Page 54

Interiør & design

Louis Poulsen feirer Poul Henningsens 125 årsdag

Tekst: Siri Gerrard | Foto: Louis Poulsen

En verdig jubilant I september er det 125 år siden den danske arkitekten, skribenten, samfunnsdebattanten og formskaperen Poul Henningsen ble født. Det skal selvsagt feires – i form av nye produkter så vel som original design. Henningsen var et multitalent av de sjeldne.

Poulsen sørget for en bevisst markeds-

i kobber og hadde en rosenrød finish på

Likevel er det først og fremst arbeidet innen

føringsstrategi som sikret PH-lampen

bladene. Til ære for Henningsens fødselsdag

kunst og vitenskap knyttet til belysning han

en stadig økende popularitet. Ikke bare i

lanserer Louis Poulsen nå en PH Kongle

er best kjent for. Henningsens design har

Danmark, men også i resten av verden.

i denne samme originale kombinasjonen,

ganske enkelt vært et enestående bidrag til

Strategien viste seg å bli en suksess – for

kjent for sin eksepsjonelle mykhet og varme,

utviklingen av behagelig og menneskevennlig

å si det forsiktig. I dag er PH-lampen et av

både i utseende og lysutbytte. Kobber/

belysning.

verdens fremste designikon og sprer sitt

rosenrød-versjonen kan leveres i alle stør-

Allerede mot slutten av 1920-tallet hadde

komfortable lys over hele kloden. I private

relser, men selges utelukkende i 2019. Alle

han utviklet formelen for den karakteristiske

hjem og offentlige rom; i en rekke ulike

spesialutgaver vil derfor ha en gravering som

skjermprofilen som skulle bli verdenskjent

former og modeller.

markerer PHs 125- årsdag sammen med

som System PH.

hans signatur.

Det er imidlertid tvilsomt at modellen hadde

Ny lampe i original drakt

oppnådd samme suksess uten det konstruk-

Blant Henningsens mange kjente verk stiller

Gylne toner

tive kompaniskapet Henningsen innledet med

PH Kongle og PH 5 - lampen i en egen

Modellen PH 5 er betraktet som det avgjø-

Louis Poulsen. Sistnevnte produserte sine

lysende klasse. PH Kongle så dagens lys i

rende bevis på det visjonære arbeidet Hen-

første lamper i 1924, og begynte samarbeidet

1958 og ble laget for restauranten Langelinie

ningsen la ned for å forme lys. Den blendfrie

med Henningsen bare få år senere. Louis

Pavillonen i København. Den var fremstilt

pendelen er intet annet enn en legende. I

54

Nº1 2019

Profile for IN magasinet

IN Trondheim 01 2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Trondheim 2019.

IN Trondheim 01 2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Trondheim 2019.

Profile for inmag
Advertisement