Page 1

Nr 2 2017

I huvudet på

Ruben Östlund

En annonstidning från Innerstaden Göteborg AB

Foto: sina görtz

Julstaden Göteborg

Centrum

om 10 år

Julklappstips

Vintermode


ledare

Staden byter kostym

G

öteborg har påbörjat sitt största utvecklingssprång i modern tid. Staden ska växa med 180 000 invånare till 2035. Det ska byggas nya bostäder, arbetsplatser och attraktiva stadsmiljöer. Det sker en omfattande förtätning i syfte att stärka Göteborg som regionens kärna. Staden ska byta kostym till en större storlek. I centrala Göteborg investeras ­redan nu för fullt i hårdvara, mjuk­vara och ”organisationsvara”. Vi ser hur det rustas och att nya företag dras till Göteborg för att kunna vara en del av den spännande framtid vi tillsammans bygger. Då samarbete är en förutsätt­ ning verkar cityorganisationerna för en utökad samverkan tillsammans med Göteborgs Stad och övriga ­aktörer. Det gångna året har det skett många nyetableringar i Göteborgs innerstad. Både butiker och tjänste­företag. För att nämna ett antal ­Chanel Beauty Store, Michael Kors, Vans, Heyday, Waffles, Woki, Gelaterian, MyDentist, Eklund Stockholm New York och Spacesca­ pe/White arkitekter. Fler kända va­ rumärken kommer att foga sig till listan framöver. Vi ser också befintliga verksamheter investera. Har du sett hur fint det blivit på Åhléns och hos Tiger of Sweden? ­Almedalsmagasinet är nästan färdiga med en grundlig re­ novering och Berzelii Choklad har nu en nyrenoverad lokal på Magasinsga­ tan. Ta dig en fika på Da Matteos nya ställe på Drottninggatan! Inom kort erbjuds ännu fler fikaställen då Johan & Nyström tar sig in på marknaden i Göteborg . Fastighetsägarna

i

fastighetsbolag har koncentrerat sina kontor i ­Göteborgs city, rustat sina hus och inrett moderna arbetsplatser och kontors­hotell. Stadens siluett vid Centralstationen ändrar snabbt form. Viljan att investera i vår stadskärna är stor, både från fastighetsägare, ­företag och den offentliga sektorn. Om d­ etta och mycket mer kan ni läsa i detta nummer av tidningen Innerstaden Göteborg. I takt med att digitaliseringen fort­ skrider blir meningsfulla mötesplatser viktigare. Platser där det händer saker. Digitaliseringen gör att vi inte måste besöka platser. Vi väljer att besöka en plats för upplevelsens skull, för att det kittlar våra sinnen och erbjuder något extra. Därför är det viktigt att skapa en levande, attraktiv och trygg stad som bjuder in till besök. En attrak­ tiv stadskärna skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd. Den påverkar ­stadens och regionens varumärke. Nu lackar det mot Jul, en förvän­ tansfull tid. Innerstadens vinterbelys­ ning är på plats för att lysa upp den mörka perioden på året. Kom och skåda spännande Julskyltning! Till­ sammans skapar vi mys på stan. I år har butikerna som tävlar i julskyltning inspirerats av Göteborgs jubileum­ tema Grön skön stad. Ni är alla varmt välkomna in till stadens vardagsrum. Ursäkta om det är lite stökigt, men vi bygger framtid! Lena Dalerup, vd Innerstaden Göteborg AB

innerstaden

jobbar intensivt med att vidareut­ veckla och renovera sina fastigheter Inom Vallgraven. Bland annat har Viktoriapassagen fått ett lyft och Kungspassagen ändrar utformning. Fredsstan har lanserats för att utveck­ las till en handelsdestination med ett unikt och genuint utbud. Ett utbud som skapar värde. Kolla in Harry Hjörnes plats och Esperantoplatsen, där händer spännande saker i res­ taurangbranschen framöver! Andra

Rösta på diN favoRit! Vilken butik har lyckats få till den vackraste och mest kreativa skyltningen under temat ”Grön & skön Jul”? NÄR: Tävlingen mellan butikerna pågår mellan första och tredje advent. Skyltfönstren finns att beundra fram till juldagen. villeRvalla Korsgatan 5 Best of Basic Korsgatan 8 almedalsmagasiNet Korsgatan 13 Noa Noa Korsgatan 22 gRaNit Vallgatan 19 ox-eye daisy Vallgatan 21 gRaNdma´s Vallgatan 36 JedviKs Östra sKoRHamngatan Östra Hamngatan 35 35 KoRsetteN Östra Hamngatan 46-48 a v i a N i Kungsgatan 9B stRöms Kungsgatan 27-29 filipiNiaNa Drottninggatan 26 Bitte Kai RaNd Drottninggatan 37 JohaNssoNs sKoR Fredsgatan edBlad Kungstorget 5 victoRia damKoNfeKtioN Södra Larmgatan 10 gudRuN sJödeN Södra Larmgatan 18 fuRetti Södra Larmgatan 4 lloydsapoteK KaseRNtoRget Kaserntorget 1 följ eventet på facebooksidan @innerstadengbg där du hittar mer information!

tidningen inner staden g öteb org

Innerstaden Göteborg AB – utvecklar genom samverkan området Inom Vallgraven. Adress: Innerstaden Göteborg AB, Vallgatan 21, 411 16 Göteborg Tel: 031-13 73 00 Hemsida: www.innerstadengbg.se Ansvarig utgivare: Lena Dalerup Tryck: Markbladet Tryckeri Distribution: Svensk Direktreklam och tidningsställ. Innehållet publiceras digitalt. layout: KEX Productions REDAKTÖR: Jenny Schmidt Projektledare: Sofie Lindström, sofie.lindstrom@innerstadengbg.se Tel: 0709 - 63 23 76

OBS! Vi ansvarar ej för insänt icke beställt material. Den som sänder material till tidningen medger digital lagring och publicering. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.

2

I n n e r s ta d e n G öt e b o r g


Visionsbild som visar hur bebyggelsen på Skeppsbron, till vänster, och på Masthuggskajen ”bakom” Folkets hus och Järntorget kan komma att se ut. Visionsbild: Göteborgs Stad

Så här mycket större kan centrum vara om tio år En stad blir aldrig färdig. På gott och på ont. Ny-, ut- och ombyggnationerna sker nästan aldrig när det passar alla. Och nu gör Göteborg väldigt mycket av allt detta på samma gång. Text: Anders Sahlberg Illustration: trafikkontoret Göteborgs Stad

Vi talar om hur vår stad ska se ut framöver, till ex­ empel redan vid 400-årsjubileet 2021. Eller 2035 som annan planering har som tidshorisont. Eller bortom 2050 när det är våra barnbarnsbarn som växer upp och blir vuxna göteborgare här. Men om vi väljer att spana lite halvlångt bort, dit där vi ändå ganska väl kan säga hur, i det här fallet Göteborgs city och centralare delar kommer att se ut, kan vi välja tio-tolv år från nu. Framåt år 2030 kan bland annat allt detta ha hänt, förut­ satt att också planerade men ännu inte beslutade byggen­blir av: Linbanan mellan Järntorget och Wieselgrens­ platsen lyfter i högtrafik varje timme flera tusen personer snabbt över älven och till och från centrala Hisingen.

