Page 1


Je hebt een boek boordevol inspiratie in handen. Veel ondernemers durven de stap naar innovatie en vernieuwing niet te zetten. De ondernemers die in dit boek aan het woord komen, durven wel. Zij vertellen hierover en laten zien dat aanhouders winnen. Lees over hun dromen, ervaar de tegenslagen en ontdek hoe kleine ideeĂŤn naar grootse producten kunnen leiden. Kortom, durf je te laten inspireren!

2

De IPC regeling

4

Rodenburg Biopolymers B.V.

22-24

Digital & Media Solutions B.V.

42-43

Goedlicht B.V.

62-63

25

CMP Fibalite Continental B.V.

44-45

Mo’media

64-65 66-67

Ondernemers begeleiden ondernemers 5

MEL Machinefabriek B.V.

34 ondernemers

Carrosserie Akkermans B.V.

26-27

EBN Veiligheidsdienst B.V.

46-47

Smartec

Allplast B.V.

28-29

Elkor Elektrotechniek

48-49

Conclusie

68

InMotion B.V.

30-31

Indoor Skydive Roosendaal

50-51

Innovatieprijzen

69

AquaPro B.V. Visker Beheer B.V.

6-7 8-10 11

AST Installatieproducten B.V.

12-13

Bank of Data Storage B.V.

32-33

Bato Plastics B.V.

52-53

Adressen

Appkuns B.V.

14-15

Loggia B.V.

34-35

Netvlies Internetdiensten

54-55

InnovatieactiePlan West-Brabant

Pagter Innovations B.V.

16-17

Carian B.V.

36-37

Rotako B.V.

56-57

Aemas

18-19

CER International B.V.

38-39

Van Wezel Verpakkingen Breda B.V. 58-59

Metrical Metaalbewerking B.V.

20-21

De Smit Printservice B.V.

40-41

Verhoeven Constructie B.V.

60-61

70-71 72

Inhoudsopgave

3


inspiratie. idee. innovatie. 4

De IPC regeling is een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De regeling biedt onder­­nemers financiële onder­steuning bij hun innovatie. Belangrijke voorwaarde is dat de ondernemers dat samen doen. In dit boek staan ondernemers die deze uitdaging zijn aangegaan. Gesteund door de Stichting Innovatiehuis heeft deze groep ondernemers meer dan 3 miljoen euro geïnvesteerd in innovatie in Zuidwest-Nederland.

‘Samen werken aan succes’

Ondernemers begeleiden ondernemers Innovatieondersteuning werkt Ondernemers hebben het druk met de dagelijkse gang van zaken en ondernemen. Stichting Innovatiehuis (penvoerder) heeft samen met Syntens de ondernemers in dit boek ondersteund. Met individuele bezoeken, bijeenkomsten en via virtuele kanalen zijn ze op weg geholpen bij het succesvol realiseren van samenwerking en innovatie.

‘Het gaat niet om hard werken maar om slimme oplossingen’

De penvoerder nader toegelicht

Het team

De Stichting Innovatiehuis is de penvoerder voor dit IPC. De Stichting Innovatiehuis is opgericht door de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland om innovatieprojecten uit te voeren. De stichting heeft geen mensen in dienst maar werkt met zelfstandige ondernemers. Met mensen dus die dezelfde taal spreken als de ondernemers die zij begeleiden. Deze werkwijze maakt de stichting flexibel. Bovendien vloeien op deze manier de middelen ter ondersteuning van de IPC-ondernemers direct terug naar de markt. Voor meer informatie bezoek www.innovatiehuis.nl

5


‘Van een idee naar een grootschalige markt duurt 10 jaar’

‘Succesvol samenwerken is mensen inzetten op hun sterkte’

‘Een succesvolle innovatie bestaat voor 10% uit de uitvinding en voor 90% procent uit marketing’ ‘Social media genereert veel naamsbekendheid voor weinig geld’

6

‘Start pas met innoveren als je organisatie op orde is’

Zet ruim dertig West-Brabantse ondernemers bij elkaar en er ontstaan verrassende combinaties en producten. Dat is onze ervaring van de afgelopen drie jaar in de eerste IPC groep.

Deze IPC ondernemers hebben ons en elkaar verrast met hun ondernemerschap, creativiteit, lef en Innovaties. Ideeën generen, sparren met elkaar en dan creëren. Praten en denken om te doen; om te komen tot verrassend nieuwe producten waarvan sommige ook een groot maatschappelijk nut hebben. Zo laat een West-Brabantse ondernemer nu, dankzij ingenieuze waterbakken, bomen groeien in woestijnen. Kunnen kinderen in de Surinaamse jungle rekenen op professionele gebitsverzorging dankzij de slimme toepassingen in een al even slimme mobiele tandartsstoel. En levert één van de deelnemende ondernemers een belangrijke bijdrage aan een gezonde levensstijl door het vetvrij bakken van knapperige patat frites. Andere innovaties leiden ertoe dat we in

West-Brabant weer kunnen concurreren met China; we lassen sneller dan we met onze ogen kunnen knipperen. De nieuwe apps voor de trendy stadsgidsen? Cocreatie ten voeten uit! Maar het is niet alles goud dat blinkt. Zoals uit onderzoek blijkt, zijn slechts één tot drie van de tien innovaties succesvol. Je zult maar net de mkb-ondernemer zijn met een innovatie die het niet redt. Dan zijn de hoogoplopende kosten nauwelijks nog te dragen met reserveringen uit voorgaande jaren. Daarom is IPC van belang. Het mkb kan en mag niet alleen dit risico lopen. Het verstrekken van IPC-middelen helpt op deze wijze niet alleen een ondernemer maar een hele regio vooruit. Huub Dormans Stichting Innovatiehuis

‘34 keer inspiratie’ 7


‘Wel een idealist maar niet naïef’ “Laatst sprak ik een steward. Gekscherend becijferden we dat ik meer bij de KLM ben dan bij mijn eigen vrouw… Om de Groasis waterboxx aan de man te brengen, moet je bereid zijn om voortdurend te reizen. Ethiopië, Oman, Spanje, India, overal naar toe; dat is geweldig want ik ontmoet uitsluitend aardige mensen.” “In 2003 heb ik mijn toenmalige bedrijf verkocht. Dat was voor mij een logische keuze. Na veertig jaar en geen opvolgers vond ik het voldoende. Bovendien, ik bleef natuurlijk wel ondernemer. Gelukkig wel, want dat is leuk, de vrijheid hebben om te doen en laten wat je wilt.”

Water maken “Het basisidee waarmee ik in 2003 aan de slag ging, was het maken van water uit lucht. Als uitvinder moet je jezelf daarbij steeds de vraag stellen of wat je maakt ook daadwerkelijk verkoopbaar is. 8

‘Grote orders begeleid ik zelf’

‘Je moet ambitie hebben’

Naam

Bedrijf

Innovatie

Pieter Hoff

AquaPro B.V.

Groasis Waterboxx waarmee bomen en struiken kunnen groeien in extreem droge gebieden

Doe je dat niet, dan heb je wellicht een geweldig idee maar strandt het in schoonheid. Na drie jaar – toen het basisidee was getest – heb ik de eerste kostprijsberekeningen kunnen maken. Dat pakte zo positief uit dat ik met de eerste grotere proeven kon starten. Omdat het maken van matrijzen vreselijk duur is, heb ik 25 boxen met de hand laten maken. Immers, lukt het met 25 dan lukt het ook met een veelvoud ervan. De eerste boxen heb ik in de Marokkaanse woestijn gezet. En ja wel, het idee werkte! De box ‘vangt en bewaart’ regenwater en condenswater waarmee de plantjes kunnen groeien.”

Investeren in matrijzen “De proef uit 2006 heb ik herhaald in de jaren erna. Pas in 2009 durfde ik de beslissing te nemen om te investeren in de bouw van matrijzen. En pas het jaar daarna heb ik de publiciteit gezocht. Daarmee was ik tot dan toe uiterst voorzichtig. Niet alleen omdat ik geen ‘gebakken lucht’ wilde verkopen maar ook om de uitvinding zo goed mogelijk te kunnen beschermen. Om een idee te geven, ik ben momenteel met de zesde patentaanvraag bezig. Iedere investeerder weet dat het succes van een nieuw product slechts voor 10 procent uit de uitvinding bestaat. De overige 90 procent behelst

de marketing. En ook in mijn geval geldt: je moet er zelf voor zorgen dat de wereld je kent. Mede vanwege mijn beperkte budget heb ik ontzettend ingezet op social media. Hiermee bereik je immers de hele wereld. Verder is het eenvoudigweg keihard werken om publiciteit te genereren. Je stuurt honderd mails weg en hoopt dat er een beklijft. Ook probeer ik goed te onderzoeken welke markten we zouden kunnen betreden. Want je mag best een ideaal hebben, maar dat bereik je niet als je naïef bent. Mensen kopen uitsluitend als ze een voordeel aan je product hebben.”

9


Naam Van pallets naar containers “Inmiddels zijn we zover dat ik iedere week verkoop. Alleen deze ochtend al noteerde ik orders uit Kenia, Ethiopië en de Verenigde Staten. Mijn klanten zijn zowel overheden en bedrijven als particulieren. Alleen de NGO’s blijven nog wat achter maar die komen wel. Ik ben er nu, na al die jaren van overtuigd dat het gaat lukken. Ik heb zoveel proeven gedaan in zoveel landen, dat daarmee iedere onzekerheid is weggenomen. Waar ik tot voor kort uit voorzichtigheid bestellingen voor containers terugbracht tot pallets, durf ik er nu vol voor te gaan. Alle grote orders begeleid ik vervolgens zelf want je moet er bovenop zitten en begrijpen wat er gebeurt. Verder werk ik hier in Steenbergen met een team van twee mensen, want natuurlijk doe ik het niet

alleen. Ik beschouw mezelf vooral als inspirator. Je eigen ideeën zijn misschien 20% van het werk, de rest doen anderen. Het is voor een uitvinder belangrijk om te beseffen dat je niet alles beter weet. Mensen inzetten op sterkte, daar gaat het om.”

beetje ambitie moet hebben. Daarom zet ik in op de verkoop van tientallen miljoenen. Ik streef er echt naar dat dit idee wereldwijd en op grote schaal wordt toe­ gepast en weet uit ervaring dat een dergelijk traject circa tien jaar in beslag neemt. Dan maken we de balans op.”

Ambitie “Ik ben de Nederlandse regering dankbaar voor het gevoerde innovatiebeleid. Dat beleid heeft er mede voor gezorgd dat ik sta waar ik nu sta. Wat goed is, is dat het niet ging om kostenaftrek van je winst. Die winst heeft een startend bedrijf met veel aanloopkosten nu eenmaal niet. De kracht van de regeling was dat je, als je aan de subsidieregeling voldeed, geld ontving. Dat heeft mij erg geholpen. Wat betreft de toekomst vind ik dat je een

Ton Visker

Bedrijf Visker Beheer B.V.

Innovatie ‘Iedere onzekerheid is weg’

Verftechniek die efficiënt, duurzaam en kostenbesparend is

‘Het voordeel voor de klanten is duidelijk’

10

“Onder Visker Beheer B.V. vielen tot voor kort twee ondernemingen, te weten een schildersbedrijf gespecialiseerd in stralen en coaten en de verfgroothandel Mermans in Breda. Binnen IPC heb ik het beste van deze twee werelden gecombineerd. Daarvoor heb ik kort geleden een derde poot opgericht; samen met een partner ben ik Solidpaint gestart. Dit bedrijf gaat een unieke verfapplicatie op de markt zetten. Een applicatie met het potentieel om wereldwijd afzet te vinden.” “Het traditionele schilderwerk is bijzonder omslachtig. In veel gevallen breng je eerst een laag grondverf aan en lak je het vervolgens in twee keer af. Denk je eens in; dat zijn bijzonder veel handelingen. Deze werkwijze vergt bovendien veel tijd en vakmanschap want iedere laag moet gelijkmatig geschilderd worden. Daarnaast kamp je, telkens als de verf nat is, met het risico van vervuiling.”

Competitief “De schilderswereld is bijzonder competitief. De prijzen staan onder druk en het is noodzakelijk om onderscheidend te zijn. Vanuit dat perspectief ben ik met mijn innovatie aan de slag gegaan. Deze nieuwe verftechniek maakt het mogelijk om fabrieksmatig een filmpje te maken van een hoogwaardige verf. Dit verffilmpje kan vervolgens met een bindmiddel aangebracht worden. Je kunt het bijvoorbeeld op de nog natte grondverf aanbrengen. Het voordeel voor onze klanten is duidelijk: tegen dezelfde kosten krijgen zij een hoogwaardig verfsysteem dat drie keer langer meegaat. Daarbij is de overlast beduidend minder omdat dit nu eenmaal sneller is aangebracht dan drie lagen verf.”

‘Denk je eens in hoe omslachtig traditioneel schilderen is’

Patentaanvragen “We hebben diverse samenstellingen van de applicatie waar we ook de nodige patenten op hebben. Het product heeft een enorme potentie. Het verfsysteem, dat we vooralsnog Solid Paint hebben genoemd, kan zowel manueel als industrieel toegepast worden. Door de unieke samenstelling, brede toepassingsmogelijkheden, extreem goede performance en het ontbreken van oplosmiddelen is de nu al brede belangstelling van diverse afnemers niet verrassend te noemen.”

