. tase 3. tase

Pärnumaa Kutsehariduskeskus Hiiumaa Ametikool

1 aasta 1 aasta

SK SK

Tsükliõpe.

3 aastat 3 aastat

SK SK

Keelekümblus (LAK-õpe).

MUUSIKA JA ESITLUSKUNSTID Kaasaegne tants Klassikaline ballett

3. tase 3. tase

Tallinna Balletikool Tallinna Balletikool

PUITMATERJALIDE TÖÖTLUS Puidupingioperaator Puidupingioperaator Puidupingioperaator Puidupingioperaator

3. tase 3. tase 3. tase 3. tase

Haapsalu Kutsehariduskeskus Pärnumaa Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Tallinna Ehituskool

1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta

SK ÕP SK SK

Puidupingioperaator Puidupingioperaator

3. tase 3. tase

Võrumaa Kutsehariduskeskus Valgamaa Kutseõppekeskus

1 aasta 1 aasta

ÕP SK

Õmbleja

3. tase

1 aasta

SK

HEV õppijatele. Võimalik õppida ka vene keeles.

TEKSTIILI- JA NAHATÖÖTLUS Viljandi Kutseõppekeskus

TERVISHOID JA SOTSIAALTEENUSED Hooldustöötaja 3. tase Hooldustöötaja (osakutse koduhooldaja) 3. tase

Valgamaa Kutseõppekeskus Kuressaare Ametikool

1 aasta 6 kuud

ÕP SK

Tartu Kutsehariduskeskus Tallinna Teeninduskool Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

1 aasta 1 aasta 1 aasta

SK SK SK

Rakvere Ametikool

1 aasta

SK

Tsükliõpe.

TOIDUAINETÖÖTLUS Abipagar Abipagar Abipagar

3. tase 3. tase 3. tase

Abipagar

3. tase

HEV õppijatele. Venekeelne õpe. Võimalus õppida ka vene keeles.

TRANSPORDITEHNIKA Autoplekksepp-komplekteerija Automaaler (osakutse maalritööde ettevalmistaja) Autoplekksepp-komplekteerija

3. tase 3. tase

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 1 aasta Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 1 aasta

SK SK

3. tase

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

SK

Sõidukite pindade hooldaja- rehvitehnik

3. tase

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

SK

Sõidukite pindade hooldaja- rehvitehnik Sõidukite pindade hooldaja- rehvitehnik Sõidukite pindade hooldaja- rehvitehnik Sõidukite pindade hooldaja- rehvitehnik Sõidukite pindade hooldaja- rehvitehnik Sõidukite pindade hooldaja- rehvitehnik

3. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase

Viljandi Kutseõppekeskus Valgamaa Kutseõppekeskus Väike-Maarja Õppekeskus Tartu Kutsehariduskeskus Rakvere Ametikool Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta

SK SK SK SK SK SK

Liikurmasinajuht Bussijuht Teetöömasinate juht

3. tase 3. tase 3. tase

Puhastusteenindaja Abikelner Abikelner Abikelner Abikokk Abikokk Abikokk Abikokk Abikokk Abikokk Abikokk Abikokk Abikokk Abikokk Abikokk

3. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase

Valgamaa Kutseõppekeskus Pärnumaa Kutsehariduskeskus Viljandi Kutseõppekeskus Viljandi Kutseõppekeskus Järvamaa Kutsehariduskeskus Haapsalu Kutsehariduskeskus Sillamäe Kutsekool Tartu Kutsehariduskeskus Võrumaa Kutsehariduskeskus Väike-Maarja Õppekeskus Väike-Maarja Õppekeskus Viljandi Kutseõppekeskus Rakvere Ametikool Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Narva Kutseõppekeskus

1 aasta 6 kuud 6 kuud 5 kuud 1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta

SK SK SK SK SK SK SK SK ÕP SK MS SK SK SK ÕP

Abikokk (LÕK)

3. tase

Kuressaare Ametikool

1 aasta

SK

Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles. Vanus vähemalt 17.

TRANSPORDIVAHENDITE JUHTIMINE Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool 6 kuud Hiiumaa Ametikool 6 kuud Järvamaa Kutsehariduskeskus 6 kuud

MS SK SK

Tsükliõpe. Tsükliõpe.

TURISMI-, TOITLUSTUS- JA MAJUTUSTEENINDUS

34

LÕK-lihtsustatud õppekava Tsükliõpe. Venekeelne õpe.

LÕK-lihtsustatud õppekava

Venekeelne õpe. Võimalus õppida töökohapõhiselt. Vastuvõtt jaanuar 2016.


ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

Hotelliteenindaja (osakutse hommikusöögi teenindaja) Hotelliteenindaja (osakutse hommikusöögi teenindaja) Hotelliteenindaja (osakutse toateenija) Hotelliteenindaja (osakutse toateenija) Hotelliteenindaja (osakutse toateenija) Puhastusteenindaja Puhastusteenindaja Puhastusteenindaja Puhastusteenindaja Puhastusteenindaja Puhastusteenindaja

3. tase

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

7 kuud

ÕP

3. tase

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

6 kuud

SK

3. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase 3. tase

Tallinna Teeninduskool Tallinna Teeninduskool Tartu Kutsehariduskeskus Järvamaa Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Väike-Maarja Õppekeskus Tallinna Kopli Ametikool Viljandi Kutseõppekeskus Narva Kutseõppekeskus

6 kuud 1 aasta 6 kuud 1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta

MS SK ÕP SK SK MS ÕP SK SK

Puhastusteenindaja abiline Puhastusteenindaja abiline Puhastusteenindaja abiline

2. tase 2. tase 2. tase

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 2 aastat Väike-Maarja Õppekeskus 2 aastat Järvamaa Kutsehariduskeskus 2 aastat

SK MS SK

Puhastusteenindaja abiline (LÕK) Toateenindaja

2. tase 3. tase

Tallinna Kopli Ametikool Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat 6 kuud

SK ÕP

Toateenindaja

3. tase

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

7 kuud

SK

MÄRKUSED

Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles.