Skeppsbron, detta centrala kajstråk, är sedan länge – äntligen – färdigbyggt. Hisingsbron är mer än en traditionell bro, ­ganska låg och istället rejält bred, i bästa fall en livaktig stadsgata över älven. Vid södra brofästet har nya, täta kvarter vuxit fram. Redan i år påbörjade kvarteret Platinan med kontor, hotell och eventlokaler var först ut. Lite närmare Centralen stod Västra Götalandsregionens nya högkvarter Regionens hus med uppåt 1 500 ar­ betsplatser färdigt ännu tidigare, redan 2019. Strax intill, ovanpå överdäckningen av E45:an – Gull­ bergstunneln kallad – har en handfull nya stads­ kvarter vuxit fram. Tätt inpå Centralen, på norra sidan vid Väst­ länkens underjordiska station, har en grupp av rik­

tigt höga byggnader skjutit upp. Region City är ex­ ploatörens namn på denna bebyggelse med många tusen nya kontorsarbetsplatser, en hel del handel och service i detta mycket centrala läge i staden. Längs Masthuggskajen, inte minst mellan ­Folkets hus och älven och på den konstgjorda halvö som byggts ut i vattnet, står ett par tusen lägen­ heter och lika stora kontorsytor färdiga. Flera stora ­Göteborgskoncerner har flyttat hit. Dessutom finns ett stort, högt hotell intill Folkets hus. 2026, cirka, är tågtunneln Västlänken helt färdig med stationer under Centralen, Haga och Kors­ vägen. Vid Haga-stationen är Handelshögskolans nybygge, med entré till Västlänken, klart. Vid Korsvägen går de olika trafikslagen på nya sätt på ytan efter bygget av den underjordiska järnvägsstatio­ nen. Ambitionen är att Korsvägen ska vara mer en plats att vilja vara på än den tidigare trafikspagettin. I evenemangsområdet mellan Skåne­ gatan och Gårda, kan en ny, stor inomhusarena vara på plats, som ersättning för Scandinavium. Även en del nya bostäder och kontor kan ha hunnit byggas där. Och i Frihamnen, på norra sidan av Hisingsbron, är redan flera tusen bostäder, en hel del butiks- och andra handelsytor samt kontorslokaler färdiga. ­Likaså på nya Backaplan, men det är ändå bara bör­ jan på allt som planeras på den norra sidan av älven. Hur mycket av nya bostäder, kontor, butiker, ­restauranger och annat nytt kan allt detta bli då? En grov uppskattning pekar mot att det fram­ åt 2030 kommer att bo ytterligare drygt 30 000 människor i området Masthuggskajen-Skepps­ bron-Centralen-Frihamnen. I samma område kom­ mer Ytterligare bortåt 30 000 människor att ha sin arbetsplats. Ja, men kommer allt detta då verkligen ha blivit av? Det beror framförallt på hur den ekonomiska

Visionsbild: Jernhusen/TenjinVisual

konjunkturen ser ut de kommande tio–tolv åren men också på om planerade men ännu inte beslu­ tade nybyggen får klartecken. Vad vi redan vet är i alla fall att staden kommer att ha tagit ett historiskt stort språng och att vi har blivit många fler som bor i, arbetar i och besöker centrala ­Göteborg. ✶ I n n e r s ta d e n G öt e b o r g

3


AVAILABLE AT VANS STORE Gร–TEBORG - KOMPASSEN, FREDSGATAN 12-14 4

I n n e r s ta d e n G รถt e b o r g


Svenskarna äter mest glass

i hela världen!

Till skillnad från italienare äter svensk­ar glassen hemma i soffan under ­vinterhalvåret. Det vill G ­ elaterian Göteborg ändra på! Text & foto: Jenny Schmidt

Efter gelatokurser i Italien och ­Stockholm blev det dags för familjen Gustafson att lämna London och flytta tillbaka till Göteborg för att öppna en gelateria på hörnet av Västra Hamn­gatan ut mot Grönsaks­torget.

– Vi vill hålla hög kvalité och gör allt från grunden utan konserverings­ medel, färgämnen eller konst­ gjorda aromer. Vi använder färska råvaror och eko­ logiska mejeriprodukter, berättar Camilla Gustafson.

– Det är coolt att stan växer fram och blir mer le­

Pepparkaka, äpple/kanel och kardemumma/rabar­ ber är några av vinterns smaker. Gelato finns även på pinne som med fördel kan doppas under Valrhona­ chokladkran och toppas med marshmallows. – I gelatomaskiner kan man göra vilken glass man vill. Det är jätteroligt att komma på nya smaker!, ­säger Camilla.

vande för varje år. Det är en bra puls i det här om­ rådet. Vi har redan stammisar som kommer hit varje vecka. Det är det bästa betyget man kan få, säger Clas Gustafson som äger gelaterian tillsammans med sin fru Camilla Gustafson. “Gelato is always a good idea” är ­gelaterians s­ logan.

Och kanske har de rätt? 16 olika smaker gelato och även sorbet. De flesta smakerna är gluten­fria och sorbeten är både vegetarisk, gluten- och laktosfri.

Och du behöver inte oroa dig – alla smaker kan även köpas hem i take-away-förpackning! ✶ Folk som kommer hit är på gott humör och gör det för att uppleva något lustfyllt, berättar Maja Gustafson.

VAD ÄR GELATO ? Gelato är baserat på mjölk istället för grädde som är basen i vanlig gräddglass. Detta ger en lägre fetthalt, mellan 5–7%, jämfört med fetthalten hos gräddglass som vanligtvis är från ca 15% och uppåt. Gelaton är pastöriserad. Det pumpas inte in extra luft i glassen för att öka volymen, vilket är fallet med vanlig glass. Detta ger en högre densitet och smakerna förstärks.

Lokalens stora fönster släpper in ljus från morgon till kväll. Marockanska golvplattor, levande träd och trädgårdsmöbler skapar känslan av att sitta på ett torg i medelhavsmiljö.

Vill du prova varma, mjuka

?

LIGHT TRILLIUM Light är årets stora lilla nyhet.

Vår vision var att sammanföra det nätta, stilrena med en kraftfull,kärleksfull hyllning till ädelstenar.

KUNGSGATAN 67. GÖTEBORG. TEL 031-10 59 00 WWW.JARLSANDIN.SE

I n n e r s ta d e n G öt e b o r g

5


Jul& kul 1.

4.

3.

2.

5.

6. 7. 9. 8.

10.

11. 12.

1. spel Bean Boozled, 369:99 kr, Teknikmagasinet 2. Prydnadsburkar ananas, stor 225 kr/liten 170 kr, Almedalsmagasinet 3. bäddset Tove Jansson, 695 kr, Almedalsmagasinet 4. radiostyrd buggy, 249:99 kr, Teknikmagasinet 5. Doftpinnar bubbel/rosa champagne, 195 kr, Grandma´s 6. kalender 2018 Bookbinders Design, 225 kr, Rum för papper 7. Tåg i trä, 169 kr, Åhlens 8. pläd Mountain, 1 199 kr, Edblads 9. Presentkit, 195 kr, The Body Shop 10. Xylofon i trä, 179 kr, Åhlens 11. tofflor Clarissa/rita, 495 kr/695 kr, Cinnamon 12. reservoarpenna Caran d’Ache, 540 kr, Brobergs Tobakshandel 13. ljusstake George Jensen, 1 099 kr, Josephssons/ Royal Design 6

I n n e r s ta d e n G öt e b o r g

13.


