a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 20

To do in Trondheim

Vårens kulturtilbud

Av: IN magasinet

Foto: Ole Ekker

Jesus Christ Superstar

Matteuspasjonen

Frem til 20. juni kan du se tidenes rockeopera, Jesus Christ Super-

3. og 4. april kan du se Matteuspasjonen av Johann Sebastian

star på Trøndelag Teater. Jesus Christ Superstar handler om Jesus

Bach i Nidarosdomen. Dette regnes som det største pasjonsverket

som søker tilhørighet, vennenes støtte og massenes bekreftelse,

i den protestantiske kirkemusikken. Det ble framført første gang

og som gjennom sin person skaper frykt og fasinasjon med sin

Langfredag i 1729 i Thomas-kirken i Leipzig, og ble fremført fire

tro. Jesus og hans følgere skal til Jerusalem. Der venter ypperste-

ganger under Bachs levetid. Etter 1741 tok det 90 år før verket igjen

presten som frykter at Jesus kan bli en trussel mot den romerske

ble fremført. Siden har man kunnet høre det regelmessig over hele

okkupasjonsmakten, og at konsekvensen kan bli fatal – både for det

verden. Med et av Europas beste tidligmusikkensembler, Lautten

jødiske folket og for presteskapet. Judas og Maria Magdalena ser

Compagney Berlin, som gjester, solister fra øverste hylle og et stort

sin næreste venn stå imot presset fra autoritetene, men hvordan

kor bestående av Nidarosdomens oratoriekor, Nidaros domkor og

kan de hjelpe ham? Med et eminent ensemble og dyktige musikere

Nidarosdomens jentekor og dirigent Karen Haugom Olsen, ligger

inviterer vi til jubileumsfeiring av det tidløse konseptalbumet.

det til rette for en fantastisk musikalsk inngang til påskehøytiden.

HVA SKJER I TRONDHEIM? Foto Robin Danielsson

Nidaros Blues

BARTLEBY

22. – 26. april arrangeres det bluesfestival på Radisson Blu Royal

Fra 25. april til 9. mai spilles Bartleby på Trøndelag Teater. «Jeg

Garden Hotel. Nidaros Blues er blant Europas flotteste små blues-

foretrekker å la være». Denne lavmælte, men insisterende

festivaler. Med 4 scener på Royal Garden Hotel skaper de sammen

setningen har kontoristen Bartleby som gjentakende svar på

med publikum og artister en helt unik stemning i en intim atmos-

sjefens oppfordringer om å ­utføre arbeidsoppgavene han er satt

fære. På scenene står lokale helter, norske toppnavn og internasjo-

til. Spørsmålet er hvorfor. Trøndelag Teaters Bartleby er basert på

nale stjerner i skjønn forening. Artistene presenterer en herlig mix av

Herman Melvilles novelle, bearbeidet og iscenesettes av Espen

blues og beslektet musikk. Du får topp musikk, store opplevelser og

Klouman Høiner. Med seg på laget har han scenograf Signe Becker

gode minner i en og samme pakke. Du kan få med deg artister som

og komponist Camilla Vatne Barratt-Due. Den kunstneriske trioen

Blue Aspic, Peter Price, Nidaros Blueskompani, Procol Harum, The

har tidligere gjort seg bemerket med forestillingen VI, FOLKET.

Firebirds, Toini & The Tomcats, Reidar Larsen & The Storytellers w/

Forestillingen ble kåret til en av årets beste forestillinger i Norsk

Horn og Ian Siegal.

Shakespearetidsskrift i 2018.

20

Nº1 2020

Profile for IN magasinet

IN Trondheim 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Trondheim.

IN Trondheim 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Trondheim.

Profile for inmag
Advertisement