Page 16

Kultur & underhodning

Olavsfestdagene 2020

Den 3. august fremfører Trondheim symfoniorkester konserten kalt «Bowie in Berlin», som har fokus på David Bowies Berlin-periode.

en knallhard motstander av datidens æres-

samfunnsrefser, hvis musikk og tekster

Årene i Tyskland hadde en transformativ

kodeks. Det andre satte høyt satte han lavt,

har en betydelig tilhengerskare både i

effekt, ikke bare på kunstneren selv, men

og motsatt. Ser vi på dagens samfunn er det

hjemlandet Sverige og i Norge. Hans siste

også på sangene han skulle komme til å

også mye å gripe fatt i. Verdenspolitikken

album «Dommedagspredikan», er en slags

skrive og spille inn. Hadde det ikke vært for

nå handler slett ikke bare om økonomi, men

oppfølger til «Vitabergspredikan» fra 1994.

Berlin hadde ikke Bowies musikk vært den

like mye om ære. Alle vil kreve sin rett; alle

Da handlet det om at Sundström og kompi-

samme. Med triologien «Low», «Heroes» og

vil bli verdsatt og sett. Trump, for eksem-

sene skulle slutte med rus og få seg en jobb.

«Lodger» skapte han musikkhistorie.

pel, mobiliserer grupper som ikke føler seg

Nå er det å få menneskeheten til å frigjøre

– Det blir selvfølgelig adskillig også

verdsatt. Olavsfest 2020 vil definitivt by på

seg fra avhengigheten av fossilt brensel det

flere konserter å glede seg til, men og vi

storpolitikk. Det er et løfte, fortsetter Myhr.

handler om.

kommer til å slippe flere store konserter

Kanskje virker det litt vemodig å trekke frem

før jul. Fortsatt er det mye som skal på

Fra klima til Bowie

avslutningskonserten før festivalen i det hele

plass før det endelige programmet er klart.

Til tross for hard konkurranse ble 2019 et

tatt har begynt, men her snakker vi om en

Men at det vil bli bra hersker det ingen tvil

rekordår. At Olavsfest treffer en nerve i tiden

musikalsk begivenhet av de sjeldne.

om, avslutter Petter Myhr.

er åpenbart. De satser på særpreg – og

Den 3. august fremfører Trondheim

lykkes med det. Ingenting tyder på at neste

symfoniorkester konserten kalt «Bowie in

års festival vil bli noe dårligere. Tvert imot.

Berlin», som har fokus på David Bowies

Det blir rundt to hundre ulike arrangement;

Berlin-periode.

konserter, filmprogram, teater og perfor-

Mot slutten av 1970-tallet hadde Bowie

mance. I Nidarosdomen og i Borggården; i

utviklet et tungt rusproblem. Kokainen i Los

Vår Frues kirke og på Byscenen.

Angeles fløt, og i et forsøk på å gjøre noe

En av dem som inntar Vår Frues kirke neste

med avhengigheten forlot artisten California

år er Stefan Sundström. Kjent trubadur og

til fordel for Berlin.

16

Nº4 2019

FAKTA

Olavsfestdagene

Web: olavsfest.no Facebook: facebook.com/olavsfest Telefon:+47 73 84 14 50 E-post: info@olavsfestdagene.no Når: 28. juli til 3. august 2020

Profile for IN magasinet

IN Trondheim Vinter 2019 - 2020  

Jul vinter utgaven av IN magasinet for Trondheim 2019 - 2020.

IN Trondheim Vinter 2019 - 2020  

Jul vinter utgaven av IN magasinet for Trondheim 2019 - 2020.

Profile for inmag
Advertisement