Page 37

50% +

på Den riMeligste ringen

Verdikupong inntil 1000,-

er sant!

sirkus shopping shopping ⅠⅠ tlf. tlf. 73 73 91 91 93 sirkus 93 10 10 ⅠⅠ nært nært Coop Coop og og Jernia Jernia

ta turen turen innom innom -- Vi Vi garanterer garanterer at ta at det det Vil Vil lønne lønne seg! seg! Vår egen egen nettbutikk nettbutikk gjør gjør at at mange mange av av våre våre varer Vår varer alltid alltid er er tilgjengelige tilgjengelige for for deg deg

www.nettgullsmeden.no

verdikuponginntil inntil1000,-, 1000,-,tilsvarende tilsvarende5% 5%av avkjøpssummen kjøpssummen på på ringene. ringene. gjelder gjelder ved ved kjøp kjøp av av 11 par par ringer ringer fra fra vår verdikupong vår serie serie Deg Deg & & Meg. Meg.

Forlovelseringer Forlovelseringer & & giFteringer giFteringer

Profile for IN magasinet

IN Trondheim sommer 2019  

Sommerutgaven av IN magasinet for Trondheim 2019

IN Trondheim sommer 2019  

Sommerutgaven av IN magasinet for Trondheim 2019

Profile for inmag
Advertisement