Page 1

Творчості, як і будь-якої діяльності можна вчитися. Г. Альтшуллер Як розвинути потенційні можливості дитини? Як навчитися дитину мислити, вчитися і отримувати від цього задоволення? «Вічні» питання. Століттями педагоги шукають відповіді на них питання. «Протягом навчання в початковій школі учні повинні оволодіти ключовими компетентностями,

які

передбачають

їх

особистісно-соціальний

та

інтелектуальний розвиток». Якщо метою сучасного навчання є всебічний розвиток особистості, то нам, вчителям недостатньо лише навчити дитину читати і писати, розв’язувати стандартні математичні задачі, а потрібно готувати до вимог нового швидкоплинного, інформаційно насиченого суспільства. В якому сучасний випускник має знайти застосування для своїх знань, можливостей, бути успішним і впевненим у завтрашньому дні. Не лякатися проблем, а вміти в новій, незвичній для себе ситуації проаналізувати її, висунути гіпотези і передбачити кінцевий результат та знайти засоби її здійснення. А для цього , на мою думку, потрібно вміти і хотіти вчитися, пізнавати нове і отримувати від цього процесу задоволення. Щодня ми переконуємося, що для того щоб досягти успіхів у будь – якій діяльності, недостатньо отримати багаж знань і, користуючись ним досягти успіхів на робочому місці. Вирішення завдань, які стоять перед людиною, залежить від вміння творчо підійти до проблеми. Творче мислення сьогодні потрібне скрізь. Творчого вирішення потребують й побутові, сімейні питання, щоб життя не перетворювалося на рутинну зміну дня і ночі, без радощів, натхнення, відкриття та здивування. Але ці

якості

не формуються

самі

по собі.

Їх потрібно

цілеспрямовано систематично розвивати. Творче мислення передбачає свідому мислену діяльність і виявляється у виглді оволодіння стилем 1


мислення, який дозволяє швидко реагувати та аналізувати проблеми у будь якій галузі знань, знаходити оптимальні рішення для отриманого завдання. Тобто навчання творчості передбачає не формування навчальних навичок, а створення універсальної системи раціональних засобів оволодіння будь – якими знаннями та вміннями. Старим педагогічним технологіям це не під силу, тому потрібно залучати нові. Яким методам і прийомам надати перевагу? Що робити, щоб кожному учневі було комфортно, легко і цікаво здобувати знання? А як в такому розмаїтті методик і технологій обрати потрібну – це вже творчість і бажання сучасного вчителя. Особисто мене зацікавили дві близькі між собою методики: ТРВЗ педагогіка і ейдетика. Розглянемо ті інструменти ТРВЗ, які працюють на розв’язання проблеми, що нас цікавить – формування творчої особистості в навчальному процесі. Основа ТРВЗ – це системно-функціональний підхід на базі об’єктивно діючих законів розвитку систем. Виявляючи причиннонаслідкові зв’язки і знаходячи приховану залежність як усередині системи, між її окремими елементами, системний підхід є інструментом аналізу ситуацій і об’єктів, а також дає можливість організувати інформацію і робити висновки.Після систематичного використання вправна розвиток уяви діти готові познайомитися з повною схемою СФ і її «ейдетичною» частиною – властивостями. І тут в нагоді стануть знання , які я отримала в «Школі Ейдетики», керівник – Євген Антощук. Завдяки його розробленій програмі я познайомилася з різними методами ейдетики: запам’ятовування слів, віршів, текстів, цифр, телефонів. Давайте пригадаємо,що таке «ейдетика» і як вона формувалась? Ейдетизм (від грецького «ейдос» - вигляд, образ) - психічне явище, сутність якого полягає у здатності відтворювати яскравий наочний образ через тривалий час. Характерною для ейдетизму є емоційна забарвленість 2


образів. Явище ейдетизму вперше описано в психології в 1907 році. Найповніше вивчали зорові ейдетичні образи, їх залежність від умов життя людини, її анатомо-фізіологічних особливостей з метою розвитку художнього мислення. У 80-х роках XX ст. ейдетика, її принципи, складові, перспективи зацікавили російського вченого, доктора педагогічних

наук Ігоря

Матюгіна. Він розробив методики ейдетичного сприймання інформації, розвитку уваги і пам'яті. Методики виявилися універсальними — ними може користуватися будь-хто: і дитина, яка щойно сіла за парту, і людина похилого віку. Упровадження цієї методики в Україні здійснює Євген Антощук засновник Української школи ейдетики «Мнемозина». Методики ейдетики різноманітні: на запам'ятовування слів (зокрема й іншомовних), цифр, облич, імен, віршів, прозових текстів.Завдяки застосуванню цих методик розвиваються відчуття дотику, нюху, смаку; сприймання кольору, форми; довільна увага; тактильна, нюхова, зорова, слухова пам'ять; вербальне та невербальне мислення; відтворювальна і творча уява й мовлення. Методики ейдетики формують новий підхід до освітніх і виховних технологій, що дає змогу кожному учневі комфортно, легко набувати нових знань у будь-якому віці, отримувати задоволення від реалізації своїх здібностей, конкуруючи тільки із самим собою вчорашнім і завжди виграючи у цьому змаганні. Сказане може здатися надто легким і незвичайним, але кожен з нас має досвід такого навчання, і не тільки досвід, а й уміння навчатися саме так, адже перші 6-7 років свого життя людина запам'ятовує 70-80 відсотків інформації, яку активно використовує и своєму житті. Це — рідна мова або кілька мов, орієнтація у просторі, призначення і засоби використання 3


