Page 1

InnoDental

Fogászati- és Egészségturisztikai Klaszter

InnoDental Klaszter

1


CLUSTER www.dentalklaszter.hu

2

InnoDental Klaszter


Magyarország fogászati nagyhatalom Az ember számára egyre inkább felértékelődik az egészség, egyre fontosabbá válik az életminőség, az egészségmegőrzés, a prevenció. Európa országaiban folyamatosan gyarapszik az inaktív réteg, nő a nyugdíjasok száma, ebből adódóan növekszik az egészségügyi problémák száma is. A XXI. század egészségügyi tendenciái az egészségturizmus dinamikus fejlődését vetítik előre. Magyarország Nyugat-Európához képest kiváló ár-érték arányú, magas minőségű egészségügyi, ezen belül fogászati szolgáltatásokat kínál. Fogászati nagyhatalom, hiszen felmérések szerint az európai fogászati turizmus közel 40 százaléka irányul az országba. A magyarországi fogorvosok éves szinten 60-70 ezer fogászati turistát látnak el, közöttük a nyugat-dunántúli, soproni fogorvosi rendelők az elsősorban Ausztriából, Svájcból és Németországból érkezőket. A tevékenység Magyarországnak évente - megközelítőleg 60-70 milliárd forint bevételt hoz, miközben az ágazat közel 10 ezer magasan képzett szakembert foglalkoztat, a kapcsolódó iparágaknak pedig további több tíz milliárd forint bevételt termel. Ezt a sikert az elmúlt másfél évtizedben néhány száz hazai mikroés kisvállalkozás a saját erejéből érte el, mely vállalkozások jelentős hányada a Nyugat-Dunántúlon végzi tevékenységét. A teljesítmény európai és hazai viszonylatban is egyedülállónak mondható.

InnoDental Klaszter

1


Tisztelt Olvasó!

Az InnoDental Klaszter nevében köszöntjük Önt! Az általunk 2011-ben létrehozott InnoDental Fogászati-és Egészségturisztikai Klaszter - a Nyugat-dunántúli régióban működő fogorvosi rendelők, egyetemek, kutatóhelyek, a turizmusban érintett szervezetek és szolgáltatók együttműködési hálózataként - a fogorvosi rendelők innovációs képességének támogatását, a fogászati turizmus ösztönzését, ezen keresztül a helyi gazdaság élénkítését, a vállalkozások jövedelemtermelő képességének javítását tűzte ki céljául. Határozott szándékunk az összefogás, a szakmai hitelesség, valamint a régió fogászati tradícióinak őrzése, imázsának fenntartása és erősítése. A régió fogászati tradíciói és a több évtized alatt kialakult pozitív imázs közismert tény. A fogorvosi ellátás érdekében történő határátlépés Ausztria felől Sopronba és a nyugat-dunántúli városokba az 1970-es évektől lett általános. A határszéli városokban a kis magán- vagy családi vállalkozásként működő, jobbára egyszékes fogászati rendelők kiváló minőségű, a kornak megfelelően magas színvonalú, jó hozzáférésű és megbízható 2

IInnoDental Inn In nn n noD oDe o De D en ntta nta tal K Klaszter laszzt las la zte te ter


orvosi ellátást nyújtottak, kedvező áron. A régió, így különösen a soproni fogorvosi rendelők, nem egy esetben több generációra visszanyúló családi orvosi hagyományokkal és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, miközben világszínvonalú és modern technikai eszközöket alkalmaztak saját anyagi erejükből. E több évtizedre visszanyúló kezdeti lépések jelentették a nyugat-dunántúli régió fogászati turizmusának alapjait. A Nyugat-Dunántúlon és a Sopronban tevékenykedő fogorvosok ma is meghatározóak a külföldi páciensek ellátásában, tevékenyen részt vállalnak a helyi gazdaság, így a régió turizmusának élénkítésében. A külföldről érkező betegek számára ma is motivációs tényező a kedvező ár, a kiváló minőség és a szinte azonnali hozzáférhetőség, a betegellátásra vonatkozó viszonylag rövid várakozási idő. Mindemellett a rendelőkben kivétel nélkül minden orvos beszél német nyelven, számos rendelőben angol, de olasz, francia, vagy akár török nyelven is zajlik kezelés. Megtisztelő elismerés számunkra, hogy a klaszter tevékenységét, melyet 12 fogorvosi rendelő, (közülük egy Bük-fürdői és egy pécsi székhelyű) valamint egy fogászati labor és három támogató tag közreműködésével alapítottunk, 2011-ben „InnoDental Klaszter fejlesztése” címen regionális operatív program (NYDOP 1.1.1/A) is támogatta. A pályázati forrás felhasználásával a tapasztalatcserék ösztönzését, a továbbképzés területén történő közös projektek lebonyolítását, közösségi marketinget, információs rendszerek kialakítását és működtetését, a külföldi piacok megismerését és célzott, a fogászatok együttműködésén alapuló fejlesztést kívánunk megvalósítani. Dr. Bodnár László InnoDental Fogászati-és Egészségturisztikai Klaszter elnöke InnoDental Klaszter

