__MAIN_TEXT__

Page 1

NJFF SOGN OG FJORDANE

AKTIVITETSTILBOD 2020


2

AKTIVITETSTILBOD 2020


GRAFISK DESIGN: INNHOLDSPARTNER™

Jakt- fiske- og friluftstilbod Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er ein landsomfattande interesseorganisasjon og har som formål å ta vare på jakt- fiske- og friluftsinteressene, ta vare på naturen sitt produksjonsgrunnlag og sørge for at ålmenta skal ha tilgang til å utøve jakt, fiske og anna friluftsliv. NJFF med alle sine lokale jakt- og fiskelag tilbyr tusenvis av jakt- fiske og friluftsaktivitetar landet rundt. I dette digitale heftet finn du kurs, aktivitetar og medlemstilbod som fylkeslaget NJFF Sogn og Fjordane har i 2020. Dei fleste aktivitetar er opne også for ikkje-medlemer. Dei 25 lokale jakt- og fiskelaga i Sogn og Fjordane har mange fleire aktivitetar å tilby, du finn mykje informasjon på www.njff.no

04 Aktivitetskalender 06 Kurs og aktivitetar 36 Medlemstilbod 39 Kontaktinformasjon 39 Oversikt lokale jakt- og fiskelag


2020 AKTIVITETSKALENDER

7. januar Temakveld: lisensjakt på ulv 06 14. og 15. januar «Mitt lag» for lokallaga i Gaular, Førde, Naustdal og Jølster 06 1. februar Fagdag Ettersøk 08 4. og 5. februar «Mitt lag» for lokallaga i Stryn, Eid og Bryggja 08 6. februar Trofémåledag 08 8. februar Kurs fellefangst 10 7.-8. februar Havfisketur for jenter 11 14. februar Temakveld og jakt: åtejakt på rev 12 15. februar Klubbmeisterskap fuglehundar 12 4. mars Oppdateringskurs aversjon 14 7. mars Feltkontrollørkurs 14 6.-8. mars Gaularfjellprøven 14 11. mars Oppdateringskurs for ettersøksinstruktørar 16 13.-14. mars Viltseminar 16 21-22. mars Årsmøte 16 22. mars Jaktfelt 17 27.-28. mars Jentesamling 17 5. april Jaktfelt 18 18-19. april Instruktørkurs flugekasting 18 18-19. april Skadefellingskurs ulv 18 19. april Jaktfelt 18 25. april Jegertrap 18 26. april Jegertrap 18 4

AKTIVITETSTILBOD 2020


26. april Jaktfelt 18 10. mai Elgbane 20 23. mai Jegertrap 20 24. mai Jegertrap 20 25.mai Kveldsseminar om rype, jakt og forvaltning 20 30. mai Jegertrap 20 31. mai Jegertrap 20 5.-7. juni Fylkesleir for ungdom 22 6. juni Jegertrap 22 7. juni Jegertrap 22 13. juni Jegertrap 22 14. juni Leirduesti 22 27. juni Jegertrap 22 28. juni Leirduesti 22 15. august Jegertrap 26 16. august Leirduesti 26 21.-23. august Andejakt med hund 26 22.-23. august Bandhundkurs hjortevilt 26 26. september SmĂĽviltjakt for ungdom 31 2.-4. oktober SmĂĽviltjakt for jenter 32 10. oktober Slaktekurs 32 16.-18. oktober Hjortejakt for jenter 32

NJFF SOGN OG FJORDANE

5


JANUAR

TEMAKVELD: LISENSJAKT PÅ ULV Dato: Stad: Deltakaravgift: Arrangør:

7. januar kl 18 -21 Dale vidaregåande skule Gratis Jakt og Fiskesenteret, SNO, NJFF, NJFF Sogn og Fjordane og Fjaler jsfl.

Lars Gangås, Statens Naturoppsyn: Ulven sin biologi og adferd, spor og sporteikn, forvaltning og lovverk, bestandsstatus, registrering og rappotering. Eivind Lurås, Jakt og Fiskesenteret: lisensjakt på ulv: organisering, sporing, jaktformer og jaktteknikk. Ingen påmelding, berre å møte opp! Enkel bevertning Klikk her for meir informasjon.

«MITT LAG» FOR NAUSTDAL, GAULAR, FØRDE OG JØLSTER Dato: Stad: Påmeldingsfrist: Deltakaravgift:

14. og 15. januar, kl 17.30 – 22 begge dagar Thon Hotel Førde 10. januar Gratis, middag er inkludert begge kveldar.

