Page 1

FAKTURA VAT nr 2/10/2012

ORYGINAŁ Nauka wystawienia dokumentów księgowych Data sprzedaży: 2012-10-26 Data wystawienia: 2012-10-26 Miejsce wystawienia: Sprzedawca: Tłumacz Przysięgły Irmina Kapica Warszawska 45 05-190 Nasielsk NIP: 1234567890 tel.: 123456789 e-mail: irmina.ka@wp.pl

Lp. 1

Nazw a Tłumaczenie pisemne POL-ENG 295061 znaków

Nabywca: mLingua Sp. z o.o Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Ce na Wartoś ć Wartoś ć VAT VAT Sym bol PKWiU Iloś ć J.m . BRUTTO ne tto brutto (%) (PLN) (PLN) (PLN) (PLN) FV

1

szt. 4 945.87

Ne tto (PLN) 4 021.03

%

23 924.84 4 021.03 4 945.87 VAT (PLN)

23

4 021.03 Raze m

Brutto (PLN)

924.84

4 945.87

924.84

4 945.87

DO ZAPŁATY: 4 945.87 PLN Słownie: cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy

Forma płatności: Przelew bankowy Termin płatności: 7 dni , (Termin zapłaty upływa dnia: 2012-11-02)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktury

Irmina Kapica

mLingua

Faktura Vat  
Faktura Vat  

moja faktura za tlumaczenie pisemne z jezyka polskiego na jezyk angielski

Advertisement