Page 1

Tre aktuelle innovationsudfordringer i byggeriet – og tre innovationsinitiativer à

!

Hvordan får vi nye, gode idéer?

!

Hvordan kommer vi ud på markedet? à

Test

!

Hvor finder vi finansiering til og rådgivning om gennemførelse af innovation?

Innovationsradar.dk

à

Innosite.dk

Et helejet Realdaniaselskab


Innovationsradar.dk Har bl.a. til formål: ! Skabe overblik over støttesystemet ! ”Oversætte” mellem byggeriets og andre udviklingsdagsordener ! Konkret hjælp til ansøgninger Hvordan? ! Website (www.Innovationsradar.dk) ! Rådgivning (Smith) ! Vidensarrangementer

Et helejet Realdaniaselskab

Innovationsradar dk realdania lennie clausen  

Lennie Clausens indlæg om Realdanias mission med initiativet Innovationsradar.dk på Innovationsradar.dk gå hjem møde 2013