навколишніх предметів тощо. Тобто величезний, надзвичайно важливий обсяг інформації, що значно перевищує шкільний, інститутський, професійний. Сучасна педагогічна практика спрямована переважно на заучування, а не на навчання, тобто на знання, а не на вміння і навички, на експлуатацію інтелекту і пам'яті, а не на їх розвиток. Пам'ять людини часто порівнюють із пам'яттю комп'ютера, яку можна розширити, поліпшити швидкодію тощо. На жаль, а може, на щастя, це не так. Пам'ять людини не можна безмежно розширювати тільки кількісно, завдяки впровадженню вищого рівня нових освітніх програм, складних авторських методик, вивчення у старших класах школи інститутських програм. Сприймається і запам'ятовується лише та інформація, яка засвоюється легко, із задоволенням. Таке засвоєння інформації відбувається завдяки методам ейдетики. уява + фантазія = відтворення інформації. По такій схемі запам'ятовування відбулося без будь-якого напруження. У цьому випадку спрацювала наша мимовільна пам'ять, та сама, що функціонує незалежно від нашого бажання впродовж усього життя. Саме ця мимовільна пам'ять через уяву допомагає нам без конспектування пам'ятати з першої до останньої сторінки цікаву книжку. Завдяки цій чудовій пам'яті ми сприймаємо все, що бачимо, чуємо, відчуваємо. Ми не конспектуємо серіали, не ставимо хрестики на дорозі, щоб знайти дорогу додому, і добре уявляємо-пам'ятаємо, куди і що поклали. Тому, знайомлячи своїх вихованців з основними методиками запам’ятовування, я наголошую, що головне при вивчені вірша – не вчити його напам’ять, напружуючись при відтворенні. А відтворити інформацію за допомогою мислення, образів, рефлекторно. Моє завдання – познайомити з деякими 4


методами запам’ятовування, а дитина має обрати зручний для себе. Знайомство дітей з ТРВЗ я розпочала з РТУ (Розвиток творчої уяви), використовуючи такі вправи-ігри на розвиток уяви, фантазування, допомогли б зацікавити учнів і відповідали їхнім віковим особливостям. Познайомимося з деякими. Вправа «Добре-погано» допомагає виявити різні властивості. І показує, що протиріччя існують в кожній системі. Наприклад. Вчитель. Діти, взимку йде сніг. Це добре, бо … Це погано, бо…. Вправа

«Чарівник-Діли-Давай»

Чарівник

Діли-Давай

розділяє

і

об’єднує. «Діли» – руки в сторони, «Давай» - з’єднує пальці рук. Наприклад: Олівець один, але в ньому є графіт, фарба, оболонка з дерева. Якщо витягнути стержень – отримаємо вказівку. Застосуємо цю вправу для аналізу і синтезу. Задача складається з …З української мови – слова складаються з складів, звуків, букв. Текст – складається з… Гра «Так-Ні». Автор цієї гри ЛучоЛомбардоРодиче називав «Відгадайко» Правила гри: ведучий задумує якийсь предмет, особу, явище природи. Інший учасник, ставлячи запитання, на які ведучий може відповідати тільки так або ні, намагається відгадати, що задумано. Вчаться: класифікувати об’єкти; Узагальнювати; Атмосфера – таємнича; Відгадка – несподівана; Словесна гра.«Я задумав казкового героя. Відгадайте, хто це? Шляхом постановки запитань зясувати, кого задумали? 5


Правила: 1. Ставте запитання чітко, голосно. 2. Формувати їх таким чином, щоб можна відповісти так чи ні, 3. Не повторювати запитання, які вже ставили, 4. Не викрикувати, не перебивати один одного, висловлюватися по черзі. 5. Ігрові дії складаються із запитань учасників і відповіді ведучого. Наприклад: Це Попелюшка? Ні. Кіт у чоботях? Ні. Вчитель має вказати на ефективні запитання «Цей герой – людина?». Гра «Піраміда» Вчитель записує на дошці слово, потім учні по черзі мають додати слово так, щоб поширити речення, не порушуючи змісту.

Світило сонечко. У небі світило сонечко. У небі яскраво світило сонечко. У небі світило яскраве весняне сонечко. У небі світило яскраве весняне сонечко і гріло. У небі світило яскраве сонечко і гріло землю. Тренувальна вправа для визначення надсистеми. - Пограємо у визначення надсистеми. Я вам «кидатиму» уявний м’яч і називатиму предмет, ви мені «повертатимете» м’яч і називатимете надсистему. 6


Діти грають стоячи.(Слова підбираються відповідно теми уроку.) Глечик – посуд. Шафа – меблі. Сковорідка – посуд. Полиця – меблі. Краватка – одяг. Аналогічні вправи для визначення підсистеми. (Додаток 1) Опис предмета за ФСП: над система + основна функція + підсистема + ознаки. Наприклад: Тарілка – це посуд , з якого їдять. Кругла , біла, з червоними квіточками, велика, глибока, фаянсова. Сковорідка – це посуд, на якому смажать. У неї є поверхня для смаження, ручка, кришка. Сковорідка велика, чорна, кругла, металева. Ігри для розвитку творчого мислення. (Можна використовувати на будь-якому уроці). «Навпаки». Потрібно назвати слово, явище, протилежне до того, що назвав вчитель. Холодний – гарячий, швидкий – повільний, Свіжий(хліб) – черствий, (вітер) – теплий, (молоко)- кисле. Вітер – затишок, світло – темрява, рости – в’янути, олівець малює – гумка витирає, голка – шиє, лампа світить – штора затуляє світло. «Що трапиться, якщо …» Діти мають визначати наслідки якоїсь дії. Наприклад, що буде, якщо зникнуть всі дерева, якщо не буде зими, якщо їсти тільки цукерки… «Так, ні» 7


Пропонується якесь твердження і ставиться завдання знайти зворотне і визначити його правильність. Якщо на вулиці темно, то обов’язково ніч? Якщо йде сніг, то обов’язково зима? Кішки їдять мишок чи правильно навпаки? Короп – риба, чи правильно те, що риба – обов’язково короп? «Ким (чим) стане? Назвати, ким (чим) стане предмет через деякий час: Хлопчик – чоловіком, Жолудь – дубом, Дошка – будинком, Дерево – дошкою, Тісто – хлібом. «Що може бути таким?» Називається дві-три ознаки, діти перелічують предмети до яких можуть вони належати. Білий, холодний – сніг, морозиво, молоко. Білий, пухнастий – хутро, цуценя, кошеня, сніг. «Пошуки аналогій» Визначаються конкретні значення якогось поняття для різних предметів. Наприклад, одяг: - для людини – пальто, шуба, светр; 8


