Page 1

bałamucić (verb) 1 uwodzić to lead sb on: He leads a girl on.; 2 oszukiwać to lead sb with sth, to string sb along; 3 kusić to entice, to lure bezpośredni (adjective) 1 wprost direct mieć bezpośredni związek z czymś 1 to be directly linked to sth; 2: He is directly involved in it.; 2 najbliższy, otoczenie, sąsiedztwo immediate; 3 szczery direct, open delikatność (noun) 1 ostrożność care; 2 takt sensitivity; 3 łagodność gentleness, delicacy: She tactfully refrained from mentioning it.; 4 barwy, dotyku, dźwiękusoftness, delicacy; 5 kruchość delicateness, fragility; 6 misterność finesse kicha (noun) 1 wędlina black pudding, blood, a blood sausage; 2 jelito guts kichy mu wypruję! 1 I'll have his guts for garters!; 3 wąskie pomieszczenie narrow room; 4dętka flat w przednim kole mam kichę 1 one of the front tyres is falt kołatać (verb) 1 stukać to knock: Somebody is knocking at the door. Ktoś puka do drzwi.; 2 o sercu, pulsie to pound, to palpitate; 3 przen. prosić to appeal, to turn, to request, to apply kołatać do kogoś o pieniądze 1 to appeal, to turn to sb for money kostka (noun) 1 w szkielecie (small) bone; 2 w nodze ankle bone: I twisted my ankle Skręciłem kostkę. sukienka do kostek 1 an ankle-length dress; 3 nad nadgarstkiemwrist bone; 4 w zaciśniętej pięści knuckle; 5 do gry dice kostki domina 1 dominoes, rzucać kostką 1 to throw the dice; 6 kształt cube kostka masła 1 a packet of butter, złożyć coś w kostkę 1 to fold sth (up) neatly; 7 do brukowania sett (stone), paving block; 8 nawirzchnia cobbled surface; 9 muzyka plectrum, pick; 10 elektronikachip odbicie (noun) 1 w lustrze, w wodzie reflection, image; 2 w przen. przeżyć, uczuć reflection, expression: Is it an accurate reflection of reality??; 3 wzoru impression; 4dziwne zachowanie strange behaviour on miewa odbiacia 1 he goes a bit loopy, screwy sometimes odcinek 1 fragment section, segment; 2 nieprzerwana część stretch; 3 część podróży, wyścigu stage; 4 urywek czasu stretch, length; 5 film, literatura, część serialuepisode, part; 6 część filmu, programu installment: I love this novel in installments.; 7 kwit kontrolny counterfoil odcinek czeku 1 a cheque stub; 8 zakres działalnościarea; 9 w matematyce segment; 10 w wojsku sector odcinek wypłaty dla posiadacza konta 1 adeposit slip polecenie (noun) 1 rozkaz order polecenie służbowe 1 an official order, wykonać polecenie 1 to carry out an order; 2 komput. to command: The program did not execute the command; 3 rekomendacja recommendation: We gave him the job on your recommendation.; 4 finanse draft tłuszcz 1 (noun) kulinarne grease: Add some palm grease if you want to make this dish tasty. Dodaj trochę tłuszczu palmowego, jeśli chcesz, aby to danie było smaczne.; 2 składnik w nabiale butterfat; 3 tkanka fat; 4 kat. chemia fat zamek (noun) 1 do zamykania lock 1 zamek szyfrowy 1 a cobination lock; 2 w broni lock 1; 3 Archit. budynek castle: There's a photograph of the Queen Mother with her 400th racing winner and another of her at the Castle of Mey.; 4 zapięcie zip/zipper

Polish-English Dictionary  

Polish-English Dictionary