Page 1

III Jornades d’avaluació del Projecte d’Innovació Educativa de la Doble Titulació ADE-Dret

DIMARTS, 13 DE MAIG DE 2008 SALÓ DE GRAUS FACULTAT D’ECONOMIA 16:00

Obertura de la jornada a càrrec del Vicerrector de Convergència Europea i Qualitat, prof. Antoni Ariño Villarroya.

16:30

Presentació dels informes inicials d’avaluació.

17:00

Formació de Tallers por cursos: discussió dels informes inicials i elaboració de propostes de millora.

18:00

Pausa cafè.

18:30

Tallers per cursos (continuació).

19:00

Presentació dels informes finals d’avaluació.

20:00

Clausura de la Jornada

Participació: La jornada està oberta a la comunitat universitària. La participació se certificarà pel Servei de Formació Permanent. Prèviament caldrà comunicar la assistència a Antoni.Llorente@uv.es

2008_Autoevaluacion Ade-Dret  
2008_Autoevaluacion Ade-Dret  

III Jornadas de Autoevaluacion de la Doble titulacion ADE-Dret, 13 de mayo 2008