Page 1

Caderno para a Educación Documental B I B L I O T E C A

L I B R U X A

Na semana da prensa, LIBRUXA proponnos aprender moitas cousas sobre os XORNÁIS. Segue as súas indicacións e verás que fácil.


O Equipo da Biblioteca CEIP VISTA ALEGRE mostra o seu agradecemento รก Biblioteca do Ceip Mestres Goldar


IMOS OBSERVAR E ANALIZAR ALGÚNS DOS XORNAIS:

Recorta e pega a cabeceira de tres xornáis . Que in- formación nos dan?

http://www.prensaescrita.com/galicia.php https://dl.dropbox.com/u/13783708/1%C2%BApagina_800.jpg


A ORGANIZACIÓN E ESTRUTURA DUN XORNAL: AS SECCIÓNS Nos xornais anteriores observade como se agrupan as noticias (seccións). Copiade ou recortade o nome de 5 seccións e explicade que tipo de noticias se inclúe en cada unha.

SECCIÓNS

TEMA/CONTIDO

http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Prensa/Musica2001/SECCIONES%20DE% 20UN%20PERIÓDICO.html


Consultade un xornal e anotade en que sección atoparíamos... •

O horario dos autobuses:

Os resultados da Liga:

A carteleira de cine:

O que está pasando noutro país:

A programación da televisión:

Cousas que pasan en España:


“Seguimos as noticias polo mundo” Buscade en Internet tres xornais de países diferentes. Despois completade:

NOME DO XORNAL

PAÍS

Busca aquí: http://kiosko.net/

Agora fai o mesmo con tres xornais españois

NOME DO XORNAL

Busca aquí: http://kiosko.net/es/

CIDADE


ANALIZAMOS UNHA NOTICIA:

Busca unha noticia referida á túa localidade e contesta:

Que pasou?

Onde pasou? Cando pasou? Como pasou?

A quen?


ESTRUTURA DUNHA NOTICIA Busca unha noticia calquera nun xornal, recorta e pega ( partes dunha noticia ): TITULAR:

SUBTÍTULO (se o ten): CORPO DA NOTICIA:

FOTO:

PÉ DE FOTO:

https://dl.dropbox.com/u/13783708/paginaperiodico_1000.jpg


“Somos xornalistas”: Teredes que redactar unha noticia para incluir na sección de deportes (revisa a páxina anterior para sembrar as preguntas que unha noticia debe contestar) Título:

Noticia: —————————————————————————— —————————————————————————— —————————————————————————— —————————————————————————— —————————————————————————— —————————————————————————— ——————————— Debuxo/foto ——————————— ——————————— ——————————— ——————————— ——————————— ——————————— ——————————— ——————————— ——————————— ——————————— ——————————— ——————————— ——————————— Pé de foto

semana prensa  

caderno investigación

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you