Geen seconde twijfel “IPC is belangrijk geweest in dit hele traject. Niet alleen vanwege de geweldige financiële bijdrage maar ook vanwege het klankbord. Ik zelf heb nooit een seconde getwijfeld aan dit idee. Ik was honderd procent overtuigd van de kracht. Dit werd ook de bevestigd door de mensen die ik sprak. Hoewel ik er steeds nadrukkelijk naar vroeg, was niemand in staat ‘gaten te schieten’ in mijn plannen. Het is daarom ook zo leuk om ermee bezig te zijn. Het enthousiasme van anderen geeft mij bijzonder veel energie.” 11


‘Weerstand verdwijnt als voordelen duidelijk worden’ “AST Installatieproducten is een groothandel voor kunststofleiding­ systemen. Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw zijn kunststof leidingen in opkomst. De introductie van kunststof stuitte destijds op weerstand. Traditioneel werd immers gekozen voor koper. Nu, zoveel jaren later, heeft kunststof een volwaardige plaats in de installatiebranche veroverd. Ik houd me aan deze succesvolle introductie vast. De aanvankelijke weerstand verdwijnt vanzelf als de voordelen duidelijk worden. Ik verwacht dat de Standflexmodule een zelfde ontwikkeling doormaakt.”

‘De Standflex­ module past in ons aanbod van innovatieve producten’

“AST is een kleine speler in deze branche. Ik red het niet met alleen dozen schuiven en hard ‘me too’ roepen. Ik moet meer bieden om een kans te maken. Ik doe dat door onafhankelijk advies te geven aan installateurs. Het is nu eenmaal zo dat je voor de ene klus beter leidingsysteem A gebruikt en voor de ander systeem B. In die zin horen ook innovatieve oplossingen bij AST. De Standflexmodule past uitstekend in het rijtje van innovatieve installatieproducten. Deze module zorgt voor een flexibele badkamervloer waarin de leidinginfrastructuur direct is opgenomen. Met deze module kunnen leidingen voor water, elektriciteit en afvoer snel en flexibel worden aangesloten. Ook de stijgleidingen zijn in de module aanwezig. Op deze manier kan sanitair eenvoudig op elke locatie worden geplaatst én eenvoudig worden gewijzigd.”

subsidiemogelijkheid via IPC. Met Appkuns en de De Smit Printservice werk ik, binnen IPC, aan de ontwikkeling van een ventilator met ingebouwde led-verlichting. Deze is niet alleen duurzaam en milieuvriendelijk maar levert bovendien besparingen op, zowel qua installatiekosten als qua schakelmateriaal.”

‘Toegevoegde waarde voor aannemer én bewoner’

Honderden woningen “Voor de Standflexmodule heb ik inmiddels contact met een innovatieve bouwondernemer, bovendien oudipc-er. De module past uitstekend bij zijn manier van prefab bouwen. Binnen nu en enkele maanden worden de eerste demowoningen opgeleverd. Als alles gaat zoals deze ondernemer verwacht, gaat hij enkele honderden woningen per jaar verkopen. Mét Standflexmodule. Dan wordt het tijd om ook andere prefab bouwers te benaderen. Ik heb ontzettend veel tijd en geld geïnvesteerd in dit product. Ik ben dan ook overtuigd van de toegevoegde waarde, zowel voor aannemers als voor bewoners.”

Naam Robert Leenderts

Bedrijf AST Installatieproducten B.V.

Innovatie De Standflexmodule maakt het mogelijk om leidingen voor water, elektriciteit en afvoer snel en flexibel in badkamervloeren aan te sluiten en te wijzigen

Samenwerken binnen IPC “Toen ik mijn nieuwe bedrijf startte, na de verkoop van mijn oude bedrijf, heb ik advies gevraagd bij Syntens. Zij wezen mij op de 12

13


‘Geef ons drie jaar’

‘Nu alleen de ISO-norm nog halen’ Naam

Bedrijf

Innovatie

Corné van Baal

Appkuns B.V.

Een cleanroom voor het stofarm produceren en verpakken van hoogwaardige kunststof producten voor de medische branche

14

“Het idee om kunststof producten stofarm te produceren en verpakken in een cleanroom, komt van mijn vader. Samen met hem ben ik het IPC-traject gestart. Het was uiteindelijk ook zijn bedrijf. Ik was als bedrijfsleider betrokken. Toen hij volkomen onverwacht overleed, veranderde alles. Mijn moeder werd directeur-groot­ aandeelhouder terwijl ik als general manager de dagelijkse leiding op me nam. Natuurlijk is het geweldig dat het gelukt is maar het spijt me enorm dat mijn vader de cleanroom niet in bedrijf heeft kunnen zien.”

“Mijn vader en moeder startten Appkuns in 1978. In de loop der jaren is Appkuns uitgegroeid tot een bedrijf dat totaaloplossingen biedt voor kunststofproductontwikkeling en assemblage. Onze kracht zit vooral in de kwaliteit die wij bieden, tegen marktconforme prijzen. Wij hebben klanten in heel Europa en krijgen langzaam voet aan de grond in de Verenigde Staten. De series die wij produceren variëren in grootte van 100 tot miljoenen stuks per jaar. Zo hebben we jarenlang zeepdispensers geproduceerd die je werkelijk overal in Europa tegenkomt. Een ander voorbeeld is de sponsdophouder die we samen met Alabastine hebben ontwikkeld. Deze doppen worden bijvoorbeeld gebruikt op tubes voegenbeschermer. Eerlijk gezegd, ik loop wel eens gewoon door de Praxis om te zien wat wij maken maar vooral ook wat zij zouden kúnnen maken.”

Produceren zonder mensen “Het idee van een cleanroom werd ingegeven door de markt. Cleanrooms zijn nu eenmaal niet dik gezaaid. Samen met mijn vader heb ik dit traject ingezet. Dat is veelomvattend. Het begint met de simpele vraag: hoe ga je produceren zonder mensen? Je realiseert je dan dat je niet alleen een geschikt machinepark nodig hebt, maar ook kennis en een uitgekiend track and tracesysteem. Mijn vader heeft zich uiteindelijk vooral bezig gehouden met de keuze van de blistermachine, terwijl ik me richtte op de verdere inrichting van de cleanroom. Het gaat heel ver. Zo moest de robot bijvoorbeeld gelakt worden met speciale lak waarop geen stof blijft plakken.”

Organisatie op orde “We waren hier nog volop mee bezig toen plotseling mijn vader wegviel. Dat veranderde alles. Niet alleen ik maar het hele bedrijf was volledig van slag. Mijn aandacht verschoof naar het draaiende houden van het bedrijf. Nota bene net in de tijd dat ook de recessie wereldwijd toesloeg. De afgelopen twee jaar hebben daardoor een zware wissel op me getrokken. De cleanroom staat er en dat is iets om geweldig trots op te zijn maar we zijn er nog lang niet. Alvorens hiermee aan de slag te gaan, wil ik eerst de organisatie zelf op orde hebben. Van een familiebedrijf wil ik de omslag maken naar een meer professionele toekomstgerichte organisatie; een sterke organisatiestructuur, een professionele organisatie en voldoen aan klasse 7 volgens de NEN-EN-ISO 14644-1 norm. Dat maakt voor Appkuns de weg vrij om stevig aan te weg te timmeren, ook met de cleanroom. Ik heb laatst een opdracht van 50 miljoen producten afgeslagen, puur omdat wij er organisatorisch niet klaar voor zijn.”

‘Hoe ga je produceren zonder mensen?’

Aandacht medische wereld “Het overlijden van mijn vader en de recessie hebben ons een tijdelijk op achterstand gezet. Ik ben ervan overtuigd dat we die inhalen. Op termijn kan de cleanroom miljoenen producten per jaar aan. Bovendien vestigt de cleanroom de aandacht van de medische wereld op ons. Hierdoor krijgen we steeds meer productaanvragen uit deze branche. Ik verwacht dat de cleanroom uiteindelijk een aparte divisie wordt waar we, voorzichtig ingeschat, één derde van onze omzet uit kunnen halen. Geef ons drie jaar, dan staan we daar.”

15


Naam

‘Potplantenverpakking klaar voor aantrekken markt’

Jan de Pagter

Bedrijf Pagter Innovations B.V.

“Wij ontwikkelen, produceren en verkopen verpakkings­ systemen voor snijbloemen. Hiermee is het mogelijk snijbloemen in water te vervoeren. Dit gebeurt in stapelbare containers op pallets. De containers zijn open aan de top en conisch van vorm. Hierdoor kan verse lucht bij de bloemen komen. Deze verpakkingen zijn bijzonder geschikt voor langdurig transport. Met deze kennis en met de input van een grote Engelse supermarktketen hebben we nu een méérmalige verpakking voor potplanten ontwikkeld.”

Innovatie Kunststof verpakking voor het vervoer en de presentatie van potplanten

‘We starten bij een forse order’

16

“Pagter Innovations is een internationaal opererend bedrijf. De omzet bestaat voor 80% uit export. Onze producten worden gebruikt door telers, exporteurs, grootwinkelbedrijven en bloemisten. De snijbloemverpakkingen kunnen zo vanaf de pallet de supermarkt in. Drie grote Engelse supermarktketens maken hier dagelijks gebruik van.”

werking met een Engelse supermarkt­keten en Bato Plastics gedaan. De supermarkt heeft in de eindfase het project stopgezet, mede ook door de crisis. Het product is in feite klaar. De investering in de spuitgietmatrijzen is echter zo hoog, dat we de productie alleen starten bij een redelijke kans op een forse order.”

Simpel en goed ogend

Ervaring opdoen

“Ik kwam eigenlijk uit nieuwsgierigheid bij IPC uit. Ik liep met het idee voor een potplantenverpakking. De wijze waarop potplanten nu vervoerd en verpakt worden, is niet ideaal voor supermarkten. De potten worden in kartonnen verpakkingen vervoerd. Omdat dit materiaal niet tegen water kan, worden de planten droog gehouden. Eenmaal bij de supermarkt moeten de planten stuk voor stuk uit de dozen worden gehaald. Bovendien zijn de planten snel uitgedroogd. Onze nieuwe verpakking is aantrekkelijk, simpel en goed ogend. We hebben deze ontwikkeling in samen­

“Naast deze ontwikkeling hebben we gewerkt aan onze Porto. Dit is een doosje waarin bloemen horizontaal, met water, vervoerd kunnen worden, zonder lekkage. Samen met Bato Plastics en Rodenburg Biopolymers hebben we bekeken of we dit doosje van bioplastic kunnen maken. Dit is tot op heden niet gelukt omdat de ‘vingertjes’ die de bos vasthouden met dit materiaal afbreken. Het gebruik van bioplastic is in dit geval niet direct noodzakelijk. Er is bovendien vooralsnog geen vraag naar maar mocht deze komen dan heb ik op dit gebied toch al wat ervaring opgedaan.”

‘Via de post bloemen in water ontvangen, zonder lekkage!’

17


‘Deze introductie brengt zeker iets teweeg’ Naam

Bedrijf

Innovatie

Bert van der Hoeff

Aemas

De ontwikkeling van apparatuur waarmee elementen in vaste stoffen gemeten worden via Laser Induced Breakdown Spectrometrie (LIBS)

“Het kunnen werken aan nieuwe ontwikkelingen was de drijfveer om mijn eigen bedrijf op te richten. Ik werkte hiervoor altijd bij grote Amerikaanse bedrijven. Daar was steeds minder tijd en geld beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling. Dat lieten zij over aan de kleinere bedrijven die vervolgens werden opgekocht. Met Aemas richt ik mij op elementenanalyse; wij voeren niet-routine­ matige analyses uit en verkopen daarnaast ook twee typen spectometers.”

Korte meettijd

‘Onze kracht is dat wij weten hoe een laboratorium werkt’ 18

“Natuurlijk, het is geen innovatie die veel mensen tot de verbeelding spreekt. Maar binnen de zeer gespecialiseerde wereld van elementenanalyse brengt de ontwikkeling van deze apparatuur absoluut iets teweeg. Het product zal zijn weg vinden naar bij­ voorbeeld de laboratoria van glasfabrieken en keramische fabrieken. Ook tal van researchcentra tonen belangstelling.”

‘Werken aan nieuwe ontwikkelingen was de drijfveer om mijn eigen bedrijf op te richten’

“IPC heeft het voor mij mogelijk gemaakt om met LIBS aan de slag te gaan. Dit is een methode om door middel van laser en optiek vaste stoffen te meten in bijvoorbeeld glas of keramiek. Kenmerkend voor LIBS is dat zonder voorbereidingen (zoals oplossen of vonkemissie) kan worden gemeten. Hierdoor is de meettijd kort. Momenteel zijn er wereldwijd drie bedrijven die een dergelijk systeem hebben. Echter deze fabrikanten weten niets van de werkwijze van een laboratorium. Wij wel en daardoor zijn wij in staat een systeem te bouwen dat bruikbaar is voor routinematige analyses. Momenteel werk ik samen met TNO aan een prototype met aanzienlijk lagere detectiegrenzen. Ik verwacht in 2012 met een kant en klaar product de markt op te kunnen. Ik weet zeker dat die introductie iets teweeg gaat brengen. Ik zit sinds 1980 in dit vakgebied en ken de spelers die hierom zitten te springen.”

19


Naam Ben ter Bogt

Bedrijf Metrical Metaalbewerking B.V.

Innovatie Lasmachine waarmee boorhouders in een fractie van een seconde gelast worden 20

‘Knipper met je ogen en de las is gezet’

‘We blijven China prijstechnisch en kwalitatief voor’ 20

“Vroeger kochten wij stalen buizen per lengte van 6 meter in, nu kilometers per diameter. Alleen dat gegeven toont heel duidelijk de groei van ons bedrijf. In de twaalf en een half jaar van ons bestaan, staan we aan de voor­avond van onze vijfde verhuizing. Daar heeft de nieuwe lasmachine zeker aan bijgedragen. Wij kunnen hiermee razendsnel en kwalitatief zeer hoogstaand lassen. Bovendien kunnen wij prijstechnisch tegen de Chinese producten in ons marktsegment concurreren. Maar de boorhouders ‘Made in Halsteren Holland’ zijn kwalitatief vele malen beter.”