Innerstadens butiker tävlar

i julskyltning!

Förra årets julskyltningstävling blev en succé och i år är tävlingen tillbaka med temat ”Grön och skön jul”. Mellan första och tredje advent kan alla kunder och förbipasserande rösta på sina favoritfönster! De som kammade hem vinsten i förra årets julskyltningstävling var Åhléns Kungsgatan och butiken Filipiniana på Drottninggatan. Text: Jenny Schmidt foto: Allen McGregor

Åhléns Kungs­gatan följer

vanligtvis det som Åhléns­­kedjan gör generellt, men förra året fick ­butiksansvarig Carolina Ridell Toft fria händer. – Vi valde att spetsa till skyltfönstret med en känsla av att man ska vilja gå in och baka lus­ sekatter. Den käns­ lan verkade lycklig­ tvis ha nått fram, ­berättar ­Carolina Ridell Toft. Under hösten har Åhléns Kungsgatan renoverat och valt att helhjärtat satsa på skönhet. Nu är hela bottenplan ett skönhetsplan, mel­ lanvåningen är ett modeplan och övervåningen är inriktat på hem och barn. Som kund på Åhléns kan man göra ett aktivt val idag. Att Åhléns ­värnar om miljön genomsyrar nu hela b ­ utiken. Här hittar du bland annat vegan-väs­ kor och skärbrädor som du kan spåra hela vägen till brädan den är gjord av.

– Åhléns Kungsgatan har inte ­riktigt samma kunder som Åhléns City i Nordstan. Hit kom­ mer många kunder som är intresserade av att göra ­miljömedvetna val och som kräver mer kunskap av vår personal, berät­ tar Carolina Ridell Toft. För Carolina är innerstaden det självklara valet för julshopping. – Innerstaden är Göteborgs hjärta. Folk vill gå och kika in i butiker som man gjorde som liten då det var skyltsöndag och alla butiker släppte sina skyltfönster samtidigt. Kullerstens­gatorna, den klassiska julbelysningen, julgranar. Hela känslan är som Jul på Liseberg fast i mindre skala. Man vill hitta tillbaka till den där känslan av magi kring julen, säger ­Carolina. Under julhandeln har Åhléns ett stort utbud av julpynt och roliga advents­kalendrar. Dessutom luck­

“Man vill hitta tillbaka till den där känslan av magi kring julen.”

LJUSVANDRING I INNER STADEN

Innerstaden Göteborg arrangerar en guidad tur på innerstadens gator och tillsammans upptäcker vi historien bakom gatornas belysning och identitet. Följ med Bengt Helgius på en timmas upplysande ljusslinga genom innerstaden. NÄR: onsdag 6/12 klockan 17–18 VAR: Vallgatan 21, vi samlar oss med varm glögg och pepparkakor på vår mysiga innergård. Mer info: www.innerstadengbg.se/ljusvandring Anmäl dig till info@innerstadengbg.se senast 5/12. Begränsat antal platser. Varmt välkomna!

öppning med specialerbjudande varje dag under hela december! FILIPINIANA inspireras av Julskyltningstävlingens tema Grön och skön jul inför årets julskyltning. – Vi kommer skapa något skogs­inspirerat och drömskt men också med en känsla av exklusivitet. Vi ­satsar mycket på julen och det är nog därför många söker sig hit, säger G ­ abriel Isip som arbetar med design och produkt­utveckling för bland annat ­familjens inredningsbutik Filipiniana på Drottning­ gatan. I år smyckar Filipiniana inte bara sitt eget skylt­ fönster utan har även inrett och designat Lisebergs­ butiken L ­ isas presentbod under Jul på ­Liseberg. I butik Filipiniana är utbudet säsongs­baserat. In­ för varje jul byter hela butiken skepnad. Filipiniana designar egna produkter med genuina, antika och välarbetade detaljer. 70% av produkterna är från Fi­ lipinerna men du hittar även produkter från Kina, Hongkong och Indien i butiken. – Vi arbetar från idé till färdig produkt och har ett nära band till producenterna. Vi vänder på varje sten och åker runt över hela Asien för att hitta unika, småskaliga produkter, berättar Gabriel Isip. Inför julhandeln fylls butiken med tomtar, klassis­ ka julgranskulor, handgjorda och unika hängsmyck­ en. Här hittar du sådant som inte finns på så många andra ställen. – Excentriska och välarbetade julprydnader, ex­ klusiv jul, mycket rött, guld, svart och glitter satsar vi på i år, säger Gabriel Isip. Filipiniana är väl värt ett besök ­under julhandeln! ✶ Läs mer om årets tävlande och upplägg på vår ­Facebooksida @innerstadengbg I n n e r s ta d e n G öt e b o r g

7


Kungsgatan Frölunda Torg Kungsmässan grandparfymeri.se

40% PÅ ALLT*

Erbjudandet gäller Club CHANGE medlemmar och för utvalda varor. Kan ej kombineras med andra Erbjudandet gäller Club CHANGE medlemmar och för erbjudanden. utvalda varor. Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Kungsgatan 49 / Vallgatan 34 www.grandpassage.se Öppettider Måndag-Fredag 10-19, Lördag 10-17, Söndag 12-16, Mezzo café öppet från kl. 8 8

I n n e r s ta d e n G öt e b o r g

Scandic Europa, Nordostpassagen www.restauranghak.se


Ruben Östlund:

”Jag tror att Göteborg kan bli en stad där vi visar en stark tillit till varandra.” Ruben Östlunds humanistiska inställning tar sig uttryck i hans filmer men inte bara där. Han har även stora visioner för Göteborg. Text: Jenny Schmidt Foto: sina Görtz/henrik Markhede

Vem är Ruben Östlund?

— Ruben Östlund är tvillingpappa och filmregissör som driver ett pro­ duktionsbolag som heter Plattform Produktion i Göteborg. Jag är upp­ vuxen på Styrsö i södra skärgården där jag bodde tills jag var i tjugoårsåldern. Sen flyttade jag in till stan. Nu bor jag i Linnéstan i en hyresrätt. Vi letar efter en större lägenhet men Göteborg är en svår stad att bo kvar i om man vill bo i hyresrätt.

som varken har ekonomi eller utbild­ ning så kan du födas vacker och det kan göra att du klättrar i hierarkierna i ett samhälle ekonomiskt. I all orättvisa så finns det någon slags rättvisa i det. — Filmen handlar om en manlig och en kvinnlig fotomodell. Båda de­ ras karriärer börjar närma sig ett slut. Den kvinnliga fotomodellen är 28 år och den manliga fotomodellen börjar bli tunnhårig. Båda försöker hitta ett exit ur branschen och samtidigt be­ hålla sina livsstilar.

Hur vill du att innerstaden ska utvecklas?