- для тварини – хутро; - для дерева – кора, листя; - для овочів – шкірка; - для насіння – лушпиння. Житло:для людини – будинок; - для тварини – хутро; - для рослин – ліс; - для овочів – город; - для черепахи – панцир. «Як це зробити по-іншому?» Треба знайти інший спосіб виконання якоїсь дії. Наприклад: як можна з’єднати частини одягу, крім того, що зшити: склеїти, зв’язати. «Алгоритм дії» Дітям пропонується розкласти дію на частини. Миття рук – засукати рукава, відкрити кран, намочити руки, намилити милом, Потерти одна об одну, змити мило, закрити кран, витерти руки. Написати листа – сісти за стіл, взяти папір і ручку, написати листа, заклеїти конверт, написати адресу, опустити в поштову скриньку. «З чого складається» Ставиться завдання розбити множини на підмножини. Ліс – дерева, кущі, трави, квіти. Місто – будинки, парки, машини, алеї, люди. 9


«Що це може бути?» Зворотна гра з підмножин скласти множину. Дерева, квіти, атракціони – парк; Товари, прилавки, продавці, покупці – магазин; Будинки, дерева, вивіски, транспорт, люди – вулиця. «Складання речень». Наприклад: ведмідь, олівець, озеро. Ведмідь знайшов олівець біля озера. Хлопчик взяв олівець і намалював ведмедя, що купається в озері. Ведмідь згриз олівця, загубленого хлопчиком. «Вилучити зайве слово» Беруться три слова, далекі за змістом, Треба поєднати їх парами за якоюсь ознакою. Собака, помідор, сонечко – помідор, сонечко – круглі. Собака, помідор – знаходяться на землі. Собака, сонечко – колір очей у собаки може бути, як сонечко. Психологічний прийом, який охоплює п’ять органів чуттів. На уроці розвитку мовлення вчитель пропонує увімкнути всі канали сприйняття за допомогою бесіди:»Подивіться на малюнок, уявно знайдіть собі місце на ньому і розкажіть, що ви відчуваєте? Що

знаходиться

навколо вас? Доторкніться до предметів, які близькі до вас, і розкажіть про них. Які запахи ви відчуваєте? Про що розповідають вам звуки? Що ви могли б відчути на смак з того, що вас оточує?» 10


Я бачу.. Я чую…Я відчуваю…

Після систематичного використання вправна розвиток уяви діти готові познайомитися з повною схемою СФ і її «ейдетичною» частиною. З першого класу я ознайомлюю учнів з цими методами на уроках навчання грамоти, починаючи з ігор «Уявляйко», тому що саме в такому віці діти люблять,фантазувати, порівнюючи букви, розділові знаки, з реальними і казковими персонажами. (Див. додаток 3) Вони складають казкову історію про улюблену букву.

А на уроках малювання

першокласникиіз задоволенням малюють «шлях» цієї літери, по якому потрібно рухатись, щоб правильно написати її. І відбувається справжня казкова подорож Країною Знань. В якій немає місця для заучування, механічного зубріння. Починаючи з другого класу, на уроках української мови, я використовую піктограми-малюнки для засвоєння словникових слів. Орфограми, які «ховаються», учні самостійно знаходять в малюнку, запам’ятовують і самостійно записують словникове слово. Тобто, засвоєння інформації, навчального матеріалу відбулося без напруження, а навпаки, із радістю, із задоволенням. (Див. додаток 1,2) На уроках математики можна теж знайти місце для розвитку уяви, фантазії. Я пропоную дітям уявити себе чарівниками, які можуть перетворювати предмети в цифри. Звичайно, не відразу, а з моєю допомогою, учні розуміють, що 1 - образ олівця, 2 – образ турботливої 11


ластівки, 3 – лисички-хитрунки, 4 – затишної хатинки, 5 –запашного яблучка, 6 - гостинного чайника, 7 – роботящого молотка, 8 – швидкої машини, 9 – веселого кита, а 10 – чарівного сонечка. Подальша робота із цими «чарівними» цифрами і числами (далі ми вивчаємо двозначні і тризначні числа) цікава і різноманітна, а головне дуже подобається дітям. Каліграфічна хвилинка - незамінна складова кожного уроку математики. Зміст таких каліграфічних хвилинок придумує вчитель, а потім це вдало роблять учні – розвивають зв’язне мовлення, фантазію. (Додаток 2) Але основна увага приділяється вивченню складу числа. На цьому етапі ми працюємо з базовим тренажером «Казкова історія», в якому за допомогою прийому «Гіпербола» збільшується цифро образ числа, який вивчається і розміщується центрі малюнка. Навколо нього, асоціативно, за допомогою прийому «послідовних асоціацій» розміщується попарно відповідно складу числа цифро образи. Те, що всі вони розміщені в площині одного зображення і мають певний сюжет означає, що використаний прийом «синтез». Наприклад, склад числа 2: центральний образ ластівка, складові цифрообрази два олівці. Сюжет: турботлива ластівка вирішила показати, що таке літати двом друзям олівцям. Олівці були в захопленні від цікавого польоту.