“Het is enkele jaren geleden dat wij op een beurs bij een fabrikant voor de automobielindustrie een lasapparaat zagen waarmee, eenvoudig gezegd, boutjes op plaatjes werden gelast. Dit was een relatief kleine machine maar het idee erachter sprak ons aan. Wij zijn met medewerkers van dit bedrijf gaan praten en zo is het balletje gaan rollen. Gezamenlijk zijn we dit ontwikkelingstraject ingeslagen. Onvoorstelbaar hoeveel lassingen we hebben gemaakt in de aanloop­ fase. Het is een kwestie van ontwikkelen, testen, lassen, laboratoriumonderzoeken. Daarnaast gingen we wekelijks naar dit bedrijf toe om het apparaat te bespreken, bij te stellen en verder te ontwikkelen. Wij hebben uiteindelijk circa een half miljoen euro geïnvesteerd. Dan is het natuurlijk wel fijn dat dit ontwikkelingstraject ook daadwerkelijk iets oplevert. Metrical heeft nu als enige in de wereld deze unieke ‘afgeschermde’ lasmachine.”

Werkplezier “Hans Keij is in 2008 mede directeur-eigenaar geworden van Metrical. Dat is een heel goede beslissing geweest. We doen nu alle drie waar we goed in zijn. Hans heeft onder andere verstand van financiën, inkoop, calculaties, planning en personeel. Mariëlle verzorgt de administratie en alles daaromheen. Ikzelf richt mij vooral op de productie, kwaliteit, product- en productie­ontwikkelingen zoals de nieuwe lasmachine en de verkoop. Iedereen doet wat hij leuk vindt. Het is geweldig dat dit kan. We zijn stuk voor stuk goede sparringpartners. Hierdoor kunnen we het bedrijf uit­bouwen op basis van argumenten. Bijkomend voordeel? Als je alleen maar dingen doet die je leuk vindt, straal je werkplezier uit. Dit werkt door in alle geledingen.”

Crisis “De machine was op het juiste moment gereed. Enkele maanden na plaatsing van deze machine sloeg de crisis toe. Wij waren, zonder dat we het zelf in de gaten hadden, al op de crisis voorbereid. Deze machine kan het werk van circa 12 man vervangen. Hier hadden we in ons personeelsbeleid al rekening meegehouden.

Wij werkten al met contracten voor bepaalde tijd. Hierdoor kampten wij ten tijde van de crisis niet met torenhoge personeelslasten. Uiteindelijk heeft de crisis ons bedrijf erg goed gedaan. Potentiële klanten hadden nu volop tijd om ons te ontvangen. Als ik mijn verhaal kon doen, hadden we steevast een nieuwe klant. Wij hebben in deze periode ons klantenbestand kunnen verdubbelen en zijn nu actief in 33 landen. Het laatste jaar hebben we vijf nieuwe medewerkers aangenomen om deze groei op te vangen.”

Boorhouders en schokbrekers “Het lasapparaat is een belangrijk onderdeel van ons succes. Het knipperen met je ogen duurt 3 milliseconde. In die tijd last dit apparaat een boorhouder met een diameter van 4 centimeter rondom af. Het knippen tussen je vingers duurt 9 milliseconde, de tijd die wij nodig hebben om een boorhouder van 13 centimeter rondom af te lassen. Als je weet dat het lasproces normaal tussen de 1 tot 2 minuten duurt, kun je nagaan wat de efficiencywinst is en wat dit doet voor onze kostprijs. Verder zijn dankzij dit lasproces enkele productiestappen vervallen. De lassen zijn bovendien ijzersterk. De lassterkte is tot vier keer zo groot als dat van laserlassen. Niet voor niets heeft een schokbrekerfabrikant belangstelling getoond voor ons werk. Wij zijn inmiddels goedgekeurd voor het leveren aan deze branche en lassen op kleine schaal schokbrekers voor de Mercedes AMG. Wij hebben de toezegging dat we voor dit bedrijf duizenden schok­ brekers gaan lassen zodra de automobielindustrie weer aantrekt.”

onze boorhouders en verkopen ze vervolgens aan de industrie. Hoe gek het wellicht ook klinkt, deze boor­ houders zijn wegwerpproducten geworden. Het is, mede dankzij onze nieuwe lasmachine, goedkoper om een nieuwe boorhouder te maken dan een versleten boorhouder op te knappen. Dat is voor ons natuurlijk alleen maar goed.”

Groot potentieel “IPC heeft ons veel gebracht. Natuurlijk bracht het een belangrijke financiële bijdrage aan de ontwikkeling van de lasmachine maar ook samenwerking met andere bedrijven. Door IPC werken wij nu samen met een IPC bedrijf dat in Turkije een bedrijf heeft. Dit Turkse bedrijf levert aan ons de aansluitingen (connectors) die nodig zijn voor de productie van onze boorhouders. De grootste winst van de IPC ontwikkeling is dat we nu in Nederland prijstechnisch kunnen opboksen tegen goedkope, Chinese producten, terwijl de kwaliteit vele malen beter is. Innoveren en automatiseren zijn en blijven de topissues om de concurrentie voor te kunnen blijven en de productie in Nederland te kunnen behouden.”

Tropenjaren “Terugkijkend waren het vooral in het begin tropenjaren met veel groeipijnen. Ik kan me onze eerste levering boorhouders nog goed herinneren; in de kofferbak van een auto en nadien in een aanhanger achter de auto. Inmiddels verlaten de boorhouders met pallets tegelijk de fabriek. Wij verkopen deze boorhouders uitsluitend aan fabrikanten van gediamanteerde gereed­ schappen. Onze klanten zetten de diamantlaag op 21


‘Het gaat nog maar net beginnen’ “Als ik het van te voren allemaal zou hebben geweten, had ik het nooit gedurfd. Tien jaar onderzoeken, testen en investeren en dat terwijl we daar tot voor kort nooit enig rendement uithaalden. Inmiddels buigt de groeicurve langzaam omhoog. En ik zet door; ik zal dit tot een succes maken.”

Naam Aaik Rodenburg

Bedrijf Rodenburg Biopolymers B.V.

Innovatie Het gepatenteerde bioplastic Solanyl waarvan afval-aardappel­ zetmeel de basisgrondstof is.

‘Plantenclipjes, festivalmuntjes, voedselverpakkingen; bioplastic is hiervoor heel geschikt’

“Sinds 1945 zit mijn familie in de handel voor veevoer. Echter eind jaren negentig begonnen we te kampen met een overdaad aan bijproducten van de frietindustrie. We konden dat allemaal niet meer kwijt als veevoer. En terwijl de frietindustrie alleen maar bleef groeien, werd de Nederlandse veestapel alsmaar kleiner. Daar kwam vervolgens ook nog de varkenspest overheen waardoor veel van onze klanten ‘doodgingen’. Voldoende reden dus om een andere outlet voor ons materiaal te zoeken.”

Aardappelschillen “Ik ben met mijn aardappelschillen op een jonge onderzoeker bij het DLO-Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO) in Wageningen afgestapt met de vraag of hij hiervan plastic kon maken. Binnen drie maanden was duidelijk dat aardappelzetmeel thermo­ plastisch te maken was. Daarna konden we echt van start. Het onderzoek, dat startte in 1999, is nooit meer gestopt. Tussen toen en nu ligt een heel lange weg van leeuwen en beren. Zo hebben we veel problemen gehad met de geur van ons plastic. Vanwege de grote hoeveelheid eiwit in de schillen, rook het bioplastic enorm naar rotte eieren. Maakten we gebruik van een ander deel van het frietafval dan kampten we vervolgens weer met te veel zand. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op het gebruik van zuiver aardappelzetmeel. Dit komt vrij bij het snijden van het friet; het echte snijwater. Hierin zit geen eiwit en geen zand. Toen dit probleem was opgelost, kwamen we aan de vraag: hoe krijgen we de juiste eigenschappen. Ook daar hebben we jaren aan gesleuteld. De echte doorbraak kwam uiteindelijk in 2009. Toen hadden we de juiste mix van bioplastics gevonden die bovendien te produceren was in één korrel.”

had ik wel eens iets gelezen over bioplastic. Maar eigenlijk ging ik er blanco heen. Inmiddels ontwikkelt deze markt zich sterk. De groene gedachte heeft, zéker na de film van Al Gore, wortel geschoten. Ik ben ervan overtuigd dat er voor dit product een markt is. Traditioneel plastic doet er 600 tot 1.000 jaar over om te verteren. Voor bioplastic rekenen we met een termijn van een half jaar tot vier jaar. Dat verschil is ongekend. Het is toch absurd dat je ’s ochtends je boterhammen in een boterhamzakje doet en dat zakje een paar uur later al weer weggooit. Terwijl dat dus wel al die jaren in ons milieu blijft. Juist daar zie ik mogelijkheden voor ons product. Daarom hoop ik dat TNO binnenkort erkend dat onze materialen voedselveilig zijn. Ik verwacht dat als we voedselverpakkingen kunnen gaan maken, het heel erg hard zal gaan.”

Groene gedachte “Toen ik destijds in Wageningen aanklopte,

22

23


De eerste producten “Uiteindelijk zijn we in 2010 de markt opgegaan. Daarbij liep ik keihard tegen mijn eerdere fouten aan. Potentiële klanten herinnerden zich nog de onaangename geur van de jaren ervoor. Inmiddels zijn er tal van producten met ons bioplastic gemaakt. Voorbeelden zijn clipjes voor de tomaten- en paprikateelt, muntjes voor festivals en lidmaatschapskaartjes. Dat zijn producten die slechts tijdelijk gebruikt worden en waar bioplastic uitermate geschikt voor is. De verkoop begint te stijgen. Afgelopen maand hebben we een groei genoteerd van 180%

ten opzichte van het jaar ervoor. Ons product is ook gewoon goed. Ook vergeleken met andere bioplastics in de wereld. Zo bestaat ons product voor een groot deel uit hernieuwbare grondstoffen. Andere producten kunnen hieraan niet tippen. Ook ons prijsniveau is onderscheidend. Wat we alleen niet kunnen, is het plastic helder transparant maken.”

Geen footprint “Inmiddels weet ik dat we hiermee nooit klaar zijn. Het onderzoek stopt niet, het product is nooit af.

Dat geldt ook voor mijn werk. We zijn nu bezig met het opzetten van een fabriek in Brazilië. Ik verwacht dat ik dit in meerdere landen kan gaan doen. Ik ben in ieder geval al door verschillende zetmeelfabrieken benaderd. We willen onze footprint zo beperkt mogelijk houden. Het is daarom onzin om zetmeel hierheen te halen en het vervolgens weer als bioplastic terug te verschepen. De wereld voor bioplastics is zo enorm groot. Het gaat nog maar net beginnen.”

‘Het prototype moet alleen nog vervolmaakt worden’ “Machinefabriek MEL richtte zich op de bouw van speciale machines, enkelvoudig of in kleine series en matrijzen voor PET-flessen. Binnen IPC hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van een rechthoekige container van PET voor bijvoorbeeld voedingsoliën. Helaas is het bedrijf tussentijds failliet gegaan.”

Naam Harry de Wit

Bedrijf MEL Machinefabriek B.V.

Innovatie Rechthoekige, stapelbare vloeistofcontainers

24

‘Dit type vloeistofcontainer bestond niet’

“Het type vloeistofcontainer waar wij ons op richtten, bestond niet. Het gebruikte materiaal was sterk, helder als glas en bood door het proces besparingen op materiaalgebruik. We werkten aan een container met een inhoud van vijf liter die bovendien rechthoekig was. De voordelen hiervan zijn volumeoptimalisatie en het feit dat de containers gestapeld kunnen worden. Het zou bij wijze van spreken zo op pallets in een supermarkt kunnen blijven staan.”

Faillissement “Toen we inmiddels zo ver waren dat we ver­ schillende prototypes hadden, klapte onze afzetmarkt gigantisch in elkaar. Het lukte niet om met MEL deze crisis te overleven. We moesten het faillissement aanvragen. Dat was in 2009; een zwarte periode in mijn leven. De andere partners hebben door deze samenwerking veel kennis en ervaring opgedaan. De door MEL gemaakte matrijs ligt er. Ze hebben onze kennis eigenlijk niet meer nodig en kunnen doorgaan zonder MEL. We zullen er geen cent meer van zien.”

Innovatieadviseur “Omdat mijn belangstelling uitgaat naar innovatie, heb ik aangeklopt bij het Innovatie­­huis. Ik hoopte dat ik op een andere manier met innovatie zou kunnen bezig zijn. Dat is gelukt. Ik ben met veel plezier werkzaam als innovatie­ adviseur voor de Stichting Innovatiehuis.”

‘Het lukte MEL niet de crisis te overleven’ 25


Naam

Bedrijf

Innovatie

Arjan Akkermans

Carrosserie Akkermans B.V.

Televisiereportagewagens

‘Je hebt partners nodig om vooruit te komen’

‘De ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart’

26

“Ons bedrijf bestaat dit jaar 200 jaar. Vergeleken met de ontwikkelingen waar mijn overgroot­ vader mee te maken had, gaat het nu in een sneltreinvaart. IPC is daarom belangrijk. Het helpt een ‘oud’ bedrijf als het onze om alert te blijven. We worden ‘gekieteld’ en gestimuleerd.”