3


InnoDental

InnoDental Fogászati- és Egészségturisztikai Klaszter fejlesztésének támogatása a Nyugat-dunántúli Operatív program támogatási rendszeréből Az egészségturizmus terén további piaci élénkülés prognosztizálható, mely egy tartósan fejlődő, bővülő piacot jelent a világ, Európa, de Magyarország számára is. Az egészségturizmus világpiacát az idei évre 100 Milliárd dollár nagyságúra becsülik, miközben az egészségturisták csaknem fele fogászati szolgáltatásokért utazik el más országokba. A fogászati turizmus ma világszerte az egészségturizmus egyik húzóágazata, hatékonyan fejlődő területe, ami a Nyugat-Dunántúlon jól kiegészíti a térség turisztikai kínálatát. Az egészségipar az Új Széchenyi Tervben, az egészségturizmus a Nyugat-dunántúli Operatív Programban kiemelt iparágak között szerepel. Ezeken belül a fogászati turizmus a fejlesztéspolitika egyik kitörési pontja, amely hozzájárulhat Magyarország versenyképességének javításához, a foglalkoztatottság bővítéséhez. Ismerve ezeket a tényeket és kihívásokat, a Nyugat-dunántúli régióban működő 12 fogorvosi rendelő és egy fogászati labor vezetői felismerték egy stratégiai szövetség létrehozásának szükségsze-

4

InnoDental Klaszter


rűségét, amelynek eredményeképpen 2011. februárjában - még három támogató taggal - megalakították az InnoDental Fogászati- és Egészségturisztikai Klasztert. Az együttműködés célja a fogászatok innovációs képességének fejlesztése, tapasztalatcsere, a továbbképzés területén történő közös projektek lebonyolítása, közösségi marketing, információs rendszerek kialakítása és működtetése, a piacok megismerése és célzott, a fogásztok együttműködésén alapuló fejlesztése volt. A klaszter az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív program támogatási rendszeréhez benyújtott „InnoDental klaszter fejlesztése” című NYDOP- 1.1.1. / A. - 11- 2011- 016 jelű pályázatával 2011. augusztusában 20 418 695 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamit a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetése Új Széchenyi terv előirányzatból érkezett. A pályázati forrás, meghatározott ütemezésben több feladat megvalósításában támogatja az induló klasztert, így a két év során nemzetközi fogászati szimpózium, két egynapos konferencia, piackutatáson alapuló marketingstratégia, internetalapú tudásmenedzsment rendszer kialakítására, megvalósítására is sor kerül.

InnoDental Klaszter

5


EFFIXMARKETING Munkaszervezet

Az Effi E x-Marketing x-Ma Kft. a Klaszter munkaszervezete. munkas mun kas A cég tulajdonosai sok éves tapaszlajdon laj don talattal rendelkeznek a tala tal klaszterkezdeményezékl ssek területén, több régise ós klaszter munkájában ó rrészt vesznek. Az Effix-Marketing Kft. A 13 munkatársával teljes körű marketingszolgálkö tatásokat nyújt mindazok tatá sszámára, sz szá m akik cégalapításba, vvagy éppen fejlesztésbe ba, kezdenek. A változó gazdasági kez zden d környezethez történő alkalkör rny nye mazkodással hosszú távú maz megoldásokat kínálnak meg megbízóiknak. me Eddigi működésük során többek mű

Ágfalvi Boglárka Á klasztermenedzser 6

InnoDental In Inn nn n noD oD De e enta ntta nta tal K Klaszter las aszte as zte ter


között olyan cégeknek és szervezeteknek dolgoztak, mint: Samsung, WWF, GYSEV, Nyugat-magyarországi Egyetem, Ipoly Erdő Zrt., Aqua Kft., Tercia Kft., Regionális Fejlesztési Ügynökség, Regionális Innovációs Ügynökség. Fő elvük, hogy a szolgáltatásaik a maximális költséghatékonyság mellett legyenek egyúttal cégre szabottak és eredményesek. Visszatérő ügyfeleik a bizonyság arra, hogy az elvárt értékeket képviselve, hosszú távú sikereket biztosítanak számukra. A vállalkozás folyamatosan figyelemmel követi a regionális fejlesztés lehetőségeit. Ennek köszönhetően 2012 tavaszától a MAG Zrt. által akkreditált tanácsadó cégként marketing, piackutatás és technológiai termékfejlesztés témákban akkreditált tanácsadást végezhet kis- és középvállalkozások számára. Mindehhez az akkreditációból kifolyólag, európai uniós támogatást vehetnek igénybe a megbízó kkv-k az NYDOP-1.2.1-10 pályázati forrás keretében.

