Page 1

Nasielsk, dn. 25.10.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 25.10.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Irmina Kapica Warszawska 43, 05-190 Nasielsk

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto:14288,5

2. Kwota uzysku: 7144,25 20% lub 50% pozycji nr 1 3. Kwota do opodatkowania: 7144,25 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2 4. Podatek od wynagrodzenia:1285,97 18% pozycji nr 3 5. Kwota do wypłaty:5858,28 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem euro i dwadzieścia osiem centów)

........................................... ...............................................


Zleceniodawca Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzielo  
Rachunek do umowy o dzielo  

moj rachunek do umowy o dzielo

Advertisement