Page 1Nummer 3 maj–juni 4

Till dig som bor eller arbetar i Södra Sofielund.

Sid 6

”Vi vill odla glass- och godisträd!”

 Seved har fått ett eget fotbollslag. Sid 8

 Fastighetsägarna vill bidra till att lyfta hela Sofielund. Sid 2-3

Missa inte vår Facebooksida I Love Seved. Där kan du ställa frågor och komma med synpunkter.


Nummer 3 maj–juni 2014

Information från områdesprogram Seved, Malmö stad

2

– Vi vill få förslag från isgata vi kan göra, boende påFrivad VÅNGEN n skolan Kulturhuset säger Anna Heide på MKB. Mazetti n

Bark mansg

BAKUGNEN

34

Teater högskolan

Folkets

Norra

NÖTSKRIKAN

30

17

Södra

rs

HAVS UTTERN

18

13

F59 ö

1

g s g 29 ata 20

a

Johannes

Park gatan

dr

Fastighetsägarna i Sofielund är på väg att bilda en förening. I samverkan med staden och de boende vill de bidra till att utveckla området.

park Vid en granskning av fastigMÖLLEVÅNGEN lle v ångs Mö heter för ett par år sedan na Syd. Han beskriver hur gata n upptäcktes stora brister. en stadsdel består av hus, Flera oseriösa fastighetsä- gårdar, gator och torg. Alla Smedjegatan gare fick lämna området. styrs av olikaMöllevångs aktörer. C torget ar Tandvårds Lägenheter återställdes av – Vi ska inte på något sätt l G uhögskolan s t Johannes ersätta Malmö stads arbete nya ägare, inga hyror höjdes, a f skolan Sofi elun s dsv äge Ys men några sänktes. Det varv ä g eller områdesprogrammet. n tad under det arbetet de första Vi kan bidra till området tankarna på att det kunde med allt som rör husen. Se S på Inga Marie Ni l S:ta behövas en fastighetsägartill att våra fasader och inner- Maria Söder r v Skånes B kyrka värn ä g Södervärns universitets vattentorn förening dök upp. Nusjukhus blir gårdar ärSigturena och att våra g na ga at t an det snart verklighet när för- portar fungerar.anGator och eningen Fastighetsägare BID torg styrSÖDER staden Södervärns över. skolan lands a gat ga Sofielund bildas.J o h n IngenUpp kan lyfta ett ta VÄRN n Er burgsg men Flens själv, ic – Vi vill skapa ett tryggare område ss ä on Värm område genom samverkan. s vt i l l s a m lamndsagant s b e l v a äg o n N Då måste alla ta ansvar, inte hjälps vi Dalaplan SÖDRA bara kommunen, föreningar åt, säger Br a geg ata n och andra myndigheter. han. SOFIELUN Utan även vi fastighetsägare, säger Michael Carlsson, vd För att göra arFLENS BURG på HSB Malmö. betet mer effektivt Y kan en fastighetsägarförst ad vä Göran Höckert är näringspo- ening göra gemensamma g litisk chef på Fastighetsägar- upphandlingar kring saker Heleneholm 1

25

23

F

27

berg s

sg

Falk en 1

sg

vä rn

Sö d

er

31

4

1

H

24 ass

el g

Park 22

27

32

Pa uls ga tan

St

ga tan 38

å

olf s

CY lbra KL nd A s 48 R ME g N

ga tan6

14

24

2

1

gatan10

1

27

gata n 18

gatan

Ivög

en

g

Ro se nlu nd sg

ke sg

Nä r

DUNGEN

23

SEVED

1

ve4ds

6

Se ved pla

13

19

32

21

FRIT

Estla nds

1

3

2

gatan

HÄRJE

Idrottsplats

DALEN JÄMTLAND

0

100

200m

Lettlan 2 dsg 7

HELENEHOLM

1

Heliga Trefaldighets kyrkan RINGAREN

18

LAPP MAR KEN

30

FRÄSAREN

24

1

© Karta Malmö stadsbyggnadskontor 2013

Kvinnofest med jobb i fokus BLEKINGSBORG

26

1

Eriksfälts skolan

 Arbetsförmedlingen och Jobb Malmö bjuder in kvinnor från Backavägen Jöns n RisbergsplaDen 27 maj Södra Sofielund till Mötesplatsen på Sevedsplan. klockan 17 presenterar de allt de kan erbjuda. Det handlar exempelvis om praktikplatser, hjälp att skriva CV, personligt stöd och möjligheten att ställa all världens frågor. Efter presentationen är det kvinnofest med knytkalas och mingel. Det bjuds på frukt och fika! 27

