Page 50

Gullsmed

Gifte- og allianseringer

Den ledende, tyske ringprodusenten Gerstner er én av varemerkene som Gullsmed Aas selger.

eller ble værende på de små jordplettene

nedlagt på 1980-tallet, og nå er det kjede-

skal kjøpe gaver til høytidelige anledninger.

sine som jordbrukere, dro Ole fra Tydal til

butikkene som har det største vareutvalget

Kundene kommer gjerne fra hele landet, og

København for å ta gullsmedutdanning. Så

av sølvbestikk, sier Alf, som forteller at det

enkelte blir så fornøyde etter en handel at de

startet han så sin egen gullsmedforretning

fra 1990-tallet og fram til i dag derfor har

kommer tilbake med blomster til butikken.

da han kom tilbake til Trondheim, forteller

vært gifteringer, gull og diamanter som har

Målet for Gullsmed Aas i tiden som kommer,

Alf.

vært den største inntektskilden til butikken.

er å fortsette å jobbe hardt for kundene. – Vi skal være den gullsmeden som har det

Hovedproduksjonen i mange tiår var sølvbestikk og sølvbrosjer. Butikken kunne ha opptil

Jobber hardt for kundene

beste vareutvalget innen gifteringer, gull og

ti ansatte som kun jobbet med å produsere

Gullsmed Aas merker godt utfordringene

diamanter, og som har en høyere kompe-

sølvbestikk. Gullsmed Aas leverte blant annet

som gullsmedbransjen står overfor i dag,

tanse og kan veilede kundene bedre enn

svært mange produkter i forbindelse med

med blant annet konkurransen fra netthan-

alle kjedebutikkene som popper opp.

900-årsjubileet for Trondheim by i 1897. Fra

delen og folks økte reisevaner, som gjør at

Intet mindre. Så tenker du på gifte- eller

1910-tallet overtok sønnen Einar driften, og

mange heller handler smykker i utlandet.

allianseringer? Tenk på Gullsmed Aas i

fra 1930-tallet var det barnebarnet Elsas tur.

Fallende handel og endrede trafikkmønstre i

Nordre gate!

Hun drev butikken helt til utpå 1970-tallet, da

Midtbyen gir den renommerte gullsmeden i

oldebarnet Einar, Alfs far, tok over.

Nordre gate også noen andre utfordringer.

Varesortimentet har endret seg i takt med

Alf mener Midtbyen er et bedre felles sam-

hva som har vært populært blant kundene.

lingspunkt for folk enn enkeltsentrene rundt

På 1950- og 60-tallet var butikken store

om i byen, og at det bør legges enda bedre

på pyntegjenstander. Og helt inntil et tiår

til rette for handelen i sentrum. Men til tross

siden hadde Gullsmed Aas et stort utvalg av

for utfordringene tror den daglige lederen at

bestikk.

2019 blir et spennende og godt år. Høyse-

– Min far startet til og med egen butikk for

songen fra mai og ut august er straks her,

sølvbestikk på 1970-tallet. Men den ble

og da blir det travle tider med kunder som

50

Nº1 2019

FAKTA

Gullsmed Aas

• Gullsmed Aas har både butikk i Nordre gate 9. • I 2018 hadde Gullsmed Aas en omsetning på ca. 17,5 millioner kroner. • Besøk gjerne Gullsmed Aas på: - Facebook: @gullsmed.aas - Instagram: @gullsmedaas

Profile for IN magasinet

IN Trondheim 01 2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Trondheim 2019.

IN Trondheim 01 2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Trondheim 2019.

Profile for inmag
Advertisement