a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

ABIKS OTSUSTAJALE Kutseõppevõimalused

2018 2019


SISUKORD Tervitussõna .......................................................................................................................................................... 3 Lai erialavalik ja rohked võimalused eneseteostuseks ............................................................... 4 Kutsekooli õppima asumine .................................................................................................................... 10 Kaks ühes – tööl õppides amet selgeks! .......................................................................................... 11 Sinu kutseõppevõimaluste mõttekaart ............................................................................................ 14 Noorte pilk kirevasse ametimaailma .................................................................................................. 15 Praktika kodus või välismaal .................................................................................................................... 16 Toetused kutsehariduses ........................................................................................................................... 19 Enneolematu edu kutseoskuste maailmameistrivõistlustel ................................................ 20 HEV-õppijad kutsehariduses ................................................................................................................... 23 Valikuaasta annab võimaluse oma karjääri teadlikumalt planeerida ............................. 24 Kaasaegsed õppimis- ja elamistingimused kutseõppes ........................................................ 26 Kutseõppevõimalused (infotabelid) ................................................................................................... 30 Korduma kippuvad küsimused .............................................................................................................. 58 Kutseõppeasutuste kontaktandmed ................................................................................................. 59

Kutsehariduse uudised ja kutseõppevõimalused leiad aadressil www.kutseharidus.ee. Jälgi meid ka Facebookis www.facebook.com/kutseharidus.ee SA Innove koostatud trükis on valminud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Sotsiaalfondi toetusel. Toimetaja: Maarja Vaikmaa Tekstid: Marianne Liiv Kujundus: Timo Tamm Kaanefotod: Mardo Männimägi Trükk: Studium OÜ ISSN 1736-4620 (trükis) ISSN 1736-7883 (võrguväljaanne) Elektrooniline versioon: www.kutseharidus.ee/abiksotsustajale

2


Abiks otsustajale – Kellele? Miks? Mida? Teatmik “Abiks otsustajale“, mida praegu käes hoiad, annab ülevaate Eesti kutsekoolidest ning tutvustab nendes õpetatavaid ameteid. Siit leiad praktilist infot eriala valimise, kutsekooli astumise, koolis õppimise ja kogu õppetööga kaasneva kohta. Lisaks valisime välja mõned paljudest tublidest kutseõppuritest, kes on tuule tiibadesse saanud just tänu õigele erialavalikule ja pühendumisele. Tutvu teatmikuga, avasta oma anne ja saa meistriks!

3


4

Fotod: Marek Metslaid, Ken Oja

Lai erialavalik ja rohked võimalused eneseteostuseks

Kutsekoolides üle Eesti saab õppida väga erinevaid ameteid. Kutseõppe vilistlaste seas on IT-spetsialiste, muusikuid, robootikuid, tislereid, disainereid, kokki, ehitajaid, hooldustöötajaid, CNC-pingioperaatoreid, kujundajaid, fotograafe, keevitajaid ja raietöölisi. Kutseõppe praktilisus, elulähedus, mitmekülgsed väljakutsed ning erialavalik, mis annab võimaluse siduda tuleviku amet või ettevõte oma kire ja hobidega, on põhjused, miks need viis noort on otsustanud just kutseõppe kasuks.


RAKETILEND KUTSEKOOLIST OTSE TELESAATE FINAALI

ri K

au o: L Fot

Gert Lees õpib Tartu Kutsehariduskeskuses mehhatroonikat. „Tehnika ja elektroonikaga tegeledes saad alati midagi uut teada ning käid tulevikuga kaasas. Koolist olen saanud uskumatult palju teadmisi ning praktikatelt vajalikke töökogemusi. Usun, et tehnika valdkonna tähtsus ainult suureneb, sest järjest enam teevad masinad meie elu mugavamaks. Kes aga neid masinaid hooldab, valmistab ja kontrollib? Justnimelt mehhatroonikud, elektroonikud ja elektrikud,“ tutvustab Gert oma eriala.

Gerti jaoks andis “Rakett69” tõeliselt uskumatu kogemuse. „Saade muutis mu elu. See tõestas, et sa ei pea olema kõige targem, kõige julgem või ilusam. Kui lihtne Viljandimaalt pärit poiss, kes käis tavalises põhikoolis, gümnaasiumis ja kutsekoolis, võib pääseda Raketi finaali, siis on see kõigi jaoks kättesaadav. Iga noor peaks endasse uskuma ning väljakutsed vastu võtma. Vaid nii saad teada, milleks sa tegelikult võimeline oled!“

Pärast keskkooli kutsekooli õppima asudes ei olnud Gertil õrna aimugi sellest, milline seiklus teda ees ootab. Õpetajad pakkusid välja idee minna telesaate “Rakett69” eelvooru kandideerima. „Enne eelvooru hakkasin tõeliselt pabistama, sest mulle pole kunagi meeldinud kaamerate ees särada. Kui sain aru, et olen jõudnud 15 parima hulka, võttis selle mõistmine mul mitu päeva aega. Olen üldiselt tagasihoidlik ning ei soovi silma paista. Kuid pärast esimese saate võitu sain aru, et olen oma meeskonnale väga vajalik. Iga saatega tundsin ennast järjest kindlamalt. Ma leidsin oma tugevused ning kasutasin neid,“ räägib Gert.

Sel õppeaastal lõpetab Gert Tartu Kutsehariduskeskuse ja plaanib edasi õppida ülikoolis. „Eks tulevik näitab, mis võimalusi elu toob. Üks on aga kindel – lisaks tugevatele teadmistele võivad kutsehariduse kaudu sinuni jõuda ka sellised kogemused, mida uneski ei oska näha!“

Kuni finaalini välja üllatus noormees üha enam iseendas ja oma võimetes. See saade muutis ta mõtteviisi. „Kui enne arvasin tihti, et ma ei saa hakkama, siis nüüd mõtlen, et ma teen selle ära ja leian lahenduse! Kui inimene tahab midagi saavutada, siis selline mõtteviis aitab ja viibki sihile,“ kõneleb ta.

5

soo

ulp


Fot o

: Er

Valentina hindab Tallinna Majanduskooli õppe sisu väga tugevaks. Esmalt läbis ta ärijuhtimise eriala ja seejärel lõpetas ka turunduse. „Kool andis mulle tõesti palju. Kasutan siiamaani oma töös mudeleid ning turunduseelarve ja -plaanide tabeleid, mida turundusõpetaja Tatjana Moroz meile tutvustas. Muutused, mida olen Tallinna Hipodroomil teinud, tuginevad kõik koolist saadud teadmistel,“ kõneleb Valentina.

ako

gu

MIS JUHTUB, KUI LIITA HOBI ÄRIJUHTIMISEGA?

Hipodroomil hakkasid toimuma põnevad sündmused. Korraldati esimene üritus linnarahvale, kuhu tuli ligi 1000 inimest. Hipodroom leidis esimese sponsori ning kasutust leidis ka Valentina lõputöö ärijuhtimises, mis kirjeldas äriplaani hobustega seotud klubi loomiseks. Lisaks on Valentina käivitanud veebiportaali, mis tutvustab kõiki hipodroomi teenuseid.

Valentina Purtova paistis oma ettevõtlikkusega silma juba lapsena. Näiteks kasvatas ja müüs ta hamstreid. Selleks, et hamstritele toitu hankida, käis ta aga loomapoodides väikeloomade puure puhastamas. „Ma olin juba lapsena suur ideede generaator. Kogu aeg toimetasin – vahetasin ja müüsin,“ meenutab Valentina.

Valentina lugu räägib kõnekalt sellest, et kui väga tahad, on kõik võimalik. Turunduse erialal liitus ta eestikeelse rühmaga ning lõpetas kooli kahekordse ema rolli kõrvalt. „Tihti jäetakse töö või pere tõttu kool pooleli. Mina olen uhke, et sain turunduse eriala diplomi kätte,“ lisab Valentina.

Valentina on terve oma elu olnud seotud loomadega. Pärast hamstreid tulid ponid ja seejärel hobused. Tallinna Hipodroomil jäi ta silma oma sihikindluse ja järjepidevusega. „Alguses abistasin tallis tasuta, kuid peagi hakkasin ka palka saama. Olin 15-aastane, kui sain Soome esinduslikesse tallidesse tööle minna, sealt sain häid kogemusi,“ räägib ta.

Valentina järgmine projekt on ühendada coaching, hobused ja müügioskused ning luua selle põhjal inimesi arendav koolitusprogramm.

Valentina otsust Tallinna Majanduskooli ärijuhtimist õppima minna mõjutas tema treener hipodroomilt. Treener oli veendunud, et just Valentina on see inimene, kes pärast kooli tuleb hipodroomile tagasi, hakkab seal tegevusi korraldama ning sponsoreid leidma. Täna töötabki Valentina Tallinna Hipodroomi arendus- ja turundusjuhina.

Fot o

: Er

6

ako

gu


HUVI ERIALA VASTU LOOB PIDEVAT ARENGUT JA TOOB HEA TÖÖKOHA

rak

o: E Fot

Doreen Luht on täna logistika valdkonna spetsialist. Ometi oli ta Järvamaa Kutsehariduskeskusse õppima asudes kuni viimase hetkeni täiesti kahevahel. Kas hobumajandus või logistika? Viimaks langes liisk logistikale ja kaalukausi kallutajaks oli sõbranna, kes astus samasse kooli samale erialale. Just tänu sellele on logistika valdkond nüüd ühe tugeva tegija võrra rikkam.

„Minu eriala pakub mulle pidevalt uusi väljakutseid. Arenguvõimalustest siin puudu ei tule. Logistiku töö on vaheldusrikas ja kiiresti muutuv. Selles ametis on vaja teenindusvalmidust, kiiret otsustamisvõimet, analüüsioskust ning pinge- ja stressitaluvust. Töö paremale sujumisele tulevad kasuks orienteeritus tulemusele, paindlikkus ja saavutusvajadus,“ kõneleb Doreen.

„Sain õpinguid alustades kohe aru, et see eriala pakub mulle palju huvi. Logistika-alane töö on eelkõige meeskonnatöö, kus igal lülil on täita oma tähtis roll. Vaid üheskoos tegutsedes on võimalik tagada ettevõttes kaupade sujuv sisse- ja väljaliikumine ning kiire ja täpne transport. Logistiku elukutse on perspektiivikas. Mida enam kasvavad majandus ja kaubandus, seda rohkem logistikuid vajatakse,“ kõneleb Doreen.

Kutseharidus on andnud Doreenile tugeva stardi valdkonnas, mis teda igati köidab. Neiu tulevikuplaanide hulka kuulub ka logistika õpe Tallinna Tehnikaülikoolis. „Soovin ennast logistika valdkonnas täiendada ja plaanin kindlasti sellel alal ka kõrghariduse omandamist,“ on ta veendunud.

Doreen lõpetas logistika neljanda taseme kutseõppe ning jätkas õpinguid viiendal tasemel laojuhi erialal. „Õppe sisu on Järvamaa Kutsehariduskeskuses igati tugev. Kool annab sulle korralikud teadmised ja oskused, millega saadki asuda ettevõttesse tööle ja alustada logistiku karjääri,“ selgitab Doreen. Doreeni karjääriteel hakkas suurt rolli mängima just praktikakoha valik. Kõik kolm praktikat, mis õpingute käigus vaja läbida, tegi ta ettevõttes Magnum Logistics OÜ. Pärast kooli lõpetamist asus ta kohe ka samas ettevõttes tööle.

7

u

og


KUTSEÕPPURIST ETTEVÕTJAKS Sander Saaliste on Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli kuuekordne vilistlane. Just nii paljudel erialadel on Sander aastate jooksul teadmisi kogunud. Esmalt lõpetas ta pärast põhikooli lõpetamist 3-aastase kutseõppe autode- ja masinate remondi alal. „No eks ma ikka olen juba väiksest peale autosid remontinud,“ ütleb Sander ise oma valiku kohta. Aastane automaalri õpe järgnes väga praktilistel põhjustel. „Läksin maalriks õppima, kuna mul endal oli hädasti vaja autot värvida, ja mõtlesin, et miks mitte seda ise teha.“ Edasi tuli juba diagnostika-õpe, seejärel autoelektroonika ning siis elektri- ja hübriidmasinate diagnostika.

gu

ako

: Er

o Fot

Õpingute kõrvalt on Sander kogu aeg oma erialal töötanud. Praegu on ta ise ettevõtja, kes pakub autode remondi- ja diagnostikateenust. „Mul hakkas töö kõrvalt tekkima hulk inimesi, kes soovisid just minu juurde autot remonti tuua. Tegin seda nii paar aastat, enne kui võtsin julguse kokku, et oma ettevõte teha.“ Sanderi sõnul oli tal esmalt kõhklusi ka, kuid õige pea sai ta aru, et oli teinud õige otsuse. „Tööpuudust ei ole. Jutt läheb liikvele ja kui teenid kliendi usalduse, tuleb ta sinu juurde tagasi ja toob sõbrad ka kaasa.“

„Vana-Vigala kool on heal tasemel“, räägib Sander. „Seal on korralikud seadmed ja uued masinad, mille abil saad kõike vajalikku teha,“ lisab ta. Tehnika areneb kogu aeg edasi, seetõttu on Sander väga rahul, et on saanud oma teadmisi täiendada ning tehnoloogia arenguga kaasas käia.

Sander kinnitab, et kutsekoolist saab väga korraliku teadmistepagasi, kui vaid tahad ja oled ise valmis pingutama. „Asi, mida õppima minna, peab ikka meeldima ka,“ nendib ta. Praegu pakub Sanderi firma juba järgmistele õppuritele praktikakohta. „Ja kui tuleb mõni sobiv autoalane kursus, lähen kindlasti uuesti kooli tagasi,“ lausub ettevõtja lõpetuseks.

Õppimine on ka sellepärast kasulik, et koolist saad uusi tuttavaid, kes on oma ala spetsialistid. Minuga koos õppisid seal näiteks 40- ja 50-aastased mehed, kellel juba varasem pikaajaline töökogemus olemas. On, kellele mõne tehnilise küsimusega helistada,“ jagab Sander oma mõtteid.

8


KUTSEKOOLIS ÕPITUD ERIALAST SAI EDU VÕTI Ilona Melekhova oli pärast 9. klassi lõpetamist veendunud, et ta tahab tegeleda just autodega. Ta otsustas kutsekooli kasuks, et mitte kaotada kolme aastat. „Pidasin sõprade ja sugulastega nõu ja otsustasin, et pärast kutsekooli lõpetamist on mul rohkem väljavaateid. Kutsekoolis saan ju sama kolme aastaga lisaks keskharidusele ka eriala. Tahtsin saada automaalriks. Sõidukeid on meil aina enam liikvel ning see amet on kogu aeg vajalik,“ meenutab Ilona.

See oli minu šanss,“ kõneleb Ilona. Silberautos töötamise kogemust hindab ta väga kõrgelt. Seal hakkas ta oma erialast tööd uuest küljest nägema, sest töötamine väikeses töökojas ja suures teeninduses on tema sõnul väga erinevad. Ilona kogus teadmisi, tutvus uute inimestega ja töötas klientidega. Pärast kooli lõpetamist pakuti Ilonale võimalust jääda tööle automaalri eriala õpetajana, aga sellega tema haridustee ei piirdunud. Ilona asus õppima autoinseneriks Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Edaspidi plaanib ta omandada ka keretööde meistri oskused ning jätkata õpinguid magistriõppe tasemel.

Tallinna Lasnamäe Mehhaanikakoolis oli Ilona jaoks alguses kõik väga uus. Varasemalt ei olnud ta tehniliste valdkondadega kokku puutunud ning kõike tuli alustada nullist. „Mul vedas väga autoeriala õpetajaga, kes oskas hästi seletada. Mulle meeldis koolis käia,“ räägib Ilona.

„Minu eriala on minu jaoks edu võti. Tänu sellele olen see, kes ma olen. See amet on tulus, sest siin on alati nõudlust. Nii olen koolis töötamise ja õpingute kõrval kogu aeg tegelenud autode ja mootorratta osade ning konstruktsioonide värvimisega,“ jagab Ilona. Praegu on ta koos abikaasaga avamas oma autotöökoda.

Hirm tuli sisse alles siis, kui oli vaja autotöökotta praktikale minna. „Tundus, et ma ei tea midagi, et koolis oli liiga vähe praktilisi tunde. Kuid tegelikult oli kõik teisiti. Kõiki koolis saadud teadmisi läks vaja. Praktika juhendaja oli minuga rahul ja juba praktika ajal võeti mind sellesse töökotta maalri ja laohoidjana tööle,“ meenutab Ilona oma esimest praktikat.

„Kutseharidus õpetab töötama mitte ainult peaga, vaid ka kätega. See on elus väga tähtis,“ sõnab Ilona lõpetuseks.

„Mõne aja pärast sain aru, et olen võimeline täitma ka keerulisemaid ülesandeid, kuid mind veel ei usaldatud. Tahtsin tõestada, et saan kõigega hästi hakkama! Siis pakuti mulle võimalust minna praktikale Silberautosse, kus sain lisaks ka eesti keelt õppida.

9

gu

ako

: Er

o Fot


o: K Fot

en

Oja

KUIDAS OLLA VALMIS SISSEASTUMISEKS? Kutseõppeasutustes toimuvad vastuvõtud nii kevad-suvisel (märts-august/september) kui ka talveperioodil (jaanuar-veebruar), töökohapõhises õppes koguni aastaringselt. Sisseastumistingimused määrab iga kool ise, mistõttu võivad tingimused kooliti erineda. Enamasti on sisseastumise osaks vestlus ning osa erialadel tuleb sooritada ka erialatest või esitada töönäidised.

Kutsekooli õppima asumine

Täpse info saamiseks külasta kindlasti Sind huvitava kooli kodulehekülge. Lisaks erialade kirjeldustele ja vastuvõtuinfole leiad kooli kodulehelt ka vajalikud dokumendivormid (nt avaldus). Mitmed koolid on liitunud veebipõhise sisseastumise infosüsteemiga SAIS (www.sais.ee), mille kaudu saab sisseastumisavalduse esitada ka elektrooniliselt. Arvesta, et SAISi kaudu avalduse esitamiseks on tarvilik ID-kaart või mobiil-ID.

MILLISE HARIDUSEGA SAAN KANDIDEERIDA KUTSEKOOLI?

KUIDAS TOIMUB ÕPPETÖÖ?

Kutseõppesse on oodatud õppima nii noored, kes soovivad esimest ametit õppida, kui ka täiskasvanud, kellel on soov ümber- või täiendõppeks. Erinevatele kutseõppekavadele saab õppima asuda, kui: •

Sul on põhiharidus ning soovid kutsekeskharidust või kutset;

Sul on keskharidus ning soovid kutset;

Sul on põhihariduse omandamine pooleli jäänud ja Sa oled vähemalt 17-aastane;

Sul on kutseharidus ja/või erialane töökogemus ning soovid edasi õppida jätkuõppes või omandada uut ametit;

Sul on kõrgharidus ning soovid ka kutset.