BOK

45

gatan

Å

35

Se

e b o r 13 gsvä 18

32

CYPRESS

FREDRIKSBORG

VÄSTERBOTTEN

Finlands gatan

25

Trell

ÄRAN

8

1

24

1

gen

ns

so

18

Fosievägen

ns

15

5

 Notiser

2

21

g

Vä stm

g

ROSENLUND

22

Finlands gång 18

CYKELN

ÖDET

14

g

ga IDR tan

10

EN

åla VÄSTMANLAND nd sg at a n

1

1

14

No rrt ä lj eg

4

Da lsl an ds

1

NÄRKE

14

BLADET

4

Sm

MAREN

Åm DAL åls ga tan

15

24

134

HJÄL

16

k

a

KLOTET

ARBETAREN

an lan ds

130

11

1

Kla r

Pa lm

ALVEN

9

BOHUS

Bjö r

LAGET

BASEN

KAN ÖNS

an

12

PLANT

1

1

åk et

1

RA

1

AT LETEN

1

8

14

HÄLSINGLAND

NESTOR

Plan tg

OTTO

SÖDERVÄRNSSKOLAN

SKRIVARE LYCKAN

F

plan

32

3

Söder värns plan

ss tr

LUDVIGSRO

1

SKRÅET

7

18

124

1

18

ärn 9

Upp lands plan

ELINERO

SÖDER MANLAND

12 1

5

BÖLJAN

26

YRKET 26

PAUL

ROSLAGEN

Uppsalag a t

120

7

3

ANATOMIN

GABRIEL

s

r s t a d s113g a t a n

gata

ASSES SORN

ADVOKATEN

gata n

Sö de rv

34

18

23

STENBOCKEN

18

ans

10

112

ssons

S ö d r a 101F ö

Ahlm

3

VIRKET

NOTARIEN 8

21

atan

LEONARD

HEDVIG

12

Värm lands1 plan

Söd 37 ra

1

18

24

29

TIMGLASET

19

VÅGEN

Var bergs plan

Helen eholm sstigen

IUS

ham nsga 28 tan

Varb erg

4

7

atan

UPPLAND

16

6

10

IDET

Fritz Bauers gata

ALLMÄNNA SJUKHUSET

Ha

gatan

22

14 9

15

URET

11

16

JUL

JAGTEN

gatan

21

Ban g

54

24

102

BLENDA

Sim 20 ris

1

34

ABEL

Fric ksg

Ruth Lunds k

LÄNKEN

KÄLLAN

8

Clae sga tan

93

ogs gata

HAGEN

1

FOLKETS PARK

Krist16ia nstad 22 s

1

1

LEKATTEN

38

LODET

6

Södra Fisk torg

36

FORSKAREN

9

41

Slöjdgatan

16

SPILL KRÅ KAN

28

Möllevångs gården 52

14

8

30

gatan

Nikolai

GILLET

34

88

18

10

TJÄDER

FRETTEN

Barkg atan

MALMEN

43

4

87

8

holm 5 s 10

n

KRÅ KAN

FANAN

4

SPE LET

5

38

35

30

Skolgatan

ta

7

Ber

35

g79a

VESSLAN

KAPELL RYGGEN

EDEN

TJÄDER HÖNAN

26

12

26

36

29

27

HJÄRPEN

34

76

Kapellgatan

ds 24

Kapell plan

DIMMAN

Änge 9 l

ta

s lter So lan p

bin

E

tt stort steg har tagits kring samverkan med fastighetsägare. Det som började med kartläggning av fastighetsförvaltning 2011, är på väg att bli en förening med många fastighetsägare. Målet – att med boende och verksamheter bidra till att göra hela Sofielund till en ännu bättre plats att bo på. Malmö stad och fastighetsägare har funderat mycket på hur samverkan kan öka. Finns det fler metoder för att förbättra ett område och öka attraktiviteten? Ja, det finns många. I Sofielund har föreningar, aktiva boende och nätverk bidragit till att områdesprogrammet arbetat med frågor kring bland annat boende, trygghet, aktiviteter och mötesplatser. Nu tar vi fler steg framåt. Fastighetsägare är viktiga i utvecklingen. De kan bidra till att fler bostäder byggs, vindsvåningar skapas, inne- och utemiljö blir mötesplatser alla kan vara stolta över. De vill bidra till att minska hemlöshet och stödja dem som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Fastighetsägarna i området är med i