Page 25

Fietspad van biocomposiet Emmen krijgt deze zomer een wereldprimeur in de vorm van een zogenaamd ‘eco-dynamisch fietspad’. Het gaat om een proefstuk met een lengte van 200 meter, dat wordt aangelegd in opdracht van de provincie Drenthe. Het fietspad - dat wordt ontwikkeld door advies- en ingenieursbureau Grontmij (onderdeel van Sweco), in samenwerking met Stenden Hogeschool - wordt gemaakt van een mengsel van houtvezels en een biopolymeer. Drenthe krijgt een biobased fietspad. Het is vooralsnog een proef met een traject van 200 meter lang, 2 meter breed, maar als het werkt, sluiten de betrokken partijen niet uit dat het een veel langer vervolg krijgt. De aanleiding voor het ontwikkelen van een biobased fietspad is de hoge milieubelasting en het hoge energieverbruik dat nodig is voor de productie van conventionele materialen als asfalt en beton. Daarnaast wordt verwacht dat kunststof mogelijk lichtere constructies mogelijk kan maken. Regionale overheden zoeken om die reden naar alternatieve materialen voor de aanleg van wegen en fietspaden, steigers en bruggen. Op initiatief van de provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe ontwikkelde Grontmij in samenwerking met de Stenden Hogeschool in Emmen een nieuw concept volledig op basis van bio-based materiaal: het eco-dynamisch

fietspad. Onlangs werd bekend dat er deze zomer een proeftraject van 200 meter zal worden aangelegd, als onderdeel van het provinciale fietspad tussen Klazienaveen en Barger Oosterveen bij Emmen.

Receptuur

Er is gekozen voor een wood plastic composite, een mengsel van een biopolymeer en houtvezels, in dit geval van de Duitse producent Naftex. De bedoeling is om het fietspad te construeren van

25 | INNOVATIEVE MATERIALEN 1 2016

Profile for Innovatieve Materialen

IM1601  

IM1601