Sådan skaber vi vækst

Page 1

Sådan skaber vi vækst! Gode eksempler på innovation & udvikling i danske bolig- og beklædningsvirksomheder


Værsgo! Her er et magasin, som fortæller om nogle af de stærke alliancer, der opstår mellem virksomheder og vidensinstitutioner, når praktikere og eksperter møder hinanden. I Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning har vi konstant fokus på at understøtte vækst og udvikling i ’vores’ virksomheder. Vi holder øje med ny viden og forskningsresultater både nationalt og internationalt for at hjælpe med at styrke den danske bolig- og beklædningsbranches innovations- og konkurrenceevne. Knap 300 virksomheder deltager årligt i vores projekter og omkring 500 virksomheder møder op til aktiviteter som seminarer, gå-hjem-møder, konferencer m.m. Den viden, vi præsenterer de mange deltagere for, henter vi blandt andet i samarbejdet med 120 videns- og uddannelsesinstitutioner og brancheforeninger i hele verden. Vi oplever, at virksomhederne i stadig højere grad bruger vores viden og netværk til at få inspiration og kontakt med eksperter. Derfor håber jeg, at du vil tage dig tid til at læse magasinets gode historier og blive inspireret til, hvordan du kan bruge Innovationsnetværkets platform og derigennem styrke din virksomheds vækst og udvikling. Du er altid velkommen til at kontakte mig eller en af Innovationsnetværkets medarbejdere for at drøfte mulighederne. Desuden vil jeg opfordre dig til at se nærmere på hjemmesiden www.innonetlifestyle.com, hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev. Med venlig hilsen Betina Simonsen Direktør Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning


Fakta Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning Vi er et netværk under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vores formål er at fremme vækst og innovation i bolig- og beklædningsbranchen samt i kreative virksomheder. Det gør vi ved at identificere, formidle og forankre ny viden og bygge bro mellem virksomheder og forsknings- og vidensinstitutioner. Bag os står et konsortium og næsten 100 dialogvirksomheder.

Konsortiepartnere:

AU

AARHUS UNIVERSITET

Dialogvirksomheder: Udviklingsorienterede virksomheder fra bolig- og beklædningsbrancherne, som bidrager med inspiration og sparring til konsortiet. Derved sikrer vi et konsekvent fokus på de mest relevante emner, materialer og områder. Se listen med dialogvirksomheder på vores hjemmeside link http://innonetlifestyle.com/om-os/dialogpartnere/ Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning hører til blandt Europas bedste klyngeorganisationer og har derfor modtaget guldmedalje fra EU efter standarden ”Cluster Management Excellence Labels Gold”. Læs mere om Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning på www.innonetlifestyle.com

Aarhus Universitet Copenhagen Business School

Kunstakademiet Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen

Arkitektskolen i Aarhus

Designskolen Kolding

Alexandra Instituttet

Innovation Lab

Kontakt Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning

Afdeling i Jylland: Birk Centerpark 38 7400 Herning Tlf.: +45 9616 6200 E-mail: info@Innonetlifestyle.com

Teknologisk Institut / Tekstil, Træ og miljø

TEKO Design & Business, VIA UC

Development Centre UMT

Udgiver Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning Redaktion Birgitte Iversen, c:ommunicate Grafisk tilrettelæggelse og layout Birgitte Berg-Munch, Grafisk Design Birgitte Bjerregaard, bnordic.dk

Afdeling på Sjælland: Philip de Langes Allé 10 1435 København K Tlf.:+45 3527 7524 E-mail: info@innonetlifestyle.com

Forsidefoto: Paneler fremstillet i PLA i flere lag i kombination med polyester. Beregnet til interiør og kan med fordel anvendes i sundhedsvæsenet. Design: Tekstildesigner Gitta Foldberg, som er aktiv på online-platformen JOIN.DK - se side 12-13.


INDHOLD

06 Fixoni fik greb om de unge mødre 08 Svævende stumtjener vandt Innovation Cup 23

Fremtiden væves af 10 inspiration fra gamle dage

12 JOIN.dk skaber innovativt samarbejde i branchen 14 Dialog med brugerne skabte helt nye produkter 16 Knivskarp innovation

18 Markant efterspørgsel på funktionelt tøj

20 Uformel dug tiltrækker nye kunder


22 Temaet er dialog i Rundkant-projektet 2014

24 Tekstilmølle vil skabe arbejdspladser og ny industri til Danmark 26 Talent for mode findes det? 28 Red dot for højstol til babyer 30 Forretningsudvikling for kreative virksomheder

32 Hjem til Danmark...

34 Børnevirksomheder leger sammen

38 D anske arkitekter i Moskva´s Manege

36 Internationalisering


6

Strategisk Design

I juni 2012 blev børnetøjsvirksomheden H. Utoft A/S en af vinderne ved Match Innovation Cup. I knap to måneder konkurrerede syv virksomheder sammen med studerende om at skabe en rigtig god idé.

Fixoni fik greb om de unge mødre

E

Her har vi ikke bare været studerende. Det har været en rigtig opgave, vi skulle løse, og virksomheden var meget engageret. De har virkelig troet på os, og derfor har vi fået rigtig meget ud af det. Studerende Sara Vestergaard Andersen TEKO VIA UC

n øjenåbner for virksomheden. Sådan siger Brand Manager Jan Christensen fra H. Utoft A/S om Match Innovation Cup; et forløb som strakte sig over to måneder i 2012. "Vi har set hvad man skal igennem for at skabe innovation, og det har sat en innovativ proces i gang hos os. Vi står nu med en idé, vi ikke selv var kommet på" siger Jan Christensen. Syv tøj- og tekstilvirksomheder deltog sammen med vidensinstitutioner og studerende. Alle blev undervist i innovative teorier og metoder, og derefter fordybede de studerende sig i konkrete problemstillinger fra virksomhederne.

Fixoni skal nå mødre via de sociale medier H. Utoft A/S står bag børnetøjsmærkerne Fixoni og YOU KIDS og havde egentlig bedt om inspiration til en kommunikationsstrategi. Men de to studerende og virksomheden blev undervejs enige om at sætte fuldt fokus på Fixoni og den nye mødre-generation. Det valg gav pote. For da de syv virksomheders teams præsenterede deres arbejde for hinanden i auditoriet hos Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, slog Fixoni-oplægget benene væk under alle tilhørere. Dels præsenterede de studerende deres forslag kreativt ved, at den ene spillede den unge mor Ida, som Fixoni skal nå ud til. Dels var forslaget meget gennemarbejdet. Spørgeskemaer, gade- og dybdeinterviews havde flere gange sendt de studerende ’hjem til start’, fordi


7

Teamet bag H. Utoft A/S leverede et overbevisende skuespil, da de synliggjorde den nye mødregenerations forventninger til et tøjmærke.

målgruppen ikke syntes om deres første ideer. Men efterhånden nåede teamet frem til, hvordan man når den nye mor-forbruger og forbinder hende til Fixoni. Et overbevisende miks af sociale medier og konkrete aktiviteter knyttet til Fixonis værdi om ’en blød start’ blev præsenteret. Og mere kan vi ikke fortælle her… For Fixoni vil arbejde videre og Jan Christensen var ikke i tvivl om, at ideerne skulle rulles ud så snart som muligt. Som han sagde til de studerende efter fremlæggelsen: ”I har ramt os, hvor vi vidste, at vi var svage, og I har sat nogle vigtige tanker i gang, som vi nu vil arbejde videre med. Ida er jo den nye forbruger, og hende vil vi gerne have fat i.”

Deltagende virksomheder Carite Sport A/S, Clipper A/S, F&H of Scandinavia A/S - Södahl, H. Utoft A/S Fixoni, ISAY A/S, Kabooki A/S og LauRie A/S. De studerende kom fra TEKO Design & Business’ indkøbs- og brandinglinjer.

Målrettet jagt efter gode innovationsmetoder

Match Innovation Cup Match Innovation Cup lagde sig konceptmæssigt op ad de populære Innovation Cups, men her deltog flere virksomheder på én gang, og de deltagende virksomheder indgik selv i arbejdet. Match Innovation Cup er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovations program ”Åbne Midler” og blev afviklet fra april til juni 2012.

På Match Innovation Cup præsenterede syv virksomheder konkrete udfordringer for hinanden og de studerende. Der blev arbejdet med Alexander Osterwalders Business Model Generation og deltagerne spillede ’Map of the Future’ med gode diskussioner om, hvordan fremtidens trends, tendenser og teknologiske muligheder kan påvirke den enkelte virksomhed. Målet var at finde og tilpasse en innovationsmodel, som passer til kreative virksomheder, for flere undersøgelser viser, at den kreative branche har brug for innovationsmetoder, som tager udgangspunkt i deres egen virkelighed og kan kommunikeres i et visuelt sprog, der relaterer til hverdagen.