utvecklingen genom föreningen Fastighetsägare BID Sofielund. Stadens förvaltningar, polisen, räddningstjänsten är med som bollplank. Redan nu vill vi ha in förslag från boendegrupper på hur vi kan fortsätta hjälpas åt att utveckla området. Långsiktig social hållbarhet med fokus på ett attraktivt boende och område är viktigast. Varje fastighetsägare betalar utifrån sin boyta. Pengarna kan användas för boendegrupper, en kraftsamling mot nedskräpning, klotter, dålig sophantering och bidra till det goda föreningsliv och de aktiviteter som pågår i området. Här finns odlingar, utställningar, nya grönaktivitetsytor, fotboll och mycket annat. Tillsammans med staden, polisen och boende ökar vi trygghetsarbetet i kvarter och fastigheter som drabbas av vandalisering och kriminalitet. Och så BID – Business Improvement District – vad är nu detta? Vi har många lyckade exempel och nu blir Sofielund ännu ett. Precis som i New York, Hamburg, Stockholm och Göteborg. Det är inte business det handlar om. Visst, det är ju så att om ett område lyfts och blir attraktivare så stärks värdet i området. Men det är lika bra att slå fast – seriösa fastighetsägare har inget intresse av att hyresgäster ska drabbas. Tvärtom, det viktigaste är att behålla boende genom att minska omflyttningen. I dag flyttar en fjärdedel varje år. I området finns avtal med Hyresgästföreningen och i BID har alla koll på varandra. Så att allt sköts seriöst. Det här kommer att ta tid. Men det är viktigt. Vi skapar fler arbetstillfällen genom fastighetsägare och företag. Ett område som är på gång lockar till sig fler som vill investera, bygga, starta företag, butiker, fortsätta driva verksamheter. Sofielund har en fantastisk framtid – med den grund som så många redan bidragit till. Nu blir vi bara fler som hjälper till. Mvh Hjalmar Falck, områdeskoordinator, Malmö stad

Förening vill

r A l

”Det bidde ett BID”

Pe

 Krönika

31


Nummer 3 maj–juni 2014

Information från områdesprogram Seved, Malmö stad

3

lyfta hela Sofielund

93

36

89

BRASAN

gata

4

5

1

46

URBILDEN

SÄMJAN

TREVNADEN

28

RABATTEN

gatan

FORN

4

9

10

5

46

n Både S och N Sofielund sticker ut i den trygghetsmätning som gjorts vad gäller nedskräpning, klotter och kriminalitet. n Läs mer om andra svenska BID:

Augustenborgs parken

1

Augustenborgs skolan SOFIEDAL

51

43

AUGUSTENBORG gesbg

46

52

S Grän

ALMHÖG

1

n

ta

a

12

g

VÅR

1

hö gs ga ta n

e

tt ä

20

Hej, Bela Johansson, från Akalla i Stockholm, där ett BID inleddes för ett par år sedan. Hur har det varit? – Jag var skeptiskt till en början, men det funkade. Vårt område var skräpigt, så BID anställde arbetslösa till att bli bovärdar. De städade och gjorde små reparationer. Gav det resultat? – Ja, det fanns inte en enda pappersbit på marken. Och att fler rör sig ute som ser saker är bra. Om någon tänder på en bil, till exempel, kan de ringa brandkåren. Vad tycker du om BID? – Jag kan rekommendera det. Varje område borde ha det. Det skapar både arbete och gemenskap.

