Page 1

2014 Memòria Falles I+E

22/04/2014


(SOM)Diferents. (SOM)Iguals. (SOM)FallesI+E

(SOM)I continuem sent Falles I+E Amb un nou exercici, el de les falles del 2014, i en el segon any de vida del col·lectiu de Falles I+E, aquest grup de falles sense agrupar decidim continuar endavant perquè pensem que res de nou ha canviat respecte a les nostres reivindicacions de les Falles de 2013. Després de converses i reunions, el grup queda conformat definitivament per les comissions de falla de la ciutat de València Borrull-Socors, Sevilla-Dénia-Germanies, Lepanto-Guillem de Castro, Plaça de Jesús i Castielfabib-Marqués de Sant Joan.

(SOM)Reivindicatives Les nostres reivindicacions durant l’exercici 2014 són les mateixes que al 2013, començant per demanar l’avanç de la convocatòria del concurs de Falles Innovadores de l’Ajuntament de València. Al respecte es tracta de fer arribar al regidor de Festes i Cultura Popular, Francisco Lledó, aquesta inquietud. Una altra de les nostres reivindicacions és que en aquest mateix concurs puguen participar les falles infantils, ja que l’Ajuntament el convoca explícitament per a falles grans. Com a tercera sol·licitud, el col·lectiu de Falles I+E també demana, en la documentació a presentar per comissions i artistes, la possibilitat d’incloure en els contractes una casella d’intenció de participació en el concurs de Falles Innovadores. Relacionat amb aquest últim punt insistim en la demanda de les Falles I+E de que les comissions que es presenten al concurs de Falles Innovadores que convoca l’Ajuntament de València puguen triar per elles mateixes al jurat, tal com ho fan actualment les comissions que participen en la Secció 1ª A.

(SOM)SOM Enguany, cap al final de l’exercici faller, els nostres esforços es centren en un lema únic que marque les Falles 2014. Així naix (SOM) , una campanya encetada el 26 de febrer de 2014 dedicada a promocionar les diferències i similituts de les cinc comissions I+E respecte a la resta de falles de València:

Memòria exercici 2013-2014 Falles I+E


(SOM)Diferents. (SOM)Iguals. (SOM)FallesI+E “L’art és entès generalment com qualsevol activitat o producte realitzat per l’ésser humà amb una finalitat estètica o comunicativa a través del qual s’expressen idees, emocions, o en general, una visió del món (SOM)FALLES, (SOM)INNOVACIÓ, (SOM)EXPERIMENTALS, (SOM)I+E... Unes falles sense etiquetes, sense agrupar i que alguns consideren experimentals i/o innovadores. Reflexiones amb nosaltres? Experimentes amb les falles? Innovar, prové del llatí “innovara”, acte o efecte d'innovar, tornar-se nou o renovar, introduïr una novetat, la modificació d'un producte, i la seua introducció en un mercat. El que plantem és FALLA, (SOM)FALLA, sense adjectius, sense etiquetes. (SOM)FALLES crítica, concepte, sàtira. (SOM)CONCEPTE, filosòfiques, artístiques, experimentals, innovadores. (SOM)FALLES en materials o formes diferents. (SOM)COM TU... (SOM)PROPOSTA El nostre treball es podrà visitar dins de la RUTAI+E i es podrà llegir de la mà d'un comitè professional d'experts crítics que avaluarà els nostres projectes. No es tracta de donar premis, sinó de reflexionar al voltant dels conceptes proposats al carrer. Un informe amb les seues valoracions crítiques respecte a cadascuna de les Falles I+E. Apostem així per plantar una Falla i que aquesta siga valorada en sí mateixa i no en comparació amb altres. (SOM)IGUALS, (SOM)DIFERENTS. El Comité d’Experts de 2013, format pels professors universitaris Ricard Huerta i Pepe Miralles i pel president de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, Romà de la Calle, remarcà al seu informe que “El caràcter independent del jurat de les Falles I+E és una de les qüestions a destacar en aquesta investigació, ja que es tracta d’un comitè sense pressions i que no havien de donar “premis” a les falles participants, aquesta iniciativa es converteix en una activitat completament inhabitual i transgressora de l’esperit dominant”. Les comissions de les falles Borrull-Socors, Sevilla-Dénia, Lepanto-Guillém de Castro, CastielfabibMarqués de Sant Joan i Plaça de Jesús no són les úniques que planten Falles experimentals i innovadores a la ciutat de València, però sí tenen l’objectiu comú de pensar i fer reflexionar al voltant d’eixe concurs. Els artistes Daniel Jiménez Zafrilla, Ricardo Alcaide, Giovanni Nardin i Anna Ruiz, i els arquitectes Miguel Arraiz (Bipolaire), i Javier Molinero i María Oliver (Senyor Mixuro) presenten propostes úniques a nivell estètic, artístic i conceptual. Vols conèixer-nos? Qualsevol falla que compartisca l’esperit de fer alguna cosa diferent, fora del comú, que experimente en materials, que innove en una acció mai proposada abans, encara que no participe al concurs de falles experimentals e innovadores és, sense saber-ho una Falla I+E. Les falles cremen –o haurien de cremar- el que la societat vol fer desaparèixer i que no ens agrada per mitjà de la crítica i la sàtira. Falles I+E”