“Wat wij hier maken is de opbouw voor op een chassis. Vanzelfsprekend is dit maatwerk. Zo maken wij voertuigen voor de politie, brandweer en defensie. Ook ambulances worden volledig door ons ingericht. Binnen IPC hebben wij samengewerkt met Digital & Media Solutions. Met hen hebben wij televisiereportagewagens ontwikkeld, compleet met glasvezel­ kabels. Door deze samen­werking, waarbij we optimaal gebruik maken van ieders specialisatie, kunnen we deze wagens turnkey afleveren. Hiervoor is zelfs belangstelling vanuit Siberië.”

‘We maken optimaal gebruik van ieders specialisatie’

Olympische Spelen “In het verlengde hiervan werken we nu met drie partners aan elektrische satellietcommunicatiewagens. Ons doel is dat deze ingezet worden tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Stel je eens voor; deze wagens kunnen, zonder uitstoot, voor de marathon uitrijden en direct de beelden verspreiden.”

Partners “IPC is belangrijk. Het biedt je de mogelijkheid om iets meer de diepte in te gaan. Daarvoor is immers tijd en geld beschikbaar. Dat is goed, op deze manier diep je een probleem goed uit. Daarnaast ben ik enthousiast over de contacten die je opdoet. Ik vind het belangrijk om open te staan voor de ervaringen, ideeën en meningen van anderen. Bovendien heb je partners nodig om in deze tijd vooruit te kunnen.” 27


“Wij streven ernaar om met nieuwe, betere producten marktniches te bedienen. Dat beoogden we toen we Allplast in 1999 startten en dat doen we nu nog. Ons streven naar de ontwikkeling van kogelwerende toepassingen is gebaseerd op de toenemende behoefte aan veiligheid in de maatschappij. Vernieuwend daarbij is het intensiever gebruik van kunststof. Dat is veel lichter dan glas.” “Op het gebied van kunststof en composieten kunnen wij veel. We produceren niet alleen, maar zijn ook een echte ontwikkelingspartner. Opdrachtgevers weten ons te vinden voor stukproductie en kleine series. Een typische Allplast-opdracht zijn de kleine series behuizingen die wij maken voor defensietoepassingen. Verder maken wij voor een Belgische opdrachtgever jaarlijks ruim 50.000 kunststof verdeelkasten voor glasvezelkabels.”

Brainstormsessies “IPC wilden we in eerste instantie aan ons voorbij laten gaan, daar we op eigen kracht wilden vertrouwen. Een van de medewerkers overtuigde ons: deze subsidie verlaagt de kosten. Het eerste project richtte zich op de ontwikkeling van een beveiligingszuil. Wij zouden de beveiligingsbeglazing doen. Deze club viel echter uit elkaar. Wij hebben toen met meerdere ondernemers gebrainstormd over mogelijke andere samenwerkingsvormen. En dat doen we trouwens nog steeds. In die zin stopt IPC niet; het balletje blijft rollen.”

‘Met onze technologie beschermen wij mensen’ 28

Innovatief gebruik van kunststof “Wij vonden binnen IPC geen partner om onze ambitie van kogelwerende toepassingen waar te maken. Niemand had die kennis in huis. De vraag hiernaar kwam uit de markt. De meeste kogelwerende producten bestaan uit glas met een kunststof laag voor het opvangen van de glassplinters. Alleen in de Verenigde

‘Een van de weinigen die dit kunnen’

‘IPC stopt niet; het balletje blijft rollen!’

Staten wordt ook kunststof gebruikt. Wij wisten dat hier een markt voor zou zijn. Kunststof is immers vier keer lichter dan glas. En gewicht speelt een belangrijke rol, met name bij pantservoertuigen. Wij hebben goede technische mensen in huis die innovatieve kogelwerende constructies hebben bedacht. Zo zijn we aan de slag gegaan: testen op de schietbaan van TNO, analyseren, verder optimaliseren en opnieuw testen. Inmiddels zijn we zo ver dat we negen testcertificaten hebben. Wij zijn een van de weinigen die dit in een dergelijk kort tijdsbestek kunnen realiseren. Als spin-off hebben wij, met gebruik van thermoplasten, de productie van ballistische vizieren ontwikkeld. ”

Dubbel gevoel “Natuurlijk zijn we trots. Met onze technologie kunnen wij mensen beschermen. Toch bekruipt me af en toe een dubbel gevoel. Terwijl wij onze ballistische beschermingsmiddelen testten, werd op de baan naast ons getest met een nieuw type kogel. Het is niet anders, zo zit de wereld in elkaar. Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen zal deze markt ongetwijfeld blijven groeien. We zien daarnaast nog zoveel mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van deze materialen en producten, in samenwerking met technologische instituten en andere bedrijven. Wij hopen dan ook van ganser harte dat dit IPC1 een vervolg krijgt waardoor deze ontwikkelingen kunnen door gaan en zullen versnellen.”

Naam

Maarten Koudenburg

Marc Koudenburg

Bedrijf Allplast B.V.

Innovatie Transparante kogelwerende materialen en toepassingen, zoals kogelwerend glas, inbraakbestendig glas, composiet lichtgewicht producten, alsook diverse producten voor persoonlijke (ballistische) bescherming

29


‘Met dit product betreden we een nieuwe markt’ “InMotion richt zich hoofdzakelijk op industriële engineering en automatisering. Dit is vrij cyclisch. Met de introductie van ons innovatieve zonweringsysteem hoop ik een vaste orderstroom voor InMotion te genereren. Ik verwacht het product eind 2011 gereed te hebben voor commercialisering.”

‘Zonder IPC had ik dit niet gedurfd’

“Voor ons is het een volledig nieuw product. We zijn normaal gezien hoofdzakelijk actief in een industriële omgeving. Met dit product betreden we de voor ons redelijk onbekende bouwwereld. Het product zelf heeft ons ook voor vraagtekens geplaatst. Zo is de invloed van wind een factor waar we geen ervaring mee hebben. Hiervoor hebben we specialisten uit de vliegtuigbouw ingeschakeld. Zij weten alles over trillingen en resonantie. Mede op basis van hun adviezen zijn we tot een ontwerp gekomen.”

Naam Gerard Verschuren

Bedrijf InMotion B.V.

Internetmodule “InMotion werkt binnen het IPC samen met Goedlicht. Zo werken wij gezamenlijk aan een module waarmee aannemers en architecten via internet bestellingen kunnen plaatsen. In het geval van Goedlicht betreft dit bestellingen voor daglichtconstructies. Voor

InMotion willen we deze module gebruiken voor de gevelzonwering. Idealiter voert de bezoeker alle gegevens via internet in. Hieruit volgt een opdrachtbevestiging, een factuur en tevens een gespecificeerde opdrachtbon voor de productie. Je laat de klant als het ware een paar van je taken overnemen. Dit systeem werkt achter de schermen goed. We gaan dit op termijn implementeren op de website van InMotion.”

‘Voor ons is dit een volledig nieuw product’

Crisis “Toen we met IPC startten, was de wereld nog mooi. De gevolgen van de economische crisis zijn nog steeds goed voelbaar. Daardoor ook hebben we onze plannen enigszins bij moeten stellen. IPC is echt van wezenlijk belang geweest bij de ontwikkeling van dit product. Sterker nog, zonder IPC had ik het niet aangedurfd.”

Innovatie Zonweringsysteem voor gevels

30

31


‘Iedereen kent de gevolgen van een computercrash’

‘Dit product kent geen plafond’

“Het was 2006. Ik maakte een back-up van enkele bedrijfs­ gegevens toen ik mij realiseerde dat particulieren hiervoor eigenlijk nergens terecht kunnen. Denk je eens in wat er op al die PC’s staat; foto’s, dvd’s, tal van digitale herinneringen. Deze kunnen nergens goed en veilig opgeslagen worden. Voor de echt lange termijn, voor de rest van je leven.”

Naam Edwin Zeelenberg

Bedrijf Bank of Data Storage B.V.

Innovatie Een storageplatform waarop particulieren hun digitale herinneringen en eigen levensloop kunnen opslaan

32

“Rond dit idee heb ik een team van experts gevormd om het idee conceptmatig uit te denken. Onze conclusie is dat de markt hiervoor rijp is. Ga maar na; vrijwel iedereen heeft digitale foto’s. Daarnaast hebben al veel mensen ervaren wat de gevolgen van een computercrash kunnen zijn: heel veel digitale herinneringen zijn hierdoor volledig uitgewist. Met Bank of Data is dat risico verleden tijd! Wij bieden een storageplatform waar allerlei digitale persoonlijke bezittingen veilig, betrouwbaar en discreet, tegen een zeer lage prijs bewaard kunnen worden. En op ieder moment, vanaf iedere locatie bekeken kunnen worden. Maar dat niet alleen. Je kunt op Bank of Data je eigen levenspad vastleggen aan de hand van eigen materiaal en dit vervolgens koppelen aan andere content zoals bijvoorbeeld kranten, YouTube filmpjes met je favoriete muziek uit een bepaald jaar of historische sportmomenten. De mogelijkheden zijn legio.”

Levensmissie “Voor mij persoonlijk is de ontwikkeling van dit product bijna een levensmissie geworden. Maar ik probeer mijn enthousiasme af en toe te temperen en wat meer balans te zoeken. We hebben tijd nodig. Ik verwacht binnenkort de eerste versie beschikbaar te hebben. Om op kleine schaal te testen op consumenten maar ook om investeerders warm te maken voor het idee. Dat dit gaat lukken; daarvan ben ik overtuigd. Iedereen die ik hierover vertel, is direct enthousiast. Er hebben zich al honderden belangstellenden aangemeld via de site www.mymemotions.com. Natuurlijk zijn we nog aantal stappen verwijderd van de definitieve versie. Ik verwacht dat we eind 2011 zo ver zijn. Dit product gaat wereldwijd gigantisch aanslaan; het kent geen plafond.”

100% veilig “Net als bij een echte bank is betrouwbaarheid de belangrijkste voorwaarde voor succes. Mensen moeten ervan overtuigd zijn dat deze bewaarmethode veilig is en bovendien volledig beschermd tegen ongewenste pottenkijkers. We maken daarvoor gebruik van twee hostingcentra. Valt een van deze centra weg, dan neemt het andere centrum het automatisch over, zonder dat de klant hiervan iets merkt. Een tweede ingebouwde garantie is de vorming van een stichting. Zelfs als Bank of Data failliet gaat, kunnen klanten altijd via deze stichting bij hun eigen gegevens komen. Deloitte voert hierop audits uit en staat ervoor garant dat niemand de privégegevens kan inzien, ook de medewerkers van Bank of Data niet.”

‘Een digitaal levenspad, met eigen en publieke herinneringen’

33


‘Die stoel moest er komen’ “In mijn werk als management adviseur leer ik anderen om een probleem systematisch aan te pakken. Die methode kwam mij uiteindelijk buitengewoon goed van pas bij de ontwikkeling van de MedicalMate-tandartsstoel. Dat die stoel er moest komen was voor mij duidelijk vanaf het moment dat mijn dochter mij foto’s uit Suriname stuurde. Hierop stonden kinderen met een gebit dat werkelijk niet om aan te zien was.” “Tijdens haar studie tandheelkunde, liep mijn dochter Susanne stage bij de Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZ/PHCS). Een enorme ervaring; onder bijzondere, moeilijke en primitieve omstandigheden moest zij kinderen tandheelkundige zorg bieden. Dat dit in de meeste gevallen pionieren en improviseren was, spreekt voor zich. Toen zij na haar studie voor de Medische Zending aan de slag ging, was het duidelijk dat daarvoor meer nodig was dan alleen maar goede wil. Ik wilde haar en daarmee de bevolking ter plaatse daadwerkelijk vooruit helpen. Daarvoor waren in mijn ogen twee zaken belangrijk: een gedegen opleidingsmodule en natuurlijk, deugdelijk materiaal. Om dit bij elkaar te krijgen, dacht ik eenvoudigweg een stichting op te richten en daarmee klaar. Die stichting is er daadwerkelijk ook gekomen: Flying Dentist Foundation, maar daarmee was de kous niet af. Integendeel, daar begint het verhaal.”

Innovatieprijs “Van het eerste geld dat we met de 34

stichting binnenhaalden, kochten we tien tandartsstoelen. De stoelen waren echter totaal niet opgewassen tegen de omstandigheden ter plaatse. Ons verzoek om de stoelen daarop aan te passen sloeg de fabrikant in de wind. Toen is het balletje gaan rollen; als zij het niet doen, doe ik het zelf wel. Dat was in 2007. Mijn idee stond eigenlijk nog in de kinderschoenen maar toen werd ik al beloond met een nominatie voor Herman Wijffels Innovatieprijs.”

Inspiratie “Uiteindelijk ben ik met studenten van verschillende hogescholen aan de slag gegaan. Dat werkt enorm inspirerend. Op deze manier is de stoel langzaam ontstaan. Kwam ik bijvoorbeeld ergens een mooi en handig opvouwbaar fietsje tegen, dan kocht ik het en liet ik dat zien. Waarom iets zelf bedenken als een ander het al gedaan heeft? Laatst nog kocht mijn vrouw op vakantie een mop om het vakantiehuisje schoon te maken. De mop mocht ze houden maar de opvouwbare steel die eraan zat, heb ik meegenomen. Oersterk

en heel eenvoudig te bedienen; daar kunnen we misschien nog wel iets mee. Ik kijk inmiddels niet alleen anders tegen bepaalde producten aan, ook mijn eigen omgeving bekijk ik anders. Ik ontmoet enorm veel mensen, praat met veel mensen; alles om mijn product over het voetlicht te brengen. Ik merk bijvoorbeeld dat mijn eigen kennissenkring enorm veel power heeft.”