— En av de största livskvalitéerna tror jag är att få leva i ett samhälle där man har tillit till varandra. Jag tror att ­Göteborg kan bli en stad där vi visar en stark tillit till varandra. Man kan bestämma sig för att Göteborg ska vara den staden där man har mest til�­ lit till varandra i hela världen. Har vi det som målsättning och siktar på det då kommer det också att bli så. Men om vi istället uttalar andra mål som att ­Göteborg ska bli Nordens eventstad och så vidare då blir det ju så istället. Vad innebär projektet Pappa, kom hem?

— Jag tycker att man ska visa att det går att förändra attityder kring en stad. Ett sätt kan vara att flytta Koppar­

Hur skiljer du dig i rollen som regissör och privatperson?

— Det beror på vilket läge jag är i. U ­ nder inspelning måste jag driva ett helt team till att nå extraordinära prestationer och då blir jag nog en ganska hård arbetsledare. I yrkesrollen tar jag en roll utifrån ett ansvar för rollen, att jag ska leva upp till den förväntningen och vara en lagspelare. Jag upplever att människor är väldigt lika när vi träffas privat. Tror du att det blir en Oscar för the Square?

— Du vet att vi gjorde ett Youtube klipp där jag fick ett sammanbrott? Amerikaner­ na älskar ju filmer om återvunnen värdighet. Det är bra att vi fick gan­ ska mycket uppmärksamhet för det klippet i USA, för de tänker på mig som nere på botten och nu ­kommer jag tillbaka. Så kan de lyfta fram ask­ ungesagan som de är så förtjusta i att göra (skratt). Sen har vi jättebra läge på grund av Guldpalmen och folk är väldigt nyfikna på filmen.

Hur går det med projektet?

— Jag ska försöka att skildra männ­ iskorna som hanterar detta på ett så varmt sätt jag kan. För oftast beskrivs människorna i mode- och skönhets­ industrin som kalla och cyniska och det är jag helt ointresserad av att göra. Jag vill istället synliggöra mekanis­ merna i skönhetsindustrin som är lite ­cyniska och kalla. Vad tycker du om innerstaden?

Vad blir nästa projekt?

— Det tar avstamp i modevärlden. Projektet heter Triangel of Sadness. Det är när man har en sån där bekymmers­ rynka mellan ögonbrynen som man kan fixa med botox på 15 minuter. Det är därifrån termen kommer, från plastikkirurgin helt enkelt. Jag är in­ tresserad av när utseende blir ett ka­ pital. Det är spännande med utseende för oavsett om du är född i en familj

ifråga­sätta var mamman är någonstans och eventuellt göra en staty av henne, Kristina von Holstein Gottorp. — För mig skulle det tillföra ­Göteborg ett väldigt mjukt och varmt värde att våga titta på de här gamla krigar­kungarna utifrån ett nytt perspektiv. Varför ska de som har varit ansvariga för tråkiga saker stå på ­bästa plats i vår stad? Istället kan man göra en ruta på Kungsportsplatsen som ska påminna om det ge­ mensamma ansvaret. Tänk att komma till en stad där man har gjort den gemensamma överenskommelsen. Nu gör vi en ruta där vi ska påminnas om de här värderingarna. Jag tror att det skulle ha en p ­ ositiv inverkan på ­ Göteborgarnas attityd emot varandra.

— Jag upplever att centrum av ­Göteborg är lite kallt och blåsigt. Jag får inte till någon mänsklig känsla där. Det roligaste stället i innerstaden är Femmanhuset, att G ­ öteborg blandas så mycket som det gör där. Det är ett ganska ovanligt ställe om man tittar på Sverige i stort. Det finns ett tryck där. Väldigt många människor och ganska många olika typer av människor kom­ mer dit.

märra, Karl IX, ned till Gustav Adolfs torg. Projektet heter Pappa, kom hem för att Gustav Adolf är son till Karl IX som sitter på hästen. Tanken är att ta ned de här kungastatyerna från sina piedestaler och ställa dem bred­ vid varandra på marken, kalla pro­ jektet ­pappa, kom hem och samtidigt

— Projektet startade på all­ var i år när Kalle Boman och jag kontaktade Björn Sisjö och ansökte om bygglov för att flyt­ ta statyn. Målet är att ­flytta statyn i samband med Göteborgs 400-årsjubi­ leum. Tänk att göra ett nytt avstamp för framtidens Göteborg och visa den yngre generationen att alla kan vara med och bestämma över ­stadens ut­ formande. ✶

RUBEN ÖSTLUND

Ålder: 43 år Uppvuxen: Styrsö, Göteborgs södra skärgård Familj: Tvillingdöttrar, flickvännen Sina Görtz (modefotograf) Bor: Linnéstan, Göteborg Bakgrund: Filmregissör och professor i filmisk gestaltning vid Akademin Valand/ Göteborgs universitet. Aktuell: The Square, Sveriges bidrag till Oscarsgalan och samhällsprojektet Pappa, kom hem Långfilmer: Gitarrmongot (2004), De ofrivilliga (2008), Play (2011), Turist (2014), The Square (2017)

I n n e r s ta d e n G öt e b o r g

9


Göteborgarnas jul

I Julstaden Göteborg går traditioner hand i hand med nya upplevelser. Här upptäcker du oförglömliga ögonblick i en stad där du tar in julen med alla sinnen. Hitta de perfekta julklapparna till doften av granris och brända mandlar på mysiga julmarknader. Njut av Lucias ljuva stämma och varva ner med promenader längs gator som glimrar av ljus. Text: Johanna olander/GöteborG&CO Foto: Frida WInter

Julstaden Göteborg är en värld av upplevelser. Den är Lisebergs fantastiska julmarknad, eldkonst­ närernas flammande facklor, dignande julbord, stämnings­ fulla julkonserter, pyntade skyltfönster och dekorerade fasader. Den är gammaldags charm på Haga Nygata, doften av glögg vid Kronhusbo­ darna och alla leenden framför den sjungande jul­ granen. De tindrande ögonen när vinterns första snö faller över Avenyn, smaken av en saftig lusse­ bulle den 13 ­december och den förväntansfulla ned­ räkningen till tolvslaget på Nyår på Götaplatsen. Läs om julen i Göteborg på goteborg.com/julstaden JULSHOPPING

Flanera längs dekorerade gator och pyntade skylt­ fönster och upptäck småbutiker, internationella ked­ jor och stora varuhus. Här finns en stark modescen och många lokala designers att upptäcka. I Göteborg finns allt för en lyckad shoppingrunda – läs mer om julshoppingen på goteborg.com/julshopping

GÖTEBORGS LUCIA

Lyssna på stämningsfulla konserter med G ­ öteborgs Lucia som sprider sång, ljus och värme. Från och med i år tar välsjungande ungdomar från ­Hvitfeldtska Musikgymnasiet upp traditionen. Allt överskott från konserterna går till Drottning ­Silvias barnsjukhus och Malala Fund som skapats av Nobels Fredspristagare Malala Yousafzai och ­Kailash Satyarthi.