Szolgáltatások: • marketing tanácsadás • marketing kutatás • rendezvények szervezése • médiavásárlás, médiatervezés • PR kommunikáció • online marketing

• arculattervezés, kreatívtervezés, kiadványszerkesztés • európai uniós támogatással megvalósuló, hazai és nemzetközi projektek kötelező kommunikációja

Effix-Marketing Kft. H-9400 Sopron, Malompatak u. 13. Tel.:+36-99/788-174, +36-30/298-10-89 E-mail: info@effix.hu

www.effix.hu InnoDental Klaszter

7


Dr. Bodnár László Egészségügyi Vállalkozás

Dr. Bodnár László elnök

8

InnoDental Klaszter


Budapesten, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát. Harmadik generációs fogorvos, azon kevesek egyike, akinek már a nagyapja és édesapja is fogorvosi tevékenységet végzett Sopronban. A Bodnár család praxisának története a II. Világháborút követő szomorú évekre nyúlik vissza, amikor alig maradt fogorvos az országban. A fogászként tevékenykedő nagyapa 1949-ben nyitotta meg rendelőjét Sopron belvárosában. Édesapja – a háború után újra indult fogorvosképzésnek köszönhetően - már fogorvosi diplomával vette át a praxist, amelyet az 1970-es évek végétől egyre több osztrák beteg látogatott. A Bodnár család praxisa által nyújtott minőség és megbízhatóság is nagyban hozzájárult a magyar és a soproni fogorvosok nemzetközi ismertségének és elismertségének megszerzéséhez. A családi tradíció mellett jelen van az innováció, hiszen a mai legmodernebb eljárások alkalmazása jellemzi rendelőjét. Nemzetközi képzéseken rendszeresen vesz részt, Németországban szerzett „Master of Oral Medicine in Implantology” diplomával rendelkezik. A praxisa megkezdése óta végez fogbeültetéseket, a világon legelismertebb, piacvezető, minőségi implantátumot használva. Az InnoDental Fogászati- és Egészségturisztikai Klaszter elnöke.

Dr. Bodnár László Egészségügyi Vállalkozás H-9400 Sopron, Várkerület 83. • Tel.: +36-99/508-060

www.zahnarzt-drbodnar.hu InnoDental Klaszter

9


Fehér Dental Team Kft.

Dr. Fehér Ákos alelnök

10

InnoDental Klaszter


Fogszakorvosi diplomája mellett, szájsebészeti és általános orvosi diplomával is rendelkezik. A Szegedi Tudományegyetem (SZOTE) szájsebészeti osztályán eltöltött évek után Ausztriában, a welsi kórház szájsebészeti osztályán lett főorvos, majd 1993-ban fogászati-implantológiai magánrendelőt nyitott Szegeden. E mellett az egyetem szájsebészeti osztályán adjunktusként végzett gyógyító tevékenységet évekig. 1998ban kiköltözött az Egyesült Arab Emirátusokba, ahol az Al-Ain Kórház szájsebészeti osztályának főorvosa volt. Számos publikációja jelent meg hazai és nemzetközi szaklapokban, s tartott tudományos előadásokat nemzetközi kongresszusokon - egyebek mellett - Brüsszelben, Linzben, Helsinkiben, Edinburghban, miközben maga is rendszeresen képezi magát, s látogat nemzetközi szakmai fórumokat. Sopronban 2002-ben nyitott magánrendelőt feleségével, dr. Wicker Timea fogszakorvossal. Praxisuk, a Fehér Dental Team különös figyelmet fordított a történelmi belváros szomszédságában található épületben kialakított rendelő exkluzív, modern enteriőrének kialakítására. A világszínvonalú fogászati technikával felszerelt praxis az implantológia, parodontológia és szájsebészet ellátás mellett kiemelt figyelmet szentel a fogászati betegségek megelőzésére és az esztétikai fogászatra. A Rotary Club Sopron tagja, hobbija a sport és a zene.

Fehér Dental Team Kft. H-9400 Sopron, Árpád u. 1. • Telefon: +36-99/339-349 E-mail: fdt@fdt.hu

www.feherdentalteam.com InnoDental Klaszter

11


Dental Health Services Kft.