8

Strategisk Design

Svævende stumtjener vandt Innovation Cup 23

Ved Innovation Cup 23 ramte to designere præcist ved at skabe en svævende stumtjener. Den passer perfekt til Frost A/S, der med vægt på design leverer interiør til kontraktmarkedet og en lang række boligog interiørbutikker i ind- og udland.

Vinderne af bedste samlede møbelprodukt blev Melinda Allermann og Marianne Kleis Jensen, som her ses med deres svævende stumtjener.

D

irektør Hans Jørgen Frost var klar i mælet, da han kårede to designere, Melinda Allermann og Marianne Kleis Jensen, som vindere af Innovation Cup 23. ”Den effekt vi gerne vil have ved et nyt produkt er aha-oplevelse og en berettigelse i markedet”.

Bøjle med indbygget funktion Den vindende stumtjener hænger i loftet, hvorfra en række skulpturelle bøjler placeres nedad i forlængelse af hinanden. Bøjlernes form betyder, at de kan bruges både som bøjle og knage. De kan også benyttes traditionelt, hvis man foretrækker en almindelig garderobestang. Vinderne beskrev til præsentationen, hvordan stumtjeneren kan bruges i både private hjem og offentlige rum; eksempelvis i et venteværelse, hvor også børn kan nå en knage.

Innovation Cup Innovation Cup arbejder med studerende fra design-, arkitekt- og produktionsteknologiuddannelser, som løser opgaver direkte afledt af bolig- eller beklædningsvirksomheders behov. Formålet er at udbygge og sikre samarbejdet mellem danske virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Samtidig synliggøres nyt, dansk design og danske virksomheders innovationsevne. Innovation Cup 23 blev afviklet i 2012.


9 ”Vinderne har lavet en grundig analyse, som dokumenterer produktets eksistensberettigelse. Desuden har de arbejdet grundigt med farver og materialer, så de har skabt et produkt, der er nyt, samtidig med at det spiller perfekt sammen med vores øvrige design,” forklarer Hans Jørgen Frost, som er imponeret over niveauet hos alle deltagende grupper. Men selv om noget er flot, er det ikke nødvendigvis let. ”Vores eget formsprog er anderledes, så vi har sat os grundigt ind i Frosts værdier for at skabe et produkt, som passer ind netop her,” fortæller Marianne Kleis Jensen og suppleres af Melinda Allermann: ”Vi har lært rigtig meget ved at skulle indleve os i virksomheden. Derfor har det været godt at arbejde sammen, fordi vi har kunnet trække på hinanden og se ideerne fra flere vinkler.”

Vinderne af bedste innovationsforløb blev Bettina Duelund og Signe Hytte, som har designet et lille siddeog entrémøbel, der med flere forskellige funktioner både er en fralægnings- og en siddeplads.

Værdifulde medarbejdere på vej ud i branchen Innovation Cup 23 var karakteriseret af grundighed og designforslag på højt niveau. Alle grupper havde gjort meget ud af behovsanalyser og forarbejde, ligesom markedsføring og præsentation i butikkerne også var med i de studerendes overvejelser. Hans Jørgen Frost oplevede, at de studerende havde tænkt ideerne helt til ende og både behersker designudvikling samt forståelsen for at realisere et produkt.


10

Strategisk Design

Danish Art Weaving er et af de sidste danske væverier. Med tråde tilbage til 1920´erne bygger virksomheden på gamle, stolte traditioner, og det er derfor her, at førende producenter af skandinavisk møbeldesign vælger tekstiler. Væveriet arbejdede i sommeren 2012 på det nye tekstil Ambassador, som er udviklet i Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædnings projekt ’Retrokoncepter’.

Fremtiden væves af inspiration fra gamle dage

K

an man spinde forretning på en god idé? Noget tyder på det. I hvert fald har direktør Max Schaumann vævet en ny Marokkopude, udviklet i projektet ’Retrokoncepter’. ”I projektet arbejdede vi tæt sammen med museumsfolk, og på en workshop så vi deres store samling af originale olmerduge. Jeg blev fascineret af at stå med disse gamle originale tekstiler, og kunne pludselig se det oplagte i at lave en moderne olmerdug,” fortæller Max Schaumann. Ideen førte til et produkt, som symboliserer flere tidsperioder på én gang; et nutidigt olmerdugsmønster kombineret med 1970´ernes populære marokkopude. Danish Art Weaving præsenterede sidste forår marokkopuden og stoffet Ambassador, som hurtigt blev en succes og blandt andet er solgt til Skovby Møbelfabrik, MH møbler, Getama, Søren Lund Møbler, Stouby Møbler og Bundgård Møbler.

Ambassador-stoffet er inspireret af fortidens olmerduge og ses nu på Marokkopuder, som en ny blanding af retro og globalisering.


11 Ambassador blev samtidig lanceret på messerne i Stockholm, Köln og Birmingham af Skovby Møbler og Stouby Møbler. ”De er begge møbelvirksomheder, som stadig producerer i Danmark, og det passer rigtig godt til fortællingen om Ambassador, der er udviklet med inspiration fra vores danske historie,” siger Max Schaumann, som meldte sig til ’Retrokoncepter’, fordi Danish Art Weaving har et væld af spændende produkter med særegne historier knyttet til sig. Sammen med specialister i dansk kulturarv og improvisationsteater har virksomhederne fordybet sig i historiske tekstiler og originale forarbejdningsteknikker. ”Danske museer er et slaraffenland for nutidens tøjog tekstilproducenter med masser af materiale- og designinspiration. Desuden ligger der en markedsføringsmæssig merværdi, hvis virksomhederne formår at omformulere historiske dragter og materialer til moderne produkter,” siger projektleder Svend Erik Nissen fra Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning.

Jeg kunne se, at projektet øger vores kompetencer, når det handler om at kommunikere til slutbrugeren. For vi skal jo fortælle forbrugeren, hvordan man ved at betale lidt ekstra, kan få design fra et lille dansk væveri – vel at mærke i en kvalitet, som kan holde til også at blive brugt af de næste generationer. Direktør Max Schauman Danish Art Weaving

Deltagende virksomheder Det nye ambassadorstof fås også i en ensfarvet variant.

Retrokoncepter Retrokoncepter er et innovationsprojekt under Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, som knyttede tråde mellem historiske klæder, folkedragter og tekstiler fra danske museer og forskningscentre og nutidens tekstil- og beklædningsvirksomheder. Projekt Retrokoncepter blev finansieret af Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) Læs mere her: http://innonetlifestyle.com/blog/portfolio-type/retrokoncepter/

Danish Art Weaving, Lene Bjerre Design, Skriver Collection, Haugland Collection, Katvig og Georg Jensen Damask.

God gang i vævene Siden lanceringen har mere end 16 væve produceret det nye olmerdugsmønster og Max Schauman forklarer, at det nye produkt er en stor fordel for Danish Art Weaving. ”Den nye fortolkning af olmerdugen er gået rent ind hos producenterne. Ambassador produceres både i striber og ensfarvet, og især den ensfarvede, som er udviklet af vores vævemester Gunnar Eriksen, tror jeg på kan blive en klassiker, der vil få betydning for os i mange år frem,” siger Max Schauman.


12

Brugerdreven & åben Innovation

JOIN.dk skaber innovativt samarbejde i branchen Her ses prototyper af Gitta Foldbergs dekorative rumele­menter med akustisk forbedrede egenskaber i Gabriels Comfort+ materiale.

I

august 2012 afprøvede Gabriel A/S online-platformen JOIN.dk, der inddrager virksomheder, designere og forbrugere. ”Da vi første gang blev præsenteret for JOIN-projektet i København sidste forår, var vi overbeviste om, at platformen var den rette løsning for os. Vi ser et stort potentiale i brugerdreven innovation og samspillet mellem virksomhed og studerende er guld værd,” fortæller Sofie Venndt, Business Developer ved Gabriel A/S. I første omgang havde Gabriel A/S udtænkt et pilotprojekt, hvor en udviklingsplatform med designere skulle danne grundlag for nye kommercielle produkter. Dog stod det hurtigt klart, hvor omfattende sådan en innovationsplatform er at udvikle, og virksomheden valgte derfor at benytte en eksisterende platform, JOIN.dk. Gabriel A/S oprettede et wish på JOIN.dk og efterspurgte innovative idéer til re-design af tekstiler til interiør. To designere fra Designskolen Kolding viste interesse, og fik begge et materiale i økologisk microfiber stillet til rådighed.