Kutseharidus on muutunud väga paindlikuks – valida saad mitme õppevormi ning eri mahuga ja kestvusega õppekavade vahel. Koolidel on õppetööd võimalik korraldada nii päevasel kui ka õhtusel ajal. Lisaks on võimalik õppida mittestatsionaarses õppes, kus õppetöö toimub tsükli- või sesoonõppes. Nendel puhkudel moodustab õpilase iseseisev töö üle poole õpingute mahust. Kooli ja eriala valides tasub silmas pidada, et mitmetel erialadel on võimalik õppida ka töökohapõhises õppes õpipoisina. Töökohapõhise õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma ala meistrite juhendamisel ettevõttes ning täiendades omandatud oskusi teoreetiliste teadmistega koolis. Loe töökohapõhisest õppest rohkem järgmisest rubriigist.

10


nO

: Ke

o Fot

Kaks ühes –

tööl õppides amet selgeks! Kas teadsid, et mitmes kutseõpet pakkuvas õppeasutuses on võimalik amet omandada tööandja juures praktilisi oskusi ning koolis teoreetilisi teadmisi kogudes? Sellist paindlikku ja praktilist õppeviisi pakub töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe, mille kasuks on viimase aasta jooksul otsustanud juba üle 2000 õpilase.

11

ja


CNC-MASINA OPERAATOR, KELLE EES ON KÕIK TEED LAHTI Triin Avistu töötab ettevõttes Flexa Eesti AS juba viiendat aastat. Neist kaks aastat on ta olnud CNCmasina operaator. „Kuigi see töö pole just kõige naiselikum, on see ometi mitmekülgne, huvitav ja väljakutset pakkuv. Kindlasti on vaja sellel alal veidi taipu ja kiiret õppimisvõimet,“ kirjeldab Triin oma ametit. Kogu Triinu senine koolitus piirdus töökohal saadud väljaõppega, seetõttu leidis ta, et on hea Rakvere Ametikoolis ka teooriaga tuttavaks saada.

gu

ako

: Er

o Fot

„Tööandja pakkus mulle seda võimalust ning haarasin sellest kohe huviga kinni. Transpordi eest hoolitses ettevõte, samuti oli mul võimalik oma töögraafikut õpingute järgi paika sättida. Hea oli tunda ülemuse ja kolleegide poolt sellist toetust,“ meenutab Triin.

ELEKTRIKUL ON ALATI TÖÖD

„Kindlasti olen nüüd teoorias palju targemaks saanud. Näiteks õppisin joonestamist, millega ma siiani veel polnud tegelenud. Õpingute käigus oli tihti vaja oma elemendist välja tulla ja kaaslastega suhelda. Suhtlemisoskuse arendamine oli samuti õpingutega kaasnev suur pluss minu jaoks,“ kõneleb neiu.

Karl Allik õppis töökohapõhises õppes välisvõrkude elektrikuks 4. kutsetasemel. Seda õpet korraldab Tallinna Polütehnikum koos Elektrilevi spetsialistidega. Praktika põhiosa läbis Karl E-Service AS-is. „Olen kokku seitse aastat elektritööde valdkonnas töötanud, neist kolm aastat elektrikuna objektil ja neli aastat töödejuhataja ja projektijuhina kontoris. Erialavaliku tegin ära juba põhikoolis – nägin pidevalt elektriala töökuulutusi. Selle ametiga on tõesti alati tööd, sest elektrit on kõigil igal pool vaja. Ja mida aeg edasi, seda enam,“ selgitab Karl oma erialavaliku kriteeriume.

Triin usub, et ükski õpitud amet ei jookse mööda külgi maha. Tal on huvi ka personalitöö ning majanduse valdkonna vastu. „Kui kaotada ära hirm põrumise ees ning meelestada end positiivse õpihimuga, on kõik teed lahti,“ kinnitab ta.

„Välisvõrkude elektriku kutseala on rangelt reguleeritud. Ilma spetsiifilise väljaõppeta seda tööd teha ei tohi. Õpingud on andnud mulle oma töövaldkonnas selge konkurentsieelise. Tublisid välisvõrkude elektrikuid on Eestis pidevalt puudu ning järelkasv ei ole piisavalt suur. Lisaks sellele on olulised õpingute ajal sõlmitud tutvused. Tulevikus võivad need kontaktid vägagi vajalikeks osutuda,“ räägib Karl.

Fot o

: Er

Lisaks võitis Karl Allik ka Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatud parima praktikandi konkursi töökohapõhise õppe kategoorias. Oma tuleviku plaanib ta kindlalt siduda just elektrialaga. Karl kavatseb oma teadmisi ka edaspidi täiendada ning taotleda lähiaastatel 5. taseme elektriku kutsetunnistust.

12

ako

gu


rak

o: E Fot

u

og

Mis on töökohapõhine õpe?

PEREFIRMA EDENEB TÄNU VEOAUTOJUHI OSKUSTELE

Kutseõppe vorm, mis toimub kooli, õpilase ja ettevõtte koostöös ning kus 1/3 õppest läbitakse koolis ja 2/3 ettevõttes.

Martin Liiv on käinud mitmetes ülikoolides ning omandanud kõrghariduse, äärepealt isegi mitu. Teda on alati kannustanud praktiline vajadus teadmiste järele, kuna vesiviljeluse valdkonnas tegutsev perefirma ootab edasiarendamist.

Õpilasel on kaks juhendajat – üks koolis ja teine ettevõttes. Töökohapoolne juhendaja on kogenud praktik, kes toetab õppijat kutsetöös vajalike oskuste omandamisel. Ettevõte maksab õpilasele palka, mis ei tohi olla väiksem riiklikust miinimumpalgast. Kui õpilase ja ettevõtte vahel on juba kehtiv tööleping, siis lisatasu õppimise eest ei maksta.

„Otsustasin veoautojuhi õppes osaleda, sest eluline vajadus minu pereettevõttes on selle järele olemas. Meie kollektiiv ei ole suur ja on oht, et näiteks autojuhi haigestumise tõttu võib mõni klient kaubast ilma jääda. Seda ei saa kuidagi lubada. Olen mitu korda isegi pisut kahetsenud, et ma seda õpet varem ette ei võtnud. Sellest haridusest on kasu siis, kui tekib vajadus veoautoga sõita, lisaks oskan nüüd ka paremini erinevaid vedusid planeerida ning arvestada töö iseärasuste ning kehtestatud nõuetega,“ põhjendab Martin oma valikut.

Õppe läbimisel saab õpilane kooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel ka kutsetunnistuse. Õppevorm sobib nii noorele esimese eriala omandamiseks, täiskasvanule ümberõppeks kui ka töötajatele erialaseks enesetäiendamiseks. Töökohapõhise õppe õpilasel on õigus saada toetusi samadel tingimustel teiste kutseõppe õpilastega.

Veoautojuhi õpe Viljandi Kutseõppekeskuses on aidanud Martinil seda ametit paremini mõista. „Nüüd näen väga selgelt, mida eeldada ja mida nõuda, kas siis, kui sõidad ise, või kui ostad veoteenust,“ räägib ta. Kõige enam üllatasid Martinit aga ametiga seotud reeglid, nõuded ja seadused. „Just selles oli minu jaoks suurim arengukoht. Ma ei arvanud, et tegu on sedavõrd põhjalikult reguleeritud alaga.“

Õppida saab 53 erineval õppekaval ja õppe korraldamises osaleb 24 kooli koostöös enam kui 80 ettevõttega. Kui sind huvitavad töökohapõhise õppe võimalused, siis uuri täpsemalt www.kutseharidus.ee/tookohapohine-ope. 13


Sinu kutseõppevõimaluste mõttekaart

Täida oma tulevik läbimõeldud valikutega!

1

Sirvi enne täitma asumist teatmik läbi.

2

Naase tagasi mõtteid koondama.

3

Võta (täidetud või ka täitmata) mõttekaart näppu ning tule kindlasti Rajaleidjasse tasuta karjäärinõustamisele, kus arutame läbi, millised erialad Sinu isiksuse ja soovidega veel sobida võiks.

TAHAN TEADA ROHKEM

TAHAN TEADA ROHKEM

KOHTA

KOHTA

Mida tahan teada saada?

Mida tahan teada saada?

Kust saan lisainfot?

Kust saan lisainfot?

Minu isiksuseomadused, mis erialaga sobiks:

Minu isiksuseomadused, mis erialaga sobiks:

Minu oskused ja teadmised, mis erialaga sobiks:

Minu oskused ja teadmised, mis erialaga sobiks:

Minu senine kokkupuude erialaga:

Minu senine kokkupuude erialaga:

Eriala kitsaskohad minu jaoks:

Eriala kitsaskohad minu jaoks:

Eriala tugevused minu jaoks:

Eriala tugevused minu jaoks:

Kuidas saan erialaga lähemalt tutvuda?

Kuidas saan erialaga lähemalt tutvuda?

Kus ma saan eriala omandada?

Kus ma saan eriala omandada?

Kellena saaksin töötada?

Kellena saaksin töötada?

W W W. R A J A L E I D J A . E E

RAJALEIDJA

W W W. R A J A L E I D J A . E E

14

RAJALEIDJA


Noorte pilk kirevasse ametimaailma Eelmise aasta sügisel toimunud Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse töövarjupäevast võttis osa 220 noort. Paljud neist tegid tutvust ametitega, mida saab õppida just kutsekoolis. Sõna on neil noortel endil! Mida arvavad nemad töövarjutamisest ja ametitest, mida neil oli võimalik oma silmaga õige lähedalt näha?

Päästetöötaja töövari „Töövarjupäev oli väga informatiivne üritus, mis andis parema ülevaate tuleviku ametivalikute kohta. Samuti olid päästjad väga sõbalikud ja toredad. Minu jaoks oli kõige huvitavam samal päeval toimunud tulekahju kustutamise jälgimine ning päästjate omapärased töötamistingimused.“

Floristi töövari „Sain uue kogemuse, mis andis teadmise, kuidas see töö tegelikult käib, ning et see ei olegi nii lihtne, kui esialgu tunduda võib. Kõige enam nautisin ise lillekimbu tegemist ja lilleautost kauba vastuvõtmist, sest praktiseerimine oli kõige kasulikum.“

Pagarkondiitri töövari „Väga kasulik ja põnev kogemus, mis avas mu silmad, sest sain näha tõelist tööpäeva ning mõelda, kas tahaksin just niisugust tööd. Enamus oligi nii nagu aimasin, kuid ei oleks osanud oodata, et pagari tööpäev on kella 3-15ni. Arvasin ka, et tellimustega tegeleb keegi eraldi ning et kondiiter ei pea nii palju arvuti taga olema. Oli huvitav, tore ning aktiivne päev, mille käigus sain ka ise küpsetada.“

Nahatöötleja ja noordisaineri töövari „Inimesed olid kõik väga toredad, päev oli lõbus ja õhkkond väga mõnus. Sain teada palju uut naha töötlemise, aga ka nahatoote hinna arvutamise kohta.“

Juuksuri töövari „Jäin töövarjupäevaga väga rahule, kuna sain töö kohta rohkem teada, aga ka omal käel järele proovida. Näiteks tean nüüd rohkem juuste värvimise ja juuksuritöös kasutatavate töövahendite kohta. Kõige enam meeldis soengute tegemine.“

Hotelli klienditeenindaja töövari „Mulle meeldis kõik - inimesed olid väga toredad ja näitasid tõelist töökogemust. Huvitav oli vaadata hotelli teiselt poolt, mis tavakülastajale ei avane. Kõige kasulikum kogemus oli töö kohvikus ja meeldejäävaim fakt, et tööle tuleb minna väga vara.“

Karjääriplaneerijaid aitab

W W W. R A J A L E I D J A . E E

RAJALEIDJA

15


:M

o Fot

Praktika kodu- või välismaal

Erasmus+ programm pakub kutsehariduses õppivatele noortele võimalust minna praktikale paljudesse välisriikidesse.

Igal aastal käib välispraktikal ligi 800 Eesti noort.

Kõige sagedasemad sihtriigid on Saksamaa ja Soome.

Juba sisseastumisel võiks uurida, kas valitud koolis ja soovitud erialal on välispraktika võimalus olemas. Kutsehariduse õpirände hartaga akrediteeritakse ja tunnustatakse kutseõppeasutusi, kes on olnud edukad kvaliteetse õpirände korraldamises oma õpilastele ja töötajatele. Nendeks koolideks Eestis on: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Tallinna Teeninduskool, Tartu Kunstikool, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikool, Tartu Kutsehariduskeskus.

Kutsehariduses on praktika õppe kohustuslik osa.

Kutsekoolidel on enamasti oma praktikaettevõtete võrgustik. Kindlasti võib õpilane endale praktikakoha ka ise otsida.

Välispraktikale saab minna ka aasta jooksul pärast kooli lõpetamist.

Vaata fotosid välispraktikast Facebooki lehel Õpiränne Euroopasse ja tagasi ning loe praktikalugusid SA Archimedese kodulehelt.

16

id

tsla

Me

VÄLISPRAKTIKA

PRAKTIKA KUTSEÕPPES •

k are


KREEMIKOOGID BELGIA KUNINGALE Liis Kadakas Tallinna Teeninduskoolist veetis 2017. aasta kevadel viis nädalat Belgias Biasetto Pâtisserie’s. Tegu on prestiižse kookide, saiakeste ja šokolaaditoodete valmistajaga. Biasetto Pâtisserie’ toodang jõuab igapäevaselt ka Belgia kuninga lauale ning ettevõte on valitud sealse 25 parima patisserie’ ja chocolaterie’ hulka.

la

igo

a o: R Fot

u Paj

PARIMAT PRAKTIKANTI KÖIDAVAD SUURED MASINAD Silver Leppik õpib Kehtna Kutsehariduskeskuses liikurmasinatehnikuks. Tema praktikaperiood möödus ettevõttes Konekesko Eesti AS, mis müüb ja hooldab väga erinevaid suuri masinaid – traktoreid, ekskavaatoreid, metsamasinaid ja teisi. „Alles praktikal sain päriselt selgeks, kuidas masinaid remontida ja hooldada. Ega klassiruumis laua taga istudes ei olegi võimalik seda ära õppida,“ räägib Silver. Pärast praktika lõppu paluti Silveril veel edasi tööle jääda ja nii ta töötaski kuni septembri alguseni, mil algas taas kool.

Liis õppis ettevõtte omaniku ja juhi Fabrice Debroux’ käe all ning sai kogu praktika käigus hindamatuid kogemusi. „See ei olnud lihtne periood. Tööpäevad olid pikad ning ettevõtte standardid väga kõrged. Aga kui palju uusi teadmisi ja kogemusi! Biasettos tehakse laia valikut tooteid – šokolaadist kujusid, pralineesid, sorbeesid, kümnetes variantides saiakesi, suuri saiu, torte, kooke, ekleere, minitorte, küpsiseid ja muud. Saime kõiges kaasa lüüa,“ kirjeldab Liis praktikakogemust. „Üks tark mees kunagi ütles, et elu algab alles siis, kui oled mugavustsoonist väljunud. Välispraktikale minek on kindlasti üks neist tegudest,“ mõtiskleb Liis. Ta kinnitab, et alles nüüd, täiskohaga kondiitrina töötades, saab ta aru, kui suure pagasi praktika kaasa andis. „Leian end iga päev analüüsimas Belgiast saadud tarkusi. Sain sealt põhjaliku ülevaate prantsuse köögist molekuli tasemel,“ räägib ta. Tulevikus plaanib Liis töötada restoranis magustoidukokana ning keskenduda vegan kondiitritoodetele. Loe ka Liisi praktikablogi: kadakamarjakook.blogspot.com.ee

„Praktika käigus oli tore see, et mõnda tööoperatsiooni sain teha juba täiesti iseseisvalt. Tunnen ise ka, et see töö sujub mul hästi. Mulle meeldib suurte masinatega tegeleda ja masinate remont köidab mind igati,“ kõneleb Silver. Ettevõte oli Silveri panuse ja suhtumisega väga rahul. Tubli töö sai tunnustatud ka parima praktikandi tiitliga kutsehariduse kategoorias. Seda tunnustust annab konkursi „Praktik Cum Laude“ all välja Eesti Tööandjate Keskliit. Tulevikuplaanid Silveril veel lõpuni kindlad ei ole, kuid igal juhul kavatseb ta oma erialal tööle asuda. Fot o

: Er

17

ako

gu


RESTAURAATORITE SEIKLUSED POOLAS Relika Vaher ja Mari-Leen Tammela veetsid 2017. aasta kevade Poolas. Miks mitte minna seiklusele vastu kahekesi? Nii leidsidki Haapsalu Kutsehariduskeskuses puit- ja kiviehitiste restaureerimist õppinud neiud end Wrocławis kipsrosette restaureerimas. Tüdrukuid koolitas Poola ettevõte Rafael Decoration, mis asub Wrocławi kaguosas ning tegeleb kipsrosettide ja stukkdekoori restaureerimise, tootmise ja paigaldusega. Suuri teadmisi praktikantidel selles valdkonnas küll enne ei olnud, kuid see ei seganud üldse. Nende juhendajaks oli skulptor Konrad, kelle käed olid kuldsed nii otseses kui ka kaudses tähenduses. Kuldamine on nimelt üks viimistluse viise sellel alal. rak

Relika sõnul andis praktika talle julgust, hea kogemuse tulevikuks ning hulganisti uusi väljavaateid. „Soovitan kindlasti Erasmus+ programmi võimalusi oma õpingute toetamiseks kasutada. Praktika kõrvalt jääb piisavalt vabadust, et teise kultuuriga tutvuda ning avastada välisriigi elurütmi ja kombeid. Samuti tasub suhelda teiste välispraktikantidega ja veeta koos aega. Seegi kogemus on õpetlik ja annab uusi tutvusi üle maailma,“ kirjeldab Relika.

o: E Fot

oli põhiline suhtluskeel, oli praktika lõpuks selge nii mõnigi väljend ka hispaania keeles, poola keelest rääkimata,“ lisab Mari-Leen. Kokkuvõttes andis kipsrosettide restaureerimine neidudele piisavad teadmised ja oskused, et võimalusel Eestis sama tööd teha. Relika sõnul kasutaks ta juhuse avanemisel Erasmus+ programmi pakkumisi teinegi kord.

Mari-Leen täiendab, et lisaks uutele oskustele oli praktikaaeg tõepoolest ka põnev kultuurikogemus. „Jagasime korterit vahetusõpilastega Hispaaniast ja Prantsusmaalt. Just hispaanlased olid väga seltskondlikud. Nii juhtuski, et lisaks inglise keelele, mis

Loe ka Relika ja Mari-Leeni praktikablogi: prk15poola2017.weebly.com

Parimaid praktikante tunnustatakse kolmes kategoorias – kutsehariduses, töökohapõhises õppes ja kõrghariduses. Konkursi võitjad selguvad internetihääletuse ja hindamiskomisjoni otsuse tulemusena.