Tsükliõpe. Tsükliõpe.

LÕK-lihtsustatud õppekava Venekeelne õpe. Võimalus õppida töökohapõhiselt.

LÕK-lihtsustatud õppekava. Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles.

MUL ON KESKHARIDUS SOOVIN SAADA KUTSET (S) STATSIONAARNE ÕPE – on õppevorm, mis eeldab õpilase igapäevast osavõttu õppetööst. See jaguneb koolipõhiseks ja töökohapõhiseks õppeks. Statsionaarse õppe puhul moodustab õpilase iseseisev töö vähem kui poole õppekavajärgsest õpingute mahust. (SK) STATSIONAARNE KOOLIPÕHINE ÕPE – Õppetöö toimub viis päeva nädalas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö ning praktika vormis. Praktika ettevõttes või asutuses ei ületa poolt õppekava kogumahust. (ÕP) STATSIONAARNE TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE EHK ÕPIPOISIÕPE – Õpipoisiõppe ajal töötatakse kaks kolmandikku ajast ettevõttes meistri käe all, üks kolmandik ajast õpitakse kutsekoolis teooriat. (MS) MITTE STATSIONAARNE ÕPE – kaugõppevorm, osades koolides nimetatud sesoonõppeks või tsükliõppeks. Mittestatsionaarse õppe puhul moodustab õpilase iseseisev töö üle poole õppekavajärgsest õpingute mahust. LÕK – lihtsustatud õppekavaga õppijale

ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

MÄRKUSED

AIANDUS Aednik Aednik Florist Florist Maastikuehitaja Maastikuehitaja Meisterarborist (osakutse puittaimede hindaja)

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Räpina Aianduskool Räpina Aianduskool Räpina Aianduskool Räpina Aianduskool Räpina Aianduskool Räpina Aianduskool Luua Metsanduskool

3D modelleerija-visualiseerija

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kunstikool

2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 1 aasta

MS SK MS SK MS SK MS

2 aastat

SK

DISAIN JA KÄSITÖÖ Tsükliõpe.

Kutseõppevõimaluste infotabelid

35


ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

MÄRKUSED

Dekoraator-stilist

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kunstikool

2 aastat 6 kuud

SK

Illustraator

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kunstikool

2 aastat 6 kuud

ÕP

Keraamika Keraamika

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Kivitöö (looduskivi ehituslik ja kunstiline kasutamine)

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool 2 aastat Olustvere Teenindus- ja 2 aastat Maamajanduskool Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 1 aasta

Klaasipuhuja assistent

4. tase (esmaõpe)

Kujundaja

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Pärnu Saksa Tehnoloogiakool

Kunstnik-kujundaja Rahvuslik puutööndus

5. tase (jätkuõpe) 4. tase (esmaõpe)

Tartu Kunstikool Tallinna Kopli Ametikool

Sepatöö (metalli sepistöötlemine) Tekstiilitöö

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 1 aasta Tallinna Kopli Ametikool 2 aastat

SK SK

Tekstiilkäsitöö

5. tase (jätkuõpe)

1 aasta

MS

Tekstiilkäsitöö Tekstiilkäsitöö

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

2 aastat 2 aastat

MS MS

Trükimeedia kujundaja-küljendaja

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Räpina Aianduskool Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Tartu Kunstikool

2 aastat 6 kuud

SK

Tsükliõpe.

Maaler Keskkonnatehnika lukksepp Keskkonnatehnika lukksepp

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool 2 aastat Viljandi Kutseõppekeskus 2 aastat Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool 2 aastat

MS MS SK

Tsükliõpe.

Kinnisvarahooldaja

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

2 aastat

SK

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (pottsepp) Kiviehitiste restauraator Maaler

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool 2 aastat Tartu Kutsehariduskeskus 1 aasta

MS SK

5. tase (jätkuõpe) 4. tase (esmaõpe)

Tallinna Ehituskool Tartu Kutsehariduskeskus

SK SK

Tsükliõpe.

Maamõõdutehnik

4. tase (esmaõpe)

MS

Tsükliõpe.

Plaatija Puit- ja kiviehitiste restauraator Puit- ja Kiviehitiste restauraator

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool 1 aasta 6 kuud Viljandi Kutseõppekeskus 6 kuud Tallinna Ehituskool 2 aastat Viljandi Kutseõppekeskus 2 aastat

SK SK SK

Tsükliõpe.

SK MS

Tsükliõpe.

Tsükliõpe.

SK

2 aastat

MS

2 aastat 6 kuud 1 aasta 2 aastat

MS

Tasuline õpe.

SK SK

Tsükliõpe. Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles.

EHITUS

1 aasta 1 aasta

Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles. Tsükliõpe.

Puit- ja kiviehitiste restauraator

5. tase (jätkuõpe)

Hiiumaa Ametikool

2 aastat

SK

Tsükliõpe.

Restauraator-viimistleja

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Ehituskool

1 aasta

SK

Tsükliõpe.

Soojuspumpade paigaldaja

4. tase (jätkuõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

SK

Võimalus õppida ka vene keeles.