www.jarvafast.se

Augus Almhögs tenbor  För att ska kunna hitta parkeringsgsg plande som bor i Södra Sofielund platser nära hemmet har områdeskoordinatorn lämnat in ett förslag till Gatukontoret om boendeparkering i området. De boende kan ansöka om att få parkera för 15 kronor per dygn måndag till fredag. Helgerna är gratis för alla. För att öka tryggheten och hindra personer utifrån Sofielund från att köra runt i våra kvarter kan det 1

 snabba frågor

www.tryggagamlestaden.se

Mycket bilnyheter i området

kh n u

n I Sofielund finns över 120 fastighetsägare och dessutom många lokalägare och villaägare.

nationalekonomi på MAH. Även Boverket följer processen samtidigt som de tittar på liknande projekt i Landskrona och Göteborg.

borgs torget

66

Musik högskolan

12

HÖSTEN

SÄRLA

25

FRAMTIDEN

Norra 35 Gräng esberg33 sg

OASEN

Särla

1

BRYGGERIET

Munkhätte

RADEN

60

2

PASSET

gatan

Aspgatan

1

Heleneholms gymnasium

50

1

Lind

56

KRÖNET

59

an

NUTIDEN

LT ID Ene TIDEN EN ha en gen Ene gång

STAMMEN

23

HELENEHOLM

ors

17

46

s

gata 24 n

Västanf

Hedem

9

60

g Moge ns

JORD LOTTEN

DEN

TIDEN

36

21

Kö pm

1

fastighetsägarna? Om Ud de ho områdets attraktivitet lm sg ata n ökar för invånarna kan det också LÖNN stärka fastighetsvärden och hjälpa bostadsrättförAu gu en eningar att Augusten säljastutan UNDRET

38

n

Gullängen

42

47

gatan20

n

GRUN

Jesp ers

SENIUS

orag

45

66

51

18

So fia

16

gatan

FRUKT

OBELISKEN

VALET

INTAGAN

EN

1

Vad är då förtjänsten för ROSTEN

38

gatan

Rasm usgata 13

VÄND

32

Olo fsg

s

Stockholm, Floda BID i Lerum.

2

1

n

YRAN

54

M

m

ta

Fr eja ga ta n

ga ta n

Al

HEMMET

ge

ga

ZONEN

Idu n

ND

TZ

41

26

nn

ÅRET

LYCKAN

36

24

24

e ds an

3

Lant

23

N

Arilds gatan

Vite

20

26

ROTTEN

Skultu nag

36

mann

ga MÅLET tan

KAMPEN

agat

ga 9 tan

BOK MÄRKET

26

Ro lfs

ga 15 tan

ga ORTEN tan

Fagersta

an

8

13

LÄRO BOKEN

18

k

49 INTÄK TEN

48

59

33

ASTEN

TAN

FYNDIGHETEN

TRYGGHETEN

47

gatan

55

FRIHETEN

6

9

16

1

VAKTEN

Luth ers g

TAPPERHETEN

möllegå ng

8

O 15 sb y

85

77

ÖKNEN

38

REPET

gatan

18

82

24

Br DRÖMMEN ob Hä ÄRLIGHETEN yg ss at leh Göinge an 1 olm plan 4 CIRKELN sg AFTONEN 1 ata 33 n 10 atan ÄNGEN g Enskifte TROHETEN rby 38 sgånge ÅKERN Hö n 1

