Page 1

O,7 21. Marts 2013

Hvorfor skal smü virksomheder bruge deres tid og penge pü innovation ‌.. og hvor er egentlig de innovative virksomheder indenfor byggeriet?


HVORFOR SKAL SMÅ VIRKSOMHEDER BRUGE DERES TID OG PENGE PÅ INNOVATION?


Grundvilkår for innovation i byggeriet Overenskomster / faggrænser

Aftale-, samarbejds- og prisstruktur og -kultur

Kompetence- og uddannelsesniveau, F&U

Sektorens interne rammevilkår Fx: • Intern organisering • Faglig rigiditet • Spildtid • Prisstruktur

Fx: • Prisstruktur og –kuranter • AB Standarder • Gennemsigtighed i værdikæden

Fx: • Arbejdsmarked • Faggrænser • Uddannelser • Innovationsaktivitet • Samarbejde • Byggetraditioner

BYGGESEKTORENS VÆRDIKÆDE Materialeproducenter

Rådgivende/ projekterende

Handelsvirksomheder

Udførende - Anlæg - Nybyggeri - Rep. & Ved.

Bygherrer / efterspørgsel - Offentlig - Privat - Forbruger


1000

,

1500 Nye

Netto

500 0

-500 -1000

Ophørte

I alt

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 8000 6000 4000 2000 0 -2000 -4000 -6000 -8000

Nye

Netto

Ophørte 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

NOTE: Byggeriet er her: Byggeentreprenører,

Med ansatte

Antal nye og ophørte firmaer i byggeriet


Procentvis underbeskĂŚftigelse i 1. kvartal Mange penge at spare ved innovation


Prisudviklingen i byggeriet Markedspriser, købekraftskorrigeret, EU15=100 170

Norge

160

156

150

160 156

Sverige Danmark

140

Tyskland

130

frankrig

110

122 120 115 108

100

100

UK

90

92

Belgien

83

Italien

120

80 70

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kilde: DAMVAD pĂĽ baggrund af Eurostat

Holland

Finland


Timeproduktiviteten i byggeriet fra 2007 til 2011 er 0,7 pct. p.a. Timeproduktivitet

Timeproduktivitet

I ALT

Byggeri

Gns årlig vækst

Gns årlig vækst

01 til 11

01 til 07

07 til 11

01 til 11

01 til 07

07 til 11

EU15

1,1

1,7

0,1

-0,2

-0,1

-0,5

Danmark

0,7

0,9

0,4

-0,1

-0,7

0,7

Tyskland

1,2

1,9

0,2

-0,1

-0,4

0,3

Frankrig

1,0

1,5

0,3

-1,8

-1,0

-3,0

Italien

0,2

0,3

-0,2

-1,7

-1,1

-3,5

Nederlandene

1,2

1,8

0,3

-0,3

0,6

-1,6

Østrig

1,6

2,2

0,8

-0,4

1,3

-2,8

Finland

1,1

2,4

-0,8

1,4

1,5

1,2

Sverige

1,8

2,9

0,2

-0,2

0,7

-1,7

Schweiz

0,9

1,5

0,0

1,1

0,8

2,0

Note: EU15, Italien og Schweiz er for perioden 2000-2010. Kilde: DAMVAD beregninger pba. Eurostat


Mange eksempler fra store virksomheder pĂĽ at innovation sĂŚtter virksomheder i offensiven


Vi kender alle eksemplerne på de store innovative virksomheder indenfor byggeriet

• • • • •

• • • •


Store virksomheder mere innovative fordi: • Bedre muligheder for at høste gevinsterne gennem større kapacitet. • Spreder sig ofte over flere markeder og områder og kan derfor udnytte innovationer på flere måder. • Har ressourcerne til større innovationsporteføljer. • Har ressourcerne og tålmodigheden til det længere seje træk der skal til for at innovationen lykkes. • Kan sikre sig mod fejlslagne innovationsforsøg. • Har større mangfoldighed i medarbejdertyper som giver flere input til innovationen.


Små virksomheder mere innovative fordi: • De har større relativ profit som følge af en succesfuld innovation og dermed større incitament. • De har større organisatorisk fleksibilitet, hvilket gør at de hurtigere kan forfølge nye ideer, tendenser, forretningsområder • De er ofte ikke fastlåste i en eller flere ”forretningsmodeller”, som er svære at afvige fra • De er mange gange ejerledede hvilket kan give flere innovationstiltag baseret på indblik i virksomhedens medarbejdere og dagligdag. • De to største former for innovation er ”iværksætteri” og ”internationalisering”, hvilket er for de små.