Soojuspumpade paigaldaja Termiliste päikeseküttesüsteemide paigaldaja

4. tase (jätkuõpe) 4. tase (jätkuõpe)

Tallinna Ehituskool Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta 6 kuud

ÕP SK

Biogaasijaama operaator

5. tase (jätkuõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

SK

Sessioonõpe.

Automaatik

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

SK MS

Võimalus õppida ka vene keeles. Keskhariduse nõudega (külmamehaaniku 4. taseme kutsekvalifikatsioonile vastavad kompetentsid).

Võimalus õppida ka vene keeles.

ENERGEETIKA JA AUTOMAATIKA

Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide 5. tase (jätkuõpe) paigaldaja

Tallinna Tööstushariduskeskus

2 aastat 6 kuud 1 aasta

Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide 4. tase (jätkuõpe) paigaldaja

Viljandi Kutseõppekeskus

3 kuud

SK

Külmamehaanik

Tallinna Tööstushariduskeskus

2 aastat

ÕP

36

4. tase (esmaõpe)


ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

Külmatehnika paigaldusjuht

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta

MS

Sisetööde elektrik Sisetööde elektrik Sisetööde elektrik Sisetööde elektrik Soojusseadmete käitaja

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Viljandi Kutseõppekeskus Pärnu Saksa Tehnoloogiakool Narva Kutseõppekeskus

2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 1 aasta

SK SK MS ÕP ÕP SK

SK

MÄRKUSED

Mehhatroonikule või automaatikule vastavad kutseoskused ning töökogemus mehhatrooniku või automaatikuna vähemalt 2 aastat. Venekeelne õpe.

Venekeelne õpe.

ILUTEENINDUS Juuksur

4. tase (esmaõpe)

Eesti Iluteeninduse Erakool

Juuksur

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Juuksur

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Juuksur

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

Juuksur

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

Juuksur

4. tase (esmaõpe)

Juuksurite Erakool Maridel

Juuksur

4. tase (esmaõpe)

Eesti Esimene Erakosmeetikakool

Kosmeetik

4. tase (esmaõpe)

Eesti Iluteeninduse Erakool

Kosmeetik

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Kosmeetik

4. tase (esmaõpe)

Eesti Esimene Erakosmeetikakool

Küünetehnik

4. tase (esmaõpe)

Eesti Iluteeninduse Erakool

1 aasta 6 kuud 1 aasta 6 kuud 1 aasta 6 kuud 1 aasta 6 kuud 1 aasta 6 kuud 1 aasta 6 kuud 1 aasta 6 kuud 1 aasta 6 kuud 1 aasta 6 kuud 1 aasta 6 kuud 1 aasta

Küünetehnik Meisterjuuksur Meisterjuuksur

3. tase 5. tase (jätkuõpe) 5. tase (jätkuõpe)

Eesti Esimene Erakosmeetikakool Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Tallinna Tööstushariduskeskus

3 kuud 6 kuud 6 kuud

SK SK MS

Spaateenindaja

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

SK

Spaateenindaja

4. tase (esmaõpe)

Eesti Esimene Erakosmeetikakool

1 aasta 6 kuud 9 kuud

Võimalus õppida ka vene keeles. Tasuline õpe.

SK SK SK

Ka talvine vastuvõtt.

SK

Ka talvine vastuvõtt.

SK

Tasuline venekeelne õpe.

SK

Võimalus õppida ka vene keeles. Tasuline õpe. Võimalus õppida ka vene keeles. Tasuline õpe.

SK SK SK

Võimalus õppida ka vene keeles. Tasuline õpe. Võimalus õppida ka vene keeles. Tasuline õpe. Tasuline õpe. "Võimalus õppida tasulisel õppekohal. Keskhariduse nõudega (juuksuri 4. taseme kutsele vastavad kutseoskused ja 1-aastane juuksuritöö kogemus või 2-aastane juuksuritöö kogemus)."

SK

Tasuline õpe. Võimalus õppida ka vene keeles. Tsükliõpe. Tsükliõpe. Võimalus õppida ka vene keeles.

INFO JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA Elektroonikaseadmete tehnik

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum

2 aastat

MS

IKT projekti koordinaator IT süsteemide spetsialist IT süsteemide spetsialist

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus Pärnumaa Kutsehariduskeskus Tallinna Polütehnikum

7 kuud 2 aastat 2 aastat

SK SK MS

IT-süsteemide nooremspetsialist IT-süsteemide nooremspetsialist Logistika IT-süsteemide spetsialist

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus Viljandi Kutseõppekeskus Tallinna Transpordikool

2 aastat 2 aastat 2 aastat

SK MS SK

Multimeedia spetsialist Noorem tarkvaraarendaja

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum Informaatika ja Arvutustehnika Kool

2 aastat 2 aastat

SK SK

Noorem tarkvaraarendaja

4. tase (esmaõpe)

Sillamäe Kutsekool

2 aastat

SK

Noorem tarkvaraarendaja

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

SK

Noorem tarkvaraarendaja Noorem tarkvaraarendaja

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

2 aastat 2 aastat

SK MS

Võimalus õppida ka vene keeles. Eesti keel teise keelena, vene keel. Tasuline õpe. Venekeelne õpe. Võimalus õppida ka vene keeles.

Kutseõppevõimaluste infotabelid

37


ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

MÄRKUSED

Noorem tarkvaraarendaja

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Transpordikool

2 aastat

SK

Võimalus õppida ka vene keeles.

