Page 1

Caderno para a Educación Documental B I B L I O T E C A

L I B R U X A

Na semana da prensa, LIBRUXA proponnos aprender moitas cousas sobre os XORNÁIS. Segue as súas indicacións e verás que fácil.


O Equipo da Biblioteca CEIP VISTA ALEGRE mostra o seu agradecemento รก Biblioteca do Ceip Mestres Goldar


IMOS OBSERVAR E ANALIZAR ALGÚNS DOS XORNAIS:

Recorta e pega a cabeceira de tres xornáis . Que in- formación nos dan?

http://www.prensaescrita.com/galicia.php https://dl.dropbox.com/u/13783708/1%C2%BApagina_800.jpg


A ORGANIZACIÓN E ESTRUTURA DUN XORNAL: AS SECCIÓNS Nos xornais anteriores observade como se agrupan as noticias (seccións). Copiade ou recortade o nome de 5 seccións e explicade que tipo de noticias se inclúe en cada unha.

SECCIÓNS

TEMA/CONTIDO

http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Prensa/Musica2001/SECCIONES%20DE% 20UN%20PERIÓDICO.html


Consultade un xornal e anotade en que sección atoparíamos... •

O horario dos autobuses:

Os resultados da Liga:

A carteleira de cine:

O que está pasando noutro país:

A programación da televisión:

Cousas que pasan en España:


“Seguimos as noticias polo mundo” Buscade en Internet tres xornais de países diferentes. Despois completade:

NOME DO XORNAL

PAÍS

Busca aquí: http://kiosko.net/

Agora fai o mesmo con tres xornais españois

NOME DO XORNAL

Busca aquí: http://kiosko.net/es/

CIDADE


ANALIZAMOS UNHA NOTICIA:

Busca unha noticia referida á túa localidade e contesta:

Que pasou?

Onde pasou? Cando pasou? Como pasou?

A quen?


ESTRUTURA DUNHA NOTICIA Busca unha noticia calquera nun xornal, recorta e pega ( partes dunha noticia ): TITULAR:

SUBTÍTULO (se o ten): CORPO DA NOTICIA:

FOTO:

PÉ DE FOTO:

https://dl.dropbox.com/u/13783708/paginaperiodico_1000.jpg


“Somos xornalistas”: Teredes que redactar unha noticia para incluir na sección de deportes (revisa a páxina anterior para sembrar as preguntas que unha noticia debe contestar) Título:

Noticia: —————————————————————————— —————————————————————————— —————————————————————————— —————————————————————————— —————————————————————————— —————————————————————————— ——————————— Debuxo/foto ——————————— ——————————— ——————————— ——————————— ——————————— ——————————— ——————————— ——————————— ——————————— ——————————— ——————————— ——————————— ——————————— Pé de foto

semana prensa  

caderno investigación

semana prensa  

caderno investigación