__MAIN_TEXT__

Page 1

Innovation Quarter Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees fonds voor Regionale ontwikkeling van de Europese Unie

Capital 1


2


Inhoud InnovationQuarter in het kort

4

InnovationQuarter als investeerder

5

Lifecycle financiering: investeerder in alle fasen

6

Investeringsinstrumenten en -ranges

7

IQCapital

8

UNIIQ

11

ENERGIIQ

14

Portfolio / IQCapital

17

Portfolio / UNIIQ

22

Portfolio / ENERGIIQ

25

Team en contactgegevens

26

3


InnovationQuarter financiert innovatieve bedrijven in alle levensfasen, assisteert buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo werken wij aan een economisch sterk Zuid-Holland.

4


InnovationQuarter als investeerder InnovationQuarter investeert in veelbelovende bedrijven vanuit de drie verschillende fondsen IQCapital, UNIIQ en ENERGIIQ. Samen met partners bouwen wij aan ecosystemen waar ondernemers en investeerders elkaar ontmoeten en ondernemers toegang krijgen tot kapitaal. Ons team heeft jarenlange ervaring in venture capital, private equity en leveraged finance en een breed (inter)nationaal netwerk van private, publieke en informele investeerders.

5


Lifecycle financiering: investeerder in alle fasen

Cummulatieve cash flow

Wij zijn een proactieve en betrokken investeerder in innovatieve bedrijven in Zuid-Holland, in alle levensfasen van de onderneming, van proof-of-concept tot MBO-/acquisitiefinanciering.

IQ / Capital

ENERGIIQ Logotype

Development phases:

Research and development

Prototype / Proof-of-concept

Pilot / Demonstration

Commercialisation & Production

6

Fase

10.08.2017

Proven & Competitive / Series A

Internationalisation / Growth / Buy & Build


10.08.2017

10.08.2017

10.08.2017

10.08.2017

10.08.2017

epytogoL QIINU

Aandelen kapitaal

Lening met garantie

Achtergestelde lening

Converteerbare lening

7102.80.01

€ 300.000 Vendor lease

ENERGIIQ Logotype

ENERGIIQ Logotype

ENERGIIQ Logotype

ENERGIIQ Logotype

ENERGIIQ Logotype

IQ / Capital

7

€ 4,3 mln. € 250.000

€ 5 mln. € 100.000 10.08.2017 ENERGIIQ Logotype

Investeringsrange Financieringsinstrumenten


IQ / Capital Bedrijven hebben kapitaal nodig om te groeien. Vanuit het fonds IQCapital investeren wij met een focus op de

lange termijn in startups, scale-ups en volwassen MKB. Deze ondernemingen kenmerken zich door een

gedreven management en een duidelijke groeistrategie. Maatschappelijk belang combineren wij met financieel rendement.

8


IQ / Capital

Een IQCapital investering biedt: •

Een professioneel, ervaren team

Flexibele financieringsinstrumenten tot € 5 mln.

Een omvangrijk netwerk van investeerders om

Inzicht in de kapitaalmarkt

co- en vervolgfinanciering te maximaliseren

De organisatie van sectorspecifieke internationale

Nauwe samenwerking in huis op het gebied van

handelsmissies

internationale groei en innovatie •

Financiële ondersteuning voor de lange termijn

De organisatie van sectorspecifieke en cross-over sector evenementen gericht op business development

9


IQ / Capital

IQCapital investeringen worden gedaan in bedrijven die actief zijn in de sectoren: Circular

In bedrijven met een sterk en gecommitteerd managementteam

Energy

In bedrijven met een overtuigend businessplan en schaalbaar

High Tech Systems & Materials

businessmodel

Horticulture Maritiem en haven

In bedrijven die (maatschappelijke) impact creëren in de regio

Aerospace

Bij voorkeur gezamenlijk met reputabele, private co-investeerders

Altijd als minderheidsaandeelhouder

Life Sciences & Health Cybersecurity ICT

10


Proof-of-concept fonds UNIIQ helpt ondernemers in Zuid-Holland om hun unieke innovatie sneller naar de markt te brengen. Wij bieden academische spin-

offs, startups en bestaand MKB met disruptieve innovaties het startkapitaal om hun plannen te realiseren en de meest risicovolle fase van concept tot veelbelovend bedrijf te overbruggen.