n HÄ NG BJÖ RK E

5

ds

Båsta

10

7

52

101

1

ga ta 5 n

42

Falsterbo

BRAGDEN

Kiviksg atan

VISHETEN

22

Olof Palmes plats

GLÄDJEN

19

1

5

81

32

FRIDEN 1

an

ENIG HETEN

STYRKAN

Bodeku llsgatan

18

19

21

15 ga t

36

40

vs Torekovs ko 27 plan ore T

DYGDEN

AN

87

HEJA REN

DR HETISTIG EN

SVARET

bo 1 rg 4 s

DRIVAN

35

44

GNISTAN

97

ham nsg

Karls

tan

oga

10

34

1

Trelle

76

terb

sg

EKOT

DÅDET

plan

KRAF TEN

Bod eku 32 gån gellns

an at sg kå be Ab

Fals

19

Arilds

79

MODET

plan

66

sborg

BLOSSET

24

47

FYNDET

1

56

54

37

8

tan

11

Karls Å LYKTAN krona hu sg at KORNET an

HÄRDEN

Lister ga

1

Sölve

56

77

MYNTET

INSJÖN

1

67

Kiviksg ången

18

en

10

TAVLAN

11

vs

N

Ro nn eb yg g atan rs nö a Sk

48

Es lö

Fa lst er bo

ga ta n

som klottersanering och ren- förlust. Men höjda hyror liggande fastigheter rustas då? Oseriösa fastighetsägare upp ökar trycket på andra hållning. – Det känns jättehopp- har tidigare tagit ut för höga att sköta sina hus. Man kan fullt och kul att se vad vi hyror. För fastighetsägare i kalla det ett positivt gruppkan uppnå, säger Anna föreningen är förhandlingar tryck, säger han. Heide, CSR-chef på MKB med Hyresgästföreningen en och berättar att föreningen självklarhet och boende kan BID-processen i Sofielund S alltid pröva hyran i Hyres- följs av de fastighetsvetenkan bidra tillp å nett s e h helt och us vä ge nämnden. rent område och att tillsamskapliga forskarna Helena n N – Mycket av problemen Boman och Ola Jingryd, på mans med boende komma med förslag till Malmö i området kommer från att Malmö högskola. stad på utveckling vissa fastighetsägare misskött – Vad vi forskare tittar på Nobel sig. Går vi ihop påverkar det av grönytor och är hur man skapar en positiv torget allmänna plat- så klart dem, säger Anna utveckling i områden som Amir Heide. ser. upplever en negativ spiral. alsg atan Göran Höckert hoppas Det ska bli mycket spän– De boends ga ANNELUND ta des delaktighet är på samma effekt. nande att följa BID, säger n S:t otroligt Matteus NORRA – Om området och närviktig. Vi Helena Boman, lektor i Sof ielu kyrka Enskifteshagen nds kan hjälpa till att få väg Bo en k ga in fler verksamheter taSOFIELUND n Kort om projektet i området, att skapa n BID står för Business Improvement District. Det är en SOFIELUNDS Sofielunds handelstråk eller att Kopparb internationell term för den här typen av samarbeten. BID skolan ergsga n öka närservicen. taVi är ett komplement till offentlig service, inte en ersättning. I Sverige finns exempel i Gärdsås i Göteborg, Fastighetsägare får seINDUSTRIOMRÅDE vad de boende i Gamlestaden i Göteborg, Hisingen, Järva och Rågsved i vill ha, säger hon. Lö

28

54

bli förbjudet för utomstående att köra på Rasmusgatan, Jespersgatan och Sevedsgatan mellan klockan 21.00 och 05.00 på morgonen. Utöver det finns förslag på miljöparkering, alltså att det på vissa datum blir förbjudet att parkera på en sida av gatan så att den kan städas.


Nummer 3 maj–juni 2014

Information från områdesprogram Seved, Malmö stad

4

Hamza Ftounis största förebild är hans pappa, hans ”Baba”. Därav namnet Tung Baba Movement. Se filmen på Folkets hus i Lindängen 27 maj klockan 18.30.

 Personporträtt

Förebild mot rasism Hamza Ftouni vill ta kampen mot rasism på ett fredlig sätt. Nu har han gjort en dokumentärfilm om rasism.

Sevedsbon Hamza Ftounis vill vara en förebild. Nu har han gjort dokumentärfilmen ”Verkligheten” om rasismen i dagens samhälle. – Det gäller att visa att rasism inte är okej, på ett fredligt sätt. Använder du våld har du förlorat kampen. Den rasist du slår blir inte mindre rasist för det, säger han. Filmen är en första del i

hans antirasistiska rörelse Tung Baba Var den Movement. förändring Tanken var som du att använda f ö r e b i l d e r vill se. för att arbeta mot rasism. I filmen låter han artister som Ken Ring, Jamal Jc, Timbuktu och Gabriel Alares svara på samma frågor – Vad är rasism? Har du blivit påverkad av det? Existerar rasism i Sverige? Vad är lösningen? Hamza Ftounis valde att in-

tervjua artister för att musik fångar upp unga. Till skill-

nad från de ”gubbar” som kom till hans skola när han var liten och pratade om rasism utifrån en bok. – Det funkar inte. Istället valde jag hiphopare. De tar kampen från botten och de unga lyssnar.