10 I n n e r s t a d e n G ö t e b o r g

STADSMISSIONENS JULKLAPPSVAGN

Stadsmissionen sprider värme och julglädje genom att samla in gåvor till barnfamiljer och andra som lever på små medel. Kom till Drottningtorget och lämna en julklapp i Stadsmissionens Julklappsvagn den 2 december eller passa på när den passerar ditt kvarter! NYÅRSFIRANDE MED EMMA KNYCKARE

Fira in det nya året tillsammans med nya och gamla vänner på Götaplatsen. Förvänta dig en härlig stäm­ ning när vi tillsammans med konferencieren Emma Knyckare räknar ned till tolvslaget och önskar var­ andra ett gott nytt år!

DEN SJUNGANDE JULGRANEN

Lyssna på några av Göteborgs mest fantastiska körer när de dagligen bjuder på vacker skönsång i julruschen. Du hittar den Sjungande Julgranen på Kungsportsplatsen 30 november till 23 december. Missa inte heller barnkörerna i den Lilla Sjungande Julgranen. JUL PÅ LISEBERG

Under julen förvandlas Liseberg till en glittran­ de julsaga. Gå på klappjakt bland julmarknadens

JULMARKNADER

I Göteborg finns många härliga julmarknader, bland annat Sveriges största julmarknad på Liseberg. Kron­ husjul i de vackra Kronhusbodarna är ett måste för dig som vill uppleva en traditionell julmarknad med konsthantverk. Andra stämningsfulla julmarknader finns till exempel i stadsdelen Haga, på Gunnebo Slott och Tjolöholms Slott. Om du är intresserad av konst och design ska du besöka konsthallen Röda Sten och julmarknaden à la London på Auktions­ verkets kulturarena.

bodar i skenet av miljoner juleljus, få upp värmen i vinter­vakna karuseller, hälsa på i Kaninlandet, se den vackra isbaletten, gå på spännande skattjakt i Medeltidsbyn och lämna din önskelista till självaste Tomtefar.

GUIDAS GENOM JULENS G ÖTEBORG

I appen Gothenburg Guides hittar du Julstadspromenaden, ett spännande sätt att bli guidad genom Julstadens utsmyckning. Appen är helt gratis och finns på svenska och engelska. Den är tillgänglig 30 november till 7 januari och finns till iPhone och Android.

Julstaden Göteborg är ett samarbete mellan kommu­ nen, fastighetsägare och näringsidkare. Projektet leds av Göteborg & Co tillsammans med partners. ✶

JULSTADENS HÅLLPUNKTER

30 nov kl 17.30: Invigning på Götaplatsen med eldshow och Göteborgs Lucia 30 nov – 7 jan: Julens belysning sprider julstämning 30 nov – 23 dec: Den sjungande Julgranen på Kungsportsplatsen 31 dec kl 23.30: Nyårsceremoni på Götaplatsen Läs mer om julen i Göteborg: goteborg.com/julstaden


UPPLEV

G ÖT E B O R G 3 0 N OV E M B E R – 7 JA N U A R I

Läs om julen i Göteborg på goteborg.com/julstaden #julstaden

HUVUDPARTNER

PARTNERS

MILJÖDIPLOMERING

Julstaden Göteborg genomförs av Göteborg & Co, som har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötesoch evenemangsstad.

I n n e r s ta d e n G öt e b o r g

11


Pssst... Vi har den perfekta julklappen! Du köper Innerstadens presentkort på • www.innerstadengbg.se/presentkort • 7-eleven, Kungsportsplatsen • 7-eleven, Västra Hamngatan

HÅR MAKEUP DESIGN

12 I n n e r s t a d e n G ö t e b o r g


Khau Geng

KONDOMERIET

Latteria

Salong Alioko


2–23 DECEMBER

Starta din Jul hos Ströms Vi slår in dina julklappar i vackra paket

Derek Rose

Elegant pyjamas i 100% bomull. Dam 1.999:-

Upplev julstämningen i Kronhuset & Kronhusbodarna med marknad, genuint hantverk och roliga aktiviteter för stora och små.

Derek Rose

2-pack näsdukar i bomull. 299:-

Hestra

Mjukt hjortskinn med ullfoder. Herr 749:-

Polo Ralph Lauren

Stickad mössa i merinoull. Herr 449:-

Traditionell julmarknad 2–17 december Måndag-fredag 11–18, Lördag-söndag 11–16. Fri entré.

Det händer också under Kronhusjul: Visningar av Kronhuset och underhållning med historiska inslag för hela familjen. Hela programmet hittar du på kronhuset.se Följ Kronhusjul på facebook.com/kronhusjul2017 Hantverkarna i Kronhusbodarna ha öppet dagligen och erbjuder julklappar av högsta kvalitet och på mysiga Café Kronhuset fyller du på med ny energi, här finns både mat och fika.

Barbour

Mjuka, varma tofflor. Även i grönt. Dam 499:-

Morris

Weekendbag 1.299:Necessär 699:- Finns även i grönt.

En god jul för alla göteborgare... ...börjar i Feskekôrka och Stora Saluhallen. Här hittar du sill, skaldjur, skinka och delikatesser av alla de slag till julbordet. Varför inte ge bort ett presentkort med mersmak i julklapp? Feskekörka.se | Stora Saluhallen.se

Alan Paine

Lammull, nu också för dam. Rund och V-hals. Dam 1.299:Kofta. Dam 1.499:-

Barbour

Hundkorg, finns i många storlekar. Från 599:-

Ströms Hörna,Kungsgatan/V. Hamngatan. Göteborg. Tel 031-17 71 00 Vardagar 10–18.30. Lördag 10–17. Söndag 12–16.

Se fler julklappstips på www.stroms-gbg.se

14 I n n e r s t a d e n G ö t e b o r g


– Det kommer att komma nya restauranger med nya infallsvinklar hela tiden, särskilt nu när centrum blir större. Det är det som är så roligt med mat – att det hela tiden kan utvecklas! säger HAK’s souschef Josefine Samuelsson.

Populärt hak

RECEPT QUINOA TABBOULEH MED GRÖNÅL, GRANATÄPPLE OCH ROSTADE HASSELNÖTTER En vegansk smakbomb för alla på julbordet

Mittemot Göteborgs centralstation ligger sedan 70-­talet Sveriges näst största Scandichotell, Scandic Europa. 70-­talsvibbarna lever kvar där än idag fast nu i en modern och nyskapad tappning. Här möter 70-talet samkonst, street art, ­musik och kultur i ett ständigt flöde av människor. I entré­planet finns sedan tre år restaurang HAK, ett vardagsrum som skapar en känsla av gemenskap för ­göteborgare, ­businessfolk och turister. Text & Foto: Jenny Schmidt

– Kreativa människor söker sig ofta hit för att a­ rbeta. Men HAK är dessutom en perfekt mötes­ plats för stora sällskap och reunions. Läget mitte­ mot ­centralen öppnar möjligheter för människor från olika håll som vill mötas och upptäcka ­Göteborg tillsammans, berättar Lisa Laurell, mark­ nadskoordinator på Scandic Europa.

– Hipsterkulturen har smittat av sig, det är t­ rendigt att vara medveten. Folk är medvetna om vad de stoppar i sig och föredrar välarbetade vegetaris­ ka rätter. Rivna, hyvlade, syrade grönsaker med ­mycket färg så att det är härligt för ögat. Det är det som är kul med grönsaker, att det finns så många färger! säger HAK’s souschef Josefine Samuelsson.