Dr. Gerencsér Tamás alelnök

12

InnoDental Klaszter


Diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Fogorvosi Karán szerezte. Tevékenységét Sopronban, Magyarország első és legnagyobb külföldi érdekeltségű fogászati vállalkozásánál kezdte meg, majd saját praxist alapított. Több, mint 20 éve lát el elsősorban Ausztriából, Svájcból és Németországból érkező betegeket. Rendszeresen jár nemzetközi fogászati kongresszusokra, 2007-ben orvos-közgazdászképzésben vett részt, a münsteri egyetemen szerzett „Master of Oral Medicine In Implantology” diplomával rendelkezik. Saját praxisa több európai uniós támogatásban is részesült, ennek és a folyamatos, önerőből történő technológiai és géppark fejlesztésnek is köszönhető, hogy a legmodernebb diagnosztikai berendezéseket és eljárásokat használja. A 3D panoráma röntgennel, CAD/CAM számítógépes technikával, valamint fréz-géppel (mellyel gyakorlatilag azonnal elkészíthető a fogpótlás) felszerelt, három önálló kezelőegységből álló rendelője ma világszínvonalú gépparkot jelent a gyógyításban. Azon soproni fogorvosok közé tartozik, akik évtizedes megbízható és minőségi munkájukkal tevékenyen vettek részt a magyar fogorvosok iránti nemzetközi bizalom megteremtésében. A klaszter elnökségi tagja.

Dental Health Services Kft. H-9400 Sopron, Höflányi utca 37. • Tel.: +36-99/320-579 E-mail: drgerencser@chello.hu

www.hongriedentiste.com InnoDental Klaszter

13


Dr. Paukovits Ügyvédi Iroda

Dr. Paukovits Vilmos elnökségi tag

14

InnoDental Klaszter


Jogi doktorátusát a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerezte, majd közel 10 esztendőt az államigazgatásban tevékenykedve töltött el szülővárosában, Sopronban. Köztisztviselői pályafutását Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzőjeként fejezte be, majd egyéni ügyvédként kezdte meg felépíteni ügyvédi praxisát. Nemzetközi marketingszakos szakközgazdász diplomával rendelkezik. Ügyvédi irodáját 2001-ben alapította Sopronban, amely számos területen képviseli megbízóit, így - egyebek mellett - több építőipari nagyvállalatnak, köztük egy németországi központú multinacionális cégnek a jogi képviseletét látja el. Ezek mellett az iroda képviseli a Nyugat-dunántúli régió védett természeti értékeit gondozó nemzeti parkjait, a területfejlesztés nyugat-dunántúli regionális irányító szervezetét, egy fekvő- és járó betegellátást végző regionális egészségügyi szolgáltatót, valamint egy egyetemi kutatási háttérszervezetet és egy nemzetközi áru és személyszállító vasúttársaságot.

Dr. Paukovits Ügyvédi Iroda H-9400, Sopron, Frankenburg utca 2./E. • Tel.: + 36-99/523-432 E-mail: iroda@drpaukovits.hu

www.drpaukovits.hu InnoDental Klaszter

15


Dental Doctor Kft.

Dr. Antal Ferenc

16

InnoDental Klaszter


A Pécsi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán szerezte fogszakorvosi diplomáját, később pedig szájsebész szakvizsgát tett. A Westfaliai Wilhelms-Egyetem Orvosi Fakultásán (Münster) szerzett „Master Of Oral Medicine In Implantology” akadémiai fokozatot. Mindemellett szakközgazdász végzettsége is van, „Master of Business Administration” diploma birtokosa. Praxisát Magyarország dél-dunántúli régiójának egyik központjában, Pécsen működteti. A két kezelőegységgel felszerelt rendelőben a teljes körű általános fogászati, valamint a teljes körű szájsebészeti ellátáshoz szükséges diagnosztikai és egyéb eszközök a rendelkezésre állnak. Cége, a Dental Doctor Kft. számos tevékenységet végez, így járó beteg szakellátást is biztosít (fogászati, szájsebészeti ellátással és röntgen diagnosztikával), valamint - a Pécsi Tudományi Egyetem tutoraként – közreműködő partner a szájsebészeti szakorvos képzésben, továbbá a fogászati szakasszisztens és a dentálhigiéniés asszisztens elméleti és gyakorlati képzésben. 1989 óta végez karitatív tevékenységet szakmájában, rendszeresen biztosítja a fogászati szakellátást fogyatékos és sérült fiatalok és felnőttek részére intézményes keretek között. Egyetemista leánya fogszakorvos-szájsebésznek készül, szabadidejében pedig utazik, ha teheti.

