Page 67

Vi har fåttfått tak tak i flere e-golf Vi har i flere e-golf harfått fåtttak tak ii flere ViVihar fleree-golf e-golf for for hurtig levering! forhurtig hurtig levering! levering! for hurtig levering!

Kom innom eller ta kontakt forfor å sikre e-Golf Kominnom innom eller ta kontakt fordin å sikre Kom eller ta kontakt å sikre din e-Golfdin e-Golf Kom innom eller ta kontakt for å sikre din e-Golf

Privatleasing inkl. termingebyr fra PrivatleasingPrivatleasing inkl. termingebyr inkl. fra termingebyr fra Privatleasing inkl. termingebyr fra

* * * 2.990,kr 2.990,kr 2.990,* kr

pr mnd.kr

2.990,pr mnd.

pr mnd.

pr mnd.

** Priseks. privatleasing inkl. termingebyr. Startleie/etableringsgebyr kr 58.780,-. Totalpris kr 166.420,-. 3 års bindingstid, kjørelengde: 30.000 km. Avtalen har flytende rente. Forutsetter Volkswagen merkeforsikring.

Kontakt en av våre selgere:

** Priseks. privatleasing inkl. termingebyr. Startleie/etableringsgebyr kr 58.780,-. Totalpris kr 166.420,-. ** Priseks. privatleasing inkl. termingebyr. kr 58.780,-. Totalpris kr 166.420,-. ** Priseks. privatleasingStartleie/etableringsgebyr inkl. termingebyr. Startleie/etableringsgebyr 58.780,-. Totalpris kr 166.420,-. 3 års bindingstid, kjørelengde: 30.000 km. Avtalen har flytende rente. Forutsetter Volkswagen merkeforsikring. 3 års bindingstid, kjørelengde: 30.000kjørelengde: km. Avtalen 30.000 har flytende Forutsetter Volkswagen merkeforsikring. 3 års bindingstid, km. rente. Avtalen har flytende rente. Forutsetter Volkswagen merkeforsikring. Salgssjef Volkswagen Personbil

Selger Volkswagen Personbil

Selger Volkswagen Personbil

994 93 971

992 05 251

hans.petter.berntsen@moller.no 994 93 945

Selger Volkswagen Personbil

Selger Volkswagen Personbil

Selger Volkswagen Personbil

Kenneth Terje Øyangen Kontakt enKontakt av våreen selgere: av våreGripp selgere: Kontakt en av våreterje.oyangen@moller.no selgere: kenneth.gripp@moller.no

Hans Petter Berntsen

Selger Volkswagen Personbil

Eva Cathrine Fjerdingøy eva.cathrine.fjerdingoy@moller.no

992 05 272

Selger Volkswagen

Salgssjef Volkswagen Selger Volkswagen Personbil SelgerArnstad Volkswagen Personbil Selger Volkswagen Personbil LarsPersonbil Fallan Niklas Unger Nilsen Torstein Sletvold Terje Opheim Salgssjef Volkswagen Personbil Selger Volkswagen Personbil Selger Volkswagen Personbil Selger Volkswagen Personbil Salgssjef Volkswagen Personbil Selger Volkswagen Personbil Selger Volkswagen Personbil Selger Volkswagen Personbil lars.fallan@moller.no niklas.unger.nilsen@moller.no torstein.arnstad.sletvold@moller.no terje.opheim@moller.no

Kenneth Gripp Terje Øyangen Terje ØyangenHans Petter Hans Petter Berntsen Eva Cathrine Fjerdingøy Kenneth Gripp Berntsen Eva Cathrine 994 93 963 936 06 043 950Fjerdingøy 31 504 992 05 266

Kenneth Gripp Terje Øyangen Hans Petter Berntsen Eva Cathrine Fjerdingøy kenneth.gripp@moller.no terje.oyangen@moller.no hans.petter.berntsen@moller.no eva.cathrine.fjerdingoy@moller.no kenneth.gripp@moller.no terje.oyangen@moller.no hans.petter.berntsen@moller.no eva.cathrine.fjerdingoy@moller.no 992 05 272 994 93kenneth.gripp@moller.no 971 992 05 251 994 93 945 terje.oyangen@moller.no hans.petter.berntsen@moller.no eva.cathrine.fjerdingoy@moller.no 992 05 272 994 93 971 992 05 251 994 93 945 992 05 272 994 93 971 992 05 251 994 93 945

Selger Volkswagen Personbil

Selger Volkswagen Personbil

Selger Volkswagen Personbil

Selger Volkswagen

Selger Volkswagen Personbil Lars

Selger Volkswagen Personbil Selger Volkswagen Personbil Selger Volkswagen Fallan Niklas Unger Nilsen Torstein Arnstad Sletvold Terje Opheim Selger Volkswagen Selger Volkswagen Personbil Selger Volkswagen Personbil Selger Volkswagen Personbil lars.fallan@moller.no niklas.unger.nilsen@moller.no torstein.arnstad.sletvold@moller.no Lars Fallan Niklas Unger Nilsen Torstein Arnstad Sletvold Terjeterje.opheim@moller.no Opheim Lars Fallan Niklas Unger Nilsen Torstein Arnstad Sletvold Terje Opheim 994 93 963 936 06 043torstein.arnstad.sletvold@moller.no 950 31 504 992 05 266 lars.fallan@moller.no niklas.unger.nilsen@moller.no terje.opheim@moller.no

994 93 963

lars.fallan@moller.no 936 06 043 994 93 963

niklas.unger.nilsen@moller.no torstein.arnstad.sletvold@moller.no 992 05 266 950 31 504 936 06 043 992 05 266

Trondheim - Ingvald Ystgaardsvei 19-21, Tlf.: 24 03 17 00

Trondheim - Ingvald Ystgaardsvei 19-21, Tlf.: 24 03 17 00

terje.opheim@moller.no 950 31 504

For oss handler bil om mennesker

For oss handler bil om mennesker

Profile for IN magasinet

IN Trondheim 01 2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Trondheim 2019.

IN Trondheim 01 2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Trondheim 2019.

Profile for inmag
Advertisement