– När en blivande arbetsgivare ställer sådana frågor förstår man att de har en färdig bild av mig och Seved. Självförtroendet sjunker, men jag kan inte stanna upp i livet på grund av ett rykte, säger han.

Som 19-åring har Hamza Ftounis hunnit få egna erfarenheter av hur ett områdes rykte kan drabba en ung kille. Han är uppvuxen på Rasmusgatan 16 och berättar om att träffa folk utifrån. Han härmar deras nedlåtande röst: ”Hur är det att leva i Seved gubben? Är det farligt att bo på Rasmusgatan?”

Tung Baba Movement hand-

lar om förebilder. Men inte bara att visa förebilder, utan att också vara en. – Att göra filmen har inte kostat mig en krona, men mycket tid. Jag valde att göra så för att visa andra att de faktiskt kan göra något. Var den förändring som du vill se, säger han.


Nummer 3 maj–juni 2014

Information från områdesprogram Seved, Malmö stad

5  snabba frågor Hej, Anita Tholander, verksamhetsansvarig för Röda korsets cykelskola för kvinnor på Seved. Varför har ni cykelskola? – Vi fick höra att många inte kunde cykla. Malmö är en underbar cykelstad. Att kunna cykla kan vara ett krav för att få jobb och det är bra för konditionen. Barn och mammor kan cykla tillsammans. Nytta förenas alltså med nöje och motion. För vem är skolan? – Kvinnor i alla åldrar som vill lära sig cykla och deras barn. Från tonåren till en bra bit över 60. Det tar bara ett par gånger innan de hittar balansen. Vid det här laget har vi hjälpt många att bli säkra på två hjul.

Atula Ozukum hittar balansen med hjälp av Anita Tholander. När hålls cykelskolan? – Tisdagar och torsdagar träffas vi mellan klockan 17.30 och 19.00. En omgång på våren och en gång på hösten.

Nu har vi många elever, men jag välkomnar fler i september. Cykelskolan övar på parkeringsplatsen bredvid cykelba-

nan som korsar Ystadgatan. Vid regn har de teori inne på Kompassens förskola. Cyklarna förvaras i ett källarförråd som de fått av MKB.

FÖRESTÄLLNINGAR OCH FILM PÅ SEVEDSPLAN MARMELAD MED CLAIRE PARSONS CO. | 26 juni kl 10.00 JAG VILL HA MIN HATT MED OBANTEATERN | 2 juli kl 10.00 TRIO SMACK MED DOTTERBOLAGET | 10 juli kl 14.00 VILLE VARA VARG MED TEATER NOX | 23 juli kl 10.00 SOUSOU & MAHER CISSOKO | 1 augusti kl 10.00 JAGWA MUSIC | 9 juli kl 16.00 WITHOUT WALLS # TAGGDANCES | 2 augusti kl 14.00 och 16.00 FILM: BELLEVILLE BABY | 11 juli kl 22.00 FILM: VI ÄR BÄST! | 26 juli kl 22.00 SOMMARSCEN HAR MASSOR AV ARRANGEMANG HELA SOMMAREN RUNT OM I MALMÖ. ALLTID GRATIS.

27 MAJ SLÄPPS HELA PROGRAMMET PÅ WWW.SOMMARSCEN.SE


Nummer 3 maj–juni 2014

Information från områdesprogram Seved, Malmö stad

6 Kort om projektet Bakgrund: Växtvärket föddes då pedagoger från projektet Bärfis erbjöds en odlingslott under en inspirationsdag i Slottsträdgården. Då pedagogerna kom från flera olika stadsområdens skolor och förskolor skapades Växtvärket som en ideell förening för att samordna mellan de olika förvaltningarna. Detta odlas: Rädisor, sallad, solrosor, sockerärtor, morötter, mangold, salladslök, jordgubbar med mera.