Dental Doctor Kft. H-7622 Pécs, Buday Dezső utca 24. • Tel.: +36-72/310-805 E-mail: dentaldoctorkft@t-online.hu

www.dentaldoctorkft.hu InnoDental Klaszter

17


Dr. Bella Andrea Egészségügyi Vállalkozás

Dr. Bella Andrea

18

InnoDental Klaszter


A Szegedi Tudományegyetemen szerezte fogszakorvosi diplomáját, majd elsőként alapított főállású magánpraxist Bükfürdőn, Nyugat-Magyarország egyik legkedveltebb gyógyfürdőjén. Münsterben, a Westfaliai Wilhelms-Egyetem Orvosi Fakultásán szerzett „Master Of Oral Medicine In Implantology” akadémiai fokozatot. Az idén 20 éves praxisát, melyet kizárólag önerővel fejlesztett, a világ legtávolabbi pontjairól - Malajziától, Szaud-Arábián keresztül egészen a Bermuda szigetekig - keresik fel betegek. A kezelések több nyelven: angolul, németül, törökül folynak. Öt, önálló kezelőegységes rendelőjében a legmodernebb diagnosztikai eszközök, mint például a CONBEAM 3D CT mellett, a CAD/CAM „in office” fémmentes kerámiapótlás készítésére alkalmas CEREC 3D rendszer is megtalálható. A betegek gyógyulását szolgálja - elsőként az ország magánrendelőinek sorában - a steril műtőblokk, amelyet egy minden igényt kielégítő betegszoba, őrző egészít ki. Kedvelt területei az implantológia, implantatum-protetika, esztétika. A legmagasabb esztétikai elvárások kielégítésére praxislabor is szolgál. Szabadidejét családjával a tengeren saját yachtján tölti.

Dr. Bella Andrea Egészségügyi Vállalkozás H-9740 Bük-Bad, Thermal krt. 47. • Tel.: +36/94-359-236 E-mail: info@belladent.eu

www.belladent.eu InnoDental Klaszter

19


Dental Eur贸pa St煤di贸 Kft.

Dr. Berczelly Andr谩s

20

InnoDental Klaszter


A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Karán szerezte diplomáját, folytatva a családi szakmai hagyományt, hiszen édesapja Budapesten praktizáló fogorvos. Az egyetemi évek alatt többször járt tanulmányutakon, képzéseken az USA-ban és Olaszországban, ahová a hazainál modernebb fogászati infrastruktúra és a legújabb technikák megismerése vonzotta. A diploma megszerezését követően évekig dolgozott Milanóban, posztgraduális képzéseken vett részt és elsősorban az esztétikai fogászat és az implantológia területén szerzett tapasztalatokat. Fogszabályozó szakorvos feleségével dr. Nagy-Baranyai Barbarával egy Sopronban eltöltött hétvége után döntöttek úgy, hogy a városban telepednek le. Öt éve nyitották meg két kezelőegységgel felszerelt, modern magánrendelőjüket, egy a soproni történelmi belváros hangulatát idéző gyönyörű épületben. Az általános fogászati ellátás mellett, saját laborháttérrel működő rendelőjükben a legmodernebb esztétikai fogászati eljárásokat, a fogszabályozás területén pedig egy amerikai, úgynevezett láthatatlan fogszabályozási rendszert alkalmaznak. A rendelő harmadik orvosa dr. Csiki Péter fogszabályozó szakorvos, aki tíz év klinikai tapasztalattal Magyarországon egyedüliként, a vezető amerikai fogszabályozási rendszer instruktora is. Két leánygyermeke van, kedvelt időtöltése a motocross, szelídebb szabadidős elfoglaltságként pedig golfozik.

Dental Európa Stúdió Kft. H-9400 Sopron, Színház utca 7. • Tel.: +36-99/325-716 E-mail: info@dentaleuropastudio.com

www.dentaleuropastudio.com InnoDental Klaszter

21


I-Dentic Kft.

Dr. CsiszĂŠr Zsombor

22

InnoDental Klaszter


Fogorvosi diplomáját a budapesti orvostudományi egyetemen szerezte, majd a honosítást követően évekig Németországban dolgozott. Képzettségeit, tanúsítványait európai és amerikai szakmai műhelyekben, egyebek mellett Frankfurtban, Lübeckben, Münchenben, Düsseldorfban kapta. „Master of Implantology” diplomáját már az USA-ban, a kaliforniai UCLA egyetemen szerezte. 2007 óta tagja az UCLA „Global Institute for Dental Education” társaságnak. 1999-ben Sopronban nyitottak magánrendelőt unokatestvérével, dr. Ury Előd fogszakorvossal, majd a praxis folyamatos fejlődésével és növekedésével szükségessé vált egy újabb rendelő kialakítása, melyet 2007. óta működtet az I-Dentic Kft. keretében. Az implantológia és parodontológia mellett, kiemelt szakmai figyelmet fordít az esztétikai fogászatnak, ezen belül egy modern és különleges fogászati terméknek, a porcelán foghéjnak. Ennek a vékony, fémmentes, ragasztott pótlásnak az eredményeképpen a valóságban is létezik a „tökéletes mosoly”, hiszen a foghéjnak köszönhetően a fog megőrzi a természetes megjelenést kölcsönző szépségét és áttetszőségét. A rendelőben működő legmodernebb technika (mikroszkóppal végzett csiszolás és gyökérkezelés mellett digitális, sugárszegény röntgen, számítógép által vezérelt sterilizációs technikák), valamint a belső minőségi menedzsment és az összpontosított folyamatok lehetővé teszik, hogy ennek a különleges és egyre kedveltebb eljárásnak az alkalmazása során is garantált legyen a betegek professzionális ellátása. Szabadidejében dzsesszt és komolyzenét hallgat, teniszezik és síel.