Noorem tarkvaraarendaja Noorem tarkvaraarendaja Noorem tarkvaraarendaja Noorem tarkvaraarendaja (veebispetsialist) Tarkvaraarendaja Telekommunikatsiooni spetsialist

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool Pärnu Saksa Tehnoloogiakool Viljandi Kutseõppekeskus Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat

SK SK MS SK

4. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum Võrumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat 2 aastat

MS SK

Mäetööline

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

1 aasta 6 kuud

SK

Venekeelne õpe.

Müügiesindaja Müügiesindaja Müügikorraldaja

5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus Tallinna Teeninduskool Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat 2 aastat 2 aastat

SK MS SK

Ka sessioonõpe.

Müügikorraldaja Müügikorraldaja Müügikorraldaja Müügikorraldaja Müügikorraldaja Müügikorraldaja Müügikorraldaja

5. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Tallinna Teeninduskool Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Pärnumaa Kutsehariduskeskus Järvamaa Kutsehariduskeskus Võrumaa Kutsehariduskeskus

1 aasta 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat

SK SK ÕP MS SK MS SK

Laborant Keemiaprotsesside operaator

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat 1 aasta 6 kuud

SK SK

Keskkonnakaitse

4. tase (esmaõpe)

Räpina Aianduskool

2 aastat

SK

2 aastat

SK

Tsükliõpe.

6 kuud 2 aastat 1 aasta 6 kuud 3 aastat 1 aasta 6 kuud 2 aastat

SK SK SK

Tsükliõpe. Venekeelne õpe. Võimalus õppida ka vene keeles. Venekeelne õpe.

2 aastat 1 aasta 6 kuud 1 aasta 6 kuud 1 aasta 6 kuud 1 aasta 1 aasta 6 kuud 1 aasta 6 kuud

SK SK

KAEVANDAMINE KAUBANDUS Tsükliõpe. Ka talvine vastuvõtt.

Tsükliõpe. Tsükliõpe.

KEEMILINE TÖÖTLUS Venekeelne õpe.

KESKKONNAKAITSE LAEVANDUSTEHNIKA Väikelaevade ehitus

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

LOGISTIKA Laohoidja Laotöötaja Laotöötaja

5. tase (jätkuõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus Sillamäe Kutsekool Tallinna Transpordikool

Laotöötaja Logistik

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Rakvere Ametikool

Logistik

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Transpordikool

Logistik Logistiku abi

5. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Valgamaa Kutseõppekeskus Tartu Kutsehariduskeskus

Logistiku abi

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Transpordikool

Logistiku abi

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Transpordikool

Veokorraldaja Veokorraldaja

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Tallinna Transpordikool

Veokorraldaja

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Transpordikool

Fotograaf

4. tase (esmaõpe)

Helindaja eriala Multimeedium Multimeedium Ofsettrükkal Teleoperaator Trükiettevalmistaja

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 5. tase (jätkuõpe) 4. tase (jätkuõpe) 5. tase (jätkuõpe)

SK SK SK

SK MS SK SK MS

Võimalus õppida ka vene keeles. Ingliskeelne õpe. Ka tsükliõpe. Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles. Venekeelne õpe. Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles.

MEEDIATEHNOLOOGIA

38

Tallinna Polütehnikum

1 aasta 6 kuud G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool 3 aastat Narva Kutseõppekeskus 2 aastat Narva Kutseõppekeskus 2 aastat Tallinna Polütehnikum 3 kuud Tallinna Polütehnikum 5 kuud Tallinna Polütehnikum 3 kuud

SK SK SK ÕP MS SK MS

Venekeelne õpe. Venekeelne õpe.


ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

Trükitehnoloogia

4. tase (esmaõpe)

Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine APJ treipingil töötaja) APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse laserlõikepingi operaator) Arvjuhtimisega (APJ) metallilõikepinkide operaator Arvjuhtimisega (APJ) metallilõikepinkide operaator Arvjuhtimisega APJ metallilõikepinkidel töötaja Arvjuhtimisega APJ metallilõikepinkidel töötaja Keevitaja

5. tase (jätkuõpe)

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

Tallinna Polütehnikum

MÄRKUSED

2 aastat

SK

Võrumaa Kutsehariduskeskus

6 kuud

MS

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta

MS

Võimalus õppida ka vene keeles.

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

2 aastat

SK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

2 aastat

MS

4. tase (esmaõpe)

Narva Kutseõppekeskus

2 aastat

SK

Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles. Venekeelne õpe.

4. tase (esmaõpe)

Narva Kutseõppekeskus

2 aastat

ÕP

Venekeelne õpe.

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

2 aastat

SK

Keevitaja

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

SK

Keevitaja (kaitsegaasmetallkaarkeevitus) Keevitaja (MIG/MAG osaoskusega)

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta 6 kuud 1 aasta 1 aasta

Võimalus õppida ka vene keeles. Venekeelne õpe.

SK SK

Keevitaja (osaoskusega MIG/MAG)

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta

SK

Mehhatroonik Mehhatroonika

5. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus Tallinna Tööstushariduskeskus

2 aastat 2 aastat

SK SK

Mehhatroonika

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

2 aastat

MS

Mehhatroonika

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

SK

Metallide töötlemise tehnik-tehnoloog Metallide töötlemise tehnik-tehnoloog Metallilõikepinkidel töötaja

5. tase (jätkuõpe) 5. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus Võrumaa Kutsehariduskeskus Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

2 aastat 6 kuud 6 kuud 2 aastat 2 aastat

Peenmehaanik

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta

ÕP

Robotitehnik

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta

ÕP

500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees 750 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik

4. tase (esmaõpe)

Eesti Merekool

ÕP

4. tase (esmaõpe)

Eesti Merekool

2 aastat 4 kuud 2 aastat 2 kuud

Metsanduse spetsialist

5. tase (jätkuõpe)

Luua Metsanduskool

MEHAANIKA JA METALLITÖÖTLUS

MS SK SK

Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles.

