Page 38

Interiør & design

Dansk designbelysning hos Værness Elektrisk

Du finner Louis Poulsen sine lamper hos Værness Elektrisk i Trondheim • Adresse: Innherredsveien 1C, 7014 TRONDHEIM • Telefon: 73 52 22 80 • Webside: www.vaerness.no • Facebook: www.facebook.com/vaernesselektrisk • Instagram: www.instagram.com/vaernesselektrisk VL45 Radiohus pendel Ø175

VL Ring Crown

Nyheter fra Louis Poulsen DENNE HØSTEN LANSERER LOUIS POUL-

og blendefritt lys. Vilhelm Lauritzen løste

gamle danske radiohuset i København på

SEN ET NYTT MEDLEM AV VL45 RADIOHUS

dette ved å bruke elliptiske speil i den indre

1940-tallet. Mens vegglampe- og pendelver-

PENDELFAMILIEN, I TILLEGG RELANSERER

skjermen omgitt av den ytre opale glassklok-

sjonene ble tatt i bruk i Radiohuset, ble Ring

DE NÅ OGSÅ DESIGNKLASSIKEREN VL RING

ken. VL45 Radiohuspendelen slik vi kjenner

Crown aldri benyttet der. Men kun kort tid

CROWN. BEGGE LAMPENE BLE DESIGNET

den i dag, beholder sine belysningsfordeler i

etter ble Ring Crown lansert, basert på de

AV DEN IKONISKE DANSKE ARKITEKTEN

tillegg til det varme, sofistikerte utseende og

originale tegningene.

VILHELM LAURITZEN PÅ 1940-TALLET.

følelsen som passer så perfekt inn i dagens

Arkitekt Finn Juhl, som jobbet for Vilhelm

trender innen interiørdesign.

Lauritzen, fikk Eckersbergmedaljen for sin

Det nye medlemmet av VL45 Radiohus

Alle versjoner av VL45 Radiohuspendelen

interiørdesign av en butikk, som han skapte

pendelfamilien er i størrelsen Ø175 og sup-

er laget av det karakteristiske munnblåste,

for den danske porselensprodusenten Bing

plerer de eksisterende størrelsene på Ø250

skinnende hvite opale glasset og ubehandlet

& Grøndahl på Amagertorv i København i

og Ø370 på en god måte, og skaper uendelige

børstet messing. Stor eller liten, alene eller

1947. Han brukte B & G Ring Crown i dette

muligheter for spennende nye interiørdesign

i grupper har pendlene sin egen måte å

prosjektet. Vilhelm Lauritzen hadde mange

som involverer denne elskede klassikeren.

forbedre alle typer interiør på. VL45 Radio-

bestillinger på Ring Crown, som han senere

I samarbeid med Louis Poulsen designet

huspendelen vil være tilgjengelig i størrelse

beskrev til Poul Henningsen i Louis Poulsens

Vilhelm Lauritzen VL45 Radiohuspendelen

Ø175 i butikkene fra september. Størrelse

magasin NYT i 1953:

for Radiohuset, det nye huset til Danmarks

Ø370 vil også være tilgjengelig med en LED

«Det skal være lett å tørke støv av, ikke

Radio. Opprinnelig ble imidlertid VL45

oppgradering innebygd i pendelen.

samle skitt i bunnen, ikke knuse med en gang hvis den skades, være lett å skifte

Radiohuspendelen kalt Kontorlampen. Den var en svært lik, men mindre kompleks

En historisk skjønnhet blir relansert

pære i, være så blendefri som mulig (uten

versjon av Studiolampen, som hadde en

Louis Poulsen relanserer nå designklassike-

dimming) og kunne brukes til nedadrettet

todelt skjerm, og som ble designet for å

ren VL Ring Crown. VL Ring Crown er laget

lys og for jevnt avrundet lys etter behov. Og

være liten og aerodynamisk slik at den ikke

av ubehandlet, blank messing og kommer

den må være pen,» skrev han.

forstyrret luftstrømmen fra ventilasjonen i

med tre, fem eller syv skjermer i blank hvit,

VL Ring Crown lever opp til alle forventnin-

de innestengte studioene der musikere øvde

munnblåst opalt glass i tre lag. Pendlene er

gene. Den vil være tilgjengelig i butikkene fra

i timevis. Lampen måtte også kombinere et

en markant og autentisk detalj i stilig interiør

september 2019 i vegglampe- og pendelver-

nedadrettet og presist arbeidslys for musi-

over hele verden og gir et varmt lys. Lampen

sjoner – også i hvitt opalt glass og messing.

kerne med et generelt mykere, mer diffust

kommer fra en lampedesign laget til det

38

Nº3 2019

Profile for IN magasinet

IN Trondheim 03 - 2019  

Advertisement