Kreative inputs ”Lige da jeg stiftede bekendtskab med JOIN.dk, virkede siden lidt forvirrende, men jeg blev hurtigt grebet af idéen om, at det kan blive min fremtidige portal til jobs og netværk. Det var let at tage kontakt til Gabriel A/S og Sofie Venndt, da jeg først fandt opgaven,” siger Kathrine Henneberg, som er den ene af de to designere. Hun fik senere en praktikplads hos Gabriel A/S, hvor hun bl.a. kunne føre sin JOIN-idé om et rullegardin et skridt videre. Den anden designer, Gitta Foldberg, havde en idé om at skabe vægkunst ud af Gabriel A/S' materiale. ”Inspirationen fik jeg bl.a. fra Paris, og da jeg kom hjem derfra, eksperimenterede jeg med mel og papir for at skabe de helt rigtige former. Vægudsmykningen er tiltænkt kirker, auditorier og hotelområder. Her kan dekorationerne have akustisk forbedrende egenskaber og samtidig fungere som udsmykning i kombination med lys,” beskriver teknisk designer Gitta Foldberg, som dimitterede fra Designskolen Kolding i sommeren 2013.

Flere brugere vil løfte JOIN.dk De to designstuderende ser spændende perspektiver ved JOIN.dk og opfordrer andre designere til også at bruge platformen. Også fra Gabriel A/S lyder en opfordring: ”Vi har fået to nye kontakter, som vi ikke ville have været foruden, så vi vil bestemt også bruge JOIN fremover. Men jeg håber, at der kommer flere brugere til og endnu flere aktiviteter på platformen,” siger Sofie Venndt. Besøg JOIN.dk på www.join.dk


Kathrine Hennebergs idé til et unikt rullegardin.

Rundkant-designere i åben proces For at skabe mere trafik på JOIN.dk foregår årets Rundkantprojekt på platformen. Rundkant er en forening af unge danske designere, som eksperimenterer med materialer og form. Medlemmerne vil parvis lave skitser og udarbejde idéer på JOIN.dk og som noget nyt, ønsker Rundkant at arbejde med en åben proces på JOIN.dk, hvor både producenter, designere og designinteresserede kan deltage aktivt i processen og påvirke projekternes tilblivelse. Læs mere på side 22-23.

De står bag JOIN.dk JOIN.dk er en online platform, hvor virksomheder, designere og forbrugere sammen udvikler nye produkter. Den er sponsoreret af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning / Development Centre UMT, Alexandra Instituttet og Crossroad Innovation samt Elephant Design, i samarbejde med Microsoft, LEGO, CBS og Danske Designere.


14

Brugerdreven & åben Innovation

Møbelvirksomheden Brødrene Andersen har i flere år samarbejdet tæt med Innovationsnetværket og fået øjnene op for, at det betaler sig at spørge kunderne om produkterne. Dette fokus på brugerdreven innovation har blandt andet ført til et givtigt samarbejde med designfirmaet byKATO; et makkerskab, som satte en ny møbelserie i verden, der nyder international opmærksomhed.

Det nye produkt i byKATO-serien fra Brødrene Andersen er The Andersen Chair, som har fået Red Dot Award 2013.

Dialog med brugerne skabte helt nye produkter

D

a møbelvirksomheden Brødrene Andersen i foråret 2012 udstillede byKATO spisebord og byKATO sideboard på Milanomessen, blev det en succes, som straks gav internationale ordrer. ”Vi har ikke tidligere oplevet noget lignende – det var en fantastisk god oplevelse,” fortæller salg & marketingsansvarlig Jørgen Andersen, som fik konkrete nye kunder med sig hjem og interessante kontakter, der kunne arbejdes videre med. Interessen kom ikke kun fra Europa; der blev også knyttet værdifulde kontakter til Venezuela, Hong Kong, Japan og Kina.


15 Den målgruppe, Brødrene Andersen hidtil har henvendt sig til, er på tilbagegang. De 54-årige er anderledes, end de var før. De går med hættetrøje, spiser tapas og ser X-faktor. Udfordringen var at forny virksomheden uden at ændre den.

både dyre møbler og kædesalg og kunne pege på en ny retning,” siger Jørgen Andersen. ”Fremover skal møbelhandleren også kunne tilbyde noget til 35+, som ofte forventer en lavere pris end den ældre generation. Derfor skal kompleksiteten i vores produkter ned, uden vi går på kompromis med kvalitet. Det er lykkedes at forene det gode fra byKATOs verden med vores høje krav til kvalitet og finish.”

Partner Tonny Glismand / byKATO

Målrettet kommunikation Siden er nye produkter kommet til som The Andersen Chair; en stol med glasfibersæde, der har fået Red Dot Design Award 2013. Nye metoder, værktøjer og samarbejdspartnere har kort sagt ført til en spændende udvikling. ”Vi har udspurgt vores kunder om deres forventninger, og derigennem fået aha-oplevelser. Eksempelvis ved vi nu præcis, hvilke produkter, der appellerer til kunderne,” forklarer Jørgen Andersen og fortæller, at virksomheden er blevet meget mere aktivt kommunikerende. ”Det kræver, at man er ude i god tid, og den proces har vi skullet lære os. I gamle dage rev vi næsten prototyperne ud af hænderne på designerne, når vi var på vej på messe. Men det går ikke. Vi skal sørge for at arbejde med længere horisonter, så vi grundigt kan kommunikere til vores målgrupper.”

Udvidelse af kundegrundlaget Et af de første udviklingsprojekter, som Brødrene Andersen samarbejdede med Innovationsnetværket om, var det brugerdrevne innovationsprojekt ULD, hvor møbelvirksomheden fandt ud af, at den er stærk, når det gælder møbler til forbrugere på 50+. Det satte tanker i gang om at udvide kundegrundlaget og sammen med en af Innovationsnetværkets konsulenter lavede man en plan med design- og produktudviklingsfirmaet byKATO. ”De havde en anden indgangsvinkel til design, segmenter og kundegrupper og kunne derfor skubbe til os. Vi vil jo stadig tilbyde produkter krydret med snedkerdetaljer, men byKATO har erfaringer med

Skab god kommunikation byKATO har sammen med Brødrene Andersen skabt produkter til en ny målgruppe uden at gå på kompromis med, hvad møbelvirksomheden er kendt for. ”Jeg vil sammenligne det med en kok, som kigger på råvarerne og overvejer, hvordan de kan bruges på en ny måde,” forklarer partner i byKATO, Tonny Glismand.

Innovation kræver tid – men betaler sig Innovation og udvikling tager tid, men det er Brødrene Andersen klar til at investere. ”ULD-projektet blev en øjenåbner, som gjorde os fokuserede. I dag laver vi ikke projekter uden at have kundegrupper inde over til at give deres besyv med,” siger Jørgen Andersen.

Ekstern konsulentbistand til udvik­ lingsorienterede virksomheder Innovationsnetværkets sekretariat har i flere år administreret et udviklingsprogram for Vækstforum i Region Midtjylland, som støtter vækst- og udviklingsorienterede bolig- og beklædningsvirksomheder til yderligere vækst. Formål: At øge den enkelte virksomheds indtjening, innovation og/eller eksport – og at øge produktivitet og beskæftigelse.


16

Nye Materialer & Bæredygtighed

Vi husker den vist alle; Raadvad-kniven af rosentræ, som siden 1950´erne har skåret sig igennem danskernes madlavning. Men også klassikere kan trænge til forandring, og derfor er Raadvads populære knivserie relanceret.

Knivskarp innovation

Raadvad. Model Norr santoku kniv

H

ar du som barn kastet frugten fra et lønnetræ op i luften, og begejstret fulgt dets ’vinger’ danne en lille propel, som kunne flyve ganske langt ved vindens hjælp? Den leg er en del af de fleste skandinavers barndomsminder – og nu også en del af deres køkkenudstyr. For skaftet på Raadvads nye knivserie er lavet af løn, og det gør knivene særligt miljø- og klimavenlige. Træet hentes i Norden, så de tropiske skove ikke belastes. Udfordringen er dog, at løn ikke er nær så stærkt som tropisk træ, men en materialeworkshop med Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning gjorde det klart for Fiskars Denmark A/S, som producerer Raadvad, at der alligevel var store muligheder med lønnetræ.

Fat i den lange miljø-ende ”Vi var på jagt efter et miljøvenligt alternativ til de traditionelle Raadvad-knive lavet af rosentræ. Innovationsnetværket præsenterede en række nye materialer; heriblandt modificeret træ fra Kebony®. Kebony® bruger deres produkter til blandt andet facadebeklædning og skibsdæk, som konstant udsættes for sol, vand og vind; belastninger der

minder om det store daglige slid på knive,” forklarer Trade Marketing Manager Martin Nørgaard Rasmussen fra Fiskars Denmark, der testede Kebony® og fandt ud af, at det holdt til meget mere end normale trætyper.

