Page 1


Jan Schwartz, Atlas rozwoju fizycznego i psychicznego..., Poznań 1937  

Jeden z nielicznych polskich atlasów "rozwoju fizycznego" zawierający ryciny i fotografie dotyczące m.in. transpłciowości czy różnego rodzaj...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you