Для

покращення

засвоєння

можна

використати

прийом

«Римізація». Наприклад: «Ластівка – весела птиця, їй на місці не сидиться. ось зустріла двох братів – кольорових олівців. Нема часу сумувати. Разом будемо літати!» Після знайомства діти повинні відтворити історію. Відтворення історії повинна бути легкою та швидкою. Це допоможе сформувати зв’язне мовлення, зніме хвилювання при обробці інформації. На уроках читання я із задоволенням використовую методи для розвитку уяви, творчого мислення, пам’яті. Починаю із

найбільш

простого методу - «Римований мультик». Діти уявляють всі події, які відбуваються у вірші, з точки зору діючої особи.Цікавий метод для учнів 1-2 класів - запам’ятовуванняза допомогою відчуттів і рухів (кінетичної 12


пам’яті). Люблять цей вид роботи тому, що учні стають активною «діючою»

особою,

імітують

головного

героя,

рухаються.Можна

використовувати як фізкультхвилинку. Метод логічних скорочень – слово скорочується так, щоб за його деякими буквами можна здогадатися про його значення. І, метод піктограм - який широко використовую в своїй практиці. Згадаємо з історії, що піктограми - найперше письмо в світі, у якому замість слів використовувались малюнки. Але не до кожного слова можна одразу намалювати піктограми, цьому теж потрібно вчитися. Розглянемо

етапи,

які

допоможуть

освоїти

цей

метод

запам’ятовування: • Вчимось малювати прості слова (іменники). • Малюємо прикметники, дієслова та інші частини мови. • Вчимось малювати піктограми до важких словосполучень. • Малюємо вірші. Важливу роль потрібно приділяти тренувальним вправам - «малювання» абстрактних слів (щастя, сум, перемого, радість, біль). Дітям подобається вчити так вірші тому, що діти люблять малювати, менше витрачають часу, під рукою готова «шпаргалка». Але є деякі недоліки цього методу. До слів-малюнків діти підбирають слова близькі за значенням, важко записати службові слова. Тому потрібно використовувати метод опорно-буквених піктограм. Щоб опанувати цим методом, спочатку потрібно засвоїти такі принципи. Принцип трансформації – вправа «Перетвори букву в малюнок». Дітям дається буква потрібно перетворити її в образ.

13


Принцип закінчень – дописуємо закінчення незасвоєних слів, після того, як діти намалювали малюнки. Принцип службових слів – службові слова просто записати. Принцип швидкого зчитування інформації з малюнків – вірш замальований і без помилок прочитаний, прискорюємо швидкість зчитування, не забираючи сам аркуш. Принцип рефлекторності – якщо використати систему повторювання, дитина запам’ятає вірш на рефлекторному рівні і згадає через тривалий час, коли подивиться на малюнок. Принцип поетапності виконання вправи: 1 – малюємо; 2 – зчитуємо інформацію з листка; 3 – зчитуємо інформацію з пам’яті; Спочатку для опанування цієї методики потрібен певний час, але з часом при сформованих навичках опрацювання тексту буде йти швидше і якість його запам’ятовування буде вищою. Наприклад: вірш Михайла Стельмаха «Сонце стукає в віконце».

Сонце стукає в віконце.

Ти не спи, як сходить сонце.

14


Прокидайся – й на зарядку.

А з зарядки та на кладку. Використовуючи різні методи при вивчені вірша діти можуть застосовувати

свої

запам’ятовування.

власні

Ці

запам’ятовуванням

асоціації

методи

та

позбавляють

індивідуальні дитину

страху

способи перед

і дають можливість запам’ятати текст у чіткій

послідовності. Цей метод можна використовувати при усному стислому переказі на читанні, природознавстві, готуючись до позакласного читання. На українській мові, при написанні письмових переказів, слухаючи пояснення вчителя. Конспектувати пояснення вчителя з гуманітарних дисциплін в старших класах. І учень не буде відчуватися різкий перехід від початкової до старшої ланки. Звичайно, на уроках недостатньо часу, щоб провадити ці методики. І тут в пригоді стали години інтелектуального клубу «Ерудит», які надало НВО « СЮТ – СЮН». Де можнабільш глибоко оволодіти

вже

застосовувати

знайомими

методами

запам’ятовування,

навчити

ці способи. Самовдосконалюватися, виступаючи перед

своїми однолітками і іншими учнями школи, демонструючи свій талант запам’ятовування. Наш гурток працює три роки. Спочатку заняття відвідувало п'ятнадцять вихованців, але після трьох місяців роботи у мене з’явилось двадцять юних однодумців. Звичайно, для предметного гуртка це показник. Заняття проходять і спокійній, невимушеній обстановці, учні виконують завдання, які їм подобається. Оцінки не виставляються, лише побажання

і

рекомендації.Всі

ці

умови

позитивновплинули

на 15


особистісний розвиток вихованців. Ми знаємо, що для людини характерна між кульова асиметрія – робота правої і лівої півкуль . Під час навчання у школі, на уроках учні більше задіюють ліву півкулю. Коли ми розвиваємо образне мислення, збільшуємо потужність пам’яті – розвивається права півкуля. Гармонійне поєднання роботи правої і лівої півкулі формує творче, креативне мислення, яке є невід’ємною частиною сучасного світу. Так, випускники гуртка швидко конспектують пояснення вчителя з історії за допомогою піктограм, звикаючи систематизувати свої записи, успішно складають тести, інші – швидко вчать вірші, запам’ятовують іноземні слова і нові терміни. Вихованці

гуртка

«Юний

ерудит»,

а

це

учні

молодших

класів,підготували і провели пізнавальні п’ятихвилинки на тему «Сім чудес світу» і «Сім чудес Гайворонщини». В своїх виступах діти звернули увагу на головні історичні події, на цікаві факти. Дізналися про історичні пам’ятки рідного краю, цікаві місця і доступною мовою донесли до своїх однолітків та старших товаришів. Крім навчальної, пізнавальної мети ця робота має виховний і розвивальний характер. Діти отримали радість від свого успіху і успіху свого напарника (розповідали в парі), впевненість (

виступ

перед

«чужою»

