Page 15

Olavsfestdagene 2020

Kultur & underhodning

En av dem som inntar Vår Frues kirke neste år er Stefan Sundström. Kjent trubadur og samfunnsrefser, hvis musikk og tekster har en betydelig tilhengerskare både i hjemlandet Sverige og i Norge. (Foto: Jeanette Andersson)

Det ukelange arrangementet – som ikke

så skal det i bunn og grunn handle om det

lands. Det er feil. Vi snakker for eksempel

har sin like i hele Norden – pågår hvert år

samme.

mye om skam, som bare er et nytt ord for

i månedsskiftet juli/august. Da forandres

I 2020 er temaet ÆRE.

vanære. Popularitet, eller mangelen på

Trondheim til en arena ikke bare for kvali-

– Hva betyr egentlig ære? Det er et interes-

det, er også noe vi nordmenn er ekstremt

tetskonserter, men også for fest og folkeliv,

sant begrep og hva mennesker legger i det

opptatt av. På sosiale medier kniver vi om

samtaler, pilgrimsvandringer, gudstjeneste-

er høyst forskjellig. For noen har det ingen

å fremstå som mest mulig vellykkede, det

liv og kulturuttrykk.

betydning, mens andre gjerne forbinder

telles liker-klikk og først når de er mange

– Håpet er at Olavsfest skal gi oss erfa-

ordet med fremmede kulturer. Såkalt

nok er vi fornøyde. Da oppleves vi som ære-

ringer som vi tar med oss videre i livene

«æreskultur» er vi liksom ferdig med her til

fulle i andres øyne, tror vi i alle fall. Dette

våre, som utvider horisonter vår og som

jaget begynner allerede mens vi er små.

styrker oss i trua. Om det er på Gud,

Da jeg var liten var det ikke så viktig

mennesker eller verden er opp til hver

hvor mange venner vi hadde. Én var

enkelt, fortsetter Myhr.

nok. Nå måler foreldre barnas popularitet i antall venner – og det gjelder å

Religiøs og ikkereligiøs relevans

ha flest mulig. Dermed blir det et stadig

De siste årene har Olavsfest hatt et

gjør oss lykkelige eller sosiale. Isteden

felles tema; en slags rettesnor som

blir det et ensomt slit. Denne prosessen

preger hele programmet.

har gått altfor langt, og er noe det er

– Dette er viktig for både den kunstne-

viktig å tenke litt over.

riske og den verbale delen av festivalen.

– Også når det gjelder religion er det

Ideen er at enten det er en samtale, en

også mye å reflektere over i forhold til

kjør etter anerkjennels, som verken

popkonsert eller en klassisk konsert,

ære. Jesus sto for eksempel frem som Festvalleder Petter Myhr forteller om noe av det vi kan få med oss på Olavsfestdagene i 2020 hvor temaet er ÆRE. (Foto: Ole Martin Wold/Olavsfest)

Nº4 2019

15

Profile for IN magasinet

IN Trondheim Vinter 2019 - 2020  

Jul vinter utgaven av IN magasinet for Trondheim 2019 - 2020.

IN Trondheim Vinter 2019 - 2020  

Jul vinter utgaven av IN magasinet for Trondheim 2019 - 2020.

Profile for inmag
Advertisement