Page 1

NETVÆRKET FOR FREMTIDENS TURISMEFREMME


Musikbranchen var den første branche, som tog turen gennem digitaliseringens nåleøje. Konkurser og konsolideringer fulgte med. Nu er turen kommet til turistbranchen. Hvor pladebranchen forsøgte at ignorere den teknologiske udvikling, vil Dansk Turistfremme bruge digitaliseringen som en mulighed. En mulighed for at forny rollen som turismeaktør, styrke dialogen med turisterne og forbedre den service og det værtsskab, som stadig er i centrum, også i en digital tidsalder.

Digitaliseringen ændrer fundamentalt ved vilkårene for turismefremme Derfor er den vigtigste forudsætning for netværket, at det kan tilbyde et kvalificeret kompetenceløft fra en partner, som er hjemmevant i digitaliseringens mulighedsfelt. Her har Dansk Turismefremme lavet en samarbejdsaftale med Danmarks mest erfarne innovations- og digitaliseringsekperter, Innovation Lab. Sammen med Innovation Lab starter Dansk Turismefremme nu Netværket for Fremtidens Turismefremme. Ambitionen er at skabe en helt ny turismefremme-branche i Danmark, som blandt andet er drevet af de digitale muligheder. Som medstifter af netværket får din organisation et kompetenceløft ind i den nye digitale verden.


DU KAN BLIVE DEN NYE DIGITALE EKSPERT Ambitionen er desuden at gøre DIN organisation til digitaliseringsekspert, så du kan hjælpe dine lokale samarbejdspartnere med at vende de digitale udfordringer til en skov af digitale muligheder. Det vil udvide din kundekreds markant og give din organisation en helt ny og uundværlig rolle.

TEMADAGE FOR NETVÆRKET FOR FREMTIDENS TURISMEFREMME Netværket for Fremtidens Turismefremme mødes tre gange på et år. På møderne vil der være fokus på at prøve de digitale redskaber af, lære af hinandens erfaringer og i fællesskab blive klogere på de nye roller og opgaver, som digitaliseringen fører med sig. Hvert tema vil skabe et overblik, hente en række belysende eksempler ind og fokusere på at give konkret oplevelse af redskaber og metoder fra den kommende digitale hverdag.

Netværket for Fremtidens Turismefremme opdaterer dig ikke kun på teknologierne – men gør dig klar til at tage de nye digitale forretningsmodeller, de nye digitale organisationsformer og beslutningspræmisserne hos de nye, digitale forbrugere med ombord.

VI HJÆLPER HELT I MÅL! Der vil blive udviklet et materialesæt til hvert tema, så perspektiverne kan vandre videre tilbage i organisationen og deltagerne kan have noget at støtte sig til løbende, efterhånden som de nye muligheder skal udnyttes og idéerne omsættes til praksis. Relevante metoder, modeller og redskaber vil blive samlet i materialesættet. Netværket for Fremtidens Turismefremme vil gennemtrawle udviklingstendenserne og samle de vigtigste i et kondenseret, digitalt format, som i jargonfri kortform og med links til udførligt materiale gør alt det nye nærværende, relevant og direkte anvendeligt.


TRE ACTIONMÆTTEDE TEMADAGE TEMADAG 1

TEMADAG 2

DEN NÆRE FREMTIDS DIGITALE TURISMETEKNOLOGIER

DEN NÆRE FREMTIDS FORRETNINGSMODELLER

Vi kender Facebook, Tripadvisor og Yelp men hvad er de nye apps, webtjenester og smartphone funktioner, som får indflydelse på turismefeltet? Og hvordan bruger vi dem til at skabe værdi? På temamødet kigger vi på nye måder at digital-betjene turister, nye måder at gå i dialog med turismeaktører og nye måder at markedsføre og understøtte turistattraktioner og turisttilbud iøvrigt. Der bliver fokus på erfaringer udefra – hvad kan vi lære af vores nabolande – erfaringer fra andre brancher og erfaringer fra tidlige pilotprojekter herhjemme.

Søgningen mod turistkontorer ændrer karakter efterhånden som smartphones rykker ind og tilbyder opdateret, relevant og præcis turistinformation, hvor turisten står og går. Men det gør ikke arbejdsbyrden, opgaven eller indtjeningsmulighederne mindre for de, som forstår at udnytte digitaliseringens nye forretningsmodeller og indtægtkilder. På temamødet kigger vi på nye betalingsformer og digitale forretningsmodeller. Vi ser på nye betalingsmåder med mobilen for alle, nye omsætningsveje for turisthvervet via digitale medier, beslutningsparametre hos de nye, digitalt indfødte, turistsegmenter og digitale ”add-on” tjenester, som kan udbygge den eksisterende forretning. Der bliver fokus på tidlige erfaringer hos turisterhverv i andre lande, konkrete eksempler på digitale forretningsmodeller og ”how-to”s ift at implementere nye digitale forretningsveje.