For alle styremedlemer, instruktørar, utalsmedlemer og andre ressurspersonar i lokallaga i Naustdal, Gaular, Førde og Jølster. Så mange som mogleg frå kvart lokallag bør stille. Eit konsept for lagsutvikling. Sjå program i lenka. Klikk her for meir informasjon.

6

AKTIVITETSTILBOD 2020


NJFF SOGN OG FJORDANE

7


FEBRUAR

FAGDAG ETTERSØK Dato: Deltakaravgift: Påmeldingsfrist:

1.februar kl 10 – ca. 16, Thon Hotel Jølster, Skei Medlemer i NJFF kr . 550, andre kr 650. Inkluderer lunsj. 15. januar

Politisamarbeid over kommunegrenser, fylkessamanslåing og kva skjer med fylkeslaga, NSHK – trening av ekvipasje, sporing av ulv og andre rovdyr med hund, om samarbeid med NKK og litt om den nye avtala, problemstillingar kring kommunesamanslåing og fleire ringar. Klikk her for meir informasjon og påmelding.

«MITT LAG» FOR BRYGGJA, EID OG STRYN Dato: Stad: Påmeldingsfrist: Deltakaravgift:

4. og 5. februar, kl 17.30 – 22 begge dagar Thon Hotel Førde 10. januar Gratis, middag er inkludert begge kveldar.

For alle styremedlemer, instruktørar, utalsmedlemer og andre ressurspersonar i lokallaga i Naustdal, Gaular, Førde og Jølster. Så mange som mogleg frå kvart lokallag bør stille. Eit konsept for lagsutvikling. Sjå program i lenka. Klikk her for meir informasjon.

TROFÉMÅLEDAG Dato:

6. februar (inga påmelding)

Hjå Utstopparen i Jølster (Jølstravegen 2384). Troféoppmålig og jaktprat. Kom innom! Kontaktperson: Vidar Aa. Djupvik, 48188706, vidar@vest-trofe.no

8

AKTIVITETSTILBOD 2020


NJFF SOGN OG FJORDANE

9


FEBRUAR

KURS I FELLEFANGST Dato: Stad: Påmeldingsfrist: Deltakaravgift:

8. februar, kl 10 – ca 15 Lunde Turiststasjon, Kjøsnesfjorden 5. februar Medlemer i NJFF kr. 50,- andre kr. 150,inkluderer mat og drikke.

For dei som er 15 år og oppover. Maks 10 personar. Litt teori i starten, ute og set opp feller i praksis etterpå. Utedag. Klikk her for meir informasjon og påmelding. 10

AKTIVITETSTILBOD 2020


HAVFISKETUR FOR JENTER Dato: Påmeldingsfrist: Deltakaravgift:

7.-8. februar, Kalvåg i Bremanger. 26. januar. Medlemer i NJFF kr 1500, andre kr 1800.

Deltakaravgifta inkluderer middag, overnatting, frukost og fiske. Båten går ut ca kl 08.00 laurdag og fisketuren varer ca 6 timer. Ta med varme kle og fiskeutstyr. Klikk her for meir informasjon og påmelding.

NJFF SOGN OG FJORDANE

11


FEBRUAR

TEMAKVELD OG JAKT: ÅTEJAKT PÅ REV Dato: Stad: Påmeldingsfrist: Deltakaravgift:

14. februar Rognkleiva i Hyen 12. februar Medlemer i NJFF kr 20, andre kr 150. Inkluderer enkel servering.

Tips til åtejakt på rev, praktisk jakt for dei som ynskjer etterpå, og seinare. Skal du vere med å jakte, ta med termos, litt niste og varme kle. Klikk her for meir informasjon og påmelding.

KLUBBMEISTERSKAP STÅANDE FUGLEHUNDAR Dato: 15. februar, Gaularfjell Påmeldingsfrist: 8. februar Deltakaravgift: kr 200 per hund, har du fleire hundar betaler du kr 100 for desse. Kun for medlemer i NJFF. Meisterskapet er meint å vere ein lærerik og positiv oppleving for nye og / eller uerfarne hundeførarar. Ta med niste og drikke. Klikk her for meir informasjon og påmelding. 12

AKTIVITETSTILBOD 2020


NJFF SOGN OG FJORDANE

13


MARS

OPPDATERINGSKURS AVERSJON Dato: Stad:

4. mars Thon Hotel Førde.

Obligatorisk kurs for aversjonsinstruktørar som treng oppdatering. Klikk her for meir informasjon og påmelding.