Lavthængende frugt blev til livsstilsprodukt ”Det er en fantastisk metode. Man kan sige, at det gør træet mere intelligent, fordi det tilføres nogle nytteværdier, som passer lige ind i tidsånden. Dels vokser løn lige uden for vores dør, dels er det genanvendeligt, så miljøsamvittigheden er ren for os som producenter og for forbrugerne hjemme i køkkenet,” siger Martin Nørgaard Rasmussen. Han fortæller, at mødet med Innovationsnetværket åbnede virksomhedens øjne for, at her hang en lavthængende frugt, som var lige til at plukke. ”Normalt læner vi os op ad vores leverandørers tekniske innovation, men denne gang drev vi selv hele processen ved at finde et nyt materiale og bruge det til at relancere et ældre produkt. Den form for innovation har vi ikke dyrket så meget tidligere.”


Norr

17

Den nye Raadvad knivserie fra Fiskars Denmark A/S hedder Norr, som er det svenske ord for ’Nord’. Serien er inspireret af nordiske værdier som renhed, æstetik og miljø og designet af Jacob Leth-Espensen.

Raadvad. Model Norr asiatisk urtekniv

Materiale-workshop – noget for jer? Innovationsnetværket tilbyder materialeworkshops, hvor virksomheder kan få hands on erfaring med nye materialer, som flydende træ, selvrensende byggematerialer og tekstiler, slidstærke tæpper lavet af husholdningsaffald og fine bløde tekstiler lavet af majs- og fyrretræsfibre.

Se mere her: http://innonetlifestyle.com/blog/portfolio-type/materialebibliotek/

eller kontakt: Svend Erik Nissen på telefon 96 42 65 48

Modificering af lønnetræ Den norske virksomhed Kebony® har udviklet en metode til at modificere lønnetræ, så det bliver stærkere. Man imprægnerer træet i en ovn med bioalkohol fra majsplanter, som er en naturlig alkoholvæske, der derfor ikke belaster miljøet. I processen opvarmes træet, så porerne lukker sig, og ikke kan suge fugt.


18

Nye Materialer & Bæredygtighed

Herretøjsproducenten Texman har efter­ behandlet en uldjakke, så den nu har samme egenskaber som en regnjakke. ”En oplagt konkurrenceparameter i det våde Skandinavien,” lyder det fra Texman.

Markant

efterspørgsel på funktionelt tøj

I

nteressen for ’intelligent’ tøj stiger og i efteråret 2012 udkom et nyt katalog, som hjælper danske beklædningsproducenter med at indføre funktionalitet i tøj. Kataloget giver et overblik over nye efterbehandlingsmetoder. ”Jakken hang uden for mit kontorvindue en af de sommerdage, hvor regnen bare øsede ned – sådan et dansk sommerskybrud. Bagefter var den knastør indvendig og vi kunne se, hvordan vandet prellede fuldstændig af,” fortæller indkøbschef Lars Kristensen fra Texman, som var testvirksomhed i Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædnings projekt ’Mere funktionalitet i hverdagstøj´. Da Texman hørte om vandafvisende efterbehandling med ’NanoSphere’, så man straks en fremtidigt konkurrenceparameter. ”Med det regnfulde danske vejr ser vi et oplagt potentiale i uldjakker, der ikke tager vand ind. Materialet giver os helt nye muligheder, for der er stadig stor interesse for uld,” fortæller Lars Kristensen.

Stor tidsbesparelse Til det nye katalog blev der samlet information om processer med øget funktionalitet, når det gælder smudsafvisning, smudsfjernelse, strygefri egenskaber samt svedtransporterende/hurtigttørrende og vandafvisende egenskaber. 40 efterbehandlingsmidler har nu eget produktblad om producent, egenskaber, brugsegnethed, sundheds- og miljømæssige forhold. Underviser Vera Friis fra TEKO Design & Business, VIA UC og chefkonsulent John Hansen fra


19

Teknologisk Institut har begge mange års indgående kendskab til området og sammen arbejdet med ’Smarte efterbehandlingsmidler’. ”Vi har lagt vægt på, at kataloget kan bruges som første udvælgelse, så man hurtigt kan orientere sig og spare virksomheder for meget tid,” siger John Hansen. Vera Friis fortæller, at kataloget forklarer, hvad det enkelte efterbehandlingsmiddel kan; herunder dets sundheds- og miljømæssige egenskaber. Hun fremhæver, at der efterhånden er mange ’grønne’ argumenter for at bruge nye efterbehandlingsmidler: ”Der er besparelser ved at nedsætte antallet af vaskeprocesser og energibesparelse ved vask med lavere temperatur. Desuden har det stor betydning for miljøet, at forbruget af vaskemidler nedsættes.”

Her ses uldjakken, som har fået samme egenskaber som en regnjakke ved at efterbehandle med NanoSphere.

Den betragtning er Lars Kristensen hos Texman enig i. ”Vores jakke består af 80% uld og 20% polyester. Metervaren får en efterbehandling med NanoSphere, som absorberes i stoffet og derfor ikke kan ses. Det er miljøvenligt ved at reducere behovet for rensning. Forbrugerne ved godt, hvad de vil have, og det handler i høj grad om at skabe et produkt med den rette kombination af kvalitet, egenskaber og pris.”

Få kataloget her ’Smarte efterbehandlingsmidler’ er udgivet af Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning i samarbejde med konsortiepartnerne TEKO Design & Business, VIA UC og Teknologisk Institut. Se kataloget her: http://innonetlifestyle.com/wp-content/uploads/2013/04/Smarte-efterbehandlingsmidler.pdf

Nyt produkt på vej ud i butikkerne Herretøjsproducenten Texman har efterbehandlet en traditionel uldjakke med NanoSphere og forventer at have jakken i butikkerne 1. oktober 2013. Med denne efterbehandling har jakken samme funktion som en regnjakke. Jakken kan renses 50 gange, før man risikerer, at vandafvisningen forsvinder.


20

Nye Materialer & Bæredygtighed

Da Georg Jensen Damasks nye dug kom på bordet, inviterede den helt nye kunder ind. For dugens design var hentet i virksomhedens gemmer og tilført nye farver og teknologier, der appellerer til den moderne forbruger.

Uformel dug tiltrækker nye kunder

”Vi har løbende gemt eksemplarer af vores produkter i et kælderrum. Dette projekt blev anledningen til, at vi nu satte tid af til at gennemgå, registrere, fotografere og digitalisere de designs, som vi har lavet gennem årene. Nu skulle det her bagkatalog en gang for alle på plads.’ Christian Borch / Design- & Marketingschef Georg Jensen Damask

G

eorg Jensen Damasks nye dug har fået positiv feedback og genereret et godt salg. ”Vi har fået helt nye kunder, som ønsker en mere uformel dug. Desuden appellerer den også til de eksisterende kunder, der typisk køber den som et supplement til de klassiske duge,” siger design- og marketingchef Christian Borch. Han er derfor vældig tilfreds med virksomhedens deltagelse i projekt Retrokoncepter, hvor ideerne til den nye dug blev udviklet. ”Det var meget givtigt at indgå i en styret proces, hvor vi blev præsenteret for helt nye veje at gå. Normalt går man inde i en glasboble og kommer let til at gøre det samme hele tiden. Her blev vi prikket til, og det åbnede for nye muligheder.”

Man kører ofte i de samme spor Georg Jensen Damask har gennem generationer designet og fremstillet damaskvævede tekstiler.

Virksomhedens historie går tilbage til 1400-tallet og håndværk og traditioner er derfor dybt integreret i identiteten. ”For os fylder historie og tekniske muligheder jo i forvejen. Men man kommer alligevel til at køre i de samme spor, der bliver til vaner. Dette projekt tog fat på det historiske på en måde, hvor helt nye teknologiske muligheder blev spundet ind i løsningerne. Det stod pludselig klart, at vi godt kan gå nye veje uden at ændre på vores kvalitet og det, vi står for,” forklarer Christian Borch. For mange mennesker er barrieren for at købe en dug, at man synes, den er besværlig at håndtere. Derfor blev det besluttet at arbejde med en teknologi, som afviser snavs. Den teknologi har flere producenter allerede taget i brug, men Georg Jensen Damask ønskede først nu at være med, fordi der er kommet miljøvenlige løsninger, som harmonerer med den kvalitet, virksomheden gerne vil stå for.