Eesti Tööandjate Keskliit korraldab konkurssi „Praktik Cum Laude“, mille eesmärgiks on tunnustada säravaid praktikante kutse- ja kõrghariduses. Konkursile saavad kandidaate esitada kõik ettevõtted ja organisatsioonid, kes soovivad oma silmapaistvat praktikanti esile tõsta.

Parima praktikandi tunnustuse saanud õppurid saavad auhinnaks Estonian Business School’ilt karjäärinõustamise ja võimaluse läbida omal valikul 6 EAP ulatuses aineid või kursuseid, mis toetavad nende õpinguid ja edasist tööelu. 18

u

og


Toetused kutsehariduses Tekst: Meeli Murasov

A o: S Fot

MIS ON PÕHITOETUS? Põhitoetust (60 eurot kuus) makstakse heade õppetulemuste eest ja seda saab taotleda alates teisest semestrist. Põhitoetust saab taotleda kaks korda aastas – septembris ja veebruaris ning toetusi makstakse ainult õppeaasta jooksul, seega suvel toetust ei saa.

KAS KOOLIS PAKUTAKSE KOOLILÕUNAT? Tasuta koolilõunat saavad kuni 20-aastased õpilased, kellel pole keskharidust. Pärast 20-aastaseks saamist on tasuta koolilõuna õpilasele garanteeritud jooksva õppeaasta lõpuni.

KELLELE HÜVITATAKSE SÕIDUKULUD? Sõidukulud hüvitatakse õpilasele, kes on asunud õppima kodust kaugemal asuvas kutsekoolis ja kes kasutab kooli jõudmiseks ühistransporti. Iga päev kooli sõitvale õpilasele kompenseeritakse üks edasitagasi sõit päevas. Õpilaskodus või üürikorteris elavale õpilasele hüvitatakse reeglina üks edasi-tagasi sõit nädalas. Erandiks on neljanda ja viienda taseme kutseõppe õpilased, kellele hüvitatakse kojusõit kaks korda kuus. Kool võib õpilasele hüvitada ka muid õppes osalemisega seotud sõidukulusid, näiteks seoses praktikal käimisega või õpilasvõistlustel osalemisega.

KAS KOOL SAAB MIND TOETADA, KUI OLEN MAJANDUSLIKULT RASKES OLUKORRAS? Kool saab majanduslikult keerukas olukorras olevale õpilasele maksta eritoetust. Eritoetuse summa otsustab kool ning seda saab taotleda alates õpingute esimesest kuust.

KUIDAS SAAN TOETUSI TAOTLEDA? Põhitoetust, eritoetust ning sõidukulude hüvitist maksab kool ja sealt saab ka täpsemat informatsiooni toetuste taotlemise reeglite ja tähtaegade kohta.

KAS KUTSEÕPPE ÕPILANE VÕIB SAADA ÕPPELAENU? Õppelaenu saavad taotleda ainult keskharidusega õpilased. Õppelaenu maksimumsumma võib olla aastati erinev, selle paneb valitsus paika iga aasta 1. juuliks. Õppelaen tuleb koos intressidega pangale pärast õpingute lõpetamist tagasi maksta. Rohkem infot õppelaenu kohta saad Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt (www.hm.ee) või otse laenu andvatest pankadest.

19

ove

Inn


lal.

a jate

s2

kill

dS

rl Wo

a 017

Enneolematu edu kutseoskuste maailmameistrivõistlustel Eelmisel sügisel toimusid Abu Dhabis ülemaailmsed kutseoskuste võistlused WorldSkills. Võistlustules oli Eestist kokku seitse noort. Tulemused olid enneolematud, sest esimest korda ajaloos tõusis Eesti sellel võistlusel poodiumile.

20 20

tam

sus

uta

Fotod: WorldSkills International

.M ine

eh

tiku

aas

se itu

m

kol

esi

õit ik v


) ja

dM

aja

hit

ue stik

ld M airo

änd

ul sak

Erik

(va

a

Ma

MAIROLD MÄND JA ERIK RÜÜTEL VÕITSID MAASTIKUEHITUSES PRONKSMEDALI

Ka Erik näeb oma tulevikus seda, et asub muuhulgas oma teadmisi ja kogemusi teistele edasi andma. Eriku sõnul tõestab nende saavutus, et Eesti noored on võimelised kutsehariduses maailma parimatega konkureerima. „Kui vaid ise tahta ja selle nimel vaeva näha, on kõik võimalik,“ kinnitab ta.

Räpina Aianduskooli vilistlased Mairold ja Erik on vilunud võistlejad, kel seljataga juba mitmeid kogemusi. „Maailmameistrivõistluste muljed on vägevad. Kogu teekond sinnani on olnud sündmusterohke. Osalesime erinevatel treeningvõistlustel Hiinas ja Soomes,“ selgitab Mairold. Erikul on varasemaid võistluskogemusi kokku 13.

Eriala, millel tippu jõudmist plaanida, peab inimest väga köitma. „Mulle on alati meeldinud sellised tööd, kus ma näen lõpptulemust. Maastikuehituses võib küll selleks kuluda nädalaid või isegi kuid, aga see on seda väärt. Maastikuehitaja saab luua erinevaid keskkondasid ja siduda need elusloodusega. Sinna saab inimene oma elurutiini eest põgeneda. Meie töös ei sarnane ükski objekt teisega ja see just ongi huvitav,“ kirjeldab Mairold oma eriala.

Kutseoskuste arendamist võib võrrelda tippspordiga, kus kõva töö toob lõpuks vägevaid tulemusi. „Hea koha saamiseks ei piisa ainult täpsusest. Tuleb teha õigeid liigutusi ja mõelda mitu käiku ette. Loomulikult peab ka töö ilus välja nägema. Tegime kõigil neljal päeval hea töö ning suuri eksimusi sisse ei lasknud. Arvan, et meie trump oligi see, et olime kõiges stabiilselt head,“ kirjeldab Erik võistlusolukorda.

ia. on il. mo ere odium s t a o inn e p auh min 017 kätle 2 te lls Ski eja rld istl Wo sti võ Ee

Mairold on tänaseks loonud oma ettevõtte ning temast on saanud maastikuehituse eriala õpetaja.

21

. s-il

kill

dS

orl lW üte


ERIK TAMMELEHT – TIPPTASEMEL OSKUSED RESTORANI TEENINDUSES Pärnumaa Kutsehariduskeskuse vilistlane Erik on samuti juba kogenud võistleja, kuid maailmameistrivõistluste õhkkond oli ka tema jaoks ülev. WorldSkills’i avatseremoonial oli just temal au anda kõikide võistlejate nimel vanne ning seda eesti keeles. „See eufooria ja emotsioon on kohati lausa kirjeldamatu. Neli võistluspäeva on väga pingelised. Samal ajal on kõik väga sõbralikud, elatakse üksteisele kaasa,“ kirjeldab Erik toimunut. Eriku võistlustulemuseks oli kutsemeisterlikkuse medal* ja seitsmes koht. „Ma arvan et minu tööd hinnati kõrgelt, kuna laiad teadmised ja positiivne suhtumine jäi paljudele ekspertidele silma. Ma olen saadud tunnustusega väga rahul. See näitab täpselt kui kõrgel võiks olla kogu Eesti teenidus,“ räägib Erik. Teenindus on Erikule südamelähedane ala. „Selles on palju detaile ja täpsust, ajalugu ning informatsiooni. Eriala annab mulle võimaluse suhelda, liikuda ja anda kõiki neid teadmisi edasi,“ lausub ta. Tulevikus on Erikul plaanis anda oma panus tulevaste võistlejate treenimisse ning aidata läbi viia Eestis toimuvaid võistlusi. „Minu suur soov on tõsta teenindus Eestis taas au sisse,“ kinnitab kutsemeister.

Res

tor a

nit een

ind

aja

Erik

Tam

me

leh

tW orl

dS

kill

s-il .

* Kutsemeisterlikkuse medal antakse võistlejaile, kes saavad vähemalt 700 punkti, ja sellega tunnustatakse nende suurepäraseid kutseoskusi.

Riiklikke kutsemeistrivõistlusi koondab oskuste festival Noor Meister, kus näeb 3.-4. mail 2018 kümnetel erialadel võistlemas üle mitmesaja noore.

tööandjad saavad tutvuda tulevaste noorte meistritega. Mitmed noored tegijad on tööpakkumise saanud pärast võistlustel oma meisterlikkuse demonstreerimist.

Kutsemeistrivõistlused on erinevate erialade kutseõppurite proovikivi. Võistlustel läheb arvesse kiirus, täpsus ning omandatud teoreetiliste ja praktiliste teadmiste kasutamine. Parimatest parimad tituleeritakse noorteks meistriteks.

Eestisiseste kutsevõistluste paremikul on sageli võimalus minna võistlema välismaale. Vaheldumisi üle aasta toimuvad nii maailmameistrivõistlused WorldSkills kui ka Euroopa kutsemeistrivõistlused EuroSkills. Tänavu sügisel toimub EuroSkills 2018 Budapestis.

Kutsevõistlused on ka kohaks, kus

Uuri lisa: www.noormeister.ee

22 22


HEV õppijad kutsehariduses

o: K Fot

Tekst: Agnes Pihlak

Kutseõppes on kõigil võimalik omandada võimetekohane väljaõpe ning seeläbi ka eeldused tööalaseks rakendumiseks. Oluline on, et erivajadusega õppija jaoks oleks õpe jõukohane ja toetatud. Kutseõppesse asudes peab teadma, et iga eriala õppekavas on paika pandud kindlad õpiväljundid – teadmised ja oskused, mille iga õppija peab õppe lõpuks olema omandanud. Õpiväljundite raskusaste sõltub õppekava tasemest. Tasemel kaks oleva eriala lõpetaja oskab täita tavapäraseid, piiratud vastutusega tööülesandeid; teeb seda juhendamisel ja töötab tulemuslikult töösituatsioonides, mis on üldjuhul stabiilsed. Selle taseme erialad sobivad muuhulgas ka näiteks nendele, kes on lõpetanud põhikooli toimetulekuõppes või kellel puudub põhiharidus. Vähemalt 70% õppest on praktiline. Teise taseme kutseõppe lõpetanud leiavad üldjuhul töö lihttöölisena, nt abiaednikuna, puhastusteenindaja abilisena, raietöölise või puidupingitöölisena. Vaata erialavalikuid lk 38. Ka kolmanda taseme õppekavale õppima asudes ei ole põhihariduse olemasolu vajalik. Õppe järel saadakse kutse ja tööle võib asuda näiteks puidupingioperaatorina, abipagarina, automaalrina ja hotelliteenindajana. Õpe kestab üldiselt kaks aastat

ja vähemalt pool kõikidest õpitavatest teadmistest ja oskustest omandatakse praktilisel teel. Vaata erialavalikuid lk 39. Pärast põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist on aga võimalik asuda neljanda taseme kutseõppesse, mille lõpetanutel on ettevalmistus töötada keerukamatel ametikohtadel. Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus, sealjuures on riigieksamite sooritamine vabatahtlik, v.a eesti keele kui teise keele riigieksam eesti keelest erineva õppekeelega õppekava lõpetajale. Vaata erialavalikuid lk 31 ja 43. Kool võimaldab erivajadusega õpilasele tugiteenused, sh karjääri-teenuse, õpiabi, eri- ja sotsiaalpedagoogilise ja psühholoogilise teenuse. Õpilase toetamiseks on võimalik talle koostada individuaalne õppekava ja tulemuslikuks lõpetamiseks individuaalne üleminekuplaan. Sõltuvalt erivajadusest on võimalik õppida väiksemates rühmades (4–12 õpilast) ja rakendada mõõdukat või põhjalikku pedagoogilist sekkumist. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet. Pöördu lisainfo saamiseks julgelt huvipakkuva kooli või Rajaleidja keskuse poole.

23

en

Oja


Valikuaasta annab võimaluse oma karjääri teadlikumalt planeerida

MIDA VALIKUAASTA SISALDAB?

Valikuaasta sisaldab endas peaasjalikult kolme osa:

Tekst: Agnes Pihlak

Vahel võib olla raske oma tulevase eriala või ameti üle otsustada. Valikuid ja võimalusi on sama palju kui huvisid ja unistusi. Infokülluses on raske orienteeruda ning nii võib tekkida ka hirm vale eriala valimise ees.

karjääriõpe, -info ja -nõustamine;

praktiline kutseoskuste õpe erialadega tutvumise eesmärgil (õpipoiss/praktilised töötoad jms);

vajadusel tasandusõpe põhiainetes (matemaatika, eesti keel, võõrkeel).

Lisanduvad vajalikud tugiteenused (psühholoogiline jm nõustamine) ja silmaringi laiendavad tegevused (õppekäigud jms).

Et aidata noortel oma karjäärivalikud läbi mõelda, on haridus- ja teadusministeerium kutsehariduses ellu kutsunud valikuaasta, mille eesmärgiks on kujundada õppija valmisolekut siseneda edasisse (kutse)õppesse või tööturule. Esialgu katsetatakse valikuaastat kolmes kutsekoolis kui ühte võimalikku mudelit üleminekul põhikoolist kutseõppesse. Kui valikuaasta on esimestes koolides edukas, saab hakata programmi rakendama ka teistes kutseõppeasutustes.

KELLELE VALIKUAASTA MÕELDUD ON? Programmis on oodatud osalema

24

noored, kes pärast põhikooli lõppu pole läinud ei edasi õppima ega ka tööle;

kutseõppe ja gümnaasiumi katkestajad;

erivajadusega ja välispäritolu inimesed;

kõik teised noored, kes ei suuda valida endale sobivat eriala.


Mullu oktoobris Tallinna Teeninduskoolis alustanud valikuaasta programm kestab ühtekokku üheksa kuud. Teeninduskoolis planeeritakse järgmisi tegevusi: •

karjääriõpetus ja -nõustamine;

suhtlemisoskuste ja õpioskuste arendamine;

tasanduskursus põhiainetes (eesti ja inglise keel, matemaatika);

digioskuste arendamine;

tutvumine erinevate erialadega Tallinna Teeninduskoolis ja teistes kutsekoolides;

erialadega seotud praktilised tegevused, töötoad, töövarjuks olemine;

ettevõtete külastused ja muud ühistegevused.

Fot o

:M

Lõplik kava konkreetsete tegevustega pannakse paika koostöös õppijaga vastavalt tema võimetele ja huvidele.

are

kM

ets

laid

Tartu Kutsehariduskeskuses on valikuaasta käimas juba teist õppeaastat. Seni on programmist võtnud osa 40 noort, kellel on olnud võimalik tutvuda kooli erialadega, et saada aru, millised valdkonnad neile sobivad. Esimese valikuaasta järel tõdesid noored, et on oma valiku osas palju teadlikumad.

Lisainfo: Kaie Toomet, tel 605 3103, kaie.toomet@teeninduskool.ee.

Räpina Aianduskoolis keskendutakse valikuaasta programmi raames aga kitsamale sihtrühmale – erivajadusega õppijad. Selleks tehakse koostööd Urvaste Kooliga Võrumaal, kus mullu septembris avati õpperühm kaheksale haridusliku erivajadusega kutseõppurile. Ühe aasta jooksul läbivad noored programmi, kus keskendutakse võtmepädevuste arendamisele (karjäärivaliku- ja õppimisoskused, sotsiaalsed, keele- ja matemaatikaoskused jm). Samuti tutvutakse praktilisi oskusi arendades aianduserialaga. Valikuaasta lõppemise järel on noortel võimalik valida, kas nad suunduvad edasi kutseõppesse või ehk ka juba tööturule.

Kuna prooviperioodi eesmärk on valikuaasta programmi arendada, on võrreldes esimese korraga tehtud ka mitmeid muudatusi. Nii näiteks võimaldatakse sel õppeaastal võimekamatele osalejatele läbida programm kiiremini ning huvi korral saavad noored oma erialavalikule kinnituse lühiajalisel praktikal. Erivajadusega õpilase puhul aga arendatakse enam tema põhiainete teadmisi ja oskusi. Igale õppijale koostatakse vastavalt tema võimetele, soovidele ja huvidele isiklik kava. Valikuaasta programmiga Tartu Kutsehariduskeskuses saab jooksvalt liituda. Lisainfo: Liine Maasikas, tel 736 1878, liine.maasikas@khk.ee.

Lisainfo: Huko Laanoja, tel 730 2630, huko.laanoja@gmail.com.

25


Kaasaegsed õppimis- ja elamistingimused kutseõppes Tekst: Mari Annus Panoraamfotod: Lauri Veerde

Paljudele noortele tähendab kutseõppeasutusse õppima asumine seda, et koolist ja ühiselamust saab mitmeks aastaks justkui teine kodu. Seetõttu hindavad õpilased väga, et pea kõigis kutseõppeasutustes on tänaseks kaasaegsed õppe- ja eluruumid ning seadmed annavad teinekord silmad ette suurfirmadelegi. Euroopa Liidu toetuste abil on renoveeritud ja ehitatud üle Eesti enamik kutseõppeasutuste koolihooneid ja õpilaskodusid. Suurt tähelepanu on pööratud ka õppeklasside ning praktikabaaside ajakohastamisele, sest tähtis on, et õpilased saaksid juba koolis harjutada nende seadmetega, millega tulevases töökohas kokku tuleb puutuda. Veendu oma silmaga, et kutsekoolis õppida ja õpilaskodus elada on igati mugav ja mõnus! Tutvu kindlasti ka kutsekoolide virtuaaltuuridega veebilehel www.kutseharidus.ee.

TA L L I N N A B A L L E T I K O O L I F UA J E E - T R E P I H A L L

VA LG A M A A K U T S E Õ P P E K E S K U S E

TA L L I N N A K O P L I A M E T I K O O L I S E P I K O D A 26


I D A - V I R U M A A K U T S E H A R I D U S K E S K U S E J Õ H V I Õ P P E K O H A M Ä E T E H N I K A S I M U L A ATO R I T E L A B O R

I N N O VAT S I O O N I K L A S S

PÄ R N U M A A K U T S E H A R I D U S K E S K U S E J U U K S U R I T E Õ P P E S A LO N G

LU UA M E T S A N D U S K O O L I R A I E S P O R D I V Õ I S T LU S A L A 27


G . OT S A N I M E L I S E TA L L I N N A M U U S I K A K O O L I H E L I S T U U D I O

H A A P S A LU K U T S E H A R I D U S K E S K U S E A R V U T I K L A S S

VÄ I K E - M A A R J A Õ P P E K E S K U S E M E TA L L I K L A S S

R A K V E R E A M E T I K O O L I E H I T U S P O LÜ G O N 28


R Ä P I N A A I A N D U S K O O L I F LO R I S T I K A Õ P P E K L A S S

HIIUMAA AME TIKOOLI ÕPPEKLASS

J Ä R VA M A A K U T S E H A R I D U S K E S K U S E Õ P P E TA L L 29


Kutseõppevõimalused OL EMAS O L E V HAR IDU STAS E

MILLINE K U T S E Õ P P E TA S E ?