FELTKONTROLLØRKURS Dato: Stad: Arrangør:

7. mars Thon Hotel Jølster, Skei. Skogkurs i samarbeid med NJFF Sogn og Fjordane

Krav til deltakar for å få tildelt kontrollmynde / autorisert feltkontrollør: minimum 5 år som registrert jeger og erfaring med hjorteviltjakt, aktivt deltatt i slakting av minimum 20 hjortevilt. Tema: Lovverk, kjøttkvalitet, anatomi, fysiologi og adferd, sjukdomar, skader, miljøureining, bakterier/virus/sopp, kjøtthygiene, lokaler til slakting og lagring, standard og rutiner for feltkontroll og omsetning Klikk her for meir informasjon og påmelding

GAULARFJELLPRØVEN Dato: 6.-8. mars Stad: Gaularfjell Påmeldingsfrist: 6. februar Deltakaravgift: VK kr 500, UK og AK kr 450. Overnatting på Tuftegården, Sande Kro og Motell og Flatheim frilufsgard m.fl. Hov Hyttegrend er stengt denne helga. Jegermiddag på Eldalstunet laurdag kveld. Bli med på ei flott fuglehundprøve i naturskjønne omgjevnader! Klikk her for meir informasjon og påmelding.

14

AKTIVITETSTILBOD 2020


NJFF SOGN OG FJORDANE

15


MARS

OPPDATERINGSKURS FOR ETTERSØKSINSTRUKTØRAR Dato: Stad: Påmeldingsfrist: Deltakaravgift:

11. mars Cirkle K sine møtelokaler på Skei 1. mars kr 750,- inkluderer måltid.

Obligatorisk for alle ettersøksinstruktørane i Sogn og Fjordane som må inn til oppdatering i 2020. Klikk her for meir informasjon og påmelding.

VILTSEMINAR Dato: Stad: Påmeldingsfrist:

13.-14. mars Quality Hotel Florø 25. februar

Jaktleiar sine oppgåver og plikter, rekruttering av nye jegerar, tilrettelegging av småviltjakt og storviltjakt, bestandsutvikling for hjortevilt og erfaringar med styrt bestandsreduksjon m.v. Velkomen til eit felles kunnskapsløft! Klikk her for meir informasjon og påmelding.

ÅRSMØTE I NJFF SOGN OG FJORDANE Dato: 21.-22. mars Stad: Bergen Påmeldingsfrist: 1. mars Årsmøtedelegatane vert valgt eller peika ut av dei lokale jakt- og fiskelaga i Sogn og Fjordane. Alle lag har minimum 2 delegatar.

16

AKTIVITETSTILBOD 2020


JAKTFELTSTEVNE Dato: 22. mars Stad: Hunvikfjellet. Påmelding kl 10 - 12

JENTESAMLING Dato: 27.-28. mars, Vassenden i Jølster Påmeldingsfrist: 20. mars Deltakaravgift: kr 900,- inkludert mat, overnatting og pølsekurs. Jentesamlinga er kun for medlemer. Sosialt fellesskap, korleis søke om midler m.m. Pølsekurs, samt speking med Kari Støfringsdal. NB! Må ha med eige viltkjøt, 2-3 kg. Klikk her for meir informasjon og påmelding.

NJFF SOGN OG FJORDANE

17


APRIL

JAKTFELTSTEVNER 5. april, Aa-bakkane, Hyen. Påmelding kl 10 - 12 19. april, Grovastøylen, Flora. Påmelding kl 10 – 12 26. april, Lunde Turiststasjon i Kjøsnesfjorden, Jølster. Påmelding kl 10 – 12 (FM)

INSTRUKTØRKURS FLUGEKASTING Dato: 18.-19. april, Sogndal Påmeldingsfrist: 1. april Deltakaravgift: Medlemer i NJFF kr. 2.000, andre kr 2.800 Kurset skal gje deltakarane kompetanse til å ha lokale kurs i flugekasting. Grunnopplæring i padagogikk / vegleiing av kursdeltakarar, øving i kasteteknikk. Klikk her for meir informasjon og påmelding. 18

AKTIVITETSTILBOD 2020


JEGERTRAPSTEVNER 25. april, Skorva, Askvoll. Påmelding kl 09 – 10 26. april, Skorva, Askvoll. Påmelding kl 09 – 10

SKADEFELLINGSKURS, ULV Dato: 18.-19. april Stad: Førde Påmeldingsfrist: 1. april Kurset er for medlemer av skadefellingslag, kommunale eller fylkesdekkande lag. Klikk her for meir informasjon og påmelding. NJFF SOGN OG FJORDANE

