Page 33

bygning, valgte de å følge de myke linjene. Bygget lever sitt eget myke liv. Det forsterker at det ligger i en spesiell posisjon. Identitet er viktig i Knudsens kreative verden. Hans ønske var at dette bygget skulle være en identitetsskaper – en innfallsport til hele den nye bydelen. Bygget skal være en signatur mot området. Det skal hilse alle som kommer dit velkommen. Arktekt Per Knudsen synes det har vært spennende å kunne være med på å legge rammene for fremtidens bosituasjon. Spesielt i et nabolag hvor det skjer mye. Det ligger flott til, og her er det rivende byutvikling.

SALGSUKSESS - 95 AV 102 PÅ EN UKE

Heimdal Bolig solgte 95 av 102 boliger ved salgsstart på Øvre Nyhavna med Heimdal Eiendomsmegling med på laget. Det ble solgt leiligheter for 409 millioner på én dag - og det mener vi er en solid salgssuksess! Skal man finne et like suksessfullt prosjekt må man se tilbake på salgsstarten til et lignende prosjekt i 2003.

95 av 102 boliger solgt første uka = Salgssuksess Øvre Nyhavna er et spesielt prosjekt. Det er bygd sørvendt, og ligger nært vannet. Nyhavna er en god blanding av gammelt og nytt, og en god miks mellom arbeidsplasser og boliger i bydelen, som også skal utvikles mer over tid. Leilighetene i første byggetrinn ligger i tre bygg nærmest Strandveien. De er fra 26,5 til 128,5 kvadratmeter og koster fra 2,1 millioner til 11,9 millioner kroner. Det er fortsatt noen få flotte leiligheter som venter på eier i byggetrinn 1. På grunn av stor interesse kan man nå sette seg opp på liste for byggetrinn 2, noe mange har gjort allerede. Med en så unik salgsstart vil nå Heimdal Bolig prøve å fremskynde byggetrinn 2 slik at det igjen blir mulig å tilby nye attraktive boliger på Nyhavna. Det er bare å glede seg! Har du spørsmål vedrørende prosjektet er det bare å ta kontak med prosjektets meglere, gå inn på www.øvrenyhavna.no eller møt opp på infosenteret i Ladebekken mandag kl 17-18 og onsdag kl 13.

Marius Kvalvik 46 30 00 46 makv@hem.no - Martin Havdal 99 42 24 30 mh@hem.no Thomas Løbakk 93 02 99 52 tl@hem.no - Morten Kvernland 95 04 25 01 mk@hem.no Kirsti Næss Olsen 46 40 08 65 kirsti.olsen@hem.no - Geir Johansen 97 02 12 20 gj@hem.no

Med én fot ved fjorden, og den andre i byen!

VELKOMMEN TIL ØVRE NYHAVNA .

Profile for IN magasinet

IN Trondheim sommer 2019  

Sommerutgaven av IN magasinet for Trondheim 2019

IN Trondheim sommer 2019  

Sommerutgaven av IN magasinet for Trondheim 2019

Profile for inmag
Advertisement