EI OLE PÕHIHARIDUST

Kutseõpe, 2. või 3. tase

EI OLE PÕHIHARIDUST, AGA VANUS 22+

Kutsekeskharidusõpe, 4. tase

Kutseõpe, 3. tase

PÕHIHARIDUS

Kutsekeskharidusõpe, 4. tase

Kutseõpe, 4. tase

KESKHARIDUS

Kutseõpe 3., 4., 5. tase

*Täiendõpe – lühikesed koolituskursused üksikute oskuste omandamiseks või edasiarendamiseks. 30

V Õ I M A LU S E D PÄ R A S T K U T S E H A R I D U S T •

Üldhariduskool / täiskasvanute gümnaasium

Lähen tööle / loon ettevõtte

Lähen tööle / loon ettevõtte

Kõrgkool

Kutseõppe jätkuõpe

Täiendõpe*

Lähen tööle / loon ettevõtte

Kutseõppe jätkuõpe

Üldhariduskool / täiskasvanute gümnaasium

Kutseõpe, 4. tase

Täiendõpe*

Lähen tööle / loon ettevõtte

Kõrgkool

Kutseõpe, 5. tase

Kutseõppe jätkuõpe

Täiendõpe*

Lähen tööle / loon ettevõtte

Üldhariduskool / täiskasvanute gümnaasium

Kutseõppe jätkuõpe

Täiendõpe*

Lähen tööle / loon ettevõtte

Kõrgkool

Kutseõppe jätkuõpe

Täiendõpe*


Kutsekeskharidus, 4. tase

MILLISE HARIDUSEGA SAAN ÕPPIMA ASUDA? Saad õppima asuda, kui Sul on põhiharidus. Juhul, kui Sul on põhikool pooleli jäänud, saad kutsekeskharidust omandama asuda, kui oled vähemalt 22-aastane.

MILLISED ON EDASIÕPPIMISE VÕIMALUSED?

Siinsest tabelist leiad õppimisvõimalused kutsekeskhariduses. Sisseastumistingimuste ja kõige värskema info saamiseks külasta kindlasti huvipakkuva kooli kodulehekülge.

Koolipõhine õpe (K) Õppetöö toimub statsionaarõppes ehk enamasti viiel päeval nädalas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö ning praktika vormis. Ettevõttepraktika on õppekava kohustuslik osa.

Õ P P E TA S E

4. või 5. taseme kutseõppe jätkuõppes

rakenduskõrgkoolis

bakalaureuseõppes

täiendkoolituses

MILLISED ON VÄLJUNDID TÖÖTURUL? Lõpetanu on hinnatud töötaja keerulisemate tööülesannete täitmisel seadme- ja masinaoperaatorite, oskustöötajate ja käsitööliste, põllumajanduse ja kalanduse oskustööliste, teenindus- ja müügitöötajate ning ametnike ametialades.

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe (T) Töökohapõhise õppe ajal töötatakse kaks kolmandikku ajast ettevõttes meistri käe all, üks kolmandik ajast õpitakse kutsekoolis.

Õ P P E K AVA N I M E T U S

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

ÕPPEVORM

MÄRKUSED

AIANDUS AEDNIK

4. tase (esmaõpe)

Räpina Aianduskool

3 aastat

K

FLORIST

4. tase (esmaõpe)

Räpina Aianduskool

3 aastat

K

MAASTIKUEHITAJA

4. tase (esmaõpe)

Räpina Aianduskool

3 aastat

K

4. tase (esmaõpe)

Luua Metsanduskool

3 aastat

K

MAASTIKUEHITAJA

D I S A I N , AU D I OV I S UA A L S E D T E H N I K A D J A M E E D I A TO OTM I N E HELINDAJA

4. tase (esmaõpe)

G. Otsa nim Tallinna Muusikakool

3 aastat

K

KUJUNDAJA

4. tase (esmaõpe)

TartuKunstikool

3 aastat 6 kuud

T

KUJUNDAJA (STILIST)

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

3 aastat 6 kuud

K

MULTIMEEDIA NOOREMSPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

3 aastat

K

MULTIMEEDIA SPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum

3 aastat

K

TRÜKITEHNOLOOGIA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum

3 aastat

K

EHITUSVIIMISTLEJA

4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

EHITUSVIIMISTLUS

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

EHITUSVIIMISTLUS

4. tase (esmaõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

EHITUS

31

võimalus õppida ka vene keeles


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

Õ P P E­­V O R M

MÄRKUSED

EHITUSVIIMISTLUS

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

3 aastat

K

EHITUSVIIMISTLUS

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

3 aastat

K

EHITUSVIIMISTLUS  

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

EHITUSVIIMISTLUS

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Ehituskool

3 aastat

K

EHITUSVIIMISTLUS

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

EHITUSVIIMISTLUS

4. tase (esmaõpe)

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

3 aastat

K

EHITUSVIIMISTLUS

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

3 aastat

K

EHITUSVIIMISTLUS

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa

3 aastat

K

venekeelne õpe

HOONE TEHNOSÜSTEEMIDE EHITUS

4. tase (esmaõpe)

TallinnaKopli Ametikool

3 aastat

K

venekeelne õpe

KINNISVARAHOOLDAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

3 aastat

K

võimalus õppida ka vene keeles

KINNISVARAHOOLDUS

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

3 aastat

K

KINNISVARAHOOLDUS

4. tase (esmaõpe)

TallinnaKopli Ametikool

3 aastat

K

KIVI- JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITAJA

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

3 aastat

K

KIVI- JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS

4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

KIVI- JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS

4. tase (esmaõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

KIVI- JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

3 aastat

K

KIVI- JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

3 aastat

K

KIVI- JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

KIVI- JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Ehituskool

3 aastat

K

KIVI- JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

KIVI- JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS

4. tase (esmaõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

KIVI-JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

PUITKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

3 aastat

K

PUITKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

3 aastat

K

PUITKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

PUITKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Ehituskool

3 aastat

K

PUITKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS

4. tase (jätkuõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

3 aastat

K

TEEDEEHITAJA

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

TEHNOSÜSTEEMIDE EHITUS

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

3 aastat

K

võimalus õppida ka vene keeles

võimalus õppida ka vene keeles

venekeelne õpe

võimalus õppida ka vene keeles

E L E K T R I E N E R G I A , E L E K T R O O N I K A J A A U T O M A AT I K A AUTOMAATIK

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

3 aastat

K

venekeelne õpe

AUTOMAATIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

3 aastat

K

võimalus õppida ka vene keeles

AUTOMAATIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum

3 aastat

K

võimalus õppida ka vene keeles

ELEKTROONIKASEADMETE TEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

ELEKTROONIKASEADMETE TEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum

3 aastat

K

HOONEAUTOMAATIK

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

32


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

Õ P P E­­V O R M

MEHHATROONIK

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

3 aastat

K

MEHHATROONIK

4. tase (esmaõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

MEHHATROONIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

3 aastat

K

MEHHATROONIK

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

ROBOTI OPERAATOR

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

3 aastat

K

SISETÖÖDE ELEKTRIK

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

3 aastat

K

MÄRKUSED

venekeelne õpe

võimalus õppida ka vene keeles

venekeelne õpe

SISETÖÖDE ELEKTRIK

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

SISETÖÖDE ELEKTRIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Ehituskool

3 aastat

K

võimalus õppida ka vene keeles

SISETÖÖDE ELEKTRIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Kopli Ametikool

3 aastat

K

venekeelne õpe

SISETÖÖDE ELEKTRIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum

3 aastat

K

võimalus õppida ka vene keeles

SISETÖÖDE ELEKTRIK

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

SISETÖÖDE ELEKTRIK

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

3 aastat

K

TELEKOMMUNIKATSIOONI NOOREMSPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum

3 aastat

K

JUUKSUR

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

3 aastat

K

JUUKSUR

4. tase (esmaõpe)

Juuksurite Erakool "Maridel"

3 aastat

T

võimalus õppida ka vene keeles

ILUTEENINDUS

tasuline, venekeelne õpe

I N F O - J A K O M M U N I K AT S I O O N I T E H N O L O O G I A IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

3 aastat

K

IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum

3 aastat

K

võimalus õppida ka vene keeles

IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

3 aastat

K

IT-SÜSTEEMIDE SPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

IT-SÜSTEEMIDE SPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

3 aastat

K

LOGISTIKA IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

3 aastat

K

võimalus õppida ka vene keeles

NOOREM TARKVARAARENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

3 aastat

K

venekeelne õpe

NOOREM TARKVARAARENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Ida-VirumaaKutsehariduskeskus (Sillamäe)

3 aastat

K

venekeelne õpe

NOOREM TARKVARAARENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

NOOREM TARKVARAARENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

3 aastat

K

NOOREM TARKVARAARENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum

3 aastat

K

võimalus õppida ka vene keeles

NOOREM TARKVARAARENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

3 aastat

K

võimalus õppida ka vene keeles

NOOREM TARKVARAARENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

3 aastat

K

MÄETÖÖLINE

4. tase (esmaõpe)

3 aastat

K

K A E VA N D A M I N E Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi) 33

venekeelne õpe


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

Õ P P E­­V O R M

MÄRKUSED

K AU BA N D U S MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

3 aastat

K

MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

3 aastat

K

K E E M I AT E H N O L O O G I A LABORANT

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

venekeelne õpe

K ÄSITÖÖ PUUKÄSITÖÖ

4. tase (esmaõpe)

TallinnaKopli Ametikool

3 aastat

K

TEKSTIILKÄSITÖÖ

4. tase (esmaõpe)

TallinnaKopli Ametikool

3 aastat

K

500-SE JA SUUREMA KOGUMAHUTAVUSEGA LAEVA VAHITÜÜRIMEES

4. tase (esmaõpe)

4 aastat

K

APJ LEHTMETALLI TÖÖTLEMISPINKIDE OPERAATOR

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

3 aastat

K

võimalus õppida ka vene keeles

KEEVITAJA

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

3 aastat

K

venekeelne õpe

KEEVITAJA

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

3 aastat

K

venekeelne õpe

L A E VA N D U S Eesti Merekool

M E H A A N I K A J A M E TA L L I T Ö Ö T L U S

KEEVITAJA

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

3 aastat

K

KEEVITAJA

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

KEEVITAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

3 aastat

K

võimalus õppida ka vene keeles

KEEVITAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

3 aastat

K

võimalus õppida ka vene keeles

KEEVITAJA

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

KEEVITAJA

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

3 aastat

K

KOOSTELUKKSEPP

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

KOOSTELUKKSEPP

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

METALLILÕIKEPINKIDEL TÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Ida-VirumaaKutsehariduskeskus (Sillamäe)

3 aastat

K

venekeelne õpe

METALLILÕIKEPINKIDEL TÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

3 aastat

K

METALLILÕIKEPINKIDEL TÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

METALLILÕIKEPINKIDEL TÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

METALLILÕIKEPINKIDEL TÖÖTAJA, SPETSIALISEERUMISEGA FREESIJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

3 aastat

K

võimalus õppida ka vene keeles

METALLILÕIKEPINKIDEL TÖÖTAJA, SPETSIALISEERUMISEGA TREIAL

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

3 aastat

K

võimalus õppida ka vene keeles

FORVARDERIOPERAATOR

4. tase (esmaõpe)

Luua Metsanduskool

3 aastat

K

HARVESTERIOPERAATOR

4. tase (esmaõpe)

Luua Metsanduskool

3 aastat

K

METSUR

4. tase (esmaõpe)

Luua Metsanduskool

3 aastat

K

METSANDUS

MUUSIKA JA ESITUSKUNSTID INTERPREET

4. tase (esmaõpe)

G. Otsa nim Tallinna Muusikakool

4 aastat

K

INTERPREET (KLAVERI, ORELI, KEEL­ PILLIDE, LÖÖKPILLIDE, PUHKPILLIDE, AKORDIONI, KANDLE, KITARRI, KLASSIKALISE LAULU ERIALAD)

4. tase (esmaõpe)

H. Elleri nim Tartu Muusikakool

4 aastat

K

KAASAEGNE TANTS

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Balletikool

3 aastat

K

KLASSIKALINE BALLETT

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Balletikool

3 aastat

K

34


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

Õ P P E­­V O R M

KOMPONIST

4. tase (esmaõpe)

G. Otsa nim Tallinna Muusikakool

4 aastat

K

KOMPONIST

4. tase (esmaõpe)

H. Elleri nim Tartu Muusikakool

4 aastat

K

KOORIJUHT

4. tase (esmaõpe)

G. Otsa nim Tallinna Muusikakool

4 aastat

K

KOORIJUHT

4. tase (esmaõpe)

H. Elleri nim Tartu Muusikakool

4 aastat

K

MUUSIKATEOREETIK

4. tase (esmaõpe)

G. Otsa nim Tallinna Muusikakool

4 aastat

K

MUUSIKATEOREETIK

4. tase (esmaõpe)

H. Elleri nim Tartu Muusikakool

4 aastat

K

PÄRIMUSMUUSIK

4. tase (esmaõpe)

H. Elleri nim Tartu Muusikakool

4 aastat

K

RÜTMIMUUSIK

4. tase (esmaõpe)

G. Otsa nim Tallinna Muusikakool

4 aastat

K

RÜTMIMUUSIK (SH RÜTMIMUUSIKA LAULU ERIALA)

4. tase (esmaõpe)

H. Elleri nim Tartu Muusikakool

4 aastat

K

TISLER

4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

TISLER

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

3 aastat

K

TISLER

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

3 aastat

K

TISLER

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

TISLER

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Ehituskool

3 aastat

K

TISLER

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

TISLER

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

TISLER

4. tase (esmaõpe)

Valgamaa Kutseõppekeskus

3 aastat

K

4. tase (esmaõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

MÄRKUSED

P U I T M AT E R J A L I D E T Ö Ö T L U S

TISLER

P Õ L L U M A J A N D U S J A L O O M A K A S VAT U S HOBUHOOLDAJA

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

PÕLLUMAJANDUSTÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

3 aastat 6 kuud

K

PÕLLUMAJANDUSTÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

3 aastat 6 kuud

K

TURISMI-, TOITLUSTUS - JA MA JUTUSTEENINDUS KOKK

4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

3 aastat

K

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

3 aastat

K

venekeelne õpe

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

3 aastat

K

venekeelne õpe

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Ida-VirumaaKutsehariduskeskus (Sillamäe)

3 aastat

K

venekeelne õpe

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

3 aastat

K

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

3 aastat

K

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

3 aastat

K

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Teeninduskool

3 aastat

K

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Valgamaa Kutseõppekeskus

3 aastat

K

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Valgamaa Kutseõppekeskus

2 aastat

K

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

3 aastat

K

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

3 aastat

K

35

võimalus õppida ka vene keeles


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

Õ P P E­­V O R M

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Väike-Maarja Õppekeskus

3 aastat

K

MAJUTUSTEENINDAJA

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

3 aastat

K

MAJUTUSTEENINDUS

4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

MAJUTUSTEENINDUS

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

MAJUTUSTEENINDUS

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Teeninduskool

3 aastat

K

PUHASTUS- JAKODUMAJANDUS

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

PUHASTUS-JAKODUMAJANDUS

4. tase (esmaõpe)

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

3 aastat

K

TOITLUSTUSTEENINDAJA

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

TOITLUSTUSTEENINDUS

4. tase (esmaõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

TOITLUSTUSTEENINDUS

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

3 aastat

K

TOITLUSTUSTEENINDUS

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

TOITLUSTUSTEENINDUS

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Teeninduskool

3 aastat

K

TOITLUSTUSTEENINDUS

4. tase (esmaõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

TURISMIETTEVÕTTE TEENINDAJA

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

3 aastat

K

TURISMIETTEVÕTTE TEENINDAJA

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

TURISMIETTEVÕTTE TEENINDAJA, SPETSIALISEERUMISEGA MAATURISMI VÕI MAJUTUSTEENINDUSELE

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

TURISMIETTEVÕTTE TEENINDAJA

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

3 aastat

K

MÄRKUSED

võimalus õppida ka vene keeles

T E K S T I I L I , R Õ I VA S T E J A J A L AT I S T E VA L M I S TA M I N E , N A H A T Ö Ö T L E M I N E KERGETE RÕIVASTE RÄTSEP

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

3 aastat

K

KERGETE RÕIVASTE RÄTSEP

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

KERGETE RÕIVASTE RÄTSEP

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

RÕIVAÕMBLEJA

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

võimalus õppida ka vene keeles

TOIDUAINE TE TÖÖTLUS JOOKIDE TEHNOLOOGIA

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

3 aastat

K

LIHATOODETE TEHNOLOOGIA

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

3 aastat

K

PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

3 aastat

K

venekeelne õpe

PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

3 aastat

K

venekeelne õpe

PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

3 aastat

T

PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

3 aastat

K

PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Teeninduskool

3 aastat

K

PIIMATOODETE TEHNOLOOGIA

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

3 aastat

T

PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

LAOTÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

3 aastat

K

venekeelne õpe

LAOTÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Ida-VirumaaKutsehariduskeskus (Sillamäe)

3 aastat

K

venekeelne õpe

võimalus õppida ka vene keeles

TRANSPORDITEENUSED

36


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

ÕPPEVORM

LAOTÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

LOGISTIKU ABI

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

LOGISTIKU ABI

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

3 aastat

K

LOGISTIKU ABI

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

3 aastat

K

LOGISTIKU ABI

4. tase (esmaõpe)

Valgamaa Kutseõppekeskus

3 aastat

K

750KW JA SUUREMA PEAMASINATE EFEKTIIVSEKOGUVÕIMSUSEGA MOOTORLAEVA VAHIMEHAANIK

4. tase (esmaõpe)

Eesti Merekool

4 aastat

K

AUTOKERETEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

3 aastat

K

AUTOKERETEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

3 aastat

K

AUTOMAALER

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

3 aastat

K

AUTOMAALER

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

3 aastat

K

AUTOMAALER

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

AUTOMAALER

4. tase (esmaõpe)

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

3 aastat

K

AUTOMAALER

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

3 aastat

K

AUTOPLEKKSEPP-KOMPLEKTEERIJA

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

3 aastat

K

AUTOPLEKKSEPP-KOMPLEKTEERIJA

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

AUTOPLEKKSEPP-KOMPLEKTEERIJA

4. tase (esmaõpe)

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

3 aastat

K

MOOTORSÕIDUKITEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

MOOTORSÕIDUKITEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

3 aastat

K

MOOTORSÕIDUKITEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

3 aastat

K

MOOTORSÕIDUKITEHNIK, SPETSIALISEERUMISEGA SÕIDUAUTOTEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

SÕIDUAUTOTEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

3 aastat

K

SÕIDUAUTOTEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

SÕIDUAUTOTEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

3 aastat

K

SÕIDUAUTOTEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

SÕIDUAUTOTEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

3 aastat

K

MÄRKUSED

võimalus õppida ka vene keeles

TRANSPORDITEHNIKA

SÕIDUAUTOTEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

3 aastat

K

SÕIDUAUTOTEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Valgamaa Kutseõppekeskus

3 aastat

K

SÕIDUAUTOTEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

3 aastat

K

SÕIDUAUTOTEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Väike-Maarja Õppekeskus

3 aastat

K

VÄIKELAEVAEHITAJA

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

3 aastat

K

BÜROOTÖÖ

4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

BÜROOTÖÖ

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

K

ÄRITEENINDUS

MÄRKMED:

37

võimalus õppida ka vene keeles

võimalus õppida ka vene keeles

venekeelne õpe

võimalus õppida ka vene keeles


2. taseme kutseõpe

MILLISE HARIDUSEGA SAAN ÕPPIMA ASUDA? Haridusnõue puudub.