Mersalg og nye kunder I gemmerne fandt man en dug, som Nina Ferlov designede for mere end 20 år siden. Mønstret er valmuer, hvor designeren har arbejdet med en kraftfuld forenkling af blomsten, så dugen får et meget sommerligt udtryk. ”Vi tilførte dugen den nye teknologi. Desuden fik den nye farver, der giver lidt gas, og det var en ideel kombination for en ny kundegruppe, som ønsker en mere uformel dug,” siger Christian Borch, der samtidig kan glæde sig over, at også de eksisterende kunder kunne se fordele ved en uformel dug, og typisk køber den til brug i haven. ”Der var ganske enkelt behov for en dug, hvor man ikke skal passe så meget på. Projektet synliggjorde derfor nye muligheder for os, som både skabte mersalg og tiltrak en helt ny målgruppe.”


Inspirationsmateriale

Deltagere

Projekt Retrokoncepter har lavet et hæfte med inspirationsmateriale om produktudvikling og storytelling. Her præsenteres fem værktøjer samt øvelser og cases fra projektet. Se hæftet her:

Projektet Retrokoncepter foregik i 2011 og 2012 og tog afsæt i en bevilling fra Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO).

http://innonetlifestyle.com/wp-content/uploads/2013/08/retro-koncepter.pdf

Deltagende virksomheder: Danish Art Weaving, Georg Jensen Damask, Haugland Collection, Katvig, Lene Bjerre Design og Skriver Collection. Projektgruppen bag forløbet: Innovationsnetværket Livsstil – Bolig og Beklædning, Center for Tekstilforskning, Københavns Universitet, Moving Minds og Textilforum, Museum Midtjylland.


22

Nye Materialer & Bæredygtighed

Designkollektivet Rundkant udforsker hvert år et tema, hvor studerende laver tværfaglige møbelprojekter. I 2014 er temaet ’dialog’ og udstillingen, som har fået titlen ”Ikke tale, bare snakke”, udstilles i Rundetaarn, København næste efterår.

Temaet er dialog i Rundkantprojektet 2014

R

undkant er en forening af unge danske designere, som eksperimenterer med materialer og form og stiller spørgsmålstegn ved normerne. I 2014 opfordres medlemmerne til at flytte grænser, skeje ud og fortolke ud fra temaet dialog. Foruden studerende fra Designskolen Kolding, Kunstakademiets Designskole og Arkitektskolen Aarhus medvirker en række danske virksomheder; bl.a. Gabriel, Fritz Hansen og BoConcept. Projektet foregår på onlineplatformen JOIN.dk, hvor studerende, virksomheder og brugere i samarbejde skaber innovative produkter og projekter.

Startskuddet har lydt Projektet er startet i august 2013. 20 medvirkende designere arbejder sammen i par med forskellige fagligheder. De unge designere udformer idéer og skitser på JOIN.dk, og virksomhedernes rolle er at være i dialog med designerne ved at komme med feedback på udviklede prototyper, bidrage med materialer og være aktive på JOIN.dk. De virksomheder som har mulighed for det, laver prototyper af projekterne. ”Målet er at lade de kvindelige designere rykke sig inden for området og skabe noget unikt i dialog med hinanden. Det at gå sammen skaber en synergieffekt, som en enkelt person ikke selv kan opnå,” fortæller projektleder Rasmus Nordqvist fra Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning.


23

Opgaven “Ikke tale, bare snakke” I et forhold mellem to parter findes der et overlappende mellemrum, der byder på interessante sammenstød, sammensmeltninger eller neutrale overgange. Dette mellemrum vil parrene tværfagligt arbejde med. De vælger selv et underemne og bliver i fællesskab enige om en historiefortælling om dialog eller mangel på samme.

Hvor kollektivet tidligere kun har arbejdet ud fra et kunstnerisk kreativt udgangspunkt, ønsker vi med dette projekt at sætte deres arbejde ind i en dialog med virksomheder fra livsstilsbranchen. Maria Lyhne Formand for Rundkant

Dialog mellem virksomheder og studerende Rundkant har manifesteret sig som et nyskabende designkollektiv, der med udstillingen Kvinde kend din Kropsholder i 2012 var en af de mere omtalte designudstillinger i Danmark. Med fokus på temaet dialog, skal de studerende tværfagligt skabe innovative produkter parvis. Ønsket er at kickstarte ny innovation mellem virksomheder og Rundkant. Projektet ledes af Innovationsnetværket Livsstil- Bolig & Beklædning og er under faggruppen Fremtidens livsstil. De medvirkende virksomheder er indtil videre Gabriel, Fritz Hansen og BoConcept.

Skub til designprocesserne Formålet med Rundkant er ikke at skabe nye kommercielle produkter, men ønsket er at rykke designernes processer yderligere ved at koble virksomheder på de enkelte projekter, så der opstår grundlag for nye profilerende produkter. De deltagende virksomheder får stor inspiration og læring. Samarbejdet med branchens spændende talenter kan desuden resultere i innovative produkter og nye forretningsmuligheder.


24

Nye Materialer & Bæredygtighed

Alene i Danmark smides der mellem 50.000 og 100.000 tons tøj ud årligt, mens der samtidig indkøbes cirka 90.000 tons nyt tøj. Tekstilmøllen er et projekt med vision om at genanvende brugte tekstiler og skabe vækst via grønne forretningsmodeller.

Tekstilmølle vil skabe arbejdspladser og ny industri i Danmark


25 tekstiler er blødere, og har en anden struktur end ikke-genanvendte materialer.

Nye anvendelsesmuligheder

I

dag sælges kun en lille andel af kasserede tekstiler i landets genbrugsforretninger og andet sælges til østlande, mens cirka 90 procent brændes. Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning prøver nu at ændre denne statistik sammen med andre danske virksomheder og videnspartnere.

En bæredygtig mølle En tekstilmølle indsamler tekstiler fra bl.a. tøj, møbelstoffer og sengelinned, som sorteres i farver og kvaliteter og findeles i maskiner med roterende knive. Slutteligt spindes der nye garn af de genanvendte materialer. Med en tekstilmølle skabes et bæredygtigt restprodukt, der kan ende som garn, som er blødt og kan varieres i styrke alt efter formålet. ”For at skabe så rene fraktioner som muligt undersøger vi, hvilke teknologiske udviklingsdele der skal investeres i, så det kan sælges til danske virksomheder eller bearbejdningssteder i udlandet,” forklarer strategisk udviklingsleder Svend Erik Nissen fra Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning.

Omtanke for miljøet Projektgruppen bag Tekstilmøllen vil imødegå den stigende efterspørgsel på råvarer samt forbrugernes ønske om bæredygtighed og omtanke for miljøet. Desuden vil de styrke regeringens tiltag på området omkring vækst gennem grønne forretningsmodeller. Etablering af Tekstilmøllen kan derfor resultere i en ny industrigren og flere arbejdspladser i Danmark. Børnetøjsvirksomheden Katvig, som deltager i projektgruppen, har erfaring med genanvendte tekstiler i kollektionerne og finder materialet usædvanligt velegnet til børnetøj. Tøj lavet af garn fra genanvendte

Tekstilmøllen kan ved at blande genanvendt garn med andre materialer imødekomme producenter og forbrugeres stigende krav om anvendelsesmuligheder og slidstyrke. I møbel- og byggevareindustrien er der stor efterspørgsel på materialer, som kan anvendes til møbelstoffer og plader. Også i bilindustrien er behovet for tekstiler stort til paneler og døre. Tekstiler er desuden anvendeligt indenfor lydisolering og termisk isolering ligesom spånplader kan fremstilles af genanvendt tøj. ”Lige nu undersøger vi forskellige finansieringsmuligheder, så vi kan optimere indsamlings- og logistikkæden i Danmark og indgå i en værdikæde med store udenlandske genanvendelsesanlæg,” fortæller Svend Erik Nissen og peger på, at der med Tekstilmøllen skabes et velfungerende netværkssamarbejde bag tankesættet cirkulær økonomi, som resulterer i et bedre miljø, nye forretningsmodeller og fremtidig vækst.

Mål med Tekstilmøllen Målet med projekt Tekstilmøllen er at positionere Danmark i en international værdikæde, der samlet udgør en kritisk masse. Endvidere vil projektet udnytte danske styrkepositioner på logistik- og markedssiden. Et af fokuspunkterne er at sikre national opbakning og finansiel støtte fra politisk hold, organisationer og virksomheder.

Deltagere Deltagerne i projektet er Development Centre UMT, TEKO Design & Business, VIA UC, Alexandra Instituttet, Innovationsnetværket for Miljøteknologi, Force Technology samt en lang række virksomheder; Katvig, IKEA, COOP, Kvadrat, Gabriel, EGEtæpper, Kabooki, Novotex, Wickie Meier, Marius Pedersen, Dansk Affald i Vojens m.fl.


26

Iværksætteri & Talent

Hvad er modetalent egentlig? Det blev drøftet ivrigt på Holmen i foråret 2013, hvor Kunstakademiet havde inviteret gæster fra blandt andet den svenske tøj-koncern H&M og London-uddannelsesinstitutionen Royal College of Art til at drøfte emnet med en sal fyldt med engagerede tilhørere.

