Page 56

Interiør & design

Louis Poulsen feirer Poul Henningsens 125 årsdag

Slaattos Paterapendel ble lansert første gang i 2015. Den gang i hvitt. Lampen, som er en moderne utgave av den klassiske lysekronen, gir et glødende fokuspunkt og myk, dynamisk belysning til moderne rom.I år lanseres den i et nytt sølvfoliemateriale.

år lanserer Louis Poulsen både PH 5 og PH

og harmoni til designene sine.

for å skille seg ut, uansett lokale og fasilitet.

5 Mini i jubileumsutgaver som kombinerer

Slaatto har en mastergrad fra Danmarks

Den er vakker å se på fra alle vinkler; den er

messingnyanser og hvite sjikt.

designskole, en grad han tok etter at han

sofistikert og dristig.

Dette er også første gang PH fremstilles med

studerte musikk ved Det Kongelige Danske

– Lyset fra Patera i sølv er mer lekende

messingfinish. Med den varme, speillignende

Musikkonservatorium. Denne bakgrunnen

sammenlignet med den klassiske hvite

messingen som reflekterer omgivelsene blir

gjenspeiler seg i verkene hans, som gjerne

versjonen, sier Slaatto.

pendelen et elegant og skulpturelt tilskudd til

oppleves like enkle og lette som et musikk-

– Men dette er fortsatt en Louis Poulsen-

rommet, både når den er slått på og av. Den

stykke. Slaattos arbeider omfatter alt fra

lampe, så den er blendingsfri og preget av

nye, gylne tonen passer vakkert inn i mo-

høyttalere og biler til møbler og lysarmaturer.

den komfort, atmosfære og funksjon som

derne rom, hvor tendensen går mot varme,

Å utvikle belysningsløsninger har alltid vært

Louis Poulsen er kjent for.

organiske nyanser.

en lidenskap for designeren, som har en for-

Som alle av Slattos arbeider er Patera i sølv

kjærlighet for lys og et ønske om å optimali-

ansett å være et tidløst tillegg til interiør, og

Patera i sølv

sere våre opplevelser av lys og stemning.

overgår trender med sin universelle appell.

Selv om de gamle mesternes design ennå

Slaattos Paterapendel ble lansert første gang

– Jeg prøver å designe for generasjoner,

står fjellstøtt, kan ingen beskylde Louis

i 2015. Den gang i hvitt. Lampen, som er en

ikke for trender, avslutter Slaatto.

Poulsen for utelukkende å hvile på fordums

moderne utgave av den klassiske lysekronen,

suksess. Like mye krefter legges i satsningen

gir et glødende fokuspunkt og myk, dynamisk

på nye talenter, og firmaet behersker balan-

belysning til moderne rom.I år lanseres den

sen mellom moderne og tradisjonsrik design

i et nytt sølvfoliemateriale. Patera i sølv er

med utsøkt finesse.

klassisk i formen, men tar likevel et modig

Ett av disse talentene er den danske desig-

skritt bort fra minimalismen. Den reflekte-

neren Øivind Slaatto, kjent for sine enkle og

rende profilen fanger umiddelbart øyet enten

poetiske løsninger. Han ser naturen som

lampen lyser eller ikke og blir et uimotståelig

sin viktigste inspirasjonskilde, og prøver å

fokuspunkt og en viktig del av stemningen.

overføre egenskaper som rasjonalitet, logikk

Lampen er ideell for rom som ikke er redd

56

Nº1 2019

FAKTA

Du finner Louis Poulsen hos Værness Elektrisk

Værness Elektrisk Adresse: Innherredsveien 1C, 7014 TRONDHEIM Telefon: 73 52 22 80 Webside: www.vaerness.no Facebook: www.facebook.com/vaernesselektrisk Instagram: www.instagram.com/vaernesselektrisk

Profile for IN magasinet

IN Trondheim 01 2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Trondheim 2019.

IN Trondheim 01 2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Trondheim 2019.

Profile for inmag
Advertisement