MILLISED ON EDASIÕPPIMISE VÕIMALUSED?

Siinsest tabelist leiad õppimisvõimalused 2. taseme kutseõppes. Sisseastumistingimuste ja kõige värskema info saamiseks külasta kindlasti huvipakkuva kooli kodulehekülge.

Põhihariduseta lõpetaja: • põhikooliklassis täiskasvanute gümnaasiumis • gümnaasiumis (vähemalt 22-aastasena)

Koolipõhine õpe (K) Õppetöö toimub statsionaarõppes ehk enamasti viiel päeval nädalas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö ning praktika vormis. Ettevõttepraktika on õppekava kohustuslik osa.

Põhiharidusega lõpetaja: • (täiskasvanute) gümnaasiumis • kutsekoolis (nt kutsekeskharidus või 4. tase)

MILLISED ON VÄLJUNDID TÖÖTURUL?

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe (T) Töökohapõhise õppe ajal töötatakse kaks kolmandikku ajast ettevõttes meistri käe all, üks kolmandik ajast õpitakse kutsekoolis.

Lõpetanu on hinnatud töötaja lihtsamate tööülesannete täitmisel seadme- ja masinaoperaatorite, oskustöötajate ja käsitööliste, teenindus- ja müügitöötajate ning ametnike ametialades.

TÕK – toimetulekuõppe lõpetanule.

Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

ÕPPEVORM

3 aastat

K

MÄRKUSED

AIANDUS ABIAEDNIK

2. tase

Räpina Aianduskool

TÕK

E L E K T R I E N E R G I A , E L E K T R O O N I K A J A A U T O M A AT I K A ELEKTROONIKASEADMETE KOOSTAJA

2. tase

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

6 kuud

K

võimalik õppida ka vene keeles

ELEKTROONIKAKOOSTUDE KOOSTAJA

2. tase

Tallinna Polütehnikum

3 kuud

K

võimalik õppida ka vene keeles

KAABLIKOOSTUDE KOOSTAJA

2. tase

Tallinna Polütehnikum

3 kuud

K

võimalik õppida ka vene keeles

TURISMI-, TOITLUSTUS - JA MA JUTUSTEENINDUS PUHASTUSTEENINDAJA ABILINE

2. tase

Järvamaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

PUHASTUSTEENINDAJA ABILINE

2. tase

Tallinna Kopli Ametikool

2 aastat

K

PUHASTUSTEENINDAJA ABILINE

2. tase

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

2 aastat

K

PUHASTUSTEENINDAJA ABILINE

2. tase

Võrumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

PUHASTUSTEENINDAJA ABILINE

2. tase

Väike-Maarja Õppekeskus

2 aastat

K

38


3. taseme kutseõpe

MILLISE HARIDUSEGA SAAN ÕPPIMA ASUDA? Haridusnõue puudub.

MILLISED ON EDASI ÕPPIMISE VÕIMALUSED?

Siinsest tabelist leiad õppimisvõimalused 3. taseme kutseõppes. Sisseastumistingimuste ja kõige värskema info saamiseks külasta kindlasti huvipakkuva kooli kodulehekülge.

Põhihariduseta lõpetaja: • põhikooliklassis täiskasvanute gümnaasiumis • kutsekeskharidusõppes (vähemalt 22aastasena) • täiendkoolituses

Koolipõhine õpe (K) Õppetöö toimub statsionaarõppes ehk enamasti viiel päeval nädalas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö ning praktika vormis. Ettevõttepraktika on õppekava kohustuslik osa.

Põhiharidusega lõpetaja: • (täiskasvanute) gümnaasiumis • kutsekoolis (nt kutsekeskharidusõpe või 4. taseme kutseõpe) • täiendkoolituses

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe (T) Töökohapõhise õppe ajal töötatakse kaks kolmandikku ajast ettevõttes meistri käe all, üks kolmandik ajast õpitakse kutsekoolis.

MILLISED ON VÄLJUNDID TÖÖTURUL?

Mittestatsionaarne õpe (MS) Kaugõppevorm; osa koolides nimetatud sessioon- või tsükliõppeks. Mittestatsionaarse õppe puhul moodustab õpilase iseseisev töö üle poole õppekavajärgsest õpingute mahust.

Lõpetanu on hinnatud töötaja lihtsamate tööülesannete täitmisel seadme- ja masinaoperaatorite, oskustöötajate ja käsitööliste, teenindusja müügitöötajate ning ametnike ametialades.

LÕK – lihtsustatud õppekavaga õppijale.

Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

ÕPPEVORM

MÄRKUSED

AIANDUS MAASTIKUEHITAJA

3. tase

Räpina Aianduskool

1 aasta

K, T

NOOREMAEDNIK

3. tase

Hiiumaa Ametikool

1 aasta

K

NOOREMAEDNIK

3. tase

Räpina Aianduskool

1 aasta

K, T

sobib ka HEV (LÕK) ja koduse vene keelega õpilastele

NOOREMAEDNIK

3. tase

Tallinna Ehituskool

1 aasta

K

võimalik õppida ka vene keeles

NOOREM-MAASTIKUEHITAJA

3. tase

Tallinna Ehituskool

1 aasta

K

võimalik õppida ka vene keeles

sobib ka HEV õpilasele

EHITUS EHITUSPLEKKSEPP

3. tase

Haapsalu Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

KALDKATUSEEHITAJA

3. tase

Haapsalu Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS, T

PALKMAJAEHITAJA

3. tase

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

PALKMAJAEHITAJA

3. tase

Viljandi Kutseõppekeskus

1 aasta

K

POTTSEPP-SELL

3. tase

Haapsalu Kutsehariduskeskus

6 kuud

MS

39

sobib ka HEV õpilastele


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

POTTSEPP-SELL

3. tase

KO O L I N I M I

Järvamaa Kutsehariduskeskus

ÕPPEAEG

6 kuud

ÕPPEVORM

MÄRKUSED

K

POTTSEPP-SELL

3. tase

Tartu Kutsehariduskeskus

6 kuud

MS

POTTSEPP-SELL

3. tase

Valgamaa Kutseõppekeskus

6 kuud

K

POTTSEPP-SELL

3. tase

Viljandi Kutseõppekeskus

6 kuud

K

POTTSEPP-SELL

3. tase

Võrumaa Kutsehariduskeskus

6 kuud

MS

võimalik õppida ka vene, läti ja inglise keeles

E L E K T R I E N E R G I A , E L E K T R O O N I K A J A A U T O M A AT I K A ELEKTROONIKASEADMETE KOOSTAJA (OSAKUTSE ELEKTROONIKAKOOSTUDE KOOSTAJA)

3. tase

Tallinna Polütehnikum

5 kuud

K

võimalik õppida ka vene keeles

ELEKTROONIKASEADMETE KOOSTAJA (OSAKUTSE KAABLIKOOSTUDE KOOSTAJA)

3. tase

Tallinna Polütehnikum

5 kuud

K

võimalik õppida ka vene keeles

ELEKTROONIKASEADMETE REMONTIJA

3. tase

Tallinna Polütehnikum

5 kuud

K

võimalik õppida ka vene keeles

SISETÖÖDE ELEKTRIK

3. tase

Tallinna Ehituskool

1 aasta 6 kuud

K

võimalik õppida ka vene keeles

SISETÖÖDE ELEKTRIK

3. tase

Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta 6 kuud

K

SISETÖÖDE ELEKTRIK

3. tase

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta 6 kuud

K

SISETÖÖDE ELEKTRIK

3. tase

Viljandi Kutseõppekeskus

1 aasta

K

KÜÜNETEHNIK

3. tase

Eesti Esimene Erakosmeetikakool

3 kuud

K

KÜÜNETEHNIK

3. tase

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

3 kuud

K

KÜÜNETEHNIK

3. tase

Juuksurite Erakool "Maridel"

3 kuud

K

venekeelne õpe, tasuline

3. tase

Tartu Kutsehariduskeskus

3 kuud

MS

tasuline

ILUTEENINDUS

KÜÜNETEHNIK

tasuline

I N F O - J A K O M M U N I K AT S I O O N I S T E H N O L O O G I A IT-TUGIISIK

3. tase

Haapsalu Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

IT TUGIISIK

3. tase

Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

IT TUGIISIK

3. tase

Rakvere Ametikool

1 aasta

K

IT TUGIISIK

3. tase

Viljandi Kutseõppekeskus

1 aasta

MS

PUIDUKÄSITÖÖLINE

3. tase

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

1 aasta

K

PUUKÄSITÖÖLINE (OSAKUTSE PUITESEMETE JA -DETAILIDE VALMISTAMINE)

3. tase

Tallinna Kopli Ametikool

6 kuud

K

PUUKÄSITÖÖLINE (OSAKUTSE PUITESEMETE JA -DETAILIDE VALMISTAMINE)

3. tase

Tallinna Kopli Ametikool

9 kuud

K

TEKSTIILKÄSITÖÖ VALMISTAJA (OSAKUTSE KANGAKUDUJA)

3. tase

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

1 aasta

MS

TEKSTIILKÄSITÖÖ VALMISTAJA (OSAKUTSE KANGAKUDUJA)

3. tase

Haapsalu Kutsehariduskeskus

6 kuud

MS

PUURIJA

3. tase

Kehtna Kutsehariduskeskus

6 kuud

T

LAEVAMOTORIST

3. tase

Eesti Merekool

8 kuud

K

K ÄSITÖÖ

K A E VA N D A M I N E L A E VA N D U S SISEVEELAEVA LAEVAJUHT

3. tase

Eesti Merekool

2 aastat

K

VANEMMADRUS

3. tase

Eesti Merekool

7 kuud

K

KEEVITAJA

3. tase

M E H A A N I K A J A M E TA L L I T Ö Ö Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool 40

1 aasta

K

võimalik õppida ka vene keeles


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

Õ P P E­­V O R M

MÄRKUSED

KEEVITAJA (OSAKUTSEGA POOLAUTOMAATKEEVITAJA)

3. tase

Rakvere Ametikool

1 aasta

K

KONVENTSIONAALSETEL METALLILÕIKEPINKIDEL TÖÖTAJA

3. tase

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

K

võimalik õppida ka vene keeles

KONVENTSIONAALSETEL METALLILÕIKEPINKIDEL TÖÖTAJA (OSAKUTSE FREESIJA)

3. tase

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

K

võimalik õppida ka vene keeles

KONVENTSIONAALSETEL METALLILÕIKEPINKIDEL TÖÖTAJA (OSAKUTSE TREIAL)

3. tase

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

K

võimalik õppida ka vene keeles

KONVENTSIONAALSETEL METALLILÕIKEPINKIDEL TÖÖTAJA (TREIAL)

3. tase

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

sobib ka HEV õpilastele

KOOSTELUKKSEPP

3. tase

Rakvere Ametikool

1 aasta

K

KOOSTELUKKSEPP

3. tase

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

1 aasta

MS

sobib ka HEV õpilastele

METSANDUS METSAKASVATUS

3. tase

Luua Metsanduskool

P U I T M AT E R J A L I D E T Ö Ö T L U S PUIDUPINGIOPERAATOR

3. tase

Haapsalu Kutsehariduskeskus

1 aasta

T

PUIDUPINGIOPERAATOR

3. tase

Rakvere Ametikool

1 aasta

K

PUIDUPINGIOPERAATOR

3. tase

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

PUIDUPINGIOPERAATOR

3. tase

Viljandi Kutseõppekeskus

1 aasta

K

TISLER

3. tase

Haapsalu Kutsehariduskeskus

1 aasta 6 kuud

K

õpe HEV õpilastele Astangu Kutserehabili­ tatsioonikeskuses

P Õ L L U M A J A N D U S J A L O O M A K A S VAT U S PÕLLUMAJANDUSTÖÖTAJA

3. tase

Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

PÕLLUMAJANDUSTÖÖTAJA (OSAKUTSE LÜPSJA)

3. tase

Järvamaa Kutsehariduskeskus

4 kuud

T

PÕLLUMAJANDUSTÖÖTAJA (OSAKUTSE PÕLLUMAJANDUS­ MASINATEGA TÖÖTAJA)

3. tase

Järvamaa Kutsehariduskeskus

3 kuud

K

T E R V I S H O I D , T E R A A P I A J A S O T S I A A LT Ö Ö HOOLDUSTÖÖTAJA

3. tase

Haapsalu Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

HOOLDUSTÖÖTAJA

3. tase

Haapsalu Kutsehariduskeskus

1 aasta

T

HOOLDUSTÖÖTAJA

3. tase

Kuressaare Ametikool

1 aasta

T

vanus vähemalt 18 a

TOIDUAINE TÖÖTLUS ABIPAGAR

3. tase

Rakvere Ametikool

1 aasta

K

ABIPAGAR

3. tase

Tallinna Teeninduskool

1 aasta

K

ABIPAGAR

3. tase

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

AUTOMAALER (MAALRITÖÖDE ETTEVALMISTAJA)

3. tase

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

K

võimalik õppida ka vene keeles

AUTOPLEKKSEPP-KOMPLEKTEERIJA

3. tase

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

K

võimalik õppida ka vene keeles

MAALRITÖÖDE ETTEVALMISTAJA

3. tase

Viljandi Kutseõppekeskus

1 aasta

K

SÕIDUKI PINDADE HOOLDAJA/ REHVITEHNIK

3. tase

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

sobib ka HEV õpilastele

SÕIDUKITE PINDADE HOOLDAJA JA REHVITEHNIK

3. tase

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

1 aasta

K

venekeelne õpe

SÕIDUKITE PINDADE HOOLDAJA JA REHVITEHNIK

3. tase

Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

SÕIDUKITE PINDADE HOOLDAJA JA REHVITEHNIK

3. tase

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

1 aasta

K

võimalik õppida ka vene keeles

TRANSPORDITEHNIKA

41


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

Õ P P E­­V O R M

MÄRKUSED

SÕIDUKITE PINDADEHOOLDAJA JA REHVITEHNIK

3. tase

Rakvere Ametikool

1 aasta

K

SÕIDUKITE PINDADEHOOLDAJA/ REHVITEHNIK

3. tase

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

K

võimalik õppida ka vene keeles

SÕIDUKITE PINDADEHOOLDAJA/ REHVITEHNIK

3. tase

Valgamaa Kutseõppekeskus

1 aasta

K

võimalik õppida ka vene, läti ja inglise keeles

SÕIDUKITE PINDADEHOOLDAJA/ REHVITEHNIK

3. tase

Viljandi Kutseõppekeskus

1 aasta

K

SÕIDUKITE PINDADEHOOLDAJA/ REHVITEHNIK

3. tase

Väike-Maarja Õppekeskus

1 aasta

K

TEETÖÖMASINATE JUHT

3. tase

6 kuud

K

TRANSPORDITEENUSED Järvamaa Kutsehariduskeskus

TURISMI-, TOITLUSTUS - JA MA JUTUSTEENINDUS ABIKELNER

3. tase

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

6 kuud

K

ABIKELNER

3. tase

Viljandi Kutseõppekeskus

5 kuud

K

ABIKOKK

3. tase

Haapsalu Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

õpe HEV õpilastele Astangu Kutserehabili­ tatsioonikeskuses

ABIKOKK

3. tase

Haapsalu Kutsehariduskeskus

2 aasta

K

õpe HEV õpilastele

ABIKOKK

3. tase

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

1 aasta

K

sobib ka HEV õpilasele

ABIKOKK

3. tase

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

1 aasta

K

venekeelne õpe, sobib HEV õpilasele

ABIKOKK

3. tase

Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

ABIKOKK

3. tase

Rakvere Ametikool

1 aasta

K

ABIKOKK

3. tase

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

ABIKOKK

3. tase

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

ABIKOKK

3. tase

Valgamaa Kutseõppekeskus

1 aasta

K

ABIKOKK

3. tase

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

1 aasta

K

ABIKOKK

3. tase

Viljandi Kutseõppekeskus

1 aasta

K

ABIKOKK

3. tase

Võrumaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

ABIKOKK

3. tase

Väike-Maarja Õppekeskus

1 aasta

K

HOTELLITEENINDAJA

3. tase

Rakvere Ametikool

1 aasta

K

HOTELLITEENINDAJA

3. tase

Valgamaa Kutseõppekeskus

1 aasta

T

HOTELLITEENINDAJA (OSAKUTSE HOMMIKUSÖÖGI TEENINDAJA)

3. tase

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

6 kuud

T

PUHASTUSTEENINDAJA

3. tase

Haapsalu Kutsehariduskeskus

1 aasta

T

PUHASTUSTEENINDAJA

3. tase

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

1 aasta

K

PUHASTUSTEENINDAJA

3. tase

Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

sobib ka HEV õpilastele

venekeelne õpe

venekeelne õpe, sobib HEV õpilasele

PUHASTUSTEENINDAJA

3. tase

Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

T

PUHASTUSTEENINDAJA

3. tase

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

võimalik õppida ka HEV õpilastel

PUHASTUSTEENINDAJA

3. tase

Tallinna Kopli Ametikool

1 aasta

T

võimalik õppida ka vene keeles

PUHASTUSTEENINDAJA

3. tase

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

PUHASTUSTEENINDAJA

3. tase

Valgamaa Kutseõppekeskus

1 aasta

T

PUHASTUSTEENINDAJA

3. tase

Viljandi Kutseõppekeskus

1 aasta

T

PUHASTUSTEENINDAJA

3. tase

Väike-Maarja Õppekeskus

1 aasta

K

42


4. taseme kutseõpe

MILLISE HARIDUSEGA SAAN ÕPPIMA ASUDA? Saad õppima asuda, kui Sul on vähemalt põhiharidus. Jätkuõppesse astumise eelduseks on samuti vähemalt põhiharidus ning täiendavalt ka 4. taseme kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavad oskused, mille oled omandanud näiteks töökogemuse kaudu.