19


MAI

ELGBANESTEVNE 10. mai, Grovastøylen, Flora. Påmelding kl 10 – 12 (FM)

JEGERTRAPSTEVNER 23. mai, Gaupne. Påmelding kl 11 – 12 24. mai, Kleppa, Leikanger. Påmelding kl 11 – 12 30. mai, Tua, Eid. Påmelding kl 09 – 10 31. mai, Tua, Eid. Påmelding kl 09 – 10

KVELDSEMINAR OM RYPE, JAKT OG FORVALTNING Dato: Stad: Påmeldingsfrist:

25. mai, kl 18.30 - 21.00 Thon Hotel Jølster 20. mai

Rype, jakt og forvaltning, predatorar og rypebestand, jakttrykk mm. Klikk her for meir informasjon og påmelding.

20

AKTIVITETSTILBOD 2020


NJFF SOGN OG FJORDANE

21


JUNI

FYLKESLEIR FOR UNGDOM (11 – 15 ÅR) Dato: Stad: Påmeldingsfrist: Deltakaravgift:

5.-7. juni Nesholmen, Hyen 1 .mai Medlemer i NJFF kr. 500, for andre kr 900

Skyting, fellefangt, fiske, garnfiske, matlaging over bål, kanopadling, bading, leirliv og bålkos med meir. Laurdag velger ein mellom 3 grupper: skyting, fiske og dei som er fyllt 14 år kan velge laksefiske (begrensa plassar). Klikk her for meir informasjon og påmelding.

JEGERTRAPSTEVNER 6. juni, Mjøen, Årdal. Påmelding mellom kl 11 - 12 7. juni, Grovastøylen, Flora. Påmelding mellom kl 10 – 11 13. juni, Skorva, Askvoll. Førehandspåmelding (LM) 27. juni, Tua, Eid. Påmelding mellom kl 10 – 11 (FM)

LEIRDUESTEVNER 14. juni, Skorva, Askvoll. Førehandspåmelding (LM) 28. juni, Skorva, Askvoll. Påmelding mellom kl 10 – 11 (FM) 22

AKTIVITETSTILBOD 2020


NJFF SOGN OG FJORDANE

23


24

AKTIVITETSTILBOD 2020


NJFF SOGN OG FJORDANE

25


AUGUST

JEGERTRAPSTEVNE 15. aug, Skorva, Askvoll. Påmelding mellom kl 10 – 11

LEIRDUESTEVNE 16. juni, Skorva, Askvoll. Påmelding mellom kl 09 – 10

ANDEJAKT MED HUND Dato: Stad: Påmeldingsfrist: Deltakaravgift:

21.-23. august Mo Jordbrukskule, Førde 10. august Medlemer i NJFF kr 500, andre kr 1.000

Opplæringsjakt på stokkand, med og utan hund. Mat og overnatting ordnar ein sjølv. Grillplass med plass for telt. Maks 6 deltakarar. Er du under 16 år må du ha følgje med vaksen. Klikk her for meir informasjon og påmelding.

BANDHUNDKURS HJORTEVILT Dato: 22.-23. august Stad: Gulen Påmeldingsfrist: 10. august Deltakaravgift: Medlemer i NJFF ungdom opp til 18 år kr 500, vaksen kr 1.000, ikkje-medlem ungdom opp til 18 år kr 1.000, vaksne kr 2.000. Familierabatt hundeførar nr 2 på same hund kr 500,Praktisk bandhundkurs med 2 lærerike dagar i skogen der du brukar din eigen bandhund, samstundes som du kan sjå korleis andre bandhunder fungerer. Kun for elghundrasane. Klikk her for meir informasjon og påmelding.

26

AKTIVITETSTILBOD 2020


NJFF SOGN OG FJORDANE

27


BLI MEDLEM I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND FÃ¥ alle medlemsfordelar, bladet Jakt & Fiske fritt tilsendt og lokale fordelar som medlem i eit lokalt jakt- og fiskelag. Ja, takk! Eg vil bli medlem!

28

AKTIVITETSTILBOD 2020


NJFF SOGN OG FJORDANE

29


SEPTEMBER 30

AKTIVITETSTILBOD 2020


SMÅVILTJAKT FOR UNGDOM (14 – 25 ÅR) Dato: Stad: Påmeldingsfrist: Deltakaravgift:

26. september Dvergsdalen i Jølster 20. september Medlemer i NJFF kr. 100, andre kr. 200. Deltakar uten våpen kr 20.