I-Dentic Kft. H-Sopron, Füredi Sétány 9. I./4.• Tel.: +36-99/505-256 E-mail: info@i-dentic.com

www.i-dentic.com InnoDental Klaszter

23


Qualidental Kft.

Dr. Kiss Norbert

24

InnoDental Klaszter


Orvosi diplomáját a budapesti Semmelweis Egyetemen szerezte, majd néhány évig egy budapesti magánpraxisban dolgozott. 1998-ban alapította meg saját cégét, a Qualidental Kft.-t, amelyet kezdetben Budapesten, 2001-től pedig Sopronban működtet. Főbb szakterületei az implantológia, a csontregeneráció, az esztétikai fogászat és a parodontológia. Ezeket érintően számos nemzetközi szakmai továbbképzésen vett részt az elmúlt években, Genftől, Luzernen át San Diego-ig. Soproni fogászati praxisa 2001 óta foglalkozik nyugat-európai, elsősorban osztrák, német és svájci páciensek fogászati ellátásával. A nemrégiben új székhelyre költöztetett, a modern fogorvoslás kívánalmainak mindenben megfelelő rendelőben három fogorvos látja el a betegeket, akik teljes körű, átfogó fogászati kezelést nyújtanak. A rendelőt a ma fellelhető legmodernebb diagnosztikai eszközökkel, műszerekkel és kezelőegységekkel (panoráma röntgen, 3D CT diagnosztika, CAD-CAM) szerelték fel, a berendezésénél pedig nem csak a magas színvonal, hanem az emberközpontú és a lehető legbarátságosabb környezet kialakítása is szempont volt.

Qualidental Kft. H-9400 Sopron, Pázmány Péter utca 1. • Tel.: +36-99/317-970 E-mail: info@qualidental.hu

www.qualidental.hu InnoDental Klaszter

25


Mozsó és Társa Kft.

Mozsolits András

26

InnoDental Klaszter


Nevéhez fűződik az első önálló fogtechnikai labor megalapítása Sopronban, melyet 1988-ban három cégtársával együtt hozott létre. A következő évben szakmai mestervizsgát tett, majd a fréz-technikával, valamint az implantátumokkal kapcsolatos ismeretekből tett vizsgákat, azóta is számos szakmai továbbképzésen vesz részt. Vállalkozása 1997-ben megkapta a „Minősített jegyzett fogtechnikai laboratórium” címet. 2005-ben elsők között kezdett el alkalmazni egy speciális fréz-gépet, amely a CAD/CAM digitális technológia támogatásával képes fogpótlást készíteni nagy pontossággal, rövid idő alatt. A labor több nagy tapasztalattal rendelkező felkészült szakembert foglalkoztat, akik jól ismerik a fogpótlástan technikai munkamódszereit. Mára a folyamatos szakmai és technológiai fejlődésnek köszönhetően a laboratórium a legkorszerűbb technikai felszereltséggel, európai uniós normáknak megfelelő modern gépparkkal rendelkezik. A Nyugat–dunántúli régión kívül az ország számos területéről, valamint az Európai Unió több országából érkező megrendeléseket teljesítenek szolgáltatásaikkal, melyek a labortechnikai feladatok teljes körű ellátásán át a kész munkák szállításáig terjednek.

Mozsó és Társa Kft. Mozsolits András fogtechnikai laboratórium H-9400 Sopron, Dobner Nándor utca 17. • Tel.: +36-99/786-864 E-mail: mozso@mozso.hu

www.mozso.hu InnoDental Klaszter

27


AFFINIS Kft.