Het fonds UNIIQ is opgericht door Erasmus MC, TU Delft, Universiteit Leiden en InnovationQuarter en wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Leiden. 11


Een UNIIQ investering biedt: •

Tot € 300.000,- risicokapitaal in de proof-of-concept fase

Beschikbaarstelling in 3 tranches bij het bereiken van •

Financiering als converteerbare lening die: •

Ondersteuning bij financiële en strategische vraagstukken door een ervaren team

òf na 3 jaar wordt afgelost gedurende een periode

van 3 jaar •

Een rentepercentage van 8% (4% betaalbaar en 4% bijgeschreven)

specifieke doelen •

Een netwerk van investeerders en financiers voor mogelijke vervolgfinanciering

òf converteert op de waardering van een vervolginvesteerder minus 25% 12


UNIIQ investeringen worden gedaan In bedrijven indien: •

Het kapitaal wordt ingezet voor de technische en

marktvalidatie van een innovatie

Het bedrijf beschikt over de relevante intellectuele eigendomsrechten

Er een sterk en ambitieus team is

Het bedrijf zich bevindt in Zuid-Holland

Een periode van ten minste 12 maanden wordt

Initiatiefnemers zelf ondernemersrisico nemen (geen

gefinancierd, waarna het aantrekken van

projectfinanciering) of het innovaties betreft die

vervolgfinanciering (of cashflow positieve groei)

verzelfstandigd worden vanuit bestaande bedrijven

haalbaar is •

De innovatie unieke concurrentievoordelen biedt, die de basis vormen voor duurzame groeikansen

De aanvrager valt binnen de EU-criteria voor kleine en middelgrote bedrijven

13


ENERGIIQ Logotype

10.08.2017

Ondernemers vormen de sleutel tot het realiseren van de transitie naar schone, duurzame energie. ENERGIIQ,

het

energie-innovatiefonds

van Zuid-Holland, biedt een breed scala aan financieringsinstrumenten waarmee wij de juiste voorwaarden scheppen om de groeikansen van

innovatieve

ondernemingen

maximaliseren.

Provincie Zuid-Holland is eigenaar van ENERGIIQ 14

te


ENERGIIQ Logotype

10.08.2017

Een ENERGIIQ investering biedt: •

Maximaal € 4,300,000 aan risicodragend kapitaal

Op maat gemaakte instrumenten en voorwaarden

Toegang tot een aanzienlijk netwerk van reputabele co-investeerders en (kennis) partners

Pro-actieve financiële partner met diepe investeringservaring

Professionele geïnstitutionaliseerde besluitvorming

15


ENERGIIQ Logotype

10.08.2017

ENERGIIQ investeringen worden gedaan In bedrijven indien: •

Het kapitaal wordt ingezet ten behoeve van de commercialisatie van de bewezen energie-innovatie

50% van de totale investeringsbehoefte wordt door reputabele, private co-investeerders verstrekt

Overtuigend uitgewerkt businessplan en sterk management

De onderneming beschikt over de relevante intellectuele eigendomsrechten

De beoogde, onderbouwde CO2-reductie heeft zijn weerslag in Zuid-Holland óf de onderneming bevindt zich in Zuid-Holland

16


Portfolio / IQCapital Ncardia is leverancier van humane testsystemen gebaseerd op zelf gekweekte hartspiercellen uit menselijke stamcellen.

11/2014

Barge Master is een toonaangevend bedrijf op het gebied van bewegingscompensatiesystemen voor de offshore-industrie.