Siinsest tabelist leiad õppimisvõimalused 4. taseme kutseõppes. Sisseastumistingimuste ja kõige värskema info saamiseks külasta kindlasti huvipakkuva kooli kodulehekülge.

MILLISED ON EDASIÕPPIMISE VÕIMALUSED?

Koolipõhine õpe (K) Õppetöö toimub statsionaarõppes ehk enamasti viiel päeval nädalas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö ning praktika vormis. Ettevõttepraktika on õppekava kohustuslik osa.

Põhiharidusega lõpetaja: • 4. taseme jätkuõppes • üldkeskharidusõppes / kutsekeskhariduseõppes • täiendkoolituses

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe (T) Töökohapõhise õppe ajal töötatakse kaks kolmandikku ajast ettevõttes meistri käe all, üks kolmandik ajast õpitakse kutsekoolis

Keskharidusega lõpetaja: • 5. taseme kutseõppes • rakenduskõrgkoolis • bakalaureuseõppes • täiendkoolituses

Mittestatsionaarne õpe (MS) Kaugõppevorm; osa koolides nimetatud sessioonvõi tsükliõppeks. Mittestatsionaarse õppe puhul moodustab õpilase iseseisev töö üle poole õppekavajärgsest õpingute mahust.

MILLISED ON VÄLJUNDID TÖÖTURUL? Lõpetanu on hinnatud töötaja keerulisemate tööülesannete täitmisel seadme- ja masinaoperaatorite, oskustöötajate ja käsitööliste, põllumajanduse ja kalanduse oskustööliste, teenindus- ja müügitöötajate ning ametnike ametialades.

Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

ÕPPEVORM

AIANDUS AEDNIK

4. tase (esmaõpe)

Räpina Aianduskool

2 aastat

K, MS

FLORIST

4. tase (esmaõpe)

Räpina Aianduskool

2 aastat

K, MS

MAASTIKUEHITAJA

4. tase (esmaõpe)

Hiiumaa Ametikool

2 aastat

K

MAASTIKUEHITAJA

4. tase (esmaõpe)

Luua Metsanduskool

2 aastat

K

MAASTIKUEHITAJA

4. tase (esmaõpe)

Luua Metsanduskool

2 aastat

MS

MAASTIKUEHITAJA

4. tase (esmaõpe)

Räpina Aianduskool

2 aastat

K, MS

MAASTIKUEHITAJA (OSAKUTSE HALJASALADE HOOLDAJA)

4. tase (esmaõpe)

Hiiumaa Ametikool

9 kuud

K

43

MÄRKUSED


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

Õ P P E­­V O R M

MAASTIKUEHITAJA (OSAKUTSE HALJASALADE HOOLDAJA)

4. tase (esmaõpe)

Räpina Aianduskool

9 kuud

K, T

MAASTIKUEHITAJA (OSAKUTSE HALJASALADE HOOLDAJA)

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Ehituskool

9 kuud

K

MAASTIKUEHITAJA (OSAKUTSE PIIRDEAEDADE EHITAJA)

4. tase (esmaõpe)

Räpina Aianduskool

6 kuud

K, T

MAASTIKUEHITAJA (OSAKUTSE SILLUTISTE PAIGALDAJA)

4. tase (esmaõpe)

Räpina Aianduskool

6 kuud

K, T

MAASTIKUEHITAJA (OSAKUTSE SILLUTISTE PAIGALDAJA)

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Ehituskool

6 kuud

K

PUUKOOLIAEDNIK

4. tase (esmaõpe)

Luua Metsanduskool

1 aasta 6 kuud

MS

MÄRKUSED

võimalik õppida ka vene keeles

võimalik õppida ka vene keeles

ARHITEKTUUR JA LINNAPLANEERIMINE MAAMÕÕDUTEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

D I S A I N , AU D I O V I S UA A L S E D T E H N I K A D J A M E E D I A LO O M I N E FOTOGRAAF

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum

1 aasta 5 kuud

K

HELINDAJA

4. tase (esmaõpe)

G. Otsa nim Tallinna Muusikakool

2 aastat 6 kuud

K

KUJUNDAJA

4. tase (esmaõpe)

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool

2 aastat 6 kuud

T

KUJUNDAJA

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kunstikool

2 aastat 6 kuud

T

MULTIMEEDIA NOOREMSPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

2 aastat

K

MULTIMEEDIA SPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum

2 aastat

K

TRÜKISTE JÄRELTÖÖTLUSSEADMETE OPERAATOR

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum

5 kuud

MS

TRÜKITEHNOLOOGIA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum

2 aastat

K

venekeelne õpe

EHITUS BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITAJA

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

1 aasta

K

BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITAJA

4. tase (esmaõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Ehituskool

1 aasta

K

BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITAJA

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

1 aasta

K

BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITAJA

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

1 aasta

K

EHITUSPLEKKSEPP

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

K

EHITUSPUUSEPP

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Ehituskool

2 aastat

K

EHITUSPUUSEPP

4. tase (esmaõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

MS

KINNISVARA HALDUR

4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

KINNISVARAHOOLDAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

2 aastat

K

KORSTNAPÜHKIJA

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

6 kuud

K

KROHVIJA

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

1 aasta

K

KROHVIJA

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

1 aasta

K

KROHVIJA

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

1 aasta

K

KÜTTE- JA JAHUTUSSÜSTEEMIDE LUKKSEPP

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Ehituskool

1 aasta

K

KÜTTE- JA JAHUTUSSÜSTEEMIDE LUKKSEPP

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

LAMEKATUSEKATJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Ehituskool

1 aasta

T

MAALER

4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

44

venekeelne õpe

võimalik õppida ka vene keeles

võimalik õppida ka vene keeles

võimalik õppida ka vene keeles

venekeelne õpe

sobib ka HEV õpilastele


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

Õ P P E­­V O R M

MÄRKUSED

MAALER

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Ehituskool

1 aasta

K

võimalik õppida ka vene keeles

MAALER

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Kopli Ametikool

1 aasta

K

võimalik õppida ka vene keeles

MAALER

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

MAALER

4. tase (esmaõpe)

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

1 aasta

K

MONTEERIJA

4. tase (esmaõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

6 kuud

MS

MÜÜRSEPP

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Sillamäe)

1 aasta 6 kuud

K

MÜÜRSEPP

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta 6 kuud

K

MÜÜRSEPP

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

1 aasta 6 kuud

K

PALKMAJAEHITAJA

4. tase (esmaõpe)

Hiiumaa Ametikool

2 aastat

K

PLAATIJA

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

6 kuud

K

PLAATIJA

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

6 kuud

K

PLAATIJA

4. tase (esmaõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

6 kuud

MS

PLAATIJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Ehituskool

6 kuud

K

PLAATIJA

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

6 kuud

MS

PLAATIJA

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

6 kuud

K

PLAATIJA

4. tase (esmaõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus

6 kuud

MS

PÕRANDAKATJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Ehituskool

1 aasta

K

SOOJUSPUMPADE PAIGALDAJA

4. tase (jätkuõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

6 kuud

K

TEHNIK-JOONESTAJA

4. tase (esmaõpe)

Hiiumaa Ametikool

1 aasta

K

TERMILISTE PÄIKESEKÜTTE­ SÜSTEEMIDE PAIGALDAJA

4. tase (jätkuõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

3 kuud

K

võimalik õppida ka vene keeles

VEEVÄRGILUKKSEPP

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Sillamäe)

1 aasta 6 kuud

T

venekeelne õpe

VEEVÄRGILUKKSEPP

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Kopli Ametikool

1 aasta 6 kuud

K

venekeelne õpe, tasuline

VEEVÄRGILUKKSEPP

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta 6 kuud

K

võimalik õppida ka vene keeles

venekeelne õpe

venekeelne õpe

võimalik õppida ka vene keeles

E L E K T R I E N E R G I A , E L E K T R O O N I K A J A A U T O M A AT I K A AUTOMAATIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

2 aastat

K

võimalik õppida ka vene keeles

ELEKTRISEADMETE KOOSTAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum

9 kuud

T

võimalik õppida ka vene keeles

ELEKTROONIKASEADMETE TEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum

2 aastat

MS

võimalik õppida ka vene keeles

FOTOELEKTRILISTE ELEKTRITOOTMISSÜSTEEMIDE PAIGALDAJA

4. tase (jätkuõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

3 kuud

K

JAOTUSVÕRGU ELEKTRIK

4. tase (jätkuõpe)

Tallinna Polütehnikum

1 aasta

T

KÜLMMEHAANIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

2 aastat

MS

MEHHATROONIK

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

2 aastat

K

MEHHATROONIK

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

SISETÖÖDE ELEKTRIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum

2 aastat

MS

võimalik õppida ka vene keeles

SISETÖÖDE ELEKTRIK

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

2 aastat

K

venekeelne õpe

SISETÖÖDE ELEKTRIK

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

2 aastat

K

venekeelne õpe

45

võimalik õppida ka vene keeles

venekeelne õpe


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

Õ P P E­­V O R M

MÄRKUSED

SISETÖÖDE ELEKTRIK

4. tase (esmaõpe)

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool

2 aastat

T

SISETÖÖDE ELEKTRIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Ehituskool

2 aastat

K

SISETÖÖDE ELEKTRIK

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

SISETÖÖDE ELEKTRIK

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

2 aastat

K

TOOTMISAUTOMAATIK

4. tase (jätkuõpe)

Tallinna Polütehnikum

1 aasta

T

võimalik õppida ka vene keeles

TOOTMISAUTOMAATIK

4. tase (jätkuõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

1 aasta

K

venekeelne õpe

TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta

T

JUUKSUR

4. tase (esmaõpe)

Eesti Esimene Erakosmeetikakool

1 aasta 6 kuud

K

tasuline

JUUKSUR

4. tase (esmaõpe)

Juuksurite Erakool "Maridel"

1 aasta 6 kuud

T

venekeelne õpe, tasuline

JUUKSUR

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

1 aasta 6 kuud

K

JUUKSUR

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

JUUKSUR

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta 6 kuud

K

JUUKSUR

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta 6 kuud

K

SPAATEENINDAJA

4. tase (esmaõpe)

Eesti Esimene Erakosmeetikakool

9 kuud

MS

tasuline

SPAATEENINDAJA

4. tase (esmaõpe)

Juuksurite Erakool "Maridel"

1 aasta 6 kuud

T

venekeelne õpe, tasuline

SPAATEENINDAJA

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

1 aasta 6 kuud

K

vanus vähemalt 18 a

SPAATEENINDAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Teeninduskool

1 aasta 6 kuud

MS

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta 6 kuud

K

võimalik õppida ka vene keeles

ILUTEENINDUS

SPAATEENINDAJA

I N F O - J A K O M M U N I K AT S I O O N I T E H N O L O O G I A IT- SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

2 aastat

MS

IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

2 aastat

K

venekeelne õpe

IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

2 aastat

K

venekeelne õpe

IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

2 aastat

MS

IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

IT-SÜSTEEMIDE SPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum

2 aastat

MS

võimalik õppida ka vene keeles

LOGISTIKA IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

2 aastat

K

võimalik õppida ka vene keeles

NOOREM TARKVARAARENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

2 aastat

MS

NOOREM TARKVARAARENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

2 aastat

K

venekeelne õpe

NOOREM TARKVARAARENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Sillamäe)

2 aastat

K

venekeelne õpe

NOOREM TARKVARAARENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

2 aastat

MS

NOOREM TARKVARAARENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

2 aastat

K

nõutav inglise keele oskus

NOOREM TARKVARAARENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

2 aastat

K

võimalik õppida ka vene keeles

NOOREM TARKVARAARENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

SÜSTEEMIADMINISTRAATOR

4. tase (jätkuõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

TARKVARAARENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Polütehnikum

2 aastat

MS

TÖÖSTUSINFORMAATIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

2 aastat

K

46

võimalik õppida ka vene keeles


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

Õ P P E­­V O R M

MÄRKUSED

K A E VA N D U S MÄETÖÖLINE

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

KALAKASVATAJA

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA

4. tase (esmaõpe)

MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA

1 aasta 6 kuud

K

1 aasta

K

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

1 aasta

K

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta

T

E-KAUBANDUSE SPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta

K

E-KAUBANDUSE SPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta

T

MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA

4. tase (esmaõpe)

Valgamaa Kutseõppekeskus

1 aasta

T

MÜÜJA- KLIENDITEENINDAJA

4. tase (esmaõpe)

Väike-Maarja Õppekeskus

1 aasta

K

KEEMIAPROTSESSIDE OPERAATOR

4. tase (esmaõpe)

1 aasta 6 kuud

K

venekeelne õpe

KALANDUS K AUBANDUS venekeelne õpe

K E E M I AT E H N O L O O G I A Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

venekeelne õpe

K ÄSITÖÖ TEKSTIILKÄSITÖÖ

4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

2 aastat

MS

TEKSTIILIKÄSITÖÖ

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

2 aastat

K

KERAAMIK

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

2 aastat

K

KERAAMIKA

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

2 aastat

MS

KLAASIPUHUJA ASSISTENT

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

2 aastat

MS

TEKSTIILKÄSITÖÖ

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

2 aastat

MS

TEKSTIILKÄSITÖÖ

4. tase (esmaõpe)

Räpina Aianduskool

2 aastat

MS

TEKSTIILKÄSITÖÖ

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Kopli Ametikool

2 aastat

K

SEPP

4. tase (esmaõpe)

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

2 aastat

K

500-SE JA SUUREMA KOGUMAHUTA­ VUSEGA LAEVA VAHITÜÜRIMEES

4. tase (esmaõpe)

Eesti Merekool

2 aastat 4 kuud

T

750KW JA SUUREMA PEAMASINATE EFEKTIIVSE KOGUVÕIMSUSEGA MOOTORLAEVA VAHIMEHAANIK

4. tase (esmaõpe)

Eesti Merekool

2 aastat 2 kuud

T

LAPSEHOIDJA

4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

1 aasta

T

LAPSEHOIDJA

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

1 aasta

K

LAPSEHOIDJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

1 aasta

K

LAPSEHOIDJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

1 aasta

T

LAPSEHOIDJA

4. tase (esmaõpe)

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

1 aasta

K

LAPSEHOIDJA

4. tase (esmaõpe)

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

1 aasta

T

LAPSEHOIDJA

4. tase (esmaõpe)

Valgamaa Kutseõppekeskus

1 aasta

T

CNC TÖÖTLEMISKESKUSE OPERAATOR

4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

6 kuud

T

CNC TÖÖTLEMISKESKUSE OPERAATOR

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

5 kuud

K

CNC TÖÖTLEMISKESKUSE OPERAATOR

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

6 kuud

K

CNC TÖÖTLEMISKESKUSE OPERAATOR

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

6 kuud

K

L A E VA N D U S

LASTEHOID

M AT E R J A L I D E T Ö Ö T L U S

47

vanus vähemalt 18 a


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

Õ P P E­­V O R M

MÄRKUSED

CNC TÖÖTLEMISKESKUSE OPERAATOR

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

6 kuud

K

CNC TÖÖTLEMISKESKUSE OPERAATOR

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Ehituskool

6 kuud

K

MÖÖBLIRESTAURAATOR

4. tase (esmaõpe)

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

2 aastat

K

MÖÖBLIRESTAURAATOR

4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

2 aastat

MS

MÖÖBLIRESTAURAATOR

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Ehituskool

2 aastat

K

PEHME MÖÖBLI VALMISTAJA

4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

PEHME MÖÖBLI VALMISTAJA

4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

1 aasta

T

PEHME MÖÖBLI VALMISTAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Ehituskool

1 aasta

K

PEHME MÖÖBLI VALMISTAJA

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

1 aasta

K

PEHME MÖÖBLI VALMISTAJA

4. tase (esmaõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

PEHME MÖÖBLI VALMISTAJA (OSAKUTSE KARKASSI KOOSTAJA)

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

3 kuud

K

PEHME MÖÖBLI VALMISTAJA (OSAKUTSE MÖÖBLI POLSTERDAJA JA PEALISTAJA)

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

5 kuud

K

PEHME MÖÖBLI VALMISTAJA (OSAKUTSE PEHME MÖÖBLI ALUS- JA PEALISTUSMATERJALIDE JUURDELÕIKUS JA ÕMBLEMINE)

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

6 kuud

K

SAEMATERJALIDE TOOTJA JA TÖÖTLEJA (OSAKUTSE SAEMATERJALIDE HÖÖVELDUSLIINI OPERAATOR)

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

6 kuud

K

TISLER

4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

TISLER

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

2 aastat

K

TISLER

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Ehituskool

2 aastat

K

APJ LEHTMETALLI TÖÖTLEMISPINKIDE OPERAATOR (OSAKUTSE LEHTMETALLI APJ GAASI- JA PLASMALÕIKEPINKIDE OPERAATOR)

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

K

võimalik õppida ka vene keeles

APJ LEHTMETALLI TÖÖTLEMISPINKIDE OPERAATOR (OSAKUTSE LEHTMETALLI APJ LASERLÕIKEPINKIDE OPERAATOR)

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta

MS

võimalik õppida ka vene keeles

KEEVITAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

2 aastat

K

võimalik õppida ka vene keeles

KEEVITAJA (OSAKUTSE POOLAUTOMAATKEEVITAJA)

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Sillamäe)

1 aasta

K

venekeelne õpe

KEEVITAJA (OSAKUTSE POOLAUTOMAATKEEVITAJA)

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

1 aasta

K

venekeelne õpe

KEEVITAJA (OSAKUTSE POOLAUTOMAATKEEVITAJA)

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

1 aasta

K

venekeelne õpe

KEEVITAJA (OSAKUTSE POOLAUTOMAATKEEVITAJA)

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

K

võimalik õppida ka vene keeles

KEEVITAJA (OSAKUTSE POOLAUTOMAATKEEVITAJA)

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta

MS

võimalik õppida ka vene keeles

KEEVITAJA (OSAKUTSE POOLAUTOMAATKEEVITAJA)

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

KEEVITAJA (OSAKUTSE POOLAUTOMAATKEEVITAJA)

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

1 aasta

K

KEEVITAJA (OSAKUTSE TIG-KEEVITAJA)

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

K

KEEVITAJA (OSAKUTSE POOLAUTOMAATKEEVITAJA)

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

1 aasta

K

vanusele 22+ põhihariduse nõudeta

M E H A A N I K A J A M E TA L L I T Ö Ö

48

võimalik õppida ka vene keeles


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

Õ P P E­­V O R M

MÄRKUSED

KEEVITAJA (OSAKUTSE POOLAUTOMAATKEEVITAJA)

4. tase (esmaõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

KEEVITAJA (OSAKUTSE TIG-KEEVITAJA)

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

1 aasta

K

KERGETE RÕIVASTE RÄTSEP

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta

K

METALLILÕIKEPINKIDEL TÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

2 aastat

K

venekeelne õpe

METALLILÕIKEPINKIDEL TÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

2 aastat

MS

võimalik õppida ka vene keeles

METALLILÕIKEPINKIDEL TÖÖTAJA (SPETSIALISEERUMINE FREESIJA)