Den lille virksomhed vinder innovationskapløbet når: • • • • • • • • •

Den går hurtigere fra tanke til handling Den er åben overfor ekstern ekspertise Den specialiserer sig Den dyrker nærhed mellem medarbejdere og ledelse Og sætter den enkelte medarbejders innovation højt og synliggør og belønner den enkeltes innovation Kunderne kræver indsigt og tilpassede løsninger Den personlige kontakt til kunden er afgørende Den benytter informationsteknologien smart Der er få eksterne og offentlige krav og barrierer (dokumentationskrav, standarder, certificering, patenter, udbudskrav, krav til referencer, etc.


DAMVAD er en lille virksomhed med en innovationsstrategi Kilder til innovation Kundedrevet innovation

Mål Innovation i DAMVAD skal være baseret på og ske i tæt samspil og dialog med vores kunder.

Forskningsdrevet innovation Innovation i DAMVAD skal være baseret på den nyeste viden og metoder fra forskningen.

Medarbejderdrevet innovation

Innovation i DAMVAD skal drives frem af medarbejdernes ideer til udviklingsprojekter og nye ideer

Hvordan? Vi fungerer som strategisk samarbejdspartner og udviklingskontor for vores kunder. Vi tager afsæt i, men søger også at udfordre kundens behov

Vores produkter tager afsæt i og formidler forskningsbaseret viden og metoder – og omsætter det til indsigt og handlingsgrundlag for vores kunder ved at relatere den nyeste viden til kundernes virkelighed og omsætte viden i analyser, strategier og anbefalinger. På den måde bygger vi bro mellem vores kunder og forskning Vi igangsætter og sætter os i spidsen for ambitiøse udviklingsprojekter, som både udvikler os selv og vores kunder. Vi motiverer til, at alle medarbejdere omsætter deres ideer til konkrete projekter der kan skabe værdi.


HVOR ER DE INNOVATIVE SMÅ VIRKSOMHEDER INDEN FOR BYGGERIET?


Innovative danske virksomheder indenfor byggeriet ifølge Samspilsdatabasen 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Virksomhedsstørrelser Antal af virksomheder pr. branche

120 100 80 60 40 20 0

0-10

10-50

50-100

100-250

>250


Dansand: Eksporterer ca. en tredjedel af produktion til nære markeder som Tyskland, Norge, Sverige, England, Frankrig og Polen, men også til SaudiArabien, Kuwait, USA og Caribien

Odsherred El Teknik Fra 2-40 medarbejdere ved at overholde aftaler, effektiv service og serviceaftaler

Hornbæk Trævarefabrik Højteknologiske maskiner, der både sikrer en effektiv og hurtig produktion og samtidigt sikrer, at varer passer knivskarpt på mål. Hurtig og fleksibel produktion Konkurrencedygtige lister i høj kvalitet, der er produceret i Danmark

Falck Schmidt Advanced Composites Engineering Innovative kompositmaterialer til bygge-og anlægsbranchen. Udvider grænserne for hvad man kan bygge

LasseLarsen Arkitekttegnede nøglefærdige huse – vi kalder dem LifeStyle huse Individuelle huse, hvor kunden er med i alle faser fra start til slut. Række-/klyngehuse i et eller flere plan. Både på ejer- og andelsbasis + Mindre erhvervsbyggeri

Steen Hansen Totalløsninger inden for malerfaget., fornuftige priser, høj kvalitet og stor fleksibilitet. 21 engagerede medarbejdere. Ingen stor administration.


Hvordan ser innovationen ud i byggeriet? Helhedsorienteret planlægning: • Connectivity • Design • Service • Funktionalitet Materialevalg og anvendelsesmuligheder: • Grønt • Genbrug og genbrugsmaterialer • Ressourcestyring Integration og samling: • Ensartethed og Skill-behov for samling • Systemintegration Ydeevne: • Sundhed og velvære • livscyklusvurderinger • Lang levetid


Tak for ordet

.

Torben Bundgaard Vad Service industry, research and education, public innovation, city growth +45 2444 7554 tva@damvad.com

“Changing the game in construction is a process of winning through lots of innovations that prove themselves to customers and suppliers rather than trying to change a skeptical group overnight�

Innvationsradararrangement torben b vad 21 marts 2013  

Torben Bundgaard Vads indlæg om innovation i byggebranchen på Innovationsradar.dk gå hjem møde 2013