5/2015

Fibercore is dĂŠ specialist voor bruggen, sluisdeuren en andere zwaar te belasten constructies van vezelversterkte kunststof (composiet).

6/2015

Munisense is marktleider in het online en realtime monitoren van omgevingsparameters, zoals geluid, water en binnenklimaat.

9/2015

Milgro is een onafhankelijke solution provider op het gebied van afval- en 12/2015 grondstoffenmanagement op basis van een circulair-economische visie.

Solar Monkey

Onegini biedt bedrijven een softwareoplossing om gevoelige informatie te delen via smartphone apps.

11/2015

RRC bouwt robots voor de zorg en beveiliging die autonoom taken uitvoeren en anticiperen op omstandigheden.

1/2016

Solar Monkey biedt installateurs van zonnepanelen de beste software 1/2016 om een systeem te ontwerpen, de opbrengst nauwkeurig te berekenen en deze vervolgens te garanderen aan zijn klanten.

17


Portfolio / IQCapital Airborne ontwikkelt en produceert composiet oplossingen in de sectoren Aerospace, Defensie en Maritieme Industrie.

2/2016

Toxys is gespecialiseerd in een nieuwe generatie van innovatieve toxiciteitstesten.

3/2016

RiskID biedt risicomanagement software.

3/2016

Tradecloud is een online platform waarmee productiebedrijven en technische groothandels hun inkoop en verkoopprocessen kunnen integreren met hun klanten en leveranciers.

7/2016

Xinaps ontwikkelt smart tools for BIM applicaties zoals Revit die het leven van architecten makkelijker maken.

8/2016

Parkbee maakt parkeergarages van bedrijven toegankelijk voor het grote publiek en zorgt zo voor betaalbaar en gemakkelijk parkeren op toplocaties.

10/2016

MOCS combineert engineering- en advieswerk met het lanceren van nieuwe producten in de Maritieme, Offshore en Civiele sector.

3/2017

Cybersprint geeft bedrijven grip op hun online reputatie door de websites en apps voor bedrijven in kaart te brengen met als doel om hacking en phishing tegen te gaan.

4/2017

18


Portfolio / IQCapital

TILEDMEDIA

Oxy-low specialiseert zich in alternatieve biologische insecten behandelmethoden en kwaliteitsbewaring van food en non-food commodities door middel van laag-zuurstof behandeling.

5/2017

IRM systems levert specialistische diensten en engineering voor de gehele levensduur van onshore en offshore pijpleidingsystemen.

6/2017

VarmX ontwikkelt een nieuw therapeutisch eiwit om acute bloedingen te stoppen bij patiënten die factor Xa remmers (orale antibloedstollingsmiddelen) gebruiken, zoals bijvoorbeeld trombose patiënten.

6/2017

Quantib ontwikkelt software waarmee het analyseren van MRI beelden sneller, efficiënter en goedkoper wordt. De software maakt ook nieuwe vormen van analyse mogelijk.

11/2017

McNetiq biedt de gepatenteerde en bekroonde Controlock-technologie. Deze magneettoepassing is de meest veilige, kostenefficiënte, duurzame en flexibele tijdelijke staalverbinding zonder het gebruik van lassen.

2/2018

Tiledmedia, een spin-off van TNO, zorgt voor een significante toename van kwaliteit van Virtual Reality-diensten en een reductie in de vereiste bandbreedte voor het streamen van VR-content.

3/2018

MIMETAS B.V. levert ‘organ-on-a-chip’ technologie waarop menselijke weefsels in fysiologisch relevante modellen worden nagebouwd. De voorspellende waarde daarvan zijn veel groter dan bestaande methoden.

4/2018

IMSystems introduceert de Archimedes Drive, een nieuwe technologiestandaard voor vertragingskasten, met de potentie een revolutie in de robotica industrie teweeg te brengen.

