Page 62

Gullsmed

Kvalitetsvarer til de beste prisene

Tekst: Frode Stokkeholm | Foto: Carpe Administrator

Kvalitet med prisgaranti Gullsmedkjeden ASECO, har gjennom NettGullsmeden.no, et komplett tilbud enten du sitter hjemme i sofaen, eller tar turen til kjøpesenteret. Import direkte fra produsent gir merkevarer til lavest mulig pris. Dette kvalitetssikres gjennom kjedens prisgaranti! Gullsmedkjeden Aseco ble etablert i 1965,

har fulgt butikken i flere år.

Merkevarenes inntreden

av Ålesunderen Arne Stokkeholm, som

– Vi setter service svært høyt sier hun, og

Selv i en tradisjonsrik bransje, er merke-

sammen med sin kone Aase skapte en

stadig hyggelige tilbakemeldinger og hilse-

varer blitt en viktig del. Aseco selger det

lavpriskjede som var unik i gullsmedbran-

ner fra fornøyde kunder vitner om dette.

aller meste av hva man kan tenke seg av

sjen. Arne bodde faktisk i Trondheim, da

gullsmedvarer, og har de senere årene også

han under studietiden etablerte selskapet

Fortsatt prisfokus

satset stort på klokker. Gjennom forhand-

Aseco, som i sine første leveår handlet mest

Da gründerne for mer enn 50 år siden, eta-

linger med en rekke verdensomspennende

om postordre. Tilbake i Ålesund startet de

blerte det som skulle bli en liten revolusjon

merkevarehus, så har Aseco landet rettighe-

sin første butikk, som etter hvert ble til 13

i gullsmedbransjen, så var det ikke andre

ter for Norge og Norden, på store merkenavn

butikker, og engrossalg til mer enn 200

butikker som importerte direkte fra de store

som «Swiss Military by Chrono», som er et

forhandlere rundt om i landet.

produsentene i Europa – til det var kravene

tradisjonsrikt kvalitetsmerke fra klokkelan-

om kvantitet for store, men gjennom sine

det Sveits, det Britiske jeansmerket «Lee

Tilbake i Trondheim

mange forretningsreiser rundt om i Europa,

Cooper», som selger det aller siste innen

I dag er det Aase og Arne’s etterkommere

opparbeidet Aase og Arne seg en rekke

moteklokker – til bare noen få hundrelapper.

som driver kjeden, og allerede i 2005 var

unike forbindelser, som er med butikkjeden

– Av smykker, så er det motesmykkene

kjeden tilbake i Trondheim – nesten som å

den dag i dag. Gamle og solide forbindelser,

fra JWLS som selger aller best, sier Linda.

komme hjem – og det som den gang var KBS

i kombinasjon med nye avtaler med store

JWLS kommer med nyheter 4 ganger i året,

kjøpesenter. I dag er kjeden fortsatt på plass

merkevarehus, gjør at Aseco fortsatt kan ha

og vi snakker om moteriktige smykker fra en

på Leangen, og Sirkus Shopping. Butikksjef

et realistisk mål om å levere kvalitetsvarer til

knapp hundrelapp, og opp til 4-500 hundre

for Aseco i Trondheim, Linda Sæther, fortel-

de beste prisene!

kroner. Altså kan man smykke seg med det

ler om stadig nye kunder i tillegg til de som

Helene Musum og Butikksjef Linda Sæther foran butikken på Sirkus Shopping.

62

Nº1 2019

siste til enhver tid, uten at det setter for

Dykkerklokke med automatisk urverk og heliumventil, fra Swiss Military by Chrono.

Aseco har de senere årene satset stort på klokker.

Profile for IN magasinet

IN Trondheim 01 2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Trondheim 2019.

IN Trondheim 01 2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Trondheim 2019.

Profile for inmag
Advertisement