Talent for

mode - findes det?

T

alentfulde medarbejdere - og ikke mindst talentfulde designere - bidrager til virksomheders udvikling og vækst. Men hvad er talent egentlig? Er man født med det, eller kan det læres? Og hvordan får man øje på talentet i uddannelser og når virksomheder skal rekruttere? Designer og underviser på Royal Collage of Art i London, Ike Rusk, talte på seminaret om talentudvikling og uddannelse. Siden 1998 har han undervist i design af herretøj, og kan i dag følge sine studerende i jobs hos bl.a. Dunhill, Adidas og Givenchy. ”Min rolle er at hjælpe studerende med at finde ud af, hvem de er, så de kan kommunikere det til verden. Jeg opmuntrer dem til at finde deres designidentitet, men kan også se, at det kræver stort mod af dem. For i en designproces træffer man valg, og et valg har altid konsekvenser,” sagde Ike Rust og pegede på, at en af de svære konsekvenser ved at træffe valg er, at man risikerer kritik, og mange studerende frygter selve frygten for at blive afvist.

En blanding af medfødt og tillært Et af de mennesker, der på egen krop har følt, hvordan det er at blive bedømt, er designeren Anne Sofie Madsen, som driver virksomhed i eget navn og får stor opmærksomhed for sit design. Hun blev uddannet på Kunstakademiets Designskole i 2009 og fortalte på seminaret, at hun undervejs i sit uddannelses- og udviklingsforløb ikke selv har følt sig som et talent. Hun fortalte, hvordan hun på skolen altid

lavede noget mærkeligt, som de andre grinede af og hun selv følte sig lidt flov over. Først da hun kom ud og præsenterede sine ting for designere i Berlin og Paris stod det klart for hende, at hun ikke skulle tænke på design som ’duer’ eller ’duer ikke’, men at det i stedet handler om, hvor man passer ind.

Talent management Herefter fortalte lederen af H&M´s HR-afdeling Beata Aurell om koncernens arbejde med talent management. Herunder de udviklingsmuligheder der ligger i at holde øje med den nye printdesignassistent, som måske med tiden kan lande i stillingen som divisionsdesigner, blive ekspert inden for strik - eller måske har flair for projektledelse. Det handler om at få øje på dem, som kan udvikle sig fra en rolle til en anden, og er klar til at tage mere ansvar; ikke mindst at spotte medarbejdere med lederegenskaber. Samtidig holder H&M øje med, om medarbejderne tager koncernens værdier til sig og trives godt med dem.


27 Billederne er fra ’ Future of Fashion’, som blev afholdt på Børsen i juli 2012. Her blev de nyuddannede designere præsenteret for branchen, pressen og beslutnings-

tagere, for modetalent handler i høj grad også om at skabe kendskab, så de nyuddannede designere får et netværk, som kan hjælpe dem videre i modebranchen.

Arrangører Seminaret om modetalent foregik på Kunstakademiets Designskole og var arrangeret af fire af Innovationsnetværkets konsortiepartnere: Kunstakademiets Designskole, Designskolen Kolding, TEKO Design & Business, VIA UC og Development Centre UMT.

Små virksomheder mangler professionel rekrutteringsproces Seminarets sidste oplægsholder var Moussa Mchangama, som talte om rekruttering af nye talenter i danske modevirksomheder. Siden har Kunstakademiet og Moussa Mchangama arbejdet videre med området under ledelse af ph.d. Maria Mackinney-Valentin, og der udkom i juni 2013 en rapport om arbejdet – læs den her: http://innonetlifestyle.com/wp-content/uploads/2013/06/talent-mb-innonetlifestyle.pdf

‘Can Danes do Fashion’ og ’Future of Fashion’ Innovationsnetværket arbejder med rekruttering og talenter på flere måder; heriblandt ’Can Danes do Fashion’, som skal facilitere et bedre møde mellem virksomheder og nyuddannede talenter for at lette kandidaternes vej ind på arbejdsmarkedet. Også arrangementet ’Future of Fashion’, som blev afholdt på Børsen i juli 2012, præsenterede de nyuddannede designere for branchen, pressen og beslutningstagere. Her mødte store internationale kæder som H&M og Inditex frem, fordi de så det som en stor fordel med flere skolers talenter samlet på ét sted.


28

Iværksætteri & Talent

Møbeldesigneren Hans Sandgren Jakobsen deltog i Innovationsnetværkets Pit Stop-projekt i 2011 og 2012. Her fik han blandt andet fokus på at synliggøre sin virksomheds mange processer, som nu er prøvet af i stor stil sammen med børnemøbelvirksomheden Flexa. Samarbejdet mellem de to virksom­ heder gav i 2013 en red dot award for en højstol til babyer.

Red dot

for højstol til babyer

med et fyldestgørende skitseforslag på de tre produkter; det var lige op til sommerferien. Da Flexa besluttede at arbejde videre med os, gik det stærkt igen, for der var en meget stram tidsplan med prøver i august og prototyper, som skulle være klar til en messe i Köln i september.”

Tværfagligt samarbejde fra dag ét

D

esigner Hans Sandgren Jakobsen begyndte sit samarbejde med Flexa på en workshop sammen med andre designere og faggrupper; blandt andre teknikere og ergoterapeuter. Deltagerne hørte oplæg fra børneeksperter om børns udvikling og søvn og gik herefter i tværfaglige grupper for sammen at idéudvikle en højstol, en babyseng og puslemodul samt en tilhørende tekstilserie. ”Der skulle ideer på bordet allerede på workshoppen. Og selv om der selvfølgelig er arbejdet meget med ideerne efterfølgende, så kan jeg se, at skitserne fra den dag dannede en fin platform for det videre arbejde,” siger Hans Sandgren, som fik travlt efter workshoppen. ”To-tre uger efter skulle vi komme

Produktudviklingschef Kristine Schmidt fra Flexa fortæller, at børnemøbelvirksomheden har lagt en ny strategi med fokus på moderne skandinavisk design. Derfor var det naturligt at invitere designere med i udviklingen af den nye babyserie. ”Det er nyt for Flexa at arbejde med eksterne designere og vi havde brug for at lære nogle at kende og se, hvordan de arbejdede,” forklarer Kristine Schmidt, som arrangerede den tværfaglige designworkshop på baggrund af erfaringer fra tidligere jobs hos Lego og Rynkeby. På workshoppen inddrog Flexa eksperter inden for børneadfærd, pædagogik, ergonomi og søvn. Samtidig var eksterne møbel- og tekstildesignere inviteret, og derudover deltog Flexas egne specialister – for eksempel medarbejdere med dyb viden om teknik og funktion. ”Min erfaring er, at man kommer rigtig langt ved at arbejde tværfagligt fra starten. Ideen bliver meget skarpere, når man arbejder hele vejen rundt fra dag ét og lader alle forholde sig til design, pris, afsætningskanaler og alle de andre parametre som afgør, hvordan et produkt lander rigtigt på markedet,” siger Kristine Schmidt.


29 Producenten Flexa og møbeldesigneren Hans Sandgren Jakobsen har sammen skabt en serie stilrene babymøbler. Seriens højstol er netop belønnet med en red dot design award.

Inspiration via projekt Pit Stop Hans Sandgren Jakobsen Design deltog i 2011 og 2012 i Pit Stop; et forretningsudviklingsforløb for små kreative virksomheder. Bag projektet stod Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, som netop nu forbereder et tilsvarende forløb for nye virksomhedsdeltagere.


30

Iværksætteri & Talent

270 branchefolk sugede inspiration til sig, da eksperten i forretningsudvikling, Alexander Osterwalder, præsenterede sit visuelle værktøj, som i dén grad appellerer til kreative virksomheder.

Forretningsudvikling for kreative virksomheder

F

lyt din virksomhed ind i fremtiden. Det var oplægget til seminaret arrangeret af Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, TEKO VIA UC og Herning Kommune i efteråret 2012. En af tilhørerne var Business Manager Anna Fricke fra tekstilvirksomheden Gabriel A/S. ”Jeg faldt over Osterwalders bog for to år siden. I InnovationMaster, som jeg er ansvarlig for, har vi taget metoden til os og bruger den i vores arbejde med innovation. Canvas´et hænger på vores væg, og er en integreret del af den måde, vi tænker, taler og udvikler på,” fortæller Anna Fricke. Hun fik en større forståelse ved at møde Alexander Osterwalder. ”Det gavner ens individuelle læringsproces at høre, hvad han selv tænker. Vi sad hele tiden og relaterede hans indlæg til det derhjemme, og vores tanker kørte på to plan hele dagen omkring, hvordan vi kunne bruge det. Så vi var trætte, da vi tog hjem,” siger Anna Fricke, som kunne høre på spørgsmålene fra salen, at det er en proces at få metoden ind under huden og opnå en klar forståelse af den. ”Vi har også vanskeligheder og farer ind i mellem vild, men vi lærte noget ved at møde ham. Man forstod det på en anden måde, end når man læser bogen eller går på nettet.”


