a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 28

Mat & drikke

Trøndelags beste råvarer

Tekst & foto: Renate Brødreskift

Suksess med trønderske

RÅVARER PÅ MENYEN Trøndelags beste råvarer tilberedes som internasjonale delikatesser hos To Rom og Kjøkken. Suksessoppskriften til Roar Hildonen har bidratt til å sette matregionen Trøndelag på kartet. Mye har skjedd med matbyen Trondheim

du bestiller den. Mellom 60 og 70 prosent av

de oftere bestiller fisk til hovedrett, og vi har

siden eier og daglig leder Roar Hildonen og

maten på menyen er fra Midt-Norge, ifølge

hatt en enda større økning på fisk i år enn i

medeier Alexander Skjefte åpnet To Rom og

Hildonen.

fjor, sier Hildonen.

Kjøkken i Carl Johans gate i 2005. Matbyen

– Da vi startet restauranten og etter hvert

– Og så er fisken skikkelig fersk. Det for-

Trondheim og lokalmatriket Trøndelag har

fikk suksess, var det inspirerende for andre.

venter folk. Her kommer det inn fiskeleve-

de siste årene fått stor oppmerksomhet både

Når det til slutt blir en selvfølge å tenke

ranser hver dag, legger kjøkkensjef Marius

her hjemme og i utlandet. Og restauranter

«skal jeg velge en trøndersk eller fransk

Jenssen til.

som To Rom og Kjøkken, som har vært med

ost», og når dagligvarebutikkene tar etter

på å øke bevisstgjøringen rundt trøndersk

oss, så føler vi jo at vi har vært med og

Lærlinger

mat og drikke, har nok vært en av flere

bidratt. Vi har vært en viktig inspirasjon for

Han er en av rundt 40 lærlinger som har

bidragsytere til at Trondheim i dag har tre

mange matsteder. Men det var også mange

tatt fagbrev hos To Rom og Kjøkken siden

Michelin-stjerner.

andre som var tidlig ute, sier han.

restauranten åpnet for 15 år siden. Jens-

Inspirasjon for mange

Folk vil ha fisk

kollega da han jobbet som lærling i hjembyen

– Når vi får inn en råvare som er helt ny for

I dag er interessen rundt mat og drikke

Bodø. Siste halvdel av lærlingetiden ble

oss, begynner vi å tenke «hva kan jeg bruke

større blant folk enn den var for 15 år siden.

dermed gjennomført hos To Rom og Kjøkken,

denne til», sier Roar Hildonen, som helt

Når vi er på restaurant er vi mer opptatt av å

og nå har Jenssen vært ansatt her i ni år. As-

siden starten har hatt som mål å løfte frem

spise sunt, og vi bestiller mer fisk og sjømat

sisterende kjøkkensjef Andreas Trøjgaard har

lokale råvareprodusenter ved å servere a la

enn noen gang før.

jobbet i restauranten i seks år, og tok også

carte-retter basert på trønderske råvarer.

– Dette med sunnhet og bærekraft er jo

fagbrevet her. At de to har valgt å fortsette

Menyen følger sesongen, slik at du kan være

veldig i tiden. Det er veldig lett å tenke at

i bedriften synes Hildonen er hyggelig. Å

sikker på at torsken fra Fosen eller kveita

folk bestiller kjøtt til hovedrett når de går ut

rekruttere dyktige kokker og servitører til

fra Rørvik er på sitt ferskeste og beste når

og spiser på en lørdag. Men vi opplever at

restaurantbransjen er noe han er svært

sen ble tipset om To Rom og Kjøkken av en

Til venstre: Eier og daglig leder hos To Rom og Kjøkken Roar Hildonen har vært en pioner i arbeidet med å sette trøndersk lokalmat på menyen i restaurantbyen Trondheim. Til høyre: Servitørene Merete Teichmann (t.v.) og Marthe Kennedy.

28

Nº1 2020

Profile for IN magasinet

IN Trondheim 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Trondheim.

IN Trondheim 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Trondheim.

Profile for inmag
Advertisement