аудиторією),

підвищення

самооцінки,

задоволення від розумової праці, бажання дізнаватися нове і працювати далі. До Вашої уваги малюнки – піктограми до «Сім чудес світу». «Висячі сади» Семіраміди Вавілонський цар Навуходоносор ІІ (605 – 562 до н. е.) наказав побудувати для своєї коханої дружини, мідійської царівни Семіраміди, сади. Вони розташовувалися на широкій чотирьохярусній башті. Платформи терас було складено з кам’яних плит, вкритим шаром очерету та залитих асфальтом. Далі розміщувалися прокладки з двох рядів цегли, з’єднані гіпсом та свинцевими платами, які не пропускали воду в нижні поверхи. 16


Вся споруда була вкрита товстим шаром землі, на якому можна висаджувати найбільші дерева. Яруси піднімалися виступами, які були з’єднані

широкими

сходами

з

плитами

рожевого

та

білого

кольорів.Кожного дня тисяча рабів качали воду з глибоких колодязів на вершину в численні канали, звідки вона стікала на нижні тераси. Саме в цих залах помер завойовник Вавілону та Азії – Олександр Македонський. Ім’я

Вавілонського царя важке для сприйняття дітей молодшого

шкільного віку, тому це імя доцільно розписати майже по складах – « На+вухо + нота «до»+носор», «цегла» - побудував. Цифри 1, 2, 3, 4 – це кількість ярусів, а «рожеві сходи » зв’язують їх. Далі пояснюємо будову кожного ярусу – «квадратики» нагадують плитку, очерет, який «залитий» асфальтованою дорогою, два ряди цегли

- допомагає запам’ятати

помаранчевий колір. Розчин складався із «малюнка свинки» це свинець, і слово «гіпс» - записуємо, шар землі – модель глобуса Землі. Малюнок колодязя і схематичний малюнок людини - розказують про важку роботу рабів, які обслуговували ці сади.

17


Храм Артеміди в Ефесі 21 липня 35 до н. е. храм Артеміди Ефеської, головне «святе» місце малоазійських греків був спалений Геростратом. Храм займав дуже велику площу – 110 на 55м,висота колон – 18 метрів. Їх було – 127. Покрівля була вкрита мармуровою черепицею. Одними з визначних пам’яток споруди були 36 колон, покрашені в основі рельєфами майже в людський зріст. Цей храм грабували тому, що люди несли пожертвування (раніше це золото, срібло), але культ храму перестав існувати лише після землетрусу.1887 році в результаті розкопок англійського археолога Дж. Вуда було знайдено опорну плиту та численні пожертвування.Храм – велика буква «Ха», прикрашена свічками. Артеміда – це Артем + Іда, обличчя дівчинки і хлопчика. Числові дані легко запам’ятати тому, що вони закріплюються схематичними малюнками. Малюнки «колон», «колони з рельєфами», «мармуровий дах».

Маяк на острові Фарос 18


Знаходився на східному березі о.Фарос в межах Олександрії, еліністичної столиці Єгипту.Будівником цього чуда техніки, першого та єдиного у всьому грецькому світі маяка величних розмірів був Сократ Книдський. На мармуровій стіні Сократ викарбував напис: «Сократ, син Дексифана з Кніду, присвятив богам визволителям заради мореплавців». Він закрив цей напис тонким шаром штукатурки з написаним на ній прославленням царя Птоломея Сотера. З часом штукатурка відпала й розкрила істинне ім’я будівника та прославленого будівника та великого інженера. При будівництві маяка були засновані дуже цікаві винаходи олександрійських вчених. Нижній поверх триярусної 120 метрової башти мав 4 грані, зорієнтовані на північ, схід, захід, 8 граней другого ярусу було зорієнтовано в напрямку 8 головних вітрів. Третій поверх – фонар увінчував купол зі статуєю Посейдона висотою приблизно 7 м. Складна система металевих дзеркал підсилювала світло вогню, який запалювався на вершині споруди, та дозволяла вести нагляд за морем; сам маяк був добре укріпленою фортецею з великим військовим гарнізоном. Ця дивна споруда простояла до 14 ст. На сьогодні зберігся лише цоколь маяка.

Мавзолей у Галікарнасі 19


Поховання царя Карії Мавсола (помер у 353 до н. е.). Ця будова оригінально поєднувала в собі східну ступінчасту піраміду та грецький іонічний периптер. Мавзолей був відомий не тільки завдяки величі архітектури, але й зібранням скульптур – цоколь піраміди прикрашали рельєфи, виготовленні найславетнішими скульпторами 4 ст. до н.е. – Леохаром, Скопасом та Тимофієм). Майже недоторканим мавзолей простояв 1800 років. У 1857 році англійським археологом Ньютоном під час розкопок замку св. Петра на Егейському морі (сучасний Бодрум в Терції) було знайдено рельєфні плити з цоколя поховання (зараз вони знаходяться в Британському музеї в Лондоні та в Археологічному музеї в Стамбулі). Також було знайдено статуї Мавсола та його дружини Артемісії і велику колісницю.

Фідії Зевс Олімпійський. 20


Прославлена статуя царя богів та людей роботи великого грецького скульптора Фідія. Статуя знаходилась у культовому центрі Олімпійського святилища – храмі Зевса, в священному гаї Альтіс. Відкриті частини тіла було викладено пластинами з слонової кістки, одежа відлита із золота а основа була дерев’яною. Висота статуї сягала 17 м. В руці Зевс тримав статую Ніки (символ перемоги). З золота та слонової кістки було зроблено дуже коштовний трон. Бильце, підлокітники та підніжжя прикрашали рельєфи з слонової кістки, золоті зображення богів та богинь Олімпу. Нижні стінки трону покривали малюнки Панена, а його ніжки – зображення танцюючих Нік. Ноги Зевса, взуті золоті сандалії її, спиралися на

ослінчик, прикрашений золотими левами. Статую Зевса було

перевезено в Константинополю та встановлено на іподромі, де воно загинула під час пожеж.