KONKRETE TAKE-AWAYS FRA HVERT ARRANGEMENT TEMADAG 3

DEN NÆRE FREMTIDS DIGITALE ORGANISATION Vi skal være gode til at se fremad og udad, men vi skal ikke glemme at se indad, se på os selv. Fremtidens største potentiale indfris nemlig via din måde at drive din organisation på. Kan du tiltrække talent, stimulere kreativitet og initiativ og bringe nysgerrigheden forrest i udviklingsarbejdet, så står du til at indkassere de største digitale fordele. Lær om smarte og effektive organisationsformer, om at bygge kulturer i stedet for kontorer, om gæsteservice i en digitale tidsalder og om de nyeste samarbejds- og arbejdsformer på dette temamøde om fremtidens måde at arbejde på i turismehvervet. Der bliver fokus på de gode eksempler, på tal og beviser for hvad der virker ift at opbygge det bedste arbejdsmiljø, og på erfaringer og tilkendegivelser fra de, der har oplevet forskellene.

• Overblik. Fremtiden tilhører de, der får øje på den. Ofte er simple og billige, måske gratis, løsninger de bedste. Men kun dem med overblikket ved, hvor de findes. Her får du overblikket med! • Træning. Det kan virke uoverskueligt at springe igennem det digitale nåleøje. Vi tager dig ved hånden og guider dig på vej, så du kommer selvsikkert ud på den anden side. • Redskaber/Metoder. Glemmer du, hvordan det liiige var, eller vil du gerne dele med en kollega – fortvivl ej. Netværksdeltagere får en komplet redskabs- og metodesamling med sig efter hvert arrangement. • Netværk. Du vil møde ligesindede i udfordrende og afslappede omgivelser, masser af nye kontakter at trække på, også udenfor de planlagte netværksdage.

Temadagene køres som heldagsaktiviteter, hvor et sjovt men effektivt og udbytterigt program fra 10.00 til 16.00 danner rammen om deltagerne. Selve dagsprogrammet slutter ved 16-tiden, hvorefter der er mulighed for at deltage i et uformelt netværksarrangement.


PRIS OG VILKÅR Et års medlemskab koster 14.000 kr. + moms for medlemmer, 17.000 kr. + moms for medlemmer af Autorisationsordningen, 20.000 kr. + moms for øvrige., og giver adgang for to personer til de tre netværksmøder.

TID OG STED Temadagene bliver så vidt muligt afholdt decentralt ude hos de enkelte medlemsorganisationer, så perspektiverne bliver løftet helt ind i den dagligdag, hvor der er behov for dem. Der vil blive lagt vægt på en geografisk spredning, der matcher deltagerkredsens sammensætning.

TILMELDING Tilmeldingen skal ske på www.danskturismefremme.dk. Tilmelding er bindende! Faktura fremsendes efter tilmeldingsfristen. Der er mulighed for at opdele betalingen i to rater, hvor den sidste betales i 2013.

FOR SPØRGSMÅL KONTAKT Stine M. Pedersen på smp@danskturismefremme.dk eller tlf. 44 45 00 21


INITIATIVTAGERNE BAG

Dansk Turismefremme er en national, politisk uafhængig interesseorganisation for organisationer, der arbejder med lokal turismeudvikling. Vi varetager de lokale interesser og arbejder for at sikre fortløbende udvikling i dansk turisme. » www.danskturismefremme.dk

Innovation Lab arbejder med ny og internationalt velfunderet viden inden for teknologi, brugere og forretningsudvikling. Og omsætter dette i konkrete tiltag ogværdifulde nye produkter og tjenester. » www.innovationlab.dk


Dansk Turismefremme R책dhustorvet 4 8900 Randers C

tlf. +45 44 45 00 21 www.danskturismefremme.dk

Netværket for Dansk Turismefremme  
Netværket for Dansk Turismefremme  

Digitaliseringen ændrer fundamentalt ved vilkårene for turismefremme.Derfor er den vigtigste forudsætning for netværket, at det kan tilbyde...

Advertisement