a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 22

To do in Trondheim

Vårens kulturtilbud

Av: IN magasinet

Trumps vei til Det Hvite Hus Keramikkverksted

Det pågår en nasjonalistisk strømning over den vestlige verden.

Åpent keramikkverksted verksted for alle! Hver tirsdag og torsdag

søker velgernes støtte. Det skjedde i stor grad ved de siste valgene

mellom 17-21 arrangeres det keramikkurs for voksne i gullbygget

i mange land verden rundt. Det er ikke første gang det skjer: Adolf

på Steinerskolen i Ila. Du får anledning til å lære deg grunlegende

Hitler oppdaget hvor effektivt slagordet «Gott mitt uns» var. Vi har

teknikker innen oppbygging av leire. Du kan velge egne prosjekter

sett og ser også liknende tendenser i Norge. Foredraget er basert

og du får veiledning og praktiske råd og hjelp. Dette er et drop-in

på den siste boken til Simonnes, «Kampen om korset i politikken».

tilbud, du kommer og går når du vil og betaler kun for den tiden

Helge Simonnes er tidligere sjefredaktør i Vårt Land. Han er nå fast

du er der. Det koster 200 kroner per time for voksne og 100 kroner

spaltist i Dagsavisen og har de siste årene gitt ut to bøker om religi-

timen for barn priser er inkludertv materialer og brenning For mer

onsfilosofi og sammenblandingen av religion og politikk. Foredraget

informasjon se facebook.com/willuhnfranziska

holdes i hovedbiblioteket 24. mars 18:30 det er gratis inngang.

Populistiske politikere spiller ofte på religiøse følelser i folket når de

HVA SKJER I TRONDHEIM?

Allsang på Rockheim

Klassisk infotainment

Hver måned dykker Rockheims medarbeidere ned i museets

Onsdag 25. mars kl 13 kan du oppleve Klassisk infotainment med

rikholdige arkiv og kommer opp med slagere og hits fra den norske

Wolfgang Plagge i Trondheim folkebibliotek i Rådhussalen. Har

populærmusikken gjennom de siste 70 år. De dyktige og allsi-

strykekvartetten fått et ufortjent dårlig rykte? Eller er det virkelig

dige musikerne i Rockheims husband vil lose publikum gjennom

både tørt, kjedelig og langtekkelig å høre på? Wolfgang Plagge kan

allsangen med sangtekster godt synlig på storskjerm. Våren 2020

sannsynligvis få skeptikerne over på andre tanker når han kommer

arrangeres det Allsang på Rockheim: Onsdag 25. mars kl. 13.00,

for både å fortelle og spille. KvartalKvartetten består av fire unge,

Onsdag 29. april kl. 13.00 og Torsdag 28. mai kl. 13.00.

feiende flotte menn som vi får oppleve i samspill med Plagge i en

Billetten koster 120 kr og gir deg fri inngang til Rockheims utstillin-

strykekvintett. På toppen av det hele får publikum overvære en ekte

ger. Påmelding og forhåndssalg på www.hoopla.no eller i billettsal-

prøve der de jobber sammen – kan det bli mer kjedelig? Billetter

get på Rockheim.

koster 150 kroner inkludert enkel servering.

22

Nº1 2020

Profile for IN magasinet

IN Trondheim 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Trondheim.

IN Trondheim 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Trondheim.

Profile for inmag
Advertisement