31 Simpelt med stor gennemslagskraft Også Product Manager Morten Juul Dolberg fra Pressalit fandt Osterwalders model god. ”Det er et meget inspirerende værktøj. Simpelt, men med stor gennemslagskraft. Det er et dialogværktøj, som hurtigt kan spare mange af de analyser, man normalt bruger tid på,” siger han og fremhæver samtidig lighedspunkterne med, hvordan designere og arkitekter arbejder. ”Man kan revurdere, lave om og hele tiden udvikle på forretningsmodellen, når man bruger dette værktøj. Det inviterer til en dialog up front, hvor man hurtig kan lukke noget ned, hvis det ikke ser bæredygtigt ud. På den måde undgås det at bruge kostbar tid på alle mulige analyser. Der er selvfølgelig en risiko for at lukke noget for hurtigt ned; det skal man være opmærksom på.”

The Business Model Canvas oplagt til kreative virksomheder Schweizisk-fødte Alexander Osterwalder står bag The Business Model Canvas, som visualiserer arbejdet med forretningsmodeller. Ved at eksperimentere med løsninger udvikles nye måder at løse kendte problemer på. Innovationsnetværket har brugt modellen i projekterne Pit Stop og Innomatch.

”Vores erfaringer viser, at kreative virksomheder får meget ud af at arbejde med forretningsmodeller, som er dynamiske og tilpasset livsstilsbranchens foranderlige vilkår. Og det er vigtig viden, for undersøgelser viser, at kreative virksomheder gennemsnitligt genererer en højere værditilvækst pr. fuldtidsansat end øvrige brancher. Derfor er der et stort potentiale ved at udvikle den enkelte virksomhed,” siger direktør Betina Simonsen fra Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning.


32

Internationalisering

Priserne stiger i Asien og danske virksomheder er meget langt fremme med robotteknologi. Samtidig er et af vores stærkeste kort bæredygtighed, som kræver nærhed til produktionen. Måske er det tid til at hente produktion hjem igen?

Hjem til Danmark…

R

obotteknologi og automation åbner nye muligheder for igen at producere i Danmark. Teknologierne er ikke længere dyre og svære at håndtere, men derimod billige, nemme at programmere og lette at flytte rundt med. Det kan skabe nye muligheder for danske små og mellemstore virksomheder. Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning er aktiv i arbejdet med at afdække, hvilke muligheder og potentialer den nye teknologi kan give netop Innovationsnetværkets virksomheder. Vi er blandt andet involveret i et partnerskab, som vil udvikle et testproduktionsanlæg i Danmark, der reducerer miljøbelastning og ressourceforbrug.

Desuden planlægges en analyse som skal afdække: • Hvilke forhold der kræves for, at møbelproduktionen forbliver i Danmark • Hvilke forhold og tilpasninger der skal til for at tilbagetrække flere produktioner til Danmark. Målsætningen er desuden at udvikle nye forretningsmodeller inspireret af dansk håndværk, kulturhistorie og design.

Perspektiver : • Med afsæt i ny robotteknologi og automation kan Danmark vise resten af verden, hvordan krav om bæredygtig produktion og integreret fokus på design er en affyringsrampe for udvikling af nye genanvendelsessystemer, services og produkter.


33 • Bæredygtighed i en globaliseret verden udfordrer især mindre virksomheder, der ikke i samme grad som de store kan have egne produktionsfaciliteter i udlandet. Blandt andet er det en stor udfordring at kontrollere, om miljømæssige og etiske krav overholdes, og derfor vil især de små aktører kunne drage fordel af produktion i Danmark. • Tekstil- og modeindustrien er en af verdens næstmest forurenende industrier, og miljøbelastningen i en række tredjeverdenslande er stor. Dansk design kombineret med nye produktionsmetoder og forretningsmodeller kan skabe en konkurrencedygtig produktion af kvalitetstøj og tekstiler, som er mindre ressourcekrævende samt mere bæredygtig og etisk forsvarlig. • I 1990’erne mistede Danmark knap 20.000 danske industrijobs i tekstil- og modebranchen. Samtidig forsvandt innovationskompetencer, da der ikke længere er direkte adgang til produktionsfaciliteter. Det gør det besværligt og dyrt at producere mindre serier og nye brands får sværere ved at etablere sig. En nær produktion kan danne grobund for et væld af innovative ideer og muligheder. • Via fokus på forskning og innovation kan vi udvikle og implementere nye mere bæredygtige materialer af ’man-made fibres’ og teknologier til genanvendelse af materialer. Eksempelvis nye typer plantebaseret cellulose og polyester baseret på olie. • Vi kan øge branding af dansk mode og design med fokus på bæredygtighed. Det er en platform, som vi allerede har, men som vi kan udnytte meget mere offensivt, end vi gør i dag. • Danmark kan generere ny viden om, hvilke systemer og reguleringer der bedst understøtter en bæredygtig udvikling. En sådan viden kan eksporteres og overføres til dansk produktion i udlandet samt spredes til sammenlignelige industrier.

Services der aktiverer forbrugeren Vi kan arbejde med Danmarks bæredygtige profil på et væld af måder. En af mulighederne er at udvikle services, der påvirker forbrugeren til mere bevidst stillingtagen. Et eksempel er brug af digitale løsninger, som muliggør customization og engagerer brugerne i designprocessen af bæredygtigt tøj og sko – eksempelvis via 3Dkropsscanninger og 3D-printerteknologi.

Godt dansk udgangspunkt Danmarks udgangspunkt for at arbejde med bæredygtig produktion er rigtig godt: - Vi har allerede en række løsninger omkring design, genanvendelse, upcycling og materialeudvikling. - Der foregår en omfattende videnproduktion om brugeradfærd, bæredygtige materialer, konstruktion og forretningsplaner fra flere forskningsmiljøer både nationalt og internationalt, som andre kan drage fordel af; ikke mindst design- og businessuddannelserne, selvstændige designere, virksomheder og produktion. - Vi er i fuld gang med udvikling af robotteknologi - både i virksomheder og gennem Innovationsnetværket RoboCluster.

Myndighederne skal med Ved at involvere de danske miljømyndigheder i udviklingen af nye teknologier og orientere sig efter internationale miljøstandarder, kan danske teknologier få en konkurrencefordel, som kan føre til eksportstigning inden for bæredygtige produktionsteknologier.


34

Internationalisering

Børneplatformen er et helt nyt initiativ, hvor stærke aktører på tværs af brancher og virksomheder vil trille danske produkter ind på alverdens børneværelser. Et unikt samarbejde skal give forældre og bedsteforældre over hele kloden lyst til og mulighed for at købe dansk tøj, møbler, legesager m.m. til de kære små.

Børnevirksomheder leger sammen

D

irektør Kasper Eis fra KABOOKI®, som er virksomheden bag LEGO Wear, er en af de mange, der ser store perspektiver i Innovationsnetværkets nye Børneplatform. ”Verdensmarkedet for børneprodukter er på tusind milliarder danske kroner. Danske små og mellemstore virksomheder har ikke muskler til hver især at gå ind på markeder som USA, Kina og Japan, men hvis vi går samlet, er vi faktisk en ret stor aktør,” siger Kasper Eis, som ikke ser nogen problemer i at samarbejde med konkurrenter. I stedet er han optaget af Børneplatformens store potentiale. ”Enhver aktør har selvfølgelig ting, man holder for sig selv, men der er masser, man sagtens kan dele, uden at det giver problemer for forretningen. Det vil jeg slet ikke være nervøs for, for mulighederne er så kæmpestore for hver enkelt af os,” siger Kasper Eis.

’Made in Denmark’ har attraktivt børnesyn Det nye tiltag er opstået efter børnekonferencen Created4Kids, der fandt sted i Vejle i november 2012. Her stod det tindrende klart, at danske børnevirksomheder kan hjælpe hinanden ind på det globale marked. Dansk design og kvalitet kombineret med vores værdier og børnesyn gør ’Made in Denmark’ stærkt attraktivt for verdensmarkedets voksende middelklasser.


35 ”På konferencen blev det tydeligt, at børnevirksomheder og organisationer i den grad har lyst til at hjælpe hinanden på vej. Vores særlige danske syn på leg, læring og ligeværdigt samvær mellem børn og voksne er attraktivt for andre kulturer. Derfor samler vi nu et forum af virksomheder og forskere, som alle arbejder med børn og produkter samt services til børnesegmentet, så vi sammen kan udvikle tiltag, der understøtter små og mellemstore virksomheders vej ind på nye markeder,” fortæller direktør Betina Simonsen fra Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, der står bag Børneplatformen, som havde opstartsmøde i juni 2013 og allerede har sat de første initiativer i søen.