 Reportage Femåringarna Rima Alhilo, Shahed Abou och Lamis Elzein från Pianots förskola på Seved vänder jorden under uppsikt av förskolepedagogen Lupe Betanzo.

Barnen bestämmer i Slottsträdgården En grupp barn har tagit över en del av Slottsträdgården. Och det tack vare ett arbete som startade på Mötesplats Seved. Genom föreningen Växtvärkets projekt Busfröna ges barnen chansen att ta hand om en odlingslott – från frö till skörd. – Jag vill odla morötter! – Vi vill odla glass- och godisträd!, ropar ett av barnen när Augustenborgs förskola och Pianots förskola besöker Slottsträdgården för första gången en solig och småkylig vårdag. Barn från Sofielund, Lindängen och Augustenborg har sedan slutet av mars en egen odlingslott i Slottsträdgården. Det var när pedagoger från arv-

fondsprojektet Bärfis var på inspirationsdag i Slottsträdgården som trädgårdsmästaren John Taylor erbjöd dem en yta att odla på. Förutom pedagogerna har två eldsjälar tagit nyckelroller. Johanna Bruun från Norra Sofielunds byalag och Martina Palm från Mötesplats Seved och Odlingsnätverket på Seved. – Barnen tycker det är kul

och lärorikt att odla. De får veta mycket om kretslopp, naturen och kopplingen till mat. Samtidigt lär de sig något praktiskt. Barn behöver komma ut och få miljöombyte, speciellt till en så fantastisk plats som denna, säger Martina Palm. Det som skördas går inte till spillo. Om det inte äts på plats tar barnen hem det till skolan och tillagar det. Med upp emot 20 barn kan

det bli trångt på en odlingslott. Tanken är därför att högst åtta barn åt gången hjälps åt. – De andra passar på att besöka fiskehoddorna, de

olika museerna i området eller att upptäcka parken. För att förstärka inlärning-

en skapas också en kulturstation med musikern José Pereelanga och skådespelaren Nina Norén. – Vi berättar en afrikansk saga och gestaltar den tillsammans med barnen. De dansar som vinden, fågeln och vattnet och sjunger med oss, säger Nina Norén.

Stadsområde Innerstaden,

miljöförvaltningen, områdesprogram Lindängen och kulturförvaltningen bidrar med pengar till projektet.


Nummer 3 maj–juni 2014

Information från områdesprogram Seved, Malmö stad

7  Krönika

Hej! Jag är er nya odlingskoordinator

J

ag har alltid helst odlat växter man kan äta. Det är lite roligare helt enkelt. Att odla och skörda sina egna grönsaker är otroligt närande, både för själen och för magen. Jag är trädgårdsingenjör och har även läst trädgård på Capellagården. Med mig i bagaget har jag plantskolearbete, en del parkarbete och jag har jobbat som trädgårdshandledare för arbetsrehabilitering. Odling mitt i staden handlar för mig om flera saker. Det handlar om en livsviktig närhet och respekt till naturen och skapande av en hållbar matproduktion, men det handlar också om gemenskap, solidaritet och ett friskare liv. Min odlingsvision är att behålla Seveds odlingar som en gräsrotsrörelse. Jag kommer att finnas på plats, tillföra kunskap och ett driv, men odlingarna vore ingenting utan ert engagemang! Visste ni förresten att folk kommer från hela världen för att beundra Seveds odlingar!? Det finns ett enormt intresse för hur odling samverkar i staden. Senast hade vi ett studiebesök från Indien! Jag är fantastiskt glad över att få vara en del av engagemanget på Seved och hoppas kunna upprätthålla och utöka den odlingskultur och kvartersvärme som ni har skapat. Alla är välkomna till våra odlingsträffar varje söndag klockan 13-15 på Jespersgatan. Vi har tagit över odlingen i Enskifteshagen. Kom dit! Med vänliga hälsningar Maria Kim Persson, Odlingsnätverket Seved

#iloveseved Hashtagga dina bilder på Instagram med #iloveseved så publicerar vi våra favoriter här!