6/2018

19


Portfolio / IQCapital Momo Medical produceert een patiëntmonitoringssysteem dat 10/2018 verpleegkundigen helpt doorligwonden te voorkomen door de verpleging van informatie te voorzien over de houding en bewegingen van de patiënt. Dawn Aerospace ontwikkelt een herbruikbaar lanceervoertuig (spaceplane) en raketaandrijving (thrusters) voor kleine satellieten.

2/2019

LeQuest ontwikkelt en levert online e-learning software trainingen voor gebruik van (complexe) medische apparatuur, zoals MRI scanners. Met de software wordt medische staf opgeleid en certificeerd

2/2019

Delft Advanced Biofuels (DAB) ontwikkelt een revolutionaire bioreactor voor fermentatie, waarmee biobased processen traditionele petrochemie gaan vervangen.

4/2019

Doculayer biedt bedrijven een software oplossing voor het verwerken en managen van ongestructureerde informatie en maakt verborgen waarde inzichtelijk, gebruik makend van AI technologie.

5/2019

ORTEC is één van de grootste B-to-B aanbieders van mathematische 6/2019 optimalisatie-software en analyse-oplossingen ter wereld. ORTEC groeit in clinical decision support en integraal capaciteitsmanagement in de zorg.

20


Portfolio / IQCapital fonds-in-fonds participaties

FORWARD.one

BioGeneration Capital Fund III is het derde fonds van BioGeneration Ventures. Het fonds richt zich op bedrijven in de life sciences & health sector.

7/2016

Rotterdam Port Fund streeft naar een portfolio van 10 tot 15 bedrijven. Het fonds investeert in haven gerelateerde bedrijven waarbij de focus zal liggen op bedrijven in Nederland en BelgiĂŤ.

11/2016

HPE Growth Capital investeert in ondernemingen met schaalbare technologie in een groeifase. HPE investeert in technologiebedrijven in de Hi-Tech Hardware, New Materials en Software & Internet.

3/2017

Connected Capital investeert in innovatieve en snel groeiende bedrijven geleid door exceptionele management team en actief in markten die opgeschud worden door vergaande digitalisering.

3/2018

FORWARD.one investeert in vroege fase technologie bedrijven die opereren op het snijvlak van hardware en software.

5/2019

Dutch Security TechFund investeert in early stage bedrijven en scaleups, actief in Cybersecurity en IoT secure oplossingen. Het fonds werkt samen met The Hague Security Delta en business partner KPN Ventures.

6/2019

21


Exits / IQCapital Authasas ontwikkelt software voor het leveren van sterke authenticatie met de focus op veiligheid, bruikbaarheid en beheersbaarheid.

2015

IQMessenger heeft een boodschap & alarmering hub ontwikkeld voor zorgtoepassingen.

2017

22


Portfolio / UNIIQ Wolk Company is de bedenker van WOLK, een airbagriem ter voorkoming van heupfracturen.

7/2016

Sense Glove zorgt voor de meest natuurlijke interactie in VR en AR. Met Sense Glove kan een virtueel object aangeraakt, gevoeld en gemanipuleerd worden alsof het een echt object is.

8/2016

VarmX ontwikkelt een nieuw therapeutisch eiwit om acute bloedingen te stoppen bij patiënten die factor Xa remmers (orale antibloedstollingsmiddelen) gebruiken, zoals bijvoorbeeld trombose patiënten.

8/2016

SemioticLabs v ​ oorspelt wanneer en waarom elektromotoren en roterend 12/2016 equipment faalt. Klanten van Semiotic Labs gebruiken de oplossingen om onderhoud in te plannen voordat machines uitvallen. Andrupos ontwikkelt een systeem waarmee de echtheid van waardedocumenten kan worden geverifieerd door ze te herleiden naar hun bron (printer).

12/2016

Hardt Global Mobility zet zich in voor het concept van een “global village” door een nieuw transportsysteem te ontwikkelen dat zo snel is als een vliegtuig, zo gemakkelijk als de trein, voor een fractie van de kosten.

