a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 36

Interiør & design

Nytt fra Louis Poulsen

Tekst: Siri Gerrard | Foto: Louis Poulsen

EN HYLLEST TIL ARNE JACOBSEN

– Louis Poulsen g jeninnfører original designklassiker I 2020 er det seksti år siden SAS Royal Hotel i København åpnet dørene for første gang. Dette skal selvsagt feires og i sentrum for festen står arkitekt- og designerlegenden Arne Jacobsen. Arne Jacobsen ble født i København i 1902.

senere er påvirkningen fra disse tre åpenbar.

av den noe enklere timeglassformen til

Egentlig ville han bli kunstner, men faren

I begynnelsen følte imidlertid danskene seg

modellen kalt «7-eren».

klarte å overbevise sønnen om at et slikt

langt fra fortrolige med Jacobsens utradi-

Faktum er at Jacobsen allerede som fersk

yrke ville være altfor usikkert. Hvorfor kaste

sjonelle stil. Moderniseringen av Bellevue

arkitekt mente at det måtte være harmoni

bort et åpenbart kreativt talent på et liv som

Strandbad møtte dyp skepsis. Den samme

mellom arkitektur og interiørdesign, og mot

etter all sannsynlighet ville ende i fattigdom?

gjorde det unike leilighetskomplekset

slutten av 1950-tallet fikk han endelig mu-

Alternativet måtte bli arkitektur.

Bellavista i Klampenborg. Holdningen fra

ligheten til å sette disse teoriene ut i praksis.

Som ung student reiste Jacobsen til Paris

Jacobsens landsmenn skulle dog endre

Jacobsen skulle designe det nye SAS-hotellet

og den prestisjetunge utstillingen Exposition

seg. De to prosjektene er i dag verneverdige,

i København.

Internationale des Arts Décoratifs, hvor han

og betraktet som to av de mest klassiske

Nær sagt hver eneste detalj bærer hans

ble tildelt sølvmedalje for et av sine stolde-

eksemplene på dansk modernisme.

signatur. Fra byggets utforming til askebe-

sign. Under den samme reisen ble han sterkt

ger og lamper. Enkelte av objektene har i ettertid oppnådd en ikke ufortjent kultstatus.

Le Corbusier’s L’Esprit Paviljongen, og ved

Arkitektur og interiør i utsøkt harmoni

en senere tur til Berlin lot Jacobsen seg også

I løpet av 1950-tallet ble Jacobsen stadig mer

Kubricks «2001 - en romodyssé», og de to

begeistre av den rasjonelle stilen til Mies og

interessert i industri- og produktdesign, og

stolene «Svanen» og «Egget» skulle neppe

Walter Groupius.

i 1951 fullførte han de endelige detaljene på

trenge noen videre presentasjon. Ei heller

I hans første prosjekter i København noen år

klassikeren «Mauren». Stolen ble etterfulgt

lampeserien «AJ».

inspirert av den banebrytende estetikken ved

36

Nº1 2020

Et servise i stål ble siden brukt i Stanley

Profile for IN magasinet

IN Trondheim 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Trondheim.

IN Trondheim 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Trondheim.

Profile for inmag
Advertisement