Liban bygger på UMIS-gymmet.

Wahib och Wazir gillar fina blommor.

Trevligt MKB-par plockar skräp.

Ossian Theselius smyckar en garageport på Rolfsgatan.

notiser

Lönngatan byggs om  Områdesprogrammet vill öka flödet in och ut ur Seved. Ett steg i det arbetet var att låta Gatukontoret se över Lönngatan. Med start 2015 ska Gatukontoret bygga ett upphöjt övergångsställe med vägbulor till Garaget. Dessutom breddas trottoaren som i dag är väldigt smal. Den ska bli drygt tre

meter bred. Gatukontoret planerar också att rensa bland buskarna på hörnet vid Rolfsgatan för att ge träden mer plats att växa på.


Nummer 3 maj–juni 2014

Information från områdesprogram Seved, Malmö stad

8

Seveds FK siktar högt En ny fotbollsklubb är född. 16 man starka Seveds FK har redan spelat hem sin första storvinst och siktar mot högre serier. Seveds FK spelade sin första match i splitternya blåvita tröjor och besegrade KSF Makedonija med hela 6-0. Klubbens grundare är högeryttern Mustaf Osman. Han beskriver laget som tekniskt och lekfullt, med snabba och målfarliga spelare. De var tidigare med i Heleneholms SK, men nu vill de spela för Seved. – Vi bor och trivs på Seved och vi vill att Seved ska kopplas till idrott och föreningsliv, säger Mustaf Osman strax före avspark. De har lagt ner mycket arbete på att starta en

 Nyheter

Seveds FK inför premiärmatchen mot KSF Makedonija.

klubb. Glädjen inför den första matchen gick inte att ta miste på. – Det känns helt underbart! Jag kan inte beskriva hur lycklig jag är, säger han. – Jag är glad att kunna hjälpa mitt område. Nu ska

vi gå hela vägen, vi ska växa, säger Mustaf Osman. Lagtröjorna kommer från huvudsponsorn, bostadsbolaget Willhem. – Vi har ett stort fastighetsbestånd på Seved och

Spelschema – Seveds FK

31/8 15.30 Al-Mashari KF - Seveds FK

25/5 15.30 Seveds FK - Valby-Västra Klagstorps BK

21/9 14.00 Seveds FK - Skegrie BK

14/9 11.00 Valby-Västra Klagstorps BK - Seveds FK

1/6 13.00 Skegrie BK - Seveds FK

26/9 18.30 Vellinge FF - Seveds FK

8/6 15.00 Seveds FK - Vellinge FF

5/10 14.00 Seveds FK - Västra Ingelstad IS

16/6 19.00 Västra Ingelstad IS - Seveds FK 3/8 14.00 KSF Makedonija - Seveds FK 24/8 14.00 Seveds FK - Gylle AIF

Redaktionen Martin Schönbeck Tel: 040-34 54 89 martin.schonbeck@malmo.se

Ansvarig utgivare Ronny Andersson ronny.andersson@malmo.se

Hemmamatcher spelas på Heleneholms IP, på Ystadvägen 23 B.

Mer om Seved malmo.se/seved facebook.com/iloveseved

Foto: Anders Mattson

känner ett socialt ansvar. Vi sponsrar normalt ingenting, men vi gillar Seveds FK. I föreningar blir man snabbt en i gänget och laget, och det är viktigt, säger Stefan Eklöf, fastighetschef på Willhem.

Har du frågor eller synpunkter på Seved eller detta brev? Kontakta redaktionen nedan eller lägg en lapp i brevlådan på Mötesplatsen – eller gör ett inlägg på vår Facebooksida I Love Seved.

Genom områdesprogrammen satsar Malmö stad på att göra Malmö till en trygg och bra stad att leva, bo och arbeta i.

Områdeskoordinator Hjalmar Falck Sevedsgatan 1 b Tel: 040-34 57 50 hjalmar.falck@malmo.se

Sevedsbrevet, nr 3 maj 2014  
Sevedsbrevet, nr 3 maj 2014  
Advertisement