Productrange “De stoel is recent in een serie van tien stuks geproduceerd. Ze wegen nog geen 10 kilo en kunnen met gemak 200 kg dragen. Deze tandartsstoelen staan inmiddels in grote delen van Suriname. Het idee is ook groter geworden. De stoel krijgt een lichtgewicht lampje en kruk voor de behandelaar. En omdat het belangrijk is dat er lokaal mensen opgeleid worden, heb ik inmiddels ook een fantoomhoofd waarop geoefend kan worden op de tafel gemonteerd. Met de tafel kunnen ook ogen en voeten behandeld worden. Inmiddels denken we aan een complete range van producten

‘Met de stoel kunnen mensen worden verzorgd maar ook opgeleid’

rondom de mobiele werkplek. Van de tafel voor gynaecologisch onderzoek hebben we een prototype geconstrueerd en momenteel werken we aan een tafel waar je helemaal plat op kunt liggen. Dan kan de tafel ook gebruikt worden bijvoorbeeld bij sportevenementen of bij noodhulp. Dit jaar gaan we ons richten op de verkoop en promotie van de MedicalMate. Dat is een vak apart. We streven ernaar om een soort van noodhulp-pakket te ontwikkelen en dat te gaan vermarkten. Ook daar betrek ik jongeren bij. Dat is zo inspirerend. We spreken over YouTube, Twitter en noem alle social media maar op. We willen de behandeltafels stevig in de kijker spelen, bijvoorbeeld bij grote (sport-)evenementen. En komt er een Elfstedentocht? Reken maar dat je onze tafel daar zult zien!”

‘Toen ik die eerste foto’s zag, wist ik dat die stoel er moest komen’

Naam

Bedrijf

Innovatie

Robert Poots

Loggia B.V.

Lichtgewicht behandelstoel voor gezondheidszorg en medische hulp in moeilijk toegankelijke gebieden

35


‘2011 wordt het jaar van de omslag’ “Wat wij bieden is uniek. Vergelijk het met Dell. Wat zij met computers doen, doen wij met kassa’s. Door de integratie van internet bieden wij kassa’s die door iedere winkelier, restauranthouder of cafébaas heel eenvoudig zelf in te richten zijn. Het gebruik van NFC-technologie stelt klanten bovendien in staat om zonder contant geld af te rekenen.”

“Het was in 2006 dat wij besloten om het roer om te gooien en ons te richten op kassasystemen op basis van PC-technologie. Tot dan toe richtte Carian zich op de ont­ wikkeling van software voor de traditionele kassasystemen. Deze software was altijd nauw verbonden met de hardware die door andere partijen geleverd werd. Wij wilden af van die afhankelijkheid.”

Internet “De reacties op ons idee waren steevast hetzelfde, namelijk dat PC-architectuur hiervoor niet geschikt zou zijn. Volgens de markt kon de PC fundamenteel niet voldoen aan de basiseisen voor kassasystemen. Ons idee was echter de zwakheden van de PC weg te nemen en die functies te ontwikkelen waarin de markt tekortschoot. De allereerste softwareregels waren dan ook geënt op internet.”

Café van de toekomst

‘Het schiet niet op om te denken dat iedereen dom is en wij alleen slim’ 36

“Voor de hardware hebben we binnen IPC contacten gelegd. Echter gaandeweg bleek dat de benodigde kennis al lang en breed beschikbaar was in het Verre Oosten, tegen prijzen waar wij in het Westen niet tegenop kunnen. Wij streefden er verder naar om met NFC-technologie bestellingen en betalingen via de mobiele telefoon mogelijk te maken. We hadden het café van de toekomst duidelijk voor ogen; de klant plaatst en betaalt zijn bestelling heel eenvoudig met zijn telefoon. Met dit idee klopten we aan bij de Rabobank. Deze bank was enthousiast en wees ons tevens op de activiteiten van het bedrijf MyOrder in Groningen. Zij waren bezig met de ontwikkeling van een applicatie voor de mobiele telefoon. Dit paste volledig in ons straatje. Onze gezamenlijke presentatie op de Horecava 2009 was een succes. Althans in die zin dat MyOrder beloond werd met de Innovatieprijs 2009. De markt

daarentegen was totaal niet geïnteresseerd; het idee sloeg totaal niet aan.”

Idee is onveranderd “Natuurlijk kun je dan denken dat iedereen dom is en wij alleen slim maar daar kom je niet verder mee. We kwamen tot de conclusie dat het systeem goed toepasbaar zou zijn in kantines. MyOrder werkt met mobiele telefoon en SMS-betalen van de Rabobank ook. Door uiteindelijk pasjes met een uniek nummer te koppelen aan een telefoonnummer en daarmee aan een bankrekening kan afgerekend worden zonder contant geld. Deze werkwijze hebben wij getest in kantines van de Rabobank de Amerstreek. Het wérkt! Juist gisteren nog hebben we bij de Rabobank in Heythuizen een dergelijk kassasysteem geïnstalleerd. Uiteindelijk is ons idee dus niet in de oorspronkelijke vorm geïntroduceerd maar het achterliggende idee wordt hiermee onveranderd toegepast.”

Blij worden “Hiermee hebben we ons in Nederland kunnen positioneren als een innovator in de markt. Dat is voor ons echter niet voldoende. Wij hebben export nodig. Daarvoor hebben wij bovendien ook alle kennis en ervaring in huis. Met het oog daarop hebben wij veel aandacht besteed aan de kassa zelf. Zo hebben wij ervoor gezorgd dat deze heel eenvoudig door de eindgebruiker zelf is te installeren. Dat is echt uniek. Een grafisch designer heeft de gebruikersinterface volledig onder de loep genomen. Hij heeft bijvoorbeeld animaties in het systeem geïntegreerd die de gebruiker assisteren bij de ingebruikname. Bovendien hebben we veel aandacht besteed aan de verpakking. Zodra je de doos nog maar ziet, word je blij. We willen een gevoel van kwaliteit en vertrouwen opbouwen. Daar is ook onze website volledig op ingericht. Zo kun je daarop een afspraak maken voor

een online demonstratie. Bovendien kunnen wij desgewenst op afstand, online de kassa controleren en instellen.”

Voorsprong behouden “Terugkijkend is het heel moeilijk geweest. We hebben fouten gemaakt en op veel fronten een strijd moeten leveren. Volgens mij is ons succes te danken aan het feit dat we gefocust bleven. Het doel dat ons voor ogen stond, zijn we ondanks alle tegenslagen, trouw gebleven. Natuurlijk heeft IPC daarbij geholpen. Door de vaste rapportages voor IPC word je bovendien voortdurend gedwongen om na te denken over de keuzes die je maakt. Dat is goed. Ik verwacht veel van de komende jaren. We hebben veel geïnvesteerd en zijn naar mijn idee nu klaar voor groei. In 2010 hebben we onze omzet al bijna verdubbeld. Ik verwacht dat 2011 echt het jaar van de omslag wordt. Bovendien, we hebben met dit bijzonder innovatieve product een gigantische voorsprong op de concurrentie. Ik zet alles op alles om die voorsprong verder uit te bouwen.”

‘We hebben een gigantische voorsprong op de concurrentie’

Naam

Bedrijf

Innovatie

Frank Boonen

Carian B.V.

Met internet geïntegreerd kassasysteem dat volledig zelfstandig door de ondernemer geplaatst, ingericht en beheerd wordt

37


‘Bonken op de muur’ “De FieldCommander is een innovatief concept waar het mkb, in binnen- en buiten­land, goed mee uit de voeten kan. Niemand heeft zomaar een miljoen euro op de plank liggen voor onderzoek en ontwikkeling. Je kunt het zo zien dat wij dit voorwerk hebben gedaan. Ondernemers die vervolgens met ons kastje producten maken, profiteren dus van onze ontwikkeling zonder dat zij zelf enig risico hebben gelopen.”

“Ik ben circa 20 jaar geleden met CER International gestart. Zo’n zes jaar geleden stond ik op een belangrijk kruispunt. Ik had een zusterbedrijf verkocht en kon mij volledig focussen op CER. Ik signaleerde in die tijd dat de lifecycle van de personal computer op zijn einde liep en moest me met mijn bedrijf heroriënteren. Dat is wel bijzonder; het bedrijf bestond al vijftien jaar en ik was opnieuw een starter.”

Geloof

Naam Ad van den Broek

Bedrijf CER International B.V.

Innovatie De FieldCommander; een ‘slim’ kastje dat kan worden toegepast in producten voor telemetrie, security en domotica

38

‘We werken aan een compleet productgamma’ ‘Na vijftien jaar was ik opnieuw starter’

“Het werden lastige jaren. Terwijl ik dacht één jaar nodig te hebben voor de ontwikkeling van dit product, werden het er drie. Natuurlijk denk je dan wel eens aan stoppen. Anderzijds; ik geloofde hierin. Het is dus een kwestie van net zo lang bonken op een muur tot er een barst in komt. Die kwam er. Na drie jaar hadden we een product beschikbaar maar de reacties van de klanten waren niet onverdeeld enthousiast. Het bedieningsgemak liet duidelijk te wensen over. Samen met een aantal studenten en specialisten op het gebied van gebruikersinterface hebben we dit uiteindelijk verbeterd.”

en was dat ongemak een verkoopbelemmering geworden. Inmiddels hebben we een groei gerealiseerd van 40 procent ten opzichte van vorig jaar. Onze klanten gebruiken de kastjes bijvoorbeeld in winkelpoortjes en bij woningautomatisering. De mogelijkheden zijn legio. Momenteel zoeken we partners om de FieldCommander in Europa te kunnen verkopen. Daarnaast zetten we in op productontwikkeling. Ik verwacht op termijn een compleet productgamma te kunnen bieden.”

Gebruiksvriendelijk “IPC heeft met name een rol gespeeld bij het gebruiksvriendelijk maken van de FieldCommander. Zonder IPC hadden we het met het oude model moeten doen 39


‘Je moet eerst begrijpen hoe planten werken’ Naam

Bedrijf

Innovatie

Pedro de Smit

De Smit Printservice B.V.

Ontwikkeling van energiezuinige verlichting voor de glastuinbouw

‘Een enorme besparing op de vele hectares aan lampen’ 40

“Ik geef leiding aan twee bedrijven. De ideeën die ik ontwikkel in de ‘uitvindclub’ worden uiteindelijk geproduceerd bij het andere bedrijf. Zo creëer ik mijn eigen productie. Binnen IPC hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van energiezuinige verlichting voor de glastuinbouw. De eerste pilot hiermee start binnenkort.”

“Wat ik in feite doe, is zoeken naar concepten en producten die er nog niet zijn. Soms dragen mensen die ideeën bij mij aan, soms bedenken we zelf iets. Daarmee gaan we aan de slag. Zodra het idee volledig is uitgewerkt, kan het als zelfstandig product en/of bedrijf de markt op. Ik participeer daarin maar zoek ook altijd investeerders. Een voorbeeld illustreert goed wat ik doe. Zo hebben wij een systeem ontwikkeld waarmee het brandstofgebruik van vrachtwagens met zeker 15% gereduceerd wordt.”

‘Zo creëer ik mijn eigen productie’

Optimaal groeien “Binnen IPC hebben wij verlichting ontwikkeld voor de glastuinbouw. Het klinkt wellicht vreemd maar tot op heden was er niets bekend over het lichtspectrum waarin planten optimaal kunnen groeien. Daarvoor moet je ook eerst snappen hoe planten werken. Planten reageren bijvoorbeeld op het rood van de ondergaande zon. Wij hebben een systeem ontwikkeld waarbij geen licht verloren gaat. Dit levert een besparing op van circa 40%. Je kunt wel nagaan wat dit betekent voor kassen met vele hectares aan lampen. Binnenkort start een proef in samenwerking met een tuinder, de Rabobank, Triodosbank en Nuon.”

Groot netwerk “Natuurlijk heb ik me binnen IPC ook op samenwerking gericht. Zo werkte ik onder andere samen met Carian en HiFri. Momenteel werk ik samen met Appkuns en AST Installatieproducten aan een portocabin met een gecombineerde schakelaar voor led-verlichting en afzuiging. Dit project zit nog in de conceptfase. IPC heeft wat dat betreft meer gebracht dan financiën alleen. Ik vind het leuk om mensen te ontmoeten en ze, waar mogelijk, te koppelen aan mijn grote netwerk.”

41


Naam

Bedrijf

Innovatie

Jan Derksen

Digital & Media Solutions B.V.

Reportagewagens met glasvezelkabels

‘In een reportagewagen zit al snel vijftig kilometer kabel’

‘Van coax naar glasvezelkabels’ “Digital & Media Solutions is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van middelen om televisie te maken. We zijn met name sterk in de bouw van reportagewagens. Wij werken daarbij nauw samen met Carrosserie Akkermans. Via IPC hebben we een belangrijke stap gezet in de toepassing van glasvezelkabels.”

“Circa elf jaar geleden ben ik met D&MS gestart. Het bedrijf vloeit voort uit Philips Broadcast Television Systems. D&MS is een turnkey system integrator voor het brede scala aan bedrijven dat deel uitmaakt van of diensten levert aan de televisiewereld. Van reportagewagen tot en met theaterinrichting en van playout centre tot distributie platform; wij zijn een professionele en zeer ervaren partner.”

Grotere bandbreedtes “In een reportagewagen zit zo’n 50 tot 60 kilometer kabel. Dat is ontzettend veel en heeft natuurlijk consequenties voor onder andere het gewicht. Het gebruik van coax-kabels zal afnemen gelet op de eisen die gesteld worden aan de bandbreedte en opkomst van High Definition TV en 3D TV. Glasvezel is hierop het antwoord.”

Begrenzen straling “Het gebruik van glasvezel stelt ons voor nieuwe uitdagingen. De mechanische bewegingen van de auto zelf en de schuifdelen in de auto mogen geen invloed hebben op de kwaliteit van de kabels. Daarnaast maken we gebruik van steeds hogere frequenties (3G). Die straling heeft invloed op mensen. Het tweede deel van ons IPC-project hebben we onze aandacht gericht op het begrenzen van deze invloeden tot onder de norm.”

