Page 1

INNOVATION OG VÆKST I BYGGERIETS SMV’ER Gaia Solar, Hvidovre - torsdag den 21. Marts

Innovationsradar – et Realdania initiativ


PROGRAM 14.30: Introduktion til dagen §  Innovationsradar.dk siden initiativets opstart ved Mie Wittenburg (projektkoordinator) §  Resultaterne fra Innovationsradar.dk's analyse af byggeriets SMV'ers innovationsadfærd ved Christian Niepoort (partner i Smith) §  Indlæg: Torben Bundgaard Vad (grundlægger og senior partner DAMVAD) "Hvorfor skal små virksomheder bruge deres tid og penge på innovation, og hvor er egentlig de innovative virksomheder indenfor byggeriet?".

Innovationsradar – et Realdania initiativ


PROGRAM 15.40 : Pause og afstemning samt Madeleines berømte Madeleinekager. §  Case: Papiruld ved administrerende direktør og medejer Claus Skov Vi skal bl.a. høre om et konkret udviklingsforløb for et fugeprodukt samt Papiulds erfaring med at søge ekstern finansiering til at teste produktet. §  Case: Gaia Solar ved Udviklingschef Anders Sørensen De daglige og strukturelle udfordringer samt fordelene ved at arbejde proaktivt med innovation… §  Afrunding og Netværk og ”book et møde” til en sidste innovativ servering og et glas fra Madeleines. 17.30 : Tak for i dag! Innovationsradar – et Realdania initiativ


INNOVATION I VÆKSTLAGET Analyse af innovationsaktivitet og potentiale i byggeriets SMV’er Christian Niepoort, Smith Innovation, torsdag den 21. Marts

Innovationsradar – et Realdania initiativ


ANALYSE Hvorfor? §  Fordi de små og mellemstore virksomheder repræsenterer et vigtigt potentiale i forhold til innovation, vækst og eksport. §  Hvis Innovationsradar.dk skal bidrage til at indfri dette store potentiale er det nødvendigt at forstå de barrierer SMVerne oplever og de muligheder virksomhederne har i forhold til udvikling og innovation. Hvordan? §  Indsamling og bearbejdning af nøgletal og analyseresultater §  Casestudier af seks SMV’er med aktiviteter indenfor byggebranchen => Fokusområder og anbefalinger

Innovationsradar – et Realdania initiativ


EMPIRIEN Hvordan ser det ud derude? §  SMV’erne stod i 2009 for 54% af den samlede omsætning i Danmark. Denne andel er faldende. §  Meget tyder på at SMV’erne har oplevet en nedgang i innovationsaktiviteterne i de senere år §  SMV’erne er underrepræsenteret i forhold til innovation indenfor proces, nye organiseringsformer og nye salgs- og marketing metoder §  Gevinster ved deltagelse i strategiske udviklingsprojekter

Innovationsradar – et Realdania initiativ


CASES Hvem har vi talt med?

Innovationsradar – et Realdania initiativ


EJERSTRUKTUR = BESLUTNINGSSTRUKTUR

§  Investeringsomfang meget afhængig af ”ejerlederen”… §  Hånden på kogepladen… §  Kort fra tanke til handling…

Innovationsradar – et Realdania initiativ


INNOVATIONSPRES

Særligt indenfor de udførende erhverv fokus på: §  Pris §  Leveringstid §  Leveringssikkerhed Snarere en produktinnovation….

Innovationsradar – et Realdania initiativ


KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER

Innovationsradar – et Realdania initiativ


DRIFT = UDVIKLING inden for egen værdikæde….

Innovationsradar – et Realdania initiativ


ADGANG TIL EKSTERNE MIDLER…

Innovationsradar – et Realdania initiativ


OPSUMMERING Status §  Fald i SMV’ernes andel af omsætningen §  En vigende innovationsaktivitet samt faldende værditilvækst §  Gevinster ved strategiske udviklingsprojekter Potentiale §  Hurtig omstilling §  Ildsjæle §  Stor gruppe! – og vækst omsættes i arbejdspladser i Danmark

Innovationsradar – et Realdania initiativ


OPSUMMERING (2) Fokusområder fra cases §  Manglende innovationspres ift. produkt særligt hos de udførende og et generelt lavt fokus på organisatorisk innovation §  Fravær af kritisk masse i udviklings- og salgsorganisation §  Vanskeligheder ved at integrere viden udefra §  Sammenfald mellem ejer- og beslutningsstruktur §  Vanskelig adgang til kapital

Innovationsradar – et Realdania initiativ


UNDERSTØTTELSE AF INNOVATION INDENFOR ORGANISATION OG MARKEDSFØRING Jura Konsortier Netværk Administrativ Stordrift MarkedsAdgang Demonstration

Innovationsradar – et Realdania initiativ


ØGET ADGANG TIL VIDEN…

§  Fælles pulje af viden indenfor strategisk vigtige vidensområder §  Integration af vidensmedarbejdere §  tilførsel af ekspertise udenfor traditionel værdikæde kombineret med kapital Innovationsradar – et Realdania initiativ


BEDRE FINANSIERINGSMULIGHEDER

Innovationsradar – et Realdania initiativ

Innovation i vækstlaget christian niepoort  

Christian Niepoorts indlæg på Innovationsradar.dk gå hjem møde 2013. Hovedkonklusioner fra rapporten "Innovation i vækstlaget - Analyse af...