12/2016

Fibriant richt zich op de ontwikkeling en productie van recombinant fibrinogeen, een eiwit dat voorkomt in ons bloed en een belangrijke rol speelt bij bloedstolling, weefselherstel en natuurlijke afweer.

12/2016

LongBloom heeft een gepatenteerd proces ontwikkeld om bloemen op een schonere en langdurige (minimaal 6 maanden) manier te preserveren.

5/2017

23


Portfolio / UNIIQ Condi Food ontwikkelt non-destructieve inspectietechnologie voor voedsel, op basis van hyperspectrale beeldopnamen.

5/2017

Sensius werkt aan nieuwe kankerbehandelingen met hyperthermie om de behandelmogelijkheden voor patiĂŤnten met hoofd-halskanker te verbeteren.

6/2017

Mayht ontwikkelt revolutionaire luidsprekertechnologie waarmee luidsprekers vele malen compacter, krachtiger en goedkoper geproduceerd kunnen worden dan conventionele speakers.

6/2017

VIBES.technology slaat een brug tussen simulatie en metingen aan geluid en trilling in high-tech engineering omgevingen, om ongewenste trilling vroegtijdig in het ontwerpproces te identificeren, en uit te bannen.

7/2017

Hercules werkt aan een medicijn dat het lichaam beter in staat stelt om de groei en uitzaaiing van verschillende vormen van kanker te verminderen.

8/2017

Amylon Therapeutics ontwikkelt een kandidaatmedicijn tegen de Katwijkse Ziekte, die formeel Hereditary Cerebral Hemorrhage with Amyloidosis, Dutch Type (HCHWA-D) heet.

9/2017

IMSystems introduceert de Archimedes Drive, een nieuwe technologiestandaard voor vertragingskasten, met de potentie een revolutie in de robotica industrie teweeg te brengen.

1/2018

LeydenJar Technologies B.V. ontwikkelt een nieuwe anodemateriaal om de energiedichtheid van Li-on batterijen significant (tot 50%) te vergroten.

2/2018

Concord ontwikkelt een mobiel systeem om acute zorg te verlenen aan te vroeg geboren baby’s, zonder dat de navelstreng doorgeknipt hoeft te worden. Hierdoor worden de overlevingskansen van de baby vergroot.

1/2018

24

Voor meer details over het UNIIQ portfolio, zie www.uniiq.nl


Portfolio / UNIIQ Numeric Biotech ontwikkelt een medicijn om senescente cellen in het menselijk lichaam te doden. Deze cellen worden in verband gebracht met een groot aantal ouderdomsziekten en diverse kankervormen.

4/2018

Oceans of Energy ontwikkelt een drijvend platform op zee voor het opwekken van hernieuwbare energie. Hiermee worden drijvende solar farms in de toekomst mogelijk gemaakt.

6/2018

Manometric ontwikkelt een complete workflow, inclusief 3D-scanner, voor de productie van 3D-geprinte hand-pols braces. Dit brengt comfortabele maatwerk braces binnen handbereik van artrose patiënten.

7/2018

Clockworks ontwikkelt beeldherkenningssoftware om met behulp van 10/2018 deep learning via één foto genomen met een mobiele telefoon gas/water/ elektrameters nauwkeurig af te lezen. Qlayers ontwikkelt hard- en software om volledig geautomatiseerd te coaten waardoor de coating homogener wordt en het proces efficiënter, veiliger en duurzamer is.

11/2018

MyLife Technologies ontwikkelt pleisters met nanoporeuze micronaalden waarmee medicatie op een pijnloze en eenvoudige manier kan worden toegediend.

12/2018

Tracefy ontwikkelt een track en trace oplossing voor e-bikes om aan fleetowners, fietsmerken, en consumenten waardevolle inzichten te verschaffen.