Võimalus õppida ka vene keeles. Keskhariduse nõudega (mehhatrooniku või automaatiku 4. tasemele vastavad kutseoskused või 2 aastane erialal töötamise kogemus). Keskhariduse nõudega (mehhatrooniku või automaatiku 4. tasemele vastavad kutseoskused või 2 aastane erialal töötamise kogemus).

MERENDUS ÕP

METSANDUS 1 aasta

MS

1 aasta

SK

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK SK SK

MILITAARÕPE Sõjaväelise juhtimise eriala vanemallohvitseridele

5. tase (esmaõpe)

Akordioni eriala Akordioni eriala Kandle eriala Keelpillide eriala Keelpillide eriala Klassikaline laul

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused - Lahingukool

MUUSIKA JA ESITLUSKUNSTID G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool

Kutseõppevõimaluste infotabelid

39


ÕPPETASE

KOOLI NIMI

Klassikalise kitarri eriala Klassikalise kitarri eriala Klassikalise laulu eriala Klaveri eriala Klaveri eriala Klaverite hooldusmeister Klavessiini eriala Kompositsiooni eriala Kompositsiooni eriala Koordirigeerimine Kooridirigeerimine Löökpillide eriala Löökpillide eriala Muusikateooria Muusikateooria Oreli eriala Oreli eriala Puhkpillide eriala Puhkpillide eriala Rütmimuusika laul Rütmimuusika laulmise eriala Rütmimuusika pillide eriala Rütmimuusika pillide eriala

ÕPPEKAVA NIMETUS

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

CNC töötlemispingi operaator CNC töötlemiskeskuse operaator CNC töötlemispingi operaator CNC töötlemispingi operaator Mööblirestauraator Mööblirestauraator Pehme mööbli valmistaja (osakutse karkassi koostaja) Puittoodete tehnoloog Tisler Tisler Tisler Tisler

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (jätkuõpe) 4. tase (jätkuõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 5. tase (jätkuõpe) 4. tase (esmaõpe) 5. tase (jätkuõpe)

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

MÄRKUSED

3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat 3 aastat

SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK

Pärnumaa Kutsehariduskeskus Kuressaare Ametikool Võrumaa Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Tallinna Ehituskool Kuressaare Ametikool Viljandi Kutseõppekeskus

6 kuud 6 kuud 6 kuud 6 kuud 2 aastat 2 aastat 3 kuud

SK SK ÕP SK SK SK ÕP

Võrumaa Kutsehariduskeskus Tallinna Ehituskool Võrumaa Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Tallinna Ehituskool

2 aastat 2 aastat 6 kuud 2 aastat 6 kuud

SK SK MS SK SK

1 aasta

MS

6 kuud

MS

6 kuud

SK

Tsükliõpe.

2 aastat 10 kuud 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat

SK SK SK MS SK SK SK

Tsükliõpe. Talvine vastuvõtt. Venekeelne õpe. Õppetöö õhtuti.

Kümme päeva kuus.

PUITMATERJALIDE TÖÖTLUS Tsükliõpe. Vastuvõtt jaanuar 2016.

Tsükliõpe. Tsükliõpe. Tsükliõpe.

Tsükliõpe.

Tsükliõpe.

PÕLLUMAJANDUS Mesinik

4. tase (esmaõpe)

Põllumajandustootja

5. tase (jätkuõpe)

Põllumajandustootja

5. tase (jätkuõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Järvamaa Kutsehariduskeskus

TEKSTIILI - JA NAHATÖÖTLUS Rõivaõmblemine Meesterätsep Rätsepatöö Rätsepatöö Rätsepatöö Rätsepatöö Rätsepatöö

4. tase (esmaõpe) 4. tase (jätkuõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool Tartu Kutsehariduskeskus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Tallinna Tööstushariduskeskus Pärnumaa Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Tallinna Tööstushariduskeskus

Abivahendispetsialist Erakorralise meditsiini tehnik Erakorralise meditsiini tehnik Füsioterapeudi assistent

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Tartu Tervishoiu Kõrgkool Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Eesti Massaaži- ja Teraapiakool

2 aastat 1 aasta 1 aasta 6 kuud

ÕP SK SK MS

Hooldustöötaja Hooldustöötaja Hooldustöötaja Hooldustöötaja Hooldustöötaja

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Tartu Tervishoiu Kõrgkool Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Pärnumaa Kutsehariduskeskus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat

SK ÕP MS SK SK

Talvine vastuvõtt.

TERVISHOID JA SOTSIAALTEENUSED

40

Kümme päeva kuus. Võimalus õppida ka vene keeles.

Tsükliõpe. Võimalus õppida ka vene keeles. Kümme päeva kuus.


ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

Hooldustöötaja (praktikajuhendaja hoolekandasutuses) Lapsehoidja Lapsehoidja Massaaži eriala (massöör)

4. tase (jätkuõpe)

Kuressaare Ametikool

6 kuud

SK

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe)

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Tartu Tervishoiu Kõrgkool Eesti Massaaži- ja Teraapiakool

1 aasta 1 aasta 2 aastat 1 kuu

SK SK MS

Kondiiter

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta

SK

Kondiiter

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Teeninduskool

1 aasta

SK

Lihatoodete tehnoloogia

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

SK

Meisterkondiiter

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Teeninduskool

1 aasta 6 kuud 6 kuud

Pagar Pagar Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool Tartu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta 1 aasta 2 aastat

SK SK SK

Autokeretehnik

4. tase (esmaõpe)

Autodiagnostik Automaaler Automaaler

5. tase (jätkuõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Automaaler

4. tase (esmaõpe)

Mootorsõidukidiagnostik (osakutse elektri- ja hübriidmasinate diagnostik) Sõiduautodiagnostik

MÄRKUSED

Tsükliõpe. Vastuvõtt jaanuar 2016. Kümme päeva kuus. Võimalus õppida ka vene keeles.

TOIDUAINETÖÖTLUS

ÕP

Tsükliõpe. Ka talvine vastuvõtt. Võimalus õppida ka vene keeles. Tsükliõpe. Ka talvine vastuvõtt. Võimalus õppida ka vene keeles. Tsükliõpe. Tsükliõpe. Tsükliõpe.

TRANSPORDITEHNIKA Tallinna Tööstushariduskeskus

SK

5. tase (jätkuõpe)

1 aasta 6 kuud Tallinna Tööstushariduskeskus 1 aasta Tartu Kutsehariduskeskus 2 aastat Tallinna Tööstushariduskeskus 1 aasta 6 kuud Viljandi Kutseõppekeskus 1 aasta 6 kuud Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 6 kuud

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta

ÕP

Sõiduautodiagnostik Sõiduautodiagnostik

5. tase (jätkuõpe) 5. tase (jätkuõpe)

Rakvere Ametikool Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta 1 aasta

SK SK

Sõiduautodiagnostik

5. tase (jätkuõpe)

SK

Sõiduautodiagnostik

5. tase (jätkuõpe)

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 1 aasta 6 kuud Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool 1 aasta

Sõiduautotehnik Sõiduautotehnik Sõidukite kere- ja värvitööde meister Sõidukite kere- ja värvitööde meister

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 5. tase (jätkuõpe) 5. tase (jätkuõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus Tallinna Tööstushariduskeskus Tallinna Tööstushariduskeskus Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

2 aastat 2 aastat 1 aasta 1 aasta

SK SK ÕP SK

Väikesadama spetsialist

4. tase (esmaõpe)

Hiiumaa Ametikool

1 aasta

SK

ÕP SK SK MS SK

SK

Keskhariduse nõudega (autokeretehniku või automaalri 4. taseme kutseoskused, töökogemus autokeretehniku või automaalrina vähemalt 2 aastat ning B-kategooria juhiluba. Tsükliõpe. Talvine vastuvõtt.

Võimalus õppida ka vene keeles. Ka sessioonõpe.

Võimalus õppida ka vene keeles. Tsükliõpe.

TRANSPORDIVAHENDITE JUHTIMINE Bussijuht Bussijuht Liikurmasinajuht Veoautojuht Veoautojuht Veoautojuht

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Giid Hotelliteeinindaja Hotelliteenindaja Hotelliteenindaja Kelner Kelner

5. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Viljandi Kutseõppekeskus Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Viljandi Kutseõppekeskus Rakvere Ametikool

6 kuud 6 kuud 6 kuud 6 kuud 6 kuud 6 kuud

MS MS MS MS MS MS

Tsükliõpe. Tsükliõpe. Tsükliõpe.

TURISMI-, TOITLUSTUS- JA MAJUTUSTEENINDUS Tartu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Pärnumaa Kutsehariduskeskus Rakvere Ametikool Tartu Kutsehariduskeskus Viljandi Kutseõppekeskus

2 aastat 1 aasta 1 aasta 1 aasta 6 kuud 5 kuud

SK SK SK SK SK SK

Tsükliõpe. Tsükliõpe.

Kutseõppevõimaluste infotabelid

41


ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

Kelner

4. tase (esmaõpe)

Kokk Kokk

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

MÄRKUSED

6 kuud

SK

Tsükliõpe.

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Tartu Kutsehariduskeskus Tallinna Teeninduskool

2 aastat 2 aastat

SK SK

Kokk Loodusturismi korraldus Maaturismi ettevõtlus

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus Haapsalu Kutsehariduskeskus Kuressaare Ametikool

2 aastat 2 aastat 2 aastat

SK SK SK

Maaturismi ettevõtlus Majutusettevõtte juhtimine Majutuskorraldus Majutusteenuste korraldus Matkajuht Peoteenindus Puhastusteenindaja- juhendaja

4. tase (esmaõpe) 5. tase (jätkuõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (jätkuõpe) 4. tase (esmaõpe) 4. tase (jätkuõpe) 4. tase (jätkuõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus Haapsalu Kutsehariduskeskus Võrumaa Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Luua Metsanduskool Viljandi Kutseõppekeskus Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat 6 kuud 2 aastat 1 aasta 2 aastat 3 kuud 6 kuud

SK MS MS SK MS SK SK

Ka tsükliõpe. Võimalus õppida ka vene keeles. Tsükliõpe. Tsükliõpe. Tsükliõpe. Vastuvõtt jaanuar 2016. Tsükliõpe. Tsükliõpe.