Vier nieuwe wagens

‘We houden de frequentiestraling binnen de norm’

“Momenteel werken wij aan vier nieuwe wagens. Hierin worden deze nieuwe technieken al volop toegepast. De klant heeft daar in feite weinig weet van. Die verwacht gewoon een reportagewagen waar hij de komende tien jaar mee vooruit kan. Bovendien, de wagens worden door deze nieuwe technieken niet duurder. IPC heeft ons een behoorlijk duwtje in de rug gegeven. Niet alleen qua financiën maar ook qua contacten.” 42

43


‘Als het er niet is, maak ik het zelf’

‘Uitharden in de zon kost geen energie’

Naam

Bedrijf

Innovatie

Cees de Kroon

CMP Fibalite Continental B.V.

Machine waarmee Fibalite coating om stalen buizen gewikkeld wordt

“De wikkelmachine is een volledig nieuw product voor ons bedrijf. Waar we tot op heden uitsluitend de coatings leveren, richten we ons hiermee op de productie van buizen waarop deze coating wordt toegepast. De eerste pilot is goed verlopen.” “Ons bedrijf richt zich op de conservering van staal en beton, het bestrijden van roest en het voorkomen van roestvorming. De coatings en linings die wij hiervoor beschikbaar hebben, leveren wij aan olieraffinaderijen en (petrochemische) industrieën door heel Europa, Noord-Afrika en de Golfstaten. Sinds 1993 produceren wij, met licentie van BASF, lichtuithardend polyester. Dit heet Fibalite, een prepeg op een rol van 10 meter lang en 60 cm breed. De kracht van dit product is dat het bijzonder plooibaar is. Het kan eenvoudig om (isolatie-)buizen worden gewikkeld. Het hardt vervolgens uit onder invloed van uv-licht. Dit kan van de zon komen maar uiteraard ook van uv-lampen.”

Driedimensionaal “Een van de IPC-deelnemers benaderde mij met de vraag of ik Fibalite ook driedimensionaal zou kunnen verwerken. Hoewel ik verwacht had dat dit kon, lukte het niet. Na een half jaar hebben we dit project stopgezet. Ik heb me vervolgens gericht op een andere innovatie, de ontwikkeling van een wikkelmachine. Ik ken de markt en weet dat een dergelijke machine bestaat. Echter, niet voor uvuithardende coatings. Vanuit de gedachte ‘als het er niet is, maak ik het zelf’ ben ik aan de slag gegaan. 44

Ik was ervan overtuigd dat dit mogelijk was en dat we bovendien de kennis hiervoor zelf in huis hadden.”

Proefdraaien “De machine die ik heb ontwikkeld, gaat langs de stalen buizen en brengt op deze manier de coating aan. We hebben proefgedraaid met buizen waarop ook al isolatiemateriaal zat. Deze proef is goed verlopen. Momenteel richt ik mij op een mogelijk project in een Afrikaans land. De buizen die we daar zouden coaten, gaan direct de grond in. Als dit doorgaat, hebben we meerdere van deze wikkelmachines nodig. In dit land kan de kracht van de zon optimaal benut worden. Het uitharden kost dus geen energie.”

‘Ik richt mij op een Afrikaans project’

Pieken in de Delta “IPC is voor mij bijzonder zinvol geweest. Zonder waren we er ook gekomen maar dan had het zeker langer geduurd. Naast de financiële steun heb ik ook veel gehad aan de contacten met de andere ondernemers. Inmiddels ben ik ook bezig met een subsidietraject binnen het programma Pieken in de Delta. Daarnaast hoop ik te kunnen deelnemen aan een nieuwe IPC-regeling.”

45


‘De combinatie van mensen en camera’s is nieuw’

Naam Frank van Jeveren

Bedrijf EBN Veiligheidsdienst B.V.

Innovatie Veiligheidsconcept voor bedrijventerreinen

46

‘Ook de bewustwording is vergroot’ “EBN Veiligheidsdienst is al sinds de oprichting in 1919 een echt familiebedrijf. Inmiddels vormen mijn broer en ik de derde generatie die leiding geeft aan het bedrijf. Als beveiligingsbedrijf leveren wij een veelvoud aan beveiligingsdiensten. Daarbij zijn wij met name gespecialiseerd in manbewaking. Wij streven ernaar om door innovatie integrale oplossingen te bieden voor allerhande beveiligingsvraagstukken.” “IPC was een manier om hieraan invulling te geven. Een van de concepten die hieruit is voortgekomen, is de collectieve surveillance van bedrijventerreinen ’nieuwe stijl’. Voorheen bestond collectieve surveillance vooral uit het spreekwoordelijke ‘rondje rond de kerk’. In de nieuwe opzet wordt de inzet van de menselijke factor, de surveillant die op het terrein rondrijdt, nadrukkelijk ondersteund door techniek. In dit geval door intelligente camera’s. De camerabeelden worden aangestuurd (getriggerd) door bewegingssensoren en komen binnen op onze meldkamer. Zien onze centralisten iets verdachts dan kunnen zij daar onmiddellijk op inzoomen. Indien de situatie daarom vraagt, kan de centralist vervolgens heel gericht de surveillant ter plaatse sturen. Dat gaat allemaal enorm snel.”

‘We hebben geleerd om vérder te kijken dan de geijkte oplossingen’

Veel partijen “Momenteel voeren we deze vorm van collectieve surveillance al uit in Breda Zuid-Oost. Aanvragen voor andere trajecten lopen nog. Dat duurt vaak lang omdat je met veel partijen te maken hebt; politie, gemeente, ondernemers. De looptijd van dergelijke trajecten zegt overigens niets over de reacties; iedereen is erg enthousiast over het concept.”

Winst “Wat mij betreft is IPC bijzonder geslaagd. Ik zocht nadrukkelijk contact met andere bedrijven en dat is gelukt. Verder is iedereen in de organisatie zich ervan bewust dat innovatie kan leiden tot groei. Medewerkers kijken nu anders naar ontwikkelingen en mogelijkheden. We hebben geleerd om vérder te kijken dan de geijkte oplossingen. Naast het innovatieve veiligheidsconcept beschouw ik dat als de grootste winst.” 47


‘De bouwtijd is aanzienlijk verkort’

“De spade staat nog maar nauwelijks in de grond of de woning is al klaar. Dat is wellicht overdreven maar we hebben de bouwtijd verkort met zeker vier tot vijf maanden. Voor de klant is dat bijzonder prettig. Bovendien, we hebben de woningen kunnen opleveren zonder noemenswaardige opleveringspunten.”

‘Knelpunten nog vóór de bouw verhelpen’

48

Naam

Bedrijf

Innovatie

Marcel Luijckx

Elkor Elektrotechniek

De ontwikkeling en gebruik van een 3D-tekenmodel

“Wij zijn in IPC gestart om de samenwerking met onze partners te verbeteren en zodoende sneller en met minder faalkosten een woning te kunnen opleveren. Hiervoor hebben we een platform ontwikkeld waarop we driedimensionaal de tekeningen kunnen maken. Niet alleen wij geven ons leidingwerk hierin aan maar ook alle andere partners in het bouwproces. Knelpunten en problemen worden in 3D onmiddellijk zichtbaar en kunnen nog voor de bouw start, verholpen worden. Daarnaast ziet bijvoorbeeld de prefab betonbouwer direct in het model op welke plaatsen hij de leidingen en dozen moet instorten.”

Evaluatie “We hebben het afgelopen jaar op deze manier gewerkt en het is erg succesvol. We hebben de evaluatie net achter de rug en alle partners zijn enthousiast. Natuurlijk kost het voortraject nu wat meer tijd maar zodra we kunnen bouwen, gaat het achter elkaar door. Dat is met name voor de klanten prettig. Ik merk dat er ook in de branche volop belangstelling is voor ons project. Zo heb ik contact met een aannemer in het Oosten van het land om ervaringen uit te wisselen. Verder hebben ICB Nederland en Dura Vermeer belangstelling getoond.”

‘Binnen de branche is volop belangstelling’

Breed neerzetten “IPC heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan deze ontwikkeling. We hadden het denk ik toch wel in gang gezet maar door deze regeling heb ik het breder kunnen neerzetten. De kennis is op een hoger niveau gekomen en we hebben serieus kunnen ontwikkelen zonder de directe operationele activiteiten te belasten.” 49


‘Ik ben verrijkt uit het traject gekomen’ “Ik was wars van welk subsidietraject dan ook. Toch liet ik me overtuigen om deel te nemen aan IPC. Nu ben ik er gigantisch trots op dat ik dit traject ben ingegaan. Ik schaam me er nadruk­ kelijk niet voor om te zeggen dat ik enorm veel geleerd heb. Boven­dien, met de maatregelen die we hebben genomen, besparen we structureel 36 procent op onze energiekosten.”

Naam Nicky Broos

Bedrijf Indoor Skydive Roosendaal

Innovatie Aanpassingen aan de windtunnel die leiden tot structurele energiebesparingen 50

“Subsidies; ik had er niets mee. Niet alleen uit principe maar ook vanwege de enorme administratieve rompslomp en het wantrouwen waarmee je als ondernemer wordt benaderd. Formulieren, vragen, verantwoordingen; ondernemers zijn doeners. Gelukkig pikten de mannen van de Kamer van Koophandel in Breda mijn signalen op. Toen IPC zich aandiende, zagen zij hun kans schoon om het tegendeel te bewijzen.”

Rekening en risico

‘Succes zit vaak in simpele oplossingen’

“Indoor Skydive Roosendaal ging open op Tweede Kerstdag 2006. Van meet af aan voelde ik dat ergens iets schortte. Echter, in die eerste drukke jaren raakte dat gevoel een beetje op de achtergrond. Toch bleef ik nadenken, praten, puzzelen. En uiteindelijk blijkt opnieuw dat succes vaak in simpele oplossingen zit. In ons geval in een paar meter lager vliegen! Ik kwam als eerste met dit idee en niemand durfde me een garantie te geven. Iedere investering was dus voor mijn eigen rekening en risico. Maar in plaats van dat dit me afschrikte, zag ik hierin het bewijs dat ik de goede kant op redeneerde. Juist op dat moment kwam IPC op mijn weg. Hiermee kon ik mijn idee verder onderzoeken en uitwerken. Was IPC er niet geweest dan had dat zeker nog één à twee jaar langer geduurd.”

Verbluffend resultaat “Hoe eenvoudig het wellicht ook klinkt, de lagere vlieghoogte vergde forse aanpassingen van de windtunnel. We hebben daarvoor onder andere onderzocht of een dynamische (flexibele) hoogte mogelijk was en wat de consequenties zouden zijn voor het pand (logistiek en aanpassingen) en de organisatie. Uiteindelijk zijn we er en is het resultaat verbluffend. We besparen maar liefst structureel 36 procent op onze energiekosten. Maar dat

is niet de enige winst van het traject. Doordat we mensen minder hoog brengen is vliegen minder belastend voor het lichaam en het gehoor van onze medewerkers en minder belastend voor het gebouw. Bovendien kan ik, door de hogere te genereren windsnelheid op het vliegpunt, andere disciplines ontvangen zoals bijvoorbeeld de extreme freestylers.”

Bijvangst “Los van deze winstpunten heb ik nog heel wat ‘bijvangsten’ gedaan. Allereerst heb ik veel meer aandacht voor de verschillende subsidiemogelijkheden. Daarnaast heb ik gewoonweg heel veel geleerd over interne processen en bedrijfsvoering. Een van de uitvloeisels hiervan is dat wij veel fijnmaziger vastleggen wat wij dagelijks doen. Ik zie nu in dat dit geen extra administratieve druk op mijn mensen legt maar het hen juist eenvoudiger maakt om zaken terug te vinden. Als ondernemer ben ik dus duidelijk verrijkt uit dit traject gekomen.”

‘Niemand durfde me iets te garanderen’

Ministerieel erkend “Onze windtunnel is de enige in de Benelux. De sport staat wereldwijd nog in de kinderschoenen. Natuurlijk trainen hier professionals maar ruim driekwart van onze bezoekers is recreant. Wij brengen hen in contact met parasporten en leveren daarmee een bijdrage aan het populariseren van de sport. Dat vind ik belangrijk. Daarom ben ik trots op onze recente samenwerking met het Cios in Goes. In samenwerking met deze sportopleiding worden studenten hier opgeleid voor Indoor Skydive instructeur. Dit is een ministerieel erkende opleiding. Dat is uniek en een geweldige opsteker voor het Cios, de sport en natuurlijk voor ons bedrijf.”

51


‘Voorop lopen in glastuinbouw’ “De kracht van kunststof dat gemaakt is van biologisch afbreekbare materialen is groot. Neem de glastuinbouw, een branche waarin ons bedrijf bijzonder actief is. De klemmetjes waarmee paprikaplanten aan groeilijnen worden geklemd, produceren wij van biologisch afbreekbaar materiaal. Hierdoor kunnen de planten aan het einde van de groei samen met de klemmen en de aarde composteren. Waren deze klemmen van kunststof dan was het vervuilde grond en zou de teler kosten moeten maken voor de verwerking ervan.” ‘Hiermee kunnen wij ons onderscheiden’

Andere eigenschappen

Lange adem

“Het verwerken van biologisch afbreekbaar plastic is niet eenvoudig. De eigenschappen zijn immers totaal anders dan van de traditionele kunststoffen. Neem de mate van krimp. Een traditioneel product krimpt al in de matrijs en valt zodoende heel eenvoudig uit de vorm. Biomateriaal heeft echter niet of nauwelijks krimp. Dat is dus een uitdaging want hoe haal je het product uit de matrijs? Dat vergt aangepaste gereedschappen en een bepaald soort smering.”