12/2018

SeraNovo ontwikkelt een methode om de absorptie van orale medicijnen die moeilijk oplosbaar zijn in water te verbeteren.

12/2018

Gearbox ontwikkelt een “digitale keurmeester” voor groente en fruit. Daartoe combineert Gearbox hardware, software en AI kennis om groente en fruit volledig automatisch te sorteren op kwaliteit.

12/2018

25

For more details about the UNIIQ portfolio, see www.uniiq.nl


Portfolio / ENERGIIQ INNECS

Innecs Power Systems biedt oplossingen voor een efficiënte energieconversie van (industriële) klanten. Deze oplossingen verhogen de energie-efficiëntie en verlagen de (CO2) emissie.

4/2018

EXASUN is een Nederlandse ontwikkelaar en producent van hoge kwaliteit zonnepanelen voor gebouw-geïntegreerde toepassingen.

5/2018

SET Fund III investeert in Europese bedrijven met schaalbare oplossingen die bijdragen aan de transitie van de vraag, het aanbod en de distributie van energie.

12/2018

We4Sea ontwikkelt een Platform-as-a-Service voor het modelleren van ‘digital twins’ van schepen. Hiermee kan de scheepvaart voordelig en effectief brandstofverbruik van schepen monitoren en optimaliseren.

1/2019

26


27


Neem gerust contact met ons op!

Francis Quint

Hoofd InnovationQuarter Capital +31 6 289 78 794

Patricia van der Maas

Gerty Holla

Management Assistant IQCapital +31 6 122 28 869

Sr. Investment Manager IQCapital +31 6 520 06 348

Martien Kuunders

Johan Stins

Damien van der Bijl

Sr. Investment Manager, IQCapital +31 6 337 90 979

Investment Manager IQCapital +31 6 241 30 157

Pim Jansen

Thijs Schaap

Hannes Sibbel

Sr. Investment Manager IQCapital +31 6 122 29 438

Sr. Investment Manager MKB IQCapital +31 6 225 44 570

Jr. Investment Manager IQCapital +31 6 573 92 397

28

Business Analist IQCapital +31 6 573 92 401

RenĂŠ Brama

Sr. Investment Manager IQCapital +31 6 542 73 791

Angela Pellaupessy

Sr. Investment Manager IQCapital +31 6 248 64 107


Neem gerust contact met ons op!

Liduina Hammer

Hans Dreijklufft

Suzanne Kroeze

Duko Drijfhout

Ludolf Stavenga

Thijs van den Munckhof

Nienke Vledder

Jasper Geselschap

Jesse In ‘t Velt

Fund manager UNIIQ +31 6 116 17 101

Investment Manager UNIIQ +31 6 387 79 574

Fund manager ENERGIIQ +31 6 837 03 663

Sr. Investment Manager UNIIQ +31 6 122 24 842

Jr. Investment Manager UNIIQ +31 6 558 17 430

Project Assistant UNIIQ +31 6 2005 0880

Investment Manager UNIIQ +31 6 183 46 040

Investment Manager UNIIQ +31 6 535 98 266

Investment Manager ENERGIIQ +31 6 513 87 291

Annette van Elswijk

29

Investment Manager ENERGIIQ +31 6 526 33 306

Mathijs de Rijk

Investment Manager ENERGIIQ +31 6 146 67 001


Colofon @InnovationQuarter / IQ06-2019 / Drukversie 004

innovationquarter.nl/investeren UNIIQ.nl ENERGIIQ.nl

30


31


investeren innoveren in Zuid-Holland

32

Profile for InnovationQuarter

InnovationQuarter Capital Brochure  

In deze publicatie vindt u alle informatie over InnovationQuarter Capital en de fondsen van waaruit wij investeren in innovatieve bedrijven...

InnovationQuarter Capital Brochure  

In deze publicatie vindt u alle informatie over InnovationQuarter Capital en de fondsen van waaruit wij investeren in innovatieve bedrijven...