Köket utgår från en fransk tillagningsugn där kött och grönsaker roterande värms upp på spett. Här tillagas rustik mat och sharing dinners, närprodu­ cerat och ekologiskt. HAK har alltid en vegetarisk meny för den som önskar och maten är opretentiös men med en spännande twist. Från november till 15 december kan du äta julbord på HAK med inslag av gröna trender från New York.

Men Scandic tar inte bara ansvar för miljön utan även för människors välmående. Varje fredag ökar pulsen på HAK från 16, då After worken tar vid. Olika teman, pop-uper, gästspel samsas med DJ, sharing tacos och många människor. – Vi vill ha ett gött häng här! Här händer saker hela tiden, säger ­Josefine som älskar att jobba för Scandic. ✶

Ge en julklapp som varar länge

4 port: 3 dl kokt quinoa (gärna röd eller svart) Ca 250 g hackad grönkål 1 dl hasselnötter 1 knippe persilja 2 vitlöksklyftor Juice från ½ citron Juice från ½ apelsin 1 granatäpple Salt och peppar 4 msk olivolja Gör såhär: Koka quinoa ca 3–4 portioner. Rensa och skölj grönkål, lägg på en plåt i ugn (200 grader i ca 10 min). Ta ut och låt svalna. Rosta hasselnötter i en torr panna. När skalet börjar släppa, lägg i en kökshandduk och rulla av resterna av skalet. Hacka persilja, pressa vitlök och pressa saft från citron och apelsin. Ta fram en stor skål och blanda; kokt quinoa, grönkål, hackad persilja, vitlök, olivolja, juice. Smaka av med salt och peppar, toppa med rostade nötter och granatäpplekärnor.

Vi har plockat ihop fina paket som passar till nära och kära, stora och små. För presentkort och fler paketerbjudanden se opera. se/jul

Opera

Musikal 930:-

Ariadne på Naxos 18/2 + Barberaren i Sevilla 22/4 Ord. 1 280:-

The Phantom of the Opera 22/2 + program + ansiktsmask

760:Ord. 849:-

Samtliga biljetter gäller platser på parkett och 1:a balkong fond.

Dans S & S 11/3 + Carmen (gästspel) 16/6

550:Ord. 720:-

I n n e r s t a d e n G ö t e b o r g 15


Mjuka klappar Svensk

smyckesdesign

1.

I innerstaden hittar du flera prisade butiker med ­svenska designsmycken. På Kungstorget kan du ­besöka ­butiken Edblad. Text: Jenny Schmidt Foto: Edblad

Edblad är livsstilsföretaget som s­ kapar designade smycken, kläder och inredning till den medvetna kunden. Höstens smyckekollektion inspireras ­ av det skandinaviska landskapet, med en sjö, en skog, ett berg och ett spek­ takulärt norrsken. Naturens m ­ önster tar sig uttryck i modet i v­inter. Triangelmönstret liksom det klassis­ ­ ka fiskbensmönstret återfinns i både smycken och plagg.

3.

Helping Hand Fauna – Varje år designar Edblad två smyckekollektioner som stödjer någon form av en Helping Hand-organisation. I höstens kol­ lektion är de med och stödjer Natur­ skyddsföreningens arbete för hållbar utveckling och en frisk natur. De har designat två halsband föreställande en räv och en uggla som ska symbolisera skogens djur. ✶

2. 4.

30%

5.

på påslakan & örngott från vårt Schlossberglager

6. 7. 1. Tröjor, 649 kr, Kjoltyget 2. kudde Knot, 995 kr, Designtorget 3. bomullsklänning, 2 290 kr, Olars Ulla 4. Boots Ugg Australia, 1 999 kr, Raglady 5. cashmeretröja Alan Paine, 2 999 kr, Ströms herr 6. Damhandskar Hestra Gaucho, 399 kr, a. Hinricsson 7. kofta Oleana, 3 895 kr, Ströms dam 16 I n n e r s t a d e n G ö t e b o r g

Korsgatan 13, Göteborg | ÖPPET vardagar 10-18, lördagar 10-16 www.almedalsmagasinet.se | TEL 031-17 20 95


Tar e-handeln över? Idag väljer allt fler butiker att kombinera den fysiska butiken med e-handel. Den klassiska butiken Ströms i Göteborg har än så länge valt bort e-handel. Ströms vd Ulf Rudhag, berättar varför. Text: Jenny Schmidt/Susanne Glennegård foto: Ströms Källa: Vasakronan

Sedan 1886 har Ströms försett göteborgarna med kläder. Idag är omsättningen 81 miljoner kronor. Varför denna framgång?

– Vår relation med kunderna, hög service­ nivå och stor personalstyrka. Våra kunder får personlig rådgivning och hjälp utan att behöva vänta. Man kan säga att vi erbjudit ”per­ sonal shopping” i över 130 år. Vi har ett sortiment med mycket god kva­ litet och säljer kläder som håller länge och är värda att vårda och laga. Det är viktigt också ur miljö- och hållbarhets­ synpunkt. – En annan konkurrensfördel är att vi har ett eget skrädderi som ­erbjuder möjligheten att justera och an­passa var­ je klädesplagg så att det passar ­perfekt.

Vilka fördelar har den fysiska butiken ­jämfört med e-handeln?

– Det är just detta att ha möjlighet att prova och se plaggen live. Nätet har inte möjlighet att ge den service och bemötande som vi kan erbjuda.

sen i fysisk handel under överskådlig tid. Och så länge omsättningen ökar avvaktar vi. Men om den drastiskt skulle sjunka kommer vi förstås ana­ lysera om vi tappar för att vi inte er­ bjuder e-handel. Har ni anpassat er verksamhet digitalt på något vis?

– Ja. Numera presenterar vi en stor del av vårt sortiment på vår hemsida ef­ tersom vi vet att många gör sina val på nätet. Det är ett sätt att ge inspiration och locka kunder. Vi jobbar även lite annorlunda i den fysiska butiken. Vi har anpassat oss till ett förändrat mer snabbrörligt köpbeteende. Jag vet inte hur myck­ et det har att göra med den ökade e-handeln, men vi ser helt klart större krav och förväntningar på förnyelse när det gäller sortimentet. Vi vässar oss också ständigt när det gäller skyltning och presentation.

”Den personliga relation vi har med våra kunder kan vi inte skapa på nätet.” Varför väljer ni bort e-handel?

– Vi pratar ofta om vi ska ha e-handel eller inte. Men hittills har det inte varit aktuellt. Den personliga relation vi har med våra kunder kan vi inte skapa på nätet. Vi förstår fördelarna, men tror att det kommer att finnas kunder som sätter värde på servicen och upplevel­

Vilka är de största utmaningar just nu?