“Samen met Pagter Innovations werken wij aan een transporthouder voor snijbloemen. We zitten met dit product nog steeds in de ontwikkelingsfase maar natuurlijk gaat het er komen. Het is een kwestie van een lange adem. Daarom is IPC ook zo belangrijk. Het biedt de mogelijkheid om tijd en geld in de eerste verkenningen te stoppen. Persoonlijk beschouw ik het ook als een enorme uitdaging. Voor Bato Plastics is het bovendien bijzonder belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat biologisch afbreekbare materialen steeds meer in zwang raken. Olie wordt immers steeds duurder terwijl biomateriaal goedkoper wordt. Wij willen in de glastuinbouw voorop lopen en daarmee de concurrentie uit lage lonen landen het hoofd bieden. Hiermee kunnen wij ons onderscheiden.”

‘IPC biedt tijd en geld’

52

Naam

Bedrijf

Innovatie

Gert-Jan Spierings

Bato Plastics B.V.

Een biologisch afbreekbare met water gevulde houder voor het transport van snijbloemen

53


“Netvlies is een jong, professioneel internetbureau. We maken de modernste technieken en meest opzienbarende ontwerpen toegankelijk voor klanten en ambiëren het beste full service internetbureau van Nederland te worden. Dit willen wij bereiken door voor onze klanten het maximale voordeel te realiseren dat zij online kunnen behalen. Drie jaar geleden spraken wij de verwachting uit dat mensen in de nabije toekomst op elk gewenst moment informatie willen opvragen die plaats en situatie afhankelijk is; de nieuwste technologie maakt dit mogelijk. Vanuit deze gedachte zijn we gestart met het IPC en hebben wij als basis een multimediaplatform ontwikkeld voor de nieuwste generatie telefoons/pda’s.” 54

‘Aan innovatieve ideeën schort het niet’

‘We ontwikkelen nu apps en mobiele websites voor andere branches’

‘Het is leuk om met de nieuwste technieken bezig te zijn’

Naam

Bedrijf

Innovatie

Jochem Vlemmix

Netvlies Internetdiensten

Ontwikkeling van een multimediaplatform voor de nieuwste generatie telefoons/pda’s

“Aan innovatieve ideeën schort het niet in onze organisatie. IPC heeft het zetje gegeven om met dit idee aan de slag te gaan. Anders was het langer bij een idee gebleven en zouden we nu meer achter de feiten aanlopen. Het kost redelijk wat discipline om een dergelijk traject te doorlopen maar het geeft ook energie. Het is gewoonweg heel leuk om met de nieuwste technieken en mogelijkheden bezig te zijn.”

dat consumenten steeds directer en actueler informatie wensen. Bijvoorbeeld: een toerist loopt over de Champs Elysées in Parijs en zoekt een leuk cafeetje. Hij heeft op dat moment een informatiebehoefte; hier en nu en in de eigen taal. Met deze situatie in het achterhoofd, hebben wij een multimediaplatform ontwikkeld voor de nieuwste generatie telefoons/pda’s, dat uiteindelijk heeft geresul­ teerd in producten als mobiele websites en (web)apps.”

Informatiebehoefte

Voorsprong

“In de afgelopen drie jaar heeft de digitalisering en technologie een enorme vlucht genomen. Wij signaleren

“Samen met Mo’media hebben wij gewerkt aan een pilot in de praktijk; een digitale stadsgids. Deze gids is

gekoppeld aan GPS en geeft aan wat er in de buurt te doen is en welke aanbevelingen reisgidsen en andere reizigers doen. Ook kan gedacht worden aan het uploaden van foto’s en filmpjes voor de familie thuis. Natuurlijk biedt deze applicatie nog veel aanvullende mogelijkheden. Voor ons is het goed dat we hiermee ervaring hebben opgedaan. We hebben daarmee een serieuze voorsprong behaald. Bovendien, nadat we deze pilot gedaan hebben in de reisbranche ontwikkelen we nu ook apps en mobiele websites voor relaties uit andere branches.” 55


‘Expertise inzetten voor meerdere klanten’ “Mijn vader heeft dit bedrijf in 1953 opgericht. Over innovatief gesproken. Hij heeft met het bedrijf steeds uitstekend ingespeeld op veranderende marktomstandigheden. Dat doen wij nu ook. Wij willen iets toevoegen voor onze klanten. Beperk je je alleen tot de maakindustrie dan is het gevaar aanwezig dat alleen de prijs gaat tellen. Wij doen aan productontwikkeling en werken onder andere aan de optimalisatie van het blaastransport.”

‘Steeds inspelen op veranderende marktomstandigheden’

Naam

Bedrijf

Innovatie

Hans Rongen

Rotako B.V.

Optimalisatie bulkhandling

“Rotako staat voor Rongen Tank- en Konstruktiebedrijf; zo begon mijn vader. Hij voelde de markt goed aan en verlegde enkele malen de focus van het bedrijf. Tijdens de crisisjaren, begin jaren tachtig van de vorige eeuw, realiseert mijn vader zich dat bedrijven kiezen voor onderhoud in plaats van de aanschaf van nieuwe apparatuur. Met het oog daarop neemt hij een verspanend bedrijf over. Later zijn we onderhoudsmonteurs gaan plaatsen bij onze klanten. Samen met onze engineering brengt dit Rotako op het punt waar we nu staan. Ons bedrijf, met twee vestigingen, is sterk in engineering, productie, montage en onderhoud.”

Toegevoegde waarde “Ik ben ervan overtuigd dat wij het moeten zoeken in een combinatie van ‘engineeren’ en maken. Met alleen maken redden we het niet. Dat wordt hoe langer hoe meer een prijzenslag. Binnen IPC hebben wij daarom gewerkt aan drie ontwikkelingen op het gebied van bulkhandling met echt toegevoegde waarde. Zo zijn wij actief voor een klant die werkt met kalk. Deze kalk wordt vanuit vrachtwagens een silo in geblazen (of gezogen) en dit wordt vervolgens fijn gemalen. Het komt voor dat er nog ijzeren deeltjes inzitten. Hierop draait hun molen stuk. Wij werken nu aan apparatuur waarmee deze ijzeren deeltjes tijdig uit de grondstof gehaald kunnen worden. Verder werken wij voor een schroeftransporteur aan een modulair systeem voor de contactpunten.”

‘Combinatie van ‘engineeren’ en maken’

Risico nemen “Het zou mooi zijn als we deze expertise kunnen inzetten voor meerdere klanten. Los daarvan vind ik het belangrijk dat we deze uitdagingen oppakken. Risico nemen hoort er nu eenmaal bij. In die zin is IPC ook van belang geweest. Het biedt de mogelijkheid om net iets meer risico te lopen.” 56

57


‘We moesten snijden in de factor arbeid’ “Van Wezel Verpakkingen is een familiebedrijf. Van oorsprong was het bedrijf een groot­ handel voor verpakkingsmaterialen. Gaande­ weg is het accent verlegd en zijn we meer en meer producent geworden. De concurrentie met lage lonen landen werd de afgelopen jaren steeds zwaarder. De factor arbeid ging knellen. Ons doel was daarom om met hetzelfde aantal mensen meer verpakkingen te produceren.”

‘Meer producten met minder mensen’ “Ongeveer twintig jaar geleden zijn we gestart met het maken van kunststof verpakkingsmaterialen. Wij zijn inmiddels gespecialiseerd in verpakkingen die geschikt zijn voor de geautomatiseerde verwerking van versproducten als kaas, vlees en vleeswaren en salades. De kans is groot dat het onsje vleeswaren dat je in de supermarkt koopt, op een schaaltje van ons verpakt wordt. Wij leveren vooral aan toeleveranciers van de retail en aan supermarkten zelf. Naast onze eigen productie zijn we nog steeds groothandel. Dat onderdeel is goed voor circa één derde van onze omzet.”

Lage lonen landen

‘xxxxxx xxxxxxx xxxxxx?’

58

“Gaandeweg deden steeds meer producten uit landen als Polen en Tsjechië hun intrede. Vanwege de lage loonkosten daar konden zij veel goedkoper produceren. Jarenlange klanten stapten over op de producten van concurrenten. Voor ons was duidelijk dat we, om te overleven, de factor arbeid zouden moeten minimaliseren. Toen wij uiteindelijk met IPC in contact kwamen, hadden wij al een prototype robot staan. De terugverdientijd van een dergelijke machine is in onze productie snel. We werken immers in drieploegen. Als we één man minder nodig hebben, werkt dat in drie ploegen door. Ons uiteindelijk doel was om de ervaring met deze ene robot te

verbreden naar de andere productielijnen. Dit hebben we binnen IPC met twee andere lijnen gedaan. Overigens betekent dit veel meer dan alleen een robot plaatsen. De medewerkers zijn uiteraard getraind en ook de productiehal is volledig heringericht. De inrichting is nu zo dat we met minder mensen meer machines kunnen bedienen.”

Biologisch afbreekbaar “Een andere innovatie heeft de afgelopen periode wat minder aandacht gehad. Dit betreft het gebruik van biopolymeren. Door de economische crisis en de prijzenslag in de supermarkt verschoof de focus volledig. In plaats van milieuvriendelijk ging alle aandacht uit naar de laagst mogelijke prijs. Tot op heden is er nauwelijks vraag naar biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal. Maar uiteraard, we houden hier de vinger aan de pols.”

‘Jarenlange klanten stapten over naar de concurrent’

Cash “IPC heeft ons absoluut geholpen. We zaten in een lastig parket. We raakten klanten kwijt vanwege onze prijs maar we hadden cash nodig om deze investeringen te doen. Ik was er al die tijd van overtuigd dat we deze richting op moesten gaan. Het is een continu proces waarbij we nog iedere dag leren. Het heeft ons bedrijf uiteindelijk veel slagvaardiger gemaakt.”

Naam

Bedrijf

Innovatie

Thom van Wezel

Van Wezel Verpakkingen Breda B.V.

Automatisering van verschillende productielijnen

59


‘Iedereen kan op elke werkplek aan de slag’

Naam

“Verhoeven Constructie is een echt familiebedrijf. Wij richten ons op de productie van klein constructiewerk. Dit vindt zijn weg, via industriële aannemers, naar de petrochemie. Binnen IPC hebben wij gewerkt aan het stroomlijnen van onze productie. Het resultaat is bijzonder. Daarbij is het kwaliteitsbewustzijn enorm verhoogd.”

“Verhoeven Constructie is gespecialiseerd in het vervaardigen van kleinere constructies uit (roestvrij) staal. Denk daarbij aan leidingondersteuningen, producten voor waterzuiveringsinstallaties, frames en bordessen, speciale flenzen en halffabricaten voor olieboorinstallaties. Kenmerkend voor ons bedrijf is de snelle, flexibele en efficiënte aanpak van projecten. Binnen IPC hebben wij samen met Rotako onderzocht of het mogelijk is om gezamenlijk een lasrobot aan te schaffen. Uit ons onderzoek bleek dat dit vooralsnog geen haalbare kaart is. Natuurlijk houden we de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. Wellicht dat dit in de toekomst wel mogelijk is.”

Rigoureuze aanpak “Daarnaast hebben wij intensief gewerkt aan het stroomlijnen van onze productie. We hebben hiervoor een expert ingeschakeld en die heeft ons op tal van terreinen

geadviseerd. Daarna is het toch een kwestie van doen. Wij hebben het echt rigoureus aangepakt. De productiehal is anders ingericht en de houding van de medewerkers ten aanzien van orde en netheid is verbeterd. Een prettig gevolg is bijvoorbeeld dat we nu vaste afspraken hebben over het opruimen van gereedschappen. Hierdoor kan iedereen op elke werkplek aan de slag.”

World Class “Daarbij hebben we alle medewerkers opgeleid met een bedrijfseigen cursus op het gebied van World Class Manufacturing (WCM). Het WCM-traject is in 2009 bedrijfsbreed geïntroduceerd en draagt bij aan een versteviging van onze concurrentiepositie. Het uiteindelijke resultaat is een verhoogd kwaliteitsbewustzijn bij de medewerkers. IPC heeft daarin een belangrijke bijdrage geleverd; het was het broodnodige steuntje in de rug.”

Marie-Anne Verhoeven Tjeuvo Verhoeven

Bedrijf Verhoeven Constructie B.V.

Innovatie Stroomlijnen van de productie

‘Wij hebben intensief gewerkt aan het stroomlijnen van onze productie’

‘Het kwaliteitsbewustzijn is verhoogd’ 60

61


‘We vereenvoudigen het werk voor architecten’

“De detailgenerator op onze website vereenvoudigt het werk voor ontwerpers en architecten. Zij kunnen heel eenvoudig tekeningen downloaden en op deze manier verwerken in hun ontwerp.”

Naam

Bedrijf

Innovatie

Martin Taks

Goedlicht B.V.

Detailgenerator op de website

“Ons bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en de montage van daglichtconstructies. Je kunt daarbij onder andere denken aan piramidedaken, zadelkappen, carports en luifels. Veel van onze daklichtconstructies worden al in het eerste ontwerp meegenomen. Wij maken dit voor architecten en ontwerpers nu een stuk eenvoudiger. Door een aantal kenmerken via de website in te geven, worden de bijbehorende tekeningen aangeboden. Deze kunnen vervolgens eenvoudig gedownload worden voor gebruik in de ontwerptekening. Wij zijn druk doende dit hele systeem te vullen. In feite hebben we alle gegevens voorhanden maar is het, mede als gevolg van een zieke medewerker, nog niet gelukt deze informatie te koppelen aan de website.”