Puhastustööde juht Puhastustööde juht

5. tase (jätkuõpe) 5. tase (jätkuõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus

6 kuud 6 kuud

MS SK

Pärandturismi korraldus Reisikonsultant Reisikorraldaja (giid)

4. tase (jätkuõpe) 5. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

6 kuud 2 aastat 2 aastat

MS SK MS

Rekreatsioonikorraldus Toitlustuskorraldus Toitlustuskorraldus Toitlustuskorraldus Toitlustuskorraldus Turismiettevõtte juhtimine

4. tase (esmaõpe) 5. tase (jätkuõpe) 5. tase (jätkuõpe) 5. tase (jätkuõpe) 5. tase (jätkuõpe) 5. tase (jätkuõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Tartu Kutsehariduskeskus Haapsalu Kutsehariduskeskus Võrumaa Kutsehariduskeskus Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Kuressaare Ametikool Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat 1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta 6 kuud

SK MS MS MS SK SK

Turismikorraldaja Turismikorraldus

5. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus Kuressaare Ametikool

2 aastat 2 aastat

SK SK

Turismikorraldus Turismikorraldus Vanemkelner Vanemkelner Vastuvõtu- ja majapidamistööde korraldus

4. tase (esmaõpe) 4. tase (esmaõpe) 5. tase (jätkuõpe) 5. tase (jätkuõpe) 5. tase (jätkuõpe)

Narva Kutseõppekeskus Narva Kutseõppekeskus Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Tallinna Teeninduskool Haapsalu Kutsehariduskeskus

2 aastat 2 aastat 1 aasta 1 aasta 6 kuud

SK ÕP MS MS MS

Päästekorraldaja

5. tase (esmaõpe)

1 aasta

SK

Päästemeeskonna juht

5. tase (jätkuõpe)

1 aasta

SK

Päästja

5. tase (esmaõpe)

1 aasta

SK

Loomaarsti abiline

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta 6 kuud

SK

Tsükliõpe.

Avaliku sektori asutuse finantsist

5. tase (jätkuõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

6 kuud

SK

Tsükliõpe. Ka talvine vastuvõtt.

Infohalduse spetsialist Juristi abi Juristi abi Kindlustusspetsialist Kliendinõustaja pangas Kohtuistungi sekretär

5. tase (jätkuõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool Tallinna Majanduskool Tallinna Majanduskool Tallinna Majanduskool Tallinna Majanduskool Tallinna Majanduskool

1 aasta 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat

MS SK MS MS SK MS

Kvaliteedispetsialist Maksuspetsialist Personalispetsialist Projektijuhi assistent Raamatupidaja

5. tase (esmaõpe) 5. tase (jätkuõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool Tallinna Majanduskool Tallinna Majanduskool Tallinna Majanduskool Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

2 aastat 1 aasta 2 aastat 2 aastat 2 aastat

MS MS MS MS SK

Tsükliõpe. Tsükliõpe. Tsükliõpe. Ka talvine vastuvõtt. Sessioonõpe. Tsükliõpe. Talvine vastuvõtt.

Tsükliõpe. Tsükliõpe. Tsükliõpe. Tsükliõpe. Ka talvine vastuvõtt. Tsükliõpe. Vastuvõtt jaanuar 2016. Venekeelne õpe. Venekeelne õpe. Tsükliõpe. Tsükliõpe, vastuvõtt märtis.

VARA-JA ISIKUKAITSE Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekool Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekool Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekool

VETERINAARIA ÄRITEENINDUS

42


ÕPPEKAVA NIMETUS

ÕPPETASE

KOOLI NIMI

ÕPPEAEG ÕPPEVORM

Raamatupidaja Raamatupidaja Raamatupidaja Raamatupidaja Raamatupidaja Raamatupidaja Raamatupidaja

5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe)

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Haapsalu Kutsehariduskeskus Narva Kutseõppekeskus Narva Kutseõppekeskus Pärnumaa Kutsehariduskeskus Pärnu Saksa Tehnoloogiakool Tallinna Majanduskool

2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat

MS SK SK ÕP MS MS SK

Raamatupidaja

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool

2 aastat

MS

Raamatupidaja Raamatupidaja

5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe)

2 aastat 2 aastat

SK MS

Raamatupidaja Raamatupidaja Sekretär Sekretär Sekretär Sekretär

5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe)

2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat

SK SK SK SK MS MS

Sekretär Sekretär Sekretär Sotsiaalmeedia spetsialist Turundusspetsialist

5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe)

Hiiumaa Ametikool Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Tallinna Majanduskool Tallinna Majanduskool Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Pärnumaa Kutsehariduskeskus Tallinna Majanduskool Tallinna Majanduskool

SK MS SK MS SK

Turundusspetsialist

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool

Väikeettevõtja Väikeettevõtja Väikeettevõtja Väikeettevõtja Väikeettevõtja Väikeettevõtja

5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Pärnumaa Kutsehariduskeskus Järvamaa Kutsehariduskeskus Tallinna Majanduskool

2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 6 kuud 2 aastat 6 kuud 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat

Väikeettevõtja Väikeettevõtte turundusspetsialist Ärikorraldus Ärikorraldus Ärikorraldus Ärikorralduse spetsialist Ärikorralduse spetsialist Ärikorralduse spetsialist Ärikorralduse spetsialist

5. tase (esmaõpe) 5. tase (jätkuõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe) 5. tase (esmaõpe)

Hiiumaa Ametikool Võrumaa Kutsehariduskeskus Järvamaa Kutsehariduskeskus Pärnumaa Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Kuressaare Ametikool Narva Kutseõppekeskus Narva Kutseõppekeskus Tallinna Majanduskool

2 aastat 1 aasta 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat 2 aastat

SK MS SK SK SK SK SK ÕP MS

MS SK SK MS SK SK MS

MÄRKUSED

Tsükliõpe. Venekeelne õpe. Venekeelne õpe. Tsükliõpe. Tasuline õpe. Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles. Tsükliõpe.

