Page 24

Hva skjer i Trondheim?

Julebyen Trondheim

sine i en til tre dager.

ning, julegater, gode handle- og

– De lokale innslagene er viktige

matopplevelser og ikke minst

både for å trekke til seg folk og for

Britannia Hotell, som er en viktig

å styrke den lokale profilen som

brikke i julebyen Trondheim, sier

Julemarkedet skal ha, påpeker

Schultz, som mener julebelysningen

Schultz.

alene er verdt et besøk til Midtbyen.

UNDER MOTTOET «EN BY FOR ALLE» ØNSKER MIDT-

– Julebelysningen strekker seg fra

BYEN MANAGEMENT, GATEMAGASINET SORGENFRI

– Norges hyggeligste juleby

Søndre gate til Munkegata. I fjor

OG BYHAVEN KJØPESENTER SAMMEN Å SKAPE

– Julemarkedet skal skape trivsel

fikk Olav Tryggvasons gate oppda-

BYENS FØRSTE PEPPERKAKEBY.

og være identitetsbyggende. Folk

tert julebelysningen, og Britannia

er stolte av det, sier hun.

Hotell vil få en ny julefasade. Vi

Hele byens befolkning oppfordres til å ta kjevla og

Utenlandsk media har for lengst

ønsker å skape julemagi, og få

fantasien fatt og bidra med pepperkakekunstverk i alle

oppdaget julemarkedet her oppe

øyene til barna til å glitre, sier

størrelser og fasonger. Pepperkakebyen vil bli utstilt i

i nord, og den engelske avisen

Schultz.

3. etasje på Byhaven kjøpesenter fra 30. november til 31. desember, og inngangsbilletten koster 75 kroner

The Daily Telegraph førte opp julemarkedet på lista over de flotteste julemarkedene i Europa i 2016. Her hjemme markedsføres julemarkedet og julebyen Trondheim bredt gjennom den landsdekkende kampanjen Julebyen Trondheim, som nylig ble lansert av Midtbyen Management. – Vi mener at Trondheim er Norges hyggeligste juleby, med julebelys-

24

Nº4 2019

TRONDHEIMS FØRSTE PEPPERKAKEBY

FAKTA

Julemarkedet i Trondheim

• Julegatetenningen foregår lørdag 16. november. • Julemarkedets åpningstider: 6. – 21. desember fra kl. 11 til 19 alle dager. Kafélavvoen åpner hver dag en time før markedet, og holder langåpent til kl. 22.00 den 11., 13., 18. og 20. desember. • Web: midtbyen.no • Facebook: facebook.com/Midtbyn • Instagram: instagram.com/midtbyen

for voksne, 50 kroner for student/honnør og er gratis for barn opp til 16 år. Overskuddet går til Stiftelsen Sorgenfri og driften av Gatemagasinet Sorgenfri. – Vi håper å skape en ny tradisjon i byen, og så håper vi at mange bidrar med sine byggverk, sier Kirsten Schultz, daglig leder i Midtbyen Management. Vil du være med på bakelaget, må bidraget ditt registreres i forkant på midtbyen.no. Innlevering av bidrag foregår i tidsrommet onsdag 20. november – fredag 22. november mellom kl 15.00 og 20.00.

Profile for IN magasinet

IN Trondheim Vinter 2019 - 2020  

Jul vinter utgaven av IN magasinet for Trondheim 2019 - 2020.

IN Trondheim Vinter 2019 - 2020  

Jul vinter utgaven av IN magasinet for Trondheim 2019 - 2020.

Profile for inmag
Advertisement