Issuu on Google+

e.m.

l.e.m.

fino a la cal

fino a la cal

fino a la cal

baranda de metal

texturado

fino a la cal

baranda de metal

texturado

baranda de metal

fino a la cal

texturado

fino a la cal

baranda de metal

texturado

baranda de metal

baranda de metal

texturado

VILLA ROSAS IV FRENTE BARCELONA


l.e.m.

e.m.

fino a la cal

fino a la cal

texturado

baranda de metal

fino a la cal

fino a la cal

baranda de metal

texturado

VILLA ROSAS IV

texturado

piedra

portones de metal


l.e.m.

A

e.m. e.m.

e.m.

COCHERA 6 (PB)

COCHERA 5 (PB)

COCHERA 4 (PB)

COCHERA 3 (PB)

2.37

2.37

2.37

2.37

2.37

2.37

2.37

2.53

COCHERA 7 (PB)

2.37

COCHERA 1 (PB)

2.53

COCHERA 8 (PB)

3.97

COCHERA 9 (PB)

3.55

ASADORES

COCHERA 10 (PB)

5.05

1.87

COCHERA 2 (PB)

1.92

5.00

2.70

ACCESO VEHICULAR T.B.

T.B.

HALL ACCESO PEATONAL 2.27

T.S.

0.15 4.17

1.53

0.15

4.17 2.50

1.53

5.80 1.60

1.60

5.80

COCINA

3.05

ESTAR-COMEDOR

ESTAR-COMEDOR

0.15

4.17

1.50

5.80

ESTAR-COMEDOR

ESTAR-COMEDOR

DORMITORIO

COCINA

COCINA

COCINA 1.50

T.B.

20.00

Vereda reglamentaria a construir CALLE: Barcelona s/n

5.35

ACCESO VEHICULAR T.B.

0.80

COCINA

2.50

0.10

2.42

0.15

1.40

B 1.40

B 5.82

0.15

0.80

DORMITORIO

4.40

DORMITORIO

DORMITORIO

3.35

3.20

3.35

3.20

ESTAR-COMEDOR DORMITORIO

00

4.

2.47 2.47

0.15

3.20

3.20

0.15

2.50

2.50

3.20

3.20

2.47

3.08

l.e.m. Vereda reglamentaria a construir

e.m. 30.00

VILLA ROSAS IV PLANTA BAJA

A

l.e.m.

l.e.m.


l.e.m.

A

e.m.

PASO

B

20.00

TR

Vereda reglamentaria a construir CALLE: Barcelona s/n

TR

1.20

0.60

0.60

e.m. 0.60

e.m.

B

2.47

TR

TR

TR

TR

TR

l.e.m. Vereda reglamentaria a construir

e.m. 30.80

VILLA ROSAS IV PLANTA DE TECHOS

A

l.e.m.

l.e.m.


l.e.m.

A

e.m.

e.m. 0.60

e.m. 3.70

2.82

DORMITORIO

1.50

DORMITORIO

3.20

TR 3.10

0.60

4.55

COCINA

2.85

ESTAR-COMEDOR

5.62

2.22

0.15

PASO

4.95

3.00

4.17

20.00

1.20

2.50

2.50

3.60

Vereda reglamentaria a construir CALLE: Barcelona s/n

BALCON

1.00

COCINA

COCINA

ESTAR-COMEDOR

ESTAR-COMEDOR

COCINA

COCINA ESTAR-COMEDOR

1.45

ESTAR-COMEDOR

1.60

5.80

ESTAR-COMEDOR

BALCON 2.37

2.50

BALCON

BALCON

BALCON

1.00

COCINA

1.00

1.00

0.15

2.25

1.40

B

B

1.40

4.20

4.02

BALCON

3.26

3.26

2.35

3.20

3.20

DORMITORIO 0.15

5.14

0.15

DORMITORIO 6.55

3.00

DORMITORIO 0.15

3.00

DORMITORIO

3.20

2.47

DORMITORIO 0.15

2.47

0.10

3.26

DORMITORIO 0.10

3.26

0.15

l.e.m. Vereda reglamentaria a construir

e.m. 30.80

VILLA ROSAS IV PRIMER PISO

A

l.e.m.

l.e.m.


l.e.m.

A

e.m.

e.m. 0.60

e.m. 3.70

2.82

DORMITORIO

1.50

DORMITORIO

3.20

TR 3.10

0.60

4.55

COCINA

2.85

ESTAR-COMEDOR

5.62

0.15

PASO

4.95

3.00

4.17

20.00

2.22

Vereda reglamentaria a construir CALLE: Barcelona s/n

2.50

2.50 1.20

BALCON

1.00

COCINA

COCINA

ESTAR-COMEDOR

ESTAR-COMEDOR

COCINA

COCINA ESTAR-COMEDOR

1.45 1.45

ESTAR-COMEDOR

1.60 1.60

5.80

ESTAR-COMEDOR

BALCON 2.37

1.00

COCINA

BALCON

BALCON

BALCON

2.35

3.20

DORMITORIO DORMITORIO 0.15

3.20

DORMITORIO 0.15

5.14

0.15

DORMITORIO 6.55

DORMITORIO

3.00

3.20

2.47

DORMITORIO

4.02

0.15

2.47

0.15

3.21

3.00

BALCON

B

0.10

2.45 1.00

1.00

0.15

2.25

1.40

B

1.40

4.15

0.10

3.26

0.15

l.e.m. Vereda reglamentaria a construir

e.m. 30.80

VILLA ROSAS IV SEGUNDO PISO

A

l.e.m.

l.e.m.


TIPOLOGÍA DE DEPARTAMENTO 1

1.53

ESTAR-COMEDOR 5.80

4.17

2.40

1.60

COCINA

2.25

Acceso 3.35

DORMITORIO

2.47

0.15

3.20

3.20

0.80


TIPOLOGÍA DE DEPARTAMENTO 2

4.17

3.05

3.00

DORMITORIO

BAÑO 2.50

0.10

COCINA 2.42

0.15

0.80

5.82 4.40

00

ESTAR-COMEDOR 4.

0.80

1.60

1.50

l.e.m.


0.15

1.20

TIPOLOGÍA DE DEPARTAMENTO 3

5.80

4.17

COCINA

1.60

ESTAR-COMEDOR

2.25

1.40

1.66

BALCON DORMITORIO 3.20

1.00

0.15

2.47

3.20

0.15


TIPOLOGÍA DE DEPARTAMENTO 4

2.82

DORMITORIO

DORMITORIO

BAÑO 1.92

COCINA

1.50

3.10

3.70

ESTAR-COMEDOR

3.45

4.55

2.80

BALCON

2.50

5.62

2.22


4.95

TIPOLOGÍA DE DEPARTAMENTO 5

ESTAR-COMEDOR

BALCON

COCINA

1.00

4.20

4.02

3.26

3.00

3.26

DORMITORIO 0.10

3.26

BAÑO

DORMITORIO 0.10

3.26

0.15

l.e.m.


Departamento en Rafaela, Villa Rosas IV