Memòria exercici 2013-2014 Falles I+E


(SOM)Diferents. (SOM)Iguals. (SOM)FallesI+E

(SOM)#Innovafalles En el nostre esperit està sempre present la innovació i l’experimentació, no només en les falles que plantem, sinó també en allò que fem. Per eixe motiu durant l’exercici faller centrem els nostres esforços col·lectius, i fins l’ultim moment, en tractar de portar endavant una exposició a càrrec de les comissions i els seus artistes per al 2014, a més de joves artistes plàstics de la Comunitat Valenciana. Una mostra conceptual que unisca l’art de carrer amb l’art de sala, però que finalment no s’ha pogut dur a terme. No obstant això ens hem posat les piles per tal de difondre les idees que ens mouen a fer allò que alguns consideren experimental i innovador. D’aquesta manera, som el primer col·lectiu faller del cap i casal en desenvolupar una aplicaciò per a móvil (APP) en Android i HTML5 (llançada en febrer de 2014), en la que es recullen tant els nostres projectes d’enguany com els perfils dels nostres artistes, els seus conceptes per a cadascuna de les falles o la “RUTA I+E” amb un plànol interactiu amb els cinc punts de referència. I tot això en Valencià, Castellà i Anglés. A l’APP es pot accedir mijançant l’adreça http://mobincube.mobi/BQ9PE, accessible únicament amb dispositius mòbils, o escanejant el codi QR.

Memòria exercici 2013-2014 Falles I+E


(SOM)Diferents. (SOM)Iguals. (SOM)FallesI+E Així mateix es crea un blog, actualmente encara en fase de desenvolupament, amb el que volem fer un xicotet repàs per la història tant del grup de Falles I+E, des de la seua creació, com de les comissions que integren en cada moment el col·lectiu. Està previst que el blog es complete i estiga totalment operatiu durant l’estiu de 2014, sent així la font de les notícies pròpies del col·lectiu. L’adreça d’este blog és http://innovafalles.wordpress.com/ .

Però els esforços es centren enguany en la difussió a través de les xarxes socials de les nostres propostes artístiques i la nostra activitat. La página de Facebook “Falles I+E” (https://www.facebook.com/FallesIE) ha començat l’exercici 2014 amb 190 “M’agrada”, arribant a tancar-se el 19 de març amb 637 seguidors, el que suposa un augment de 447. En moments puntuals, en els dies previs a la setmana fallera, l’abast de les publicacions fetes en eixe grup arriben a més de 3.600 murs d’usuaris de Facebook. La idea general d’aquest grup és la de promocionar tant les comissions que integren el grup com als artistes que treballen per a elles, ja siga amb actes propis com relacionats amb ambdós vessants. Destaquen les accions del 3 al 7 de març quan diràriament es publica un monogràfic sobre cada comissió (amb esbossos, extract de l’informe del comitè de 2013, fotografia del ninot en l’Exposició del Ninot 2014 i dades de contacte de cada comissió). També destaca la publicació dels actes singulars de cada comissió (Club de les Històries de Borrull-Socors, Setmana Cultural i Premis Bernarda de Sevilla-Dénia, Xerrades en Curt de Lepanto-Guillem de Castro, Marató fotogràfic i Concurs de relats curts de Plaça de Jesús i Taller de creació de la falla de Casteilfabib). A finals del mes de febrer de 2014, coincidint amb el llançament de la campanya (SOM), es renova la imatge de capçalera de Facebook i es crea una “imatge de marca” per a totes les publicacions en Facebook.

