Page 54

Midtbyen

Midt i hjertet av byen

Tekst: Renate Brødreskift | Foto: Midtbyen Management

OVER: Daglig leder i Midtbyen Management Kirsten Schultz lover tre feststemte dager med handel, kulturopplevelser og yrende folkeliv når årets Martnan arrangeres 25. – 27. juni. TIL VENSTRE: Du finner martnansbodene i Munkegata, Nordre og Kongens gate. I tillegg vil det foregå arrangement rundt Vår Frue Kirke og i Parkgården.

Kickstarter sommeren med Martnan OPP MOT HUNDRE TUSEN BESØKENDE ER

førsteklasses råvarer og hyggelig stemning,

Vår Frue kirke rundt Parkgården til brukt-

VENTET TIL ÅRETS MARTNAN, SOM GÅR AV

kommer også til Martnan.

og sykkelauksjon, sier Schultz.

STABELEN 25. – 27. JUNI.

Kulturprogram og familieaktiviteter

Nye Torvet

Det tradisjonsrike markedet i Midtbyen er for

Det er Midtbyen Management som arran-

Hun forteller at Martnan er en populær hap-

mange et sikkert tegn på at sommeren er i

gerer Martnan. Daglig leder Kirsten Schultz

pening, både blant utstillerne og handels-

gang. Skoleferien har startet, turistene har

lover tre feststemte dager med handel,

standen i Midtbyen.

begynt å ankomme byen, og det myldrer av

kulturopplevelser og yrende folkeliv. Hun

– Det er et kjempepopulært arrangement

folkeliv i bygatene.

minner om at Martnan består av mye mer

som kickstarter sommerferien. Handels-

enn bare handel.

standen og restaurantene ønsker seg

100 utstillere

– Martnan er et tredagers marked med

arrangement i byen fordi det trekker folk

På årets Martnan finner du 100 ulike utstil-

kulturprogram og barneaktiviteter, midt

lokalt og regionalt, og gir et hyggelig

lere fordelt på 170 standplasser. Her kan du

i hjertet av byen. Det vil bli satt opp en

bybilde, sier Schultz.

shoppe bijouteri og duppedingser, kunst- og

sommerscene ved Vår Frue Kirke, med

Siden Torvet fortsatt er under rehabilitering,

håndverksprodukter, mat og drikke, klær,

et eget konsertprogram. Det blir akti-

blir årets Martnan arrangert i Kongens gate,

sko og smykker, kjøkkenutstyr og jernvare

viteter for barna, med piknikområde og

Munkegata og deler av Nordre gate. Neste år

og produkter til hus, hytte og fritid. Et mang-

leker i Tordenskjoldsparken og tilbud om

flyttes Martnan tilbake til Torvet, som etter

fold av varer som gir deg den ekte mart-

hesteridning. For første gang er Skandia

planen skal stå ferdig til sommeren 2020.

nasfølelsen! Populære Bondens marked,

Cup deltager med fotballaktiviteter i Nordre

Vil du vite mer om martnan, sjekk ut:

som byr på gode lokale matopplevelser,

gate. Og vi kommer til å bruke området bak

martnan.no.

54

Nº2 2019

Profile for IN magasinet

IN Trondheim sommer 2019  

Sommerutgaven av IN magasinet for Trondheim 2019

IN Trondheim sommer 2019  

Sommerutgaven av IN magasinet for Trondheim 2019

Profile for inmag
Advertisement