Колос Родоський 21


Гігантська статуя Геліоса роботи скульптора Ареса на о. Родос, Збудований на кошти , отримані мешканцями Родоса після продажу осадних машин, греків Деметрия і Поліоркета, які намагалися підкорити цей острів у 305 до н.е. За легендою Гелі ос, сонячний бог, був Творцем цього острова – він виніс його на своїх руках з морської глибини. Статуя бога височила прямо на вході до гавані Родоса, ЇЇ було видно з сусідніх островів. Вона була біля 35 м заввишки. Створення бронзового гіганта тривало біля 12 років, простояв він лише 56 років. У 220 до н. е. під час землетрусу статуя впала. Уламки Колоса пролежали н землі біля тисячі років, поки їх не продали араби, які в 977 захопили Родос. До цього часу відновити в повному об’ємі вигляд статуї не вдається.

В кінці своєї роботи я розмістила чудо світу «Піраміду Хеопса», власне з якої розпочалося моє знайомство з

ейдетикою. Автори -

талановиті 22


інструктори Вінницької творчої лабораторії розвитку пам’яті та образного мислення. Матеріал було викладено в незвичній, цікавій, але доступній формі. Я захопилася цією методикою, спробувала «намалювати » інші шість чудес світу. Перші враження дітей,їхні щирі захоплення надихнули мене на подальшу роботу. Я дуже вдячна своїм учням за підтримку і розуміння, за їх фантастичну уяву і неповторний дитячий гумор, за нашу співпрацю. Піраміда Хеопса Єдине з чудес світу, що збереглося до наших днів, піраміда Хеопса знаходиться на старовинному кладовищі у Гізі, на протилежному від Каїра (столиці сучасного Єгипта) Березі річки Ніл. Деякі археологи вважають, що будувало піраміду біля 1000000 чоловік і будівництво тривало понад 20 років. Піраміда створена більш ніж з двох мільйонів кам’яних блоків, кожний з яких важив не менше 2,5 тони. Робітники підтягували їх до місця, використовуючи пандуси, ричаги та блоки, а потім підганяли один до одного без розчину. У основі Велика піраміда досягає 230 метрів. Вона займає більше площі ніж дев’ять футбольних полів. Висота її – 147 метрів.

23


Урок української мови в 4 класі. Тема: Прикметники – синоніми й антоніми. Пряме й переносне значення прикметників. Мета: навчальна: поглибити знання учнів про синоніми й антоніми на прикладі розгляду прикметників; розвивальна: розвивати вміння добирати та використовувати прикметники – синоніми та антоніми у мовленні, вживати прикметники в переносному значенні, тренуватися давати повну відповідь на питання; розвивати образне мислення і пам'ять; 24


виховна: виховувати працьовитість, старанність, уміння радіти своїм успіхам та успіхам однолітків, мати задоволення від розумової праці. Обладнання:

картки-піктограми

словникових

слів,

прикметника

і

іменника, словник антонімів і синонімів, орфографічний словник. Хід уроку І. Організаційний момент. Привітання і побажання успіхів у роботі. ІІ. Актуалізація опорних знань. 1. Каліграфічна хвилинка. Фа ар рт ух фартух (Запис вчителя на дошці). 1) Поставте слово у множині. Складіть і запишіть речення. Назвіть члени речення. 2) Утворіть нове слово за допомогою суфікса. (Фартушок). Розберіть за будовою. Учень працює біля дошки, а учні записують в зошит. Вчитель звертає увагу на правильне з’єднання. 2. Словникова робота. Учні за допомогою листівок запам’ятовують десять словникових слів, які диктує вчитель. А потім відтворюють ці слова, звертаючи увагу на правильність порядку і правопис . Перелік слів: директор, будь ласка, інженер, веселка, метелик, узлісся, бабуся, фартух, Київ. Взаємоперевірка. Учні обмінюються зошитами і перевіряють правильність з картками-піктограмами. - Яке слово зайве і чому? 25


- Всі слова належать до іменників,слово будь ласка –зайве. - У всіх іменниках визначимо рід, число, підберемо прикметник. - Наприклад

директор (який?) справедливий, добрий, поважний…

чоловічий рід ,однина. - Ми підбирали прикметники, визначали ознаки іменників. - Учні дають визначення прикметника. - Вчитель повідомляє тему і мету уроку. ІІІ. Робота над новим матеріалом. 1. Завдання по рядах. Я буду читати перелік прикметників, а ви згрупуйте за ознаками по рядах. І – до слова хоробрий, ІІ – лагідний, ІІІ – гарний. 2. Перевірка. І ряд – хоробрий, мужній, відважний,сміливий; ІІ – лагідний, добрий, ніжний; ІІІ – гарний, привабливий, красивий. Записали слова прикметники – близькі за значенням. 3. На дошці записаний ряд слів: рухливий,рідкий, густий,повільний, в’язкий,швидкий. – Підберіть до слів рухливий, густий синоніми. – Перевіримо. Рухливий – швидкий. Густий – в’язкий. – Правильно, молодці! – А це що за слова? – Протилежні за значенням – антоніми. ІV. Фізкультхвилинка. V. Вправи на закріплення. Робота з підручником. Вправа 194. – Прочитайте і спишіть два прислів’я, вставляючи замість крапок антоніми до виділених крапок. – Поясніть, як ви розумієте їх. 26


1. Перевірка. Пояснення і обґрунтування своєї відповіді. 2. Виконання вправи 195. – До поданих прикметників потрібно підібрати і записати відповідний антонім. –У яких словосполученнях прикметники вжито в прямому значенні, а в яких в переносному? VІ. Підсумок. Самооцінювання За допомогою наліпок, учні вибирають і кладуть у зошит. При перевірці зошитів вчитель звертає увагу на об’єктивність самооцінки. VІІ. Домашнє завдання з коментуванням.