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

K

võimalik õppida ka vene keeles

METALLILÕIKEPINKIDEL TÖÖTAJA (SPETSIALISEERUMINE TREIAL)

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

K

võimalik õppida ka vene keeles

METALLKONSTRUKTSIOONIDE KOOSTAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

K

võimalik õppida ka vene keeles

TÖÖRIISTALUKKSEPP

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

2 aastat

K

võimalik õppida ka vene keeles

METSANDUS ARBORIST

4. tase (esmaõpe)

Luua Metsanduskool

1 aasta 6 kuud

MS

FORVARDERIOPERAATOR

4. tase (esmaõpe)

Luua Metsanduskool

2 aastat

K

HARVESTERIOPERAATOR

4. tase (esmaõpe)

Luua Metsanduskool

2 aastat

K

METSUR

4. tase (esmaõpe)

Luua Metsanduskool

2 aastat

K

METSUR

4. tase (esmaõpe)

Luua Metsanduskool

2 aastat

MS

INTERPREET

4. tase (esmaõpe)

G. Otsa nim Tallinna Muusikakool

3 aastat

K

INTERPREET (KLAVERI, ORELI, KEELPILLIDE, LÖÖKPILLIDE, PUHKPILLIDE, AKORDIONI, KANDLE, KITARRI, KLASSIKALISE LAULU ERIALAD)

4. tase (esmaõpe)

H. Elleri nim Tartu Muusikakool

3 aastat

K

KLAVERIHÄÄLESTAJA-TEHNIK

4. tase (esmaõpe)

G. Otsa nim Tallinna Muusikakool

3 aastat

K

KOMPONIST

4. tase (esmaõpe)

G. Otsa nim Tallinna Muusikakool

3 aastat

K

KOMPONIST

4. tase (esmaõpe)

H. Elleri nim Tartu Muusikakool

3 aastat

K

KOORIJUHT

4. tase (esmaõpe)

G. Otsa nim Tallinna Muusikakool

3 aastat

K

KOORIJUHT

4. tase (esmaõpe)

H. Elleri nim Tartu Muusikakool

3 aastat

K

MUUSIKATEOREETIK

4. tase (esmaõpe)

G. Otsa nim Tallinna Muusikakool

3 aastat

K

MUUSIKATEOREETIK

4. tase (esmaõpe)

H. Elleri nim Tartu Muusikakool

3 aastat

K

PÄRIMUSMUUSIK

4. tase (esmaõpe)

H. Elleri nim Tartu Muusikakool

3 aastat

K

RÜTMIMUUSIK

4. tase (esmaõpe)

G. Otsa nim Tallinna Muusikakool

3 aastat

K

RÜTMIMUUSIK (SH RÜTMIMUUSIKA LAULU ERIALA)

4. tase (esmaõpe)

H. Elleri nim Tartu Muusikakool

3 aastat

K

MUUSIKA JA ESITUSKUNSTID

P Õ L L U M A J A N D U S J A L O O M A K A S VAT U S HOBUHOOLDAJA

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

MESINIK

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

1 aasta

MS

PÕLLUMAJANDUSTÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

PÕLLUMAJANDUSTÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

1 aasta

MS

PÕLLUMAJANDUSTÖÖTAJA (OSAKUTSE LÜPSJA)

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

4 kuud

T

PÕLLUMAJANDUSTÖÖTAJA (OSAKUTSE PÕLLUMAJANDUS­ MASINATEGA TÖÖTAJA)

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

6 kuud

K

49


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

Õ P P E­­V O R M

MÄRKUSED

T E K S T I I L I , R Õ I VA S T E J A J A L AT S I T E VA L M I S TA M I N E , N A H A T Ö Ö T L E M I N E KERGETE RÕIVASTE RÄTSEP

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

2 aasta

K

KERGETE RÕIVASTE RÄTSEP

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

RÕIVAÕMBLEMINE (OSAOSKUS KERGETE RÕIVASTE ÕMBLEMINE)

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

2 aasta

K

venekeelne õpe

SISEKUJUNDAJA ASSISTENT TEKSTIILIALAL

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

6 kuud

K

tasuline

ÕMBLEJA

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

1 aasta

K

venekeelne õpe

T E R V I S H O I D , T E R A A P I A J A S O T S I A A LT E E N U S E D ERAKORRALISE MEDITSIINI TEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

1 aasta

K

ERAKORRALISE MEDITSIINI TEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

1 aasta

K

HOOLDUSTÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

HOOLDUSTÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

T

HOOLDUSTÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

2 aastat

K

HOOLDUSTÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

HOOLDUSTÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

2 aastat

K

võimalik õppida ka vene keeles

HOOLDUSTÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

2 aastat

T

võimalik õppida ka vene keeles

HOOLDUSTÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

2 aastat

K

HOOLDUSTÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Valgamaa Kutseõppekeskus

2 aastat

T

TEGEVUSJUHENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

TEGEVUSJUHENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

TEGEVUSJUHENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

1 aasta

K

TEGEVUSJUHENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

1 aasta

K

TEGEVUSJUHENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

1 aasta

T

TEGEVUSJUHENDAJA

4. tase (jätkuõpe)

Valgamaa Kutseõppekeskus

1 aasta

T

AEDVILJATÖÖTLEJA

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

1 aasta

MS

JOOKIDE TEHNOLOOGIA

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

1 aasta 6 kuud

MS

KONDIITER

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

1 aasta 6 kuud

K

venekeelne õpe

KONDIITER

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

1 aasta

K

venekeelne õpe

KONDIITER

4. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

1 aasta

K

KONDIITER

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

1 aasta

MS

KONDIITER

4. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

KONDIITER

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Teeninduskool

1 aasta

K

võimalik õppida ka vene keeles

KONDIITER

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

ka sessioonõpe

KONDIITER

4. tase (esmaõpe)

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

1 aasta 6 kuud

K

LIHATOODETE TEHNOLOOGIA

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

1 aasta 6 kuud

MS

PAGAR

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

1 aasta

MS

PAGAR

4. tase (esmaõpe)

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

1 aasta

K

vanus vähemalt 18 a

TOIDUAINE TÖÖTLUS

50


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

Õ P P E­­V O R M

PAGAR

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

2 aastat

K

PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

MS

PIIMATOODETE TEHNOLOOGIA

4. tase (jätkuõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

6 kuud

MS

MÄRKUSED

ka sessioonõpe

TRANSPORDITEENUSED BUSSIJUHT

4. tase (esmaõpe)

Hiiumaa Ametikool

6 kuud

K

BUSSIJUHT

4. tase (esmaõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

9 kuud

MS

LAOTÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Sillamäe)

1 aasta 6 kuud

K

LAOTÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta 6 kuud

K

LIIKURMASINAJUHT

4. tase (esmaõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

9 kuud

MS

LOGISTIKU ABI

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta 6 kuud

K

LOGISTIKU ABI

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta 6 kuud

K

VEOAUTOJUHT

4. tase (esmaõpe)

Hiiumaa Ametikool

6 kuud

K

VEOAUTOJUHT

4. tase (esmaõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

9 kuud

MS

VEOAUTOJUHT

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

1aasta

K

VEOKORRALDAJA

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

1 aasta 6 kuud

K

venekeelne õpe

VEOKORRALDAJA

4. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

1 aasta 6 kuud

K

venekeelne õpe

VEOKORRALDAJA

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta 6 kuud

K

VEOKORRALDAJA LOGISTIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta 6 kuud

K

VÄIKESADAMA SPETSIALIST

4. tase (esmaõpe)

Hiiumaa Ametikool

1 aasta

K

venekeelne õpe

võimalik õppida ka vene keeles

võimalik õppida ka vene keeles

TRANSPORDITEHNIKA AUTOKERETEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

2 aastat

K

AUTOKERETEHNIK

4. tase (jätkuõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

6 kuud

MS

AUTOMAALER

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

1 aasta 6 kuud

K

AUTOMAALER

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

2 aastat

K

AUTOMAALER

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta 6 kuud

MS

AUTOMAALER

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta 6 kuud

K

AUTOMAALER

4. tase (esmaõpe)

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

1 aasta 6 kuud

K

AUTOMAALER

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

1 aasta 6 kuud

K

AUTOPLEKKSEPP-KOMPLEKTEERIJA

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta 6 kuud

K

AUTOPLEKKSEPP-KOMPLEKTEERIJA

4. tase (esmaõpe)

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

1 aasta 6 kuud

K

AUTOPLEKKSEPP-KOPLEKTEERIJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta 6 kuud

MS

MOOTORSÕIDUKITEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

2 aastat

MS

MOOTORSÕIDUKITEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

2 aastat

K

MOOTORSÕIDUKITEHNIK (OSAKUTSE JUHTIMISSEADMETE JA VEERMIKE HOOLDUS, ÜLDDIAGNOSTIKA JA REMONT)

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

6 kuud

K

MOOTORSÕIDUKITEHNIK (OSAKUTSE KLIIMASEADMETE ÜLDDIAGNOSTIKA, HOOLDUS JA REMONT)

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

3 kuud

K

51

võimalik õppida ka vene keeles

võimalik õppida ka vene keeles


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

Õ P P E­­V O R M

MOOTORSÕIDUKITEHNIK (OSAKUTSE MOOTORI ÜLDDIAGNOSTIKA, HOOLDUS JA REMONT)

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

6 kuud

K

MOOTORSÕIDUKITEHNIK, SPETSIALISEERUMISEGA SÕIDUAUTOTEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

MOOTORSÕIDUKITEHNIK, SPETSIALISEERUMISEGA VEOAUTOJA BUSSITEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

MS

MOOTORSÕIDUKITEHNIK, SPETSIALISEERUMISEGA VÄIKEMASINA-, MOOTOR- JA JALGRATTATEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

MS

SÕIDUAUTOTEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

2 aastat

K

SÕIDUAUTOTEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

2 aastat

MS

SÕIDUAUTOTEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

2 aastat

K

VÄIKEMASINA-, MOOTOR- JA JALGRATTATEHNIK

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

2 aastat

K

MÄRKUSED

võimalik õppida ka vene keeles

TURISMI-, TOITLUSTUS - JA MA JUTUSTEENINDUS HOTELLITEENINDAJA

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Teeninduskool

1 aasta

K

HOTELLITEENINDAJA

4. tase (esmaõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

KELNER

4. tase (esmaõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

6 kuud

MS

KELNER

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

6 kuud

K

KELNER

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

6 kuud

MS

KELNER

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

5 kuud

MS

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

2 aastat

MS

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

2 aastat

MS

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

2 aastat

MS

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

2 aastat

K

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Tallinna Teeninduskool

2 aastat

K

võimalik õppida ka vene keeles

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

ka sessioonõppes

KOKK

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

2 aastat

MS

MATKAJUHT

4. tase (esmaõpe)

Luua Metsanduskool

2 aastat

MS

PEOTEENINDUS

4. tase (jätkuõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

3 kuud

MS

PEOTEENINDUS

4. tase (esmaõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

3 kuud

MS

PUHASTUSTEENINDAJA JUHENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

6 kuud

MS

PUHASTUSTEENINDAJA JUHENDAJA

4. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

6 kuud

K

PUHASTUSTEENINDAJA JUHENDAJA

4. tase (jätkuõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

6 kuud

MS

VA R A - J A I S I K U K A I T S E POLITSEIAMETNIK

4. tase (esmaõpe)

Sisekaitseakadeemia

1 aasta 6 kuud

K

PÄÄSTEKORRALDAJA

4. tase (esmaõpe)

Sisekaitseakadeemia

1 aasta

K

PÄÄSTJA

4. tase (esmaõpe)

Sisekaitseakadeemia

1 aasta

K

VANGLAAMETNIK

4. tase (esmaõpe)

Sisekaitseakadeemia

1 aasta

K

ARHIIVIKORRASTAJA

4. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

8 kuud

T

BÜROOTÖÖTAJA

4. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

1 aasta

MS

ÄRITEENINDUS

52


5. taseme kutseõpe

MILLISE HARIDUSEGA SAAN ÕPPIMA ASUDA? Saad õppima asuda, kui Sul on vähemalt keskharidus. Jätkuõppesse astumise eelduseks on vähemalt keskharidus ja 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavad kompetentsid.

Siinsest tabelist leiad õppimisvõimalused 5. taseme kutseõppes. Sisseastumistingimuste ja kõige värskema info saamiseks külasta kindlasti huvipakkuva kooli kodulehekülge.

MILLISED ON EDASIÕPPIMISE VÕIMALUSED?

Koolipõhine õpe (K) Õppetöö toimub statsionaarõppes ehk enamasti viiel päeval nädalas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö ning praktika vormis. Ettevõttepraktika on õppekava kohustuslik osa. Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe (T) Töökohapõhise õppe ajal töötatakse kaks kolmandikku ajast ettevõttes meistri käe all, üks kolmandik ajast õpitakse kutsekoolis.

Õ P P E TA S E

5. taseme jätkuõppes

rakenduskõrgkoolis

bakalaureuseõppes

täiendõppes

MILLISED ON VÄLJUNDID TÖÖTURUL?

Mittestatsionaarne õpe (MS) Kaugõppevorm; osa koolides nimetatud sessioonvõi tsükliõppeks. Mittestatsionaarse õppe puhul moodustab õpilase iseseisev töö üle poole õppekavajärgsest õpingute mahust.

Õ P P E K AVA N I M E T U S

Lõpetajad on hinnatud meistrid ja keskastme spetsialistid, tehnikud ja ametnikud, kes täidavad keerulisemaid tööülesandeid ja juhivad oma vastutusalas tööprotsesse.

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

ÕPPEVORM

MÄRKUSED

DISAIN, AUDIOVISUAALSED TEHNIK AD JA MEEDIA TOOTMINE KUNSTNIK-KUJUNDAJA

5. tase (jätkuõpe)

Tartu Kunstikool

KIVIEHITISTE RESTAURAATOR

5. tase (jätkuõpe)

KIVIEHITISTE RESTAURAATOR PUITEHITISTE RESTAURAATOR

1 aasta

T

Hiiumaa Ametikool

1 aasta

K

5. tase (jätkuõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

1 aasta

K

5. tase (jätkuõpe)

Hiiumaa Ametikool

1 aasta

K

PUITEHITISTE RESTAURAATOR

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Ehituskool

1 aasta

K

PUITEHITISTE RESTAURAATOR

5. tase (jätkuõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

1 aasta

K

RESTAURAATOR-VIIMISTLEJA

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Ehituskool

1 aasta

K

EHITUS

E L E K T R I E N E R G I A , E L E K T R O O N I K A J A A U T O M A AT I K A AUTOMAATIK-TEHNIK (SPETSIALISEERUMISEGA TOOTMISAUTOMAATIKALE)

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

9 kuud

K

BIOGAASIJAAMA OPERAATOR

5. tase (jätkuõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

FOTOELEKTRILISTE ELEKTRITOOTMISSÜSTEEMIDE TEHNIK

5. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

KÜLMATEHNIKA PAIGALDUSJUHT

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta

MS

LAEVAELEKTRIK

5. tase (jätkuõpe)

Eesti Merekool

4 kuud

K

MEHHATROONIK

5. tase (esmaõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

53

võimalus õppida ka vene keeles


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

ÕPPEVORM

SISETÖÖDE ELEKTRIK

4. tase (jätkuõpe)

Tallinna Polütehnikum

1 aasta

MS

TELEKOMMUNIKATSIOONI SPETSIALIST

5. tase (esmaõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

KOSMEETIK

5. tase (esmaõpe)

Eesti Esimene Erakosmeetikakool

1 aasta 7 kuud

K

KOSMEETIK

5. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

KOSMEETIK

5. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

MEISTERJUUKSUR

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

6 kuud

MS

MÄRKUSED

võimalus õppida ka vene keeles

ILUTEENINDUS tasuline, võimalus õppida ka vene keeles

tasuline

I N F O - J A K O M M U N I K AT S I O O N I T E H N O L O O G I A ARVUTIVÕRKUDE TURVAMINE

5. tase (jätkuõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

MÄETÖÖLINE

5. tase (jätkuõpe)

PUURMEISTER

5. tase (jätkuõpe)

1 aasta

MS

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

1 aasta

K

Kehtna Kutsehariduskeskus

9 kuud

T

K A E VA N D A M I N E venekeelne õpe

K AUBANDUS KINNISVARAMAAKLER

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool

2 aastat

MS

MÜÜGIESINDAJA

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

2.aastat

T

MÜÜGIESINDAJA

5. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

MS

MÜÜGIKORRALDAJA

5. tase (esmaõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

MS

MÜÜGIKORRALDAJA

5. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

MÜÜGIKORRALDAJA

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Teeninduskool

2 aastat

T

MÜÜGIKORRALDAJA

5. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

MS

MÜÜGIKORRALDAJA

5. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

3 aastat

T

MÜÜGIKORRRALDAJA

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

2 aastat

T

VEEKÄITLUSOPERAATOR

5. tase (esmaõpe)

2 aastat

T

KESKKONNAKAITSE

5. tase (esmaõpe)

2 aastat 6 kuud

K, MS

PUITTOODETE TEHNOLOOG

5. tase (esmaõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

TISLER

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Ehituskool

6 kuud

K

K E E M I AT E H N O L O O G I A Järvamaa Kutsehariduskeskus

KESKKONNAK AITSE Räpina Aianduskool

M AT E R J A L I D E T Ö Ö T L U S

M E H A A N I K A J A M E TA L L I T Ö Ö METALLIDE TÖÖTLEMISE TEHNIK-TEHNOLOOG

5. tase (esmaõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

METALLIDE TÖÖTLEMISE TEHNIK-TEHNOLOOG

5. tase (jätkuõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

METALLILÕIKEPINKIDEL TÖÖTAJA (SPETSIALISEERUMINE APJ-FREESPINKIDEL TÖÖTAJA)

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

6 kuud

K

võimalus õppida ka vene keeles

METALLILÕIKEPINKIDEL TÖÖTAJA (SPETSIALISEERUMINE APJ-TREIPINKIDEL TÖÖTAJA)

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

6 kuud

K

võimalus õppida ka vene keeles

METALLILÕIKEPINKIDEL TÖÖTAJA, SPETSIALISEERUMINE APJ TREIPINGILE

5. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

6 kuud

MS

ROBOTITEHNIK

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta

MS

MEISTERARBORIST (OSAKUTSE PUITTAIMEDE HINDAJA)

5. tase (jätkuõpe)

Luua Metsanduskool

1 aasta

MS

METSANDUS

54


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

Õ P P E­­V O R M

METSANDUSE SPETSIALIST

5. tase (jätkuõpe)

PILLIÕPPE JUHENDAJA

5. tase (jätkuõpe)