For ungdom. Maks 6 personar med våpen. Dei som er 16+ må kjøpe jaktkort. Om nokon ynskjer å låne hagle, ta kontakt. Klikk her for meir informasjon og påmelding.

NJFF SOGN OG FJORDANE

31


OKTOBER 32

AKTIVITETSTILBOD 2020


SMÅVILTJAKT FOR JENTER Dato: Påmeldingsfrist: Deltakaravgift:

2.-4. oktober, Tyin, Årdal. 25. september kr 1100, kun for medlemer i NJFF

Rypejakt for nybyrjarar og dei med litt erfaring. Arrangør stiller med instruktørar og hundar. Terrenget er lettgått, men ein må vere i vanleg god fysisk form. Terrenget ligg på 1000-1300 m.o.h., ved Jotnavåken, hytte ved Tyinvatnet. Bilveg fram til hytta. Klikk her for meir informasjon og påmelding.

SLAKTEKURS Dato: Stad: Påmeldingsfrist: Deltakaravgift:

10. oktober kl 11 – 17 Myrmel i Gaular 5. oktober Medlemer i NJFF kr 20, andre kr 150.

Slaktekurs hos Helge Øren. I utgangspunktet vert sau slakta, men muligens hjort om det vert anledning. Frå 16 år, maks 5 deltakarar. Klikk her for meir informasjon og påmelding.

HJORTEJAKT FOR JENTER Dato: 16.-18. oktober Stad: Selje Påmeldingsfrist: 10. oktober Deltakaravgift: kr 1.200, kun for medlemer i NJFF. For nybyrjarar og erfarne. Aldersgrense 18 år. Fellingsavgift og kjøt vert delt på antal deltakarar. Klikk her for meir informasjon og påmelding. NJFF SOGN OG FJORDANE

33


34

AKTIVITETSTILBOD 2020


NJFF SOGN OG FJORDANE

35


MEDLEMSFORDELAR

TRENINGSOMRÅDE FOR FUGLEHUNDAR Dato: 15. okt. – 31. mars (med unntak av palme/påskehelga) Stad: Gaularfjell Prisar sesongkort: Medlemer i NJFF kr 500, for andre kr 700. Kun trening, ikkje jakt. Klikk her for meir informasjon og kjøp av sesongkort.

LAKSEFISKE FOR UNGDOMAR Ungdomar (opp til og med 25 år) som er medlem i NJFF i Sogn og Fjordane får tilbod om å fiske laks og sjøaure i Ommedalselva i Hyen for halv pris, dette gjeld 12 timars kort og døgnkort. Rabatten gjeld ikkje vekeskort og årskort. Pris for NJFF-ungdomar er: døgnkort kr 150,- 12-timars kort kr 100,-. Klikk her for meir informasjon.

HOLMEVASSHYTTA PÅ GAULARFJELLET Rabatterte prisar for medlemer i NJFF og KFUK-KFUM. Plass til 20 personar, men eignar seg godt for færre. Ligg idyllisk ved Holmevatnet. Ikkje strøm og vatn. Kjøkken med gassomn, ein del kjøkkenutstyr. God parkering ved vegen vår – sommar – haust. På vinteren går ein på ski ca 1,5 km frå der vegen stenger på Gaularsida, tar ca. 30-40 minutt på ski på vegtraseen, ingen rasfare. Klikk her for meir informasjon og bestilling på inatur.no

HYTTER I ÅRDAL Årdal jff har fleire hytter i Jotunheimen som både medlemer og andre kan leige: Trollsjøen, Sletterustvatn, Mannsberget, Vasspollane, Buvatn, Kyrkjevatn, Krekjavatn, Kvannetjern og Mannsberget 2. Klikk her for meir informasjon og bestilling av hytte eller søk etter hytter i Årdal kommune på inatur.no 36

AKTIVITETSTILBOD 2020


1 NØKKEL – 100 BÅTER Alle medlemer i NJFF kan kjøpe båtnøkkel og få tilgang til over 100 båtar rundt om i landet. Nokre av båtane finn ein ved sjøen, andre ved ferskvatn. Bestill båt i kalenderen på nett, her finn du kart med oversikt over kor båtane ligg. I Sogn og Fjordane finn ein 7 båtar: Røsskleivvatnet i Gloppen, Vonavatnet i Naustdal, Digernesvatnet i Sundsdalen i Førde, Lunde i Kjøsnesfjorden i Jølster, Farnes i Balestrand, Hermansverk i Leikanger og Ovrisvatnet på Vikafjellet i Vik. www.minebåter.no NJFF SOGN OG FJORDANE

37


MEDLEMSFORDELAR Bjarne Huseklepp Fiskeskule 20% rabatt hjå Bjarne Huseklepp Fiskeskule Lunde Turiststasjon - skytesimulator 10% rabatt på skytesimulator Trykk hjå R-Profile Rabattar på trykk på hundedekken med meir. Få namnet på hunden, telefonnummer etc på trykk.