Dr. NĂŠmeth Attila

28

InnoDental Klaszter


A Semmelweis Orvostudományi Egyetemi diploma megszerzését követően visszatért szülővárosába és itt indította el fogorvosi praxisát. Rendelőjében hitvallása szerint a magas szintű minőséget az emberközpontú ellátással ötvözve dolgozik, nagy hangsúlyt fektetve saját és kollégái folyamatos szakmai továbbképzésére. Fő szakterülete kollégájával, dr Kereszty Kornéllal, - aki a münsteri egyetem implantológiai mesterdiplomájával rendelkezik - a 3D képalkotáson alapuló implantologia és protetika. Műemlékvédelmi előírások figyelembevételével, korabeli fotók alapján 2001-ben újította fel különleges hangulatot árasztó rendelőjét, amely Sopron történelmi belvárosában helyezkedik el. A gyönyörű, múlt századi épületben korszerű ergonómiai szempontok alapján kialakított helyiségek, a közlekedést megkönnyítő lift és a legmodernebb, három dimenziós röntgen diagnosztikai technika húzódik meg. Ez a technika nyújtja napjaink legkorszerűbb és legpontosabb képalkotási eljárását, amely a betegség felismerését segíti a fogorvoslásban, egyben elengedhetetlen eszköze az implantátumok beültetésének. Szabadidejében szívesen vitorlázik, és számos tennivalója akad az Európai Borlovagrend Magyarországi Legátusának aktív tagjaként.

DRN Dental - AFFINIS Kft. H-9400 Sopron, Várkerület 48. • Tel.: +36-99/505-208 E-mail: drn@drn.hu

www.drn.hu InnoDental Klaszter

29


Dr. Nyitrai Zsuzsanna Egészségügyi Vállalkozás

Dr. Nyitrai Zsuzsanna

30

InnoDental Klaszter


Diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte. Orvosi pályáját az egyetem elvégzését követően egy mosonmagyaróvári fogorvosi magánpraxisban kezdte meg. Ezt követően néhány év múlva költözött Sopronba, ahol a történelmi belváros közvetlen környezetében nyitott magánrendelőt, melyet férjével, a hosszú évekig Németországban és Ausztriában tevékenykedő dr. Schwanner Gusztáv sebészorvossal működtet. A modern, tágas és elegáns belvárosi rendelőben két kezelőegység áll a gyógyítás szolgálatában. A tíz éve praktizáló doktornő három gyermek édesanyja. A két kezelőegységes rendelőben - dr. Hobot László fogorvos kollégájával és két dentálhigiés munkatársával együtt – elsősorban a szomszédos Ausztriából érkező és rendszeresen visszajáró betegeket látnak el. A szájhigiéniás kezelésektől, a modern esztétikai fogászati és szájsebészeti eljárások alkalmazásán át, a különböző implantátum rendszerek használatáig terjed a rendelő tevékenysége, melyben a diagnosztikát segítő modern képalkotó berendezés is rendelkezésre áll.

Dr. Nyitrai Zsuzsanna Egészségügyi Vállalkozás H-9400 Sopron Major köz 2., 1. emelet, 14. szám Tel.: +36-99/508-290 E-mail: gusztav8@t-online.hu

www.zahnarzt-zahnbehandlung.at InnoDental Klaszter

31


Úry és Tóth Fogászati és Szolgáltató Bt.

Dr. Úry Barnabás

32

InnoDental Klaszter


Fogorvosi diplomáját Budapesten, az Orvostudományi Egyetem fogorvosi karán szerezte, 1998 óta tevékenykedik saját rendelőjében, Sopron belvárosában. A család praxisát ma is aktívan dolgozó édesapja alapította, így a két generáció együttműködésének köszönhetően a gyógyító munkában összefonódik a tradíció és az innováció, a több évtizedes szakmai tapasztalat és a modern kor követelményeit jelentő fejlett technológiák használata. Egyik kedvelt szakterülete az endodoncia, amely a fogbél, illetve a foggyökér körüli szövetek megbetegedéseinek megelőzésével, a már kialakult elváltozások kezelésével foglalkozik. A három fogorvosi kezelőegységgel működő rendelőben kifejezetten az implantológiát szolgáló modern, három dimenziós CT segíti a diagnosztikát, amely részlet gazdag információkkal látja el a kezelőorvost megkönnyítve az implantátum típusának,hosszának és átmérőjének az optimális meghatározását. Szabadidejének nagy részét síelő, kilencéves lánya és nyolcéves fia verseny és edzés programjai töltik ki, de amikor teheti, maga is sílécet csatol.

Úry és Tóth Fogászati és Szolgáltató Bt. H- 9400 Sopron Várkerület 73. • Tel.: +36-99/340-843 E-mail: info@ury.hu

www.ury.hu InnoDental Klaszter

33


Confident Egészségügyi Kft.