– Överetablering och ständiga rabat­ ter och reor. Det slår undan benen

Ströms vd Ulf Rudhag.

främst för mindre butiker som lever på ­mindre marginaler. Ta till exem­ pel Black Friday som förra året var ­större än någonsin. För många inne­ bar reorna ett bra resultat månads­ skiftet ­ november/december men en klart sämre julhandel. Utmaningen i ­Göteborgs centrum är tillgängligheten idag och tillgängligheten i framtiden. Minskande kundtillströmning, det kommer färre kunder till stan vilket är ett orosmoment. ✶

BEYOND RETRO · BROBERGS · BOLIA.COM · CHANGE LINGERIE · DE LORENZI CAFFÈ D.O. D ES I G N O N LY · ES PR ES S O H O US E · FAC E S TO C K H O L M · FI X MY PH O N E · FL AS H LIN’S FOOD · M ANGO · MQ · NILSON SHOES · R AGL ADY · TAR A · TEKNIK M AGASINET TESL A · TOMMY HILFIGER · UNITED COLORS OF BENET TON · ZARA

JULÖPPET TILL 20.00 11-23 DEC. ARKADEN - GÖTEBORGS GALLERIA ARKADENGALLERIA.SE

I n n e r s ta d e n G öt e b o r g

17


Älvtornet nästa satsning i RegionCity 4 juni presenterade Jernhusen konceptet för nästa satsning i ­Region­City – Älvtornet. Byggnaden blir 19 våningar hög och kommer innehålla nya stationsfunktioner och kommunikationsnära arbetsplatser för en växande region. Tillsammans med förra årets satsning J­ ubileumstornet möjliggörs nu förbindelsen mellan dagens Central­station och västlänkens nya Station Centralen. Text & Foto: Jernhusen

– Älvtornet är också andra steget i RegionCitys stadsutveckling mot älven och vårt mål är att ­erbjuda attraktiva arbets- och mötesplatser i stations­nära ­lägen, säger Urban Hammarlund, regi­ onchef på Jernhusen. Från tornet syns älven och operan. ­Längre ner möter stationens utbud Bergslagsparken och den nya Hisingsbron.

Lagom till att Göteborgs stad firar 400 år 2021 öppnar Jernhusen portarna

till Jubileumssatsningen som presen­ terades 2016. Vid slutet av 2023, när Väst­länken öppnar vid Göteborgs Cen­ tralstation, planeras Älvtornet stå klart. Hjärtat i västra Sverige utgörs av

stationsområdet i Göteborg – Region­

City. Här vill Jernhusen skapa en väl fungerande station till Västlänken och samtidigt bygga en stadsdel som län­ kar ihop regionen med ­staden. Just nu

KÄNSLOR FÖR VACKRA MATTOR

pågår ett samarbete mellan Jernhusen och Göteborgs Stad för att skapa en detaljplan för området. ✶

Konserter och gudstjänster

i Domkyrkan varje dag i advent och jul

Äkta mattor är som konst och god kvalité är ovärderlig. Välkommen till din livs mattaffär.

Kyrkogatan 26 vid Domkyrkan i Göteborg www.arhan.se • Familjeföretag i Sverige sedan 1930

Cinnamonskorna är framtagna för att vara riktigt bra för din kropp och har utbytbara innersulor så att du får plats med dina egna inlägg. Torsdagen den 23/11 är Ortopedigenjör Stefan Nithander på plats i butiken mellan 11-17. Då kan du få hjälp att hitta rätt sko till just din fot

Drottninggatan 30, Göteborg Innerstaden 172 liggande A4 Julia.indd 1

18 I n n e r s t a d e n G ö t e b o r g

Öppettider: vardagar 10.30-18 lördagar 11-15

Julia känga 1695:-

Ryggsäck 1995:2017-10-17 13:58:14


Nyårskarameller 3.

2.

1.

4.

5. 8.

9.

10.

7.

6.

11. 12.

15.

13. 14.

1. Barbamamma, 129 kr, Åhlens 2. Läderkjol Depeche, 2 099 kr, Ox-eye Daisy 3. Bokstavstavla, 349 kr, Granit 4. Brandsläckare Solstickan, 795 kr, Designtorget 5. Penna Caran d’Ache Ecridor Retro, 1 175 kr, Brobergs Tobakshandel 6. bh och trosa, 649/379 kr, Change 7. pall transparent Kartell, 1 957 kr, Rum21 8. Halsband, 349 kr, Edblads 9. Bangel, 399 kr, Edblads 10. cologne Bvlgari man in black, 1 055 kr, Grand Parfymeri 11. Mörk Chokladkalender, 150 kr, Designtorget 12. Axelremsväska Michael Kors, 2 999 kr, Tara 13. Axelremsväska Marc Jacobs, 3 299 kr, Raglady 14. Ballerina Tory Burch, 2 299 kr, Tara 15. Kostym, 5 499 kr, Tiger of Sweden

I n n e r s t a d e n G ö t e b o r g 19


www.regioncity.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar Göteborgs växande stationsområde.

Göteborg står inför en gigantisk omvandling de kommande åren. Mitt i Göteborg och regionen ligger centralstationsområdet som vi vill förvandla till en levande plats som ger tillväxt i hela Västsverige. Här möts regionen och Göteborg, de gamla och nya stadsdelarna i centrala Älvstaden, och inte minst stationen och stadslivet. 2016 presenterade vi vår jubileumssatsning. Jubileumstornet är en kontorsfastighet som sträcker sig 22 våningar upp. Högst upp blir det en skybar med utsikt över hamninloppet och staden. Längre ner blir det en större publik terrass som länkas ihop med stationens utbud. Vid tornets fot ligger Jubileumshallen, som ska leda resenärerna mellan dagens station och västlänkens mittuppgång. Jubileumsplatsen blir ett torg utanför Centralstationen som också utgör första delen i stadsutvecklingsstråket mot Gullbergsvass. Steg två i vår satsning, Älvtornet, visades på platsen för RegionCity söndagen 4 juni. Stadens detaljplanering pågår för fullt och under 2021 öppnar vi Jubileumstornet. Vill du etablera dig här? Skicka dina uppgifter till blomstra@regioncity.se RegionCity – där allting möts!

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har ca 200 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 179 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 14,4 miljarder kronor.

20 I n n e r s t a d e n G ö t e b o r g

Tuvestad & Thorn. Visualisering: Tomorrow.

RegionCity – hjärtat som höjer pulsen i hela regionen!


Smart & klart

Inom tjugo år har centrala Göteborg vuxit till dubbel storlek i ett av ­Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Målet är 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser. I takt med att staden byggs ut går utvecklingen runt omkring allt fortare. Behoven av lokaler förändras snabbt ­vilket kräver flexibilitet. Vasakronan ser sin ­lösning som enkel, men smart. De erbjuder kontor som redan är färdiga. text: jenny schmidt foto: Gustav Kaiser/Camilla Runsten källa: Vasakronan

Det kan börja med ett samtal som avslutas med ett skrivet kontrakt samma dag. Redan nästföljande morgon kan de nya hyresgästerna vara igång och jobba. – Många har varken tid eller intresse av att inreda och möblera ett kontor, samtidigt som det är vik­ tigt för dem att sitta i en snygg och affärsdrivande miljö. På det sättet var Smart & Klart den perfekta lösningen, berättar Fanny Murén, uthyrare på Va­ sakronan i Göteborg. Inga krångliga avtal eller långa avtalstider. Allting är redan uppe och fungerar, inredning, möbler, it,