More.Creative - Tiltag på fjernmarkeder i fuld gang En af aktiviteterne på Børneplatformen er ’More.Creative / Created4Kids’, hvor målet er at skabe en mobil retail/ etail platform, der kan markedsføre produkter til 0-10 årige børn på fjernmarkeder som eksempelvis Kina eller Indien. Der skabes et koncept baseret på leg og læring, hvor virksomhederne brander danske værdier og livsstil. I efteråret 2013 indledes samarbejdet med interesserede virksomheder – kontakt Innovationsnetværket, hvis din virksomhed overvejer at deltage. Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning er projektholder, og desuden deltager EM Retail Solutions, Spandet And Partners og kommunikationshuset F28.

Netværksgruppe - børnetøj, kemi & CSR En af de aktiviteter, som virksomhederne har ønsket på Børneplatformen, er et netværk, der kan hjælpes ad med at source børnetøj. Gruppen har særligt fokus på kemi og CSR og drives som et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning. Kontakt os, hvis det er interessant for din virksomhed.


36

Internationalisering

Innovationsnetværket har stort fokus på internationale aktiviteter, som styrker danske bolig- og beklædningsvirksomheder, når det gælder globalisering. Læs her om nogle af aktiviteterne – og følg med på vores hjemmeside, for der planlægges endnu flere internationale tiltag.

Internationalisering Møder i Hong Kong, Kina og Japan

I

2012 gennemførte Innovationsnetværket en række møder i Hong Kong, Kina og Japan med virksomhedsklynger og organisationer inden for design og bolig/beklædning. Formålet var at knytte internationale kontakter og finde samarbejdspartnere til projekter, konferencer og match making. Se her oversigten over de deltagende partnere: http://www.innonetlifestyle.com/wp-content/uploads/2013/08/innoexpress-oversigt-partnere.pdf

Danske designtalenter indtog Milanob

Comfort in livingbb

E

r boligdesign forbeholdt de unge og smarte? Spørgsmålet var rammen for et fællesbaltisk projekt, StarDust, som samlede design-, bolig- og livsstilseksperter fra syv lande i København i sommeren 2013. 85 deltagere fra Polen, Estland, Letland, Litauen, Sverige, Finland og Danmark mødtes på Kunstakademiets Designskole i København, og i løbet af fem dage blev der udviklet en række koncepter og prototyper på bæredygtige og multifunktionelle køkkener til 65+ målgruppen. ”Comfort in Living” et et ud af 5 pilot projekter under BSR Stardust-programmet. Deltagerne har besøgt hinanden på tværs af landegrænser og set cases og forskning inden for nytænkning af plejehjem, beskyttede boliger og tiltag, så borgere kan blive i hjemmet længere og med større livskvalitet. Besøg de deltagende landes research-platform her: http://comfort-in-living.eu/ Besøg projektets facebook-side her: https://www.facebook.com/events/679155275444820/

D

ansk. Internationalt. Innovativt. Og så oven i købet udtænkt af mere end 60 designtalenter. Det var nytænkende design, når det er allerbedst, som Kunstakademiet i København, Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding serverede på verdens største designmesse i Milano. De tre danske uddannelsesinstitutioner stod i foråret 2013 side om side på tre fantastiske udstillinger. Alle tre institutioner er en del af Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning og direktør Betina Simonsen er glad for, at dansk design blev synliggjort så overbevisende. ”De 60 talenter synliggjorde på stærkeste vis bredden i danske design- og arkitekturuddannelser,” siger Betina Simonsen og bakkes op af Christian Grosen Rasmussen, Head of Design hos Republic of Fritz Hansen: ”Dansk design har et højt internationalt niveau, og det så vi med stor tydelighed i år. Vi taler ikke længere om en designarv, men i stedet om en helt ny æra, hvor unge designere fortolker deres egen tid i samspil med virksomhederne. I Milano så vi dansk designs force; nemlig evnen til at samarbejde på tværs af virksomheder, brancher og uddannelsesinstitutioner,” siger Christian Grosen Rasmussen. Det fælles initiativ blev støttet af The Danish Design & Architecture Initiative (DDAI), Træfonden og Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning.


Zara headhuntede nyuddannet dansk designerb

D

esigner Suzan Woodcock blev i september 2013 ansat hos spanske Zara / Inditex, der fik øjnene op for det nyuddannede talent på Future of Fashion, som du kan læse mere om her i magasinet på side 26-27. Jobbet i Spanien er en følge af et målrettet samarbejde mellem Innovationsnetværkets partnere TEKO Design & Business, VIA UC, Kunstakademiets Designskole og Designskolen Kolding, som i juli 2013 viste deres afgangs­kollektioner for pressen og en række indbudte modemærker; heriblandt internationale kæder som H&M og Inditex, der så det som en fordel, at de fik præsenteret flere skolers talenter på én gang.

Tobias Tøstesen fra Designskolen Kolding imponerede i Milano med denne Chandelier, som viste, hvad man også kan med LEGO. Fotograf: Katrine Worsøe


38

Internationalisering

Østeuropas største modeevent, MercedesBenz Fashion Week Russia, markerede i efteråret 2012 sin 25ende sæson, hvor det var danske arkitekter, som stod bag. For Morten Mygind Arkitekter M.A.A. (MMAMAA) var for anden gang valgt til at tegne messens udstillings- og loungeområde. Jubilæet blev afviklet i Moskvas historiske Manege-bygning - en drømmeopgave for det unge, internationale arkitektkontor.

Danske

arkitekter i Moskva´s Manege

F

or anden sæson i træk stod danske Morten Mygind Arkitekter M.A.A. (MMAMAA) bag udstillings- og loungeområdet på MercedesBenz Fashion Week i Moskva. ”Denne gang var det messens 25ende sæson og på grund af jubilæet skulle alt være større og flottere end nogensinde før. Derfor foregik det i Manegebygningen, hvor vi skulle løse opgaven med respekt for de gamle historiske bygninger, samtidig med at flowet af mennesker, mode og biler blev sat ind i en meningsfuld kontekst,” forklarer arkitekt og indehaver af MMAMAA, Morten Mygind.

Nordisk arkitektur i Rusland Moskvas Manege er fra 1817 og ligger ved Kreml og Den Røde Plads. Den verdenskendte bygning var oprindelig ridehal for det russiske kavaleri. I dag er den 7.500 m2 store bygning meget eftertragtet til udstillinger. At stå for en central del af den russiske modeuge netop her, var derfor ikke blot en chance for MMAMAA, men et udstillingsvindue for nordiske arkitekter generelt. For i disse år stiger interessen for nordisk arkitektur markant i Rusland. Morten Mygind er i de senere år kommet meget i Moskva. Han oplever, hvordan russerne i stigende grad drages af de nordiske linjer. ”Jeg ser en hel klar tendens til, at den rene, nordiske arkitektur og design vinder frem på bekostning af overdreven ornamentering og krummelurer, som tidligere har præget russernes smag. Derfor vil jeg helt klart opfordre danske arkitekt- og designvirksomheder til at prøve kræfter med Rusland netop nu,” siger Morten Mygind, der i disse år selv mærker, hvordan en klar international strategi bærer frugt. ”MMAMAA skal


39

Billedet er fra Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2012, hvor MMAMAA tegnede messens udstillings- og loungeområde.

være international, og jeg har bevidst opsøgt støtte til den proces. Blandt andet via Udenrigsministeriets rådgivere og projektet Pit Stop, som understøtter forretningsudvikling i kreative virksomheder. Pit Stop bevidstgjorde nok især den proces, fordi jeg her fik greb om virksomhedens internationale set up og hvordan der skal arbejdes langsigtet for at nå mål – ikke mindst internationale forretningsmål.”

Nyt Pit Stop på trapperne

Pit Stop – Vidensbrændstof til kreative virksomheder

Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning stod bag Pit Stop, som blev afviklet i 2011 og 2012 med deltagelse af 20 små kreative virksomheder. Pit Stop var finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovations program ”Åbne Midler”. Der arbejdes netop nu på et nyt Pit Stop-forløb. Interesserede kreative virksomheder kan stadig nå at melde sig.

Morten Mygind har blandt andet hentet inspiration til udvikling af MMAMAA via det landsdækkende projekt Pit Stop, som understøttede forretningsudvikling i kreative, vækst- og udviklingsorienterede virksomheder ved at knytte dem tættere til forsknings- og udviklingsmiljøer og styrkede blikket for internationalt samarbejde og eksport.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.