Page 16

INNOVATIEVE MATERIALEN 2 2016

Biocomposieten: licht, sterk, duurzaam Composieten zijn materialen die bestaan uit een combinatie van vezels en hars. Composieten zijn sterk en licht in gewicht en in elke gewenste vorm te maken. In de ‘conventionele’ vezelversterkte kunststoffen worden fossiele grondstoffen verwerkt. De herbruikbaarheid aan het einde van hun levensduur is beperkt. Biocomposieten daarentegen bestaan uit biobased grondstoffen en zijn dus hernieuwbaar. De ontwikkeling van biocomposiet is in volle gang en SBRCURnet is betrokken bij de communicatie over een onderzoeksproject dat de haalbaarheid onderzoekt van een biobased fiets- voetgangersbrug. Twee projectmedewerkers gaan in op de stand van zaken.

Fossiele brandstoffen en grondstoffen moeten steeds meer vervangen worden door biobased materialen. Dat draagt bij aan minder CO2-uitstoot en vermindert de afhankelijkheid van aardolie als grondstof. De ontwikkeling van de ‘biobased economy’ met hernieuwbare energiebronnen en materialen staat nog maar aan het begin; er is dus een enorm groeipotentieel voor materialen die niet op fossiele grondstoffen gebaseerd zijn.

Biobased brug

Het ministerie van Economische Zaken stimuleert bedrijven die zich hierop richten met het programma ‘Biobased economy’. Materialen vormen daarin een belangrijk onderdeel. Verschillende bedrijven, hogescholen, de TU Eindhoven en SBRCURnet hebben zich nu verenigd in een onderzoeksproject ‘Biobased brug’. De initiatiefnemer en projectleider Avans Hogeschool in Breda is in de commissie vertegenwoordigd in de persoon van Willem Böttger en Michael van Nielen. Böttger is daar lector Biobased Bouwen bij het Centre of Expertise Biobased Economy en tevens werkzaam bij NPSP,

16 | INNOVATIEVE MATERIALEN 2 2016

een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en productie van composieten. Van Nielen is docent aan deze hogeschool en begeleidt studenten die onderzoek doen op dit gebied. Centraal daarin staan de twee componenten van biocomposiet. Volgens Böttger zijn dit hernieuwbare materialen van biologische oorsprong en niet afkomstig van fossiele grondstoffen als aardolie. ‘De biocomposietmateria-

len waar we ons op richten bestaan uit natuurlijke vezels als vlas en hennep, en harsen op basis van biobased epoxy’s, biobased polyesterharsen of furanen gemaakt van restmateriaal van de suikerproductie. Het gaat hier om materialen met een lange levensduur, korte CO2-cyclus, die in minder dan 100 jaar worden gebruikt en gerecycled. Ons project is een haalbaarheidsonderzoek naar

Profile for Innovatieve Materialen

IM1602  

IM1602