G. Otsa nim Tallinna Muusikakool

1 aasta

K

PILLIÕPPE JUHENDAJA

5. tase (jätkuõpe)

H. Elleri nim Tartu Muusikakool

1 aasta

K

Luua Metsanduskool

1 aasta

MÄRKUSED

MS

MUUSIKA JA ESITUSKUNSTID

P Õ L L U M A J A N D U S J A L O O M A K A S VAT U S PÕLLUMAJANDUSTOOTJA

5. tase (jätkuõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

6 kuud

K

PÕLLUMAJANDUSTOOTJA

5. tase (jätkuõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

6 kuud

MS

SÕJAVÄELINE JUHTIMINE VANEMALLOHVITSERIDELE

5. tase (esmaõpe)

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

1 aasta

K

RIIGIKAITSE

T E K S T I I L I , R Õ I VA S T E J A J A L AT S I T E VA L M I S TA M I N E , N A H A T Ö Ö T L E M I N E MEESTERÄTSEP RÄTSEP-STILIST

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta

K

5. tase (jätkuõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta

K

T E R V I S H O I D , T E R A A P I A J A S O T S I A A LT E E N U S E D FÜSIOTERAPEUDI ASSISTENT

5. tase (jätkuõpe)

Eesti Massaaži- ja Teraapiakool

6 kuud

MS

tasuline, võimalus õppida ka vene keeles

MASSÖÖR

5. tase (esmaõpe)

Eesti Massaaži- ja Teraapiakool

2 aastat

K, MS

tasuline, võimalus õppida ka vene keeles

MASSÖÖR

5. tase (esmaõpe)

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

2 aastat

K

tasuline

MEISTERKONDIITER

5. tase (jätkuõpe)

6 kuud

MS

LAOHOIDJA

5. tase (jätkuõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

6 kuud

K

LOGISTIK

5. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

2 aastat

K

LOGISTIK

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta 6 kuud

K

võimalus õppida ka vene keeles

VEOKORRALDAJA

5. tase (esmaõpe)

Valgamaa Kutseõppekeskus

2 aastat

K

võimalus õppida ka inglise keeles

TOIDUAINE TÖÖTLUS Tartu Kutsehariduskeskus

TRANSPORDITEENUSED

TRANSPORDITEHNIKA MOOTORSÕIDUKI DIAGNOSTIK

5. tase (jätkuõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

MOOTORSÕIDUKIDIAGNOSTIK

5. tase (jätkuõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

1 aastat

MS

MOOTORSÕIDUKIDIAGNOSTIK

5. tase (jätkuõpe)

Rakvere Ametikool

1 aasta

K

SÕIDUAUTODIAGNOSTIK

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

K

SÕIDUAUTODIAGNOSTIK

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta

MS

SÕIDUAUTODIAGNOSTIK

5. tase (jätkuõpe)

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

1 aasta

K

SÕIDUAUTODIAGNOSTIK

5. tase (jätkuõpe)

Viljandi Kutseõppekeskus

1 aasta

K

SÕIDUKITE KERE- JA VÄRVITÖÖDE MEISTER

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

1 aasta

K

SÕIDUKITE KERE‐ JA VÄRVITÖÖDE MEISTER

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Tööstushariduskeskus

1 aasta

MS

TURISMI-, TOITLUSTUS - JA MA JUTUSTEENINDUS AKTIIVTEGEVUSTE INSTRUKTOR

5. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

GIID

5. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

2 aastat

K

GIID

5. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

GIID

5. tase (jätkuõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

6 kuud

K

GIID (LOODUSGIID)

5. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

2 aastat

MS

HOTELLITEENINDAJA

5. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

55

võimalus õppida ka vene keeles

võimalus õppida ka vene keeles


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

Õ P P E­­V O R M

MAJUTUSE KORRALDUS

5. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

MAJUTUSETTEVÕTTE JUHTIMINE

5. tase (jätkuõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

6 kuud

MS

MAJUTUSKORRALDUS

5. tase (esmaõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

PUHASTUSTÖÖDE JUHT

5. tase (jätkuõpe)

Järvamaa Kutsehariduskeskus

6 kuud

K

PUHASTUSTÖÖDE JUHT

5. tase (jätkuõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

6 kuud

MS

REISIKONSULTANT

5. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

MS

TOITLUSTUSE KORRALDUS

5. tase (jätkuõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

TOITLUSTUSKORRALDUS

5. tase (jätkuõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

TURISMIKORRALDAJA

5. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

2 aastat

K

TURISMIKORRALDAJA

5. tase (jätkuõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

1 aasta

MS

TURISMIKORRALDAJA

5. tase (esmaõpe)

Rakvere Ametikool

2 aastat

K

TURISMIKORRALDAJA

5. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

VANEMKELNER

5. tase (jätkuõpe)

Kehtna Kutsehariduskeskus

1 aasta

MS

PÄÄSTEMEESKONNA JUHT

5. tase (jätkuõpe)

Sisekaitseakadeemia

6 kuud

K

TEABE- JA UURIMISAMETNIK

5. tase (jätkuõpe)

Sisekaitseakadeemia

6 kuud

K

SÜÜTEOMENETLEJA

5. tase (jätkuõpe)

Sisekaitseakadeemia

6 kuud

MS

PÄÄSTEKORRALDAJA-LOGISTIK

5. tase (jätkuõpe)

Sisekaitseakadeemia

6 kuud

K

ANDMEKAITSESPETSIALIST

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Majanduskool

E-TURUNDUSE SPETSIALIST

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Majanduskool

INFOHALDUSE SPETSIALIST

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Majanduskool

1 aasta

MS

KINDLUSTUSSPETSIALIST

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool

2 aastat

MS

KLIENDINÕUSTAJA PANGAS

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool

2 aastat

MS

KVALITEEDISPETSIALIST

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool

2 aastat

MS

MAKSUSPETSIALIST

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Majanduskool

1 aasta

MS

MEESKONNAJUHT

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool

2 aastat

MS

OSTU- JA HANKESPETSIALIST

5. tase (jätkuõpe)

Tallinna Majanduskool

MÄRKUSED

venekeelne õpe

VA R A - J A I S I K U K A I T S E

Ä R I N D U S , PA N G A N D U S J A H A L D U S 6 kuud

MS MS eelduseks sekretäri 5. taseme kutsehariduse või vastavad kompetentsid

eelduseks raamatu­ pidaja 5. taseme kutseharidus või vastavad kompetentsid

MS

PERSONALISPETSIALIST

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool

2 aastat

MS

PROJEKTIJUHI ASSISTENT

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool

2 aastat

MS

RAAMATUPIDAJA

5. tase (esmaõpe)

Haapsalu Kutsehariduskeskus

2 aastat

MS

RAAMATUPIDAJA

5. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva)

2 aastat

K

RAAMATUPIDAJA

5. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

2 aastat

K

RAAMATUPIDAJA

5. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

2 aastat

MS

RAAMATUPIDAJA

5. tase (esmaõpe)

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool

2 aastat

MS

RAAMATUPIDAJA

5. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

MS

tasuline õpe

RAAMATUPIDAJA

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool

2 aastat

MS

võimalik õppida osaliselt vene keeles (60% eesti, 40% vene)

RAAMATUPIDAJA

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool

2 aastat

K

võimalik õppida osaliselt vene keeles (60% eesti, 40% vene)

56

õhtune õpe

venekeelne õpe


Õ P P E K AVA N I M E T U S

Õ P P E TA S E

KO O L I N I M I

ÕPPEAEG

ÕPPEVORM

MÄRKUSED

RAAMATUPIDAJA

5. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

SEKRETÄR

5. tase (esmaõpe)

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

2 aastat

MS

SEKRETÄR

5. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

SEKRETÄR

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool

2 aastat

MS

SEKRETÄR

5. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

MS

SOTSIAALMEEDIA SPETSIALIST

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool

2 aastat

K

võimalik õppida ka osaliselt vene keeles (60% eesti, 40% vene)

TURUNDUSSPETSIALIST

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool

2 aastat 6 kuud

K

võimalik õppida ka osaliselt vene keeles (60% eesti, 40% vene)

TURUNDUSSPETSIALIST

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool

2 aastat 6 kuud

MS

võimalik õppida ka osaliselt vene keeles (60% eesti, 40% vene)

VÄIKEETTEVÕTJA

5. tase (esmaõpe)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)

2 aastat

K

VÄIKEETTEVÕTJA

5. tase (esmaõpe)

Kuressaare Ametikool

2 aastat

K

VÄIKEETTEVÕTJA

5. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

VÄIKEETTEVÕTJA

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool

2 aastat

MS

ÕIGUSASSISTENT

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool

2 aastat

MS

ÄRIKORRALDUSE SPETSIALIST

5. tase (esmaõpe)

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool

2 aastat

T

ÄRIKORRALDUSE SPETSIALIST

5. tase (esmaõpe)

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

MS

ÄRIKORRALDUSE SPETSIALIST

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool

2 aastat

MS

ÄRIKORRALDUSE SPETSIALIST

5. tase (esmaõpe)

Tallinna Majanduskool

2 aastat

K

ÄRIKORRALDUSE SPETSIALIST

5. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

ÄRIKORRALDUSE SPETSIALIST

5. tase (esmaõpe)

Tartu Kutsehariduskeskus

2 aastat

T

ÄRIKORRALDUSE SPETSIALIST

5. tase (esmaõpe)

Võrumaa Kutsehariduskeskus

2 aastat

K

MÄRKMED:

57

võimalik õppida ka osaliselt vene keeles (60% eesti, 40% vene)

Õhtune õpe, võimalik õppida ka osaliselt vene keeles (60% eesti, 40% vene)


Korduma kippuvad küsimused MILLISED ON KUTSEKOOLI JA GÜMNAASIUMI ERINEVUSED?

MILLISEID TOETUSI ON VÕIMALIK KUTSEÕPPE AJAL SAADA?

Kutsekool ja gümnaasium on väga erineva õppekorraldusega, mistõttu on ka õpikogemused erinevad. Kutseharidus on hea valik, kui sind köidab enam tegutsemine ja hindad praktilisi oskusi. Kutsekooli tasub valida ka sellisel juhul, kui soovid kiiresti tööturule siseneda.

Riik pakub kutseõppuritele erinevaid toetusi. Loe toetuste ja tingimuste kohta lisaks lk 19.

MILLISED ÕPPIMIS- JA ELAMISTINGIMUSED ON KUTSEKOOLIDES?

Kutsekeskharidusõpe kestab vähemalt 3 aastat ja selle lõpetades saad keskhariduse, mis võimaldab soovi korral õpinguid jätkata kõrghariduses.

Paljudes kutseõppeasutustes on lisaks koolimajadele ja praktikabaasidele korda tehtud ka õpilaskodud, kus saavad kaugemalt tulnud õppijad elada. Näiteid neist saad vaadata lk 26. Täpsemat infot saad juba kutsekoolist.

MILLISE HARIDUSEGA SAAB SISSE ASTUDA? Kutseõppesse oled oodatud, kui sul on kas põhi-, kesk-, kutse- või kõrgharidus, aga ka siis, kui Sul on põhikool pooleli jäänud. Loe kutseõppesse õppima asumise kohta lisaks lk 10.

MILLISEID EKSAMEID PEAB LÕPETAMISEKS TEGEMA? KAS TULEB TEHA KA RIIGIEKSAMID? Kutsekooli lõpetamisel tuleb sooritada kutseeksam. Kutseeksami õnnestumisel saad lisaks kooli lõputunnistusele ka kutsetunnistuse. Juhul, kui kutseeksami sooritamine erialal ei ole võimalik, lõpetatakse õpingud ainult lõpueksamiga.

KAS SAAN PÄRAST KUTSEKOOLI LÕPETAMIST KA EDASI ÕPPIMA MINNA? Pärast kutsekooli lõpetamist saad soovi korral edasi õppida kõrgkoolis või jätkata õpinguid kutsekoolis. Paljud rakenduskõrgkoolid eelistavad vastu võtta tulevasest erialast ettekujutust omavaid noori. Kutsekoolid pakuvad omalt poolt mitmetel erialadel ka jätkuõppe võimalusi, mis võimaldavad teadmisi ja oskusi valitud valdkonnas veelgi edasi arendada.

Kui soovid jätkata õpinguid kõrgkoolis ja sul on vaja sooritada riigieksamid, on võimalus õppida täiendavalt vajalikke üldharidusaineid 35 õppenädala jooksul täiskasvanute gümnaasiumis või üldhariduskoolides, kus toimub kaug- või õhtuõpe. 58


KUTSEÕPPEASUTUSTE KONTAKTANDMED KO O L

AADRESS

TELEFON

E-POST

KO D U L E H T

TA L L I N N J A H A R J U M A A Eesti Esimene Erakosmeetikakool

Pärnu mnt 130, Tallinn, 11317

6555131

info@kosmeetikakool.ee

www.kosmeetikakool.ee

Eesti Massaaži- ja Teraapiakool

Mustamäe tee 59, Tallinn, 10621

6646190

info@massaaz.ee

www.massaaz.ee

Eesti Merekool

Kopli 101, Tallinn, 11712

6135483

eesti.merekool@merekool.ee

www.merekool.ee

G. Otsa nim Tallinna Muusikakool

Vabaduse väljak 4, Tallinn, 10146

58871991

otsakool@otsakool.edu.ee

www.otsakool.edu.ee

Sisekaitseakadeemia

Kase 61, Tallinn, 12012

6965644

info@sisekaitse.ee

www.sisekaitse.ee

Tallinna Balletikool

Toom-Kooli 11, Tallinn, 10130

6443387

kool@balletikool.edu.ee

www.balletikool.edu.ee

Tallinna Ehituskool

Pärnu mnt 162, Tallinn, 11317

6519040

ehituskool@ehituskool.ee

www.ehituskool.ee

Tallinna Kopli Ametikool

Kopli 98, Tallinn, 11711

6644670

info@tkak.ee

www.tkak.ee

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

Uuslinna 10, Tallinn, 11415

6360133

kool@tlmk.ee

www.tlmk.ee

Tallinna Majanduskool

A. H. Tammsaare tee 147, Tallinn, 12915

6507850

info@tmk.edu.ee

www.tmk.edu.ee

Tallinna Polütehnikum

Pärnu mnt 57, Tallinn, 10135

6103601

info@tptlive.ee

www.tptlive.ee

Tallinna Teeninduskool

Majaka 2, Tallinn, 11412

6053102

info@teeninduskool.ee

www.teeninduskool.ee

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Kännu 67, Tallinn, 13418

6711701

info@ttk.ee

www.ttk.ee

Tallinna Tööstushariduskeskus

Sõpruse pst 182, Tallinn, 13424

6542833

info@tthk.ee

www.tthk.ee

Uus 2, Suuremõisa, Pühalepa v., 92302

4694391

hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee

www.hak.edu.ee

HIIUMAA Hiiumaa Ametikool IDA-VIRUMAA Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Tallinna mnt 13, Sillamäe, 40202

3320381

info@ivkhk.ee

www.ivkhk.ee

Juuksurite Erakool "Maridel"

Sompa 5a, Jõhvi, 41533

3370502

maridel@hot.ee

www.maridel.ee

Luua, Palamuse vald, 49203

7762111

info@luua.ee

luua.kovtp.ee/uldinfo

Tallinna 46, Paide, 72720

5253736

kool@jkhk.ee

www.jkhk.ee

Ehitajate tee 3, Uuemõisa, 90401

6661740

kool@hkhk.edu.ee

www.hkhk.edu.ee

J Õ G E VA M A A Luua Metsanduskool J Ä R VA M A A Järvamaa Kutsehariduskeskus LÄÄNEMAA Haapsalu Kutsehariduskeskus LÄÄNE-VIRUMAA Rakvere Ametikool

Piiri 8, Rakvere, 44316

3295030

info@rak.ee

www.rak.ee

Väike-Maarja Õppekeskus

Pikk 1a, Väike-Maarja, 46202

3261892

vmok@v-maarja.ee

www.v-maarja.ee/vmok

Pargi 32, Räpina, 64505

7961397

kool@aianduskool.ee

www.aianduskool.ee

P Õ LVA M A A Räpina Aianduskool PÄ R N U M A A Pärnu Saksa Tehnoloogiakool

Jalaka 8, Pärnu, 80010

4420480

dts@saksatk.ee

www.saksatk.ee

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Niidupargi 12, Pärnu, 80047

4427888

parnumaa@hariduskeskus.ee

www.hariduskeskus.ee

RAPLAMAA Kehtna Kutsehariduskeskus

Kooli 1, Kehtna, 79001

4875246

kehtnakhk@kehtna.edu.ee

www.kehtna.edu.ee

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

Hariduse 2, Vana-Vigala, Vigala v., 78003

4824545

kool@vigalattk.ee

www.vigalattk.ee

Kohtu 22, Kuressaare, 93812

4524600

kak@ametikool.ee

www.ametikool.ee

SAAREMAA Kuressaare Ametikool TA R T U M A A H. Elleri nim Tartu Muusikakool

Lossi 15, Tartu, 51003

7423705

kool@tmk.ee

www.tmk.ee

Tartu Kunstikool

Tähe 38b, Tartu, 50103

7330570

kunstikool@art.tartu.ee

www.tartukunstikool.ee

Tartu Kutsehariduskeskus

Kopli 1, Tartu, 50115

7361866

info@khk.ee

www.khk.ee

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Nooruse 5, Tartu, 50411

7370200

nooruse@nooruse.ee

www.nooruse.ee

Loode 3, Valga, 68206

7668575

info@vkok.ee

www.vkok.ee

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Müüri 4, Olustvere, Suure-Jaani v., 70401

4374290

kool@olustvere.edu.ee

www.olustvere.edu.ee

Viljandi Kutseõppekeskus

Koolmeistri tee 10, Vana-Võidu, 70101

4351020

kool@vikk.ee

www.vikk.ee

Väimela, Võru vald, 65566

7850800

vkhk@vkhk.ee

www.vkhk.ee

VA LG A M A A Valgamaa Kutseõppekeskus VILJANDIMAA

VÕRUMAA Võrumaa Kutsehariduskeskus

59


Leia oma tee ja suundu oskustega otse tulevikku! HOBID

PEREKOND

KOOL

TÖÖMAAILM

SOTSIAALMEEDIA

INTERNE T

KUULSUSED

ÕPINGUD

SÕBR AD R A JALEIDJA UNISTUSED

ENDA MÕT TED

ÜHISKOND

KULTUUR

TULE VIKUTÖÖ

Avasta oma anne

3.–4. mail Tallinnas

Eesti Näituste messikeskuses

www.noormeister.ee

Profile for Sihtasutus Innove

ABIKS OTSUSTAJALE. Kutseõppevõimalused 2018/2019  

ABIKS OTSUSTAJALE. Kutseõppevõimalused 2018/2019  

Profile for innove
Advertisement