Ka tsükliõpe.

Võimalus õppida ka vene keeles. Võimalus õppida ka vene keeles. Tsükliõpe. Venekeelne õpe. Tsükliõpe. Tsükliõpe. Võimalus õppida ka vene keeles. Tsükliõpe. Tsükliõpe.

Venekeelne õpe. Venekeelne õpe.

Kutseõppevõimaluste infotabelid

43


KKKK ehk korduma kippuvad küsimused kutseharidusest 1. Kas kutsekoolis õppimine on kergem kui gümnaasiumis?

3. Mis toetusi on mul võimalik õppimise ajal saada ning mis tingimused koolides on?

Kutsekool ja gümnaasium on nii erineva õppekorraldusega, et pole võimalik öelda, kumb on kergem või raskem. Kutseharidus on hea valik, kui sind köidab enam tegutsemine ja hindad praktilisi oskusi. Kutsekooli tasub valida ka sellisel juhul, kui soovid kiiresti tööturule siseneda.

Kutseõppuritele pakub riik erinevaid toetusi. Millised erinevad toetused on ja mis tingimustel neid makstakse, loe lk 11.

Kutsekeskharidusõpe kestab vähemalt 3 aastat ja selle lõpetades saad keskhariduse, mis võimaldab soovi korral õpinguid jätkata kõrghariduses.

2. Kas pärast kutsekooli saab minna edasi õppima? Pärast ametikooli lõpetamist saad soovi korral edasi õppida kõrgkoolis või jätkata õpinguid kutsekoolis. Paljud rakenduskõrgkoolid eelistavad vastu võtta tulevasest erialast ettekujutust omavaid noori. Kutsekoolid pakuvad omalt poolt mitmetel erialadel ka jätkuõppe võimalusi, mis võimaldavad kuni aasta jooksul oma teadmisi ja oskusi valitud valdkonnas veelgi edasi arendada.

Paljudes ametikoolides on lisaks koolimajadele ja praktikabaasidele korda tehtud ka õpilaskodud, kus saavad kaugemalt tulnud õppijad elada. Näiteid neist kaasaegsetest ja hubastest ruumidest saad vaadata lk 12-14.

4. Milliseid eksameid peab lõpetamiseks tegema? Kas tuleb teha ka riigieksamid? Kutsekooli lõpetamisel tuleb sooritada kutseeksam. Kui kutseeksami sooritamine erialal ei ole võimalik, lõpetatakse õpingud ainult lõpueksamiga. Kui soovid jätkata õpinguid kõrgkoolis ja sul on vaja sooritada riigieksamid, on võimalus õppida täiendavalt vajalikke üldharidusaineid 35 õppenädala jooksul täiskasvanute gümnaasiumis.

5. Kuidas leida praktikakoht? Kutsehariduses on praktika kutseõppe kohustuslik osa ja koolidel on enamasti oma praktikapartnerite võrgustik olemas. Samas võid praktikakoha endale otsida ka ise.

6. Millise haridusega saab sisse astuda? Kutseõppesse võid astuda, kui sul on:

44

põhiharidus,

keskharidus (kas kutsekoolist või gümnaasiumist),

kõrgharidus või on

põhihariduse omandamine pooleli jäänud, aga sellisel juhul pead olema vähemalt 17-aastane.


Kutseõpet pakkuvad õppeasutused Eesti kaardil Eesti Merekool G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool * Sisekaitseakadeemia Justiitskolledž Tallinna Balletikool Tallinna Ehituskool Tallinna Lasnamäe Mehhaanikakool Tallinna Majanduskool Tallinna Polütehnikum Tallinna Teeninduskool * Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Tallinna Transpordikool Tallinna Tööstushariduskeskus

Eesti Esimene Erakosmeetikakool Informaatika ja Arvutustehnika Kool M.I. Massaažikool Eesti iluteeninduse Erakool Tallinna Kopli Ametikool

* Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Rakvere Ametikool * Sisekaitseakadeemia Päästekolledž Väike-Maarja õppekeskus

LääneVirumaa

Harjumaa Haapsalu Kutsehariduskeskus

Ida-Virumaa

Järvamaa Kutsehariduskeskus

Hiiumaa Ametikool

Hiiumaa

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Narva Kutseõppekeskus Sillamäe Kutsekool Juuksurite Erakool “Maridel”

Raplamaa Läänemaa

Luua Metsanduskool

Järvamaa

Jõgevamaa Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Vana-Vigala Tehnika ja Teeninduskool

Saaremaa

Pärnumaa

Viljandimaa Tartumaa

Kuressaare Ametikool

Pärnumaa Kutsehariduskeskus Pärnu Saksa Tehnoloogiakool

Valgamaa

H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool Tartu Kunstikool * Tartu Tervishoiu Kõrgkool Tartu Kutsehariduskeskus

Põlvamaa Võrumaa

Olustvere Teenindusja Maamajanduskool Viljandi Kutseõppekeskus

Valgamaa Kutseõppekeskus Räpina Aianduskool

Riigikutseõppeasutused Erakutseõppeasutused

* Kaitseväe ühendatud Õppeasutuste Lahingukool Võrumaa Kutsehariduskeskus

Munitsipaalkutseõppeasutused Rakenduskõrgkool või rakenduskõrgkooli filiaal, mis pakub kutseõpet Vaata ka www.kutseharidus.ee Kutseõpet pakkuvad õppeasutused Eesti kaardil

45


Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond

Eesti tuleviku heaks