ПРАЦЮВАВ

ПРАЦЮВАВ ДОБРЕ

ВІДМІННО

ПРАЦЮВАВ

МАЙЖЕ

НЕ

ПОСЕРЕДНЬО

ПРАЦЮВАВ

Урок української мови в 4 класі. Тема. Написання не з дієсловом. 27


Мета: навчальна: вміти відтворювати знання за допомогою схеми СФ, формувати в учнів вміння писати частку не з дієсловами, визначати час дієслів; повторити вживання неозначеної форми дієслова; вчити добирати синоніми та антоніми до дієслів; розвивальна: розвивати пам'ять, уяву; усне й писемне мовлення; виховна: виховувати працьовитість, старанність, уміння радіти своїм успіхам та успіхам однолітків, мати задоволення від розумової праці. Обладнання:схема СФ підходу (Див. додаток 5), картки-піктограми словникових слів (Див. додаток 1), орфографічний словник. Хід уроку. І. Організаційний момент. - Привітання. – Потисніть один одному руки і побажайте успіхів у роботі! ІІ. Актуалізація опорних знань. 1.Каліграфічна хвилинка. Написання літери Я. Повторення написання елементів і з’єднань.( Три елементи та верхнє, нижнє, середнє з’єднання). 2. Звуко-буквений аналіз слова якір – 2 склади, 4 букви, 5 звуків. Дати характеристику звукам. 3. Словникова робота. 1) запам’ятовування слів за допомогою листівок; 2)письмове відтворення слів у правильній послідовності, дотримуючись орфограм; 3)взаємоперевірка з опорою на малюнки-піктограми. 4. Робота з словниковими словами. - Пробіжіть очима слова, підніміть стільки пальчиків, скільки -слів-іменників відповідають на питання хто? - іменників жіночого роду? - середнього роду? - утворіть словосполучення іменник + прикметник. 28


- назвіть основну функцію кожного іменника, на яке питання відповідає, до якої частини мови належить? 5. Так, це – дієслово. Давайте згадаємо за допомогою схеми СФ підходу все, що ми вивчили про дієслово. Дієслово – надсистема частина мови, підсистема – час дієслів: минулий, теперішній, майбутній. (Див. додаток 4) 6. Вправа на змінювання дієслів за часами. Мити – мив, миє, буде мити, митиме. Дружити змінюють самостійно. Перевірка, виставлення 2 балів за правильне виконання. 7. Дібрати антоніми до поданих слів. Заходити Забувати Відлітати За правильне виконання – 2 бали. 8. Дібрати до поданих слів синоніми. Базікати Галасувати Бігти За правильне виконання - 2 бали. Висновок – дієслова можуть бути протилежні і близькі за значенням. ІІІ. Фізкультхвилинка. 9. Робота в групі. Об’єднання в групи. Запишіть одним словом. Вдягати одяг – вдягатися Вести боротьбу – боротися Брати під сумнів – сумніватися Ставити вимогу – вимагати Здобути перемогу – перемагати Їсти вечерю – вечеряти 29


Займатися бігом – бігати. Перевірка. За правильне виконання – 2 бали. ІY. Робота над новим матеріалом. 1.Робота з підручником.Виконання вправи, читання вірша. - Виписати виділені слова, пояснити правопис. 1 бал 2.Висновок, що не з дієсловом пишеться окремо. 3.Вивчення правила. 4.Вправа на закріплення матеріалу.Списати прислів’я, пояснити як ви їх розумієте, підкреслити не з дієсловом. 1 бал. Ознайомити із дієсловами, які пишуться разом ненавидіти,незчулися. Y. Підсумок уроку, оцінювання. За активність вчитель додає 1 бал і учні виставляють на полях свій бал. Вчитель,

коли

перевіряє

зошити

звертає

увагу

на

об’єктивність

самооцінювання, на письмове оформлення роботи. VІ. Домашнє завдання з коментуванням. –Списати текст, над дієсловами надписати час, дієвідміну, особу.

Урок української мови в 4класі. Тема: Узагальнення знань і вмінь з теми «Дієслово». 30


Мета: навчальна: узагальнити й систематизувати знання з даної теми, закріпити навички правопису не з дієсловами; розвивальна: розвивати вміння аналізувати й синтезувати мовні явища, системність мислення за системою СФ підходом; розвивати образне мислення та пам'ять за ейдетичними прийомами; виховна: виховувати позитивні якості характеру. Обладнання: схема СФ підходу (Див. додаток 5), малюнки – піктограми. Хід уроку. І. Організація класу. Продзвенів уже дзвінок, Всіх покликав на урок. Тож за партии всі сідаємо, Працювати починаємо. ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Психологічна розминка. Та щоб добре працювати, Слід себе намалювати На сьогоднішній урок. - Сьогодні у мене гарний настрій, думки. Я люблю себе, своїх рідних друзів, свою землю, свою Україну. Вона – єдина, вона – найкраща. ІІІ. Актуалізація опорних знань. 1. Каліграфічна хвилинка. Д д Дієслово – дія. – Учениця пояснює правопис елементів, безвідривне письмо «Дієслово». 2. Повторення теоретичних знань по темі «Дієслово» за СФ підходу та питаннями вчителя. (Див.додаток) - Що називається дієсловом? - Яким членом речення найчастіше є дієслово? ( Присудком) - З якою частиною мови найчастіше зв’язане дієслово? ( З іменником) - Як називається початкова форма дієслова? (Неозначена форма дієслова) 31