Memòria exercici 2013-2014 Falles I+E


(SOM)Diferents. (SOM)Iguals. (SOM)FallesI+E

Memòria exercici 2013-2014 Falles I+E


(SOM)Diferents. (SOM)Iguals. (SOM)FallesI+E Per tal de promocionar-nos com a col·lectiu i diferenciar-nos de les falles innovadores que no pertanyen a les Falles I+E, enguany es dissenya una lona per a cadascuna de les cinc comissions, que han estat penjades als voltants de les falles durants els dies que han estat plantades, amb els logotips dels nostres col·laboradors, el codi QR de l’APP móvil i les dades de contacte del grup (Adreça de Facebook, usuari de Twitter i adreça del blog)

Memòria exercici 2013-2014 Falles I+E


(SOM)Diferents. (SOM)Iguals. (SOM)FallesI+E (SOM)Mediàtiques En quant al ressò mediàtic, cal destacar per una banda a la premsa tradicional, ja que per segon any es contracta una pàgina en l’extra de Falles del periòdic Levante-EMV en la que s’exposen els conceptes de cadascuna de les falles integrants del col·lectiu Falles I+E, així com l’ubicació de les falles i noms dels artistes, adreces de Facebook, Twitter i Blog i un espai dedicat als nostres col·laboradors. L’Extra de Falles del Levante té una tirada de 80.000 exemplars.

Memòria exercici 2013-2014 Falles I+E


(SOM)Diferents. (SOM)Iguals. (SOM)FallesI+E També la Cartelera Túria, de forma gratuita, ens cedeix un espai en el seu Extra de Falles per a exposar els nostres motius conductors. La dada de tirada d’exemplars no ha sigut facilitada.

Memòria exercici 2013-2014 Falles I+E


(SOM)Diferents. (SOM)Iguals. (SOM)FallesI+E El 26 de febrer de 2014 es presenta la Revista d’Estudis Fallers, que anualment publica l’Associació d’Estudis Fallers, fent públic d’aquesta manera l’informe del comitè d’experts de 2013, format per Ricard Huerta, Romá de la Calle i Pepe Miralles baix el títol “L’esperit experimental de les falles innovadores de València”. Aquesta publicació té una tirada de 150 exemplars.

En quant a la premsa digital, la revista Nifunifallas.com dedica també enguany, com ja va fer al 2013, un apartat específic per a les Falles I+E referenciat en la pàgina principal del seu website des del 2 fins al 20 de març (http://www.nifunifallas.com/falles-ie-2014/ ). Altres pàgines webs i plataformes digitals també es fan ressò de les nostres propostes, el llançament de l’APP móvil o l’elecció del nostre comitè d’experts, com ara Distrito Fallas (http://www.distritofallas.com/2014/02/27/las-fallas-innovadoras-semeten-en-el-movil/), Hablemos de Fallas (http://www.hablemosdefallas.es/las-mejores-fallas/ingenio-ygracia/16157-app-aplicacio-mobil-en-android-i-html5-falles-i-e) , El Ninot Digital (http://www.elninotdigital.com/2014/03/01/jurado-fallas-ie-2014/) o els perfils de Facebook i Twitter de Malalt de Falles. En la ràdio, el 8 de juliol de 2013 el company Jose Francisco Carsí acudeix al programa “Nuestras Fallas” de Onda Fallera (94.9FM) on majoritàriament es parla de si les falles experimentals i innovadores han de presentar-se o no al concurs de falles per seccions de Junta Central Fallera a més del concurs de Falles Innovadores que convoca l’Ajuntament, passant de puntetes sobre si les I+E es poden considerar o no falles.

