Page 80

Nytt om bil

Bedre rekkevidde med elbil i kulda

Tekst: IN magasinet | Foto: Norsk elbilforening

Slik får du bedre rekkevidde i kulda NORSK ELBILFORENING GIR DEG ÅTTE

2. Bruk setevarme: Bruk av setevarme,

ved 15-20 minusgrader. Husk å hurtiglade

GODE RÅD FOR Å FÅ MER UT AV ELBILEN

rattvarme og varmetråder i front- og bakrute

på siste stopp før hytta, mens batteriet er

DIN NÅ SOM TEMPERATUREN SYNKER – OG

er mer energieffektivt enn varmeapparatet,

varmt. Ikke vent til neste dag når batteri-

ÉN TING DU IKKE TRENGER Å TENKE PÅ.

selv på elbiler med varmepumpe. Sjekk hva

pakken igjen er kald, sier Frydenlund.

din elbil har av utstyr i vinterpakken.

7. Husk silikon og unngå unødig fukt: Sett

Elbiler har kortere rekkevidde om vinteren

3. Varmepumpe = vinterbonus: En rekke

inn alle gummilister på bilen med silikon-

på grunn av mindre tilgjengelig kapasitet

moderne elbilmodeller er utstyrt med

spray eller silikonstift. Det vil både motvirke

i nedkjølte batterier, økt energiforbruk fra

varmepumpe, som utnytter energien til opp-

kondens og hindre at dører, vinduer og la-

varmeapparatet og mer rullemotstand i snø

varming langt mer effektivt. En varmepumpe

deluka, fryser fast. Prøv også å unngå at snø

og slaps enn det er på tørt underlag. Men

gir, litt forenklet, normalt 1/3-1/4 av normal

kommer inn i bilen og at fuktige gjenstander

det er flere enkle småting du kan gjøre for å

energibruk til oppvarming.

ligger og slenger.

motvirke kuldas negative effekt for rekkevid-

4. Tilpass kjørestilen etter forholdene: Er

8. Fersk elbilist? Bruk eco-kjøreprogram-

den på elbilen.

det snø og is på veiene er det uansett lurt

met: Slike kjøreprogram finnes i de fleste

– Hvis du tenker gjennom kjøringen din og

å senke farten og kjøre forsiktig. I tillegg

elbiler, og de hjelper deg å spare energi.

tar noen grep rundt lading og forvarming

bruker du mindre energi og øker rekkevid-

– Det mest merkbare er at du får «et egg

av batteri, kan du redusere rekkeviddetapet

den.

på pedalen». Litt forenklet betyr det at bilen

som på det kaldeste er ned mot 50 prosent,

5. Sjekk lufttrykk i dekkene: For lavt

holder deg igjen, slik at du ikke får gi full

til 15-20 prosent, sier Ståle Frydenlund.

lufttrykk i dekkene øker rullemotstanden

gass. I tillegg justeres kupétemperaturen

Han er seniorrådgiver i Norsk elbilforening,

og energiforbruket. Det samme gjelder

ned noen hakk, ved at mindre strøm går til

og har testet alt av elbiler på det norske

piggdekk, så kjør med piggfrie vinterdekk om

oppvarming.

markedet gjennom en årrekke og er en av

mulig. Det er det for de fleste.

Og så til den tingen du ikke trenger å tenke

Elbilforeningens fremste bileksperter. Her gir

6. Hurtiglad når batteripakka er varm: Det

på:

han 8 råd for hvordan du skal få mest mulig

er også et vesentlig poeng å hurtiglade når

– Lys og radio bruker så lite strøm at det

ut av elbilen din i månedene vi har foran oss:

batteripakken er temperert, når du er under-

ikke påvirker kjørelengden merkbart. I

1. Sett på forvarming før du kjører: På

veis på tur, for å spare både tid og penger. Du

tillegg er det essensielt for både trafikksik-

mange moderne elbiler kan du tidsinnstille

unngår dessuten å skape unødig kø.

kerhet og trivsel i elbilen, avslutter Ståle

forvarming en stund før du kjører. Dette bør

– Når batteriet er kaldt tar det gjerne en

Frydenlund, seniorrådgiver i Norsk elbilfor-

du helst gjøre når bilen står til lading.

halvtime før batteriet er klart til å lades

ening.

80

Nº4 2019

Profile for IN magasinet

IN Trondheim Vinter 2019 - 2020  

Jul vinter utgaven av IN magasinet for Trondheim 2019 - 2020.

IN Trondheim Vinter 2019 - 2020  

Jul vinter utgaven av IN magasinet for Trondheim 2019 - 2020.

Profile for inmag
Advertisement