Page 38

Sommer i Trondheim

Hva skjer i sommer

Eksperimentklubb

Tom Waits-løpet

Søndagsturen

Sommerens eksperimentklubb på Viten-

Tom Waits-løpet arrangeres i år 25. mai.

Den 26. mai inviterer Trondhjems Skiklub

senteret er en morsom og begivelsesrik

Billetten er årets T-skjorte, som kan kjøpes

til åpning av Søndagsturen i Korsvika.

ferieklubb for barn som i 4 til 7. trinn. Man

på senere annonsert startssted. Løypen

Dette er selve symbolet en ny sesong i

møtes man til fre kl 9–14, og i løpet av uken

er hemmelig frem til startskuddet går.

Skiklubben. Da trekker de ut fra marka

får barna gjennomføre en rekke spennende

«Løpet» er et pub-til-pub-løp. Det startet

og ned i fjæra for å prise våren. De stiller

eksperimenter. De får blant annet lage

i Oslo i 1999, som et alternativ til Grete

også i år med både drikke og noe å bite i til

sitt eget slim, støpe tinnfigurer, og være

Waitz-løpet, for de øltørste og musikkin-

turfolket. De presenterer også i år 12 ulike

med på vitenshow. Eksperimentklubben er

teresserte uten joggesko. Hovedpoenget

merkede turer i markaområdene rundt

stappfull av forskeropplevelser barnet sent

er musikken og sosialt samvær, og man

Trondheim i Søndagsturen. Trondhjems

vil glemme. Se www.vitensenteret.com for

blir ikke uglesett for å bli sittende på en av

Skiklub håper dere har glede og nytte av

mer informasjon om program og priser.

pubene og således ikke fullføre løpet.

turene deres.

Hva skjer i Trondheim?

Te og Taiji

Fruens Quiz

5Rytmer

Frode Strand Karlsen og Tina Maria Lam-

Annen hver mandag arrangeres det

5Rytmer er en meditativ og frigjørende

bert, er begge sertifiserte instruktører fra

musikk- og allmennquiz på Fru Lundgreen

danseform. Det unike med 5Rytmer som

Norsk Taiji Senter ved Pamela Hiley. Hver

det arrangeres blant annet 27. mai. Dørene

fysisk praksisform er at dansen ikke er

mandag holder Trondheim Taiji Senter

åpner kl 19 og quizen starter kl 20. Hver

basert på koreograferte trinn og teknik-

åpent hus fra kl. 16.00 – 17.00. De ønsker

quiz består pr dags dato av fem kategorier,

ker, tanker om rett og galt eller press og

alle hjertelig velkommen på en kopp te og

to musikkategorier og to kunnskapskate-

prestasjoner, men åpner opp for personlig

en prat. Trondheim Taiji Senter tilbyr tre-

gorier på åtte spm, og i tillegg en større

fri bevegelse, fellesskapsfølelse og fasci-

ning innen de kinesiske trenings formene

kategori. Kategoriene opplyses om på

nasjon for kroppens mange muligheter og

Taiji og Qigong. For mer informasjon og

forkant av quizen og hvert lag kan da velge

mysterier. Kurset arrangeres onsdager i

kursovervikt kan du besøke hjemmesiden

seg én av de fire kategoriene på åtte poeng

Kjøpmanns gate 12 i Trondheim.v

www.taijitrondheim.no.

der man kan doble poengsummen.

38

Nº2 2019

Profile for IN magasinet

IN Trondheim sommer 2019  

Sommerutgaven av IN magasinet for Trondheim 2019

IN Trondheim sommer 2019  

Sommerutgaven av IN magasinet for Trondheim 2019

Profile for inmag
Advertisement