a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 33

Hekta på klokker

Urmaker

Over: Urmaker Karl Håkon Letnes har alltid vært fascinert av mekanikken i klokker, og sier urmakeryrket var et naturlig valg for ham. Til høyre: Hos Urmaker Håkon Lian merker Sissel Mostad Antonsen og Wenche Lian at interessen for eksklusive klokker bare øker og øker.

blitt mye større enn produksjonen.

et par tusen kroner for. En liten formue for

tiske ur bruker bevegelse for å få energi. I en

– Folk vil ha noe som varer. Et moteur er

Letnes, som den gangen gikk i 9. klasse.

kinetisk klokke lades et batteri, i et automa-

ikke beregnet til å vare livet ut, svarer Lian

– Uret har i dag mangedoblet seg i verdi,

tisk ur lades en fjær.

på spørsmålet om hvorfor kundene vil ha

og er fortsatt en viktig og minnerik del av

Kronometer: Et urverk som er sertifisert

eksklusive klokker. Hun kan fortelle om én

samlingen, sier urmakeren.

av sveitsiske Contrôle Officiel Suisse des

kunde som hadde samlet på klokker siden

Chronomètres (COSC). Både mekaniske

80-tallet, og som nå hadde en klokkesamling

KLOKKEORDBOKEN

ur og quartz-ur blir testet. Urverk som får

på rundt 15 klokker i høyere prisklasse.

Er du en klokkesamler in spe? Her er noen

betegnelsen Chronometre av COSC har gjen-

– Den rimeligste kostet 120.000 kroner. Han

begrep du bør kjenne til:

nomgått tester over flere dager i forskjellige

hadde samlet i mange år, og fortalte at klok-

Mekaniske ur: Det er to typer mekaniske

temperaturer og posisjoner, og et kronome-

kesamlingen var pensjonen hans, sier hun.

ur: manuelle og automatiske. Manuelle ur

ter anses som ekstra nøyaktig og pålitelig.

må trekkes opp med jevne mellomrom for å

Litt over en million klokker blir sertifisert

Startet i 10-12-årsalderen

spenne fjæren som driver klokken. Automa-

hvert år.

Urmaker Karl Håkon Letnes kan også skilte

tiske ur har et rotorlodd som trekker klokken.

Kronograf: Må ikke forveksles med krono-

med en liten klokkesamling, uten at han

Når klokken er i bevegelse svinger rotorlod-

meter. Kronograf er en stoppeklokke.

vil gå ut med verdien på hele samlingen.

det rundt, og ved overføringer til andre jul

Bezel: Innfatningen som holder glasset på

For han startet klokkeinteressen da han i

trekkes drivfjæren automatisk. Mekaniske

plass. Denne kan ofte vris rundt og doble

10-12-årsalderen fikk et vekkerur, en Oris

urverk krever jevnlig vedlikehold.

funksjonene til klokken uten å måtte gjøre

430, av sin tante.

Quartz-ur: En kvartsklokke har en kvarts-

den mer mekanisk komplisert. Den kan for

– Den gikk ikke, så jeg begynte å skru på

krystall som vibrerer med veldig regel-

eksempel måle fart, avstand, varighet på

den for å se om jeg kunne få den i gang

messige svingninger. Disse omdannes til

dykk og brukes som kalkulator.

igjen. Etter en del «forskning» fikk jeg fart

elektroniske pulser, slik at du får en presis

Vanntetthet: Måles i trykk, som atmosfærisk

på den, og den er fortsatt i daglig bruk den

klokke. Vanligvis ser man lett at en klokke

trykk, eller avstand, som meter eller fot.

dag i dag, sier Letnes.

er en kvartsklokke på at sekundviseren

Klokker med 50 meter eller 5 atmosfærisk

Videre utviklet interessen og samlingen

hakker ett sekund av gangen, mens den på

trykk kan man dusje med, og klokker med

seg med lommeur, vekkerur, veggur og

mekaniske klokker vil bevege seg på en jevn

100 eller 10 atmosfærisk trykk kan man bade

armbåndsur av alle slag. Den første ordent-

og glidende måte.

med. For å kalles et dykkerur må det tåle 200

lige klokken han kjøpte selv var en Mardon

Kinetisk klokke: Dette er en Seiko-oppfin-

meter eller 20 atmosfærisk trykk.

Chronograph fra 60-tallet, som han betalte

nelse, som på samme måte som automa-

Nº1 2020

33

Profile for IN magasinet

IN Trondheim 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Trondheim.

IN Trondheim 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Trondheim.

Profile for inmag
Advertisement