- Чому вона отримала таку назву? ( Незмінна форма дієслова. Не вказує ні на час, ні на особу, ні на кількість) - На які питання відповідає неозначена форма дієслова? ( Що робити? Що зробити?) - Як змінюються дієслова? ( За числами і часами) - В якому числі може вживатися дієслово і коли? (В однині – означає дію одного предмета, у множині – означає дію багатьох предметів) - Назви часові форми дієслів. (Дієслова змінюються за часами: вони мають форми теперішнього, минулого і майбутнього часу) - Як пишеться частка НЕ з дієсловами? ( Окремо) - Яку дію можуть виражати дієслова? (Завершену і незавершену) - На яку дію завжди вказують дієслова теперішнього часу? (Незавершену) - Як утворити від дієслів незавершеної дії дієслова завершеної дії? (За допомогою префікса) - Як змінюються дієслова теперішнього і майбутнього часу? (За числами і особами) - Як визначити особу і число дієслів теперішнього і майбутнього часу? ( За допомогою займенника, питання і закінчення дієслова) - Як визначити дієвідміну дієслова? (За допомогою особових закінчень дієслів) - Які дієслова належать до 1 дієвідміни? ( Які в 3 особі множини мають закінчення –УТЬ,-ЮТЬ, а в інших особах – закінчення –Е,-Є ) - Які дієслова належать до 2 дієвідміни? (Які в 3 особі множини мають закінчення –АТЬ,-ЯТЬ, а в інших особах – закінчення –И,-Ї ) - Як змінюються дієслова минулого часу? (За числами, а в однині – за родами) - Що означають дієслова на –СЯ, -СЬ ? ( Дія спрямована на виконавця) 3. Фонетична розминка. СМІЄШСЯ [ cІмІійесІ:а] ВЧАТЬСЯ [ вчацІ:а ] 4. Словникова робота. Вчитель диктує словникові слова, а діти запам’ятовують, «поселяючи» в листівки. А потім записують, звертаючи увагу на правопис цих слів. Інженер, сім’я, ведмідь, узлісся, сигнал, черемха, ясен, допобачення, директор.

- Яке з слів зайве? 32


- Яка ОФ кожного іменника? Наприклад: Директор – керує. - Перевірте правопис слів за піктограмами. Взаємоперевірка. - До якої частини мови належать ці слова? – Дієслова. - То з якою частиною зв’язане дієслово? – Іменником. Іменник +Дієслово=Словосполучення 5. Утворити неозначену форму від дієслів, які записані на дошці: керує, ласує, спить, називає, записати і підкреслити закінчення -ти 6. Утворити завершену дію від дієслів, виділити префікс. 7. Ввести дієслово у речення. Записати на дошці. Наприклад: Пахуча черемха цвіте під моїм вікном. ІІІ. Фізпауза Буратіно ліпив Сніговика, а Спайдермен сидів на стільці і дивився (1814) – день народження Шевченка. А потім Буратіно із Сніговиком поїхав на верблюді в окулярах (1838) – викуплено з кріпацтва. Буратіно із Сніговиком сіли в крісло, щоб роздивитися глобус (1840) – перше видання «Кобзаря». Буратіно із Сніговиком працювали на комп’ютері, щоб допомогти Спайдерменові (1861) – дата смерті. Згадали дати пов’язані з біографією Тараса Шевченка. 8. За піктограмами записати перший стовпчик вірша «Садок вишневий коло хати». Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть. Плугатирі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата. 33


А матері вечерять ждуть. 9. Перевірити. Знайти основи речення. Проаналізувати дієслово як частину мови. Наприклад: співають – теп. час, 3 особа одн., І дієвідміна. 10. В дієсловах скаж_ш, сто_ш, пиш_ш, бол_ть вставити потрібну букву, аргументувати відповідь. ІY. Рефлексія. 1. Підсумок за схемою СФ підходу. 2. Вправа для розвитку мовлення «Входження в картину». – Сьогодні за вікном дуже гарний весняний день. Я бачу.. Я чую… Я відчуваю…

Подивіться за вікно, уявно знайдіть собі місце на ньому і розкажіть, що ви відчуваєте? Що знаходиться навколо вас? Доторкніться до предметів, які близькі до вас, і розкажіть про них. Які запахи ви відчуваєте? Про що розповідають вам звуки? Що ви могли б відчути на смак з того, що вас оточує? - Що ви можете побачити ? - Що ви можете почути? - Які запахи відчути? - Що ви можете відчути серцем? Оцінювання учнів з коментуванням. Подяка учням за гарну роботу. VІ. Домашнє завдання з коментуванням. –Списати текст, над дієсловами надписати час, дієвідміну, особу.

34


Список використаної літератури 1. Антощук Є. В. Десять уроків чудової пам’яті. Швидка психологічна допомого від Української школи ейдетики «Мнемозина» - К.: Вид. Ешке О. М. М., 2003 рік. 2. Антощук Є. В. Учімося зарятовувати і пригадувати. Швидка психологічна допомога від Української школи ейдетики «Мнемозина» - К.: Вид. Вирій 2007 рік. 3. Антощук Е. В. Знакомьтесь, Ваша память. Скорая педагогическая помощь от Украинской школы ейдетики «Мнемозина». Киев: Вирій 2005 рік. 4. Головань Т. Ю., Фещин О. А. Вчимо вірші напам’ять 1 клас. Тернопіль, Навчальна книга – Богдан. 5.Бібліотека журналу «Початкове навчання та виховання». Х.: Вид. Основа 2006- 2010 роки. 6.Бібліотека газети «Психолог». К.: Вид. Шкільний світ 2005–2011 роки. 35


7.Бібліотека газети «Директор школи». К.: Вид. Шкільний світ 2008–2011 роки. 8.Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. К.: Вид. А. С. К. 2003 рік. 9.Програма курсу для учнів 1-4 класів. Розвиток творчої уяви на основі ТРВЗ. Запоріжжя: Прем’єр, 2003 рік. 10.Чепурний Г. А., Палійчук Ю. В. Серія «Як навчитися легко вчитися». Книга 1. Асоціативний зв'язок, цифри та творче мислення. Навчально-методичний посібник. – Вінниця: ВМГО «Розвиток», 2006 рік. 11.Чепурний Г. А., Палійчук Ю. В. Серія «Як навчитися легко вчитися». Книга 2. Як вивчити вірші, тексти, табличку множення. Навчальнометодичний посібник. – Вінниця: ВМГО «Розвиток», 2006 рік.

36


37


38

Досвід роботи  
Досвід роботи  
Advertisement