Page 87

Øyelokkplastikk & brystreduksjon

Helse & velvære

Får du ofte høre at du ser trøtt ut eller føler du at øynene har begynt å miste fasongen? For mange er hudoverskudd rundt øynene et stort problem. Hos Novelaklinikken tilbyr nå dr. Freccero øyelokkplastikk for å fjerne uønsket hudoverskudd som gjør at du får et mer våkent utseende.

«Jeg føler at operasjoner i lokalbedøvelse er en fordel både for pasientene og meg som kirurg» Dr. Carolin Freccero

trekonstruksjoner hos kreftpasienter. Til

For mange er hudoverskudd rundt øynene

forstår både mulighetene og begrensnin-

slutt ble jeg overlege og sjef for avdelingen

et stort problem. Hos Novelaklinikken tilbyr

gene ved en operasjon. Hvis jeg ikke tror

ved sykehuset og begynte å stille meg selv

nå dr. Freccero øyelokkplastikk for å fjerne

en operasjon vil hjelpe eller synes det er

spørsmål i forhold til min videre karriere.

uønsket hudoverskudd som gjør at du får et

for liten gevinst eller stor risiko så sier

Selv om det er mange som får hjelp i det

mer våkent utseende.

jeg det. Det er viktig at pasientene kan

offentlige helsevesenet så må plastikkirur-

– Etter brystforstørrelser er øyelokkplas-

ta en veloverveid beslutning slik at de

giske pasienter ofte vente lenge og mange

tikk den mest vanlige kosmetiske opera-

blir fornøyde. De fleste jeg treffer her er

velger derfor et privat alternativ. Jeg star-

sjonen. Hudoverskudd gjør at øyelokket

helt vanlige mennesker som har et veldig

tet en privatklinikk i Malmø og etter hvert

ser tungt ut, for noen går det også ut over

avklart forhold til operasjonen og som har

ble jeg kontaktet av Nikolai som hadde

synsfeltet. Det er en enkel og smidig ope-

realistiske forventninger!

mange av de samme tankene som meg om

rasjon hvor den ekstra huden blir fjernet.

Hos Novelaklinikken er du alltid velkommen

å gjøre operasjoner i lokalbedøvelse. Jeg

Arret blir nesten helt usynlig og ligger i

til en gratis og uforpliktende konsultasjon

føler at operasjoner i lokalbedøvelse er

øyelokkets dypeste punkt. Mange pasienter

hvor du sammen med legen finner de beste

en fordel både for pasientene og meg som

kjenner at de får et åpnere syn etterpå.

løsningene for deg og dine behov!

kirurg. Nikolai ønsket å utvide sitt tilbud og

Enkelte er kanskje redd for at de vil se an-

for meg er Novelaklinikken en fin klinikk

nerledes ut, men jeg endrer ikke formen på

hvor jeg både kan lære mye og bidra med

øynene. Det er bare ekstra overskuddshud

det jeg kan.

som fjernes. Operasjonen er ikke smertefull, men området kan bli litt hovent og

Fjerner hudoverskudd med øyelokkplastikk

misfarget i noen dager etterpå.

Får du ofte høre at du ser trøtt ut eller føler

konsultasjon hvor man møter kirurgen.

du at øynene har begynt å miste fasongen?

– Det er viktig for meg at pasientene

Før en eventuell operasjon får man en

FAKTA

Novelaklinikken

• «Nova» betyr ny. Novelaklinikken tilbyr det siste nye innen medisinske og kosmetiske behandlinger, nytt speilbilde, ny og bedre hverdag. • Klinikker: www.novelaklinikken.no/klinikker • Webside: www.novelaklinikken.no • Facebook: www.facebook.com/SkinMedicalClinic • Instagram: www.instagram.com/novelaklinikken

Nº4 2019

87

Profile for IN magasinet

IN Trondheim Vinter 2019 - 2020  

Jul vinter utgaven av IN magasinet for Trondheim 2019 - 2020.

IN Trondheim Vinter 2019 - 2020  

Jul vinter utgaven av IN magasinet for Trondheim 2019 - 2020.

Profile for inmag
Advertisement