AV-utrustning, kaffemuggar – allt finns på plats. Det är bara att sätta igång och jobba. Digitaliseringen driver på utvecklingen och just nu förändras hur vi använder våra arbetsplatser i grunden. Ju snabbare omvärlden rör sig, desto vik­ tigare blir det för företag att kunna vara flexibla i de hastiga förändringarna. Kontoret måste då bli en lättrörlig resurs som är anpassningsbar. Flexibilitet som koncept

– För många är det svårt att ha lång framförhåll­ ning. Behovet av att flytta till nya lokaler kan upp­

stå här och nu. Vasakronans kontorskoncept Smart & Klart handlar precis om det. Det är ett nyckelfär­ digt kontor som rymmer all vår samlade kunskap om hur ett kontor utformas på bästa sätt, säger Britt Lindqvist, utvecklingschef på Vasakronan. Vi vill göra det så bekymmersfritt som möjligt för hyresgästerna. De slipper själva ta itu med den mängd praktiska frågor som en flytt innebär. Vi har fixat det som behövs, berättar Britt Lindqvist, ut­ vecklingschefpå Vasa­kronan. Lite extra kärlek

Smart & Klart handlar inte enbart om flexibilitet och snabbhet. Alla våra Smart & Klart-kontor ger vi lite extra kärlek. – Varje kontor ska kännas välkomnande och trivsamt. Samtidigt vill jag skapa en kreativ miljö, något oväntat, det ska kännas lite som att komma hem. Jag lägger ner mycket tid i valet av material, färger, belysning och spännande inredningsdetaljer. Ja, det blir ju en hel del besök på auktioner och loppisar, säger Nina Wessung, stylist och inredare på Vasakronan. Komma hem-känslan skapas i de många detal­ jerna, har kontoret dusch så finns snygga hållare för duschkräm och allt annat som behövs i ett bad­ rum, i köket står handkräm som kan användas efter handtvätten. Det är känslan för helhet som skapar det kompletta kontoret. ✶ I n n e r s t a d e n G ö t e b o r g 21


Wallenstam utvecklar kvarteret kring Victoriapassagen

tid

Jule

Ett spännande utvecklingsarbete har påbörjats av fastighetsägaren Wallenstam.

Julefröjd

Text: Annika Rhodin Reumert Foto: Niklas S. Bernstone/Göteborg&Co.

– Tanken är att det även ska tillkomma fler natur­ liga kopplingar i kvarteret som binder ihop våra shoppingstråk på ett mer spännande sätt. Här i kvarteret kring Victoriapassagen finns idag redan många intressanta butiker och genom utökningen förstärks det redan populära handelsstråket, säger Peder ­ Wahlgren, affärsområdeschef Företag på ­Wallenstam. I samband med etableringen kommer en ny pas­ sage öppnas upp genom kvarteret och gården till

Julefrid

grannhuset planeras bli en mer öppen han­ delsplats. Här kommer By Malene Birgers nya butik med cirka 142 kvadratmeter att öppna till våren 2018. Men redan nu kan man ta del av den nya sats­ ningen. I Victoriapassagen öppnade nyligen Emma von Brömssen och Kajsa ­Cramers till­ fälliga butik som säljer deras omtyckta BLISS kollektion under november och d­ecember ­månad. ✶

Art & Craft Glas Keramik Smycken Stickat Kronhusbodarna Postg. 8 mån-fre 11-18 lör 11-16 sön 1-4 advent 11-16 www.lerverk.se Kronhusjul med julmarknad 2 - 23/12

VINN ETT PRESENTKORT! Vinn ett presentkort! Tack vare finansiering från fastighetsägare och näringsidkare projektleder Innerstaden Göteborg all julbelysning på innerstadens gator sedan 2010. Svara rätt på frågan nedan och få chans att vinna ett presentkort värde 1000 kr! Hur många av platserna och gatorna nedan är upplysta? 1. Rosenlund 2. Kungsgatan 3. Korsgatan 4. Vallgatan 5. Södra Larmgatan 6. Kungshöjd 7. Kyrkogatan 8. Drottninggatan 9. Fredsgatan 10. Magasinsgatan Motivera gärna varför du ska vinna Innerstaden Göteborgs presentkort! Skicka in rätt svar och kontaktuppgifter via e-post till info@innerstadengbg.se eller klipp ur och posta talongen till Innerstaden Göteborg AB, Vallgatan 21, 411 16 Göteborg senast den 10 januari 2018. Vinnaren meddelas via e-post alternativt telefon. Göteborg , Vallg. 21 • Tfn 031 - 13 49 36 • Stockholm

22 I n n e r s t a d e n G ö t e b o r g

• Göteborg

• Malmö

• Strömstad

• Visby

• www.olarsulla.se


Kronhusgården, julens gömda pärla Nu när det lackar mot jul slår Kron­huset och Kronhusbodarna upp portarna till ­Kronhusjul och Göteborgs äldsta julmarknad. Här hittar du genuint hantverk, choklad och underhållning med historiska inslag för hela familjen. Text: Hedvig Ahlstrand Foto: Higab/Hans Wretling

Du kan handla fina julklappar av ­hantverkarna i Kronhusbodarna och marknadsdeltagarna i Kronhuset och de nya julbodarna på gården, för att sedan vila benen med en fika eller lunch i ­mysiga Café Kronhuset. Passa på att gå med på en ­visning av Göteborgs bäst bevarade 1600-­talshus, Kronhuset. Julmarknaden startar 2 december och pågår till och med 17 december, men Kronhusjul fortsätter med olika aktiviteter och hantverkarna i Kron­ husbodarna har öppet till och med 23 december. Under hösten har det flyttat in två nya verksam­

heter i Kronhusbodarna. Butik Minerva erbjuder både modernt och traditionellt hantverk. Tvåla & Tvaga är välkända för de boende i Haga och nu har de öppnat butik och tvålfa­

brik även vid Kronhusgården. Tillsammans med hyres­gästerna i Kronhuset & Kronhusbodarna bedriver fastighetsägaren Higab ett långsiktigt ­ utvecklings­arbete för att lyfta den unika kultur­

Kungstorget 5

miljön vid Kronhusgården och göra den till ett av stadens mest lockande besöksmål, där innovation och tradition går hand i hand. ✶

Tel. 031-701 09 20

@edbladgoteborg

I n n e r s t a d e n G ö t e b o r g 23


ör en f r e d i t Nya re jul. goda— ber m e c e d i Öppet -19 9 e r f n må -16 lördag 9

Nya öppettider!

Tiderna förändras men de goda smakerna består. Vi har fyllt diskarna med julens alla smaker sedan 1888. Men nu är det nya tider i Saluhallen. Som vanligt öppnar vi tidigt, nu stänger vi dessutom lite senare. Allt för att du ska få tid att smaka dig fram till ett riktigt gott julbord. Här finns noggrant utvalda råvaror och de hemliga recepten om du frågar. Här finns alla måsten till julbordet. När tiderna förändras kommer också många nya smaker som sätter överraskande prägel på julbordet. Stora Saluhallen | Kungstorget | storasaluhallen.se

Innerstaden Göteborg nr 2 2017  
Innerstaden Göteborg nr 2 2017  
Advertisement