Automatiseren “Binnen IPC werken we verder samen met InMotion aan het automatiseren van de productie van de onderranden van de daklichtconstructies. De bedoeling is dat bijvoorbeeld ook de afwateringsgaten en de bevestigingsgaten volautomatisch worden gemaakt. We zijn hier al vrij ver mee maar, mede door de crisis, hebben we dit nog niet kunnen afronden. Bovendien, in de afgelopen periode zijn we twee keer verhuisd. Dat heeft ook veel tijd en aandacht gekost. Van EttenLeur, via Moerdijk, naar Zevenbergschen Hoek. We hebben nu weer tijd om her en der nog wat puntjes op de i zetten.” 62

‘Architecten kunnen heel eenvoudig tekeningen downloaden’

63


Naam

‘We zijn de markt drie jaar voor’

René Bego

“Mo’media is een uitgeverij van geïllustreerde non-fictie boeken. Onze focus ligt met name op vrije tijd en dan vooral reisgidsen. Hierin hebben wij vanaf de start een nieuwe weg ingeslagen. Die keuze zet ons nu, bij de ontwikkeling van onze apps, opnieuw op voorsprong.”

Mo’media

“Ongeveer acht jaar geleden zijn wij gestart met onze 100% reisgidsenreeks. Wij hebben daarbij heel goed naar de markt gekeken. De bestaande reisgidsen zijn vertalingen uit het Engels, Frans of Duits. Dat is een beperking want een Nederlander kijkt nu eenmaal anders naar een stad dan een Fransman of Amerikaan. Maar dat is in mijn ogen niet het enige nadeel. De bestaande reisgidsen zijn ook allemaal geschreven vanuit het idee dat het ‘once in a lifetime’ bezoeken zijn. En dat is, zeker met de opkomst van de prijsvechters in de luchtvaart, vaak helemaal niet het geval. Neem een stad als Barcelona. Natuurlijk wil je iets lezen over de Ramblas en de Sagrada Familia maar het is leuk om wat adresjes te weten die wat verder van de toeristische routes afliggen. Wat tips van locals. Dat is wat wij met de 100% reisgidsen bieden. Overigens vergt dit wel flink wat investeringen. Naast de auteurs, vaak Nederlanders die ter plaatse bekend zijn, verzorgen wij de fotografie en de vormgeving helemaal zelf.”

100% Marktleider “Natuurlijk was het begin moeilijk. Het was echt ploeteren, duwen en trekken. Het product had tijd nodig. Inmiddels zijn we marktleider in Nederland. We hebben ze allemaal ingehaald. Dat is natuurlijk geweldig. En wat helemaal leuk is; inmiddels verkopen wij de licenties van onze boeken aan onder andere Noorwegen en Frankrijk. De rollen zijn daarmee omgedraaid. We beschikken over

64

een enorm netwerk van auteurs en hebben nu voor ruim dertig steden een reisgids. Voor nieuwe edities volgen we de markt nauwlettend; we kijken goed waar mensen reizen en springen daarop in.”

Digitale kansen “Ongeveer drie jaar geleden zag ik de digitalisering op me af komen. Ik realiseerde me dat dit kansen bood. Maar tegelijkertijd was dit een onbekende wereld. Ik wilde daarin mijn weg vinden maar hoe? Toen stuitte ik op IPC. Dat leek me een uitgelezen kans om kennis te maken met deze digitale wereld. Ik kwam in contact met Netvlies en enkele andere internetbedrijven en leerde zo over tal van nieuwe technieken. Wat ik ook leerde; het gaat niet alleen om de introductie van een app of een nieuw platform maar het gaat vooral om de organisatie daaromheen. De afgelopen drie jaar hebben we daarin enorme stappen gezet. Toen ook besefte ik het strategisch voordeel dat we hebben nu onze content ook daadwerkelijk ons eigendom is. Waar de uitgeverijen die met licenties werken de content uitsluitend mogen gebruiken voor het uitgeven van boeken, kunnen wij er natuurlijk mee doen en laten wat we willen.”

Opnieuw organiseren “De afgelopen periode hebben we onze interne organisatie opnieuw ingericht. Dat is een enorme klus geweest maar levert ons nu al voordeel op.

Bedrijf

Het werkt zo veel efficiënter. Nu dit op orde is en alles is gedigitaliseerd, kunnen we keuzes gaan maken om een en ander digitaal te ontsluiten. De content kan natuurlijk geëxporteerd worden naar onze boeken maar ook naar apps voor de smartphone en naar het 100% platform. Dit is op korte termijn mogelijk en ook hier hebben onze Franse en Noorse partners belangstelling voor. Overigens geloof ik dat deze apps en het platform een aanvulling zullen vormen op onze boeken. Het biedt de mogelijkheid om met onze lezers te communiceren. Natuurlijk is het moeilijk om in de toekomst te kijken maar ik verwacht dat onze reisgidsen de basis blijven vormen. ”

Innovatie De ontwikkeling van een app met reisgidsinformatie

‘Wij bieden tips van locals’

De markt is rijp “De ontwikkelingen op dit gebied gaan enorm hard. De markt is er inmiddels rijp voor en wij zijn er vol bij. Dat is geweldig. Ik ben ervan overtuigd dat we minstens drie jaar vooruit lopen. Het heeft ons enorm veel gekost om de volledige organisatie aan te passen maar we hebben het gedaan. We kunnen er nu volop mee aan de slag. IPC heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Zonder deze regeling waren we zeker niet zo ver geweest. Daarvoor zijn we eenvoudigweg te klein. Binnen de groep leer je van elkaar en vul je elkaar aan. Zeker met zo’n financiële prikkel erbij.”

65


‘Van ruimtevaart tot koelkast’

‘Geavanceerde, state of the art producten’

“Smartec produceert en verkoopt sensoren voor het meten van temperatuur, vocht, druk en straling. Wij zetten onze producten in ruim 25 landen af. Deze afnemers kiezen voor Smartec vanwege onze geavanceerde, state of the art producten en de hoge mate van betrouwbaarheid. Met behulp van IPC hebben we hier een aantal infraroodmodules aan kunnen toevoegen.”

Naam

Bedrijf

Innovatie

Rolf de Boer

Smartec

Infraroodmodule om temperatuur op afstand te meten

“Je vindt sensoren van Smartec in de meest uiteenlopende producten; van ruimtevaart tot koelkast. Tot voor kort bedachten we onze sensoren altijd zelf. Via IPC zocht ik samenwerking om op die manier, met een andere insteek, naar producten en specificaties te kijken.”

Nieuwe ideeën “De samenwerking verliep uiteindelijk moeizaam maar IPC heeft wel geresulteerd in een aantal nieuwe ideeën. Eén daarvan is de infraroodmodule waarmee temperatuur op afstand gemeten kan worden. Momenteel zijn we hiermee in een vergevorderd stadium. De sensor is klaar voor productie, de website is aangepast, de nieuwsbrieven verstuurd. Aan welke bedrijven we deze sensor uiteindelijk gaan leveren, daarover durf ik niets te zeggen. Het is een interessant product voor iedereen die temperatuur contactloos wil meten.” 66

‘De sensor is klaar voor productie’

67


De ervaring van de afgelopen drie jaar leert dat de regeling Innovatie Prestatie Contracten méér doet dan innovaties financieel mogelijk maken. De regeling blijkt tevens een belangrijke trigger te zijn voor ondernemers in het mkb om effectief samen te werken. Kijkend naar de kwaliteiten van de vier IPC groepen die we in Zuidwest-Nederland begeleiden, is de conclusie gerechtvaardigd dat dit een regio is waar vrijwel alles ontwikkeld en geproduceerd kan worden. Daarin ook schuilt de grootste kracht van deze dynamische regio. Talloze innovatieve ondernemers vormen één grote innovatiefabriek; een manier om sneller en flexibeler dan waar ook ter wereld te ontwikkelen en vernieuwen. 68

‘Koplopers in innovatie’

innovatie prijzen 2008 AquaPro wint de

Bèta Dragons Award

2009 Carian wint de Horecava Innovation Award

2009 Indoor Skydive Roosendaal wint de Event Film Award

2010 AquaPro wint de

Best of What’s New 2010

2011

Loggia staat in de MKB Innovatie Top 100 69


‘Innovatie als gezamenlijke drijfveer’

Adressen Aan deze uitgave werkten mee:

70

Aemas

AST Installatieproducten B.V.

Carrosserie Akkermans B.V.

Digital & Media Solutions B.V.

Indoor Skydive Roosendaal

Mo’media

Rotako B.V.

Van Wezel Verpakkingen Breda B.V.

Everdenberg 101 4902 TT Oosterhout T. 0162-462666 E. analyse@aemas.nl www.aemas.com

Patershof 8 4744 GC Bosschenhoofd T. 0165-322805 E. info@ast-ip.nl www.ast-ip.nl

Watermolen 8 4751 VK Oud Gastel T. 0165-512900 E.akm1811@planet.nl www.carrosserie-akkermans.nl

Watermolen 10 4751 VK Oud Gastel T. 0165-514963 E. info@denms.nl www.denms.nl

de Stok 24 4703 SZ Roosendaal T. 0165-520547 E. n.broos@indoorskydive.com www.indoorskydive.com

Vlaszak 10-12 4811 GR Breda T. 076 -5239090 E. info@momedia.nl www.momedia.nl

Huizersdijk 26 4761 PV Zevenbergen T. 0168-324650 E. info@rotako.nl www.rotako.nl

Minervum 7239 4817 ZJ Breda T. 076-5612156 E. info@vanwezel.nl www.vanwezel.nl

Allplast B.V.

Bank of Data Storage B.V.

CER International B.V.

EBN Veiligheidsdienst B.V.

InMotion B.V.

Netvlies Internetdiensten

Smartec

Schelde Rijnweg 6 4691 RW Tholen T. 0166-603884 E. info@allplast.nl www.allplast.nl

Postbus 82 4900 AB Oosterhout T. 06-21545060 E. e.zeelenberg@bankofdata.nl www.bankofdata.com

Vlierwerf 3 4704 SB Roosendaal T. 0165-557417 E. info@cer.com www.cer.com

Nieuweweg 77 4811 LW Breda T. 076-5205206 E. info@ebn-veiligheidsdienst.nl www.ebn-veiligheidsdienst.nl

Apolloweg 2 4782 SB Moerdijk T. 0168-334160 E. info@inmotion.nl www.inmotion.nl

Prinsenkade 7 4811 VB Breda T. 076-5414272 E. info@netvlies.nl www.netvlies.nl

Delpratsingel 26 4811 AP Breda T. 076-5205353 E. info@smartec.nl www.smartec.nl

Appkuns B.V.

Bato Plastics B.V.

CMP Fibalite Continental B.V.

Elkor Elektrotechiek

Loggia B.V.

Pagter Innovations B.V.

Verhoeven Constructie B.V.

Nijverheidsweg 10 4906 CL Oosterhout T. 0162-427885 E. info@appkuns.nl www.appkuns.nl

Munterij 2 4762 AH Zevenbergen T. 0168-331030 E. bato@bato.nl www.bato.nl

Keeneweg 10 4761 PM Zevenbergen T. 0165-321187 E. ckroon@cmp-fibalite.com www.cmp-fibalite.com

Kromzaad 1 4703 RD Roosendaal T. 0165-542503 E. elektrotechniek@elkor.nl www.elkor.nl

C. Raaymakerslaan 10 4731 EV Oudenbosch T. 0165-314938 E. info@loggia.nl www.loggia.nl

Vaartveld 14 4704 SE Roosendaal T. 0165-395500 E. info@pagter.com www.pagter.com

Looierij 1 4762 AM Zevenbergen T. 0168-323460 E. info@verhoeven-bv.nl www.verhoeven-bv.nl

AquaPro B.V.

Carian B.V.

De Smit Printservice B.V.

Goedlicht B.V.

Metrical Metaalbewerking B.V.

Rodenburg Biopolymers B.V.

Visker Beheer B.V.

Franseweg 9 4651 PV Steenbergen T. 0167-547554 E. info@groasis.com www.groasis.com

Ramgatseweg 7a 4941 VN Raamsdonksveer T. 0162-516259 E. info@carian.eu www.carian.eu

Lange Broekstraat 3 4944 XH Raamsdonk T. 0162-522052 E. pedro@desmitprintservice.nl www.desmitprintservice.nl

Spoordreef 2 4765 SP Zevenbergschen Hoek T. 0168-334350 E. info@goedlicht.nl www.goedlicht.nl

Vang 14 4661 TX Halsteren T. 0164-235020 E. Info@metrical.nl www.metrical.nl

Denariusstraat 19 4903 RC Oosterhout T. 0162-497030 E. info@rodenburg.com www.rodenburg.com

Prinsenhil 25 4825 AX Breda

Dit IPC startte met 34 bedrijven. Tijdens het project gingen drie bedrijven failliet, mede als gevolg van de economische crisis. Eén bedrijf is overgenomen.

71


‘Samenwerking tussen de drie O’s in West-Brabant heeft ondernemers en de regio innovatiever gemaakt’

Het IPC 1 project maakt deel uit van het InnovatieactiePlan West-Brabant. Op initiatief van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland werken daarin tien organisaties uit het Ondernemers-, Onderwijs- en Overheidsveld intensief samen om ondernemers en de regio Innovatiever te maken. De samenwerking in het InnovatieactiePlan verbindt effectief de netwerken en middelen van deze partners. Daardoor kunnen innovatieve mkb ondernemers snel aan elkaar, aan de juiste kennisleveranciers en aan financiers gekoppeld worden. Voor meer informatie zie www.innovatieplan.nl

72

IPC 1 Zuidwest-Nederland (2/2)  

Innovatieve ondernemers aan het woord

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you