Dr. Úry Előd

34

InnoDental Klaszter


Fogorvosi diplomáját a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerezte, majd számos nemzetközi szakmai képzésben vett részt Európa több egyetemén. Járt egyebek mellett Rügenben, Göteborgban, Londonban, Kremsben, ahol a szájsebészet, a gnathológia, az esztétikai fogászat, és az implantológia területén folytatott tanulmányokat, szerzett tapasztalatokat. Speciális és kedvelt szakterülete a gnathológia, az állkapocsizület tana, mely szakterületen egyszerre gyógyít saját fogorvosi rendelőjében, Sopronban, valamint nemzetközi postgraduális képzésekben oktat a VieSID-ben (Vienna School of Interdisciplinary Dentistry). 2007-ben Master of Science (MSc) akadémiai fokozatot nyert. Jelenleg a 3D Craniometry for Dentistry csoport tagjaként a bécsi UniVIE Department of Anthropology intézetben írja Phd doktorátusát . Magánpraxisát 1996-ban alapította. Sopron központjában működetett modern rendelőjében a szakmai iskolák és nemzetközi szervezetek által előírt protokollnak megfelelően, több tudomány- és szakterületet átfogó munkában interdisciplinaris csapattagként tevékenykedik. Orvosi hitvallásának megfelelően, tevékenységében a funkcionalitás és az esztétika magas szintű összhangját keresi és valósítja meg. Szabadidejében komolyzenét hallgat, szereti a természetet, ha teheti, családjával kirándul és fut.

Confident Egészségügyi Kft. H-Sopron, Füredi sétány 9. I./3 • Tel.: +36-99/506-661 E-mail: confident@confident.hu

www.confident.hu InnoDental Klaszter

35


Technol贸gia Transzfer Iroda Nyugat-magyarorsz谩gi Egyetem, Sopron

36

InnoDental Klaszter


A Nyugat-magyarországi Egyetem az ország Nyugat-dunántúli régiójának oktatási és tudományos központja, mely öt helyszínen, tíz karral működik. Az egyetemi karokon számos magas szintű, nemzetközileg elismert kutatási projekt valósul meg műszaki, természettudományi, társadalomtudományi és művészeti területeken. A Technológia Transzfer Iroda 2009-ben jött létre abból a célból, hogy kapcsolatot teremtsen az egyetemi kutatóhelyek és az innovációs folyamatban résztvevő vállalkozások között. Ennek megfelelően egyrészt közvetíti az egyetem szellemi termék portfólióját a Nyugat-dunántúli és az osztrák burgenlandi régió kis- és középvállalkozásai számára, másrészt továbbítja a vállalkozások innovációs keresletét az egyetem megfelelő kutatóegységei felé. Feladata a stratégia hálózatépítés elsősorban a régió vállalkozásaival, hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel. A Technológia Transzfer Iroda munkatársai műszaki, jogi, iparjogvédelmi, közgazdasági és informatikai szakismeretekkel rendelkező szakemberek, akiknek a munkáját az egyetem egyes karain dolgozó, szakterületspecifikus ismeretekkel rendelkező pilot projekt koordinátorok segítik.

Dr. Walter Katalin - Irodavezető Dr. Alpár Erzsébet - Iparjogvédelmi szakértő Technológia Transzfer Iroda - Nyugat-magyarországi Egyetem H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. • Tel.: +36-99/518-274 E-mail: k.walter@nyme.hu

www.uninova.hu InnoDental Klaszter

37


Nyugat-Dunántúl „Az erőt adó régió”

38

InnoDental Klaszter


A Magyar Turizmus Zrt. feladata a magyarországi turizmus iránti kereslet erősítése a beutazó és a belföldi turizmus ösztönzésével az iparág fejlődése érdekében. A Nyugat-Dunántúl, „Az erőt adó régió” az ország nyugati határa mentén Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye pozitív energiáit egybe gyűjtve kínál testi, lelki, szellemi megújulást az ide látogatóknak. A régió egészségturisztikai kínálatának fő pillérét jelentő gyógy- és élményfürdők, valamint fogászati centrumok magas szintű szolgáltatásokkal és kezelésekkel segítik az egészség megőrzését. A fürdők többsége mára túlmutat a hagyományos gyógyfürdőn, hiszen a klasszikus gyógyászat mellett élménymedencék, különleges wellness- és szépségkezelések, színes programok kínálnak tökéletes kikapcsolódást. Határ menti városaink a fogászati szolgáltatások sokszínű palettájának köszönhetően a fogászati turizmus fellegváraiként várják a hazai és a külföldi vendégeket egyaránt.

Magyar Turizmus Zrt. Nyugat-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság H - 9400 Sopron, Új u. 4. • Tel.: +36-99/512-592 E-mail: rmisopron@itthon.hu

www.nyugatdunantul.itthon.hu InnoDental Klaszter

39


InnoDental Klaszter fejlett technolรณgia innovรกciรณ

professzionรกlis fogรกszat

w w w .d e ntal k l aszt er.hu 40

InnoDental Klaszter


C InnoDental L U S Klaszter TER

41


42

InnoDental Klaszter

InnoDental Klaszter kiadvány  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you