MEDLEMSFORDELAR

Hundefôr Sportsman Pride Rimeleg kvalitetsfor til hunden. Lokallaga i Flora, Hyllestad, Jølster, Leikanger, Stryn har utsal. Erdal Sport og Våpenloftet Rabattar på jakt-, hunde- og fiskeutstyr. Sentrale medlemsfordeler som bladet Jakt & Fiske, rabatt på forsikring, straum, Thon Hotel, drivstoff, Wehunt, advokatbistand med meir finn du informasjon om her > Lokale medlemsfordeler finn du på nettsidene til lokallaga > Sjå nettsida for meir informasjon om fylkeslaget sine medlemsfordelar >

38

AKTIVITETSTILBOD 2020


NJFF SOGN OG FJORDANE Adresse: E-post: Telefon: Nettside: Bankkonto:

Heggjedalen 16, 6823 Sandane sognogfjordane@njff.no 970 76 702 www.njff.no/sognogfjordane 3710.11.42737

LOKALE JAKT- OG FISKELAG I SOGN OG FJORDANE Askvoll jfl Magnar Terje Leknes Aurland jlf Martin Nesbø Balestrand jfl Hans Tore Stokkebø Bryggja og omegn jfl Magne Husevåg Eid jfl Dag Ståle Leivdal Fjaler jsfl Eivind Antonisen Flora jff Tommy Skudal Førde jfl Torunn Rygg Gaular jfl Øystein Adler Øvrebø Gloppen jfl Frode Støyva Gulen jsfl June Glenjen Omdahl Hyen jfl Anders Ommedal Hyllestad jfl Frode Dale Høyanger jfl Helge Øyehaug Jølster jff Oddgeir Solvåg Leikanger jfl Svein Inge Lundheim Luster jfl August Evensen Lærdal jfl Kenneth Grøthe Naustdal jff Jarle Øvrebø Selje jff Brede Berglund Sogndal jsfl Finn Stedje Stryn og Hornindal jspfl Olav Andersbakken Svelgen jff Alf Håøy Vik jfl Morten Jacobsen Årdal jff Vidar Moen

45425911 41528237 91737032 90630850 92430525 90621968 90886626 905 65 227 47757836 91309813 90048887 41527381 90827645 91751387 91584950 90605267 95415111 90073896 91862206 408 29 085 97592312 46468383 91881257 90108631 91388642

mtleknes@gmail.com martin.nesbo@gmail.com hant-st@online.no randi-hu@online.no dagstale@outlook.com betongogmur@gmail.com tommy.skudal@flora.kommune.no torunnrygg@hotmail.com adler@online.no frode.stoyva@enivest.net ju-glenj@online.no miniommis@hotmail.com frode.dale@enivest.net hjfl@hotmail.no oddgeirs52@gmail.com leikanger.jaktogfiskelag@njff.no august.evensen@gmail.com kennethgr@hotmail.com jarle.ovrebo@yahoo.no brandstaur@gmail.com finnstedje@gmail.com oandersbakken@gmail.com alnorei@online.no morten@vik-jfl.no vid-moen@online.no

NJFF SOGN OG FJORDANE

39


BLI MEDLEM I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Få alle medlemsfordelar, bladet Jakt & Fiske fritt tilsendt og lokale fordelar som medlem i eit lokalt jakt- og fiskelag

GRAFISK DESIGN: INNHOLDSPARTNER™

Ja, takk! Eg vil bli medlem!

Profile for Innholdspartner

Aktivitetskalender for 2020 for Norges jeger og fiskerforbund avd. Sogn og Fjordane.  

Aktivitetskalender for 2020 for Norges jeger og fiskerforbund avd. Sogn og Fjordane.

Aktivitetskalender for 2020 for Norges jeger og fiskerforbund avd. Sogn og Fjordane.  

Aktivitetskalender for 2020 for Norges jeger og fiskerforbund avd. Sogn og Fjordane.