Memòria exercici 2013-2014 Falles I+E


(SOM)Diferents. (SOM)Iguals. (SOM)FallesI+E El 27 de febrer de 2014 el company Sebas Marín acudeix al programa d’Onda Fallera (canal 42 TDT i tv online) per a parlar de les nostres propostes 2014 dins de la campanya (SOM). El 13 de març de 2014 el company Carlos Galiana es entrevistat al programa de Levante TV “Falles 2014” (http://videotecahtml5.es/levantetv/media/falles-2014-dijous-13-marc-2-part minut 28:55) amb el mateix propòsit de difondre el col·lectiu, les propostes i les accions.

(SOM)Estalviadores Tot i que a principi d’exercici es pressuposta la despesa per comissió en uns cent euros (100€), el desemborsament final per comissió integrada en les Falles I+E en l’exercici faller 2014 és de vuitantaquatre euros amb seixanta cèntims (84,60€), despeses corresponents a la pàgina de l’Extra de Falles del Levante-EMV i a les lones publicitàries.

(SOM)Avaluades per un comitè d’experts El comitè d’experts de 2013 va endarrerir la publicació de l’informe de valoració de les propostes de les Falles I+E fins a febrer de 2014, quan es va publicar en el número 19 de la Revista d’Estudis Fallers. Per aquest motiu per a les Falles de 2014 decidim deixar clar des de un primer moment als membres del comitè triat que la presentació de la publicació correrà a càrrec del col·lectiu, si be ells podran publicarho amb posterioritat on ho consideren oportú, ja que el text és de la seua autoria. El comitè 2014 està

Memòria exercici 2013-2014 Falles I+E


(SOM)Diferents. (SOM)Iguals. (SOM)FallesI+E format per Pepe Romero, escultor i professor del Departament d'Escultura de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València i del curs de postgrau Educació Artística i Museus de la Universitat de València; Kike Correcher, dissenyador i fundador de Filmac; i Rafa Rivera, arquitecte, doctorat en Suficiència Investigadora i professor d’urbanisme de l’Escola d’Arquitectura de València. Tots tres han estat acompanyats pels companys Miguel Arráiz, José Francisco Carsí i Roberto Heredia en el matí del 16 de març, dia en el que el comitè ha visitat cadascuna de les falles per tal d’avaluar les propostes dels seus artistes i poder intercanviar impressions amb ells a peu de falla. D’aquesta manera, la ruta del comitè ha sigut la següent: Sevilla-Dènia, Plaça de Jesús, Castielfabib, Lepanto-Guillem de Castro i Borrull-Socors, estant convidats a dinar en aquesta última comissió.

Memòria exercici 2013-2014 Falles I+E


(SOM)Diferents. (SOM)Iguals. (SOM)FallesI+E (SOM)Falles amb amics Per a les falles de 2014 comptem amb el patrocini de dos empreses que deiceixen recolçar-nos com a col·lectiu. La seua col·laboració ix reflectida tant en l’APP mòbil com en la pàgina de Facebook i la pàgina de l’Extra de Falles del Levante EMV. Si bé no hem obtés ajuda económica directa de cap d’elles, sí és cert que col·laboren en espècie. Per tal motiu des de les Falles I+E volem agraïr la implicació de “Pollos Planes” i “Amstel”, i confiem en la seua col·laboració per a l’exercici faller 2015.

Amb el vist i plau de les Falles I+E 2014. València, a 22 d’abril de 2014.

Fotografies: Raquel Úbeda. Material gràfic: Falles I+E.

Memòria exercici 2013-2014 Falles I+E

Memòria  

Resum de la trajectoria de les Falles I + E al llarg d'aquest anys 2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you